Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Fatih TAYLAN
Adı Soyadı Doç. Dr. Fatih TAYLAN
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Makine Ve İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Makine Tasarımı Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2111456
E-Posta fatihtaylan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ 22.6.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 25.7.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 24.6.2009
İLGİ ALANLARI
Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Destekli Üretim Makine Resim ve Konstrüksiyon Makina Elemanları Malzeme (Yüzey Sertleştirme) Akıllı Sistemler
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 U. Bekçi, R. Varol, F. Taylan, 2006, "Farklı Malzemelerden İmal Edilmiş Modüler Dişli Çarkların ANSYS ile Gerilme Analizi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 19-26.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Fatih Taylan, Oğuz Çolak, M.Cengiz Kayacan, "Investigation of TİN Coated CBN and CBN Cutting Tool Performance in Hard Milling Application" Journal of Mechanical Engineering, 57, 417-424, 2011.
 • 2 Fatih Taylan, "Prediction of Layer Thickness in Molten Borax Bath with Genetic Evolutionary Programming" Zeitschrift Fur Naturforschung Sectıon A-A Journal of Physıcal Sciences, 66a, 193-198, 2011.
 • 3 Fatih Taylan, M.Cengiz Kayacan, "Genetic Evolutionary Approach for Cutting Forces Prediction in Hard Milling", 66a, 675 – 680, 2011
 • 4 Adnan Calık, Fatih Taylan, Osman Sahin, Nazım Ucar,."Comparison of mechanical properties of boronized and vanadium carbide coated AISI 1040 steels" Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, vol, 16, issue, 5, pp.326-330, (2009).
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 F. Taylan, Ö. Salman, M.C. Kayacan, Tel Erozyon Parametreleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Arasındaki İlişkinin Evrimsel Programlama ile Modellenmesi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS, 15-17 Ekim 2008, Eskişehir
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 N. Uçar, A. Çalık, F. Taylan, O. Şahin "Evalation of The Mechanical Properties of The AISI 1040 Steel" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Özet Kitabı, s.506, 2008 Bodrum-Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Erimiş Boraks Banyosunda Karbürleme İşlemi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mak. Eğt. Anabilimdalı
 • Doktora Tezi
 • 1 Sert Malzemelerin Frezelenmesinde Takım Aşınma Davranışlarının Belirlenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Müh. Anabilimdalı
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 108M380-"Machining of Aerospace Superalloys with High Pressure Jet Assited Cooling/Lubrication Conditions" , SDU-University of Ljubjana, 2508 Tubitak-Sloveya ASS Uluslararası Bilimsel Projeler, 2009-2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çalık A., Yakut A.K., Taylan F., Boraks Banyosunda Borlama ve Karbürleme İşleminin Araştırılması., TÜBİTAK PROJE NO : 1095. (105M359) , 23.12.2005 - 23.12.2007 ANKARA.
 • 2 Kayacan, M.C. ve Taylan, F., "Sert Malzemelerin Frezelenmesinde Takım Aşınmasının Belirlenmesi", S.D.Ü. Araştırma fonu projesi, Proje No: 1316-D-06
 • 3 İpek O., Yakut A.K., Şahin H.M., Kayacan M.C., Koru M., Taylan F., Metal Enjeksiyon (Basınçlı Döküm)Yöntemi İle Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin Termal (Sıcaklık, Termal İletkenlik Katsayısı, Temas Direnci ) ve Dinamik (Hız, Basınç) Parametrelerine Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi., DPT Projesi, 2003K121020-12
 • 4 Kayacan M.C.,YORGANCIGİL H., VAROL R., EROĞLU E., KAYACAN R., BEKÇİ U., ÇOLAK O., TAYLAN F.,İLKAZ S., SOFU M.M., HAMAMCI E., SALMAN Ö., Lazer Sinterleme Yöntemiyle Metal Tozundan Hızlı Prototipleme Yapan Cihaz Tasarımı ve İmalatı., DPT Projesi, proje no: 2003K121020/11
 • 5 İpek O., Yakut A.K., Şahin H.M., Kayacan M.C., Koru M., Taylan F., Sofu M.M., Plastik Enjeksiyonla Üretim Proseslerinde, Farklı Kalıp Geometrilerindeki Enjeksiyon Ürünlerinin Laboratuar Şartlarında Termal ve Dinamik Parametrelerin Analizi. SDÜ Alt yapı projesi.,no:2004-098
 • 6 Kayacan M.C., Çolak O., Taylan F., Sofu M.M., İlkaz S., Laboratuvar Tipi Tümleşik İmalat Sistemi Tasarımı ve İmalatı., DPT projesi.,no:2003K121020-3
 • 7 Kayacan M.C., Çelik A., Çolak O., Taylan F., İlkaz, S., Sofu M.M., Küçüksille E.U., Kavurur a., Bıçakçı M., Bilgisayar Destekli İmalat Sistemi için Robot Tasarımı ve İmalatı., SDÜ Alt yapı projesi.,no:2002-008
 • 8 Özsoy, A., Taylan, F., Erimiş Boraks Banyosunda Karbürleme İşlemi, S.D.Ü Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 0359.
 • 9 Kayacan M.C., Çelik A., Küçüksille E.U., İlkaz S., Kavurur A., Çakır A., Albayrak M., Taylan F., Konvansiyonel Dokuma Makinalarının Bigisayarlı Dokuma Makinalarına Dönüşümü., DPT Projesi, 2000K120430.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3rd International Conference of Sustainable Life in Manufacturing (SLIM 2012), 2nd-5th October 2012 İstanbul-Turkey, Organizasyon Komitesi Üyeliği
 • 2 1st International Conference of Sustainable Life in Manufacturing (SLIM 2010), 24-25 June 2010 Eğirdir-Turkey, Organizasyon Komitesi Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 VIII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 7 Mayıs 2009, Isparta, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 SDÜ CAD-CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (2003-2005)
VERDİĞİ DERSLER
Açınımlar
Bilgisayar Destekli İmalat
Bilgisayar Destekli Tasarım I
Bilgisayar Destekli Tasarım II
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
CAD/CAM Sistemleri
Eşlenik İzdüşüm Sistemleri
İleri Makina İmalat Tasarımı
İleri Makine İmalat Tasarımı
İmalat Mühendisliğinde Tasarım
İşyeri Eğitimi
Mekanizma Tekniği
Mühendislik Mekaniği
Mühendislikte Çizim ve Tasarım
Sert Malzeme İşleme Teknikleri
Sert Malzemeİşleme Teknikleri
Tasarı Geometri
Teknik Resim
Transport Tekniği
Yukarı çık