Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Şadi TÜLÜ
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Şadi TÜLÜ
Birimi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Harita Ve Kadastro
Telefon 2465312621(Dahili124)
E-Posta saditulu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/saditulu
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSİ 27.7.1998
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 27.3.2013
Doktora
İLGİ ALANLARI
Ölçme Bilgisi GPS (Global Positionig System ) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yol Projelendirme Kamu Ölçmeleri
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 DATA SECURITY AND ETHICAL HACKER( BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ETİK HACKERLIK) PROJESİ PROJE NO: 2009-1-TR1-LEO03-084461
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 "Türkiye'de Kentsel Dönüşüm ve Uygulamanın Harita-Tapu-Kadastro Sektörü İçin Önemi" Semineri SDÜ Uluborlu S.Karasoy MYO 09.04.2012
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 " CBS'nin Coğrafyası " konulu Konferans ( 19.04.2017 )
 • 2 "2023'e Doğru Kentsel Dönüşüm" paneli (23.12.2016 )
 • 3 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Veritabanı ( 01.04.2016 )
 • 4 Coğrafi Bilgi Sistemi Günleri ( 30.05.2016 )
 • 5 'İmar Planı Uygulama Sorunları ve çözüm Önerileri ' SDÜ Uluborlu S.Karasoy MYO 08.05.2013
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Harita Mühendisleri Odası
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Uluborlu Selahattin KARASOY MYO Müdür Yardımcılığı(2015-DevamEdiyor)
 • 2 SDÜ Uluborlu Selahattin KARASOY MYO Müdür Yardımcılığı(2003-2014)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanlığı ( 2014- Devam Ediyor )
 • 2 SDÜ Uluborlu Selahattin KARASOY MYO Teknik Programlar Böl.Başkanlığı(2002-2003)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye İnsan Hakları Kurumu Uluborlu İlçe Komisyon Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MYO (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)( 1999- Devam Ediyor )
VERDİĞİ DERSLER
Aplikasyon Projesi ( Yol Projesi )( Harita Kad.Prog. )
Aplikasyon Uygulaması ( Harita Kad.Prog. )
Aplikasyon( Harita Kad.Prog.)
Arazi Toplulaştırma ( Harita Kad.Prog. )
Fotogrametri ( Coğrafi Bilgi Sistemleri Prog.)
Kent Bilgisi ve Yönetim ( Harita Kad.Prog. )
Kentleşme ve Konut Üretimi ( Emlak ve Emlak Yön.Prog. )
Konum Uygulaması ( Harita Kad.Prog. )
Mesleki Hesaplamalar(Jeodezik Hesap) ( Harita Kad.Prog.)
Mesleki Trigonometri (Küresel Trigonometri )( Harita Kad.Prog. )
Mimarlık ve Bina Bilgisi ( Emlak ve Emlak Yön.Prog. )
Ölçme - III (Konum Ölçmeleri) ( Harita Kad.Prog. )
Ölçme - IV (Yükseklik Ölçmeleri) ( Harita Kad.Prog. )
Ölçme Bilgisi ( Coğrafi Bilgi Sist.Programı )
Özel Ölçmeler ( Harita Kad.Prog)
Pratik Hesap ( Emlak ve Emlak Yön.Prog. )
Yerel Yönetimler ( Emlak ve Emlak Yön.Prog.)
Yukarı çık