Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yalçın BOZKURT
Adı Soyadı Prof. Dr. Yalçın BOZKURT
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Zootekni Bölümü
Ana Bilim Dalı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Telefon 2118531
E-Posta yalcinbozkurt@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/yalcinbozkurt
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZOOTEKNİ 2.10.1981
Yüksek Lisans İNGİLTERE-UNİVERSİTY OF READİNG TARIMSAL YAYIM KONUSU 16.12.1989
Doktora İNGİLTERE- UNİVERSİTY OF WALES (BANGOR) 5.3.1996
İLGİ ALANLARI
Sığır Besi Sistemleri Hayvancılıkta Matematik Modelleme ve Simulasyon Mera Hayvancılığında Uzaktan Algılama ve Cografik Bilgi Sistemleri Uygulamaları Sayısal Görüntü Analizi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri ile Et Sığırlarında Performans Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bozkurt, Y. ve Özkaya, S. (2002). Organik Gıda ve Biyoterörizm. Ekin Dergisi sayı 22: 29-33. Ankara.
 • 2 Bozkurt, Y. ve Cosge, B. (2000). Doğu Karadeniz Bölgesinde Besi Sığırcılığının Geliştirilmesinde Alternatif bir Yaklaşım: Trabzon ili Ömeği, 1998. Tarım ve Köy Dergisi, sayı:134:25-33.
 • 3 Altınok, S. ve Bozkurt, Y. (2000) Silaj kalitesini etkileyen Hasat öncesi ve Hasat sonrası Faktörler, Ekin Dergisi, 36-41.
 • 4 Bozkurt, Y. and Zachou, E. (1999). Ağır Metallerin Toprak-Bitki-Hayvan Metabolizma Sisteminde Sirkulasyonu: Kadmiyum Ömeği. Selcuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.sayı:18 13:42-58
 • 5 Bozkurt, Y. and Zachou, E. (1999) The Effect of Cadmium as a Heavy Metal on Dry Matter Intake and Its Digestibility, and Absorption of Cadmium in Sheep. Journal of Agricultural Faculty of Selcuk University Vol. 13:59-72..
 • 6 Zachou, E. and Bozkurt, Y. (1999) The Effect of Cadmium as a Heavy Metal on The Plant and Soil Mineral Content and Plant Yield. Journal of Agricultural Faculty of Selcuk University. Vol. 13:73-85.
 • 7 Bozkurt, Y. (1999). Modellemenin ve Bilgisayar Simulasyonunun Et Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması Uzerine olan Fonksiyonel Etkileri. Verimlilik Dergisi, 1999/1: 185-204. Milli Prodüktivite Merkezi.Ankara.
 • 8 Bozkurt, Y. (1997). Et Üretiminde Modellemenin ve Bilgisayar Simulasyonun Yeri ve Önemi, Turk Ziraat Mühendisliği Dergisi, 303: 25-28, 1997.
 • 9 Bozkurt, Y., Saatci, M. ve Ulutaş, Z. (1997). Nükleer Transfer Yoluyla Genetik Klonlama ve Yetiştirme Alanında Katkiları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dergisi 116: 55-57, 1997.
 • 10 Bozkurt, Y. (1996). BSE ( Deli Dana Hastalığı) ve Canlı Hayvan îthalatı ile îlgili Olarak Hayvan Yetiştirme ve Islahı Üzerine Etkileri. Türk Ziraat Mühendisliği Dergisi. 293:6-9, 1996.
 • 11 Bozkurt, Y. and Ap Dewi, I. (1996) Effects of Breed Type, Sex, Birth Year and Season on Liveweight Change in Beef Cattle. Journal of Agricultural Faculty of Selcuk University, 10 (13): 125-140, 1996.
 • 12 Bozkurt, Y. (1996). Avrupa Birliği Ülkelerinde Et Üretim Sistemleri ve Karkas Derecelendirilmesi. Hasad Aylık Tarımsal Dergi, 130: 36-42,1996.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bozkurt Y., S.Varban, C. Dogan, 2016. Predictıon of Liveweight of Holstein and Brown Swiss Cattle Grown in an 12 Month Intensive Beef Production System by Using Real-Time Body Measurements, Lucrari Ştiintifice-Seria Zootehnie, 45-49.
 • 2 Bozkurt Y., 2016. Association Between Botanical Composition and Biomass Quantity of Grasslands and NIR Reflectance by Using NDVI Lucrari Ştiintifice-Seria Zootehnie, 33-35.
 • 3 Türk M, Albayrak S, Bozkurt Y, 2015. The Change in The Forage Quality of Alfalfa (Medicago Sativa L.) in Grazing and Non-Grazing Artificially Established Pastures. YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2015, 25(1): 69-77.
 • 4 Türk, M., S. Albayrak, Y. Bozkurt, 2015. Determination of the relationships between crude protein content and other forage quality parameters in grazed and nongrazed pastures by correlation and path analysis. YYÜ Tar Bil Derg (YYU J AGR SCI) 2015, 25(2): 217-223.
 • 5 Türk, M., S. Albayrak and Y. Bozkurt. 2015. The change ın the forage qualıty of crested wheatgrass (Agropyron cristatum L.) ın grazıng and non-grazıng artıfıcıally establıshed pastures. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LVIII, 432-438.
 • 6 Bozkurt, Y., M. Türk., S. Albayrak and S. Varban. 2015. Evaluatıon of two grazıng systems applıed on artıfıcial pastures ın the west medıterranean regıon of turkey. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LVIII, 247-250.
 • 7 TÜRK, M., S. ALBAYRAK, Y.BOZKURT, 2015. Otlatmanın Farklı Yapay Meralarda Botanik Kompozisyon Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10(1):27-34.
 • 8 Albayrak, S., M. Türk, Y. Bozkurt, (2013). Effects of Harvestıng Stages on Forage Yield and Quality of Crimson Clover.Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. Lvı, 174-176.
 • 9 Bozkurt, Y., A. A. Işıldar, Y. Uçar, S. Albayrak, M. Türk, S.Varban, (2013). Efficient Use of Some Agricultural Resources in The West Medıterranean Regıon if Turkey With Special Reference to Isparta Province. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 13, Issue 3: 43-47
 • 10 Bozkurt, Y., Turk, M., Albayrak, S. and Ulutas, Z. 2013. Determination and Evaluation of Natural Grasslands in the Eastern part of Turkey by RS and GIS Technologies for Organic Animal Production Purposes. Soil-Water Journal, vol: 2, No: 2 (1), pp, 967-974. ISSN:2146-7072.
 • 11 Bozkurt, Y. (2011) An evaluation of feedlot performance of Holstein and Brown Swiss Cattle grown under Mediterranean climate conditions. IV. International Symposium of Livestock Production. Macedonian J. Anim. Sci. vol.1:17-20.
 • 12 Bozkurt, Y., Gul, M. and Hız, G. (2011) A review on consumer perception of organically produced red meat and meat quality, International J. Soc. Sci. and Humanity Studies, 3(1)497-502.
 • 13 Gul, M., Yilmaz, H., Akpinar, M.G. and Bozkurt, Y (2010) Developments and Future Prospects at Livestock Sector in Turkey, Bulgarian Journal of Animal Science, 46(1),226-236.
 • 14 Bozkurt, Y. and Hiz, G. (2010) A Comparative Approach for the Implementation of The Common Agricultural Policy of EU on Animal Production at the Farm Level During Accession Period of Turkey, Bulgarian Journal of Animal Science, 46(1),145-149.
 • 15 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2010) Remote Sensing Monitoring to Determine Dynamics of Grassland Available for Animal Production in the Eastern Turkey, Bulgarian Journal of Animal Science, 46(1),172-175.
 • 16 Bozkurt, Y. and Kaya, I. (2008) Effect of Initial Weight on Feedlot Local Breed Cattle Performance in the Mediterranean Conditions. Archiva Zootechnica, Vol. 11 (1) 54-59.
 • 17 Bozkurt, Y. and I. Ap Dewi, (2004). An Evaluation of the Effects of Energy and Protein Supplemantation of Grass Silage on performance of Housed Beef Cattle and Their Effects on Subsequent Grazing Performance, Journal of Srinakarinviroj University, pp, 14-25.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bozkurt, Y., Mikail, N., Uluşar, Ü. D., Aktaş, H., Dogan, C. 2017. Prediction of Bodyweight of Holstein and Brown-Swiss Male Cattle By Using Digital Images Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LX, p196-201.
 • 2 Bozkurt, Y., Varban, S., Mikail, N., Dogan, C. 2017. Prediction of Carcass Weight of Holstein and Brown Swiss Cattle Grown In a 12-Months Intensıve Beef Production System By Using Real-Time Carcass Measurements Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LX, p191-195.
 • 3 Dogan, C., Bozkurt, Y. 2017. Determination of Grassland Areas By Using Remote Sensing and Geographic Information Systems, With Special Reference to Isparta, Turkey, Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LX, p221-225.
 • 4 Bozkurt, Y. and C. Dogan, 2016. Performance comparisons of Holstein and Brown Swiss cattle grown in a 12- month feedlot beef system. Bulg. J. Agric. Sci., 22 (1): 143–145.
 • 5 Bozkurt, Y. and C. Dogan, 2016. Physical Performance and Carcass Characteristics of Holstein and Brown Swiss Cattle Grown in an Intensive Beef System. Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LIX,p75-78.
 • 6 TURK M, ALBAYRAK S, BOZKURT Y, 2015. Evaluation of The Quality of Two Different Artificial Pastures And Their Effects on The Performance of Grazing Beef Animals. Turkish Journal of Field Crops 2015, 20(1):24-30.
 • 7 Türk, M., S. Albayrak, Y. Bozkurt, (2014). Seasonal Trends in Chemical Composition of Different Artificial Pastures.Turkish Journal of Field Crops, 19 (1), 53-58
 • 8 Bozkurt , Y. 2012. Seasonal performance of different breeds of feedlot beef cattle grown under the Mediterranean conditions. Bulg. J. Agric. Sci., 18: 443-445
 • 9 Bozkurt, Y and Kaya, I. (2011) Effect of two different grazing systems on the performance of beef cattle grazing on hilly rangeland conditions. J. App. Anim. Res. Taylor&Francis, 39:2, 94-96.
 • 10 Bozkurt, Y.and Kaya, I. (2010) A Research Based Evaluation of the Natural Grasslands within the Aspect of Sustainable Livestock Production Systems in Highlands of the Eastern Turkey, J. Kafkas Univ. Vet. Fac. 16 (6): 1045-1049.
 • 11 Basayigit, L., Bozkurt, Y., and Kaya, I. 2009. Determination of Grasslands Using Landsat (TM) Data and Monitoring of The Change By Years Using GIS with Special Reference to Kars Province in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 18, No.1, pp. 62-97.
 • 12 Ozkaya, S. and Bozkurt, Y. (2009) The accuracy of prediction of body weight from body measurements in beef cattle. Arch. Tierz., Dummerstorf, 52, 4: 371-377.
 • 13 Bozkurt, Y., Ozkaya, S. and Kilic, B. (2009) Comparison of two different methods to predict meat quality and prediction possibility using digital image analyses. J. Kafkas Univ. Vet. Fac. 15 (4): 485-489.
 • 14 Bozkurt, Y. Aktan, S. and Ozkaya, S. (2008). Digital Image Analysis to Predict Carcass Weight and Some Carcass Charecteristics of Beef Cattle. A. Journal of Animal and Veterinary Advances,3 (3), 129-137.
 • 15 Bozkurt, Y. (2008) An Evaluation of the ME System Model to Predict Performance of Different Breeds of Feedlot Beef Cattle fed under two Different Feeding Periods. A. Journal of Animal and Veterinary Advances. 3(4), 187-196
 • 16 Ozkaya, S. and Bozkurt, Y. (2008) The relationship of parameters of body measures and body weight by using digital image analysis in pre-slaughter cattle. Arch. Tierz., Dummerstorf, 51, 2: 27-36.
 • 17 Bozkurt, Y., Aktan, S. and Özkaya, S. (2007) Body weight prediction using digital image analysis for slaughtered beef cattle . J. Appl. Anim. Res. 32: 195-198
 • 18 Bozkurt, Y., Özkaya, S. and Ap Dewi, I. (2006) Association between Aggressive Behaviour and High-Energy Feeding Level in Beef Cattle, Czech Journal of Animal Science, 51:151-156.
 • 19 Bozkurt, Y. (2006) Prediction of Bodyweight from Body Size Measurements in Brown-Swiss Feedlot Cattle Fed under Small-scale Farming Conditions. J. Appl. Anim. Res, 29: 29-32.
 • 20 Bozkurt, Y. (2006) The Use of Zeolite to Improve Housed Beef Cattle Performance by Reducing Ammonia Accumulation in Small Farm Conditions. A. Journal of Animal and Veterinary Advances, 1: 60-64.
 • 21 Koknaroglu, H., Toker, M. T. and Bozkurt, Y. (2006) Effect of Zeolite and Initial Weight on Feedlot Performance of Brown Swiss Cattle. A. Journal of Animal and Veterinary Advances, 1: 49-54.
 • 22 Bozkurt, Y and Özkaya, S. (2005) An Assessment of The ARC Metabolizable Energy System to Predict Liveweight Gain of Brown Swiss Cattle Grown under Feedlot Conditions In Turkey, Journal of Biological Sciences. 4:411-416, 2005
 • 23 Bozkurt, Y. and Ap Dewi, I. (2001). Evaluation of AFRC Prediction Equations and Computer Simulation Model to Predict Liveweight Gain of Housed Beef Cattle. Suranaree Journal of Science and Technology, Vol.8, No. 1, pp.15-30, January-March edition, 2001.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Bozkurt, Y. 1997. Bir okuyucudan editöre mektup. Yem Magazin. Yıl.5, Sayı 16, s.27. Ankara
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türk,M., S. Albayrak,Y. Bozkurt, O. Yüksel, 2013. Otlatmanın Farklı Yapay Meraların Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkileri. Türkiye 10.Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.
 • 2 Uzun N., Doğan C, and Bozkurt Y (2010) Mera Hayvancılığında Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları, 6. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 20-21 Mayıs 2010, Konya, Türkiye.
 • 3 Uzun N. and Bozkurt Y (2010) Ispartada Hayvansal Üretim ve Geleceği, Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyelleri Sempozyumu, 26 Nisan-3 Mayis 2010, Pp.408-414, Isparta, Türkiye.
 • 4 Özkaya, S. ve Bozkurt, Y (2007) Canlı Ağırlığın metrik Ölçülerle Tahmin Doğruluğunun Araştırılması 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.
 • 5 Bozkurt, Y ve Özkaya, S. (2004) Yarı Açık Besi Sisteminde Yüksek Enerjili Yemleme Seviyesinin Sığırlarda Agresif Davranışlar üzerine olan Etkileri. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-3 Eylül 2004, Isparta, Türkiye.
 • 6 Bozkurt, Y. ve Aktan, S. (2001). Zootek v.1. Elektronik İngilizce-Türkçe Hayvancılık Terimleri Sözlüğü Programının Geliştirilmesi. 4. Ulusal Tarım Bilişimleri Sempozyumu, Sütçü İmam Üniversitesi, K.Maraş.
 • 7 Bozkurt, Y. ve Ap Dewi, I.(1999). Ekonomik Modelleme ve Mera/Tahil Besi Sisteminde Et Sigirlarının Ekonomik Performanslarmm Tahmininde Kullanılan Bilgisayar Simulasyon Modeli. Tarımda Bilgisayar Uygulamalan Sempozyumu, 3-6 Ekim,1999. Cukurova Universitesi, Adana.
 • 8 Bozkurt, Y. (1999). Ingiliz Besleme Sistemine Dayali Olarak Et Sigirlan Performans Tahmininde Kullamlan Bilgisayar Destekli Simulasyon Modeli. Tarımda Bilgisayar Uygulamalan Sempozyumu, 3-6 Ekim.,1999. Cukurova Universitesi, Adana.
 • 9 Efil, H., Bozkurt, Y. ve Ulutas, Z. (1999). Orta Karadeniz Bölgesi Hayvancılığının Gelistirilmesinde Altematif Yaklaşımlar: Samsun. Orta Karadeniz Hayvancılık Sempozyumu. Ekim. 19 Mayıs Universitesi, Ziraat Fakultesi, Samsun.
 • 10 Bozkurt, Y. ve Öztürk, D. (1998). Ruminantların Protein Gereksinimlerinin Belirlenmesinde Yeni Bir Sistem: Ingiliz Protein Sistemi ve Uygulama Alanındaki Yetersizliği.V.Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 257-262, 20-22 Ekim 1998, Konya.
 • 11 Öztürk,D. ve Bozkurt,Y.(1998). Sığırların Beslenmesinde Silaj ve İlave Protein Kaynaklarının Kullanımı. Sempozyum. Cilt-2, 393-402., 19 Mayıs Universitesi, Ziraat Fakültesi, Samsun.
 • 12 Bozkurt, Y. (1998). Hayvancılıkta Bilgisayar Kullanımı, Tarımda Yeni Ufuklar Sempozyumu, Ankara Universitesi, Ziraat Fak. ve Turk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, 29-30 Nisan 1998, Ankara.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Doğan C, Tatli S, Uzun N, and Bozkurt Y (2010) Büyükbaş Hayvanlarin Karkas Kalite Derecelendirilmesi ve Farkli Ülkelerdeki Uygulamalari, 6. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 20-21 Mayıs 2010, Konya, Türkiye.
 • 2 Bozkurt, Y ve Özkaya, S. (2004) Açıkta. Sığır Besiciliğinde Sıcaklık Stresi ve Stres Azaltma Yöntemleri. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-3 Eylül 2004, Isparta, Türkiye.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bozkurt Y, Mikail N, Dogan C. 2017. Digital Image Analysis for Prediction Carcass Weıght of Some Beef Cattle Breeds. 11th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, Proceedings, p:25-33, 11– 13 October 2017, Belgrade, Republic of Serbia
 • 2 Bozkurt, Y., S. Varban, C. Dogan, 2016.A Model Validation for Predıctıon of LW of Brown Swiss Cattle to Determine the most Accurate Prediction Range. Scientifical and Practical Institutute of Biotehnologies in Animal Husbandry and Veterınary Medicine, 39-42, 29 September – 01 Octomber 2016 Maximovca.
 • 3 Varban, S., Y. Bozkurt, C. Dogan, 2016. Seasonal Performance of Holstein and Brown Swiss of Feedlot Beef Cattle Grown Under The Mediterranean Conditions, Scientifical and Practical Institutute of Biotehnologies in Animal Husbandry and Veterınary Medicine, 287-290, 29 September – 01 Octomber 2016 Maximovca.
 • 4 Türk, M., S. Albayrak, Y. Bozkurt, 2015. The change in the forage quality of smooth bromegrass (Bromus inermis L.) in grazing and non-grazing pastures. RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT, 13-15 Mayıs 2015, Jelgava, Letonya.
 • 5 Türk, M., S. Albayrak, Y. Bozkurt, 2015. The change in the forage quality of crested wheatgrass (Agropyron cristatum L.) in grazing and non-grazing artificially established pastures. AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE, 4-6 Haziran 2015, Bükreş, Romanya.
 • 6 Bozkurt, Y., M. Türk., S. Albayrak and S. Varban. 2015. Evaluation of two grazing systems applied on artificial pastures ın the west medıterranean region of Turkey. AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE, 4-6 Haziran 2015, Bükreş, Romanya.
 • 7 Bozkurt, Y., T. Aydogan, C.G. Tuzun, N. Mikail, S. Varban, C. Dogan, M. Tatli. 2015. Some Applications of Artificial Neural Networks Used for Beef Cattle Production. 4th International Congress “New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production” 7-9 Ekim 2015, Belgrat, Sırbistan.
 • 8 Bozkurt, Y., C. Dogan. 2015. Performance Comparisons of Holstein and Brown Swiss Cattle Grown in a-12 Month Feedlot Beef System. Anniversary Scientific Conference “Animal Science- Challenges and Innovatıons”, 4-6 Kasım 2015, Sofya, Bulgaristan.
 • 9 Albayrak, S., M. Turk, Y. Bozkurt, (2013). Effects of Harvestıng Stages on Forage Yield and Quality of Crimson Clover. The International Conference of The Universityof Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Agriculture for Life, Life for Agriculture, June 5 - 8, 2013, Bucharest, Romania. Agronomy, 174-176
 • 10 Bozkurt, Y., Turk, M., Albayrak, S. and Ulutas, Z. 2013. Determination and Evaluation of Natural Grasslands in the Eastern part of Turkey by RS and GIS Technologies for Organic Animal Production Purposes. 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition. Bishkek, 1-4 October 2013., Bishkek, Kyrgyzystan
 • 11 Bozkurt, Y., Turk, M., and Albayrak, S. 2013. Performance of beef cattle grown on an artificial pasture over two consecutive years under the Mediterranean conditions. International Scientific Conference Animal Science – Challenges and Innovations October 30 – November 01, 2013,Sofia, Bulgaria.
 • 12 Bozkurt Y., Turk M. and Albayrak S. (2013) Performance Comparison Between Holstein Males Grown in Feedlot and Artificial Grassland Systems Under the Mediterranean Conditions. 24. International Scientific-Expert conference of Agriculture and Food Industry- 25-28 September 2013. Proceedings.(87-90),Sarajevo, BOSNIA.
 • 13 Turk, M., Albayrak, S. and Bozkurt, Y. (2012) Evaluation of two different artificial pastures as alternative source for Livestock Production. EAAP, European Association for Animal Production 63rd Annual Congress, 27-31 August, Bratislava, SLOVAKIA
 • 14 Bozkurt, Y., Turk, M. and Albayrak, S. (2012) Subsequent effects of the artificial pastures on winter performance of beef cattle. EAAP, European Association for Animal Production, 63rd Annual Congress, 27-31 August, Bratislava, SLOVAKIA
 • 15 Bozkurt, Y. (2012) Performance of holstein male and female calves grown under mediterranean winter climate conditions. V. International Symposium of Livestock Production, 5-7 September, Skopje, MACEDONIA
 • 16 Bozkurt Y. (2012). Evaluation of Out-And Indoor Housing Systems on Performance of Holstein Male Calves Grown Under The Mediterranean Winter Climate Conditions Proceedings of The 15th AAAP Animal Science Congress 26-30 November 2012, Thammasat University, Rangsit Campus, Thailand
 • 17 Turk, M. S. Albayrak, Y.Bozkurt and O.Yuksel 2012. The determination of silage quality on maize and soybean grown on different cropping systems. The XVI International Silage Conference. 2 - 4 July 2012, Hämeenlinna, Finland.p:172-173
 • 18 Varban, S. and Bozkurt, Y. (2011) Effective Grazing Management Systems for Cattle Production Symposium for 20. Anniversary of Komrat University of Gagauzia,11 February 2011, pp. 99-102, Moldova
 • 19 Bozkurt, Y. (2011) The Potential Grassland Areas Determined by Remote Sensing and GIS Applications for Beef Cattle Production in the Highlands of Eastern TURKEY Symposium for 20. Anniversary of Komrat University of Gagauzia,11 February 2011, pp. 84-86 , Moldova
 • 20 Gül, M., Yilmaz, H., Bozkurt, Y., Yilmaz, Y and Hiz, G. (2011) A study on profitability of beef production sector and opportunities for the new Entrepreneurs in Turkey , The First Annual Conference of Economic Forum of Entrepreneurship & International Business, 14,17 April, 2011 Cairo, Egypt.
 • 21 Bozkurt Y., Uzun N. and Doğan, C. (2011) Grassland Evaluation based on GIS Model and Remote Sensing Data for Beef Cattle Grazing, EGF2011 (European Grassland Federation) Symposium. Book of abstracts No:1.37, p. 28. Gumpenstein, Austria.
 • 22 Bozkurt, Y. (2011) Integration of Remote Sensing and Computer Information Technology used for Agricultural Purposes,International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology 22-23 September 2011, Baku, Azerbaijan.
 • 23 Bozkurt, Y., Gul, M. and Hız, G. (2011) A review on consumer perception of organically produced red meat and meat quality, 4th. International Conference on Social Sciences, Kusadasi, Izmir, TURKEY
 • 24 Bozkurt, Y., Ulutas, Z., Uzun, N. and Dogan, C. (2010) Challenges in the Implementation of the Organic Regulations on Animal Production at the Farm Level in Turkey. Symposium of Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island.
 • 25 Bozkurt, Y., Saatci, M., Uzun, N. and Dogan, C. (2010) Animal Welfare Applications in Turkey within the Concept of Animal Production, Symposium of Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island
 • 26 Bozkurt, Y., Saatci, M., Uzun, N. and Dogan, C. (2010) An Evaluation of Potentiality of Natural Grasslands in the Eastern Part of Turkey for Improving Organic Livestock Production with Special Reference to Kars Province, Symposium of Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island
 • 27 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2010) Determination of relationship between botanical composition and biomass quantity of grasslands and NIR reflectance by using NDVI derived from Remote Sensing data, EAAP, European Association for Animal Production 61st Annual Congress, 23-27 August, Crete Island, Greece.
 • 28 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2010) Grassland classification by Remote Sensing (RS) data and Geographical Information Systems (GIS), EAAP, European Association for Animal Production 61st Annual Congress, 23-27 August, Crete Island, Greece.
 • 29 Gul, M., Yilmaz, H., Akpinar, M.G. and Bozkurt, Y (2010) Developments and Future Prospects at Livestock Sector in Turkey, 60th Anniversary Conference of Animal Science. 3-5 November, Sofia, Bulgaria.
 • 30 Bozkurt, Y. and Hiz, G. (2010) A Comparative Approach for the Implementation of The Common Agricultural Policy of EU on Animal Production at the Farm Level During Accession Period of Turkey, 60th Anniversary Conference of Animal Science. 3-5 November, Sofia, Bulgaria.
 • 31 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2010) Remote Sensing Monitoring to Determine Dynamics of Grassland Available for Animal Production in the Eastern Turkey, 60th Anniversary Conference of Animal Science. 3-5 November, Sofia, Bulgaria.
 • 32 Bozkurt, Y., Doğan, C. and Uzun, N. (2010) Effect of Climate Change on Seasonal Performance of Feed-lot Beef Cattle in the West Mediterranean Region of Turkey,. 11th biennial Mediterranean Symposium of the European Association for Animal Production, Animal Farming and Environment Interactions in Mediterranean Region, 27-29 October, Zadar, Croatia.
 • 33 Bozkurt, Y., Doğan, C. and Uzun, N. (2010) The Possibility of Utilisation of Forest Pastures for Sustainable Animal Production Purposes in the West Mediterranean Region of Turkey. 11th biennial Mediterranean Symposium of the European Association for Animal Production, Animal Farming and Environment Interactions in Mediterranean Region, 27-29 October, Zadar, Croatia
 • 34 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Remote Sensing monitoring to determine the dynamics of grassland availability in Eastern Turkey. VIII. International Symposium of Biology and Animal Nutrition, 24-25 September, Balotesti, Romania.
 • 35 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Remote Sensing and GIS applications to determine the potential grassland areas to be utilised by beef cattle in the highlands of Eastern Turkey. FAO/IAEA International Symposium on Sustainable Improvement of Animal Production and Health. 8-11 June, Vienna, Austria.
 • 36 Bozkurt, Y. and Ozkaya, S. (2009) Heat stress response of some local and European breeds of feedlot beef cattle grown under the Mediterranean climate conditions. EAAP, European Association for Animal Production 60th Annual Congress, 24-27 August, Barcelona, Spain
 • 37 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Remote Sensing and Geographical Information Systems applications to determine grassland types and grazing systems in highlands of the Eastern Turkey. EAAP, European Association for Animal Production 60th Annual Congress, 24-27 August, Barcelona, Spain.
 • 38 Bozkurt, Y., Basayigit, L. and Kaya, I. (2009) Long-term effects of fertilizer applications on natural grasslands within the aspect of environmentally sustainable grazing systems in highlands of the Eastern Turkey. EAAP, European Association for Animal Production 60th Annual Congress, 24-27 August, Barcelona, Spain.
 • 39 Bozkurt, Y. and Kaya, I. (2008). Effect of two different grazing systems on the performance of beef cattle grazing on hilly rangeland conditions.EAAP, European Association for Animal Production 59th Annual Congress, Vilnius, Lithuania.
 • 40 Bozkurt, Y. (2008). Assessment of a model for prediction of BW of beef cattle to determine the most accurate prediction range. EAAP, European Association for Animal Production 59th Annual Congress, Vilnius, Lithuania.
 • 41 Bozkurt, Y. Basayigit, L. and Kaya, I. (2008). Determination of grazing pressure using RS Techniques and monitoring the change in grassland status by GIS. EAAP, European Association for Animal Production 59th Annual Congress, Vilnius, Lithuania.
 • 42 Bozkurt, Y., Aktan, S. and Özkaya, S. (2007) Digital Image Analysis for prediction of carcass weight of different breeds of slaughtering beef cattle using some carcass measurements. EAAP, European Association for Animal Production 58th Annual Congress, Dublin, Ireland.
 • 43 Bozkurt, Y., Özkaya, S. and Kilic, B. (2007) Comparison of two different methods to determine meat quality . EAAP, European Association for Animal Production 58th Annual Congress, Dublin, Ireland.
 • 44 Bozkurt, Y. (2007). Comparison of growing and finishing performance of different breeds of feedlot beef cattle grown under the Mediterranean conditions.EAAP, European Association for Animal Production 58th Annual Congress, Dublin, Ireland.
 • 45 Bozkurt, Y. and Kaya, I. (2007) Effect of Initial Weight on feedlot local breed cattle performance in the Mediterranean Conditions. 6th. International Symposium of Animal Biology and Nutrition, september 27-29, 2007, Balotesti, Romania
 • 46 Bozkurt, Y, Aktan, S. and Özkaya, S. (2006) Body weight prediction using digital image analysis for different breeds of slaughtering beef cattle . EAAP, European Association for Animal Production 57th Annual Congress, Antalya, Turkey.
 • 47 Bozkurt, Y. and Kaya, I. (2006) An Evaluation of Natural Grasslands Utilised for Grazing Beef Cattle within the Aspects of Sustainable Agricultural Systems in Highlands of The eastern Turkey. 5th International Symposium on Agro-Environment-2006,4-7 September, Ghent, Belgium.
 • 48 Bozkurt, Y. (2006) Seasonal performance of different breeds of feedlot beef cattle grown under the Mediterranean conditions. EAAP, European Association for Animal Production 57th Annual Congress, Antalya, Turkey.
 • 49 Bozkurt, Y, Aktan, S. and Özkaya, S. (2006) Prediction of Carcass Weight and Some Carcass Characteristics of Beef Cattle using Digital Image Analysis. Interneational Conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, 20-23 September, Volos, Greece.
 • 50 Bozkurt, Y and Özkaya, S. (2005) Performance Prediction Using ARC, ME System for Different Breeds of Beef Cattle fed with two Different Feeding Periods Grown under Feedlot Conditions. EAAP, European Association for Animal Production 56th Annual Congress, Uppsala, Sweden.
 • 51 Bozkurt, Y, Koknaroglu, H. and Kilic, B. (2004). The Use of Zeolite to Reduce Ammonia Accumulation in Housed Beef Cattle Production in Small Farm Conditions in Turkey. International Congress on Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment, October 20-24, 2004, Italy.
 • 52 Bozkurt, Y. (2003). Possibility of integration of fruit growing and lamb fattening in an orchard yard as an alternative model in farming in the Mediterranean part of Turkey. The IX. World Conference on Animal Production, WAAP (The World Association for Animal Production), October 26-31, 2003, Porto Alegre, Brasil.
 • 53 Bozkurt, Y. and Aktan, S. (2003). A software program English-Turkish Dictionary for Animal Science. International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, 7-10 October 2003, Izmir, Turkey.
 • 54 Bozkurt, Y. and Aday, K. (2000) The effect of Environmental Contamination by Heavy Metals on Animal Production Systems with Special Reference to Cadmium. 2nd International Symposium on Agro-Environment-2000,18-20 October, Tekirdag, Turkey.
 • 55 Bozkurt, Y. (2000) Environmental Contamination Caused by Slurry Application to Agricultural Land. 2nd International Symposium on Agro-Environment-2000, 18-20 October, Tekirdag, Turkey.
 • 56 Bozkurt, Y. (2000). Factors Affecting Grass Silage Feeding and Its Utilisation for Housed Beef Cattle.pp.254-262. International Animal Nutrition Congress, Isparta, Turkey.
 • 57 Bozkurt, Y. (2000) A Computer-based Simulation Model to describe the Stability Properties and Dynamics of A Grazing System. Proceedings of International Conference on Animal Science and Veterinary Medicine, pp.206. ICASVM, Beijing, China.
 • 58 Bozkurt, Y.(1999). Tarımsal Ürünlerin ve Hayvan Yemlerinin Kalitelerinin Degerlendirilmesin de NIRS (Near Infra-Red Reflectance Spectroscopy) Teknolojisinin Kullanımı. Uluslararası Hayvancılık' 99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, Ege Universitesi, Izmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gül, M., Akpinar, M.G., Tascioglu, Y., Karli, B., Bozkurt, Y., 2017. Determination of Distribution Channel Preferences of Buffalo Producers by Analytic Hierarchy Process Method. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, 14-18 August 2017, Skopje, p. 60, Macedonia.
 • 2 Akpinar, M.G., Gül, M., Tascioglu, Y., Karli, B., Bozkurt, Y., 2017. Evaluation of Marketing Problems of Buffalo Farmers in Turkey. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, 14-18 August 2017, Skopje, p. 61, Macedonia.
 • 3 Akpinar, M.G., Gül, M., Tascioglu, Y., Karli, B., Bozkurt, Y., 2017. Analysis of Farmers’ Attitudes towards Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, 14-18 August 2017, Skopje, p. 62, Macedonia.
 • 4 Tascioglu, Y., Gül, M., Akpinar, M.G., Karli, B., Bozkurt, Y., 2017. Evaluation of Producer Knowledge Level and Resources in Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, 14-18 August 2017, Skopje, p. 63, Macedonia.
 • 5 Bozkurt, Y., Varban, S., Mikail, N., Dogan, C. 2017. Prediction of Carcass Weight of Holstein and Brown Swiss Cattle Grown In a 12-Months Intensıve Beef Production System By Using Real-Time Carcass Measurements. International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture. 8-10 June 2017. Animal Science Book of Abstracts, p:60, Bucherest, Romania.
 • 6 Bozkurt, Y., Mikail, N., Uluşar, Ü. D., Aktaş, H., Dogan, C. 2017. Prediction of Bodyweight of Holstein and Brown-Swiss Male Cattle By Using Digital Images. International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture. 8-10 June 2017. Animal Science Book of Abstracts, p:59, Bucherest, Romania.
 • 7 Dogan, C., Bozkurt, Y. 2017. Determination of Grassland Areas By Using Remote Sensing and Geographic Information Systems, With Special Reference to Isparta, Turkey. International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture. 8-10 June 2017. Animal Science Book of Abstracts, p:70, Bucherest, Romania.
 • 8 Bozkurt, Y. and Uluşar, Ü.D. 2017. An android mobile application developed for record keeping in slaughter houses.EAAP, European Association for Animal Production, 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Book of Abstracts, No. 23, p.225, 28 August - 1 September 2017, Tallinn, Estonia.
 • 9 Bozkurt, Y., Saatci M. and Elmaz, Ö. 2017. Determination of effcts of pre-slaughter resting periods on carcass and meat quality by DIA. EAAP, European Association for Animal Production, 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Book of Abstracts, No. 23, p.384, 28 August - 1 September 2017, Tallinn, Estonia.
 • 10 Bozkurt Y. 2017. Long-Term Effects of Fertilizer Applications on Natural Grasslands Within The Aspect of Environmentally Sustainable Grazing Systems in Highlands of The Eastern Turkey. 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST) Book of Abstracts, p:147,19-23 October 2017, Budapest, Hungary.
 • 11 Bozkurt Y. 2017 Prediction of Bodyweight of Cattle by Artificial Neural Networks Using Digital Images. 19th International Conference on Audio, Language and Image Processing ICALIP World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Computer and Information Engineering Vol:11, No:7 p:3, 09-10 July 2017 Prague, Czechia
 • 12 Bozkurt, Y., Işıldar, A.A., Şenol, H. 2017. A small cross-section of the relationship between elevation and soil properties in the grasslands. 19th International Conference on Researches in Science & Technology (ICRST), Barcelona Spain, 27-28 July,55
 • 13 Bozkurt, Y. and C. Dogan, 2016. Physical Performance and Carcass Characteristics of Holstein and Brown Swiss Cattle Grown in an Intensive Beef System. International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture. p43, 09-11 June 2016, Bucharest,Romania.
 • 14 Bozkurt Y., S.Varban, C. Dogan, 2016. Predictıon of Liveweight of Holstein and Brown Swiss Cattle Grown in an 12 Month Intensive Beef Production System by Using Real-Time Body Measurements, Modern Animal Husbandy-Food Safety and Durable Development, 27-28, 20-22 October 2016, Iası-Romania.
 • 15 Bozkurt Y., 2016. Association Between Botanical Composition and Biomass Quantity of Grasslands and NIR Reflectance by Using NDVI. Modern Animal Husbandy-Food Safety and Durable Development, 23, 20-22 October 2016, Iası-Romania.
 • 16 Bozkurt Y., C.G. Tuzun, C. Dogan, 2016. Prediction of carcass and live weights of some beef cattle breeds. EAAP, European Association for Animal Production, 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science Book of abstracts No. 22, p.130, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom.
 • 17 Gul, M., Akpinar, M.G., Tascioglu, Y., Karli, B., Bozkurt, Y., 2015. Economic and technical structure of the water buffalo breeders: The case of Turkey. EAAP-66th Annual Meeting, page: 337, 31 Agust- 4 September, Warsaw, Poland.
 • 18 Akpinar, M.G., Gul, M., Tascioglu, Y., Karli, B., Bozkurt, Y., 2015. An assessment of factors affecting water buffalo breeding decisions of the enterprises in Turkey. EAAP- 66th Annual Meeting, page: 345, 31 August-04 September, Warsaw, Poland.
 • 19 Bozkurt, Y., C.G. Tuzun and C. Dogan. 2015. Comparisons of performance between Holstein and Brown Swiss cattle in a feedlot beef system. EAAP, European Association for Animal Production, 65th Annual Congress, 31 Ağustos-4 Eylül 2015, Varşova, Polonya.
 • 20 Gül, M., Akpınar, M.G., Tasçıoğlu, Y., Karlı B., Bozkurt, Y., 2014. The Trend Analysis of Animal Sector for Rural Society in Turkey. International Academic Conference, Education Culture and Society 2014, 15th-18th September, Education, Culture and Society 2014: Book of abstracts, p17., Wroclaw, Poland.
 • 21 Bozkurt Y., Albayrak, S., Turk M., Uzun N. and Doğan, C. (2011) Utilization of forest pastures for improving beef cattle production in mountainous part of West Mediterranean region of Turkey, EGF2011 (European Grassland Federation) Symposium. Book of abstracts No:2.56, p. 84. Gumpenstein, Austria.
 • 22 Gül, M., Yılmaz, H., Akpınar, M.G. and Bozkurt, Y., 2010. Recent developments in animal production sector of Turkey and future expectations, 60th Anniversary Conference of Animal Science. 3-5 November, Sofia, Bulgaria.
 • 23 Bozkurt, Y. (2009) An evaluation of feedlot performance of Holstein and Brown Swiss Cattle grown under Mediterranean climate conditions. IV. International Symposium of Livestock Production, pp. 31. 9-12 September, Struga, Macedonia
 • 24 Tascioglu, Y., Gül, M., Akpinar, M.G., Karli, B., Bozkurt, Y., 2017. Evaluation of Producer Knowledge Level and Resources in Buffalo Breeding. 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, 14-18 August 2017, Skopje, p. 63, Macedonia.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 MASTER, MSc. 1989 "Alternative Approach on Improving Beef Production Through Extension Services with reference to Eastern Turkey". University of Reading, United Kingdom.
 • 2 Atatürk Universitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Erzurum
 • Doktora Tezi
 • 1 Ph.D. 1995 "Physical and Economic Performance in Grass/Cereal Beef Systems". University of Wales, United Kingdom.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mera Hayvancılığında Uydu Görüntü İşleme Teknikleri ve Coğrafi Sistemi Kullanımı 2489-YL-10, Nazif UZUN
 • 2 Isparta İli Mera Alanlarının Sınırlarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi 2487-YL-10, Cihan DOĞAN
 • 3 Besi siğirlarinda sayisal görüntü analizi ile canli ağirlik ve karkas performansinin tahmin edilmesi ve tahmin modelleri ile karşilaştirilmasi, 2005, Serkan ÖZKAYA
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, UNDP PROJESİ: "Agricultural Rural Development Project" "Tarımsal Kalkınma Projesi" Nahçivan, AZERBAYCAN
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK-1001. Büyükbaş Hayvanlarda Karkas Özelliklerinin Saptanması Amacıyla Sayısal Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Modellerine Dayalı Bir Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi (Yürütücü)
 • 2 TUBİTAK_PRJ NO: 111O269-Açıkta Besi (Feedlot) Sisteminde Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Irkı Hayvanların Sayısal Görüntü İşleme ve Yapay Sinir Ağları Yöntemi Ile Performans ve Karkas Özelliklerinin Saptanması. (Yürütücü)
 • 3 SDÜ. BAP.PROJESİ:Kasaplık Hayvanlarda Kesim Öncesi Dinlendirme Sürelerinin Karkas ve Et Kalitesi Üzerine Etkilerinin Geleneksel ve Sayısal Görüntü Analizi Metodlarıyla Belirlenmesi 2567-M-10
 • 4 SDÜ. BAP. Y.LİSANS PROJESİ:Isparta İli Mera Alanlarının Sınırlarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi 2487-YL-10
 • 5 SDÜ. BAP. Y.LİSANS PROJESİ:Mera Hayvancılığında Uydu Görüntü İşleme Teknikleri ve Coğrafi Sistemi Kullanımı 2489-YL-10
 • 6 TUBİTAK-KARİYER PROJESİ: RS (UZAKTAN ALGILAMA) ve GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) KULLANARAK, MERALARDA KALİTE BELİRLEME, BIOMASS VE OTLATMA KAPASİTE TAHMİNLERİ İLE HAYVAN İZLEME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (Proje Yürütücüsü)
 • 7 SDÜ. BAP PROJESİ: GÖLLER BÖLGESİ KASAPLIK SIĞIRLARDA CANLI AĞIRLIK VE BAZI KASAPLIK ÖZELLİKLERİN DİGİTAL İMAGE ANALİZİ İLE TAHMİN MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.
 • 8 SDÜ. BAP. Y.LİSANS PROJESİ: BESİ SIĞIRLARINDA SAYISAL GÖRÜNTÜ ANALİZİ İLE CANLI AĞIRLIK VE KARKAS PERFORMANSININ TAHMİN EDİLMESİ VE TAHMİN MODELLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI.
 • 9 SDÜ KOORDİNASYON KURULU PROJESİ: Elektronik İngilizce-Türkçe zootekni sözlüğü yazılım programı projesi
 • 10 ISPARTA İLİ ÖZEL İDARE BESİ PROJESİ: Açıkta beside zeolit ve iklim faktörlerinin besi performansına etkileri projesi, Atabey
 • 11 TARIM ve KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI: Hayvancılığı Geliştirme Projesi, Diyarbakır
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK-1001-113O309Türkiye'de Manda Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesini Etkileyen Faktörler ve Bu Alana Yönelik Optimum Politika Bileşeninin Belirlenmesi (Yürütücü Yardımcısı)
 • 2 TÜBİTAK-1001-İKI FARKLI YAPAY MERANIN VERIM VE KALITELERININ DEĞIŞIMI VE OTLAYAN HAYVANLAR ÜZERINE ETKILERI (TUBITAK-109O162)
 • 3 TUBİTAK-KARİYER PROJESİ: GÖLLER BÖLGESİ KOŞULLARINDA FEEDLOT VE MERA SIĞIR BESİ SİSTEMLERİNDE YETİŞTİRİLEN BROWN SWISS VE HOLSTEIN IRKI HAYVANLARIN SAYISAL GÖRÜNTÜ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BÜYÜME ve GELİŞME ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI (Proje Yürütücü Yardımcısı)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 A MASHAV course on Adapting to Climate change: Biotechnology İn Agriculture in a World of Global Environmental Changes for 6 weeks.REHOVOT, ISRAEL.
 • 2 International Workshop Turkish Animal Technology Platform. Isparta. Turkey.
 • 3 A MASHAV course on Ruminants:Meat Production and Managemet organised by Hebrew University of Jerusalem, REHOVOT, ISRAEL.
 • 4 International workshop on "Recent developments in animal biotechnology",ISPARTA
 • 5 A MASHAV course on Modelling and Simulation for 6 weeks.TELAVIV, ISRAEL.
 • 6 A Course for 3 weeks on application of NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy) for evaluation of animal feeds, organised by International Centre For Advanced Mediterranean Agronomic Studies Chieam, ZARAGOZA, SPAIN.
 • 7 A-month study tour organised by the University of Reading, UK to evaluate Jordanian agricultural extension services, AMMAN, JORDAN.
 • 8 A Rural Agricultural Extension Course organised by the University of Reading, for 9 months. ENGLAND
 • 9 A practical farming course on animal production for 6 months at the University of Aberdeen, ABERDEEN, SCOTLAND.
 • 10 A Course on "Promotion of Agricultural Rural Youth Work"organised by the German Ministry of Agriculture and Fisheries in MUNICH, GERMANY.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde "Bilgisayarda İstatistiki Veri Analizleri"Kursu verildi
 • 2 Ulusal Zootekni Kongresi,Isparta
 • 3 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ulusal Proje Değerlendirme Toplantısına katıldı, Ankara
 • 4 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ulusal Proje Değerlendirme Toplantısı, Ankara
 • 5 Atık suların tarımsal amaçlı yeniden kullanımı adlı seminer düzenleme, (yabancı bilim adamı davet edilerek)
 • 6 Açıkta beside sıcaklık stresi adlı seminer düzenleme, (yabancı bilim adamı davet edilerek)
 • 7 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Büyükbaş Hayvancılık, Proje Değerlendirme Toplantısı, Erdemli, Mersin
 • 8 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Samsun Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Bilgisayarda "modelleme ve Simulasyon" konusunda seminer verildi
 • 9 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Tavukculuk, Proje Değerlendirme Toplantısı, Ankara
 • 10 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bursa Tarımsal Araştırma Enstitüsünde "Bilgisayarda İstatistiki Veri Analizleri" Kursu verildi
 • 11 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Konya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde "Bilgisayarda İstatistiki Veri Analizleri" Kursu verildi
 • 12 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde "Bilgisayarda İstatistiki Veri Analizleri" Kursu verildi
 • 13 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara lalahan hayvancılık Araştırma Enstitüsünde "Bilgisayarda İstatistiki Veri Analizleri" Kursu verildi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 FAO Master Bursu
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Managing and Monitoring the Natural Resources by Remote Sensing (RS)and Geographic Informations Systems (GIS) with special Reference to Turkey and Kazakstan
 • 2 II. TARIM ve HAYVANCILIK PANELİ; Akyaka Belediye Başkanlığı, Kars 2007
 • 3 Meralarda otlatma Sistemleri, Anahaber, söyleşi, SerhatTV, Kars 2007
 • 4 I. TARIM ve HAYVANCILIK PANELİ; Akyaka Belediye Başkanlığı, Kars 2006
 • 5 Meraların Etkin Kullanımı söyleşi, Serhat TV Kars, 2006.
 • 6 TUBİTAK 2005 YILI MAYIS DÖNEMİ ARAŞTIRMA PROJE ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRME HAKEM/PANELİST
 • 7 Israel, University of Jarusalem, Possibility of using zeolite as a supplement to improve feedlot cattle performance in the Mediterranean Part of Turkey. Meat Production Seminar.
 • 8 Azerbaycan, Tarım Bakanlığı, Seminer: AB Ülkeleri ve Türkiyede Uygulanan Besi Sistemleri ve Beside Matematik Modelleme.
 • 9 TUBİTAK 2004 YILI ARALIK DÖNEMİ ARAŞTIRMA PROJE ÖNERİLERİNİ DEĞERLENDİRME HAKEM/PANELİST
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü" 2009
 • 2 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü" 2008
 • 3 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü" 2007
 • 4 TUBİTAK "Bilimsel Yayınları Teşvik ve Destekleme Ödülü" 2006
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 PROFESSIONAL EDUCATION IN THE MODERN WORLD
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mohamed Shibani1, Robert Ringseis, Mohamed Alkazali, Omar Kerfakh and Klaus Eder (2011) Concentrations of conjugated linoleic acids in milk and tissues from single-humped Arabian camel Camelus dromedaries. African Journal of Science,Vol. 6(15), pp. 3470-3474
 • 2 G.K. YIGIT (2011) Angora goat and Mohair Production in Turkey,Archives of Applied Science Research, 2011, 3 (3):145-153
 • 3 Genetic Evaluation of Lactation Persistency in Holstein Dairy Cattle Using Random Regression Model, Manuscript Number: African Journal of Animal Science, AJAR-11-1254
 • 4 S. ALBAYRAK, M. TÜRK, O. YÜKSEL, and M. YILMAZ (2011) Forage Yield and the Quality of Perennial Legume-Grass Mixtures under Rainfed Conditions, Not Bot Hort Agrobot Cluj, 39 (1):114-118
 • 5 A. K. M. Masum, M. N. Islam, M. A. S. Khan, S.M.E.Rahman, Jun Wang and Deog-Hwan Oh (2011) Partial Replacement Of Whole Milk With Vitamin-Mineral Fortified Soymilk For Rearing Calves, VET1012-629, The Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
 • 6 Comparing clitoral isolated bacteria in problem and pregnant mares in Iran African Journal of Agricultural Research
 • 7 Storage and the regulation of body mass in animals: a general growth equation based on an energy balance model.Koji Omori, Atsushi Sogabe, Hideki Hamaoka, Hidejiro Ohnishi. Elsevier, Ecological Modelling 220 (2009) 2618–2623
 • 8 Pakistan Journal of Biological Sciences
 • 9 Research Journal of Environmental Sciences
 • 10 Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Asian Journal of Animal Sicence
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Ünv. Fen Bilimleri Enistitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Çiftlik Hayvnları ve Stres, HAYVANSAL ÜRETİM DERGİSİ
 • 2 Yılmaz O. (2011) Determination of Akbash Shepherd Dog Raised in Turkey BİTLİS EREN UNIVERSITY,JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,BİTLİS-TURKEY
 • 3 Yılmaz, O. (2011)Some morphological traits of the zagar (erect-ear) dog in Turkey,IGDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • 4 Community-based Productivity Veterinary Services Increase Smallholder Dairy Farms’ Income and Number of Cows for Breeding, Iranian Journal of Applied Animal Science.IJAS-11-114
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Birleşmiş Milletler UNDP Teşkilatında Proje Direktörlüğü
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörlüğü
 • 2 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğü, Çınar ilçe Müdürü
 • 3 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Diyarbakır Hayvancılığı Geliştirme Projesi, Proje Mühendisi
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Uygulamaları
Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme
Evcil Hayvanlarda Davranış
Hayvan Yetiştirme İlkeleri
Hayvancılıkta Bilgisayar Kullanımı
Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme
Kasaplık Hayvanlarda Karkas Derecelendirmesi
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi III
Yukarı çık