Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nurten Ayten UYANIK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Ayten UYANIK
Birimi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İş Sağlığı Ve Güvenliği
Telefon 2462111756
E-Posta aytenuyanik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 1.5.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 12.7.2007
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1.2.2017
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK ANABİLİM DALI 21.12.2011
İLGİ ALANLARI
Doğal Radyoaktivite
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Euler, Werner ve Analitik Sinyal Tekniklerinin Kuramsal Olarak Karşılaştırılması ve Bu Tekniklerin Derik Yükselimine Ait Anomalilere Uygulanması
 • Doktora Tezi
 • 1 Isparta Alkali Volkanitlerinin Radyometrik ve Manyetik Yöntemlerle İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta Açısı Içerisindeki Alkalen Volkanitlerin Radyoaktif Element Dağılımının Gamma-Işın Spektrometrisi (Jeofizik Yöntem) ile Incelenmesi (TÜBİTAK-1001, 112Y145 NOLU PROJE 2015) (Tamamlanmıştır).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ergin,M., Eser-Doğdu,B., Karakaş,Z., Sözeri,K., Aydın,İ., Uyanık,O., Uyanık,N.A., Göksu,Y., Gökten,E.,Yiğitbaşoğlu,H., Özçağlar, A., Atakol,O., Kenar,A., Bayhan,E., Şimşek,B., İleri,Ö., Önal,Z., Durmuş,E.S. “Ege Denizi’nin Kuzeydoğu (Biga yarımadası) ve Güneydoğu (Marmaris-Fethiye) Plajlarında Ağır Mineral Plaserlerinin Araştırılması: Ekonomik, Çevresel ve Yönetim Faktörleri”. Bilimsel Araştırma Projesi (09B4343019 nolu), Destekleyen: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Ofisi, 2009-2012.
 • 2 Isparta Alkali Volkanitlerinin Radyometrik ve Manyetik Yöntemlerle İncelenmesi (S.D.Ü. BAP 1913-D-09)
 • 3 Kalyoncuoğlu Ü.Y., Uyanık N.A., 2007, Euler, Werner ve Analitik Sinyal Tekniklerinin Kuramsal Olarak Karşılaştırılması ve Bu Tekniklerin Mardin Derik Yükselimine Ait Anomalilere Uygulanması (S.D.Ü. BAP 1237-yl)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Internbational Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 14-19 October 2015, Kemer-Antalya/TURKEY
 • 2 Internbational Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 25-29 October 2014, Kemer-Antalya/TURKEY
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 7. Ulusal Lüminesans Dozimetri Kongresi, 10-12 Eylül Isparta, Türkiye.
 • 2 Jeofizik Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2003, Isparta Düzenleyen: S.D.Ü. Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2013-308074
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2013-300715
 • 3 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2011-247925
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Teknik Bilimler Dergisi
 • 2 International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering (IJCESEN)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Statistical Correlation between Contents of Several Components and Natural Radioactivity Levels in Sand Samples from Antalya, Turkey
 • 2 Investigating variations in background response in measurements of downhole natural gamma in a banded iron formation in the Pilbara, Western Australia
 • 3 Gold and Silver Content of Plant Helichrysum Arenarium, Popularly Known as the Golden Flower, Growing in Gümüşhane, NE Turkey
 • 4 Local Scour around Group Pier with Different Shapes
 • 5 Selection of Construction Project Taking into Account Technological and Organizational Risk
 • 6 Investigating variations in background response in measurements of downhole natural gamma in a banded iron formation in the Pilbara, Western Australia
 • 7 Geophysical Soil Profiling of a River Embankment Using a Physical Soil Model
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma ve Rapor Çalışmaları
Fiziksel Risk Unsurları
Genel ve Teknik İletişim Çalışmaları
İnşaat İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Güvenliği Yönetim ve Denetim Sistemi Çalışmalrı
İş Hukuku
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Kimyasal Risk Unsurları
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Matematik
Matematik I
Radyasyon ve Radyasyon Güvenliği
Taşıma ve Depolama
Yukarı çık