Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Özlem FENTOĞLU
Adı Soyadı Doç. Dr. Özlem FENTOĞLU
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Periodontoloji Anabilim Dalı
Telefon 2113386,3322
E-Posta ozlemfentoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 27.12.1996
Yüksek Lisans
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERİODONTOLOJİ (DR) 3.5.2006
İLGİ ALANLARI
Periodontal Hastalık ve Sistemik Hastalık iİlşkisi Periodontal Hastalıkta Genetik Mekanizmalar Periodontal Patogenez
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özlem Fentoğlu. Agresif Periodontitis Sınıflaması ve Klinik Tanı (The Classification of Aggressive Periodontitis and Clinical Diagnosis). Turkiye Klinikleri J Periodontol-Special Topics 2018;4(1):11-18.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 KEMER DOGAN ESRA SINEM,DOGAN BURAK,KIRZIOGLU FATMA YESIM,FENTOGLU ÖZLEM .The role of menopause on the relation between hyperlipidemia and periodontal disease. 24nd BASS Congress. 4-7 May 2017, Makedonia Palace Hotel, Thessaloniki, Greece.
 • 2 DOGAN BURAK,KEMER DOGAN ESRA SINEM,FENTOGLU ÖZLEM,KIRZIOGLU FATMA YESIM. Could serum lipoxin levels be an indicator between periodontal disease and metabolic syndrome ? 24nd BASS Congress.24nd BASS Congress. 4-7 May 2017, Makedonia Palace Hotel, Thessaloniki, Greece.
 • 3 ORHAN HIKMET, Çetin Teke Emine, Dinç Gözde, FENTOGLU ÖZLEM. Applicability of MARS Method Using Saliva Oxidative Stress Parameters in Detecting Periodontal Disease. 3rd INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS. 24-26 Mayıs 2017, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • 4 DOGAN BURAK, KEMER DOGAN ESRA SINEM, KIRZIOGLU FATMA YESIM, FENTOGLU ÖZLEM. Lipoxin levels in periodontal disease related to body mass index. 105th FDI World Dental Congress. 29 August-1 September 2017, Madrid, Spain.
 • 5 KEMER DOGAN ESRA SINEM,DOGAN BURAK, FENTOGLU ÖZLEM, KIRZIOGLU FATMA YESIM. 8-OHdG Levels in the relationship between periodontal disease and hypertension. 105th FDI World Dental Congress. 29 August-1 September 2017, Madrid, Spain.
 • 6 DİNÇ GÖZDE, FENTOGLU ÖZLEM, KIRZIOGLU FATMA YESIM. Ailesel akdeniz atesi ve kronik periodontitisli bireylerde salya oksidatif stres düzeyleri. Türk Periodontoloji Dernegi 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu . 17-18 Kasım 2017, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul. Türkiye.
 • 7 FENTOGLU ÖZLEM, DİNÇ GÖZDE, KIRZIOGLU FATMA YESIM. Ailesel akdeniz atesi, sekonder amiloidozis ve kronik periodontitis iliskisinde plazminojen seviyeleri. Türk Periodontoloji Dernegi 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu. Bildiri Özeti Kitabı, sayfa 141, 17-18 Kasım 2017, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul. Türkiye.
 • 8 DOGAN BURAK, KEMER DOGAN ESRA SINEM, FENTOGLU ÖZLEM, KIRZIOGLU FATMA YESIM. Periodontal saglıkta kalsiyum ve D vitamininin rolü. 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi . Izmir Dishekimleri Odası.10-12 Kasım 2017, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir, Türkiye.
 • 9 KEMER DOGAN ESRA SINEM, DOGAN BURAK, KIRZIOGLU FATMA YESIM, FENTOGLU ÖZLEM. Kadınlarda metabolik sendrom ve periodontal hastalıkta myeloperoksidaz ve 8-hidroksi-2’xxdeoksiguanozin seviyeleri. 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. Izmir Dishekimleri Odası. 10-12 Kasım 2017, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir, Türkiye.
 • 10 FENTOGLU ÖZLEM, KEMER DOGAN ESRA SINEM, DOGAN BURAK, KIRZIOGLU FATMA YESIM. Periodontal hastalıkta disetiolugu sıvısı lipoksin A4 seviyelerinin degerlendirilmesi. 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi Izmir Dishekimleri Odası. 10-12 Kasım 2017, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir, Türkiye.
 • 11 DOGAN BURAK, KEMER DOGAN ESRA SINEM, KIRZIOGLU FATMA YESIM, FENTOGLU ÖZLEM. Metabolik sendrom ve periodontal hastalıkta nötrofil/lenfosit oranı. 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi .İzmir Dishekimleri Odası. 10-12 Kasım 2017, Tepekule Kongre Merkezi, İzmir, Türkiye.
 • 12 Kemer Doğan ES, Kırzıoğlu FY, Doğan B, Fentoğlu Ö, Kale B, Çarsancaklı SA, Orhan H. The effects of menopause and metabolic risk factors on periodontal parameters and oxidative stress markers in saliva.6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels. 24-27 May 2016, Isparta, Turkey. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress, 2016; 8(1): 575-576.
 • 13 Esra Sinem Kemer Doğan, Burak Doğan, Özlem Fentoğlu. Fatma Yeşim Kırzıoğlu, A different perspective individual risk factor and periodontal disease. 104th FDI Annual World Dental Congress. 7-10 September 2017, Poland. (Sözlü Sunum).
 • 14 Esra Sinem Kemer Doğan, Burak Doğan, Fatma Yeşim Kırzıoğlu, Özlem Fentoğlu. A conspicious relation between metabolic syndrome and periodontal disease. 104th FDI Annual World Dental Congress. 7-10 September 2017, Poland. (Sözlü Sunum).
 • 15 Özdem M, Kirzioğlu F, Fentoğlu Ö. Yilmaz H. Effects of melatonin on oxidative stress in brain tissue after experimental periodontitis in rats.. Özdem M,Kırzıoğlu FY,Fentoğlu Ö,Yılmaz H. CED-IADR. 15-17.10.2015, Antalya
 • 16 Özdem M, Kırzıoğlu FY, Yılmaz HR, Vural H, Gürhan Ö, Fentoğlu Ö, Koçak A. Effects of Melatonin on Periodontal Bone Destruction and Oxidative Stress. 45th CED-IADR, 2011, Agu.31-Sept.3 Budapest, Hungary
 • Doktora Tezi
 • 1 Hiperkolesterolemili hastalarda periodontal tedavinin hastalığın metabolik kontrolüne etkisinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-2006
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ailesel Akdeniz Ateş' li ve Periodontal Hastalıklı Bireylerde Salya Total Oksidan ve Antioksidan Kapasitenin Değerlendirilmesi
 • 2 Periodontal hastalık için kazanılmış sistemik risk faktörlerine sahip bireylerde serum lipoksin seviyelerinin değerlendirilmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ailesel Akdeniz Ateşi, Amiloidoz ve Periodontal Hastalık İlişkisinde Patogenetik ve Enflamatuvar Parametrelerin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK 1001-114S509 nolu proje).
 • 2 Periodontal hastalık ve hiperlipidemi ilişkisinin çift yönlü değerlendirilmesi (TÜBİTAK-1001)(107S506-SBAG-3583 nolu proje).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK tarafından desteklenen "Hiperlipidemik Ratlarda Rosuvastatin Kullanımının Periodontal Patogenezdeki Rolü' (Tübitak Proje No:213S105) başlıklı projede Yardımci Araştırmacı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türk Periodontoloji Derneği 18. Bilimsel Sempozyumu, Isparta/Türkiye. 17-19 Ekim, 2008
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Periodontal hastalığın sistemik yankıları: Konak modulasyonuna kanıtlar' Konferans Türk Periodontoloji Derneği 45. Ulusal Kongre ve Sempozyumu 12-14 Kasım 2015, Sheraton Hotel Ankara
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Türk Periodontoloji Dernegi 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu Bilime Katkı Ödülü
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülü "Evaluation of Lipid Peroxidation and Oxidative DNA Damage in Patients With Periodontitis and Hyperlipidemia" Cilt: 86, No: 5, Sf: 682-688, 2015.
 • 3 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülü "Serum placental growth factor, vascular endothelial growth factor, soluble vascular endothelial growth factor receptor-1 and -2 levels in periodontal disease, and adverse pregnancy outcomes.".JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, Cilt: 82, No: 12, Sf: 1735-1748, 2012.
 • 4 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. "Proinflammatory cytokine levels in hyperlipidemic patients with periodontitis after periodontal treatment." ORAL DISEASES, Cilt: 18, No: 3, Sf: 299-306, 2012.
 • 5 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. "Serum Plasminogen Activator Inhibitor-1 and Tumor Necrosis Factor-? Levels in Obesity and Periodontal Disease.".JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, Cilt: 83, No: 8, Sf: 1057-1062, 2012.
 • 6 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. "Comparison of bone mineral density in the jaws of patients with and without chronic periodontitis.".DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, Cilt: 41, No: 6, Sf: 509-514, 2012.
 • 7 EUROPERIO 2012-Vienna,Austria- Sunstar Awards' nominated by JOURNAL OF PERIODONTOLOGY . Article entitled: Serum lipoprotein-associated phospholipase A2 and C-reactive protein levels in association with periodontal disease and hyperlipidemia.".JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, 2011; 82(3):350-359.
 • 8 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü."Short-term effects of periodontal therapy as an adjunct to anti-lipemic treatment.".ORAL DISEASES, Cilt: 16, No: 7, Sf: 648-654, 2010.
 • 9 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. "Serum lipoprotein-associated phospholipase A2 and C-reactive protein levels in association with periodontal disease and hyperlipidemia.".JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, Cilt: 82, No: 3, Sf: 350-359, 2011.
 • 10 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü."Pro-inflammatory cytokine levels in association between periodontal disease and hyperlipidaemia.".JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, Cilt: 38, No: 1, Sf: 8-16, 2011.
 • 11 IADR Bilim Ödülü. Özdem M, Kırzıoğlu FY, Yılmaz HR, Vural H, Gürhan Ö, Fentoğlu Ö, Koçak A. Effects of Melatonin on Periodontal Bone Destruction and Oxidative Stress. 45th CED-IADR, 2011, page: 79, Agu.31-Sept.3 Budapest, Hungary
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimeel Kongresi Bilime Katkı Ödülü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 JOURNAL OF PERIODONTOLOGY -JOP-17-0730 -Clinical Periodontal Status and Inflammatory Cytokines in Primary Sjogren Syndrome and Rheumatoid Artritis
 • 2 MEDICAL SCIENCE MONITOR -Oral Hygiene and Periodontal Conditions in the Chinese Patients with Aortic Aneurysm.
 • 3 ORAL DISEASES -ODI-10-16-OM-5067- Gingival Crevicular Fluid Levels Of Monocyte Chemoattractant Protein (MCP)-1 in Patients With Aggressive Periodontitis,
 • 4 JOURNAL OF ORAL SCIENCE -JOS-16-0594- Local and systemic levels of T cell anti-inflammatory cytokines in periodontal disease.
 • 5 JOURNAL OF PERIODONTOLOGY - JOP-16-0366- Association of serum triglyceride and Gemfibrozil consumption with periodontal status
 • 6 MEDICAL SCIENCE MONITOR- 2016 yılı Hakem Kurulu Üyesi
 • 7 JOURNAL OF PERIODONTOLOGY - JOP-15-0654- Association of Serum Lipid Indices and Statin Consumption with Periodontal Status.
 • 8 ORAL DISEASES - ODI-04-13-OM-3071- Supragingival biofilm control and interleukin-1ß in smokers and never-smokers with periodontitis.
 • 9 JOURNAL OF PERIODONTOLOGY - JOP-11-0721- Efficacy of subgingivally delivered simvastatin in the treatment of patients with type 2 diabetes and chronic periodontitis: a randomized double-masked controlled clinical trial.
 • 10 METABOLISM - Increased Small Dense Low Density Lipoproteins in Subjects with Mild Periodontitis.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 STRESİN, TÜKÜRÜK VE PERİODONTAL DURUMA ETKİLERİ
 • 2 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
 • 3 LAZER VE PERİODONTAL PLASTİK CERRAHİ
 • 4 PERİODONTAL DİAGNOSTİK BİYOBELİRTEÇ OLARAK DİŞETİ OLUĞU SIVISINDAKİ KONAK KAYNAKLI ENZİMLER -BÖLÜM 1
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi Haberleri- SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Fentoğlu, Ailevi Akdeniz Ateşi (Familial Mediterranean Fever- FMF) hastalığına sahip bireylerde FMF hastalarında dişeti hastalığına sebep olabilecek gen mutasyonlarını ilk kez tanımladı.
 • 2 www.dha.com.tr/sdunun-fmf-projesi-tamamlandi_1375886.html "Ailesel Akdeniz Ateşi ve dişeti hastalığının ortak genetik mekanizmalarına dikkat çeken Doç. Dr. Özlem Fentoğlu ailesel Akdeniz ateşli hastalarda dişeti problemlerinini görülebileceği ve bu hastalarda dişeti hastalıklarırır ailesel Akdeniz Ateşi"ndeki atakları arttırabileceğini belirtti"
 • 3 Doğan Haber Ajansı-'SDÜ'nün FMF projesi tamamlandı'
 • 4 32gundem.com/haber-dunyada-bir-ilk-4764.html 32.Gündem "Dünyada bir İlk"
 • 5 Dünyada İlk Kez Tanımlandı - www.egirdirakingazetesi.com.tr/haber/7702
 • 6 www.ispartahaber.com.tr "SDÜ'DEN DÜNYADA DEVRİM GİBİ BİR İLK"
VERDİĞİ DERSLER
Dentogingival Ünitenin Defans Mekanizmalerı-Periodontoloji Dönem 3
Okluzal Bozukluklar ve Tedavisi
Periodonta Patogenez ve Doku Yanıtı-Periodontoloji Dönem 3
Periodontal Dokuların İmmünolojisi
Periodontal Dokuların İmmünolojisi-Periodontoloji Dönem 3
Periodontal Hastalıkta Tedavi Planlaması ve Fazları-Periodontoloji Dönem 4
Periodontal İmmünoloji-Periodontoloji Dönem 2
Periodontal Patogenez ve Doku Yanıtı
Periodontolojide Araştırma Teknikleri
Periodontolojide Konak Modülasyonu Stratejileri
Periodontolojide Modülasyon Terapisi ve Doku Mühendisliği-Periodontoloji Dönem 4
Periodontolojide Multidisipliner Yaklaşımlar
Rejeneratif Periodontal Cerrahi Teknikler-Periodontoloji Dönem 4
Sistemik ve Periodontal Hastalık İlişkisi-Periodontoloji Dönem 3
Yukarı çık