Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Salim Serkan GÜÇLÜ
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Salim Serkan GÜÇLÜ
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462128632
E-Posta salimguclu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/salimserkanguclu
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİLİĞİ 2.8.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİLİĞİ 31.7.2003
Doktora
İLGİ ALANLARI
Tatlısu Balıkları Sistematiği Cyrinodontidae familyası (Pisces:Teleostei) Geometrik Morfometri barbus cinsi (Cyprinidae:Teleostei)
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Küçük, F., Gülle, i., Güçlü, S.S., 2016. Bölüm: 7, Burdur Gölü Balıkları, S.97-105. (Editörler: İskender Gülle, Yıldırım Atayeter. Burdur Gölü Monografisi , 2016., ISBN: 978-605-66924-0-6, Dumat Ofset, Ankara)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÜLLE, İ., KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S. S., GÜMÜŞ, E., DEMİR, O., 2007. Dağ Alabalığı (Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858))'nın Türkiye'nin Batı Akdeniz Havzası'ndaki Yayılış Alanı, Populasyon ve Habitat Özellikleri, Turkish Journal of Aquatic Life, Yıl: 3-5, Sayı: 5-8, 189-198 s.,
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 F., KÜÇÜK,İ., GÜLLE, S.S., GÜÇLÜ, E., GÜMÜŞ, O., DEMİR, 2006.Eğirdir Gölü'ne Sonradan Giren Gümüşbalığı (Atherina boyeri RİSS0, 1810)' nın Göl Ekosistemine ve Balıkçılığa Etkisi, 1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 119-128 s., 7-9 Şubat 2006, Antalya.
 • 2 TURNA, İ. İ., GÜLLE, İ., GÜÇLÜ, S. S., 2005. Burdur Gölü'nün Su Kalitesi, Planktonu ve Verimlilik Düzeyi. 1. Burdur Sempozyumu (16-19 Kasım 2005), Bildiriler Cilt I, 518-525 s., Burdur.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güçlü, SS., Küçük, F., Gülle, İ., 2016. Orta Anadolu'da Kuruyan Bir Göl ve Balıkları: Akgöl-Ereğli Sazlıkları. 7. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Mersin (31 Ağustos- 2 Eylül 2016), Özet Kitapçığı Sayfa 36.
 • 2 Fahrettin Küçük, İskender Gülle, Salim Serkan Güçlü, M. Altuğ Atalay. 2016.Antalya Havzası'ndaki Elver Göçleri ve Habitatları Üzerine Antropolojik Baskılar. Ulusal Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, Özet Kitapçığı 35-36 s. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 21-22 Kasım 2016, İstanbul
 • 3 Küçük,F.Öztürk,E.Güçlü,SS.2015.Simav Çayı Balık Faunası.Ekoloji 2015. Özet Kitapçığı 172. sayfa,Sinop Üniversitesi 6_9 Mayıs 2015.Sinop
 • 4 Çiçek, NL., Erdoğan, Ö., Güçlü, SS., Küçük, F., Öztürk, E., 2015. Simav Çayı (Susurluk Havzası) Su Kalitesinin Fizikokimyasal Özelliklerine Göre Belirlenmesi. Ekoloji Sempozyumu, Özet Kitapçığı 267. Sayfa 6-9 Mayıs 2015, Sinop.
 • 5 Yılmaz Çiftçi, Fahrettin Küçük, Ayşe Gül Mutlu, Salim Serkan Güçlü, Davut Turan. 2015.Türkiye İçsularında Yayılış Gösteren Chondrostoma (Kababurun) Cinsinin Filogenetik İlişkisi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, 1-4 Eylül 2015
 • 6 Deniz İNNAL, Salim Serkan GÜÇLÜ, Mehmet Can ÜNAL, Buğrahan DOĞANGİL, Mehmet AKSU. 2015. Batı Akdeniz Bölgesi Aphanius (Teleostei: Cyprinodontidae) Türlerinin Bazı Büyüme Özellikleri.18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, 1-4 Eylül 2015
 • 7 GÜÇLÜ,S.S.,KÜÇÜK,F.,KURT, A., 2014. Acıgölü (Afyon-Denizli) Besleyen Kaynak Sularının Yabancı Türlerinden Gambusia holbrooki Girard, 1859 (Teleostei: Poeciliidae) Populasyonunun Beslenme ve Büyüme Özelliklerİ, VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Özet Kitapçığı 69.Sayfa, 25-28 Ağustos 2014, Bursa.
 • 8 VİŞNE,A.,COŞKUN,D.,KÜÇÜK,F.,GÜÇLÜ,S.S., 2013. Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912) VE Aphanius splendens (Kosswing&Sözer, 1945)’ in Akvaryum Koşullarına Adaptasyonu ve Üretimi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül, İstanbul
 • 9 KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S.S., TURAN, D., MUTLU, A.G., ÇİFTÇİ, Y., DÜKEL, M., 2013.Türkiye'de Yayılış Gösteren Kababurun Chondrostoma Agassiz, 1835 (Teleostei: Cyprinidae9 Cinsinin Morfolojik Özellikleri, Faba 2013, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Erzurum,, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Özet Kitapçığı 93 s.
 • 10 GÜÇLÜ, Z., GÜLLE, İ., TURNA,İ.İ. , GÜÇLÜ, S.S., DİDİNEN, H., GÜLLE, P., 2013. Burdur Gölü'nün Fitoplankton Kompozisyonu. Faba 2013, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Erzurum,, 30 Mayıs-1 Haziran 2013, Özet Kitapçığı 199 s.
 • 11 GÜÇLÜ,S.S.,GÜÇLÜ,Z.,KÜÇÜK,F.,ERDOĞAN,Ö. 2012.Eğirdir Gölü’nün Yabancı Türlerinden Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) (Teleostei: Gobiidae) Populasyonunun Büyüme Özellikleri ve Göl Ekosistemindeki Yeri, EKOLOJİ 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, KİLİS.
 • 12 EROL, A., KAMANLI, L., KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S.S., 2012.Potamon (potamon) potamias’ın Eğirdir Gölü Populasyonunun Üreme Davranışları ve Stok Yoğunluğu,5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 27-29 Ağustos 2012, Özet Kitapçığı, 162. sayfa, Isparta
 • 13 KÖROĞLU, R.H., KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S.S.,2012. Gözlen Çayı (Fethiye-Muğla)’na Giren Yılanbalığı (Anguilla anguilla) Yavrularının Beslenme Özellikleri. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Özet Kitapçığı, 76. Sayfa, Isparta
 • 14 DİKEN, G., BOYACI, Y.Ö., GÜÇLÜ, S.S., 2012.Eğirdir Gölü’nün Eğirdir Merkez Yerleşim Bölgesi Trichoptera Faunası ve Baskınlık Düzeyleri. 5.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Özet Kitapçığı, 73.sayfa, Isparta
 • 15 KÜÇÜK, F., ATALAY, M.A.,GÜÇLÜ,S.S.,GÜLLE,İ., 2012.Türkiye’de Yayılış Gösteren Pseudophoxinus (Teleostei:Cyprinidae) Türlerinin Morfolojik, Filogenetik ve Zoocoğrafik İlişkileri. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Özet Kitapçığı, 18.sayfa, Isparta
 • 16 GAFFAROĞLU,M.,ÜNAL,S.,YÜKSEL,E.,GÜÇLÜ,S.S.,AYATA,M.K. 2012.Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912) (Teleostei: Cyprinodontidae)’nin Eğirdir Gölü Popülasyonunun Karyotip Analizi. 5.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Özet Kitapçığı, 39.sayfa, Isparta
 • 17 GÜÇLÜ, S.S., KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, Z., 2012. Gediz Nehri Balık Faunası, FABA 2012-Eskişehir, 21-24 Kasım 2012.Özet Kitapçığı
 • 18 BOYACI, Y.Ö., DİKEN, G., GÜÇLÜ, S.S.,2012. Endemik Phryganea grandis serti Sipahiler, 2000 (Trichoptera)’nin Eğirdir Gölü’ndeki Yaşam Döngüsü,FABA 2012-Eskişehir, 21-24 Kasım 2012.Özet Kitapçığı
 • 19 GÜÇLÜ,S.S., ERDOĞAN,Ö., KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, Z.,2011. Endemik Bir Tür Olan Aphanius anatoliae anatoliae Leidenfrost, 1912 (Cyprinodontidae: Teleostei)’nın Eğirdir Gölü Populasyonunun Bazı Büyüme Özellikleri, II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Kırşehir.
 • 20 GÜÇLÜ, S.S., ERTAN, Ö.O., KÜÇÜK, F., 2011. Anadolu’daki Luciobarbus (Pisces: Cyprinidae) Türlerinin Taksonomik ve Zoocografik Özellikleri, II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Kırşehir.
 • 21 GÜÇLÜ, S.S.,ERDOĞAN, Ö., KÜÇÜK, F.,GÜÇLÜ Z., 2011. Endemik Bir Tür Olan Aphanius anatoliae Leidenfrost, 1912 (Cyprinodontidae: Teleostei)’nın Eğirdir Gölü Populasyonunun Beslenme Özellikleri ve Göl Ekosistemindeki Yeri,16. Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya.
 • 22 GÜÇLÜ, S.S., ERTAN, Ö.O., KÜÇÜK, F., 2011. Anadolu’daki Barbus (Pisces: Cyprinidae) Türlerinin Taksonomik ve Zoocografik Özellikleri. 16. Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya.
 • 23 GÜÇLÜ,S.S.,KÜÇÜK,F.,ERTAN,Ö.O.,GÜÇLÜ,Z.2011.Büyük Menderes Nehri Balık Faunası: Taksonomik ve Zoocoğrafik Özellikler. FABA 2011(7-9 Eylül 2011).Özet Kitapçığı 35. sayfa.,Samsun.
 • 24 KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S.S., ŞAHİN, T., GÜLLE, İ., DİKEN, G., 2010. ANADOLU YOSUNBALIĞI APHANIUS ANATOLIAE (LEIDENFROST, 1912) (CYPRINODONTIDAE: TELEOSTEI)'NIN YAYILIŞ ALANI VE POPULASYONLARI ARASINDAKİ MORFOLOJİK DEĞİŞİMLER, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 20. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, 21-25 Haziran 2010.
 • 25 KÜÇÜK, F., GÜLLE, İ., GÜÇLÜ, S.S., ERDOĞAN, Ö., 2010. Antalya İlindeki Önemli Akarsular ve İhtiyofaunaya Yeni Katkılar, 4. Limnoloji Sempozyumu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • 26 GÜÇLÜ, S.S., ERDOĞAN, Ö., KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, Z., GÜLLE, İ., 2010. Eğirdir Küçük Kayabalığı, Knipowitschia caucasica (Gobiidae)'nın Beslenme Özellikleri ve Göl Ekosistemindeki Yeri. 4. Limnoloji Sempozyumu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • 27 GÜLLE, İ., KÜÇÜK,F.,GÜÇLÜ,S.S.,ERDOĞAN,Ö. 2010. Güneybatı Anadolu (Antalya-Burdur)Balık Faunasına Yeni Katkılar. Uluslararası Katılımlı Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu 4-6 Kaım 2010, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.Özet Kitapçığı 7.sayfa
 • 28 GÜÇLÜ,S.S., ERDOĞAN,ö., KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, Z., 2009. Endemik Bir Alttür Olan Aphanius anatoliae anatoliae Leidenfrost, 1912 (Cyprinodontidae: Teleostei)'nın Eğirdir Gölü Populasyonunun Üreme Özellikleri, Rize Üniversitesi 15. Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize
 • 29 SAVAŞ, S, GÜÇLÜ, S.S., ERDOĞAN, Ö., GÜÇLÜ, Z., ÇİÇEK, N.L., VAROĞLU, T., ÖLMEZ,M., 2009.Daphnia magna (Cladoceran)'nın Populasyon Artışı Üzerine L-Karnitin Zenginleştirmesinin Etkisi, Rize Üniversitesi 15. Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize
 • 30 KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S.S., GÜLLE, İ., ERDOĞAN, Ö., GÜÇLÜ, Z., 2009.Anadolu'da Yayılış Gösteren Squalius, Petroleuciscus ve Telestes (Cyprinidae:Teleostei) Cinslerinin Morfolojik ve Osteolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Rize Üniversitesi 15. Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize
 • 31 GÜÇLÜ, S.S., KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, Z., ERDOĞAN, Ö., 2008. Aphanius (Teleostei: Cyprinodontiformes) Cinsinin Anadolu'daki Tür Çeşitliliği ve Zoocoğrafik Özellikleri, 19. Biyoloji Kongresi Trabzon (23-37 Haziran 2008), Özet Kitabı 494. sayfa. Trabzon
 • 32 GÜLLE, İ., KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S.S., DİKEN, G., GÜÇLÜ, Z., ÇİÇEK, L., 2008. Eğirdir Gölü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Populasyonunun Beslenme Özellikleri, 19. Biyoloji Kongresi Trabzon (23-27 Haziran 2008), Özet Kitabı 220. sayfa, Trabzon.
 • 33 GÜÇLÜ, S.S., ERDOĞAN, Ö., KÜÇÜK, F, GÜLLE, İ., GÜÇLÜ, Z., 2008. Eğirdir Gölü'nün Farklı Su Kesimlerinde Yaşayan Aphanius anatoliae anatoliae (Cyprinodontidae) ve Knipowitschia caucasica (Gobiidae) Türlerinin Beslenme Özellikleri, 3.Limnoloji Sempozyumu, İzmir.
 • 34 GÜLLE, İ., TURNA, İ.İ., GÜÇLÜ, S. S., KÜÇÜK, F., GÜLLE, P., GÜÇLÜ, Z., 2008. Burdur Gölü'nde Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, pH ve Elektriksel İletkenlik Değerlerinin Dikey Yönde Değişimi. 3.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İzmir
 • 35 KÜÇÜK, F., GÜLLE, İ., GÜÇLÜ, S. S., GÜÇLÜ, Z., ÇİÇEK, L., DİKEN, G., 2007. Eğirdir Gölü'nün Yabancı Türlerinden Gümüş Balığı, Atherina boyeri (RİSSO, 1810)'nın Üreme Özellikleri, 14. Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007, Muğla
 • 36 KÜÇÜK, F., GÜMÜŞ, E., GÜLLE, İ., GÜÇLÜ, S. S., 2005. Göksu Nehri Kollarında Yayılış Gösteren Balık Faunasının Taksonomik ve Zoocoğrafik Özellikleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Özet Kitapçığı, s. 57, Çanakkale.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S.S.,2013. Balık Taksonomisinde Karakterlerin Önemi ve Tanımlamalarda Karşılaşılan Sorunlar, Su Ürünklerinde Taksonomik Sorunlar Çalıştayı 2013, Antalya
 • 2 TURNA İ.İ., GÜLLE İ., GÜÇLÜ S.S., 2004. Burdur Gölü Biyolojik Özellikleri, Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri ve Burdur Çevresi Konferansı (15 Nisan 2004), S.D.Ü. Burdur Eğitim Fakültesi, Burdur
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KÜÇÜK, F., GÜLLE, İ., GÜÇLÜ, S.S. 2017. Implementation of Species Action Plan for Turkey’s Inland Fishes: Capoeta mauricii and Alburnus nasreddini (Teleostei; Cyprinidae). XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi (UKECEK 2017), Edirne’
 • 2 KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, S.S., GÜLLE, İ.,İNNAL, D. Inlandwater Fishes Diversity and Endemism of Turkey. 7th International Symposium of Ecologists of Montenegro (ISEM7), Karadağ.
 • 3 GÜÇLÜ, S.S., KÜÇÜK, F., 2017. Growth and Feeding Features of Anguilla anguilla Population, in West Mediterranean Region of Turkey (Özlen Creek-Fethiye). Symposium of LimnoFish 4-6 October 2017 Eğirdir-Turkey.
 • 4 GÜÇLÜ, S.S., KÜÇÜK, F., 2017. Endemic Species of the Genus Pseudophoxinus (Teleostei: Cyprinidae) in Anatolia and Distribution Areas. Symposium of LimnoFish 4-6 October 2017 Eğirdir-Turkey.
 • 5 Deniz İNNAL, Mahir YILDIRIM, Salim Serkan GÜÇLÜ, Mehmet Can ÜNAL, Buğrahan DOĞANGİL. 2016. Occurrence and infection dynamics of Eustrongylides sp (Nematoda: Dioctophymatoidea) in four endemic Aphanius (Cyprinodontidae) species from Turkey. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016), Antalya
 • 6 Deniz İNNAL, Mahir YILDIRIM, Mala Stavrescu BEDİVAN, Salim Serkan GÜÇLÜ,Mehmet Can Ünal,Buğrahan Doğangil. 2016. Occurrence and infection dynamics of Salsuginus sp. (Monogenea, Ancyrocephalidae) in four endemic Aphanius (Cyprinodontidae) species from Turkey. 2nd ICABS Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, At Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 27-31 Mayıs 2016, Özet Kitapçığı Sayfa 87.
 • 7 Deniz İnnal, Salim Serkan Güçlü, Mehmet Can Ünal, Buğrahan Doğangil. 2016. AGE AND GROWTH OF APHANIUS SPLENDENS (CYPRINODONTIDAE) FROM LAKE SALDA-TURKEY. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECOSYSTEMS, June 03 - 06, 2016 ABSTRACT BOOK 82 p, Arnavutluk-Tiran
 • 8 Deniz İnnal, Salim Serkan Güçlü, Mehmet Can Ünal, Buğrahan Doğangil. 2016. AGE AND GROWTH OF APHANIUS SUREYANUS (CYPRINODONTIDAE) FROM LAKE BURDUR-TURKEY. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECOSYSTEMS, June 03 - 06, 2016 ABSTRACT BOOK 82-83 p, Arnavutluk-Tiran
 • 9 Deniz İnnal, Salim Serkan Güçlü, Mehmet Can Ünal, Buğrahan Doğangil. 2016. AGE AND GROWTH OF APHANIUS TRANSGRADIENS (CYPRINODONTIDAE) FROM LAKE ACIGÖL-TURKEY. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECOSYSTEMS, June 03 - 06, 2016 ABSTRACT BOOK 83 p, Arnavutluk-Tiran
 • 10 Güçlü, SS., Erdoğan, Ö., Küçük, F.,2015. POPULATION STRUCTURE of Chondrostoma fahirae (Ladiges, 1960) (OSTEICHTHYES: CYPRINIDAE), ENDEMIC TO BAŞPINAR SPRING, BURDUR-TURKEY,AQUATIC BIODIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE (ABIC 2015),Sibiu-Romanya,7-10 Ekim 2015
 • 11 Güçlü, SS., Erdoğan, Ö., Küçük, F.,2015. Reproductive Biology of Chondrostoma fahirae (Ladiges, 1960) (Osteichthyes: Cyprinidae), endemic to Başpınar Spring, Burdur-Turkey,Sixth International Symposium of Ecologists of Montenegro, Ulcinj-Karadağ, 15-18 Ekim 2015
 • 12 SAVAŞ, S., ÇİÇEK, L., ERDOĞAN, Ö., VAROĞLU, T., GÜÇLÜ, S. S., ÖLMEZ, M., 2009. The effect of L-Carnitine levels on the population growth and egg ratio of the marine rotifer Brachionus plicatilis, World of Aquaculture 2009 Veracruz-Meksika, Özet Kitapçığı
 • 13 GÜLLE,İ., KÜÇÜK,F., GÜMÜŞ, E., GÜÇLÜ, S.S., DEMİR, O., 2009. Habitat Features and Conservation Status of Mountain Trout, Salmo trutta macrostigma (Duméril 1858), in Mediterranean Freshwater Systems of Turkey. 11 th. ICZEGAR (International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean) 21-25 September 2009, Heraklion, Crete, Greece. Publisheh by: Hellenic Zoological Society 2009, Abstract Book p. 36. (Oral presentation).
 • 14 SAVAŞ, S., ÖLMEZ, M., ERDOĞAN, Ö., ÇİÇEK, N.L., GÜÇLÜ, Z., GÜÇLÜ, S.S., 2008. Preliminary Data on the Effect of L-carnitine Enrichment on the Population Growth of the Cladoceran Moina micrura, Aquamedit 2008, Athens-Greece.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kırkgöz Kaynağı (Antalya)'nda Yaşayan Aphanius mento (Heckel in: Russegger, 1843)' nun Beslenme, Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Araştırılması, 2003. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı, 43 s., Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Batı Anadolu'da Yayılış Gösteren Barbus ve Luciobarbus (Pisces: Cyprinidae) Cinslerinin Taksonomik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Yılan Balığının (Anguilla anguilla) Populasyon Özelliklerine İlişkin Verilerin Toplanması Pilot Çalışması. 2016. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü- Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı-TAGEM Projesi. Proje Yürütücüsü: Dr. Fatma Banu YALIM, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
 • 2 Gediz Havzasında Nehir ve Göl İstasyonlarında Biyolojik İzleme, Buna Bağlı Su Kalitesi ve Ekolojik Durum Tayini. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TUBİTAK-MAM)
 • 3 Karaman İli Balık Faunası, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Karaman ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK
 • 4 Amasya Köyü 100.Yıl Revize Alabalık Üretim Tesisi ”ASC Amaçlı Yerinde Inceleme, Izleme, Örnekleme, Ölçüm-Bentik Fauna Analizleri ve Biyotik Indeks Hesaplama, Balık Faunası Örnekleme ve Biyoçesitlilik Indexi Hesaplama Ulusal ve AB Mevzuatına Göre Degerlendirilmesi ve Raporlama Projesi. Yürütücü: OSMAN ÇETINKAYA
 • 5 Kemer Barajı Kafeslerde Alabalık Üretim Tesisi ”ASC Amaçlı Yerinde Inceleme, Izleme, Örnekleme, Ölçüm-Bentik Fauna Analizleri ve Biyotik Indeks Hesaplama, Balık Faunası Örnekleme ve Biyoçesitlilik Indexi Hesaplama Ulusal ve AB Mevzuatına Göre Degerlendirilmesi ve Raporlama Projesi. Yürütücü: OSMAN ÇETINKAYA
 • 6 Batı Akdeniz Bölgesi Aphanius (Teleostei: Cyprinodontidae) Türlerinin Metazoan Parazit Faunası Üzerine Araştırmalar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BAP Projesi, Yürütücü: Doç. Dr. Deniz İNNAL,2013-2016
 • 7 DÜZCE İLİ EKOSİSTEM, FAUNA (KUŞLAR, MEMELİLER, ÇİFT YAŞARLAR, SÜRÜNGENLER, İÇ SU BALIKLARI) VE FLORA (DAMARLI BİTKİLER) İZLEME FİŞİ.ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DÜZCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Eyüp Başkale,Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
 • 8 İzmir ve Manisa İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Eyüp Başkale, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
 • 9 Türkiye’de Yayılış Gösteren Kababurun, Chondrostoma Agassiz, 1835 (Teleostei: Cyprinidae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu,2012. Yürütücü: Doç. Dr. Fahrettin Küçük, TÜBİTAK TBAG 111T900
 • 10 Batı Anadolu'da Yayılış Gösteren Barbus ve Luciobarbus (Pisces: Cyprinidae) Cinslerinin Taksonomik Özelliklerinin İncelenmesi, SDÜBAP Projesi, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ö.Osman ERTAN
 • 11 Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Çalışmaları ile Tespiti, SDÜBAP, Yürütücü: Yrd.Doç.Dr.Yıldız Bolat, 2011.
 • 12 Burdur Gölü’nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli,2012. Yürütücü: Doç. Dr. İskender GÜLLE, BAKA Projesi (Proje No: TR61/11/DFD/46)
 • 13 "Antalya İli İçsu Balıklarının Belirlenmesi ve Koleksiyonu", 2008, SBÜBAP 1354.M.08, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin KÜÇÜK
 • 14 "Gölcük Gölü (Isparta)'nün Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi" 2008, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İskender GÜLLE
 • 15 Eğirdir Gölü'nün Yabancı Türlerinden Gümüş Balığı (Atherina boyeri RİSSO 1810)' nın Biyoekolojik Özellikleri ve Göl Ekosistemine Etkisi, SDÜBAP 05-M-1221, 2005-2007, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Fahrettin KÜÇÜK (Proje Elemanı)
 • 16 L- carnitin zenginleştirmesinin rotifer (Brachionus plicatilis) ve cladoceran (Daphnia magna, Daphnia longispina, Moina micrura) 'ların populasyon artış oranı ve yağ asidi kompozisyonları üzerine etkileri, TÜBİTAK PROJE NO: 107O575, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sevgi Savaş
 • 17 Endemik Yağ Balıklarında (Pseudophoxinus) Genetik ve Şekil Çeşitliliğinin Koruma Statüleri ile İlişkisi, 2006, TÜBİTAK PROJE NO: 106T273, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aykut KENCE
 • 18 Batı Akdeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Dağ Alabalıklarının (Salmo trutta macrostigma) Üreme ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi (SDÜBAP 03.M.672)
 • 19 Burdur Gölü Planktonik Organizmalarının Tespiti, Dağılımı ve Ekonomik Değerlendirilebilirliği ( SDÜBAP 03.M.647)
 • 20 Kırkgöz Kaynağı (Antalya)'nda Yaşayan Aphanius mento (Heckel in: Russegger, 1843)' nun Beslenme, Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Araştırılması, 2003. SDÜBAP PROJE NO:534, 2002 - 2003 (Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Fahrettin KÜÇÜK)
 • 21 Çapalı Gölü (Afyon) Balıklarının Populasyon Yapısı ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 2002. SDÜBAP PROJE NO: 295, 2000 - 2002(Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin KÜÇÜK)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 V.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos 2012, Eğirdir-Isparta, Düzenleme Kurulu Üyesi ve Sekreterya
 • 2 1.Ulusal Alabalık Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 14-16 Ekim 2008, Isparta, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 • Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., 2016. Pseudophoxinus iconii, a new species of spring minnow from Central Anatolia (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, Ichthyol. Explor. Freshwaters, Vol. 27, No. 3, pp. 283-288, 5 figs., 1 tab., November 2016, by Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, Germany – ISSN 0936-9902. (TÜBİTAK, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Teşvik Ödülü)
 • 2 Küçük, F., Güçlü, SS., 2014. A new Pseudophoxinus (Teleostei: Cyprinidae) species from Asi River Drainage (Turkey). ZooKeys 411: 57–66 (2014) (TÜBİTAK, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Teşvik Ödülü)
 • 3 2011 yılı SDÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Dalları Teşvik 3.'lük Ödülü
 • 4 GÜÇLÜ, S.S., KÜÇÜK, F., 2011. Reproductive Biology of Aphanius mento (Heckel in: Russegger, 1843) (Osteichthyes: Cyprinodontidae) in Kırkgöz Spring (Türkiye), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.Volume 11, No: 2, 323-327. June 2011.
 • 5 GÜÇLÜ, S.S., KÜÇÜK, F., 2008. Population age, sex structure, growth and diet of Aphanius mento Heckel in Russegger, 1843 (Cyprinodontidae: Teleostei), to Kırkgöz Spring, Antalya-Türkiye, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol. 8, Issue 2:269-274 (TÜBİTAK, Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Teşvik Ödülü)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Limnoloji Derneği
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 "Sudan Yansımalar" Fotoğraf Sergisi, 2017. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Sergi Salonu, 16 Mayıs 2017.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1 (2017), Haziran 2017
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2 (2017), Kasım 2017
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2 (2016), Kasım 2016
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2012 Cilt:8, Sayı:1, Basım Tarihi: Aralık 2013
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2012 Cilt:8, Sayı:2, Basım Tarihi: Aralık 2013
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Abdullah Ekrem Kahraman, Didem Göktürk, Erdinç Aydin, 2014.Length-weight relationships of five fish species from the Sakarya River, Turkey. Annual Research & Review in Biology, England,4(15): 2476-2483.
 • 2 New distribution of the Mediterranean Killifish Aphanius fasciatus Valenciennes, 1821 (Pisces: Cyprinodontidae) and biometrics of individuals living in the Northern Sahara of Algeria,Turkish Journal of FISHERIES and AQUATIC SCIENCES.2014.
 • 3 African Journal of Biotechnology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 2012.Sexual Maturation and Fecundity of the Elephantsnout Fish Mormyrus Rume (Mormyridae) in Ose River, Southwestern Nigeria,Jordan Journal of Biological Sciences.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Su Ürünleri ile Diğer Sektörler Arasındaki İlişkiler
VERDİĞİ DERSLER
Balık Anatomisi ve Fizyolojisi(Lab)
Balık Sistematiği (Lab)
Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği (Lab)
Limnoloji (Lab)
Yukarı çık