Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Özlem TERZİ
Adı Soyadı Prof. Dr. Özlem TERZİ
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Hidrolik Anabilim Dalı
Telefon 2462118001
E-Posta ozlemterzi@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ 26.6.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ (YL) 25.7.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) 15.7.2004
İLGİ ALANLARI
Su kaynakları planlanması Hidroloji Yapay zeka yöntemleri Serbest su yüzeyinden buharlaşma
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kılıç, M., Keskin, M.E., Terzi, Ö., 2008. Estimating Residual Concentration in Lead(II) Biosorption with Activated Sludge using Artificial Neural Networks. University of Beykent, Journal of Science and Technology, 2(1), 52-66.
 • 2 Terzi, Ö., 2006. Yapay Sinir Ağları Metodu ile Eğirdir Gölü Su Sıcaklığının Tahmini. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 297-302.
 • 3 Başyiğit, C., Gençer, Ö., Terzi, S., 2001. Bimsblok Yığma Yapının Darbe Tablası Deneyi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 55-64, Isparta.
 • 4 Başyiğit, C., Gençer, Ö., Terzi, S., 2000. Depremde Hasar Görmüş Betonarme Elemanların Onarım ve Güçlendirilmesi. Deprem Araştırma Bülteni, 83, 122-130, Ankara.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başyiğit, C., Gençer, Ö., Terzi, S., 2001. Bimsblok ile Yapılan Yığma Yapının Deprem Davranışının Araştırılması. İMO Antalya Bülteni, Antalya.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Keskin, M.E., Terzi, Ö., Küçüksille, E.U., 2010. Closure to "Data Mining Process for Integrated Evaporation Model".Journal of Irrigation and Drainage Engineering-ASCE, 136(8), 579-579.
 • 2 Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, D., 2005. Reply to Discussion of Fuzzy logic model approaches to daily pan evaporation estimation in western Turkey. Hydrological Sciences Journal, 50(4), 729-730, August.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Taylan, E.D., Terzi, Ö., 2017. The Prediction of Precipitation and Drought by using Support Vector Machines. . 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017), 19-22 Ekim 2017, Elazığ.
 • 2 Terzi, Ö., Taylan, E.D., Özcanoğlu, O., Baykal, T., 2017. A Wavelet-ANFIS Hybrid Model for Drought Forecasting. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2017), 19-22 Ekim 2017, Elazığ.
 • 3 S. Terzi, M. Saltan and Ö. Terzi. 2015, Modeling the present serviceability ratio (PSR) of flexible highway pavements by wavelet-neuro approach, The Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering Prague, Czech Republic
 • 4 Köse, M., Terzi, Ö., İlker, A., Ergin, G., 2011. Uyarlamalı Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi İle Kızılırmak Nehri’nin Akım Tahmini. 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 162-165, 16-18 Mayıs 2011, Elazığ.
 • 5 Terzi, Ö., Kayser, M., Keskin, M.E., 2009. Evaporation Modeling for Lake Eğirdir Using Artificial Neural Networks Approach. International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 257-260, June 29-July 1, Trabzon.
 • 6 Terzi, Ö., M.E. Keskin ve E. Mete, 2007. Modeling Solar Radiation Using Adaptive Neural Based Fuzzy Inference System. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, pp.260, Northern Cyprus.
 • 7 Terzi, Ö., 2006. Yapay Sinir Ağları Metodu ile Hava Sıcaklığına Bağlı Olarak Su Sıcaklığının Tahmini. The III. International Scientific and Practical Conference, 60-63, Azerbaycan.
 • 8 Terzi, Ö., Küçüksille, E.U., Keskin, M.E., 2005. Modeling of Daily Pan Evaporation Using Data Mining. International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 182-185, İstanbul.
 • 9 Keskin, M.E., Terzi, Ö., 2005. Modeling Water Temperature Using Gene Expression Programming. The 14th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, 280-285.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Pomza Katkılı Bimsbeton Bloklar ile Yapılmış Yığma Yapı Üzerinde Deprem Etkisinin Araştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Eğirdir Gölü'ne ait Buharlaşma Modellerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İlker, A., 2012. Akdeniz Bölgesi'nde Yağışın Alansal Dağılımı. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalı.
 • 2 Barak, M., 2012. Dalgacık Dönüşümü ve Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Yağış-Akış Tahmini. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Terzi, Ö., Baykal, T., 2014. Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Hidrolik Model Ve Çok Kriterli Karar Verme Analizi İle Taşkın Risk Analizi: Küçük Aksu Çayı Örneği. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 4236-YL1-14.
 • 2 Terzi, Ö., Ünlüer, G., 2011. Eğirdir Gölü Buharlaşma Değerlerinin Stokastik Modellemesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2823-YL-11.
 • 3 Terzi, Ö., Köse, M., 2011. Gen İfade Programlama ile Göksu Nehri’nin Akım Tahmini. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 3026-YL-11.
 • 4 Terzi, Ö., İlker, A. 2012. Akdeniz Bölgesi’nde Yağışın Alansal Dağılımı. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2192-YL-10.
 • 5 Terzi, Ö., Barak, M., 2012. Dalgacık Dönüşümü ve Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Yağış-Akış Tahmini. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2412-YL-10.
 • 6 Terzi, Ö., Ergin, G., 2012. Kızılırmak Nehri Akımlarının Stokastik Modellemesi. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2812-YL-11.
 • 7 Terzi, Ö., Kayser, M., 2008. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Buharlaşma Haritası Oluşturulması. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 1705-YL-08.
 • 8 Terzi, Ö., Önal, S., 2008. Yapay Sinir Ağları Metodu ile Kızılırmak Nehrinin Akım Tahmini. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 1706-YL-08.
 • 9 Terzi, Ö., Keskin, M.E., Mete, E., Taylan, E.D., Kayser, M., 2006. Buharlaşmanın Belirlenmesinde Kullanılan Ampirik Metotların Eğirdir Gölü'ne Uyarlanması ve Değerlendirilmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 1424-M-06.
 • 10 Terzi, Ö., Mete, E., 2006. Yapay Sinir Ağları Metodu ile Yağış Tahmini, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 1440-YL-06.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Keskin, M.E., Terzi, Ö., Taylan, E.D., 2007. Göller Bölgesi Meteorolojik Kuraklık Analizi, TÜBİTAK Projesi, 106Y300, Proje Araştırıcısı.
 • 2 Keskin, M.E., Terzi, Ö., Özdoğan, İ., 2002. Meteorolojik Veri Kullanılarak Eğirdir Gölü Buharlaşmasının Belirlenmesi. SDÜ Araştırma Projesi
 • 3 Türker, E., Başyiğit, C., Gençer, Ö., Terzi, S., Kılınçarslan, Ş., 2000. ISBAŞ Tarafından Üretilen Pomza Katkılı Beton Biriketlerin Deprem Analizinin Araştırılması. SDÜ Araştırma Projesi.
 • 4 Bayülke, N., Kocaman, C., Çeken, U., Terzi, S., Gençer, Ö., 2000. ISBAŞ Bimsblok ile Yapılmış Yığma Yapının Sarsma Tablası Deneyi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Hidrolik
Hidroloji
Hidrolojide İstatistik Yöntemler
İstatistik
Mesleki Proje
Su Yapıları
Su Yüzeyinden Buharlaşma Modelleri ve Uygulamaları
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Yapay Sinir Ağları Metodu ve Uygulamaları
Yüzey Hidrolojisi
Yukarı çık