Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih
Ana Bilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon 246 211 41 59
E-Posta kadirkasalak@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/kadirkasalak
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora Ankara Üniv.Türk İnkılâp Tarihi Enst. T.C.Tarihi (03.02.1992)
İLGİ ALANLARI
Türk Dış Politikası , Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve İktisat tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 KASALAK, Kadir, Milli Mücadele de Manda ve Himaye Meselesi, Gnkur. ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara 1993.
 • 2 23. Kasalak kadir,Uçar Fuat, "Türk Siyasetinde Cepheleşme/Kutuplaşma Olgusunun Dinamikleri ve Milliyetçi Cephe Hükümetleri",SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:33, Aralık 2014 ISPARTA.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 1.KASALAK, Kadir; "Erzurum Kongresinin Yapıldığı Günlerde Manda ve Himaye Konusunda Komutanlar Arasında Yazışmalar ve Basında Tartışmalar", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. VIII, S. 23, Ankara 1992, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
 • 2 2.KASALAK, Kadir; "Sömürgecilik ve Osmanlı Devleti'nin Son Yılları", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1992, Sayı:33, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.
 • 3 3.KASALAK, Kadir;"Sivas Kongresi Öncesinde Manda ve Himayenin Türk Basınında Tartışılması ve Komutanlar Arasında Yazışmalar", Atatürk Yolu Dergisi; S. 10, Kasım 1992. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları.
 • 4 4.KASALAK, Kadir;"Millî Mücadele Yıllarında İngiltere'nin Kürt Devleti Kurma Faaliyetleri", Türk Kültürü Dergisi, Mart 1992, S. 347, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
 • 5 5.KASALAK, Kadir; "Millî Mücadele Başlarında Türk-Rus İlişkileri", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1994 S. 37, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
 • 6 6.KASALAK, Kadir;"Laiklik", Silahlı Kuvvetler Dergisi, Nisan 1997, S.116, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
 • 7 7.KASALAK, Kadir;"Mondros Mütarekesi Öncesi Osmanlı Devletinin Durumu (1918 Yılı) ", Askerî Tarih Bülteni, Şubat 1998, S. 44, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları
 • 8 8.KASALAK, Kadir-TAŞKIRAN Cemalettin;"Tarihi Gerçekler ve Uluslar Arası İlişkiler", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1988, S.45, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
 • 9 9.KASALAK, Kadir;"Büyük Devletlerin Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettikleri Siyaset (1914-1918) I", Askerî Tarih Bülteni, Ağustos 1998, S. 45, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları.
 • 10 10.KASALAK, Kadir;"Kuva-yı Milliye'nin Askerî Açıdan Etüdü", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 42, Ankara Mart 1999, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
 • 11 11.KASALAK, Kadir;"Büyük Devletlerin Osmanlı Devletine Karşı Takip Ettikleri Siyaset (1914-1918) II", Askerî Tarih Bülteni, Şubat 1999, S. 46, Gnkur. ATASE Bşk.lığı Yayınları.
 • 12 12.KASALAK, Kadir;"Birinci Dünya Savaşında Hille İsyanları" Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi C.XVI, Ankara MART 2000, S.46, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.
 • 13 13.KASALAK, Kadir, "Plevne Savunması Hakkında Bir İnceleme" , SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, ISPARTA 2000.
 • 14 14.KASALAK, Kadir, "İzmir'in İşgalinden Sonra Osmanlı Devleti'nin Siyasi Durumu ve Mitingler ( 15 MAYIS - 3 TEMMUZ 1919 ) ", Atatürk Haftası Armağanı 10 KASIM 2001, Ankara 2001, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları .
 • 15 15.KASALAK,Kadir,GÜNDÜZ,Tufan, "II.Osman'ın Hotin Seferi (1621)", OTAM Dergisi,Sayı:14, Ankara üniversitesi Basımevi,ANKARA 2003.
 • 16 16.KASALAK,Kadir,"Süleyman Demirel ve Üniversiteler",Bilim Yolu Özel Sayı,Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kasım 4/2004.
 • 17 17.KASALAK,Kadir,"Milli Mücadele'de Manda veya Himaye İsteyen Cemiyet ve Fırkalar",Cumhuriyetin 80.Yılına Armağan,Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları,Ankara Üniversitesi Basımevi Kasım 2004.
 • 18 18-KASALAK, Kadir, "Milli Mücadele Başlarında Türkiye'yi Bölme Gayretleri", SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:11, Isparta 2006.
 • 19 19.KASALAK,Kadir, "Suriye'de Manda Yönetiminin Kurulması ve Türkiye'ye Etkileri", Ortadoğu Araştırmaları Dergisi,C.IV,S.2,Elazığ 2006.
 • 20 20.KASALAK,Kadir, "Irak'ta Manda Yönetiminin Kurulması ve Atatürk Dönemi Türkiye Irak İlişkileri", Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi,Yıl:5,Şubat 2007,Sayı:9,Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.
 • 21 21-KASALAK,Kadir,"Sistem Yaklaşımı ve Atatürk" Sosyal Bilimler Dergisi,SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını,Sayı:14,Isparta 2007.
 • 22 22.Kasalak, Kadir,"Paris Barış Konferansında Ermeniler Ve Kürtler",Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi,Cilt: VIII, Sayı:1, Elazığ 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 1.KASALAK, Kadir - GÜNDÜZ,Tufan, Kampania Chocimska Osmana II (1621r ) , Wojsko Iwychowanıe , Pısmo Zolnıerzy Zawodowvch , WARSZAWA 12 / 99.
 • 2 2. KASALAK,Kadir, "Cumhuriyet Fikrinin Öncüleri",SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ISPARTA, Aralık 2009,S.20,ss.69-78.
 • 3 3. KASALAK,Kadir,"Teşvik-i Sanayi Kanunları ve Türkiye’de Sanayileşmeye Etkileri",Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı:27,Aralık 2012.
 • 4 4-KASALAK Kadir,UÇAR Fuat, " Türk Siyasetinde Cepheleşme/Kutuplaşma Olgusunun Dinamikleri ve Milliyetçi Cephe Hükümetleri", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Aralık 2014, ISPARTA.
 • 5 5-KASALAK,Kadir, "Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı ABD iLİŞKİLERİ", Sayı:55, GÜZ 2014, Ankara Üniversitesi Basımevi,ANKARA.Derginin yayın Tarihi:15/5/2015.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 1-KASALAK Kadir, "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Piyangoculuk", SOBİDER (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), Yıl:II, Aralık 2015,sayfa:467-481, MALATYA.
 • 2 2- KASALAK Kadir,BAŞ Ramazan, İtalyan Saldırısında Yunanistan'a Türkiye'nin Yardımları(1940-1941)" s.123-136, Sayı:22 Aralık 2015, ISPARTA.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 1.KASALAK, Kadir ; Paris Konferansı Sırasında Ermenilerin Türkiye'yi Bölme ve Büyük Ermenistan Kurma Girişimleri (Ermeni Basınından Örnekler)", 5 nci Askerî Tarih Semineri 24- 27 Ekim,1995.
 • 2 2. KASALAK, Kadir, "San Francisco (San Fransisko) Konferansı ve Türkiye", 6 ncı Askerî Tarih Semineri ,25-27 Ekim 1997 İSTANBUL.
 • 3 3. KASALAK, Kadir, "Kara Ordusunda Subay Rütbeleri (1826-1961) " ,Yedinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri ,İSTANBUL,1999.
 • 4 4.KASALAK,Kadir, "Manda Sistemi ve Irak ile Suriye'de Uygulamaları" Birinci Ortadoğu Semineri, (Elazığ,29-31 Mayıs 2003) , Bildiriler Elazığ 2004,s.57-86.
 • 5 5.KASALAK,Kadir, "Atatürk Dönemi Türk - Romen İlişkileri", IX.Askeri Tarih Semineri, Gnkur. ATASE Başkanlığı, (İSTANBUL, 23-25 Ekim 2003),Genelkurmay Basımevi,Ankara 2005
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 1.TAŞKIRAN Cemalettin-KASALAK Kadir, "Realıtatle Istorıce şı Relatıatle Internatıonale" Rım (Revista de Istorıe Mılıtara), Uluslar arası Balkan Konferansı , Bucureşti ,Romanya,8 Kasım 1997.
 • 2 2.KASALAK,Kadir, "Ekonomi Politikaları Demokrasi'yi Engeller mi?" konulu bildiri.Süleyman Demirel Üniversitesi "Uluslar arası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri" 22-24 Ekim 2008, s.211-224, ISPARTA 2008.
 • 3 3.KASALAK,Kadir,"Türk Romen İlişkilerinde Önemli Bir Adım: İkamet, Ticaret ve Denizcilik Sözleşmesi",Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Uluslararası Balkan Sempoztumu Bildirileri,5-7 Ekim 2012,ISPARTA,s.587-594.
 • 4 4-KASALAK,Kadir,"Türk Devletlerinde Demokratik Motifler", 2.Uluslararası Davraz Kongresi (29-31 Mayıs 2014)Isparta.
 • 5 5- KASALAK Kadir "Hille İsyanlarında İngilizlerin Rolü", " Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle" 100. yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi Antalya, 12-15 Kasım 2014.
 • 6 6- KASALAK Kadir-UÇAR Fuat, Türk Siyasetinde İttihatçı- İtilafçı Cepheleşmesi ve Günümüze Etkileri,Uluslarası İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu,Türk Tarih Kurumu, Ankara,20-21 Kasım 2014.
 • 7 7- KASALAK Kadir, "Manda Sİsteminin Kuruluşu ve Filistin Mandası", "Uluslararası I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu'nun Şekillenmesi", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, 12-14 Aralık 2014.
 • 8 8- KASALAK Kadir,"İngiliz Mandası Altında Ürdün ve Yeni Mandacılık", Dünden Bugüne Ortadoğu sempozyumu, Fırat Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2015, Elazığ
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 1-Ayşe Demiralp ;"Süleyman Demirel Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları" Bitiş tarihi;15.02.2005
 • 2 2-Fatmagül KESİKTAŞ ;"Kıbrıs Sorununun Türk-ABD İlişkilerine yansıması, Johnson Mektubu (1960-1965)" Bitiş tarihi:16.08.2005
 • 3 3-Mehmet Lale, "II.Mahmud Dönemi Kılık Kıyafet Alanında Yapılan Yenilikler" , Bitiş Tarihi:23.06.2006
 • 4 4-Cenk Şen ; "Stalin Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri (1923-1953)." Bitiş Tarihi: 8 Eylül 2006
 • 5 5-Bilal Çelik,"1945-1980 Yılları Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi", Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans,Bitiş tarihi:26 Haziran 2009.
 • 6 6-Adnan MUHACİR,"Oniki Ada'da Türkler'in Durumu",Sosyal Bilimler Enstitüsü,Bitiş Tarihi: 13 Ocak 2011.
 • 7 7-Ahmet Çelik,"İnönü Döneminde Muhalif Basın (1939-1945),Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bitiş Tarihi:18 Ocak 2011.
 • 8 8-Serkan Tercan,"Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetleri'nin Kafkas Politikası",Bitiş Tarihi:20 Nisan 2011.
 • 9 9.Çiğdem AYDOĞMUŞ,"İstanbul Basınına Göre Demokrat Parti Dönemi İktidar -Muhalefet İlişkisi 1950-1960",Bitiş Tarihi:29.06.2011.
 • 10 10.Süleyman Ülger,"Paris Barış Konferansı'nın(Vakit, Sabah, İstiklal, İstanbul, Tarik Gazeteleri)İstanbul Basınına Yansımaları.Tez'in kabul tarihi:16 Aralık 2011.
 • 11 11.Lale Kırca,"II. Dünya Savaşı'nın Sosyal ve Ekonomik Etkilerinin Türk Basınına Yansıması (1945-1950),09.08.2012.
 • 12 12.Ramazan Baş, "II.Dünya Savaşı Yıllarında Ve Sonrasında Türk Yunan İlişkilerinde Dostluk Örnekleri (1939-1954),12 Haziran 2015.
 • 13 13. Canan Çetinkaya, "Osmanlının Son Yıllarında Ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Şans Oyunları", 2 Temmuz 2015.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 1-Fuat UÇAR, "Türk Siyasetinde Cepheleşme Olgusuna Bir Örnek: Milliyetçi Cephe Hükümetleri",konulu DOKTORA TEZİ 4 Temmuz 2014'de tamamlandı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 KASALAK, Kadir, 1993 yılı Askeri Tarih Kollokyumu düzenlenmesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 KASALAK, Kadir, Beşinci Askeri Tarih Semineri düzenleme komitesi üyeliği
 • 2 KASALAK, Kadir, Altıncı Askeri Tarih Semineri düzenleme komitesi üyeliği
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 KASALAK,Kadir, Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) Yürütme Kurulu Üyeliği 5 YIL
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 KASALAK, Kadir, Süleyman Demirel Üniversitesi ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ 2000-2011 Devam ediyor.
 • 2 KASALAK, Kadir, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi "Sosyal Bilimler Dergisi" Yayın Kurulu Üyeliği 2004-2010
 • 3 KASALAK, Kadir, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi "Sosyal Bilimler Dergisi" Yayın Kurulu Üyeliği 2004-2010
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 KASALAK, Kadir, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ "Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi" Başkan Vekilliği.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 KASALAK, Kadir, Öğretim Görevlisi 1982-1991 Kara Harp Okulu
 • 2 KASALAK, Kadir, Öğretim Görevlisi 1991-1993 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 3 KASALAK, Kadir, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ( ATASE), 1. Askeri Tarih Kurul Başkanı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 1.KASALAK, Kadir, "Atatürkçü Görüşün Temel İlkeleri" 26 Mayıs 1991 de Kara Harp Okulu'nda verilen konferans.
 • 2 2.KASALAK, Kadir, "Atatürk'ün Dış Politikası" 10 Kasım 1992 de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde verilen konferans
 • 3 3.KASALAK, Kadir, "Türk Tarihinde Demokrasi Motifleri" konulu konferans, Çankırı Meslek Yüksek Okulu 10 Kasım 1992.
 • 4 4. KASALAK, Kadir, "Bosna - Hersek'in Dünü, Bugünü " 14 Ocak 1993 de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde verilen konferans.
 • 5 5. KASALAK, Kadir, "Atatürkçü Düşünce de Çağdaşlaşma" 10 Kasım 2000 de SDÜ Uluborlu Meslek Yüksek Okulunda verilen konferans.
 • 6 6.KASALAK, Kadir, "Jeopolitik, Türkiye'nin Jeopolitiği ve Bundan Kaynaklanan Tehditler" 27 Ekim 2000 de SDÜ Yalvaç Meslek Yüksek Okulunda verilen konferans.
 • 7 7,KASALAK, Kadir, "Çağdaşlaşma ve Atatürk" 8 Kasım 2001'de SDÜ Burdur Sağlık Yüksek Okulunda verilen konferans
 • 8 8.KASALAK, Kadir, "Cumhuriyet Yönetiminin Kazanımları" konulu Prof.Dr. Bayram KODAMAN, Prof.Dr. Kemal GÖDE, Yrd.Doç.Dr.Kadir KASALAK'ın katıldığı, SDÜ Ziraat Fakültesinde yapılan 28 Ekim 2001 günü panel.
 • 9 9.KASALAK, Kadir, "Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları" konulu Eğirdir Kaymakamlığının düzenlediği Eğirdir Belediyesi Düğün Salonu'nda 25 Mart 2003, saat:11.00.verilen konferans.
 • 10 10.KASALAK, Kadir, "Tehcir ve Soykırım Kavramları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" konulu konferans Isparta Öğretmenevi 18 Aralık 2003.
 • 11 11. KASALAK, Kadir, "Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" adlı konferans.25 Mayıs 2004 tarihinde Yalvaç/ISPARTA Kaymakamlığının organizasyonunda Belediye Düğün Salonu'nda saat:15.00'de verilmiştir.
 • 12 12.KASALAK, Kadir, " Tehcir ve Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" adlı konferans. 8 Kasım 2005 tarihinde Uluborlu/ISPARTA Kaymakamlığının organizasyonunda Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda saat:14.00'de verilmiştir.
 • 13 13. KASALAK, Kadir, " Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Çerçevesinde Ermeni Meselesi" adlı konferans.22 Kasım 2005 tarihinde Senirkent/ISPARTA Kaymakamlığının organizasyonunda Belediye Sinema Salonu'nda saat:14.00'de verilmiştir.
 • 14 14.KASALAK,Kadir, "Cumhuriyet Döneminde YALVAÇ" konulu konferans.Yalvaç Belediyesi tarafından düzenlenen "Yalvaç(PİSİDİA ANTİOKHEİA)Kültür,Sanat ve Turizm Festival" i kapsamında 06 Ağustos 2005 günü saat:15.00'de Belediye Düğün Salonu'nda verilen konferans.
 • 15 15.KASALAK, Kadir, "Sözde Soykırım İddiaları Gerçek mi? Tehcir ve Soykırım Kavramlar ışığında Ermeni Meselesi" Atabey/ISPARTA Kaymakamlığının düzenlediği 20 Ekim 2006 tarihli "Atatürk İlköğretim Okulu'nda" verilen konferans.Power Point sunumu ile.
 • 16 16.KASALAK,Kadir, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu'nun "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu panelde panelist olarak yer almak.07.11.2008
 • 17 17.KASALAK, Kadir, "Son Gelişmeler Işığında Ermeni Meselesi" Şarkikaraağaç /ISPARTA Kaymakamlığının düzenlediği 17 Nisan 2009 tarihli verilen konferans.Power Point sunumu ile.
 • 18 18.Kasalak,Kadir,Atatürk'ü anma haftası kapsamında Isparta Valiliği ile Üniversitemizin koordinesiyle: Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinin katıldığı "Atatürkü anlamak" konulu bir panelde konuşmacı olarak görev almak.Kanal 32 Televizyonunda (10.11.2010 çarşamba ) yayınlanmıştır.
 • 19 19.Kasalak,Kadir,Atatürk'ü anma haftası kapsamında Isparta Valiliği'nin düzenlemiş olduğu 09.11.2010 tarihli ve "Atatürk'ün Devlet ve Demokrasi Anlayışı" konulu Konferansta konuşmacı olarak yer almak.Yer:"Öğretmenevi Konferans Salonu."
 • 20 20.KASALAK, Kadir ,"Modernleşme Ekseninde Türkiye",TRT-1 ANKARA RADYOSU'nda "12 Ada ve 12 Ada Türkleri'nin Durumu" konulu söyleşi programında konuşmacı olarak katılım. 11 Eylül 2013, saat:11.05-11.55.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 KASALAK, Kadir SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Kasalak,Kadir, Fen Edebiyat Fakültesi, "Tarih Bölüm Başkanı yardımcılığı,2004-2008.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KASALAK, Kadir, "1914-1915 Yıllarına Ait Adliye ile İlgili Bazı Kanunların Müzakeresi" Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. 26.Ekim 1979.
 • Doktora Tezi
 • 1 KASALAK, Kadir, "Milli Mücadele de Manda ve Himaye Meselesi", Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü. 14 Haziran 1991.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 KASALAK, Kadir, Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) Üyeliği Gnkur.Atase Bşk.lığı Ankara 1983-2001
 • 2 KASALAK, Kadir, Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi haberleşme üyeliği1999-devam ediyor.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 2 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 3 Kadir Kasalak, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ
 • 4 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 5 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 6 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 7 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 8 Kadir Kasalak, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ
 • 9 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • 10 Kadir Kasalak, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ-2015
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 1.Akademik Tarih Dergisinde hakemlik
 • 2 2-Kadir KASALAK,"Toplumsal Hafıza Bağlamında I. Balkan Savaşı Bakiyyeleri ve Hindistan Kızılayı Heyetleri"KONULU UŞAK üNİVERSİTESİ BAP Projesi hakemliği.Mayıs 2013.
 • 3 3- Kadir Kasalak, Çankı Karatekin Üniversitesi, Soyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Web: http://sbedergi.karatekin.edu.tr ISSN: 1309 - 3738
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 1.Kasalak,Kadir. “İkinci Dünya Savaşı Sürecinde 1939–1945) Muhalif Basın.konulu ve 2247-YL-10 numaralı BAP Projesi (Ahmet Çelik) tamamlanmıştır.
 • 2 2.Kasalak,Kadir,“Onikiada’da Türkler’in Durumu (1923-1947)” konulu ve 2247-YL-10 numaralı BAP Projesi (Adnan Muhacir) tamamlanmıştır.
 • 3 3.KASALAK, Kadir,"II. Dünya Savaşı’nın Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Türk Basınına Yansımaları ( 1945–1950 )" konulu ve 2247-YL-10 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Lale KIRCA) 9 Eylül 2012'de tamamlanmıştır.
 • 4 4.KASALAK, Kadir,"Türk Siyasetinde Cepheleşme Olgusuna Bir Örnek: Milliyetçi Cephe Hükümetleri",konulu ve 3246-D1-12 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Fuat UÇAR)Temmuz 2014'de tamamlandı. BAP kararı 17 OCAK-2015
 • 5 6.KASALAK, Kadir,"Osmanlının Son Dönemi Ve Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Şans Oyunları (1923-1938)konulu ve 3527-YL1-13 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Canan Çetinkaya)2 Temmuz 2015'de tamamlanmıştır. BAP Kararı-19 Ocak 2016
 • 6 5.KASALAK, Kadir,"İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ve Sonrasında Türk Yunan İlişkilerinde Dostluk Örnekleri (1939–1954)" konulu ve 3777-YL1-13 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Ramazan Baş)6 Haziran 2015'de tamamlanmıştır.
 • 7 7.KASALAK, Kadir,"Süleyman Demirel Dönemi (1965-1971)Eğitim Politikaları ve Uygulamalarının Türk Basınındaki Yankıları",konulu ve 3201-D1-12 sayılı SDÜ BAP PROJESİ(Şengül Büyükboyacı)2016'da tamamlanacaktır.
VERDİĞİ DERSLER
Tarih Felsefesine Giriş
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Ve İktisat Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tek Partili Dönem Egitim ve Kültür Tarihi (Doktora)
Milli Mücadele Tarihi
1930-1938 Atatürk Dönemi İç Politika Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Çok Partili Dönemi Teşkilat Tarihi (Yüksek Lisans)
1923-1930 Atatürk Dönemi Iç Politika Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tek Partili Dönemi Teşkilat Tarihi (Yüksek Lisans)
İnönü Dönemi İç Politika
Menderes Dönemi Iç Politika (Dok.)
Türkiye Cumhuriyeti Çok Partili Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi (Doktora)
Türk Demokrasi Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1923-2000)
Milli Mücadele Tarihine Giriş
1923-1930 Atatürk Dönemi Iç Politika
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II
TC. Sosyal ve İktisat Tarihi
Tarih Metodolojisi
Jeopolitik
Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye
Tarih Felsefesi
Yukarı çık