Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Servet DEMİRDAĞ
Adı Soyadı Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111308
E-Posta servetdemirdag@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSİ 7.7.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSİ 19.1.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSİ 19.1.2006
İLGİ ALANLARI
Kaya Mekaniği Mermer Ocak ve Fabrika İşletmeciliği
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demirdağ, S., Gündüz, L., 2004. Mermer Ocak İşletmeciliğinde Elmas Teller ile Kollu Kesiciler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Taş Dünyası Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi, Sayı:35, Mart-Nisan, İzmir.
 • 2 Demirdağ S., Gündüz L., 2002. Mermer Ocak İşletmeciliğinde Taşeron Uygulama Sistemleri. Türkiye Taş Dünyası Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi, S. 176-178, Mayıs Haziran 2002, İzmir.
 • 3 Demirdağ, S., Gündüz, L., 2002. Mermer Ocak Kesimi Uygulamalarında Sinterize Elmas Tel Kullanımı. Türkiye Taş Dünyası Taş ve Taş Teknolojileri Dergisi, Sayı 27, Temmuz-Ağustos, İzmir.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Şengün N., Altındağ R., Demirdağ S., Yavuz H. P-wave velocity and Schmidt rebound hardness value of rocks under uniaxial compressional loading. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. Volume 48, Issue 4, June 2011, Pages: 693-696.
 • 2 Yavuz H., Uğur I., Demirdağ S. Abrasion resistance of carbonate rocks used in dimension stone industry and correlations between abrasion and rock properties, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 45, Issue 2, February 2008, Pages 260-267.
 • 3 Uğur, İ., Demirdağ, S. Investigation of the relation between the specific heat capacity and material properties of some natural building and facing stones, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 43, Issue 5, July 2006, Pages 831-835.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Altındağ R., Akbay D., Şengün N., Demirdağ S., Uğur İ. (2016). Türkiye’de Yeraltı Yapıları ve Mühendislik Eğitiminde Yeri, 1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi, 775-786, 26-28 Mayıs 2016, Ankara/Türkiye.
 • 2 Efe T., Şengün N., Demirdağ S., 2014. Bazı Kayaçlarda Tabakalanma Yönelimine Bağlı Olarak Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Değişimi. XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, Mayıs 2014, 391-396 pp.
 • 3 Altındağ R., Şengün N., Demirdağ S., Koçcaz C.E., Totiç E., Ürün F., 2011. Darbeli Delik Delmede Uç Tipinin İlerleme Hızına ve Pasa İrilik Katsayısına Etkisi. KAYAMEK’2011-X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 8-9 Aralık, Ankara.
 • 4 Şengün, N., Altindağ, R., Demirdağ, S., Koççaz, C.E., 2010, Mermer İşleme Fabrikalarında Oluşan Gürültü Kirliliğinin İşçi Sağlığı ve İlgili Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi, İ.T.Ü. 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 16-18 Haziran 2010.
 • 5 Demirdağ S., Yavuz H., Altındağ R., 2008. Schmidt Sertlik Değerine Numune Boyutunun Etkisi, IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek 2008, 30-31 Ekim 2008, İzmir.
 • 6 Demirdağ, S., Gündüz, L., 2006. Farklı Geometrideki Boşlukların ve Et Kalınlıklarının Bloğun (Hafif Yapı Elemanı) Dayanımına Etkisinin İncelenmesi. VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek 2006, 02-03 Kasım 2006, İstanbul.
 • 7 Demirdağ, S., Gündüz, L., Saraç, S., 2004. Volkanik Cüruf Agregaların Yapı Sektöründe Kullanımı, 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs, İzmir.
 • 8 Demirdağ, S., Gündüz, L. 2004. Travertenlerde Gözenek Dolgu Uygulamalarının Kayacın Teknik Özelliklerine Etkisinin Sayısal İncelenmesi. VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Kayamek 2004, 21-22 Ekim 2004, Sivas.
 • 9 Demirdağ, S., Gündüz, L., 2003. Volkanik Cürufların İnşaat Endüstrisinde Hafif Beton Agregası Olarak Değerlendirilme Kriterleri. 3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 3-4 Aralık 2003, İstanbul.
 • 10 Demirdağ,S., Gündüz,L., Gündüz,V., 2003. Yatay Yarma Makinalarının Kullanımında Mermer ve Makina Arasındaki Teknik Özelliklerin Analizi. Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, Mersem 2003, 18-19 Aralık 2003, Afyon.
 • 11 Uğur, İ., Demirdağ, S., Şengün, N., 2003. Mermer Türlerinin Isı İletkenliği Üzerine Teknik Bir Araştırma. Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, Mersem 2003, 18-19 Aralık 2003, Afyon.
 • 12 Demirdağ, S., Gündüz, L., 2002. Mermer Ocak İşletmeciliğinde Sinterize Elmas Tel Ömrünün Kestirimi Üzerine Bir Analiz. VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu 10-11 Ekim, Konya.
 • 13 Demirdağ S., Gündüz L., 2001. Blok İşletmeciliğinde Elmas Tel ve Boncuk Performans Analizi. Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Afyon.
 • 14 Gündüz L., Uğur İ., Demirdağ S., 2001. Mermer Türlerinin Özgül Isı Kapasite Değerleri Üzerine Teknik Bir İnceleme. Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Afyon.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mermer İşletmeciliğinde Elmas Telle Kesim Performansının Araştırılması
 • Doktora Tezi
 • 1 Volkanik Cüruf Oluşumlarının İnşaat Endüstrisinde Hafif Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Afşin GÜNEŞ. 2017. Mermer Ocaklarında Piroteknik Kaya Kırıcı Malzemelerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TÜBİTAK-116M724. Kayaçların Çekme Dayanımlarının Direkt ve İndirekt Yöntemlerle Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü. (2017-2019) (devam ediyor)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK-114M569. Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Farklı Yüzey ve Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma İndeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Çevreci Kullanımına Yönelik Bir Model Oluşturulması. Proje Araştırıcısı, (2014-2017).
 • 2 SDU-BAP 2004. Uygun Katkı Maddeleri İlavesi ile Pomzadan Mamul Yüksek Performanslı Yapısal Beton Üretimi Olanaklarının Araştırılması (Proje No: 0971-M-04)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 MERSEM 2017, Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi`nin düzenlenmesi, organizasyonunda Yürütme Kurulu Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 V. ULUSAL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ`nin düzenlenmesi, organizasyonunda Yürütme Kurulu Üyeliği.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Tünelcilik Derneği
 • 2 Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği
 • 3 Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği (ISRM)
 • 4 Maden Mühendisleri Odası
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (Aralık 2017)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering (Şubat 2018)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Mart 2017)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (July 2017)
 • 2 Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University (Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi) (January 2017)
 • 3 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (April 2017)
 • 4 Construction and Building Materials (June 2017)
 • 5 Geotechnical Testing Journal (August 2017)
 • 6 Construction and Building Materials (October 2017)
 • 7 Archives of Mining Sciences (November 2017)
 • 8 Construction and Building Materials (December 2017)
 • 9 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (April 2016)
 • 10 International Journal of Mining, Reclamation and Environment (March 2016)
 • 11 Construction and Building Materials (Feb 2015)
 • 12 Construction and Building Materials (Mar 2015)
 • 13 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (July 2015)
 • 14 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (September 2015)
 • 15 Environmental Science and Pollution Research (October 2015)
 • 16 Construction and Building Materials (Jan 2014)
 • 17 Construction and Building Materials (Mar 2014)
 • 18 Arabian Journal for Science and Engineering (September 2014)
 • 19 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (January 9. 2012)
 • 20 Materials and Structures (February 02. 2012)
 • 21 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (April 12. 2012)
 • 22 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (July 2012)
 • 23 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (March. 12. 2010)
 • 24 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (Aug 17, 2010)
 • 25 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (Nov 13, 2010)
 • 26 Construction and Building Materials (Jul 8, 2010)
 • 27 Construction and Building Materials (Nov 29, 2010)
 • 28 Scientific Research and Essays (Jun. 24. 2009)
 • 29 Scientific Research and Essays (December 2009)
 • 30 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (Aug. 14. 2008)
 • 31 Construction and Building Materials (Jan.15. 2007)
 • 32 Construction and Building Materials (March 8. 2007)
 • 33 Construction and Building Materials (April 19. 2007)
 • 34 Construction and Building Materials (Oct. 5. 2007)
 • 35 Construction and Building Materials (Nov. 13. 2007)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Maden İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı (Mart 2015 - )
 • 2 Maden Müh. Bölüm Başkan Yardımcısı 2008-2010
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Uygulamaları
Bitirme Projesi I-II
Endüstriyel Kayaçlarda Pazarlama
Kaya Mekaniği I
Mermer işletme Projelendirme
Mermer Teknolojisi
Mermer ve Doğal Taş Üretim Teknikleri
Mukavemet
Mühendislikte Veri Analizi
Seminer I-II
Teknik Resim
Zemin Mekaniği ve Tasman
Yukarı çık