Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehmet ÖZÇELİK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZÇELİK
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2111327
E-Posta ozcelikmehmet@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 18.11.1992
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 3.2.1998
İLGİ ALANLARI
Mühendislik Jeolojisi, Jeoteknik, Kaya Mekaniği, Zemin Mekaniği
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özçelik M. 2017. Belek Kıyısı (Antalya) İçin Kıyı Kenar Çizgisinin Önemi,Türkiye Jeoloji Bülteni, Geological Bulletin of Turkey 60: 331-346
 • 2 Ozcelik M. 2017. The effects of vertical stress on the liquefaction potential originated from buildings in the urban areas: A Case Study, International Journal of Geotechnical Earthquake Engineering (IJGEE), Volume 8 • Issue 1
 • 3 Ozcelik M. 2017. Impact of the cascade hydropower construction (HPC) on water quality of the Seyhan River, Turkey. Hittite Journal of Science & Engineering (accepted paper)
 • 4 Özçelik M. 2017.Kıyı Alanlarının Kullanılmasında Kıyı Kenar Çizgisinin Önemi: Eğirdir Yerleşim Alanı Örneği. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(3), 595 – 600
 • 5 Ozcelik M, 2014. Changing the Color of Natural Stones Using Nano Sized natural Dye Colorant NNDC),Recent Patents on Engineering, Volume: 9, p.1, DOI: 10.2174/1872212109666141229221619
 • 6 Ozcelik M, Yeniceli S. 2015. Importance of 3D Visualization for Land Use Planning, Construction and Management of the Karsıyaka Settlement Area (Izmir-Turkey). International Journal of 3-D Information Modeling, 4(3), 22-33.
 • 7 Yalçın A., Davraz A., Özçelik M. 2004. Yeraltısuyu kirlenmesinde litoloji ve yerleşim alanlarının etkisi: Ulupınar Kaynağı, Sorkuncak-Eğirdir-Isparta
 • 8 Davraz, A., Şener, E., Özçelik, M., 2003. Çizgisellikler ile yeraltısuyu potansiyeli arasındaki ilişki: Burdur örneği, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,Cilt 7,Sayı 2, 455-461, Isparta
 • 9 Yalçın, A., Özçelik, M., Şener, E., 2003. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Isparta Güneyindeki Kitle Hareketlerinin İncelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 7,Sayı:2,349-361, Isparta
 • 10 Şener, E., Özçelik, M., Ertunç, A., 2003. Burdur Kent Merkezinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Jeolojik Sondaj Verilerinin Yönetimi ve İnterpolasyonu, SDÜ Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 7,Sayı:2,361-367, Isparta
 • 11 Samedov, A., Han, A., İsmailov, T., Özçelik, M., 2003, Siltli Kumların, Killi Kumların Filtrasyon Etkisinden Sıvılaşması, Jetomir Devlet Teknoloji Üniversitesi Dergisi, 3 (27), sayfa 204-208, Ukrayna.(in Ukrainian)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ozcelik M. 2018. Back analysis of ground vibrations which cause cracks in buildings in residential areas Karakuyu (Dinar, Afyonkarahisar, Turkey). Natural Hazards. https://doi.org/10.1007/s11069-018-3215-1
 • 2 Ozcelik M. 2017. Alternative model for electricity and water supply after disaster. Journal of Taibah University for Science. doi:10.1016/j.jtusci.2017.01.002
 • 3 Ozcelik M, Sarp G. 2017. Soil-structure interaction of existing buildings near the active fault zone (Burdur-Turkey), Arabian Journal of Geoscience, DOI: 10.1007/s12517-017-3085-y
 • 4 Tutus O, Ozcelik M, 2017, Geotechnical problems of Botan Bridge Piers construction (Siirt, Turkey), Geotechnical and Geological Engineering. DOI :10.1007/s10706-017-0361-2.
 • 5 Ozcelik M, Tuzlu F. 2017. Leakage Analysis of Deriner Dam (Artvin-Turkey) Using 3D Modeling, KSCE Journal of Civil Engineering, 1-7
 • 6 Ozcelik M. 2016. Environmental pollution and its effect on water sources from marble quarries in western Turkey. Environmental Earth Sciences. DOI: 10.1007/s12665-016-5627-0
 • 7 Sarp G., Ozcelik M. 2016. Water Body Extraction and Change Detection Using Time Series: A Case Study From Lake Burdur, Turkey Journal of Taibah University for Science. doi:10.1016/j.jtusci.2016.04.005
 • 8 Ozcelik M. 2016. Effects of construction material properties on dam type selection (Sariguzel Dam- Turkey). International Journal of Geotechnical Engineering. DOI: 10.1080/19386362.2016.1223264.
 • 9 Ozcelik M. 2015.Criteria for the selection of construction method at the Ovit Mountain Tunnel (Turkey),KSCE Journal of Civil Engineering, DOI 10.1007/s12205-015-0055-3
 • 10 Ozcelik M. 2015. Foundation investigations and design for a large building complex in a karst terrain, Antalya, Turkey. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, doi:10.1144/qjegh2014-044
 • 11 Ozcelik M. 2015. Optically stimulated luminescence (OSL) dating of quartz grains within the sand dykes cutting the lacustrine deposits in the Burdur area (SW Turkey) and its tectonic interpretation Arabian Journal of Geosciences. DOI 10.1007/s12517-015-2034-x.
 • 12 Yeniceli S. and Ozcelik M. 2015. Practical application of 3D visualization using geotechnical database: a case study Karsiyaka (Izmir) settlement area (Turkey). Journal of the Indian Remote Sensing, DOI 10.1007/s12524-015-0474-0.
 • 13 Ozcelik M. 2015. Assessment of Engineering Geological Design Parameters for Kandil (CFRD) Dam, Kahramanmaras -Turkey.Bulletin of Engineering Geology and Environment. DOI 10.1007/s10064-015-0823-9
 • 14 Özçelik, M., 2015, Evaluation of soft sediment deformation structures along the Fethiye-Burdur Fault zone SW Turkey, Journal of Earth System Science. DOI: 10.1007/s 12040-016-0671-4
 • 15 Najafov,A.M; Sofiyev,A.H; Hui,D; Karaca,Z; Kalpakci,V and Ozcelik,M.2014. Stability of EG cylindrical shells with shear stresses on a Pasternak foundation,Steel and Composite Structures, DOI: http://dx.doi.org/10.12989/scs.2014.17.4.453
 • 16 Ozcelik, M. 2014. Effect of wastewater on building foundation in karst travertine areas in Antalya, Turkey, Bulletin of Engineering Geology and Environment DOI: 10.1007/s10064-014-0695-4
 • 17 Ozcelik M. 2014. Foundation consolidation grouting applications in Deriner Dam and Hydroelectric Power Plant (Artvin, Turkey),Bulletin of Engineering Geology and Environment DOI 10.1007/s10064-013-0547-7
 • 18 Şener, E., Davraz, A. and Özçelik, M., 2005, An Integration of GIS and Remote Sensing on Groundwater Investigations: A Case Study in Burdur, Turkey, Hydrogeology Journal,10.1007/s10040-004-0378-5
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özçelik M, Sarp G (2015) Sürdürebilir mermer madenciliği için su yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 26-27 Kasım 2015 Antalya.
 • 2 Özçelik, M.,2008,Antalya Kıyı Şeridindeki Falezlerde Süreksizliklerin Gelişimi ve yenilme Mekanizmaları.,IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu,554-560.İzmir.
 • 3 Özçelik, M.,Yalçın, A.,2008, Volkanik Kayaların Dokusal Özellikleri İle Mühendislik Özellikleri Arasındaki İlişkiler:Isparta Andezit Traki-andezitlerinden Örnek.,IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu,544-553.İzmir.
 • 4 Özçelik,M.,2006, Karstik Alanlardaki Jeoteknik Problemler ve Antalya Kenti Örneği, Mühendislik jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006,Denizli.
 • 5 Özçelik, M., Yalçın, A., Davraz, M., 2006, Ayrışmanın Andezit ve Trakiandezitlerin (Isparta) Mühendislik Özelliklerine Etkisi, KAYAMEK 2006, VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Istanbul.
 • 6 Yalçın, A., Özçelik, M., 2006, Kövke Taşının (Isparta) Mühendislik Özellikleri ve Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirliği, KAYAMEK 2006, VIII Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Istanbul.
 • 7 T.İsmailov, M.Özçelik, E.Şener;2005; Evsel Sıvı Atıkların Yerleşim Alanındaki Travertenlerin Geoteknik Özelliklerine Etkisi, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül 2005,s. 432- 440, Antalya.
 • 8 Yalçın A., Özçelik M.,2004,Kurna Deresi (Burdur) Travertenlerinin Fiziko-Mekanik Özellikleri ve Yapıtaşı Olarak Kullanılabilirlikleri,KAYAMEK 2004,VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Sivas.
 • 9 Özçelik, M., Şener, E. ve Yalçın, A., 2003. Yerleşim Alanlarındaki Mühendislik Jeolojisi Çalışmalarında Temel Sondaj Yerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tespiti, Sondaj Sempozyumu, 85-90, İzmir
 • 10 Özçelik, M., Yalçın, A., 2002. Burdur Formasyonuna ait Marnların Mühendislik Özellikleri ve Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliklerinin Araştırılması, Kayamek'2002, VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 441-443, Konya
 • 11 Şener, E., Özçelik, M., 2001.'Burdur Şehir Merkezinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Yerleşime Uygunluk Haritasının Hazırlanması, Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 179-188, İstanbul
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hiçyılmaz ÖS, Özçelik M. 2016. Boru Kemer Şemsiye Yönteminin T5 Tünelinde Uygulanması (Akdağmadeni-Sivas). 69 Türkiye Jeoloji Kurultayı. 11-15 Nisan 2016. Ankara.432-433
 • 2 Tuzlu F, Abubakar İ.İ, Özçelik M.2016. KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇISINDAN ISPARTA YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (GB-TÜRKİYE). 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı 11-15 Nisan 2016, 436-437
 • 3 Zümrüt S, Özçelik M. 2016. BOZKUR - DİNAR (AFYON) DEMİRYOLU HATTI SONDAJ VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı 11-15 Nisan 2016. 438-439
 • 4 Çelebi.,S.,Özçelik.,M.,2011,Deriner Barajı ve HES ( Artvin )Temelinde Yapılan, Konsalidasyon Enjeksiyon Çalışmaları
 • 5 Özçelik.,M.,2011,İzmir Metrosu 2.Etap Karşıyaka Güzergahında (Km 9+470 ile Km 12+600 arası) yapılan Zemin İyileştirme Yöntemleri
 • 6 Özçelik, M.,2006,Antalya Kıyı Şeridindeki Falezlerde Süreksiliklerin Gelişimi ve Yenilme Mekanizmaları, 30.Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Selçuk Üniv., Jeoloji Müh. Böl., 20-23 Eylül 2006, Konya.
 • 7 Yalçın, A., Davraz, A. ve Özçelik, M., 2003.' Yeraltısularının Kirlenmesinde Litoloji ve Yerleşim Alanlarının Etkisi: Ulupınar Kaynağı, Sorkuncak-Eğirdir' Mersin Üniversitesi 10. Yıl Sempozyumu, 15-18 Ekim 2003, Mersin
 • 8 Çoban, H., Petrov, P. ve Özçelik, M., 2003. Burdur Yerleşim Alanındaki Killi Zeminlerin Mineralojisi, 20 yıl Jeoloji Sempozyumu, Isparta
 • 9 Yalçın, A., Özçelik, M., Karagüzel, A. ve Ertunç, A., 2002. Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanmasında Burdur 19-ML Paftası Örneği, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Mart 2002, Ankara
 • 10 Özçelik, M., Koca, M.Y., Kıncal, C., Türk, N. ve Yıldız, Y., 1997, İzmir Metrosunda Değişik Yöntemlerle Elde Edilen RQD Değerlerinin Derinlikle Değişiminin İncelenmesi, II. İzmir ve Çevresinin Jeoteknik Deprem Sorunları Sempozyumu, 22-24 Ekim 1997, İzmir
 • 11 Özçelik, M. ve Karagüzel, R., 1992. Antalya Yerleşim Merkezi 18L-19L Paftaları Mühendislik Jeolojisi Haritası, 7. Mühendislik Haftası 25-29 Mayıs 1992, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özçelik,M.,2012, GEOTECHNICAL STUDIES OF MARMARAY PROJECT IMMERSED TUBE TUNNEL (Km 7+423 - Km 8+794),The materials of the international scientific conference of theoretical and practical problems of modern construction. Baku.
 • 2 Özçelik, M.,2012,Geotechnical Studies of Eskişehir-Istanbul High Speed Rail Project ( HSR ) (Km 311+200-Km 316+200,)The materials of the international scientific conference of theoretical and practical problems of modern construction. Baku.
 • 3 Özçelik.,M.,2011, Adapazarı-Kandıra Karayolu (0+000 Km ve 26+470 Km)Güzergahındaki Zeminler ve Kayaçların Jeolojik-jeoteknik Özellikleri
 • 4 Özçelik.,M.,2011,Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santralında (Artvin-Türkiye) Yapılan Enjeksiyon Çalışmaları
 • 5 Özçelik, M., 2009,Engineering features of the rocks causing mass movements in the Egirdir (Isparta) settlement area, Int.Symp. on Eng.and Arch. Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Rep.,Süleyman Demirel Univ.,October22-24,Isparta,184-187pp.
 • 6 Özçelik, M., Kuşcu, M., 2009, Quality of Atabey (Isparta) Aggregates and Material Pruduct, Int.Symp. on Eng.and Arch. Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Rep.,Süleyman Demirel Univ.,October22-24,Isparta,240-244pp.
 • 7 Özçelik, M; Şener, E; Ertunç, A ;2005; A Stripe Method for Producing Engineering Geological Map of Burdur (Turkey) Urban Area, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions,IESCA 2005, October 4-7 2005, İzmir-Turkey,pp.273-281.
 • 8 E.Şener, A. Davraz, M. Özçelik, İ.İ Soyaslan,2005, Investigation of Alternative Groundwater Source Using Multispectral Satellite Data: A Case Study in Antalya Region (Turkey);Poster Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, June 9-11,2005, Istanbul, Turkey,pp. 64-68.
 • 9 M.Özçelik, T. İsmailov;2005; Investigation of Settlements Formed Due To Weathering in The Travertines Beneath The Buildings in Antalya Area Turkey, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, September 21-25,2005,Denizli,Turkey, pp.240-244.
 • 10 M. Özçelik, A. Yalçın; Engineering Properties and Industrial Usuage of Yaka (Burdur-Turkey) Travertines, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, September 21-25 ,2005,pp. 282-284,Denizli,Turkey.
 • 11 Özçelik M. and Yalçın, A., 2001. Engineering Geological Studies OF Dereboğazı Tunels (ISPARTA-TURKEY), 4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 371-380, Isparta
 • 12 Özçelik, M., 2001. Weathering Map of Engineering Geological Maps Prepared for Izmir Metro Route (KM 0+00 KM 1+578), TURKEY, 4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 345-357, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tuzlu F, Özçellik M. 2017.Piroklastik kayaçların endüstriyel hammadde özelliklerinin 3D jeolojik modelleme ile araştırılması. Uluslararası katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Sempozyumu. Ankara
 • 2 Ozcelik M. 2016. BURDUR YERLEŞİM ALANINDA TEKTONİZMANIN ETKİSİYLE OLUŞAN YUMUŞAK ÇÖKEL DEFORMASYON YAPILARI , TURQUA-2016,8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye, p. 40
 • 3 Özçelik,M; Şener,E; Avcıoğlu, M;2005; GIS-Based Kinamatic Slope Stability Analysis: A Case Study of Coastal Zone in Eğirdir (Isparta-Turkey) Settlement Area, Internatıonal Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions,IESCA 2005, Abstracts, October 4-7 2005, İzmir, Turkey,pp.207.
 • 4 Özçelik, M; Şener, E; Ertunç, A ;2005; A Stripe Method for Producing Engineering Geological Map of Burdur (Turkey) Urban Area, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions,IESCA 2005, Abstracts, October 4-7 2005, İzmir-Turkey,pp.207.
 • 5 Özçelik, M., 2001. The Influence of Weathearing on the Engineering Behaviour of Weak Rock, Fourth International Turkish Geology Symposıum, 24-28 September 2001, Adana/Turkey
 • 6 Özçelik, M. and Karagüzel, R., 2001. Engineering Geological Study of Burdur (SW TURKEY), 4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May 2001, Isparta
 • 7 İsmailov, T., Mutlutürk, M. and Özçelik, M., 2001. The Importance of Clay Soil to Project the Engineering Construction Works, 4. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May 2001, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Özçelik M, Şener E, Şener Ş;2005;: Isparta Kent Merkezinde Seçilen Bir Pilot Bölgede (Yayla, Pirimehmet, İstiklal ve Kepeci Mahalleri) Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Deprem Risk Analizinin Yapılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Proje No: 1083-M-05
 • 2 Özçelik, M.;Karagüzel, R;Soyalan, İ.İ;Çoban, H. ;2003;Burdur ve Civarındaki Kil Yataklarının Fiziko-Mekanik ve Teknolojik Özelliklerinin Araştırılması, S.D.ü Araştırma Projesi No:388
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gizemli Çocuklar Doğada (TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Projesi) 2017
 • 2 Ertunç, A., Karagüzel, R., Yağmurlu, F., Türker, A.E. and Keskin, N., 2001. Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi, sonuç raporu, SDÜ Müh. Mim. Fak. (SDÜ AR-GE),Isparta
 • 3 Akdeniz Belediyeler Birliği "Yapılaşma ve Zemin Özellikleri Genel Değerlendirmesi" Yüksek Öğrenim Vakfı, ARGE-2000 İktisadi İşletmesi, Döner Sermaye Projesi.
 • 4 Türk, N., Koca, M.Y., Gemici, Ü., Özçelik, M. ve Kıncal, C., 1995. Konak Belediyesi, Gürçeşme Bölgesi Jeoloji ve Jeoteknik Etüd Raporu
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 Sarp G, Ozcelik M. 2015. 10-15 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı içerisinde verilen Poster sunum ödülleri kapsamında 3. ödülü.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 09/09/2004 - 10/02/2005 tarihleri arasında Müh-Mim Fak. Dekan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Deniz Jeotekniğine Giriş
Kayalarda Ayrışma
Kent Jeotekniği
Kıyı Jeotekniği
Mukavemet
statik
Yukarı çık