Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Murat KORU
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Murat KORU
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Enerji Yönetimi Ve Verimliliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon (246)2111396
E-Posta muratkoru@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/muratkoru
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ 26.6.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 7.9.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 18.2.2009
İLGİ ALANLARI
Isı yalıtımı, Isıl iletkenlik katsayısı, Ölçme sistemleri, Isı Transferi, Enerji, Basınçlı Döküm, Nümerik Yöntemler
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüksek Lisans Tezi Murat KORU Yüksek Lisans Tezi HVAC Sistemlerinde Kontrol Yontemleri Modelleme ve Optimizasyon
 • Doktora Tezi
 • 1 Basınçlı Döküm Yönteminde Al-Si (A413) Alaşımının Termal Ve Dinamik Parametrelere Bağlı Olarak Ara Yüzey Isı Transfer Katsayısının Deneysel Ve Teorik İncelenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isı Akış Ölçer (IAÖ) ve Geçici Düzlem Kaynak (GDK) Tekniği ile Klasik Yalıtım Malzemelerinin Termal Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi
 • 2 EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARINDA, YALITIM MALZEMELERİNE BAĞLI ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ
 • 3 Serçe, O., "Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde Enjeksiyon Parametrelerine Bağlı Olarak Döküm Simülasyonu" Süleyman Demirel üniversitesi, Fen bilimleri enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim dalı, 2015, ISPARTA
 • 4 Özmen, T., A360 Alüminyum alaşımının basınçlı dökümünde enjeksiyon parametrelerinin teorik ve deneysel incelenmesi, SDÜ, Fen bilimleri enstitüsü, Enerji sistemleri Mühendisliği anabilim Dalı, 2015, ISPARTA
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Koru M., Kanat, M.E., Ev Tipi Soğutma Cihazlarında, Yalıtım Malzemesine Bağlı Enerji Verimliliğinin Teorik Ve Deneysel İncelenmesi, 4574-YL1-16
 • 2 Koru, M., Özmen, T., Basınçlı Döküm Yönteminde, Enjeksiyon Termal Parametrelerine ve Vakum Uygulamasına Bağlı Olarak Enjeksiyon Prosesinin Deneysel Ve Teorik İncelenmesi, SDÜ-BAP, Proje No:4416YL-1-15, 2015
 • 3 Koru, M., "Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde (Hpdc) Kalıp Sıcaklığına Bağlı Olarak Döküm Simülasyonu Ve Döküm-Kalıp Ara Yüzey Isı Transfer Katsayısının (Ihtc) Belirlenmesi" TÜBİTAK 1002 Proje No: 114M003, 2014.
 • 4 Koru, M., Serçe, O., Yüksek basınçlı döküm prosesinde (HPDC) kalıp sıcaklığına bağlı olarak döküm simülasyonu ve döküm-kalıp ara yüzey ısı transfer katsayısının (IHTC) belirlenmesi, SDÜ-BAP 4001YL1-14, 2014
 • 5 Koru M., İpek O., Özgür A.E., Yalçın B., Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde (HPDC) Kalıp Boşluğuna Vakum Uygulanmasının, Döküm Kalıp Ara Yüzey Isı Transfer Katsayısına (IHTC) ve Enjeksiyon Ürünü Mekanik-Metalürjik Özelliklerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması. TÜBİTAK 1001 Proje No: 110M537, 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Davraz, M., Koru, M., Bayrakcı, C., İpek, O., "Ekonomik VYP Üretimi İçin Çekirdek Dolgu Maddeleri Türlerinin Ve Performanslarının Araştırılması" TÜBİTAK 1003, Proje No: 213M740,
 • 2 İpek, O., Koru, M., vd. Göller Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Altyapı Projesi, DPT projesi, Proje No: 2011K120380,
 • 3 İpek, O., Koru, M., Yalçın, B., Çağlar, F., Yakut, M.Z., "Plastik Enjeksiyon Yöntemi ile Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin Termal (Sıcaklık, Termal İletkenlik Katsayısı, Temas Direnci) ve Dinamik (Hız, Akış, Basınç) Parametrelere Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi Amacıyla Üniversal Bir Enjeksiyon Makinesinin Tasarımı ve Üretimi"Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SAN-TEZ Projesi, Proje No: 00012.STZ.2006-1.
 • 4 Özgür, A. E., Koru, M., Bayrakcı, C., Odaklamalı Güneş Kollektörü Ve Absorbsiyonlu Soğutma Cihazının Birlikte Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Isparta Şartlarında Verimliliğinin Ve Kullanılabilirliğinin Analizi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen münferit proje, Proje No:1335-M-06.
 • 5 İpek O., Yakut A.K., Şahin H.M., Koru M., "Basınçlı Döküm Proseslerinde, Döküm Malzemelerin Isı iletkenlik Katsayılarının, Prosesin Performansı Üzerindeki Etkisinin Nümerik ve Deneysel Olarak Modellenmesi." SDÜ Münferit projesi, Proje No:1078-m-05
 • 6 İpek, O. Koru M., "Basınçlı Döküm (Metal Enjeksiyon) Yöntemi İle Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin, Ürün Kalitesinin, Termal ve Dinamik Parametrelere Bağlı Olarak Üç Boyutlu Model Üzerinde Analizi" SDÜ Doktora proje, Proje no:1136D-05
 • 7 İpek, O., Koru, M., "Basınçlı Döküm Proseslerinde, Döküm Malzemelerin Isı İletkenlik Katsayılarının, Prosesin Performansı Üzerindeki Etkisinin Nümerik ve Deneysel Olarak Modellenmesi" Tübitak Hızlı Destek Projesi, Proje No:105M092 (MAG-HD-22).
 • 8 İpek O., Yakut A.K., Şahin H.M., Kayacan M.C., Koru M., Taylan F., "Metal Enjeksiyon (Basınçlı Döküm)Yöntemi İle Üretilen Enjeksiyon Ürünlerinin Termal (Sıcaklık, Termal İletkenlik Katsayısı, Temas Direnci ) ve Dinamik (Hız, Basınç) Parametrelerine Bağlı Olarak Üç Boyutlu Modellenmesi", DPT Projesi, Proje No: 2003 K 121020/20.
 • 9 İpek O., Yakut A.K., Şahin H.M., Kayacan M.C., Koru M., Taylan F., Sofu M.M., "Plastik Enjeksiyonla Üretim Proseslerinde, Farklı Kalıp Geometrilerindeki Enjeksiyon Ürünlerinin Laboratuar Şartlarında Termal ve Dinamik Parametrelerin Analizi", SDÜ Alt yapı projesi, Proje No:2004/98
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi II. Öğrenci Sempozyumu, 3 Haziran 1999, Isparta, Sempozyum Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 YÖK bursu kapsamında Dublin City Universitesi' nde (İrlanda) 3 ay süreyle çalışmalarda bulunma, Temmuz-Eylül, 2013.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2009-251871)
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2009-195448)
 • 3 TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2009-195447)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Endüstriyel Hidrolik
Enerji Sistemlerinde Otomatik Kontrol
Hidrolik Pnomatik
Isı transferinde deneysel yöntemler
İş sağlığı ve Güvenliği
Metalurji termodinamiği
Mühendislikte Ölçme Tekniği
Ölçme Tekniği
Temel Mesleki İşlemler
Yukarı çık