Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Arif Emre ÖZGÜR
Adı Soyadı Prof. Dr. Arif Emre ÖZGÜR
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111395
E-Posta emreozgur@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/arifemreozgur
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ 26.6.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE EĞİTİMİ (YL) 5.2.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 24.3.2005
İLGİ ALANLARI
Evaporatif kondenserlerde ısı transferi ve kütle transferi. Vorteks tüpler ve vorteks tüpler ile soğutma uygulamaları. Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri.
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Fatih Yılmaz, Reşat Selbaş¸ Arif Emre Özgür, M. Tolga Balta; 2016. Performance Analyses of CO2-N2O Cascade System for Cooling, Chapter 37 in Energy, Transportation and Global Warming, Editor Panagiotis Grammelis, Springer.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÖZGÜR A.E., 2013. An investigation for optimal interstage pressure of two stage transcritical CO2 cooling cycle. GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Part C: TASARIM ve TEKNOLOJİ, Cilt:1, Sayı:2, s. 71-79.
 • 2 BAYRAKÇI H.C., ÖZGÜR A.E., Toprak Kaynaklı Isı Pompalarında CO2 Kullanımı, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı:130, s.68-72, Temmuz/Ağustos 2012.
 • 3 DOMBAYCI A., BAYRAKÇI H.C., ÖZGÜR A.E. 2009. Konutlarda Soğutma Enerjisi Tüketiminin Farklı Baz Sıcaklıkları İçin Derece Gün Yöntemiyle Tahmini. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-3, pp. 311-314, Isparta, Türkiye.
 • 4 ÖZGÜR, A.E., BAYRAKÇI, H.C. 2008. Farklı Buharlaşma ve Yoğuşma Sıcaklıklarına Göre R-134a ve R-600a Akışkanlarının Karşılaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, No:3, pp. 223-226, Isparta, Türkiye.
 • 5 ÖZGÜR, A.E. VE BAYRAKÇI, H.C. 2007. Soğutma Kulelerinde Sıçratmalı Tip Dolguların Oluşturduğu Basınç Kaybının İncelenmesi. Teknoloji Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, pp. 67-74, Karabük, Türkiye.
 • 6 ÖZGÜR, A.E., 2007. Soğutma Kulelerinde Film ve Bigudi Tipi Dolguların Oluşturduğu Basınç Kaybının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üni. Fen Bilimleri Ens. Dergisi, Cilt:11, No:3, pp. 252-257, Isparta, Türkiye.
 • 7 ÖZGÜR, A.E., BAYRAKÇI, H.C., KORU, M. 2006. Soğutma Kulesi Dolgu Elemanlarının Oluşturduğu Basınç Kaybının Deneysel İncelenmesi. Süleyman Demirel Üni. Fen Bil. Ens. Dergisi, 10-2, pp. 303-306, Isparta, Türkiye.
 • 8 BOLATTURK, A., ÖZGÜR, A.E. 2006. Çevre Dostu Hidrokarbon Soğutucu Akışkanların Isı Pompası Sistemlerindeki Performans Analizi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, No:128, pp. 116-120, Türkiye.
 • 9 BAYRAKÇI, H.C., ÖZGÜR, A.E., 2005. Soğutma Kulelerinin Isıl Hesaplarında Kullanılan Pratik Yöntemin Hata Analizi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 87, pp. 49-52, Türkiye.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Azarov, A.I., ÖZGÜR, A.E. ve SELBAS, R., 2001. Vorteks tüp hava soğutucularının endüstriyel uygulamaları ve gelişimi. Soğutma Dünyası Dergisi Yıl: 4 Sayı: 13, pp. 18 - 24, İzmir, Türkiye.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÖZGÜR, A.,E., ÖZSOY, A., 2005. Düzlemsel Güneş Kollektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların Azaltılmasında Çift Cam Uygulamasının Önemi. Electronic Journal of Machine Technologies, Vol: 3, pp. 59-63.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YILMAZ İ., ÇEKİN S., BAYRAKÇI H.C., ÖZGÜR A.E., 2017. Alternatif Soğutkanlı Kaskad Soğutma Çevrimleri ve Güncel Gelişmeler. 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Bildiri Kitabı Cilt:2, s. 1675-1688, 19-22 NİSAN 2017/İZMİR
 • 2 ÖZGÜR A.E., KABUL A., BAYRAKÇI H.C., 2015. CO2 Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Bildiri Kitabı, s. 863-871, 8-11 Nisan 2015/İzmir.
 • 3 YILMAZ F., ÖZGÜR A.E., SELBAŞ R., BALTA M.T., 2015. HC (R600) / CO2 Kaskad Soğutma Çevriminin Performans Analizi. 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Bildiri No: 002, Balıkesir, Türkiye.
 • 4 TOSUN C., YILMAZ F., ÖZGÜR A.E., BAYRAKÇI H.C., 2014. Ara buhar almalı çevrimde CO2 ve N2O gazlarının termodinamik analizi. 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu. Bildiri Kitabı, 24-26 Ekim 2014, Balıkesir,;Türkiye.
 • 5 YILMAZ F., TOSUN C., ÖZGÜR A.E., SELBAŞ R., 2014. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde N2O akışkanın termodinamik analizi. 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu. Bildiri Kitabı, 24-26 Ekim 2014, Balıkesir, Türkiye.
 • 6 ÖZGÜR A.E., 2013. CO2 Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması. 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı Cilt:1, s. 7713-720, 17-20,04,2013 İzmir, Türkiye.
 • 7 ÖZGÜR A. E., TOSUN C., YILMAZ F., BAYRAKÇI H.C., 2013. Ara Genleşme Uygulamasının İki Kademeli Transkritik CO2 Soğutma Çevriminin Performansına Etkisinin İncelenmesi, 19. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, s. 1134-1139, 09-12.09.2013, Samsun, Türkiye.
 • 8 BAYRAKÇI H.C., ÖZGÜR A.E., AKDAĞ A.E. AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO2'Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, Tesisat Mühendisliği Kongresi, 6-9, Mayıs 2009, İzmir, Türkiye.
 • 9 ÖZGÜR, A.E., BAYRAKÇI, H.C., 2008. Kritik nokta ötesi çevrimli CO2 soğutkanlı araç klimalarının performanslarının incelenmesi. 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON, s.255-259, Bursa.
 • 10 ÖZGÜR, A.E., BAYRAKÇI, H.C., 2008. CO2 soğutkanlı soğutma sistemlerinde optimum gaz soğutucu basıncının atmosfer sıcaklığı ile değişimin incelenmesi. IV. Ege Enerji Sempozyumu, Bildiri Kitabı, s.665-671, İzmir.
 • 11 ÖZGÜR, A.E., BAYRAKÇI, H.C. 2007. Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinde CO2 Soğutucu Akışkan Kullanımının Performans Analizi. 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cilt:1, 37-41., 2007, Kayseri.
 • 12 AKDAĞ, A.E., ÖZGÜR, A.E. "CO2 Soğutkanlı, Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Değişik Dış Hava Sıcaklıklarındaki Performansı". Ulusal Teknik Eğitim ve Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu". Cilt II, s. 682-685, 20-22 Haziran 2007, Kocaeli.
 • 13 ÖZGÜR, A.E., 25-25 Ekim 2007, CO2 Soğutkanlı Sıcak Su Isı Pompalarının Performans Analizi. VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Bildiriler Kitabı s.177-184, İzmir.
 • 14 ÖZGÜR A.E., BAYRAKÇI H.C., CO2 VE HFC-134a SOĞUTKANLI MOBİL SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI, 15. YIL MÜHENDİSLİK MİMARLIK SEMPOZYUMU, Bildiri kitabı Cilt 1, s.60-67, 14-16 KASIM 2007, Isparta.
 • 15 BAYRAKÇI H.C., ÖZGÜR A.E., Tek Kademeli CO2 Soğutma Çevriminin Değişik Gaz Soğutucu Basınçları İçin Ekserji Analizi, 15. YIL MÜHENDİSLİK MİMARLIK SEMPOZYUMU, Bildiri Kitabı Cilt 1, s. 53-59, 14-16 KASIM 2007, Isparta.
 • 16 ÖZGÜR A.E., BAYRAKÇI H.C., Dalgalı Yüzeyli Karşıt Akışlı Plakalı Isı Değiştiricilerde Basınç Düşümünün Deneysel İncelenmesi, 15. YIL MÜHENDİSLİK MİMARLIK SEMPOZYUMU, Bildiri kitabı Cilt 1, s. 48-52, 14-16 KASIM 2007, Isparta.
 • 17 ÖZGÜR A.E., BAYRAKÇI H.C. "Değişik Tip Dolgu Elemanlarının Soğutma Kulesi Isıl Performansı Üzerine Etkilerinin Araştırılması". 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, s. 62-65, cilt 1, 7-9 Eylül 2005, Trabzon.
 • 18 ÖZGÜR A.E., 2004. Soğutma Kulelerinin Düşük Maliyetli Soğutma Kapasitelerinin Teorik Analizi. II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi. Kütahya, 26-28 Mayıs 2004.
 • 19 ÖZGÜR, A.E. ve SELBAS, R., 2003. Dalgalı yüzeyli karşıt akışlı plakalı ısı değiştiricilerde ısı taşınım katsayısının deneysel incelenmesi. 13. Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi. Isparta, 3 - 5 Eylül 2003, 53 - 57.
 • 20 ÖZGÜR, A.E. ve SELBAS, R., 2001. Adyabatik olarak kabul vorteks tüplerin termodinamik açıdan incelenmesi. 13. Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi, Konya, 5 - 7 Eylül 2001, 77 - 82.
 • 21 ÖZGÜR, A. E., SELBAS, R. ve ÜÇGÜL, İ., 2001. Vorteks tüpler ile soğutma uygulamaları. 4. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, 3 - 6 Ekim 2001, 387 - 397.
 • 22 ÖZGÜR, A. E., SELBAS, R. ve İÇGÜL, İ., 1999. Radyant soğutma tesisatı. 3. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi. İzmir, 4-7 Kasım 1999, 389 - 399.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇEKİN S., BAYRAKÇI H.C., ÖZGÜR A.E., 2018. Yeni Nesil Akışkanların Isı Pompası Sistemlerinde Kullanılabilirliği. 4th Anatolian Energy Symposium. (Accepted)
 • 2 ALTINKAYNAK M., ÖZGÜR A.E., BAYRAKÇI H.C., 2018. Exergetic Analysis of a Geothermal Power Cycle Using Alternative Working Fluids. 7th Global Conference on Global Warming-2018. (Accepted)
 • 3 ATİK E., ÖZGÜR A.E., 2018. Flaş-Gaz By-Pass Uygulamalı Alternatif Bir Eğitim Düzeneğinin Geliştirilmesi. 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye.
 • 4 Yilmaz F., Özgür A.E., Selbaş R., Balta M.T., 2016. Efficiency analysis of Solar Transcritical Organic Rankine Cycle with R744. 8 th International Ege Energy Symposium & Exhibition, 11-13 Mayıs 2016, Afyon, Turkey.
 • 5 ERTÜRK M., DAŞDEMİR A., GÖKGEDİK H., ÖZGÜR A.E., KEÇEBAŞ A., 2016. BENCHMARK ON AIR POLLUTION REDUCTION OF PIPE INSULATION USING EXERGY ANALYSIS. 10th International Clean Energy Symposium, pp. 507-517, 24-26 October 2016, Istanbul, Turkey
 • 6 YILMAZ F., SELBAŞ R., ÖZGÜR A.E., BALTA M.T., 2015. PERFORMANCE ANALYSES OF CO2- N2O CASCADE SYSTEM FOR COOLING. Global Conference on Global Warming 2015 (GCGW-15) May 24-27, 2015 Athens, Greece.
 • 7 YILMAZ F., SELBAŞ R., ÖZGÜR A.E., BALTA M.T., ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI KASKAD SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ. XI. Uluslar arası Yapıda Tesisat teknolojisi sempozyumu, 8-10 Mayıs 2014, İstanbul.
 • 8 ÖZGÜR, A.E., BAYRAKÇI, H.C., ÇETİN, H., 2008. Energy saving potential of transcritical CO2 cooling systems with an expander, Proceedings of the Global Conference on Global Warming-2008 (GCGW-08), pp. 341-349, 6-10 July 2008, Istanbul, Turkey.
 • 9 ÖZGÜR, A.E., BAYRAKÇI, H.C., "Performance Analysis of CO2 Coolant Usage In Transcritical Vapor Compressed Refrigerating Systems". 3.rd International Energy, Exergy and Environment Symposium. Proceedings of IEEES3, Paper no:112, editors A. H. Reis and A. F. Miguel, edited by CGE/UE (CD-ISBN 978-989-95091-1-5), 1-5 July 2007, Evora, Portugal, 7 pages.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüksek Lisans tez konusu: Vorteks tüplerin çalışma kriterlerine etki eden faktörlerin ve endüstrideki kullanım alanlarının tespiti. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Blimleri Enstitüsü Makine Eğitimi ABD., Isparta, Türkiye.
 • Doktora Tezi
 • 1 Buharlaştırmalı Soğutucularda Serpantin İle Hava Giriş Açıklığı Arasındaki Bölgede Isı Ve Kütle Transferinin Deneysel İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ABD, Danışman: Prof. Dr. Mehmet KUNDUZ.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Erkan ATİK, 2018. FLAŞ-GAZ BY-PASS UYGULAMALI ALTERNATİF BİR EĞİTİM DÜZENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 2 YÜCE M., 2016. İki kademeli CO2transkritik çevrimli bir ısı pompası sisteminin termodinamik analizi Thermodynamic analysis of a heat pump system with two-stage CO2 transcritical cycle.
 • 3 TOSUN C., 2013. Ara Soğutmalı iki Kademeli Transkritik CO2 Soğutma Çevrimi İçin Optimum Çalışma Parametrelerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 4 ÜNLÜ A., 2012. Alternatif Bir Soğutkanın (HFO-1234yf) Kullanıldığı Bir Araç İklimlendirme Sisteminin Ekserji Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi.
 • 5 Mehmet Ali YÖNTEM. Küçük Ölçekli Kojenerasyon Sistemlerinin Verimliğinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • 6 Serkan YAŞAR. Temel Mekanik Soğutma Arızalarının Basınç-Entalpi Diyagramı Yardımıyla Teşhisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • 7 Ali Ekrem AKDAĞ. CO2 Soğutkanlı Sistemlerin Termodinamik ve Termoekonomik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi (2010).
 • 8 Fatih İsmail ÖZAY. NH3/H2O Absorbsiyon Soğutma Sisteminin Güneş Enerjisi İle Çalıştırılması Ve Verimlilik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Tezi (2008).
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Modernization of Vocational and Technical Education Project (Financed by Eurpean Union). Projedeki görev: Uzman.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Transkritik Çevrimli İki Kademeli Bir Isı Pompasının Kontrolü Ve Performansının İyileştirilmesi. 216M315 TÜBİTAK 1002 Proje Yürütücülüğü.
 • 2 Çevre Dostu CO2 Soğutucu Akışkanlı, İki Kademeli Sıcak Su Isı Pompalarının Optimum Çalışma Şartlarının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen SDU BAP 2599-M-10 No'lu Münferit Proje (2011-2013).
 • 3 Küçük ölçekli kojenerasyon sistemlerinin verimliliğinin incelenmesi, 2459-YL-10 nolu SDÜ BAP Projesi.
 • 4 NH3/H2O Absorbsiyon Soğutma Sisteminin Güneş Enerjisi İle Çalıştırılması Ve Verimlilik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi.
 • 5 Odaklamalı Güneş Kollektörü Ve Absorbsiyonlu Soğutma Cihazının Birlikte Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Isparta Şartlarında Verimliliğinin Ve Kullanılabilirliğinin Analizi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen münferit proje.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yüksek basınçlı dökümde vakum uygulanmasının, Döküm kalıp ara yüzey ısı transfer katsayısına ve enjeksiyon ürünü mekanik-metalürjik özelliklerine etkisinin araştırılması, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 5th International Advanced Technologies Symposium, Scientific Committee Member, 2009.
 • 2 Summer Course on Exergy and Its Applications, 2009. Organazing Committee Member, Suleyman Demirel University, Technical Education Faculty.
 • 3 Global of Global Warming Symposium, Scientific Committee Member, 2008.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. Anadolu Enerji Sempozyumu Danışma Kurulu Üyeliği
 • 2 20. Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi Bilim Komitesi Üyeliği
 • 3 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu
 • 4 1. İklimlendirme ve Soğutma Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 5 II.ULUSAL İKLİMLENDİRME SEMPOZYUMU, Danışmanlar Kurulu Üyeliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, 15-18 Kasım 2007, Antalya
 • 6 VI. ULUSAL TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 7 VI. Ulusal Teknik Eğitim Fakültesi Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
 • 8 V. ULUSAL TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ SEMPOYUMU Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 9 14. Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresinde yerel komite üyeliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ÖZGÜR, A.E. CO2 Soğutma ve iklimlendirme sistemleri. 6. Uygulamalı Eğitmenlere Yönelik İklimlendirme Soğutma Semineri, 25-28.08.08, Yıldız Teknik Üni. Maslak, İstanbul.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı) 2008.
 • 2 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı) 2008.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Isı Bilim ve Tekniği Derneği Üyeliği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Refrigeration
 • 2 Energy Conversation and Management
 • 3 Surface and Coatings Technology
 • 4 Energy Conversation and Management
 • 5 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY
 • 6 International Journal of Refrigeration.
 • 7 Journal of Thermal Science and Technology.
 • 8 Experimental Thermal and Fluid Science
 • 9 International Journal of Energy Research.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Energy Technology and Policy
 • 2 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Hakemliği (2014)
 • 3 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Part C: TASARIM ve TEKNOLOJİ.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Isı Pompası Destekli Kurutma Fırınlarında Kurutma Parametrelerinin Kontrolü., Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Teknoloji Dergisi, 2006.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Sütçüler Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ MYO Müdürlüğü
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Teknoloji Fakültesi, Life Long Learning Fakülte Koordinatörü
 • 2 Life Long Learning/Erasmus Teknik Eğitim Fak. Makine Eğitimi Bölüm Koordinatörü 2009
 • 3 Life Long Learning/Erasmus Teknik Eğitim Fak. Makine Eğitimi Bölüm Koordinatörü 2008
 • 4 Life Long Learning/Erasmus Teknik Eğitim Fak. Makine Eğitimi Bölüm Koordinatörü 2007
 • 5 Socrates/Erasmus Teknik Eğt. Fak. Makina Bölüm Koordinatörü 2006
 • 6 Socrates/Erasmus Teknik Eğt. Fak. Makina Bölüm Koordinatörü 2005
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAZI ÖZEL ALANLARDA RAPOR HAZIRLAMA KOMİSYON BAŞKLANLIĞI, RAPOR KONUSU: ÜLKEMİZDE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ, 2014.
VERDİĞİ DERSLER
Akışkanlar Mekaniği
Akışkanlar Mekaniği 1
Akışkanlar Mekaniği 2
Alternatif Soğutucu Akışkanlar
Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma
Enerji Mühendisliğine Giriş
Isıl Sistemlerde Ölçme ve Kontrol
İklimlendirme Soğutma Yazılımları
Termik Turbo Makineler
Termodinamik
Tesisat Teknolojisi
Transkritik soğutma çevrimleri ve optimizasyonu
Yakıtlar ve yanma
Yukarı çık