Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Gülseren KAVAK
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Gülseren KAVAK
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Ebelik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Ebelik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2187156144
E-Posta gulserenkavak@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 19.6.1987
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması El Kitabı
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çocuklarda Vücut Isısı, Solunum, Nabız Alma ve Kan Basıncı(TA) Ölçümü
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 - Özbaş S, Orhan H, Kavak G, Aslan B, Kaleli N. Isparta ilindeki 15-49 yaş arası kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri.1. ulusal Ebelik Kongresi, 20-22 Haziran Ebelik Kongresi, İstanbul
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sağlık Bakanlığı ve JHPIEGO işbirliği ile yürütülen Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Projesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Sağlık Bakanlığı ile SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinin birlikte yürüttüğü "Bebek Dostu Hastane"olma projesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Dünya Ebeler Günü Etkinlikleri 08-09 Mayıs 2006 Sdü Isparta Sağlık Yüksekokulu, Isparta il Sağlık Müd. ve SDÜ araştırma ve Uygulama Hastaneleri Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 2 7-8 Ekim 2004 te SDÜ Isparta Sağlık Yüksekokulu ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Organizasyonu ile düzenlenen "III. OKUL HASTANE İŞBİRLİĞİ" Workshop'unda düzenleme kurulu üyelüği.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Ailede Sağlık Paneli I. GEbelikte Doğum Öncesi Anne Bakımı Konusund Konuşmacı.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 HEMAR-GE Türk Hemşireler Derneği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Sağlık Yüksekokulu ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'nün birlikte hazırladığı Konferansta Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Sağlık Yuksekokulu ve SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin birlikte yürüttüğü "Okul Hastane İşbirliği Projesi"nde Hemşire Müdür Yardımcılığı.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Hemşirelik-Ebelik Haftaları nedeni ile SDÜ Radyosunda hafta ile ilgili bir Röpörtaj.
VERDİĞİ DERSLER
Doğum Bilgisi III-Uygulama
Ebelikte Öğretim
Klinik Sahada Entegre Uygulama
Meslek Tarihi ve Deontoloji
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
Yukarı çık