Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ali BULUT
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ali BULUT
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tefsir Anabilim Dalı
Telefon 2110240
E-Posta alibulut@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 3.7.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 29.8.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 14.10.2009
İLGİ ALANLARI
Tefsir
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erken Dönem Tefsir Kaynaklarının Tetkiki, SOBE, Yıl:1, Sayı:2, Ocak-Nisan 2006, s.113-117.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kur'ân'ın Metniyle İlgili İddialara Reddiye: Mukaddimetü Kitâbi'l-Mebânî Örneği-Responses to Claims about the Text of The Qur'an: The Case of the Muqaddima of the Kitab al Mabani, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Isparta, Yıl: 2008/1, Sayı:20, s.89-117.
 • 2 Arthur Jeffery(ö.1959)'nin Yayınladığı "Kitâbu'l-Mebâni"nin Müellifi Üzerine Bir Değerlendirme-A Survey on the Author of "Kitâbu'l-Mebâni" Published by Arthur Jeffery, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2005/2 Sayı: 15, s.181-198.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Delâilü'l-İ'câz Sözdizimi ve Anlambilim" Adlı Eser Üzerine, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2009/1, Sayı: 22, s.177-181.
 • 2 "Gelişme Döneminde Tefsir" Adlı Kitap Üzerine, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2007/2, Sayı: 19, s.187-190.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Türkiye'de 'Tefsir Usûlü/Ulûmu'l-Kur'ân' Tartışmaları -Bir Literatür İncelemesi-", Tarihten Günümüze Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü, (Kur'an ve Tefsir Araştırmaları Yaz Akademisi-I, 18-23 Ağustos 2008), İstanbul, 2009, s.381-400.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İslam Düşüncesinin Bir Dinamiği Olarak Madde-Ruh Bütünlüğü, Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta, Bildiriler Kitapçığı, s. 3239-3247.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kur'ân'da Emanet Kavramı, (Danışman: Ali Galip GEZGİN), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 "Erken dönem Tefsir Mukaddimelerinin Tefsir Usûlü Açısından Değerlendirilmesi", Danışman: Doç. Dr. Ali Galip GEZGİN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2009.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Alaadin Saleh, İBNU’L-KÂSIH’A NİSPET EDİLEN “TÜHFETÜ’L-ENÂM Fİ’L-VAKFİ ALE’L-HEMZİ Lİ HAMZATE VE HİŞÂM” ADLI ESERİN TANITIM VE TAHKİKİ, SDÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • 2 Mehmet Ali ARACI, "Kur'ân'da Haya Kavramı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Alaadin SALEH, İBNU’L-KÂSIH’A NİSPET EDİLEN “TÜHFETÜ’L-ENÂM Fİ’L-VAKFİ ALE’L-HEMZİ Lİ HAMZATE VE HİŞÂM” ADLI ESERİN TANITIM VE TAHKİKİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bâbertî’nin Keşşâf Hâşiyesinin Edisyon Kritiği (Mukaddime -Fatiha Suresi) ve Türk Tefsîr Geleneğine Katkısı- Proje No: 1846-M-09
 • 2 SDÜBAP tarafından desteklenen "İslam Düşüncesinde Dinî Çoğulculuk-Religious Pluralism İn İslamic Thought" adlı bireysel projede proje yardımcılığı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, 4-6 Kasım 2010, Isparta.
 • 2 "Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu", Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği,SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta, 04-06 2010
 • 3 Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları/International Symposium on The Contribution of Turkish World to İslam, 31-Mayıs-01 Haziran 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta.
 • 4 Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-/ The 1st International Symposium on Bektashism and Alevism, 28-30/09.2005, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta, (Bildiriler ve Müzakereler Çözümleme).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Tarihten Günümüze Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü (Kur'an ve Tefsir Araştırmaları Yaz Akademisi-I, 18-23 Ağustos 2008, İstanbul.
 • 2 Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, 16-17 Ekim 2003, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Bulut, Ali, "Kur'an, Hz. Peygamber ve Merhamet", Konferans, Celeptaş Köyü Yalvaç/Isparta, 16.04.2011.
 • 2 "Kur'an ve Hz. Muhammed" (Konferans), Burdur-Altınyayla, 14.04.2010.
 • 3 "Hz. Peygamberin Hayatında Kur'an" (Konferans), Burdur-Çavdır Söğüt Kasabası, 14.04.2010.
 • 4 "Hz. Peygamberin Ahlakı Kur'an Ahlakı" (Konferans), Burdur-Yeşilova Güney Kasabası, 15.04.2010.
 • 5 "Kur'an ve Hz. Muhammed" (Konferans), Burdur-Gölhisar Yusufça Kasabası, 16.04.2010.
 • 6 Bulut, Ali, Tefsir Mukaddimeleri Üzerine, Temel İslam Bilimleri Bölümü Güz Seminerleri, SDU İlahiyat Fakültesi, 21.11.2008, ISPARTA.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, No:19, Bakü, Haziran 2013.
 • 2 Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, No:20, Bakü, Aralık 2013.
 • 3 Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, No:17, Haziran 2012
 • 4 Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, No:18, Bakü, Aralık 2012.
 • 5 Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, Sayı:16, Bakü, Aralık 2011.
VERDİĞİ DERSLER
Erken Dönem Tefsirleri
Erken Dönem Ulumu'l-Kur'an Kaynakları
Kur'an Tercüme Teknikleri
Kur'an'ın Ana Konuları
Quran II
Tefsir
Tefsir I
Tefsir II
Tefsir Mukaddimeleri: II-V. Asır
Tefsir Mukaddimeleri: VI-XIV. Asır
Tefsir Mukaddimeleri:II-V. Asır
Tefsir Problemleri
Tefsir Tarihi ve Usulü
Tefsir Usulü
Tefsir Usulü Çalışmaları: İçerik ve Metodoloji
Tefsir Usulü Kaynaklarının Mukayesesi
Tefsire Giriş
Yukarı çık