Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Şengül BÜYÜKBOYACI
Adı Soyadı Okutman Şengül BÜYÜKBOYACI
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2114612
E-Posta sengulbuyukboyaci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 18.6.1993
Yüksek Lisans ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - 23.11.1998
Doktora
İLGİ ALANLARI
eğitim yönetimi ve denetimi, türk eğitim tarihi, tarih öğretimi
YAYINLAR
  • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 1.Döndüren H.V. Büyükboyacı Ş., "Türkiyede orta öğretimde meslek eğitimi verenkurumlarda karşılaşılan sorunlar ve yeni model önerileri üzerine bir değerlendirme",2000 li yıllardalise eğitimine çağdaş yaklaşımlar sempozyumu,T.C. İstanbul Kültür Ünv. yayınları, no:25 sayfa:139, 08-09Haziran 2002.
  • 2 2.Döndüren, H.V., Büyükboyacı, Ş.,Çalık, A., "Endüstri Meslek Liseleri ile Teknik Eğitim Fakültelerindeki Matematik Öğrenimi ve Program İçeriklerinin Karşılaştırılması", 11. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşe, KKTC, 396.
  • 3 3. Büyükboyacı, Ş.,Döndüren, H.V., "Eğitimde kalite standartlarının uygulanabilirliği" 11. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşe, KKTC, 396.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Eğitim Bilimine Giriş
Gelişim ve Öğrenme
Materyal Geliştirme
Okul Deneyimi I
Okul Deneyimi II
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknikleri ve materyal Geliştirme
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri
Özel Öğretim Yöntemleri I
Özel Öğretim Yöntemleri II
Rehberlik
Sınıf Yönetimi
Yukarı çık