Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Sibel AKTEN
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Sibel AKTEN
Birimi Eğirdir Meslek Yüksekokulu
Bölüm Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Ve Süs Bitkileri
Telefon 2463116661
E-Posta sibelakten@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sibelakten
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 10.9.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) 18.2.2009
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Akten S., "Botanik Turizminin Kırsal Kalkınma Üzerine Etkisi: Kuyucak Köyü Lavanta Bahçeleri Örneği", in: Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar, Ömer Kürşad Tüfekci, Eds., Strategic Researches Academy-SRA, pp.107-112, 2017
 • 2 Akten, S., 2016. Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar, Turizm Kapsamında Toplumsal ve Kültürel Kimliğin Korunması. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 349 sy
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şahin, C., Akten, S., Erol, Ulvi Erhan., 2009. Eğirdir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10(1):65-74, Artvin.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kırsal Peyzaj Alanlarındaki Akten, S., 2017. Yörük İzlerinin Kültürel Peyzaj Değerleri İçindeki Rolü ve Önemi. Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) Cilt3, Sayı 2, 131-142.
 • 2 Akten, S., Gül, A., 2014. Korunan doğal alanlarda ziyaretçilerin olası etki düzeyleri önlem ve standartların belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:15 Sayı:2, s. 130-139, Isparta.
 • 3 Akten, S., Gül, A., Akten, M., 2012. Korunan Doğal Alanlarda Kullanılabilecek Ziyaretçi Yönetim Modelleri ve Karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Cilt:13, Sayı:1, 57-65, Isparta.
 • 4 Dağıstanlıoğlu, C., Kuş şahin, C., Akten, S., 2012. SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Peyzaj Programı Mezunlarının Mesleğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, S:12-17, Isparta.
 • 5 Akten, M., Akten, S., 2010. Sürdürülebilir Arazi Kullanım Planlaması İçin Bir Model Yaklaşımı: Tarım Sektörü Örneği. BIBAD: Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 83-90, Ankara.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akten, S., Akten, M., Gül, A., Keleş, E., 2014. Jeotekstillerin Peyzaj Onarımında Kullanım Olanakları. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Sempozyum Bildiriler Kitabı, 178-190. 18-20 Eylül 2014, Isparta.
 • 2 Keleş, E., Gül,A., Akten, S., Akten, M., 2014. Mermer Ocakları Yer Seçim Ölçütleri ve Önceliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Sempozyum Bildiriler Kitabı, 127-139 s, 18-20 Eylül 2014, Isparta.
 • 3 Akten, S., Akten, M., 2014. Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler.II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim 2014, Isparta.
 • 4 Akten, M., Akten, S., 2011. Rekreasyon Potansiyellerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Yaklaşımı: Gülez Yöntemi, I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 347-356 s, 17-19 Şubat, Sarıgöl/MANİSA
 • 5 Akten, M., Akten, S., 2011. Sürdürülebilir Turizm Kavramı: Sarıgöl Örneği, I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 369-377 s, 17-19 Şubat, Sarıgöl/MANİSA
 • 6 Akten,S., Akten, M., 2010. Gölcük Tabiat Parkının Peyzaj Özellikleri ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta.
 • 7 Dağıstanlıoğlu, C., Şahin Kuş, C., Akten, S., 2010. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Katı Atık Deponi Alanlarının Yer Seçiminde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, 21-24 Ekim 2010, Selçuk/İzmir.
 • 8 Akten, M., Akten, S., 2008. Kentsel Atıksu Yönetimi ve Atıksuların Yeniden Kazanımında Yapay Sulak Alanların Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkileri. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, 20-22 Mart 2008, Ankara.
 • 9 Akten, S., Akten, M., Gül, A., 2008. Ülkemizdeki Korunan Doğal Alanlarda Bazı Ziyaretçi Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 23-27 Nisan 2008, Antalya.
 • 10 Akten,S., Kuş Şahin, C., 2008. Eğirdir İlçe Merkezindeki Tarihi ve Kültürel Yapı  Çevrelerinin Peyzaj Amaçlı Bitkisel Tasarımı Açısından İrdelenmesi. III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu, s.322-334, Isparta.
 • 11 Akten, S., Gül, A., 2007. Üniversite Kampüsü Açık Yeşil Alanlarının Kent Kimliği Üzerindeki Rolü ve Etkisi. 15.Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Kasım 2007, Isparta.
 • 12 Akten, S., Gül, A., Güntan, Ö., 2007. Kentsel Peyzaj Alanlarında Bitkisel Tasarım ve Algılamadaki Farklılıklar. Peyzaj Mimarlığı 3.Kongresi, 22-25 Kasım 2007, Antalya.
 • 13 Akten, M., Akten, S., 2005. Ekolojik Planlama Yaklaşımı ve Gölcük Tabiat Parkı Örneğinde İrdelenmesi. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akten, M., Akten, S., 2009. Sürdürülebilir Alan Kullanım Planlaması İçin Bir Model Yaklaşımı: Tarım Sektörüne Yönelik Örnek Bir Uygulama. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 7-10 Ekim 2009, Ürgüp/Nevşehir.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Gül,A., Topay, M., Kazaz, S., Erol, U.E., Yılmaz, S., Özgüner, H., Akten, M., Kuş Şahin, C., Örücü, Ö.K., Küçük, V., Akten, S., Eraslan, Ş., 2009. Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi. Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 22-24 Mayıs 2009, Isparta.
 • 2 Şahin, C., Akten, S., Kuş, A., 2007. Eğirdir Gölü ve Çevresinin Turizm Olanakları. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, 235, Muğla.
 • 3 Akten, S., Şahin, C., 2005. Meslek Yüksekokullarında Peyzaj Önlisans Programlarının Değerlendirilmesi. 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Eylül 2005, Burdur.
 • 4 Akten, M., Akten, S. ve Gül, A., 2004. Kent Ormancılığında Yeşil Kuşak Tesisleri ve Isparta Kent Ölçeğinde İrdelenmesi. 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan 2004, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akten M., Akten S., "Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında İnanç Turizmi: Yalvaç Örneği", ICCHT 2017- International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Konya, TÜRKIYE, , pp.1177-1184
 • 2 Akten S., Akten M., "Sakin Şehir Eğirdir’in Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Kent İmajına Katkısı", ICCHT 2017- International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Konya, TÜRKIYE, , pp.171-181
 • 3 Akten, S., 2016. Ekoturizme Eleştirel Bir Bakış, International Conference of Strategic Research in Social Science, 14-16 Ekim 2016, Antalya. sy 976-989.
 • 4 Akten, M., Akten, S., 2014. Kentsel Tasarım ve Çevresel Estetik. 2.Uluslararası Davraz Kongresi (2. International Davraz Congress), 29-31 Mayıs 2014, Isparta.
 • 5 Akten, S., Gül, A., Akten, M., 2009. Korunan Doğal Alanların Katılımcı Yönetim Planında Ziyaretçi Etki Yönetimi Yaklaşımı. International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, 24-27 September 2009, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akten, M., Akten, S., Akoğlu, M., 2018. Role of Values, Beliefs and Problem Perception in Biological Diversity. Uluslararası İnsan Ve Toplum Bilimleri Sempozyumu. 7-9 Nisan, Antalya. s.65-66
 • 2 Akten, M., Akten, S., Akoğlu, M., 2018. Sustainability of Urban Memory and Urban Design Relation in Urban Identity Formation . Uluslararası İnsan Ve Toplum Bilimleri Sempozyumu. 7-9 Nisan, Antalya. s.66-67
 • 3 Akten, M., Akten, S., 2018. Holistic perspective approach for sustainability of urban areas: İntegration of biodiversity into urban life. Landscape architecture Conferences (ICON-LA) 6-7 June 2018, pp.16, St.-Petersburg, Russia.
 • 4 Akten, M., Akten, S., 2018. Social and spatial impacts of industrial areas transformation. Landscape architecture Conferences (ICON-LA) 6-7 June 2018, pp.17, St.-Petersburg, Russia.
 • 5 Akten S., 2017. Kırsal Peyzaj Alanlarındaki Yörük İzlerinin Kültürel Peyzaj Değerleri İçindeki Rolü ve Önemi. 6 th ICOSRESSE -Internetional Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prague, CEK CUM., , pp.162-163
 • 6 Akten M., Akten S., 2017. Landscape character analysis approach in determining protection decisions and strategies. ISFOR 2017-Internatioanal Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, TÜRKIYE, , pp.208-208
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Akten M., Akten S., "Spatial planning approach based on ecosystem services", ISFOR 2017- International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, TÜRKIYE, , pp.407-407
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Hafif İskeletli Ahşap Konut Yapımı ve Dış Mekan (Peyzaj) Düzenleme Eğitimi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından organize edilen ve Avrupa Birliği tarafından hibe olarak desteklenen "Aktif İşgücü Programları Projesi ve Yeni Fırsatlar Programı" kapsamında SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı ve Orman Endüstri Bölümlerinin Ortak Projesinde eğitmen
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 GÜL, A., AKTEN, S., 2009. Korunan Doğal Alanlarda Ziyaretçi Etki Yönetim Yaklaşımı (Gölcük Tabiat Parkı Örneği). SDÜ Bilimsel Araştırma Yönetim Birimi Proje No:1681-YL-08, Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayında Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • 2 I. Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayında Sempozyum Yürütme Kurulu Üyeliği.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı (PEMAT), Düzenleme Komitesi Üyeliği, SDÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 22 -24 Mayıs 2009.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Akten, S., 2014. Protected Natural Areas in Turkey. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Etkinliği (Konferans)Universita Delgi Studi Aldo Moro Bari Department of Soil Sciens of Plant and Food. 15-21 Haziran 2014 Bari/İtalya
 • 2 Akten, S., 2013. Protected Natural Areas in Isparta-Turkey. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Etkinliği (Konferans) Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences.13-18 Nisan 2013 Tartu/Estonya
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğirdir Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı 11.09.2012-
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Mezuniyet Komisyonu Başkanı
 • 2 SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Staj ve Uygulama Komisyonu Başkanı
 • 3 SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Denklilik, İntibak ve Muafiyet Komisyonu Başkanı
 • 4 SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
 • 5 SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu, ECTS/AKTS Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Koordinatörü
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Eğirdir Yükseköğretim ve Eğitimi Koruma ve Destekleme Derneği Üyeliği 1999-
VERDİĞİ DERSLER
Botanik
Çizim Uygulamaları
Kesme Çiçek Yetiştiriciliği
Mesleki Uygulama
Otsu Bitkiler
Peyzaj Bakımı
Peyzaj Ekolojisi
Proje II
Proje III
Proje IV
Proje Tekniği
Proje V
Proje VI
Röleve Uygulamaları
Sera Uygulamaları
Süs Bitkileri Muhafaza ve Pazarlama
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Yukarı çık