Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Süleyman Hakan TUNA
Adı Soyadı Prof. Dr. Süleyman Hakan TUNA
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118888
E-Posta hakantuna@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ . 27.9.1995
Yüksek Lisans
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ . 26.12.2006
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kürkçüoğlu I, TunaSH, Tozun F, Kürkçüoğlu ME. Feldspatik Dental Seramiklerde Doz Hızı Ölçümleri. Dose Rate Measurements For Feldspathic Dental Ceramics. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016;7(3):1-7
 • 2 Tuna SH, Keyf F, Gumus HO, Uzun C. The evaluation of water sorption/solubility on various acrylic resins. Eur J Dent. 2008 Jul;2(3):191-7.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tuna SH, Pekkan G, Gumus HO, Aktas A. Prosthetic rehabilitation of velopharyngeal insufficiency: pharyngeal obturator prostheses with different retention mechanisms. Eur J Dent. 2010 Jan;4(1):81-7
 • 2 Tuna SH, Keyf F, Pekkan G. The Single-tooth Implant Treatment of Congenitally Missing Maxillary Lateral Incisors Using Angled Abutments: A Clinical Report. Dent Res J 2009; 6(2): 1-5
 • 3 Tuna SH, Gumus HÖ, Hersek N. Custom -made gold implant for management of lagophtalmos: a case report. Eur J Dent. 2008 Oct;2(4):294-8.
 • 4 Pekkan G, Tuna SH, Arslan Y. Orbital Protezler. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2005;13:46-50.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tuna H, Uzun G, Keyf F. The single-tooth implant treatment for maxillary central incisor loss after trauma:Case reports. Clinical Dentistry and Research. 2011;35(1):47-52
 • 2 Büyükkaplan UŞ, Güldağ MÜ, Tuna SH. Esthetic temporary restorations.Türkiye klinikleri Diş Hekimliği Özel Dergisi.2011;2(1):8-13
 • 3 Balcıoğlu HA, Köse TE, Keklikoğlu N, Tuna SH, Erdem TL, Özcan İ. Anatomik bir varyasyon: Aksesuar mental foramen. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2011;45,65-68.
 • 4 Tuna SH. Obstruktif uyku apnesi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2009;43:(1-2).
 • 5 Tuna SH , Keyf F. Metalik dental materyallerde korozyon. SÜ Dişhek Fak Der. 2008;17:58-65.
 • 6 Tuna SH. Obstruktif uyku apnesi ve tedavisinde oral apereylerin rolü-Obstructive sleep apnea and the role of oral appliance in their treatment. İstanbul Üniversitesi Dişi Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2008;42(3-4)54
 • 7 Tuna SH, Keyf F. Geciçi restorasyonlar. Hacettepe Dişhekimliği Dergisi. 2004;28(4)41-46.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk Ö, Tuna SH, Akkaya A, Kılıç Ö, Şahin Ü. Ağıziçi aparey ile tedavi edilen ağır obstruktif uyku apne sendromu olgusu. TÜSAD, Solunum. 30. Ulusal kongresi. Ekim 2008
 • 2 Öztürk Ö, Yılmazer İ, Tuna SH, Şahin Ü, Koyuncuoğlu HR, Eren İ, Akkaya A. Seçici serotonin gerialım inhibitörü (SSRI) tedavisinin neden olduğu bruksizm olgusu. TÜSAD, Solunum 30. ulusal kongresi. Ekim 2008.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Tuna SH, Obstruktif uyku apnesi ve dental tedavisi. Isparta Diş Hekimleri Odası, Bilimsel Etkinliği. 21 Ocak 2010. Isparta.
 • 2 Tuna SH. Uyku apnesinde oral apereylerin rolü. İstanbul Diş Hekimliği Mezunları ve Mensupları Derneği. 23-24 Ekim 2008.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özturk Ö, Tuna SH, Alkış H, Has Ahmet, Türkkahraman H, Akkaya A. Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda obezite ile sefalometrik ölçümler arasındaki ilişki. 2. Uyku Bozuklukları kongesi. 17-21 Mart 2010. Kıbrıs.
 • 2 Tuna SH, Ozturk O, Türkkahraman H, Alkis H, Balcioglu AH. Cephalometric evaluation of patients with obstructive sleep apnoea. EOP 86th Congress Portoroz, Slovenia 201015–19 June
 • 3 Kürkçüoğlu I, Tuna SH, Gumus HO. Raynaud's phenomenon and masticatory muscules disoerder: 2 case reports. Balkan stomatological society (BaSS). 14th congress of the BaSS. 2009
 • 4 Tuna SH, Fentoğlu Ö, Kürkçüoğlu I. Gingival fibromatosis induced by chronic irritation of a pontic: A case report. Balkan stomatological society (BaSS). 14th congress of the BaSS. 2009
 • 5 Tuna SH, Uzun G, Keyf F. The single tooth implant treatment for maxillary central incisors loss after trauma: case report. Turkish Prosthodontic and Implantology Association. tpid 2007. 16 th International scientific congress. Çeşme, 28-30 October 2007.
 • 6 Pekkan G, Tuna SH, Keyf F, Buyukgural B. Rehabilitation of an edentulous cleft lip and palate patient with soft palate patient with soft palate defect using bar-retained implant supported speech aid prosthesis. EPA 2007 Athens-Greece October 11-13 2007
 • 7 Pekkan G, Tuna SH, Hekimoglu C, Aslan Y. Extraoral prostheses using extraoral implants. EPA 2007 Athens- Greece, October 11-13 2007 (Sözlü sunum)
 • 8 Tuna SH, Pekkan G. Prosthetic rehabilitation of a unilateral cleft lip and palate patient. Balkan stomatological society (BaSS). 11th congress of the BaSS. Sarajevo, may 2006.
 • 9 Pekkan G, Tuna SH. Prosthetic rehabilitation of a patient with hemi-facial defect caused by adenocytic carcinoma and using neutral zone technique. Balkan stomatological society (BaSS). 11th congress of the BaSS. Sarajevo, may 2006.
 • 10 Tuna SH, Keyf F, Pekkan G. An impression procedure for bilateral cleft/lip palate patient: case report. 29th Annual conference of the European prosthodontic Association (EPA 2005). Ponzan, Poland.
 • 11 Keyf F, SH Tuna. Evaluation of gloss changes of provisional resin materials by four beverages. Annual conference of the European prosthodontic Association (EPA 2005). Ponzan, Poland.
 • 12 Altunsoy S, Uzun G, Keyf F, Tuna SH. Effect of different cement colors on the final colors of in-ceram. Annual conference of the European prosthodontic Association (EPA 2005). Ponzan, Poland.
 • 13 Tuna SH, Keyf F. Geçici ve daimi yapıştırma simanlarının su absorbsiyonları ve çözünürlükleri. S.D.Ü Diş Hekimliği Fakültesi .1St international dental symposioum. 28-30 mayıs 2004. Isparta.
 • 14 Keyf F, Tuna SH. Evaluation of gloss changes of two denture acrylic resin materials in four different beverages. Biomed 2004 11. International biomedical science and technology days. September 6-10 2004.
 • 15 Kırzıoğlu Z, Ertürk Özay S, Tuna SH, Özbek E. Clinical and histopathological evaluation of amelogenesis imperfecta: a case report. T.D.A 10th International dental congress. 17-21 june 2003.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Tuna S. H. , Pekmez NO, Keyf F, Canlı F, "Spectroscopıc ınvestıgatıon of four dıfferent types of dental alloys" Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVI, 2009;August 30-September 3, Budapest, HUNGARIAN
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Döküm, Cad-Cam ve lazer sinterleme ile oluşturulmuş dental alaşımların iyon salınımları ve korozyonun incelenmesi
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık