Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Doç. Dr. ÖZLEM FENTOĞLU
Adı Soyadı Doç. Dr. ÖZLEM FENTOĞLU
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Ana Bilim Dalı Periodontoloji
Telefon 2113386,3322
E-Posta ofentoglu@yahoo.com
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans Atatürk Üniv.Diş Hekimliği Fak. (27.12.1996)
Doktora Ankara Üniv.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji (03.05.2006)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yeşim Bozkurt, Mihtikar Gürsel, Ebru Özdemir, Özlem Fentoğlu, Mine Kıran, İsmail Güngör. Florozisin periodontal duruma etkilerinin klinik olarak incelenmesi. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 2000; 27: 215-225.
 • 2 Yeşim Bozkurt, Özlem Fentoğlu, Mine Kıran Isparta il merkezi ve kırsalında yaşayan adolesanlarda ağız bulgularının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi. 2002; 8: 25-30.
 • 3 Yeşim Bozkurt, Özlem Fentoğlu. Dişhekimliği öğrencilerinde sigara kullanımının periodontal sağlığa etkisi. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 2004; 31: 115-122.
 • 4 Özlem Fentoğlu, Havva Koçak, Recep Sütçü, F. Yeşim Kırzıoğlu. Periodontal Hastalıklı ve Hiperlipidemili Bireylerde Salya Malondialdehit, Süperokist Dismutaz, Glutatyon, ve Glutatyon Peroksidaz Seviyelerinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2010; 1(2): 69-81.
 • 5 Gülin Yılmaz, Özlem Fentoğlu, Muhsin Özdem, Fatma Yeşim Kırzıoğlu. Obezite ve periodontal hastalık ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2010;1(2):108-118.
 • 6 Burak Doğan, Gülin Yılmaz, Özlem Fentoğlu, Fatma Yeşim Kırzıoğlu. Antioksidan Vitaminlerin Periodontal Sağlıktaki Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2010; 1(2): 133-141.
 • 7 Özlem Fentoğlu, Gülin Yılmaz, Havva Koçak, Recep Sütçü, F. Yeşim Kırzıoğlu. Periodontitisli hiperlipidemili bireylerde periodontal tedavinin salya laktoferrin seviyeleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2010; 2(1): 1-11.
 • 8 Z.Yetkin Ay, Ö.Fentoğlu, M.Tözüm, U.Yiğit, E. Uskun, F.Y.Kırzıoğlu. Kalay florit ve sodyum heksametafosfat içeren diş macunu solüsyonunun plak indeksi ve gingival indeks üzerine etkisinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2011, Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 68-73.
 • 9 Yılmaz G, Fentoğlu Ö, Kırzıoğlu FY. Dişeti estetiğinde kök kapama teknikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 2(2): 112-124.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 F. Yeşim Bozkurt, Özlem Fentoğlu, Zuhal Yetkin . The comparison of various oral hygiene strategies in neuromuscularly disabled individuals. Journal of Contemporary Dental Practice. 2004; 5(4): 23-31.
 • 2 Özlem Fentoğlu, F. Yeşim Bozkurt. The Bi-Directional Relationship between Periodontal Disease and Hyperlipidemia. Eur J Dent. 2008; 2(2): 142-146.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S. Gul Oz, Ozlem Fentoglu, Alpaslan Kilicarslan, Gulay Sain Guven, Mine Durusu Tanrıover, Yasar Aykac, Tumay Sozen.Benefical effects of periodontal treatment on metabolic control of hypercholesterolemia. Southern Medical Journal. 2007; 100(7): 686-691.
 • 2 Fentoğlu O, Oz G, Taşdelen P, Uskun E, Aykaç Y, Bozkurt FY. Periodontal status in subjects with hyperlipidemia. J Periodontol. 2009; 80(2): 267-273.
 • 3 Fentoğlu O, Sözen T, Oz S, Kale B, Sönmez Y, Oztürk Tonguç M, Gürgan C, Aykaç Y, Kırzıoğlu FY.Short-term effects of periodontal therapy as an adjunct to anti-lipemic treatment. Oral Diseases. 2010; 16(7): 648-654.
 • 4 Fentoğlu O, Köroğlu BK, Kara Y, Doğan B, Yılmaz G, Sütçü R, Ay ZY, Tonguç MO, Orhan H, Tamer MN, Kırzıoğlu FY. Serum Lipoprotein-Associated Phospholipase A(2) and C-Reactive Protein Levels in Association Between Periodontal Disase and Hyperlipidemia. J Periodontol. 2011; 82(3):350-359.
 • 5 Fentoğlu Ö, Köroğlu BK, Hiçyılmaz H, Sert T, Özdem M, Sütçü R, Tamer MN, Orhan H, Ay ZY, Öztürk Tonguç M, Kırzıoğlu FY.Pro-inflammatory cytokine levels in association between periodontal disease and hyperlipidaemia.J Clin Periodontol. 2011; 38(1): 8-16.
 • 6 Sert T, Kırzıoğlu FY, Fentoğlu O, Aylak F, Mungan T. Serum placental growth factor, vascular endothelial growth factor, soluble vascular endothelial growth factor receptor-1 and -2 levels in periodontal disease, and adverse pregnancy outcomes.J Periodontol. 2011 Dec;82(12):1735-1748.
 • 7 Akman PT, Fentoğlu O, Yılmaz G, Arpak N. Serum plasminogen activator inhibitor-1 and tumor necrosis factor-? levels in obesity and periodontal disease. J Periodontol. 2012 Aug;83(8):1057-1062.
 • 8 Fentoğlu O, Kirzioğlu FY, Ozdem M, Koçak H, Sütçü R, Sert T. Proinflammatory cytokine levels in hyperlipidemic patients with periodontitis after periodontal treatment.Oral Dis. 2012 Apr;18(3):299-306.
 • 9 Oztürk Tonguç M, Büyükkaplan US, Fentoglu O, Gümüs BA, Çerçi SS, Kirzioglu FY.Comparison of bone mineral density in the jaws of patients with and without chronic periodontitis.Dentomaxillofac Radiol. 2012 Sep;41(6):509-514.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Fentoğlu Ö, Günhan M, Kürkçüoğlu I, Gürgan CA, Sezer MT, Günhan Ö.Generalized Aggressive Periodontitis in a Patient with Nephrotic Syndrome Associated with Primary Renal Amyloidosis: A case report. Clinical Advances in Periodontics.2014; 4(4): 226-233.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Özlem Fentoğlu, Pelin Taşdelen, Gül Öz, Yaşar Aykaç. Association between periodontal health and hyperlipidemia. Journal of Clinical Periodontology.2006; 33(s7), 140.
 • 2 Özlem Fentoğlu, Gül Öz, Yaşar Aykaç. Short term effects of periodontal therapy on serum lipid levels in patients with hyperlipidemia. Journal of Clinical Periodontology. 2006; 33(s7), 153.
 • 3 Ö. Fentoğlu, F.Y. Kırzıoğlu, G. Yilmaz, G. Torumtay, D. Kumbul Doğuç, E. Kulaç. 8-OHdG Levels in Patients with Chronic Periodontitis and Hyperlipidaemia. Journal of Clinical Periodontology,2012; 39(supplement 13): 290.
 • 4 Ö. Fentoğlu, F.Y. Kırzıoğlu, M. Tözüm Bulut. Serum and GCF Myleperoxidase Levels in Periodontal Disease and Hyperlipidaemia. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39(supplement 13): 290.
 • 5 Ö. Fentoğlu, F.Y. Kırzıoğlu, U. Yiğit. The effects of periodontal treatment on serum ox-LDL and anti-ox-LDL levels in hyperlipidaemic patients with periodontitis. Journal of Clinical Periodontology, 2012; 39 (supplement 13): 290-291.
 • 6 Ö. Fentoğlu, F.Y. Kirzioglu, G. Yilmaz, H. Koçak, R. Sütçü, B. Kale Köroğlu. Periodontal Treatment and Serum Lp-PLA2 and hsCRP Levels in Hyperlipidaemics. Journal of Clinical Periodontology,2012; 39(supplement 13): 291.
 • 7 Z. Yetkin Ay, G. Öngüç, T. Sert, Ö. Fentoğlu, D. Kumbul Doğuç, R. Sütçü, E. Kulaç, F.Y. Kırzıoğlu. The effect of the non-surgical periodontal therapy on the serum and salivary 8-OHdG and 8-iso-PGF2? levels. Journal of Clinical Periodontology,2012; 39(supplement 13): 172.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 F. Yeşim Bozkurt, Özlem Fentoğlu, Zuhal Yetkin. Nöromüsküler özürlü bireylerde çeşitli ağız hijyen uygulamalarının karşılaştırılması.Türk Periodontoloji Derneği, 32. Bilimsel Kongresi, Bildiri Özet Kitabı. Poster No: 33, poster no: 33: 15-18 Mayıs 2002, Bodrum, Türkiye.
 • 2 Özlem Fentoğlu, Meral Günhan, Ömer Günhan, Cem A. Gürgan. Renal amiloidozisin eşlik ettiği agresif periodontitis olgusu Türk Periodontoloji Derneği 34. Bilimsel Kongresi,Bildiri Özet Kitabı, sayfa:47, 29 Nisan-02 Mayıs 2004, Ankara, Türkiye.
 • 3 Müge Balseven, Yaşar Aykaç, Özlem Fentoğlu. Periodontal hastalıklı bireylerde %0.3' lük asetilsalisilik asit solüsyonu ile yapılan subgingival ve supragingival irrigasyonların klinik etkinliğinin değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, sayfa: 36, 29 Nisan-02 Mayıs 2004, Ankara, Türkiye.
 • 4 Özlem Fentoğlu, Gül Öz, Yaşar Aykaç, Fatma Yeşim Bozkurt. Anti-lipid ajan kullanan hiperlipidemili hastalarda periodontal tedavinin serum lipid profili üzerine kısa dönem etkileri. Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, sayfa: 129, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul, Türkiye.
 • 5 Özlem Fentoğlu, Recep Sütçü, Tuba Sert, Zuhal Yetkin Ay, Mine Öztürk Tonguç, F. Yeşim Kırzıoğlu. Hiperlipidemili bireylerde klinik periodontal parametrelerin değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyumu, Bildiri Özet Kitabı, sayfa: 108, 29-31 Ekim 2009, Ankara, Türkiye.
 • 6 Mine Öztürk Tonguç, Ulviye Şebnem Büyükkaplan, Özlem Fentoğlu, Burçin Aşkım Gümüş, Sevim Süreyya Çerçi, Fatma Yeşim Kırzıoğlu. Kronik periodontitisin mandibuler kemik yoğunluğu üzerine etkisinin incelenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi,Bildiri Özet Kitabı, sayfa: 35, 14-16 Mayıs 2010, İzmir, Türkiye.
 • 7 Tuba Sert, Özlem Fentoğlu, Muhittin Tamer Mungan, Fatma Yeşim Kırzıoğlu. Periodontal hastalık ve kötü gebelik sonuçları. Bölüm I: Sosyodemografik özellikler. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, sayfa: 14-16 Mayıs 2010, İzmir, Türkiye.
 • 8 Tuba Sert, Özlem Fentoğlu, Muhittin Tamer Mungan, Fatma Yeşim Kırzıoğlu. Periodontal hastalık ve kötü gebelik sonuçları. Bölüm II: Serum sitokinleri, PIGF, VEGF, sVEGFR-1, sVEGFR-2. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi,Bildiri Özet Kitabı, sayfa: 79, 14-16 Mayıs 2010, İzmir, Türkiye.
 • 9 Fentoğlu Ö, Köroğlu BK, Hiçyılmaz H, Ay ZY, Öztürk Tonguç M, Sütçü R, Tamer MN, Doğan B, Orhan H, Kırzıoğlu FY. Hiperlipidemi ve periodontal hastalık ilşkisinde serum ve DOS pro-inflamatuvar sitokin seviyeleri. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi,Bildiri Özet Kitabı,sayfa: 121, İzmir, Türkiye, 14-16 Mayıs 2010.
 • 10 Fentoğlu Ö, Ay ZY, Yılmaz G, Kumbul Doğuç D, Harun Dağdeviren B, Uskun E, Kırzıoğlu FY. Periodontal hastalıkta serum lipid ve myeloperoksidaz düzeyleri. Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu,Bildiri Özet Kitabı, sayfa:184,8-10 Kasım 2012, Ankara, Türkiye.
 • 11 Özlem Fentoğlu, F. Yeşim Kırzıoğlu. Lipoksin-A Periodontal Hastalık ve Hiperlipidemi İlişkisinde Enflamasyon Çözücü Bir Medyatör Müdür? Türk Periodontoloji Derneği, 43. Bilimsel Kongresi, Bildiri Özeti Kitabı, sayfa: 102, 9-11 Mayıs 2013, İzmir, Türkiye.
 • 12 Özlem Fentoğlu, F. Yeşim Kırzıoğlu. Periodontal ve Anti-Lipidemik Tedavi Birlikteliği Hiperlipidemik Periodontitisli Hastalarda Lipoksin-A Seviyelerini Arttırıyor mu? Türk Periodontoloji Derneği, 43. Bilimsel Kongresi, Bildiri Özeti Kitabı, sayfa: 103, 9-11 Mayıs 2013, İzmir, Türkiye.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yeşim Bozkurt, Özlem Fentoğlu Dişhekimliği öğrencilerinde sigara kullanımının periodontal sağlığa etkisi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi,Bildiri Özeti Kitabı, sayfa: 131-132, 4-6 Haziran 2001, Ankara, Türkiye.
 • 2 Nejat Arpak, Elif Ünsal, Şeyda Alkan, Özlem Fentoğlu, Pelin Taşdelen. The relationship between oral malodor and clinical periodontal parameters women during ovulation and menstrual cycle period. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, page: 282, 28-30 March 2002, Kuşadası- İzmir, Türkiye.
 • 3 Yener Özat, Özlem Fentoğlu, F.Yeşim Bozkurt. Periodontal status and treatment of a patient with intermaxillary fixation: A case report. Ege Bölgesi 7. Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Bildiri Özeti Kitabı, sayfa: 96-97, 27-29 Nisan 2007, Antalya, Türkiye.
 • 4 Yener Özat, Özlem Fentoğlu, F.Y. Bozkurt. Sigarayı bırakan bireyde akut nekrotizan ülseratif gingivitis: Bir olgu raporu. Ege Bölgesi 6. Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,Bildiri Özeti Kitabı, sayfa: 200-201, 27-29 Nisan 2007, Fethiye, Türkiye.
 • 5 Hakan Tuna, Özlem Fentoğlu, Işın Kürkçüoğlu. Gingival fibromatosis induced by chronic irritation of a pontic: A case report. 14th Congress of Balkan Stomatological Society 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association, page: 79-80, 6-9 May 2009, Varna, Bulgaria.
 • 6 A.D. Keçeci, Bulem Üreyen Kaya, E.O. Orhan, Özlem Fentoğlu. Multiple fiber-post applications in severe loss of tooth crown in patients with systemic diseases: two case reports. 12. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,Bildiri Özeti Kitabı, sayfa: 118-119, 6-8 Kasım 2009, İzmir, Türkiye.
 • 7 Doğan B, Yılmaz G, Fentoğlu Ö, Kırzıoğlu FY. Enzimatik olmayan antioksidanların periodontal sağlık üzerine etkisi. 15.EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Bildiri Özet Kitabı, sayfa: 49-50, 29-30 Nisan-1 Mayıs 2011, Fethiye, Türkiye.
 • 8 Fethiye Çağlar, Gülin Yılmaz, Özlem Fentoğlu, F. Yeşim Kırzıoğlu. Generalize agresif periodontitis tedavisi: Bir olgu sunumu. Ege Bölgesi 16. Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Bildiri Özeti Kitabı, sayfa: 63-64, 21-23 Ekim 2011, İzmir, Türkiye.
 • 9 Özdem M, Kırzıoğlu FY, Yılmaz HR, Vural H, Gürhan Ö, Fentoğlu Ö, Koçak A. Effects of Melatonin on Periodontal Bone Destruction and Oxidative Stress. 45th CED-IADR, 2011, page: 79, Agu.31-Sept.3 Budapest, Hungary.
 • 10 Yılmaz Gülin, Özat Yener, Fentoğlu Özlem, Kırzıoğlu Fatma Yeşim. Periodontal hastalık ve obezite. Ege Bölgesi 16. Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Bildiri Özeti Kitabı, sayfa: 93-94, 21-23 Ekim 2011, İzmir, Türkiye.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türk Periodontoloji Derneği 18. Bilimsel Sempozyumu, Isparta/Türkiye. 17-19 Ekim, 2008
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü."Short-term effects of periodontal therapy as an adjunct to anti-lipemic treatment.".ORAL DISEASES, Cilt: 16, No: 7, Sf: 648-654, 2010.
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. "Serum lipoprotein-associated phospholipase A2 and C-reactive protein levels in association with periodontal disease and hyperlipidemia.".JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, Cilt: 82, No: 3, Sf: 350-359, 2011.
 • 3 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü."Pro-inflammatory cytokine levels in association between periodontal disease and hyperlipidaemia.".JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, Cilt: 38, No: 1, Sf: 8-16, 2011.
 • 4 IADR Bilim Ödülü. Özdem M, Kırzıoğlu FY, Yılmaz HR, Vural H, Gürhan Ö, Fentoğlu Ö, Koçak A. Effects of Melatonin on Periodontal Bone Destruction and Oxidative Stress. 45th CED-IADR, 2011, page: 79, Agu.31-Sept.3 Budapest, Hungary
 • 5 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülü "Serum placental growth factor, vascular endothelial growth factor, soluble vascular endothelial growth factor receptor-1 and -2 levels in periodontal disease, and adverse pregnancy outcomes.".JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, Cilt: 82, No: 12, Sf: 1735-1748, 2012.
 • 6 TÜBİTAK Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. "Proinflammatory cytokine levels in hyperlipidemic patients with periodontitis after periodontal treatment." ORAL DISEASES, Cilt: 18, No: 3, Sf: 299-306, 2012.
 • 7 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. "Serum Plasminogen Activator Inhibitor-1 and Tumor Necrosis Factor-? Levels in Obesity and Periodontal Disease.".JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, Cilt: 83, No: 8, Sf: 1057-1062, 2012.
 • 8 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. "Comparison of bone mineral density in the jaws of patients with and without chronic periodontitis.".DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, Cilt: 41, No: 6, Sf: 509-514, 2012.
 • Doktora Tezi
 • 1 Hiperkolesterolemili hastalarda periodontal tedavinin hastalığın metabolik kontrolüne etkisinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-2006
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Increased Small Dense Low Density Lipoproteins in Subjects with Mild Periodontitis. Metabolism
 • 2 Pradeep AR, Rao NS, Bajaj P, Kumari M. Efficacy of subgingivally delivered simvastatin in the treatment of patients with type 2 diabetes and chronic periodontitis: a randomized double-masked controlled clinical trial. J Periodontol. 2013 Jan;84(1):24-31. doi: 10.1902/jop.2012.110721. Epub 2012 Mar 16.
 • 3 Supragingival biofilm control and interleukin-1ß in smokers and never-smokers with periodontitis. Oral Diseases 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Periodontal hastalık ve hiperlipidemi ilişkisinin çift yönlü değerlendirilmesi
VERDİĞİ DERSLER
Periodontoloji 3
Periodontoloji 4
Yukarı çık