Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Abdullah KADAYIFÇI
Adı Soyadı Doç. Dr. Abdullah KADAYIFÇI
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2114653
E-Posta abdullahkadayifci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜRTEKNİK 9.10.1990
Yüksek Lisans
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ -- 12.12.1996
İLGİ ALANLARI
Sulama, Drenaj, Yapı Malzemeleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 •Senyigit, U., Dagdelen, N., Askin, M.A., Kadayifci, A., Ucar, Y., 2013. Variation of Leaf Area Index and Leaf Water Potential of Young Dwarf Apple Trees under Different Irrigation Methods. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 1 (III): 85-98. (Bu çalışma "The 20th International Symposium on Plant Irrigation held in Bydgoszcz-Tlen, Poland, 19-21 June 2013" isimli uluslararası sempozyumda sözlü bildiri olarak da sunulmuştur.)
 • 2 Şenyiğit, U., N. Dağdelen, A. Aşkın, A. Kadayıfçı, H. Öz. Farklı sulama yöntemlerinin M9 klonal anacı üzerine aşılı elma ağaçlarının vejetatif gelişimi üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 5 (1), S:8-16, 2010.
 • 3 Şenyiğit, U., Dağdelen, N., Aşkın, M.A., Kadayıfçı, A. Farklı Sulama Yöntemlerinin M9 Klonal Anacı Üzerine Aşılı Elma Ağaçlarının Meyve Verimi ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri. MKU Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2):27-40, 2010.
 • 4 Kılıç, İ., A. Kadayıfçı, C. Özel. Geri Dönüştürülmüş Atık Betonlarda Muğla-Yatağan Uçucu Külünün Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-2, 187-193, 2007
 • 5 Kılıç, İ., A. Kadayıfçı. "Geri Dönüştürülmüş Atık Betonlarda Silis Dumanının Etkileri", Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:8(2), Sayfa:115-121, 2007, Edirne
 • 6 Şenyiğit, U., A. Kadayıfçı. Farklı Sulama Yöntemlerinde M9 Anacı Üzerine Aşılı "Williams Pride" ve "Jersey Mac" Elma Çeşitlerinin Su Tüketimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Enstitüsü Dergisi, 2-2, 43-52, 2007
 • 7 Uçar, Y., A. Kadayıfçı, H.İ. Yılmaz, N. Yardımcı. Isparta Koşullarında Fasulyenin Su Tüketimi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, C:19, Sayı:35, 1-7, Konya, 2005
 • 8 Kadayıfçı, A., G.İ. Tuylu, Y. Uçar. Sulama Suyu Tuzluluğunun Soğan Bitkisinin Yumru Verimi, Bitki Su Tüketimi ve Toprak Profili Üzerine Etkileri. A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, C:10, Sayı:1, Ankara, 2004
 • 9 Kadayıfçı, A., H. Yılmaz, O. Çankıran, C. Özel. Isparta Yöresindeki Tarımsal Yapılarda Kullanılan Blok Elemanların Bazı Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Yörede Üretilen Bimsblokların Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, C:6, Sayı:2, Isparta, 2002.
 • 10 Köksal, A.İ., O. Yıldırım, H. Dumanoğlu, N. Güneş, A. Kadayıfçı. Farklı Sulama Yöntemlerinde Elma Ağaçlarının Su Tüketimi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, C:6, No:2 , Ankara, 2000.
 • 11 Kadayıfçı, A., O. Yıldırım. Ayçiçeğinin Su-Verim İlişkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, C:24, No:2, Ankara, 2000.
 • 12 Saral, A., H. G. Yavuzcan, S. Ünver, C. Y. Çiftçi, O. Yıldırım, A. Kadayıfçı, C. Y. Çiftçi, M. Kaya. Determining Efficiencies of Different Tillage Systems in Vetch-Corn-Wheat Rotation. AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa, and Latin America. Vol. 31(4), 31-35 pp.,, Tokyo, 2000.
 • 13 Selenay, M.F., A. Kadayıfçı. Ankara Koşullarında Yoncanın Su Tüketimi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, C:5, No:1 , Ankara, 1999.
 • 14 Köksal, A.İ., O. Yıldırım, H. Dumanoğlu, N. Güneş, A. Kadayıfçı. Farklı Sulama Yöntemleri ve Programlarının Elma Ağaçlarının Vejetatif Gelişimi, Meyve Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, C:23, No:4, Ankara, 1999.
 • 15 Kadayıfçı, A., O. Yıldırım. Ankara Koşullarında Ayçiçeğinin Su Tüketimi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, C:4, No:3 , Ankara, 1998.
 • 16 Kadayıfçı, A., M. Oğuz, S. Kodal. Nevşehir, Derinkuyu ve Kaymaklı Yöresinde Yağmurlama Sulama Uygulamaları. A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, C:4, No:3 , Ankara, 1998.
 • 17 Yurtseven, E., A. Öztürk, A. Kadayıfçı, B. Ayan. Sulama Suyu Tuzluluğunun Biberde (Capsicum annuum) Farklı Gelişme Dönemlerinde Bazı Verim Parametrelerine Etkisi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi No:2, c:2, s:5-10, Ankara, 1996.
 • 18 Kadayıfçı, A., A. Z. Erözel. Aşağı Seyhan Ovasında Drenaj Katsayısının Belirlenmesi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1349, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 745, 21 s., Ankara, 1994.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erözel, A.Z., A. Öztürk, A. Kadayıfçı. Harran Ovası Topraklarında Yıkama İhtiyaçları ve Derine Sızma Miktarlarının Karşılaştırılması. TOPRAKSU Dergisi 94/1, s:10-13, Ankara, 1994.
 • 2 Erözel, A.Z., A. Öztürk, A. Kadayıfçı. Toprakaltı Drenajında Kullanılan Drenaj Makinaları ve GAP Alanında Kullanım Olanakları. TOPRAKSU Dergisi 94/2, s:3-9, Ankara, 1994.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çomak,B., A.Kadayıfçı, N. Morova. Isparta yöresinde çıkarılan bazı agregaların mühendislik özellikleri ve betonda kullanımının araştırılması. SDU Fen Bilimleri Dergisi, C:14-3, S:279-284, 2010.
 • 2 Atılgan, A., Ö. Özdemir, H. Öz, A. Kadayıfçı, U. Şenyiğit. Isparta yöresindeki meyve bahçelerinde kullanılan sulama yöntemlerinin analizi. SDU Ziraat Fakültesi Dergisi. C: 5(2), S: 27-32, 2010.
 • 3 Kadayıfçı, A., G.İ. Tuylu, Y. Uçar. Effects of mulch and irrigation water amounts on lettuce's yield, evapotranspiration, transpiration and soil evaporation. Journal of Biological Sciences 4: (6) 751-755, ISSN 1727-3048, 2004
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 U. Senyigit, İ. Erdal, F.Ö. Ozdemir, Z. Kucukyumuk, A., Kadayifci, Effects of different irrigation methods on leaf and fruit nutrient concentrations of young apple varieties grafted on M9 rootstock. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18 (3): 362-369. 2012
 • 2 Y. Uçar, Kazaz, S., Aşkın, M.A., Aydınşakir, K., Kadayıfçı, A., Şenyiğit, U. Determination of Irrigation Water Amount and Interval for Carnation (Dianthus caryophyllus L.) with Pan Evaporation Method. Hortscience. 46(1):102–107. 2011.
 • 3 Senyigit,U., Kadayifci, A., Ozdemir, F.O., Oz, H. and Atilgan, A. Effects of different irrigation programs on yield and quality parameters of eggplant (Solanum melongena L.) under greenhouse conditions. African Journal of Biotechnology, Plant and Agriculture Technology, 10 (34): 6497-6503, 2011.
 • 4 Kadayıfçı, A., G.İ. Tuylu, U. Şenyiğit, H. Oz. A research on determining the friction losses formed in the small diameter floppy polythene pipe lines. African Journal of Biotechnology Vol. 9(3), pp. 307-313, 2010
 • 5 Uçar, Y., U. Şenyiğit, A. Kadayıfçı, G.İ. Tuylu. Evaluation of water use efficiency at parcel and scheme levels: A case study of Sarkikaraagac irrigation scheme in Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (2), 1046-1053 pp.,2010.
 • 6 Kadayıfçı, A., U. Şenyiğit, N. Dağdelen, H. Öz, A. Atılgan. The effects of different irrigation methods on the root distribution, intensity and effective root depth of young dwarf apple trees. African Journal of Biotechnology Vol. 9(27), pp. 4217-4224, 2010.
 • 7 Kazaz, S., Y. Uçar, M.A. Taşkın, K. Aydınşakir, U. Şenyiğit, A. Kadayıfçı. Effects of different irrigation regimes on yield and some quality parameters of carnation. Scientific Research and Essays, Vol. 5 (19). pp.2921-2930, 2010.
 • 8 Uçar, Y., A. Kadayıfcı, H.İ. Yılmaz, G.İ. Tuylu, N. Yardımcı. The effect of deficit irrigation on grain yield of dry bean (Phaseolus vulgaris L.) in semiarid regions. Spanish Journal of Agricultural Research. Vol. 7(2), 474-485, 2009.
 • 9 Uçar, Y., A. Kadayıfçı, İ. Erdal, G.İ. Tuylu, U. Şenyiğit. Effect of Potassium Fertilization on Lettuce's (Lactuca sativa L.) Yield Parameters and Evapotranspiration under Different Sodium Media. Asian Journal of Chemistry Vol. 19, No. 5, 4083-4092, 2007
 • 10 Kadayıfçı, A., İ.G. Tuylu, Y. Uçar. Crop water use of onion (Allium cepa L.). Agricultural Water Management. 72, 59-68, 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kılıç, İ., A. Kadayıfçı. Atık Beton Agregaları. 15. yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, C:III, 67-74, 2007.
 • 2 Terzi, S., A. Kadayıfçı, C. Başyiğit, S. Kodal. Toprak-Su Yapılarının Betonarme Elemanlarının Bilgisayar Programı İle Hesabı. VII. Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s:330-339, Kapadokya, 1999.
 • 3 Saral, A., S. Ünver, M. Kaya, C. Y. Çiftçi, H. G. Yavuzcan, O. Yıldırım, A. Kadayıfçı. Fiğ-Mısır-Buğday Ekim Nöbetinde Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Etkinliklerinin Araştırılması II. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, C:I, Genel ve Tahıllar, s:246-251, Adana, 1999.
 • 4 Saral, A., H. G. Yavuzcan, S. Ünver, O. Yıldırım, A. Kadayıfçı, C. Y. Çiftçi, M. Kaya. Fiğ-Mısır-Buğday Ekim Nöbetinde Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Etkinliklerinin Araştırılması. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildirileri, s:334-344, Tekirdağ,1998.
 • 5 Köksal, A.İ., O. Yıldırım, H. Dumanoğlu, N. Güneş, A. Kadayıfçı. Farklı Sulama Yöntemlerinin Elma Ağaçlarında Vejetatif ve Generatif Gelişme Parametreleri, Su Tüketimi ve Sistem Maliyeti Üzerine Etkileri. VI. Kültürteknik Kongresi Bildirileri, s:373-380, Ankara, 1997.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kısıtlı ve Yarı Islatmalı Sulama Uygulamalarının M9 Anaçlı Starking Delicious Elma Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi (Zekeriya AY, 2011)
 • 2 Isparta ilindeki Farklı Sosyo_Ekonomik Düzeydeki ailelerin Konutlarındaki Mutfakların Tasarımı ve Fonksiyonel Kullanım İlişkileri (İbrahim PINARCI, 2009)
 • 3 Diyarbakır Yöresinde Bazalt Taşının Yapı Malzemesi Olarak Kullanımının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma (Aylin ERÇİN KAHVECİ, 2007)
 • 4 Isparta Yöresinde Çıkarılan ve Beton Üretiminde Agrega Olarak Kullanılan Malzemelerin Özelliklerinin Belirlenmesi (Bekir ÇOMAK,2007)
 • 5 Geri dönüştürülmüş atık betonların bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin katkı kullanımı ile iyileştirilmesi (İsmail KILINÇ, 2005)
 • 6 Isparta yöresinde çıkarılan ve beton üretiminde agrega olarak kullanılan malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi (Salim KIRCA, 2002)
 • 7 Depremde yıkılan binalardan elde edilen beton atıklarının kaba agrega olarak kullanımının araştırılması (Ömer SAVAŞ, 2002)
 • 8 Tarımsal yapılarda kullanılan blok elemanlarının teknik özelliklerinin belirlenmesi ve Isparta yöresinde üretilen bimsblokların kullanılma olanaklarının araştırılması (Hakan YILMAZ, 2001)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TUBİTAK-TOVAG-113O427 "Farklı kısıntılı sulama program ve teknikleri ile gölgeleme oranı farklı aşırı yağış ve doludan korunma ağlarının Isparta gülünün kütle ve yağ verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi" isimli proje
 • 2 SDÜ BAP 2630 M 10 "Isparta Kent Merkezindeki Parklarda Mevcut Sulama Sistemlerinin Performansının Belirlenmesi" isimli proje
 • 3 2937-YL-11 “Gediz Havzası Sarıkız Sulama Birliği Su Dağıtım Sistemi Y11 Sekonder Kanalında Sistem Performansının Değerlendirilmesi” isimli proje
 • 4 2941-YL-11 “Deregümü Köyünde domates tarımı yapılan seralarda kullanılan damla sulama sistemlerinin etkinliğinin belirlenmesi" üzerine bir araştırma
 • 5 3149-YL-12 “Isparta-Uluborlu Yöresinde Kiraz Bahçelerinin Sulamasında Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımı ve İşletim Yönünden İncelenmesi" isimli proje
 • 6 SDÜ BAP 2073-YL-09 “Kısıtlı ve Yarı Islatmalı Sulama Uygulamalarının M9 Anaçlı Starking Delicious Elma Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi” isimli proje
 • 7 SDÜAF 1637 YL 08 nolu ve "Isparta ilindeki Farklı Sosyo_Ekonomik Düzeydeki ailelerin Konutlarındaki Mutfakların Tasarımı ve Fonksiyonel Kullanım İlişkileri" isimli proje
 • 8 SDÜAF 1526 YL 07 nolu ve "Diyarbakır Yöresinde Bazalt Taşının Yapı Malzemesi Olarak Kullanımının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma" isimli proje
 • 9 SDÜAF 1111 YL 05 nolu ve “Isparta yöresinde çıkarılan ve beton üretiminde agrega olarak kullanılan malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi” isimli proje
 • 10 SDÜAF 526 nolu ve "Farklı Na konsantrasyonu içeren yetişme ortamlarında K gübrelemesinin marul verimi ve bitki besin maddeleri içerisindeki değişimler üzerine etkisi" isimli proje
 • 11 SDÜSF YL 957 nolu ve "Geri dönüştürülmüş atık betonların bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin katkı kullanımı ile iyileştirilmesi" isimli proje
 • 12 SDÜAF 398 nolu ve "Sulama suyu tuzluluğunun soğan (Allium cepa) bitkisinde verim ve bitki su tüketimi üzerine etkisi ile su-verim ilişkileri üzerine bir araştırma" isimli proje
 • 13 SDÜAF 426 nolu ve "Depremde yıkılan binalardan elde edilen beton atıklarının kaba agrega olarak kullanımının araştırılması" isimli proje
 • 14 SDÜAF 237 nolu ve "Tarımsal yapılarda kullanılan blok elemanlarının teknik özelliklerinin belirlenmesi ve Isparta yöresinde üretilen bimsblokların kullanılma olanaklarının araştırılması" isimli proje
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TUBİTAK-TOVAG 105 O 538 nolu ve "Farklı sulama programlarının genç bodur elma çeşitlerinin vejetatif ve generatif gelişme parametreleri üzerine etkisi" isimli proje
 • 2 SDÜAF 1326 M 06 nolu ve "Farklı sulama uygulamalarının karanfil (Dianthus caryophyllus L.) bitkisinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi isimli proje alarının karanfil (Dianthus caryophyllus L.) bitkisinin verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi isimli proje
 • 3 SDÜAF 934 M 04 nolu ve " Isparta-Şarkikaraağaç sulama şebekesinde su dağıtım ve kullanım etkinliğinin belirlenmesi" isimli proje
 • 4 SDÜAF 383 nolu ve "Fasulyede su-verim ilişkileri" isimli proje
 • 5 TUBİTAK-TOAG 901 nolu ve "Farklı sulama yöntemleri ve programlarının yarı bodur elma ağaçlarının (Starkspur Golden Delicious ve Starkimson) vejetatif ve generatif gelişme parametreleri üzerine etkileri" isimli proje
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Construction Congress, October 11-13, 2012 Isparta/Turkey
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 PEDRAM ATTAROD, MASATOSHI AOKI, VILMA BAYRAMZADEH, MOHAMMAD TAGHI AHMADI. Micrometeorological observations above a Japanese red pine forest within the growing season. Turkish J. of Agricultre and Forestry. 35 (11), 2011.
 • 2 OZ, H., Atilgan, A., Büyüktaş, K., Alagoz, T., 2009. The efficiency of fan-pad cooling system in greenhouse and building up of internal greenhouse temperature map. African Journal of Biotechnology Vol. 8 (20), pp. 5436-5444.
 • 3 The impact of seeding rate and inter-row spacing on Italian ryegrass for seed in the first harvest year ALEKSANDAR SIMIC, SAVO VUCKOVIC, RADOJKA MALETIC, DEJAN SOKOLOVIC, NENAD DJORDJEVIC Turk. J. Agric. For., 33, (2009), 425-433.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Faültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Faültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Faültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Akışkanlar mekaniği
Bitki su ilişkileri
Bitki-su ilişkileri
Hidrolik
Hidrolojide istatistiki yöntemler
İleri sulama teknikleri
Kültürteknik projeleri hazırlama tekniği
Mesleki Proje
Meteoroloji
Mikro sulama sistemlerinin tasarımı
Mikrop sulama sistemlerinin tasarımı
Mukavemet
Ölçme bilgisi
Peyzaj alanlarının sulanması
Peyzaj sulaması
Regreasyon alanlarının sulanması
Su Kaynakları planlaması
Sulama sistemlerinin projelendirilmesi I
Tarımsal inşaat ve çevre denetimi
Teknik resim
Topoğrafya
Yukarı çık