Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Çağlayan BALKAYA
Adı Soyadı Doç. Dr. Çağlayan BALKAYA
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon (246)2111360
E-Posta caglayanbalkaya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 20.7.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 13.3.2002
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 3.12.2010
İLGİ ALANLARI
Ters Çözüm Metasezgisel Algoritmalar Arkeoloji ve Çevre Jeofiziği
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaya, M.A., ve Balkaya, Ç., 2001. Katı atık alanlarındaki gömülü plastik atıkların özdirenç yöntemi ile belirlenmesi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 3, 47-58.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaya, M.A., Balkaya, Ç., Ekinci Y.L., ve Demirci, A., 2013. Kültür mirasımız, torunlarımızın emaneti için arkeojeofizik neden, nereye? Jeofizik Bülteni 72, 29-45.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Göktürkler, G., Balkaya, Ç., Ekinci, Y.L., Turan, S., 2016. Uygulamalı jeofizikte metasezgiseller. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(6), 563-580.
 • 2 Balkaya, Ç., Göktürkler, G., 2016. Karşılıklı kuyu yer radarı verilerinin modellenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(6), 581-596.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Alkan, H. and Balkaya, Ç., 2018. Parameter estimation by Differential Search Algorithm from horizontal loop electromagnetic (HLEM) data. Journal of Applied Geophysics, 149, 77-94.
 • 2 Balkaya, Ç., Ekinci Y.L., Göktürkler, G. and Turan, S., 2017. 3D non-linear inversion of magnetic anomalies caused by prismatic bodies using differential evolution algorithm. Journal of Applied Geophysics, 136, 372-386.
 • 3 Ekinci, Y.L., Özyalın, Ş., Sındırgı, P., Balkaya, Ç. and Göktürkler, G., 2017. Amplitude inversion of 2D analytic signal of magnetic anomalies through differential evolution algorithm. Journal of Geophysics and Engineering, 14, 1492-1508.
 • 4 Ekinci, Y.L., Balkaya, Ç., Göktürkler, G. and Turan, S., 2016. Model parameter estimations from residual gravity anomalies due to simple-shaped sources using Differential Evolution Algorithm. Journal of Applied Geophysics, 129, 133-147.
 • 5 Kaya, M.A., Özürlan, G. and Balkaya, Ç., 2015. Geoelectrical investigation of seawater intrusion in the coastal urban area of Çanakkale, NW Turkey. Environmental Earth Sciences, 73, 1151-1160.
 • 6 Ekinci, Y.L., Balkaya, Ç., Şeren, A., Kaya, M.A. and Lightfoot, C., 2014. Geomagnetic and geoelectrical prospection for buried archaeological remains on the upper city of Amorium, a Byzantine city in Midwestern Anatolia, Turkey. Journal of Geophysics and Engineering, 11 (1), 015012.
 • 7 Balkaya, Ç., 2013. An implementation of differential evolution algorithm for inversion of geoelectrical data. Journal of Applied Geophysics, 98, 160-175.
 • 8 Balkaya, Ç., Göktürkler, G., Erhan, Z., and Ekinci, Y.L., 2012. Exploration for a cave by magnetic and electrical resistivity surveys: Ayvacık Sinkhole example, Bozdağ, İzmir western (Turkey). Geophysics, 77, B135-B146.
 • 9 Göktürkler, G., and Balkaya, Ç., 2012. Inversion of self-potential anomalies caused by simple-geometry bodies using global optimization algorithms. Journal of Geophysics and Engineering, 9, 498-507.
 • 10 Göktürkler, G., and Balkaya, Ç., 2010. Traveltime tomography of crosshole radar data without ray tracing. Journal of Applied Geophysics, 72, 213-224.
 • 11 Balkaya, Ç., Akçığ, Z., and Göktürkler, G., 2010. A comparison of two travel-time tomography schemes for crosshole radar data: Eikonal-equation-based inversion versus ray-based inversion. Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 15, 203-218.
 • 12 Balkaya, Ç., Kaya M.A., and Göktürkler, G., 2009. Delineation of shallow resistivity structure in the city of Burdur, SW Turkey by vertical electrical sounding measurements. Environmental Geology, 57, 571-581.
 • 13 Göktürkler, G., Balkaya, Ç., Erhan, Z., and Yurdakul, A., 2008. Investigation of a shallow alluvial aquifer using geoelectrical methods: a case from Turkey. Environmental Geology, 54, 1283-1290.
 • 14 Göktürkler, G., Balkaya, Ç., and Erhan, Z., 2008. Geophysical investigation of a landslide: The Altındağ landslide site, Izmir (western Turkey). Journal of Applied Geophysics, 65, 84-96.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Turan, S., Balkaya, Ç., Ekinci Y.L. ve Göktürkler G. Doğal Uçlaşma Belirtilerinin Pertürbasyon Temelli Yeni Bir Evrimsel Algoritmayla Ters Çözümü. 6. Yer Elektrik Çalıştayı, Kartepe (Kocaeli), Mayıs 2016, s. 120-124.
 • 2 Alkan, H., Balkaya, Ç. Yatay Halka Elektromanyetik (YHEM) Verisinden Diferansiyel Arama Algoritması Kullanarak Parametre Kestirimi. 6. Yer Elektrik Çalıştayı, Kartepe (Kocaeli), Mayıs 2016, s. 139-144.
 • 3 Kaya, M.A., Balkaya, Ç., ve Özürlan G. Çanakkale Kenti Kıyı Akiferine Deniz Suyu Girişiminin Düşey Elektrik Sondaj Verilerinin İki Boyutlu Ters Çözümüyle Belirlenmesi. 5. Yer Elektrik Çalıştayı, Enez (Edirne), Mayıs 2014, s. 90-93.
 • 4 Balkaya, Ç., ve Göktürkler, G. Karşılıklı Kuyu Yer Radarı Verilerinin Birinci ve İkinci Dereceden Tikhonov Düzgünleyici Kullanarak Tomografik Ters Çözümü. 5. Yer Elektrik Çalıştayı, Enez (Edirne), Mayıs 2014, s. 108-111.
 • 5 Balkaya, Ç., ve Göktürkler G. Doğal uçlaşma belirtilerinin model parametrelerinin kestirimi için dört farklı stokastik optimizasyon yaklaşımının değerlendirilmesi. 4. Yer Elektrik Çalıştayı, Çeşme (İzmir), Mayıs 2012, s. 53-57.
 • 6 Balkaya, Ç., ve Göktürkler G. Karşılıklı kuyu yer radarı verilerinin modellenmesi. 1. Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, Ekim 2012, s. 205-208.
 • 7 Balkaya, Ç., Göktürkler G., ve Akçığ, Z. Karşılıklı kuyu yer radarı verisinin seyahat zamanı tomografisinde kullanılan iki algoritmanın karşılaştırılması. 3. Yer Elektrik Çalıştayı, Ilgaz, Mayıs 2010, s. 65-70.
 • 8 Kaya, M.A., Balkaya, Ç., ve Onur, İ. Burdur Kentindeki yanal süreksizliklerin doğal gerilim (SP) ölçümleri ile araştırılması. Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Mart 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şahin, B., Dolmaz, M.N. ve Balkaya, Ç. Sandıklı (Afyonkarahisar) Jeotermal Alanında Elektrik Özdirenç Araştırmaları. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Zonguldak, 15-17 Haziran 2017, s. 69.
 • 2 Balkaya, Ç., Ekinci Y.L. ve Göktürkler, G. Diferansiyel Evrim Algoritması ile Gravite Verilerinin Ters Çözümü ve Belirsizlik Analizi. Genç Yerbilimciler Kongresi, İzmir, 5-7 Haziran 2015, s. 77-78.
 • 3 Alkan, H. ve Balkaya, Ç. Yatay Halka Elektromanyetik (YHEM) Verilerinden Yeni Bir Sürü Zekâsına Dayalı Diferansiyel Arama Algoritması Kullanarak Parametre Kestirimi. Genç Yerbilimciler Kongresi, İzmir, 5-7 Haziran 2015, s. 79-80.
 • 4 Kaya, M.A., Şeren, A., Ekinci, Y.L., Balkaya, Ç. ve Yiğit, P. Geniş ölçekli arkeoloji jeofiziği uygulamaları: Amorium Antik Kenti örneği. YTÜ Jeoarkeoloji-Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2005.
 • 5 Kaya, M.A., ve Balkaya, Ç. Oygu mezarların özdirenç yöntemi ile araştırılması: Nagidos ve Patara örnekleri. YTÜ Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2005.
 • 6 Şeren, A., Kaya, M.A., ve Balkaya, Ç. Manyetik yöntemle Burdur civarının tektonik yapısının araştırılması. Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Mart 2003.
 • 7 Kaya, M.A., Baba, A., Şengül, E., ve Balkaya, Ç. Çanakkale düzensiz katı atık depolama sahasının çevre kirliliğine etkilerinin jeofizik yöntemlerle araştırılması. Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Mart 2003.
 • 8 Öztürk, C., Kaya, M.A., Balkaya, Ç., ve Zoroğlu, L. Kelenderis (Aydıncık, İçel) Antik Kentinde arkeojeofizik uygulamar. SDÜ 10. Yıl Etkinlikleri Jeofizik Sempozyumu, Isparta, Mayıs 2003.
 • 9 Kaya, M.A., Şeren, A., Şengül, E., Balkaya, Ç., ve Yiğit, P. Amorium Antik Kenti 2002 yılı arkeoloji jeofiziği araştırmaları. Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, İzmir, Ekim 2003.
 • 10 Akçığ, Z., Pınar, R., Özyalın, Ş., Balkaya, Ç., ve Erhan Z. Selçuk Meryemana lahidinin jeofizik yöntemlerle araştırılması. Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, İzmir, Ekim 2003.
 • 11 Balkaya, Ç., ve Kaya, M.A. Burdur kentinin sığ yerelektrik yapısı. Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Ankara, Ekim 2001.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bayrak Yılmaz, G., Balkaya, Ç., Zülfikar, C., Kaya, M. A., Dönmez, S., and Savran, D. Electrical resistivity survey to assist the landscape project at the Macedonia Campus area, Edirne, NW Turkey. International Scientific Conference (UNITECH 2016), Gabrovo, Bulgaria, 18-19 November 2016, pp. 413-419.
 • 2 Turan, S., Balkaya, Ç., Ekinci, Y. L., and Göktürkler, G. Perturbation-based evolutionary algorithm – a new metaheuristic optimization approach for inversion of geophysical data. The Fourth International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications (ISEAIA 2016), Kyrenia, North Cyprus, 02-04 November 2016, Symposium Proceedings E-book, pp. 25-28.
 • 3 Balkaya, Ç., Göktürkler, G., Ekinci, Y. L., and Turan S. Metaheuristics in applied geophysics. Proceedings of the 15th EU/ME Workshop, Istanbul, Mart 2014.
 • 4 Üstol, G., Balkaya, Ç., and Kalyoncuoğlu, Ü. Y. First results of ground penetrating radar and electrical resistivity tomography surveys in the Pisidia Antiokheia Ancient City (Yalvaç, Isparta). The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Kasım 2013.
 • 5 Kaya, M. A., Özürlan, G., and Balkaya, Ç. Determination of seawater intrusion by 2D inversion of VES data: Case of Çanakkale City. The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Kasım 2013.
 • 6 Balkaya, Ç., Ekinci, Y. L., and Göktürkler, G. 3D Inversion of magnetic data by differential evolution algorithm. The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Kasım 2013.
 • 7 Özyalın, Ş., Balkaya, Ç., ve Erhan, Z. Metropolis Antik Kentindeki tümleşik jeofizik çalışmalar. Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Kasım 2010.
 • 8 Erhan, Z., Balkaya, Ç., ve Göktürkler, G. Ayvacık Düdeni (Bozdağ) karstik boşluk araştırmaları: İlk sonuçlar. Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Kasım 2010.
 • 9 Balkaya, Ç., ve Göktürkler, G. Karşılıklı kuyu sismik verisinin Eikonal denklemi temelli ters çözümü. Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Kasım 2010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hacıoğlu, M., Balkaya, Ç., 2017. Gravitational search algorithm for inversion of residual gravity anomalies caused by simple-geometry bodies. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Avanos, 8-10 May 2017, p. 909.
 • 2 Alkan, H., Balkaya, Ç., 2017. Parameter estimation by differential search algorithm from horizontal loop electromagnetic (HLEM) data. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Avanos, 8-10 May 2017, p. 962.
 • 3 Ekinci, YL., Özyalın, Ş., Sındırgı, P., Balkaya, Ç., Göktürkler, G., 2017. Inversion of analytic signal amplitude of magnetic data using differential evolution algorithm. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Avanos, 8-10 May 2017, p. 994.
 • 4 Kaya, MA., Balkaya, Ç., Uyanık, NA., 2017. Geophysical applications for agriculture geophysics and landscape design projects. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Avanos, 8-10 May 2017, p. 1244.
 • 5 Balkaya, Ç., Ekinci, Y.L., and Göktürkler, G. Application of differential evolution algorithm for interpretation of magnetic anomalies due to dipping dike-like bodies. International Conference on Engineering and Natural Science, Skopje, 15-19 May 2015, Symposium Abstracts E-book, p. 45.
 • 6 Balkaya, Ç., Ekinci, Y.L., and Göktürkler, G., 2015. 3D Inversion of airborne magnetic anomalies by differential evolution: a case study from the Biga Peninsula (NW Turkey). International Conference on Engineering and Natural Science, Skopje, 15-19 May 2015, Symposium Abstracts E-book, p. 231.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Özürlan, G., Kaya, M.A., Balkaya, Ç., and Kıyan, Ç. Coastal aquifer assessment using dc resistivity and transient electromagnetic methods, case study: Çanakkale, West-Turkey. 25. Schmucker-Weidelt-Kolloquium Josef Gockeln Haus, Kirchhundem Rahrbach September 23-27, 2013
 • 2 Uyanık, O., Özyalın, Ş., Ulugergerli, E., and Balkaya, Ç. High-frequency compressional and shear-wave velocity measurements and their comparison within weathering zone. IESCA, İzmir, Ekim 2005.
 • 3 Kaya, M.A., Özyalın, Ş. and Balkaya, Ç. A new interpretation method for archaelogical investigations: Malos Ancient City example. IESCA, İzmir, Ekim 2005.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Balkaya, Ç., 2002. Burdur Kentinin Sığ Yerelektrik Yapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 127s.
 • Doktora Tezi
 • 1 Balkaya, Ç., 2010. Karşılıklı Kuyu Yer Radarı Verisinin İki Boyutlu Seyahat Zamanı Tomografisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir, 177s.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Alkan, H., 2017. Yatay Halka Elektromanyetik (YHEM) Verisinden Farksal Arama Algoritması Kullanarak Parametre Kestirimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 110s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Yatay Halka Elektromanyetik (YHEM) Verisinden Farksal Arama Algoritması Kullanarak Parametre Kestirimi, Yüksek Lisans Proje No: 4806-YL2-16, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Isparta, 2017.
 • 2 Isparta Kanalizasyon Sahasından Civarına (Toprak ve Yeraltısuyu) Olabilecek Sızıntıların Özdirenç, SP ve VLF Yöntemleri ile Araştırılması, SDÜ Araştırma Fonu, Proje No: 309, Isparta, 2001.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Trakya Üniversitesi, Makedonya Yerleşkesi (Mimarlık Fakültesi) Sığ Jeofizik İncelemesi ve Peyzaj Tasarımı Projesi, TÜBAP-2016/76, araştırmacı, 2016.
 • 2 İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi, TÜBİTAK-KAMAK Projesi (106G159), İzmir, araştırmacı, 2011.
 • 3 Kahramanmaraş ili Süleymanlı Ilıca jeotermal (sıcak su) aramasına ilişkin jeofizik (özdirenç) raporu, Isparta Yüksek Öğrenim Vakfı AR-GE İktisadi İşletmesi, araştırmacı, 2001.
 • 4 Burdur Belediyesi kent merkezi ve yakın çevresinin depremselliği ve yerleşime uygunluk açısından incelenmesi, SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Isparta, araştırmacı, 2001.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Executive Committee Membership (Technical Secretary), Chamber of Geophysical Engineers of Turkey, 25-27 November 2013.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Yer Radarı Yöntemi – Prensipleri, Değerlendirme ve Uygulamaları. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Kursu, 18-19 Mart 2017, Elazığ.
 • 2 Kongre Bilimsel Kurul Üyeliği, 90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesinde Jeofiziğin Serüveni, 10-12 Mayıs 2017 İstanbul.
 • 3 Sempozyum Bilimsel Kurul Üyeliği, 6. Yer Elektrik Çalıştayı, 23-25 Mayıs 2016 Kocaeli.
 • 4 Yer Radarı Yöntemi – Prensipleri, Değerlendirme ve Uygulamaları. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Kursu, 17-18 Aralık 2016, Denizli.
 • 5 Kongre Bilimsel Kurul Üyeliği, Genç Yerbilimciler Kongresi (GYK), 5-7 Haziran 2015 İzmir.
 • 6 Yer Radarı Yöntemi – Prensipleri, Değerlendirme ve Uygulamaları. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Kursu, 11-12 Ocak 2014, Hatay.
 • 7 Yer Radarı Yöntemi – Prensipleri, Değerlendirme ve Uygulamaları. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Kursu, 01-02 Şubat 2014, Ankara.
 • 8 Yer Radarı Yöntemi – Prensipleri, Değerlendirme ve Uygulamaları. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Kursu, 15-16 Kasım 2014, İstanbul.
 • 9 Sempozyum Bilimsel Kurul Üyeliği, 5. Yer Elektrik Çalıştayı, 26-28 Mayıs 2014, Enez.
 • 10 Yer Radarı Yöntemi – Prensipleri, Değerlendirme ve Uygulamaları. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Kursu, 21-22 Aralık 2013, İzmir.
 • 11 4. Yer Elektrik Çalıştayı, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, 21-23 Mayıs 2012.
 • 12 1. Yerbilimleri Sempozyumu, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 18-20 Ekim 2012.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2017-358274
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2017-370244
 • 3 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2015-332767
 • 4 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2014-308068
 • 5 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2012-282478
 • 6 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2012-277511
 • 7 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2011-243606
 • 8 TUBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2011-243608
 • 9 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2009-197585
 • 10 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2008-181573
 • 11 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2008-182232
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yer Elektrik Çalışma Grubu
 • 2 EU/ME - the metaheuristics community
 • 3 TMMOB JFMO
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Adım Üniversiteleri Birlikteliği ile 1. Yerbilimleri Sempozyumu (Jeoloji, Jeofizik, Maden, Mühendislikleri) Bildiriler Kitabı
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Engineering and Geophysics (2)
 • 2 Computers & Geosciences
 • 3 Comptes Rendus Geoscience
 • 4 Ore Geology Reviews
 • 5 Annals of Geophysics (2)
 • 6 Journal of Applied Geophysics (2)
 • 7 Environmental Earth Sciences (2)
 • 8 Mathematical Geosciences
 • 9 Near Surface Geophysics
 • 10 Geofizika
 • 11 Water Resources Management
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (2)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkan Yardımcılığı (2016-)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyonu (2016-)
 • 2 Staj Komisyonu (2015-)
VERDİĞİ DERSLER
Elektrik Modelleme
Elektromanyetik Prospeksiyonda Özel Konular
EM Radar ve Uygulamalar
Gravite ve Manyetik Prospeksiyon
Jeofizikte Parametre Kestirimi
MATLAB ile Jeofizik Veri Analizi ve Görselleştirme
Yukarı çık