Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Duygu KUMBUL DOĞUÇ
Adı Soyadı Doç. Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2119417
E-Posta duygudoguc@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP DOKTORU 29.06.1998
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Effects of Food and Food Additives on Behaviors. International Journal of Health and Nutrition. Gultekin F, Doguc DK, Vatansev H, Taysi E. 2013; 4(1): 21-32.(Özet)
 • 2 Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Serum ve Tükürük 8-OHdG ve 8-iso-PGF2? Düzeylerine Etkisi. Yetkin Ay Z, Öngüç G, Sert T, Kumbul Doğuç D, Sütçü R, Kulaç E, Kırzıoğlu F.Y. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2013;19(1), 45-52.(Özet)
 • 3 Sıçanlarda Kalori Kısıtlamasının Lipid Peroksidasyonu Ve Antioksidan Enzimlere Etkisi. Kumbul Doğuç D, Yılmaz N, Vural H, Kara Y. Effect Of Calorie Restriction On Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes in Rats.Sakarya Med J. 2013;3(1):19-24(Özet)
 • 4 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Renal Eritropoietinin Nitrik Oksid Düzeylerine Etkisi. Akdoğan M, Sezer MT, Şavik E, Doğuç DK. The Effect of Renal Erythropoietin on Nitric Oxide Levels in Patients with Chronic Renal Failure. S.D.Ü. Typ Fak. Derg. 2013:20(2)/43-47(Özet)
 • 5 Isparta ve civarında tüketilen suların içerik ve sağlık açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Şavik E, Demer S, Memiş Ü, Kumbul Doğuç D, Çalışkan TA, Sezer MT, Gültekin F, Özgür N.(Özet)
 • 6 Farklı Dozlarda Ardıç Yağının Sıçan Karaciğerinde Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi. Kumbul Doğuç D, Gürbüz N, Aylak F, Şavik E, Gültekin F. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012; 3(2), 77-81.(Özet)
 • 7 Farklı Anestezi Tekniklerinin Eser Elementler Üzerine Etkisi: TIVA ve Inhalasyon Anestezisi(Özet)
 • 8 Nikotinin Sıçan Hipokampüsünde Lipid Peroksidasyonu ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi(Özet)
 • 9 KLORPİRİFOSUN SIÇANLARDA ÖĞRENMEYE ETKİLERİ(Özet)
 • 10 Subkronik nikotin uygulamasının, ratlarda lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktivitelerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi(Özet)
 • 11 Chlorpyriphos-ethyl'in rat plazmasında in vivo lipoperoksidatif etkisi ile melatonin ve vitamin C + vitamin E'nin koruyucu etkilerinin araştırılması(Özet)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The effects of long-term exposure to a 2450? MHz electromagnetic field on growth and pubertal development in female Wistar rats. Sangun O, Dundar B, Darici H, Comlekci S, Doguc DK, Celik S. Volume: 34 Issue: 1 Pages: 63-71 DOI: 10.3109/15368378.2013.871619 MAR 2015(Özet)
 • 2 Juniperus communis Linn oil decreases oxidative stress and increases antioxidant enzymes in the heart of rats administered a diet rich in cholesterol. Gümral N, Doguc DK, Aylak F, Saygin M, Savik E. Toxicol Ind Health. 2015 Jan;31(1):85-91. doi: 10.1177/0748233712469995. Epub 2013 Jan 4.(Özet)
 • 3 Are there any remarkable effects of prenatal exposure to food colourings on neurobehaviour and learning process in rat offspring? Kumbul Doguc D, Aylak F, Ilhan I, Kulac E, Gultekin F Nutr Neurosci. 2015 Jan;18(1):12-21. doi: 10.1179/1476830513Y.0000000095. Epub 2013 Nov 20(Özet)
 • 4 The evaluation of Nesfatin-1 levels in patients with OSAS associated with metabolic syndrome Aksu O, Aydin B, Doguc DK, Ilhan I, Ozturk O, Altuntas A, Demirkan H, Koroglu BK, Tamer MN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION APR 2015 Volume: 38 Issue: 4 Pages: 463-469(Özet)
 • 5 Evaluation of Lipid Peroxidation and Oxidative DNA Damage in Patients With Periodontitis and Hyperlipidemia Fentoglu O, Kirzioglu FY, Bulut MT, Doguc DK, Kulac E, Onder C, Gunhan M JOURNAL OF PERIODONTOLOGY MAY 2015 Volume: 86 Issue: 5 Pages: 682-688(Özet)
 • 6 Effects of (99m)Tc sestamibi on antioxidant defense system and lipid peroxidation in the heart of Sprague Dawley rats. Cesur G, Doguc DK, Yildiz M, Ogut S, Polat M, Ongel K. Toxicol Ind Health. 2014 Mar;30(2):154-9. doi: 10.1177/0748233712452599. Epub 2012 Jul 6.(Özet)
 • 7 Can Mean Platelet Volume Levels of Trauma Patients Predict Severity of Trauma? Yolcu S, Beceren GN, Doguç DK, Tomruk O, Balbaloglu O. Platelets. 2014;25(4):279-84. doi: 10.3109/09537104.2013.809410. Epub 2013 Jul 15(Özet)
 • 8 Ghrelin levels in chronic periodontitis patients. Yılmaz G, Kırzıoğlu FY, Doguç DK, Koçak H, Orhan H. Odontology 2014; 102(1): 59-67, doi: 10.1007/s10266-012-0100-3. Epub 2013 Jan 5.(Özet)
 • 9 The relation of radiation-induced pulmonary fibrosis with stress and the efficiency of antioxidant treatment: An experimental study. Kaya V, Yazkan R, Yıldırım M, Doğuç DK, Süren D, Bozkurt KK, Yüksel O, Demırpence O, Sen CA, Yalçın AY. Med Sci Monit. 2014; 20: 290-6. doi: 10.12659/MSM.890334.(Özet)
 • 10 Acetylsalicylic Acid and Ascorbic Acid Combination Improves Cognition; Via Antioxidant Effect Or Increased Expression of NMDARs and nAChRs? Environ Toxicol Pharmacol. 2014; 37(3): 916-927.(Özet)
 • 11 Effects of maternally exposed food coloring additives on laryngeal histology in rats. J Environ Pathol Toxicol Oncol. 2014; 33(2): 123-30. DOI: 10.1615/JEnvironPatholToxicolOncol.2014008723(Özet)
 • 12 Do follicular fluid gelatinase levels affect fertilization rates and oocyte quality? Bilen E, Tola EN, Oral B, Doguç DK, Günyeli I, Köse SA, Ilhan I. Arch Gynecol Obstet. 2014; 290(6):1265-71. doi: 10.1007/s00404-014-3370-x.(Özet)
 • 13 Allergic and immunologic reactions to food additives. Gultekin F, Doguc DK. Clin Rev Allergy Immunol. 2013 Aug;45(1):6-29. doi: 10.1007/s12016-012-8300-8. Review.(Özet)
 • 14 Effects of maternally exposed colouring food additives on cognitive performance in rats. Doguc DK, Ceyhan BM, Ozturk M, Gultekin F. Toxicol Ind Health. 2013 Aug;29(7):616-23. doi: 10.1177/0748233712436638. Epub 2012 Feb 9.(Özet)
 • 15 Is Fibromyalgia Syndrome Common In the Patients with Primary Dysmenorrhea? Soyupek F, Guney M, Kaplan O, Doguc DK. Journal of Musculoskeletal Pain, 2013; 21(2): 156-160 doi:10.3109/10582452.2013.795640(Özet)
 • 16 Effects of Maternally Exposed Coloring Food Additives on Receptor Expressions Related to Learning and Memory in Rats. Ceyhan BM, Gultekin F, Doguc DK, Kulac E. Food Chem Toxicol. 2013 ; 56: 145-148. doi: 10.1016/j.fct.2013.02.016(Özet)
 • 17 Effects of Subchronic Treatment With Ibuprofen and Nimesulide on Spatial Memory and on NMDAR subunits in Aged Rats Ozturk O, Kumbul Doguc D, Altuntas I, Sutcu R, Delibas N, Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2013; 12(4): 877-885.(Özet)
 • 18 99mTc Dimerkaptosüksinik Asit (DMSA) Uygulamasının Ratlarda Oluşturabileceği Olası Oksidatif Stresin Araştırılması. Nobel Tıp Dergisi 2013; 27(9), Sayı: 32013, 54-57.(Özet)
 • 19 Medical students' participation in and perception of unprofessional behaviors: comparison of preclinical and clinical phases. Kulac E, Sezik M, Asci H, Doguc DK. Adv Physiol Educ. 2013; 37(4): 298-302. doi: 10.1152/advan.00076.2013.(Özet)
 • 20 Elevated leptin levels in nonobese girls with premature thelarche. Dundar B, Pirgon O, Sangun O, Doguc DK. J Investig Med. 2013; 61(6): 984-988. doi: 10.231/JIM.0b013e31829cbe20.(Özet)
 • 21 Evaluation of stress and pain during rapid maxillary expansion treatments. Gecgelen M, Aksoy A, Kirdemir P, Doguc DK, Cesur G, Koskan O, Ozorak O. J Oral Rehabil. 2012 Oct;39(10):767-75. doi: 10.1111/j.1365-2842.2012.02330.x. Epub 2012 Jul 11(Özet)
 • 22 Effects of chronic scopolamine administration on spatial working memory and hippocampal receptors related to learning. Doguc DK, Delibas N, Vural H, Altuntas I, Sutcu R, Sonmez Y. Behav Pharmacol. 2012; 23(8): 762-70. doi: 10.1097/FBP.0b013e32835a38af.(Özet)
 • 23 Effects of apple cider vinegars produced with different techniques on blood lipids in high-cholesterol-fed rats. J Agric Food Chem. 2011 Jun 22;59(12):6638-44. Epub 2011 May 18.(Özet)
 • 24 Deneysel Aortik İskemi-Reperfüzyonda B-glukanın Böbrek Hasarı Üzerine Etkisi. The effect of beta-glucan on kidney injury in experimental aortic ischemia-reperfusion. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011; 19(2):234-241(Özet)
 • 25 ß-Glucan protects against lung injury induced by abdominal aortic ischemia-reperfusion in rats. J Surg Res. 2010; 164(2):e325-332. Gulmen S, Kiris I, Kocyigit A, Doguc DK, Ceylan BG, Meteoglu I.(Özet)
 • 26 The Effects of Topical and Systemic Beta Glucan Administration on Wound Healing Impaired by Corticosteroids(Özet)
 • 27 Effect of nicotine on hippocampal nicotinic acetylcholine α7 receptor and NMDA receptor subunits 2A and 2B expression in young and old rats
 • 28 The Significance of Serum Nitric Oxide Levels in Behçet's Disease and Recurrent Aphthous Stomatitis
 • 29 Role of reactive oxygen species in organophosphate insecticide phosalone toxicity in erythrocytes in vitro
 • 30 Effect of the herbicide 4-CPA on human erythrocyte antioxidant enzymes in vitro
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 The Neuroprotective Effects of Pregabaline In Carotid Artery Occlusion Rat Model Of Ischemia And Reperfusion. S Asci, S Demirci, D Kumbul Doguc, H Asci, İ Onaran. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels June 2012, Isparta, Turkey. P-130(Özet)
 • 2 Öğüt S, Cesur G, Doğuç DK, Polat M, Yıldız M. Investigation of Possible Oxidative Stress of 99m-Tc Dimercaptosuccinic Acid (DMSA) Application in Rats. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Cell Membranes and Free Radical Research Vol 4, No 1 (2012) Abstract Book of 4th Int. CMOS Congress Vol 4, Number 1, 2012, PP127, S88.(Özet)
 • 3 Aylak F, Doğuç DK, Ceyhan BM, Kulaç E, Gültekin F. Effect of maternally exposed colouring food additives on renal oxidant and anti oxidant systems in rats. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Cell Membranes and Free Radical Research Vol 4, Number 1, 2012, PP124, S87.(Özet)
 • 4 Buldac M, Cicek E, Doguc DK, Asci H, Yesilot S, Candan IA, Dagdeviren B, Cankara N, Oncu Meral, Ozer MK. Investigation of the protective effect of vitamin C on methotrexate induced liver injury in rats. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Cell Membranes and Free Radical Research Vol 4, Number 1, 2012, PP14, S33.(Özet)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 EFFECTS OF METABOLIC SYNDROME AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME ON SERUM OXIDATIVE STRESS, ZINC AND COPPER LEVELS İlhan İ, Doguc DK,Aksu O,Koroglu BK, Buyukbayram Hİ, Gultekin F Poster Abstracts – IFCC WorldLab Istanbul 2014 – Istanbul, 22-26 June 2014 • DOI 10.1515/cclm-2014-4043 Clin Chem Lab Med 2014; 52, Special Suppl, pp S1 – S1760, June 2014(Özet)
 • 2 EFFECTS OF ARTIFICIAL FOOD COLOURINGS, EXPOSED DURING PRENATAL TERM VIA MOTHERS DIET WITH THE DOSE OF NOAEL, ON LEARNING AND MEMORY Aylak F, Gultekin F,Doguc DK,İlhan I, Kulaç E. Poster Abstracts – IFCC WorldLab Istanbul 2014 – Istanbul, 22-26 June 2014 • DOI 10.1515/cclm-2014-4060 Clin Chem Lab Med 2014; 52, Special Suppl, pp S1 – S1760, June 2014(Özet)
 • 3 PP-430 THE EFFECT OF OZONE PRECONDITIONING ON RENAL ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY INDUCED BY TRANSIENT AORTIC OCCLUSION IN RATS.(Özet)
 • 4 Ghrelin Levels in Chronic Periodontitis Patients G. Yilmaz F. Kırzıoğlu D. Kumbul Doğuç H. Koçak H. Orhan Basic Research: Aetiology and Pathogenesis P0551 - Topic: Basic Research: Aetiology and Pathogenesis European Federation of PeriodontologyEuropean Federation of Periodontology, Europerio7 - 7th Congress of the European Federation of Periodontology, The Journal of Clinical Periodontology, Poster Abstracts, 2012. doi: 10.1111/j.1600-051x-2012.01891, S242.(Özet)
 • 5 8-OHdG Levels in patients with chronic periodontitis and hyperlipidaemia. Fentoğlu Ö, Kırzıoğlu FY, Yılmaz G, Torumtay G, Kumbul Doğuç D, Kulaç E. European Federation of Periodontology, Europerio7 - 7th Congress of the European Federation of Periodontology, The Journal of Clinical Periodontology, Poster Abstracts, 2012. Volume 39, Issue Supplement s13.doi: 10.1111/j.1600-051x-2012.01891.x(Özet)
 • 6 The effect of the non-surgical periodontal therapy on the serum and salivary 8-OHdG and 8-iso-PGF2? levels Z. Yetkin Ay, G. Öngüç, T. Sert, Ö. Fentoğlu, D. Kumbul Doğuç, R. Sütçü, E. Kulaç, F.Y. Kırzıoğlu Journal of Clinical Periodontology Special Issue: Abstracts of Europerio 7, Vienna, Austria, 6-9 June 2012 Volume 39, Issue Supplement s13, pages 76–404, June 2012 Clinical Research- Periodontal Therapy P0316(Özet)
 • 7 The Serum Levels of Cytokines and Adipokines in Obese Rats With Periodontitis Basic Research: Aetiology and Pathogenesis P0055 F. Çağlar, Z. Yetkin Ay, D. Kumbul Doğuç, E. Uskun, F.Y. Kırzıoğlu Journal of Clinical Periodontology Special Issue: Abstracts of Europerio 7, Vienna, Austria, 6-9 June 2012 Volume 39, Issue Supplement s13, pages 76–404, June 2012 (Özet)
 • 8 The effect of Nigella sativa oil on inflammation, fibrosis and antioxidant enzymes in the bleomycin-induced lung fibrosis model in rats. Kaya S, Cakir M, Bircan S, Ciris M, Doguc DK, Naziroglu M, Celik O, Sozbir E and Dagdeviren BH. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, ERJ September 1, 2011 vol. 38 no. Suppl 55 p679.(Özet)
 • 9 İlhan AA, Doguc DK, Yıldız M,Cerci SS. The Evaluation of Lithium Influence on the Glomerular Filitration Rate by Using Double Blood Sampling Method. Annual Congress of the EANM, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2011, 38 (Suppl 2):S260–S441, PP632, s409.(Özet)
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 S07 TIP ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL OLMAYAN DAVRANIŞLARLA İLGİLİ ALGI VE TUTUMLARI: KLİNİK ÖNCESİ VE KLİNİK DÖNEM ARASINDA FARK VAR MI? Dr. Esin KULAÇ, Dr. Mekin SEZİK, Dr. Halil AŞÇI, Dr. Duygu Kumbul DOĞUÇ(Özet)
 • 2 Yaşlı Sıçanlarda Selektif ve Nonselektif COX İnhibitörlerinin NMDA Reseptör Subünitlerinden NR2A ve NR2B üzerine etkisi
 • 3 Topikal ve Sistemik Beta Glukan Uygulamasının Kortikosteroid ile baskılanmış yara iyileşmesinde etkileri
 • 4 'Subkronik nikotin uygulamasının genç ve yaşlı ratlarda hipokampüste lipid peroksidasyonu ve nitrik oksit düzeylerine etkisi''
 • 5 Alzheimer Hastalarında Oksidatif Stres ve Psikiatrik Değişkenlerin Karşılaştırılması: 5 yıllık gözlem
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Önal L, Koçer G, Sönmez S, Özmen Ö, Doğuç DK, Koşkan Ö. Immunohistochemical and biochemıcal evaluation of the effect of BFGF on soft tissue healing after tooth extraction and serum BFGF level in zoledronic acid applied rats. AÇBİD2014 8th Internatıonal Congress, PP-185(Özet)
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Investigation of the in Vivo Lipoperoxidative Effect of Chlorpyrihos-Ethyl in Plasma of Rats and Ameliorating Effects of Melatonin and The Combination of Vitamin C + Vitamin E on this Effect
 • 2 Does Transient Blood Glucose Elevation Cause Lipid Peroxidation ?"
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Kara Y, Doguc DK, Kulac E, Gultekin F. Acetylsalicylic Acid and Ascorbic Acid Combination Improves Cognition; Via Antioxidant Effect Or Increased Expression of NMDARs and nAChRs? Environ Toxicol Pharmacol. 2014; 37(3): 916-927. doi: 10.1016/j.etap.2014.02.019.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Effects of chronic scopolamine administration on spatial working memory and hippocampal receptors related to learning. Doguc DK, Delibas N, Vural H, Altuntas I, Sutcu R, Sonmez Y. Behav Pharmacol. 2012 Dec;23(8):762-70. doi: 10.1097/FBP.0b013e32835a38af.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Sigara içen bireylerde egzersizin oksidatif stresi azaltmadaki etkisi SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2012)
 • 2 Tam Kan Bağışçılarının Kanlarındaki Malondialdehit (MDA) ve Redükte Glutatyon (GSH) Seviyeleri SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 4 (2011)
 • 3 Vitamin B12 ve Nörolojik hastalıklardaki etkisi
 • 4 Antioksidan Vitaminlerin Periodontal Sağlıktaki Rolü
 • 5 Obezite ve Periodontal Hastalık İlişkisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 J Environ Pathol Toxicol Oncol. 2015;34(2):175-82. Protective Effect of Infliximab Against Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity. Sehitoglu I, Tumkaya L, Bedir R, Ozer E, Cure MC, Kalkan Y, Yuce S, Cure E.
 • 2 Biomed Res Int. 2014;2014:907915. doi: 10.1155/2014/907915. Epub 2014 Jan 16. Cure E, Cumhur Cure M, Tumkaya L, Kalkan Y, Aydin I, Kirbas A, Yilmaz A, Yuce S, Yücel AF. Adalimumab ameliorates abdominal aorta cross clamping which induced liver injury in rats.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Sağlık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Tıp Fakültesi İnsan ve Hayvan Etik Kurulunda üye
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık