Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Prof. Dr. RAMAZAN UÇAR
Adı Soyadı Prof. Dr. RAMAZAN UÇAR
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe ve Din Bilimleri
Ana Bilim Dalı Din Sosyolojisi
Telefon 0 246 211 02 88
E-Posta ramazanucar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Ankara Üniv. İlahiyat Fak. (15.07.1994)
Yüksek Lisans Ankara Üniv. Sosyal Bil. Ens. Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı (08.09.1997)
Doktora Ankara Üniv. Sosyal Bil. Ens. Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı (19.03.2004)
İLGİ ALANLARI
Din Sosyolojisi, Dini Gruplar, Alevilik-Bektaşilik, Dinler Arası Diyalog, İlk Dönem İslam Toplumu.
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Uçar, R., Alevîlik-Bektaşîlik (Abdal Musa Tekkesi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma), II. Baskı, Ankara, 2012.
 • 2 Uçar, R., Dinler Arası Diyalog -Din Görevlileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma-, II. Baskı, Ankara, 2012.
 • 3 Uçar, R., Güç ve Değer, İlk Dönem İslam Toplumu Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme, II. Baskı, Ankara, 2014.
 • 4 Taş, K., Uçar, R., ve diğerleri, Isparta ve Çevresindeki Türbe ve Ziyaret Yerleri, Isparta, 2014.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Uçar, R., Pir-i Sani: Abdal Musa, Anadolu'da Aleviliğin Dünü Bugünü, Ed. İbrahim Bulut, Adapazarı, 2010.
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Akyüz, N., Uçar, R., Gürsoy, Ş., Çapcıoğlu, İ., İslam Dünyasında Din Sosyolojisi, Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi, Ankara, 2008.
 • 2 Uçar, R., Alevilik-Bektaşilik, Din Sosyolojisi El Kitabı, Ed. N. Akyüz, İ. Çapçıoğlu, Ankara, 2012.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Taş, K., Uçar, R., İlahiyatçıların Küreselleşmeye Yaklaşımı (Küreselleşme Üzerine Bir Alan Araştırması), Dini Araştırmalar, Küreselleşme ve Din Özel Sayısı, C. 6, S.17, ss. 67-85. Ankara, 2003.
 • 2 Uçar, R., Bir Fenomen Olarak Ayin-i Cem (Sosyolojik Bir Yaklaşım), Dini Araştırmalar, C.7, S.19, ss.73-81. Ankara, 2004.
 • 3 Taş K., Uçar R., Üniversite Gençliğinin Din, İslam ve Terör İlişkisini Algılayışı (Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği), Dini Araştırmalar, Din ve Terör Özel Sayısı, C. 7, S. 20, ss. 249-273, Ankara, 2004.
 • 4 Uçar, R., Türkiye'de Alevilik Bektaşiliğin Bazı Problemleri Üzerine Betimsel Bir Yaklaşım, Demokrasi Platformu, S.7, ss.35-46, Ankara, 2006.
 • 5 Buyrukçu, R., Uçar, R., Güncel Bazı Alevi-Bektaşi Problemlerine Abdal Musa Tekkesi Merkezli Bir Bakış, Dini Araştırmalar, C.12, S.33, ss.89-98. Ankara, 2009.
 • 6 Uçar, R., Abdullah Cevdet'in Batı Medeniyeti ve Batılılaşma Anlayışı, Toplum Bilimleri Dergisi, C.5, S.10, ss.7-30, Ankara, 2011.
 • 7 Selman, A., Uçar, R., Dini Tercihleri Anlama ve Açıklamaya Farklı Bir Yaklaşım: Rasyonel Seçim Teorisi, Toplum Bilimleri Dergisi, C.5, S.10, ss.91-110, Ankara, 2011.
 • 8 Uçar, R., Abdullah Cevdet'in Din Anlayışı, Toplum Bilimleri Dergisi, C.6, S.11, ss.205-218, Ankara, 2012.
 • 9 Uçar, R., Selman, A., Din-Rasyonel Seçim-Dini Pazar, Toplum Bilimleri Dergisi, C.6, S.11, ss.41-56, Ankara, 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uçar, R., Alevi-Bektaşiler Açısından Türkiye'de Din Eğitmi: Bir Alan Araştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.15, ss.43-81, Isparta, 2005.
 • 2 Uçar, R., Bir Özgürlük Tutkunu: Hüseyin Cahit Yalçın ve Fikirleri, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.16, ss.121-146, Isparta, 2006.
 • 3 Uçar, R., Alevilik Bektaşilikte Toplumsal Statü ve Dini Otorite Bağlamında Dede, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.19, ss.107-124, Isparta, 2007.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Uçar, R., Türk Toplumunun Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bakışı, (Doktora Tezi) Tanıtım, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XLIV, S.1, ss.517-523, Ankara, 2003.
 • 2 Uçar, R., Gürsoy Ş., Karaşahin H., Albayrak A., Çapçıoğlu İ., "I. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu" Tanıtım, İslami Araştırmalar C. 17, S. 2, ss. 145-148, Ankara, 2004.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uçar, R., Alevi-Bektaşilerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Temsil Problemi (Alan Araştırması), Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, Isparta, 2005.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Akkuş, H. İbrahim, Yusuf Akçura'nın Din ve Toplum Anlayışı, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Isparta, 2009.
 • 2 Selman, Adnan, Rasyonel Seçim Teorisi Bağlamında Din Olgusu, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2011.
 • 3 Erci, Ali, Kurtuluş Savaşı'nda İslam'ın Motivasyonel Gücü, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2014.
 • 4 Can, Betül, Niklas Luhmann'ın Genel Sistem Teorisinde Din ve Toplum, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2015.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 OĞUZ, Z. Nuran, Türk Dindarlığında Hac Algısı (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği), SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2014.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Fehmi BAKIR, Türkiye'nin Modernleşme Sürecine Türk Ordusu'nun Etkileri (1923-1950)
 • 2 Adnan SELMAN, Dindarlığın Aile Yaşam Döngüsü Süreçlerine Etkisi (Batı Akdeniz Örneği)
 • 3 Zeynep TÜRKKAN, Sosyal Bilim Paradigmalarının Ontolojik Yaklaşımları Bağlamında Birey, Toplum ve Din
 • 4 Yasemin TARCAN, Türkiye'de Din Görevlilerinin Kadın Algısı: Batı Akdeniz Örneği
 • 5 Halil İbrahim AKKUŞ, Türk Toplumunun Dindarlık Algısı (Batı Akdeniz Örneği)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uçar, R., Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I., Isparta, 2005.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Uçar, R., "Alevilik" konulu İç Beyin Fırtınası Toplantısı, 13 Nisan 2004, Ankara, DİYAM (Diyanet Araştırma Merkezi)
 • 2 Uçar, R., Panel: "Günümüzde Din Olgusuna Yeni Sosyolojik Yaklaşımlar", (Değerlendirme) Düzenleyen: Bilgi Otağı Topluluğu, İlahiyat Fakültesi Hafız İbrahim Demiralay Amfisi, 02.04.2012, Isparta.
 • 3 Uçar, R., Konferans, "İlk Dönem İslam Toplumu Üzerine Sosyolojik Çözümlemeler", Düzenleyen: Sosyolojik Düşünce ve Felsefe Topluluğu, İlahiyat Fakültesi Amfisi, 07.04.2015, Isparta.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2008-2011)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Atama ve Yükseltme İle İlgili Değerlendirme Komisyon Üyeliği (07.09.2011- 14.09.2012)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (27.01.2012- 14.09.2012)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uçar, R., Abdullah Cevdet'te Din ve Batılılaşma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997. (Danışman: Prof. Dr. Münir KOŞTAŞ)
 • Doktora Tezi
 • 1 Uçar, R., Alevi-Bektaşi Geleneği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Abdal Musa Tekkesi Örneği), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004. (Danışman: Prof. Dr. Münir KOŞTAŞ)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 2 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 3 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 4 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 5 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 6 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 7 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 8 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 9 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 10 Dini Araştırmalar Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 2 Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 3 Dini Araştırmalar Dergisi
 • 4 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 5 Hikmet Yurdu
 • 6 Dini Araştırmalar Dergisi
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Buyrukçu, R., Kurumsal Değişim ve Gelişim Boyutlarıyla Türkiye'de Mesleki Din Eğitim-Öğretimi, Isparta, 2007.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 1298-M-06 nolu SDÜ BAP tarafından desteklenen “Türkiye’de Din Görevlilerinin Dinler Arası Diyaloga Bakışı (Göller Bölgesi Örneği)”
 • 2 2647-D-11 nolu, SDÜ BAP tarafından desteklenen "Türk Dindarlığında Hac Algısı (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2541-M-10 nolu SDÜ BAP tarafından desteklenen “Isparta ve Çevresinde Türbe ve Ziyaret Yerlerinin Sosyolojik Analizi”
VERDİĞİ DERSLER
Türk Modernleşmesi ve Din
Klasik Dönem Din Sosyologları
Din Sosyolojisi
Dini Grup Sosyolojisi
Çağdaş Din Sosyologları
Osmanlı Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri
Evrensel Dinlerde Dini Gruplar
Cumhuriyet Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri
Sosyolojik Düşünce Tarihi
Türk Toplumunda Dini Gruplar
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Cumhuriyet Öncesi Türk Modernleşmesi
Türkiye'de Dini Grup Çalışmaları
Cumhuriyet Dönemi Türk Modernleşmesi
Uzmanlık Alan Dersi (Y.L)
Uzamanlık Alan Dersi (Y.L.)
Uzmanlık Alan Dersi( Y.L.)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi (Dok)
Uzmanlık Alan Dersi (Dok)
Uzmanlık Alan Dersi (Dok)
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Sosyolojiye Giriş
Din Sosyolojisi
Dini Grup Sosyolojisi II
Dini Grup Sosyolojisi II (Y.L)
Din Sosyolojisinin Öncüleri II
Din Sosyolojisinin Öncüleri II (Y.L)
Osm. Günümüze Türkiye''de Çagdaslasma II (Y.L)
Osmanlı''dan Günümüze Türkiye''de Çağdaşlaşma II
Din-Siyaset İlişkisi II
Dini Grup Sosyolojisi I
Dini Grup Sosyolojisi I(Y.L)
Din Sosyolojisinin Öncüleri I
Din-Kültür Iliskisi
Türk Modernleşmesi II
Türk Toplumunda Dini Gruplar II
Türk Toplumunda Dini Gruplar II (Dok)
Türk Modernlesmesi I
Çagdas Sosyoloji Teorileri II (Dok)
Çağdaş Sosyoloji Teorileri II
Türk Toplumunda Dini Gruplar I
Çagdas Sosyoloji Teorileri I
Sosyoloji
Yukarı çık