Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Okan BİNGÖL
Adı Soyadı Doç. Dr. Okan BİNGÖL
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111481
E-Posta okanbingol@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=02171
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK EĞİTİMİ 24.7.1995
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 25.2.1999
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 22.6.2005
İLGİ ALANLARI
Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü Güç Elektroniği Otomasyon sistemleri Yapay Zeka
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Öner, Y., Ersöz, M., Bingöl, O., "Analyzing the Factors That Affect the Synchronous Reluctance Motor Torque (SynRM)", Developments in Science and Engineering, Chapter 21, ISBN 978-954-07-4137-6, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp:262-287, 2016
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 'Güneş Kolektör Sisteminin Bilgisayar Destekli Optimum Kontrolu', Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ocak, 1999.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Yapay Sinir Ağı ile Modellenen Alan Yönlendirmeli Bir Asenkron Motorun Üç-Seviyeli Evirici ile Hız Denetimi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Haziran, 2005.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÖZKAYA Burçin, 2018 "Fotovoltaik Sistemlerde Yeniden Düzenleşim için Sezgisel Yöntemlerin Uygulanması" Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Müh. ABD. ISPARTA
 • 2 UYANIK Tafyun, 2017 "Yerçekimi Arama Algoritması ile Gemi Dümen Sisteminin Denetimi " Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Müh. ABD. ISPARTA
 • 3 YARMATOV Begench, 2017 "Hibrid Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Yol Yüzey Durumunun Modellenmesi " Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Müh. ABD. ISPARTA
 • 4 KURU İbrahim, 2016 "Mobil Cihazlar İçin Her Ortama Uyumlu Türkçe Programlama Dili Geliştirmesi" Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • 5 KİRİŞ Berkay, 2016 "Uzay Kafes Çatı Sistemlerinde Fotovoltaik Panellerden Genetik Algoritma ile Maksimum Elektrik Enerjisi Elde Edilmesi" Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • 6 ERSÖZ Metin, 2015 "Akı Bariyerli Senkron Relüktans Motor Tasarımı Ve Uygulaması " Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Müh. ABD. ISPARTA
 • 7 ULUĞ Murat,2014 "Fotovoltaik Sistemler İçin DSP Temelli Maksimum Güç Noktası İzleyicisi Tasarım ve Uygulaması" Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • 8 PİŞİRİR Onur Mahmut,2014 "Güneş Güç Kuleleri İçin Endüstriyel PC Tabanlı Heliostat Kontrolü" Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • 9 GÜZEL Selman,2014 "Çok Seviyeli Kaskad Bağlı H-Köprü Eviricinin Modellenmesi ve Benzetimi " Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • 10 MAT Alphan , 2013 “Bağlaşık İndüktörlü Üç-Seviyeli Evirici ile Asenkron Motorların Hız Kontrolü İçin Genetik Tabanlı Bulanık Mantık Denetleyici Simülatör Tasarımı” Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • 11 PACACI Serdar,2011 "Yapay Sinir Ağları,Bulanık Mantık Ve Sinirsel Bulanık Denetleyiciler İle Asenkron Motorların Hız Denetimi İçin Simülatör Tasarımı" Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • 12 AYDOĞAN Ömer,2010 "Elektrik Motorları için İnternet Tabanlı Laboratuar Tasarımı" Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 “DA-DA Çeviriciler İçin İnternet Tabanlı Laboratuvar Tasarımı” SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2549-M-10, 2013
 • 2 "Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık Ve Sinirsel Bulanık Denetleyiciler İle Asenkron Motorların Hız Denetimi İçin Simülatör Tasarımı" SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2465-YL-10, 2011
 • 3 "Üç Fazlı Bir Evirici için Sayısal İşaret İşlemci Temelli Eğitim Seti Tasarım ve Uygulaması" SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1391-M-06, 2008
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Sinirsel-Bulanık Mantık Kontrollü Çok-Seviyeli İnverter", SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:013/092002-569, (Yardımcı Araştırmacı)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Yürütme ve Düzenleme Kurulu “Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu", 1-2 Kasım 2012, Isparta.
 • 2 UOS 2009, VIII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 7 Mayıs 2009, Isparta
 • 3 ASYU 2008, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, 2008.
 • 4 UOS 2008, VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mayıs 2008, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Mekatronik Teknolojileri Editörü
 • 2 SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Mekatronik Teknolojileri Editörü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
 • 2 Neural Computing and Applications
 • 3 Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
 • 4 Electronics and Electrical Engineering
 • 5 Neural Computing and Applications
 • 6 Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
 • 7 Electronics and Electrical Engineering
 • 8 Scientific Research and Essays
 • 9 Scientific Research and Essays
 • 10 Turkish Journal Of Electrical Engıneering & Computer Sciences
 • 11 Scientific Research and Essays
 • 12 Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • 2 Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • 3 Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • 4 Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • 5 SDU International Journal of Tecnologic Sciences
 • 6 Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • 7 Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • 8 Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • 9 Erciyes Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 10 Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • 11 Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • 12 Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • 13 Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • 14 Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı (13 Haziran 2016 - )
 • 2 SDÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd. (Temmuz 2008 - Mart 2011)
 • 3 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkanı (Ekim 2008 - Ekim 2009)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölüm Başkan Yrd. (Eylül 2006 - Mart 2011 )
 • 2 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü Enerji Tesisleri Eğitimi A.B.D. Başkanı (Eylül 2006 - Mart 2011 )
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Uzaktan Eğitim MYO Yönetim Kurulu Üyesi (2008- Mart 2011 )
 • 2 SDÜ Uzaktan Eğitim MYO Kurulu Üyesi (2008 - Mart 2011 )
 • 3 SDÜ Uzaktan Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyesi (2007-2008)
 • 4 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik - Bilgisayar Eğt. Bölümü Çift anadal ve Yandal Komisyon Başkanlığı (2006-)
VERDİĞİ DERSLER
Bulanık Mantık Denetimi ve Uygulamaları
Devre analizi
Elektrik Makineleri
Elektrik Motor Sürücüleri
Elektronik Teknolojisine Giriş
Elektro-Pnömatik Kontrol
Güç Elektroniği
Güç Elektroniği ve Elektrik Sürücüleri
Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları
Otomasyon Sistemleri
Programlanabilir Mantık Denetleyiciler
Yapay Sinir Aglari ve Uygulamalari
Yukarı çık