Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Erkan DİKMEN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Erkan DİKMEN
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111655
E-Posta erkandikmen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ 16.7.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 19.8.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 17.3.2010
İLGİ ALANLARI
Soğutma, İklimlendirme, Isıtma, Isı Transferi, Termodinamik, Enerji, Termoelektrik Soğutma/Isıtma Uyg., Kurutma uyg.
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ŞENCAN, A., GÖK, S., DİKMEN, E., 2011. Prediction of Liquid and Vapor Enthalpies of Ammonia-Water Mixture, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects,33(15), 1463-1473.
 • 2 BEZİR, N.Ç., ŞENCAN, A., ÖZEK, N., YAKUT, A.K., KAYALI, R., DİKMEN, E., 2008. Deneysel Tuz Gradiyentli Prototip Bir Güneş Havuzunun Isıl Performansı. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(2), 405-411, Ankara.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç., DİKMEN, E., ÖZEK, N., KÖSE, İ.İ., 2009. Isparta şartlarında çalışan deneysel güneş havuzunun termodinamik analizi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası 4.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 6-7 Kasım 2009, Mersin, 183.
 • 2 YAKUT, A.K., KAAN, Ö., ŞENCAN, A., DİKMEN, E., KABUL, A., KIZILKAN, Ö., DOSTUÇOK, İ., Sicak Su Eldesi İçin Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlü Sistemin Performansinin Teorik Ve Deneysel İncelenmesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası VIII.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 25-28 Ekim 2007, İzmir, 1003-1010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 K. Kumaş, A. Şencan Şahin, E. Dikmen, A New Approach for Determining of Heat Load in Buildings, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS) 2017, 19-22 October 2017 / Elazığ, Turkey
 • 2 A. Şencan Şahin, T. Kovacı, K. Kumaş, E. Dikmen, Thermodynamic analysis of R1234yf and R1234ze as R134a replacements in single stage vapor compression refrigeration system, 8th International Advanced Technologies Symposium, 19-22 October 2017 / Elazığ, Turkey
 • 3 YAKUT, A.K., GÜLER, K., DİKMEN, E., GÖK, S., ŞENCAN, A., 2009. Biyodizel Üretimi için Küçük Kapasiteli Üretim Tesisi Tasarlanması ve Kurulması, Nuclear&Renewable Energy Resources Conference with Internatıonal Partıcıpatıon, 28-29 September 2009, ANKARA-TURKEY, 425-428.
 • 4 YAKUT, A.K., DİKMEN, E., SELBAŞ, R., ŞENCAN, A., KIZILKAN, Ö., KABUL, A., GÜLER, K., 2006. Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sisteminin Isparta İlinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. 7. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 8-10 Mayıs 2006, İstanbul.
 • 5 Selbas, R., Dikmen, E., 2003. Working Criteria and Aplication Area of Thermoelectric Refrigerators". Proceedings of the First International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-1), 13-17 July 2003, İzmir, 745-748.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Termoelektrik soğutucuların çalışma kriterlerine etki eden faktörlerin ve endüstrideki kullanım alanlarının tespiti", S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst., Makina Eğitimi Ana Bilimdalı, Isparta, 2002
 • Doktora Tezi
 • 1 "Farklı sıcaklıklarda ve basınçlarda çalışan bir kurutucu tasarımı ve değişken kurutma parametrelerinin araştırılması",S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Ana Bilimdalı, Isparta, 2010.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜ BAP-1527 D 07 nolu proje, "Farklı Sıcaklıklarda ve Basınçlarda Çalışan Bir Kurutucu Tasarımı ve Değişken Kurutma Parametrelerinin Araştırılması", Süleman Demirel ünv. Bilimsel araştırma projeleri yönetim birimi,ISPARTA
 • 2 1407-M-06 no’lu “Yeni nesil soğutucu akışkanların kullanıldığı bir soğutma sistemin tasarımı, analiz ve enerji ekonomisi açısından incelenmesi”, Süleyman Demirel Ünv.,Bilimsel Araştırma Projeleri Yön. Birimi, Münferit Proje, 2008, Isparta.
 • 3 SDÜ ALT YAPI PROJE NO : 2003-023. Nolu proje “Kollektör destekli bir güneş havuzundan elde edilecek sıcak suyun ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılması”. Süleyman Demirel ünv. Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi. 24.02.2003 ? 23.02.2006, ISPARTA.
 • 4 TÜBİTAK Proje No: 106M522. Tübitak Hızlı Destek Programı - 1002. Alternatif Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Kompresör Hızının Değiştirilmesiyle, Isı Transferi Analizi ve Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi. Yardımcı Araştırmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2006.
 • 5 0804-M-04 no’lu “Absorbsiyonlu bir soğutucunun tasarımı ve imal edilmesi”, Süleyman Demirel Ünv.,Bilimsel Araştırma Projeleri Yön. Birimi, Münferit Proje, 2005, Isparta
 • 6 SDÜ ALT YAPI PROJE NO : 2004-105. Nolu proje “S.D.Ü. Temiz Enerji Evleri Alt Yapı Projesi”. Süleyman Demirel ünv. Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi. 16.01.2004 ? 16.12.2005, ISPARTA.
 • 7 SDÜAF-362 nolu proje, "Termoelektrik soğutucuların çalışma kriterlerine etki eden faktörlerin ve endüstrideki kullanım alanlarının tespiti", Süleman Demirel ünv. Bilimsel araştırma projeleri yönetim birimi,ISPARTA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Yerel Komite, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği,14. Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi, ULIBTK?2003, 3-5 Eylül 2003, Isparta
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 DİKMEN, E., ŞENCAN, A., SELBAŞ, R., 2011. Energetic and exergetic approach to vapor compression refrigeration cycle with two-stage and intercooler for new refrigerants. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 26(2), 205-219.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
Isıtma Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Tasarımı
Araç İklimlendirme Sistemleri
Elektrik Elektronik Teknolojisi
Endüstriyel Klima Uygulamaları
Endüstriyel Kurutma Teknolojileri
Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Tasarım
Enerji Tesislerinde Enerji Ekonomisi
Entropi ve Entropi Üretimi
Isı Değiştiricileri
Isı Pompası Uygulamaları
Isı Transferinde Deneysel Yöntemler
Isıtma Projesi
Isıtma Sistemleri Tasarımı
Isıtma Teknoloji
Isıtma ve Havalandırma Sistemleri
Isıtma ve İklimlendirme Sistemleri
Isıtma ve İklimlendirme Sistemleri
Isıtma, Havl. ve İklimlendirme Sist. Tasarımı
İklimlendirme Esasları
İklimlendirme ve Havalandırma Projesi
İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Tasarımı
İleri Isıtma ve Soğutma Tekniği Uyg.
İleri Isıtma ve Soğutma Teknikleri
İleri Kütle Transferi
İleri Termodinamik
Kurutma sistemleri
Kurutma Teknikleri
Momentum,Isı ve Kütle Transferi
Mühendislik Fiziği
Termodinamik
Tesisat Atölyesi I
Tesisat Atölyesi II
Yukarı çık