Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Burhan DUMAN
Adı Soyadı Dr. Burhan DUMAN
Birimi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Teknolojisi
Telefon 2465312622/134
E-Posta burhanduman@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ELETRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 22.6.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİM UZMANI 19.8.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 2.3.2016
İLGİ ALANLARI
Programlanabilir Lojik Kontrolörler (PLC) Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler SQL Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Hızlı Prototipleme Eklemeli İmalat 3B Yazıcılar
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kayaalp, K., Duman, B., 2005. Isparta İli Kent İçi Trafik Akımlarının Yeşil Dalga ve Bulanık Mantık İle Kontrolü, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Burdur.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Laboratuvar tipi bir ısıl işlem fırının, belirli doluluk oranlarına ve farklı malzemelere göre sıcaklık zaman ilişkilerinin araştırılması
 • Doktora Tezi
 • 1 Seçmeli Lazer Ergitme ile Metal Parça İmalatında Tarama Yolu Belirleme ve Eniyileme
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bilgisayar Güvenliği ve Etik Hacker'lık (2009 - 2010)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kişiye Özel-Gözenekli Kafatası İmplant Tasarımı ve Ti6Al4V Toz Malzemeden Eklemeli İmalat İle Üretilerek Tavşana Uygulanıp Kemik Gelişiminin Izlenmesi (Desing of Customized-Porosity Skull Implant and Manufacturing viaTi6Al4V Powder Material By Additive Manufacturing and Surveillance Of Growth On An Implemented Rabbit Bone) TUBİTAK PROJE NO: 113M169
 • 2 Seçmeli Lazer Ergitme İle Metal Parça İmalatında Takım Yolu Belirleme ve Eniyileme(BAP Proje no:2668-D-11)
 • 3 GSM Teknolojisi ile Tarımsal Otomasyon (SDÜ Altyapı Projesi-Proje No: 2004/66)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3B yazıcılar- Eklemeli İmalat Teknolojileri ve Uygulama Alanları Çalıştayı, 12-13 Şubat 2016, ISPARTA.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 TAGUCHI METODOLOJİSİ İLE ERIYIK YIĞMA MODELLEME SÜRECİ PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Hata Arıza Arama/Bakım ve Onarım
Mikrobilgisayarlar Sist. ve Assembler
Mikrodenetleyiciler
Programlanabilir Denetleyiciler
Sayısal Elektronik
Sensörler
Temel Elektronik
Veri Tabanı ve Yönetim Sist.-I
Veri Tabanı ve Yönetim Sistemleri-II
Yukarı çık