Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Rabia Banu ERMİŞ
Adı Soyadı Prof. Dr. Rabia Banu ERMİŞ
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118755
E-Posta banuermis@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - 17.7.1991
Yüksek Lisans
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ - 23.1.1997
İLGİ ALANLARI
Operatif Dişhekimliği Restoratif Dişhekimliği Adeziv Dişhekimliği Estetik Dişhekimliği Kariyoloji Dental Materyaller
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çelik EU, Ermiş RB. Koruyucu Rezin Uygulamasının Yüksek Viskoziteli Geleneksel Cam İyonomer Simanın Mikrosertliği Üzerine Etkisinin In Vıtro Olarak Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2008; 11(2): 91-95.
 • 2 Ermiş RB. Günümüzdeki Adezivlerde Teknik Hassasiyet: I. Asitlenen ve Yıkanan Adezivler. Dişhekimliğinde Klinik 2008; 23(2): 48-53
 • 3 Ermiş RB. Günümüzdeki Adezivlerde Teknik Hassasiyet: II. Kendinden Asitli Adezivler. Dişhekimi Bilimsel 2008; 29: 12-16
 • 4 Ermiş RB, Kam Ö, Temel UB. Bölümlü Matris Sistemleri. Türk Dişhekimliği Dergisi 2007; 14 (67): 56-60.
 • 5 Ermiş RB, Katırcı G, Orhan H. Dişhekimliği Öğrencileri Tarafından Dentin Çürüğünün Bir Çürük Saptayıcı Boya ile İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 28 (1): 61-66.
 • 6 Ermiş RB, Çelik EU, Katırcı G. Uygulama Süresinin Yüksek Işık Şiddetine Sahip LED Cihazının Sertleştirme Etkinliği Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 27 (2).
 • 7 Ermiş RB, Akdeniz BG. Dental Simanların Radyopasitelerinin Mine ve Dentin ile Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2003; 24 (1): 17-22.
 • 8 Ermiş RB. Cam İyonomer Siman ve Rezin Kompozit ile Yapılan Sandviç Restorasyonlar. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2003; 24 (1): 1-10.
 • 9 Ergül N, Ermiş RB. Osteoskleroz. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi 2003; 5 (1): 38-41.
 • 10 Ermiş RB, Tezel H, Söğüt Ö. Florozlu Minenin Demineralizasyon Direncinin Saptanması: Bir in vitro Çalışma. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2003; 24 (1): 53-58.
 • 11 Aydın Ü, Ermiş RB, Baykul T. İki Yönlü Amalgam Restorasyonların Radyografik Değerlendirmesinde Gözlemci İçi ve Gözlemciler Arası Uyum. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2003; 24 (1): 29-33.
 • 12 Ermiş RB. Bir Florür Verniğinin Dentin Hipersensitivitesi Tedavisindeki Etkinliği: 24 Haftalık Sonuçlar. Dişhekimliğinde Klinik 2002; 15 (2): 60-64.
 • 13 Ermiş RB. Kök Çürüğü ile İlgili Faktörler. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2002; 12 (2), 86-90.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ermiş RB,Temel UB. Kompozit Restorasyonlarda Tabakalama Tekniğinin Uygulanması. Dişhekimliği Dergisi 2010; 21(92): 42-45
 • 2 Ermiş RB. Sınıf 5 Restorasyonlarda Dört Poliasit-Modifiye Rezin Kompozit ve Bir Rezin-Modifiye Cam-İyonomer Simanın İki Yıllık Klinik Değerlendirmesi. Quintessence Türkçe 2003; 3 (3): 61-67.
 • 3 Pişkin B, Aktener O, Ermiş B, Keçeci D. Direk ve İndirek Kompozit İnley Maddelerinin Klinik Değerlendirilmesi (Başlangıç Bulguları ve 18 Aylık Sonuçları). İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi 1996; 8 (1): 26-31.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ermiş RB. Prepare Edilmiş ve Edilmemiş Florozisli ve Normal Dişlerde Mineye Bağlanma Mekanizmasının Morfolojik Olarak İncelenmesi: Bir Fe-SEM Çalışması. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2008; 32 (1): 65-73. [Türk Tıp Dizini]
 • 2 Ermiş RB. Kullanılan Test Araçlarının Mikrogerilme Bağlanma Dayanımı Ölçümlerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2008; 32 (4): 29-37. [Türk Tıp Dizini]
 • 3 Ermiş RB, Üreyen B. Restorative Treatment of Cervical Dentine Sensitivity: An In Vivo Study. Journal of Marmara University Dental Faculty 2004; 5 (1): 461-468. [Türk Tıp Dizini]
 • 4 Ermis RB, Aydin U. Examiner Agreement in The Replacement Decision of Class I Amalgam Restorations. The Journal of Contemporary Dental Practice 2004; 5 (2): 81-92. [Medline]
 • 5 Aydın Ü, Ermiş RB, Yılmaz HH. Bite-Wing Radyografilerde Okluzal Amalgam Restorasyonların Değerlendirilmesi Konusunda Gözlemci Karar Birliği. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2004; 28 (1): 2-8. [Türk Tıp Dizini]
 • 6 Ermiş RB. 5. Sınıf Restorasyonların Retansiyonunu Etkileyen Faktörler. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2003; 20 (2): 53-59. [Türk Tıp Dizini]
 • 7 Ermiş RB. Seramik Laminate Veneerlerin Klinik Değerlendirilmesi: 1 Yıllık Sonuçlar. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2003; 30 (2): 115-123. [Türk Tıp Dizini]
 • 8 Ermiş RB. İçme Suyundaki Farklı Florür Konsantrasyonlarında Meydana Gelen Dental Florozisin Değerlendirilmesi. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2002; 26 (2): 32-38. [Türk Tıp Dizini]
 • 9 Ermiş RB, Gökay N. Tek Şişe Adezivlerin Servikal Dentine Bağlanma Dayanımı. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2002; 26 (3-4): 53-61. [Türk Tıp Dizini]
 • 10 Ermis B, Ozata F. Polymerisation Shrinkage of Various Visible Light Cured Composite Resins. Balkan Journal of Stomatology 2001; 5 (1): 46-49.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ermis RB, Temel UB, Cellik EU, Kam O. Clinical performance of a two-step self-etch adhesive with additional enamel etching in Class III cavities. Oper Dent. 2010; 35 (2):147-155. [SCI Expanded]
 • 2 Ermiş RB, Kam Ö, Çelik EU, Temel UB. Clinical Evaluation of a Two-step Etch&rinse and a Two-step Self-etch Adhesive System in Class II Restorations: Two-year Results. Operative Dentistry 2009, 34 (6): 656-663. [SCI Expanded]
 • 3 Ermiş RB, Van Landuyt K, Van Meerbeek B. Bonding to Fluorosed Teeth. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry 2009; 21 (4): 213-214. [SCI Expanded]
 • 4 Cardoso MV, Coutinho E, Ermis RB, Poitevin A, Van Landuyt K, De Munck J, Carvalho RC, Van Meerbeek B. Influence of Dentin Cavity Surface Finishing on Micro-Tensile Bond Strength of Adhesives. Dental Materials 2008;24 (4): 492-501. [SCI Expanded]
 • 5 Ermis RB, De Munck J, Cardoso MV, Coutinho E, Van Landuyt KL, Poitevin A, Lambrechts P, Van Meerbeek B. Bond Strength of Self-Etch Adhesives to Dentin Prepared with Three Different Diamond Burs. Dental Materials 2008, 24 (7): 978-985. [SCI Expanded]
 • 6 Cardoso MV, Coutinho E, Ermis RB, Poitevin A, Van Landuyt K, De Munck J, Carvalho RC, Lambrechts P, Van Meerbeek B. Influence of Er,Cr:YSGG Laser Treatment on the Micro-Tensile Bond Strength of Adhesives to Dentin. Journal of Adhesive Dentistry 2008, 10 (1): 25-33. [SCI Expanded]
 • 7 Cardoso MV, De Munck J, Coutinho E, Ermis RB, Van Landuyt K, de Carvalho RC, Van Meerbeek B. Influence of Er,Cr:YSGG Laser Treatment on the Micro-Tensile Bond Strength of Adhesives to Enamel. Operative Dentistry 2008, 33 (4): 448-455. [SCI Expanded]
 • 8 Van Landuyt KL, Peumans M, Fieuws S, De Munck J, Cardoso MV, Ermis RB, Lambrechts P, Van Meerbeek B. A Randomized Controlled Clinical Trial of a Hema-Free All-In-One Adhesive in Non-Carious Cervical Lesions at One Year. Journal of Dentistry 2008, 36 (10): 847-855. [SCI Expanded]
 • 9 Baksi BG, Ermis RB. Comparison of Conventional and Digital Radiography for Radiometric Differentiation of Dental Cements. Quintessence International 2007; 38 (9): 532-536. [SCI Expanded]
 • 10 De Munck J, Ermis RB, Koshiro K, Inoue S, Ikeda T, Sano H, Van Landuyt KL, Van Meerbeek B. NaOCl Degradation of a HEMA-Free All-in-One Adhesive Bonded to Enamel and Dentin Following Two Air-Blowing Techniques. Journal of Dentistry 2007; 35 (1): 74-83. [SCI Expanded]
 • 11 Ermis RB, De Munck J, Cardoso MV, Coutinho E, Van Landuyt KL, Poitevin A, Lambrechts P, Van Meerbeek B. Bonding to Ground versus Unground Enamel in Fluorosed Teeth. Dental Materials 2007; 23 (10): 1250-1255. [SCI Expanded]
 • 12 Ermiş RB, Koray F, Akdeniz BG. Dental Caries and Fluorosis in Low- And High-Fluoride Areas in Turkey. Quintessence International 2003; 34 (5): 354-360. [SCI Expanded]
 • 13 Ermiş RB, Gokay N. Effect of Fluorosis on Dentine Shear Bond Strength of a Self-Etching Bonding System. Journal of Oral Rehabilitation 2003; 30 (11): 1090-1094. [SCI Expanded]
 • 14 Ermiş RB. Two-year Clinical Evaluation of Four Polyacid-Modified Resin Composites and a Resin-modified Glass-ionomer Cement in Class V Lesions. Quintessence International 2002; 33 (7): 542-548. [SCI Expanded]
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Temel UB, Ermiş RB. Renklenmiş Devital Dişlerde Karbamit Peroksit Ağartma Ajanının Etkinliğinin L*a*b* Renk Aralık Sistemi ile Değerlendirilmesi: Vaka Raporu. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2008; 25 (2): 39-44. [Türk Tıp Dizini]
 • 2 Moretto SG, Cardoso MV, Van Landuyt K, Ermis RB, Peumans M, Russo EMA, de Carvalho RC, Van Meerbeek B. Estudo Clínico de 2 Adesivos Auto-Condicionantes de Passo Único em Lesões Cervicais Não Cariosas. Brazilian Oral Research 2008; 22 (Suppl.1): 224. [Medline]
 • 3 Ermiş RB, Temel UB, Kam Ö. Florozisli Dişlerde Yapılan Ağartma Tedavisinin L*a*b* Renk Aralık Sistemi ile Değerlendirilmesi: Vaka Raporu. Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 31 (1): 36-41. [Türk Tıp Dizini]
 • 4 Ermiş RB, Ünal GÇ. Vital ve Nonvital Kırık Dişlerin Yeniden Yapıştırılması: İki Olgu Nedeniyle. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2003; 20 (1): 41-47. [Türk Tıp Dizini]
 • 5 Ermiş B, Yavuz Ö, Bozkurt FY. Döküm Post ve Orjinal Diş Parçası ile Kırık Ön Diş Restorasyonu (Bir Olgu Nedeniyle). Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2001; 28 (1): 87-91. [Türk Tıp Dizini]
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Van Landuyt KL, Fieuws S, Peumans M, De Munck J, Cardoso MV, Ermis RB, Lambrechts P, Van Meerbeek B. RCT of a Hema-Free All-in-One Adhesive in Non-Carious Cervical Lesions. Journal of Dental Research 2008;87(SpecIssB)
 • 2 Ermis B, Koray F, Akdeniz G. Dental Caries and Fluorosis in Low and High Fluoride Areas. Journal of Dental Research 2002, 81 (Spec Iss B): 259. [SCI Expanded]
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ermiş B. Alt Lateral Kesicide Dens İnvaginatus: Bir Olgu Raporu. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2002; 23 (2): 149-152.
 • 2 Ermiş RB, Üreyen B. Amelogenezis İmperfekta. Dişhekimliğinde Klinik 2002; 15 (2): 56-59.
 • 3 Ermiş RB, Ergül N. Çene Kemiklerinde Osteoskleroz: Altı Vaka Raporu. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2002; 12 (3), 139-142.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Can H, Ermiş RB, Temel UB. Asiditeleri Farklı Bir Basamaklı Self-Etch Adezivlerin Bağlanma Etkinliği ve Arayüz Morfolojisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 15. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, 25-27 Ekim 2010, Trabzon, 82-83
 • 2 Çelik Ünal G, Ermiş RB, Savgat A. Horizontal Kök Kırığı: Bir Vaka Raporu ve 3 Yıllık Takibi. Türk Endodonti Derneği 3. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, 23-27 Nisan 2008, Antalya, 78.
 • 3 Ermiş RB, Kam Ö, Çelik EU, Temel UB. İki Farklı Adeziv Sistemin Sınıf 2 Restorasyonlardaki 18-Aylık Klinik Performansının Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 13. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı, 9-12 Ekim 2008, Sivas, 15.
 • 4 Ermiş RB. Prepare Edilmiş ve Edilmemiş Florozisli ve Normal Minede Asitlemenin Etkinliği. Restoratif Dişhekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı, 26-29 Ekim 2007, Safranbolu, 44.
 • 5 Ermiş RB, Çelik EU, Temel UB. Diode Lazerle Uygulanan Ağartma Tedavisinin Etkinliği: Olgu Raporu. Restoratif Dişhekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı, 26-29 Ekim 2007, Safranbolu, 54.
 • 6 Sayın MÖ, Ermiş RB, Atilla AO, Can H, Temel UB. Multiple Diastema ve Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisinde İnterdisipliner Yaklaşım. 10.Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 11-13 Kasım 2007, Ankara, 116.
 • 7 Ermiş RB, Kam Ö, Temel UB. Bölümlü Matris Sistemleri. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi XI. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, 2-5 Mart 2006, Erzurum.
 • 8 Aydın Ü, Ermiş RB, Yılmaz HH. Bite-Wing Radyografilerde Okluzal Amalgam Restorasyonların Değerlendirilmesi Konusunda Gözlemci Karar Birliği. Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu- 3. Anabilim Dalları Toplantısı, 16-18 Nisan 2004, İzmir, 36.
 • 9 Ermiş RB, Tezel H, Söğüt Ö. Florozlu Minenin Demineralizasyon Direncinin Saptanması: Bir İn Vitro Çalışma. 7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, 1-4 Mayıs 2003, İzmir, 42.
 • 10 Ermiş B. İçme Suyundaki Farklı Florür Konsantrasyonlarında Meydana Gelen Dental Florozun Değerlendirilmesi. Restoratif Dişhekimliği Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu ve 6. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, 26-29 Ekim 2001, Bolu, 46-47.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 İlhan B, Ergül N, Ermiş RB. Çeneler Bölgesinde Osteoskleroz. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Fakülte İçi III. Sempozyum, 10 Nisan 2003, İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Katırcı G, Ermiş RB, Çelik EU, Çalık A. Farklı Çürük Uzaklaştırma Yöntemlerinin Etkinliklerinin In Vitro Olarak Karşılaştırılması. 5. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1-3 Ekim 2010, İzmir, 65-66
 • 2 Ermiş RB, Temel UB. Kırık Bir Maksiller Santral Kesicinin Silikon Matriks ve Mikrohibrit Kompozit Kullanılarak Restorasyonu. 5. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1-3 Ekim 2010, İzmir, 76-77
 • 3 Can H, Ermiş RB, Temel UB. Tek Bileşenli Bir Basamaklı Kendinden Asitli Adezivlerin pH’ı Mineye Bağlanmayı Etkiler mi?” 5. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1-3 Ekim 2010, İzmir, 77-78
 • 4 Temel UB, Ermiş RB. Self-Adeziv Rezin Simanlar ile Smear Tabakasının Kalın Oluşturulduğu Dentin Arayüzündeki Etkileşim. 5. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1-3 Ekim 2010, İzmir, 83-84
 • 5 Temel UB, Ermiş RB. Hafif Asidik Self-Etching Primer ve Adezivin Mine ve Dentine Bağlanması. 5. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1-3 Ekim 2010, İzmir, 84-85
 • 6 Temel UB, Ermiş RB. Fosforik Asit Uygulamasının Self-Adeziv Rezin Simanların Mineye Adezyonuna Etkisi. 5. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1-3 Ekim 2010, İzmir, 85-86
 • 7 Ermis RB, Temel UB, Celik EU, Kam O. Clinical Effectiveness of Selective Etching in Class III Composite Restorations. 44th Joint Meeting of the Continental European, Israeli and Scandinavian Divisions of the International Association for Dental Research, 2009 September 9-12, Munich
 • 8 Çelik EU,Yazkan B, Ermiş RB. Mikroabrazyon ve Ev Tipi Ağartma Tedavisinin Florozisli Dişlerdeki Etkinliği: İki Olgu Sunumu. 12. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 6-8 Kasım 2009, İzmir, 119-120
 • 9 Çelik EU, Yıldız G, Ermiş RB. Florozisli Dişlerin Mikroabrazyon ve Muayenehane Tipi Ağartma Yöntemi ile Tedavisi: Vaka Raporu. 12. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 6-8 Kasım 2009, İzmir, 121-122
 • 10 Van Landuyt KL, Fieuws S, Peumans M, De Munck J, Cardoso MV, Ermis RB, Lambrechts P, Van Meerbeek B. RCT of a HEMA-Free All-in-One Adhesive in Non-Carious Cervical Lesions. 86th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research, 2008 July 2-5, Toronto, Canada.
 • 11 Çelik EU, Ermiş RB. Işıkla Sertleşen Koruyucu Rezinin Yüksek Viskoziteli Cam İyonomer Simanın Mikrosertliği Üzerine Etkisi. 9. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 16-18 Mayıs 2008, İzmir.
 • 12 Ermiş RB, Çelik EU, Katırcı G. Işık Kaynağının ve Sertleştirme Süresinin Kompozit Rezinlerin Mikrosertliği Üzerine Etkisi. 9. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 16-18 Mayıs 2008, İzmir.
 • 13 Çelik EU, Kam Ö, Temel UB, Ermiş RB. İki Farklı Hassasiyet Ajanının Dentin Yüzeyine Etkisinin Morfolojik Olarak İncelenmesi. 9. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 16-18 Mayıs 2008, İzmir.
 • 14 Moretto SG, Cardoso MV, Van Landuyt K, Ermis RB, Peumans M, Russo EMA, de Carvalho RCR, Van Meerbeek B. Estudo clinico de dois adesivos autocondicionantes de passo único em lesões cervicais não cariosas. Avaliação de 6 meses. 25th Annual Meeting of the Brazilian Division of the International Association for Dental Research, 2008 August 30-September 2, Águas de Lindóia, Brazil, 224.
 • 15 Ermis RB, Van Landuyt K, Cardoso MV, Peumans M, Van Meerbeek B. Eighteen-Month Clinical Effectiveness of a One-Step Self-Etch Adhesive. Pan European Federation of the International Association for Dental Research, 2008 September 10-12, London, England, 169.
 • 16 Ermiş RB, Temel UB, Çelik EU, Kam Ö. Minenin Fosforik Asitle Pürüzlendirilmesinin Kendinden Asitli Adezivin Sınıf 3 Restorasyonlardaki Klinik Performansı Üzerine Etkisi. 10. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28-30 Kasım 2008, İzmir.
 • 17 Katırcı G, Kam Ö, Ermiş RB. Doğal Tabakalama Tekniği Kullanılarak Yapılan Estetik Posterior Restorasyonlar (Vaka Raporları). 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, Fethiye, 240.
 • 18 Can H, Temel B, Ermiş RB. Doğal Renk Sistemi İle Yapılan Estetik Anterior Restorasyonlar: Olgu Sunumları. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, Fethiye, 248.
 • 19 Kam Ö, Temel B, Ermiş RB. Florozisli Ön Dişlerin Estetik Tedavileri: Vaka Raporu. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, Fethiye, 258.
 • 20 Temel B, Ermiş RB. Renklenmiş Devital Dişlerde Yapılan Ağartma Tedavisinin L*A*B* Renk Aralık Sistemiyle Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, Fethiye, 264.
 • 21 Ermiş RB, Katırcı G, Orhan H. Dişhekimliği Öğrencileri Tarafından Dentin Çürüğünün Bir Çürük Saptayıcı Boya İle İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, Fethiye, 224.
 • 22 Ünlü N, Ermiş RB, Küçükyılmaz E, Çetin AR, Şener S. Rezidüel Çürük Dentinin Belirlenmesinde Farklı Yöntemlerin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, Fethiye, 256.
 • 23 Kam Ö, Temel UB, Ermiş RB. Estetik Dişhekimliğinde Renk Uyumu. 5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28-30 Nisan 2006, Marmaris, 86.
 • 24 Temel UB, Kam Ö, Ermiş RB. Florozisli Dişlerde Yapılan Ağartma Tedavisinin L*a*b* Renk Aralık Sistemi ile Değerlendirilmesi: Vaka Raporu. 5. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28-30 Nisan 2006, Marmaris, 98.
 • 25 Ermis RB, De Munck J, Van Landuyt K, Coutinho E, Lambrechts P, Van Meerbeek B. Bonding to Ground versus Unground Enamel in Fluorosed Teeth. Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and Scandinavian Division (NOF) of the International Association for Dental Research (IADR), 2005 September 14-17, Amsterdam, The Netherlands, 6.
 • 26 Ermiş RB, Katırcı G, Yıldırım D, Aydın Ü, Üçtaşlı S, Orhan H. Çürüksüz Servikal Lezyonlar ve İlgili Faktörler: Pilot Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2004, Isparta, 54-55.
 • 27 Ermiş RB, Temel B, Kam Ö, Yılmaz HH, Şentut F, Doğudatekgezener M, Üçtaşlı S, Orhan H. Isparta Sav’da 12-14 Yaş Grubu Çocuklarda Diş Çürüğü Görülme Sıklığı. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2004, Isparta, 56-57.
 • 28 Ermis B, Aydın U, Yılmaz HH. Observer Agreement in the Replacement Decision of Class I Amalgam Restorations. 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, 2003 May 1-4, Tirana, Albania.
 • 29 Ermiş RB, Aydın Ü, Yılmaz HH. Bite-Wing Radyografilerde Yapılan Sekonder Çürük Teşhisinde Gözlemci Uyumu. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Kongresi, 25-28 Eylül 2003, Afyon, 31.
 • 30 Ermiş B, Akdeniz BG. Simanların Radyoopasitelerinin Mine ve Dentin ile Karşılaştırılması. 9. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 18-22 Haziran 2002, İzmir, 187-188.
 • 31 Ermiş RB, Üreyen B. Servikal Dentin Hassasiyetinin Restoratif Tedavisi. 9. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 18-22 Haziran 2002, İzmir, 188.
 • 32 Ermiş RB, Ünal GÇ. Vital ve Nonvital Kırık Dişlerin Yeniden Yapıştırılması: İki Vaka Nedeniyle. 9. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 18-22 Haziran 2002, İzmir, 216-217.
 • 33 Ermiş RB, Üreyen B. Amelogenezis İmperfekta: Bir Olgu Raporu. 9. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 18-22 Haziran 2002, İzmir, 217-218.
 • 34 Ermiş RB, Gökay N. Adezivlerin Servikal Dentine Bağlanma Dayanımı. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5-8 Eylül 2002, Konya, 66.
 • 35 Aydın Ülkem, Ermiş B, Baykul T. Koronal Restorasyonların Radyografik Değerlendirmesinde Gözlemciler Arası Uyum. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5-8 Eylül 2002, Konya, 112.
 • 36 Ermis B, Koray F, Akdeniz G. Dental Caries and Fluorosis in Low and High Fluoride Areas. 37th Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, 2001 September 5-8, Rome, Italy, 173.
 • 37 Ermis B, Ozata F. Polymerization Shrinkage of Various Visible Light Cured Composite Resins. 4th Congress of the Balkan Stomatological Society, 1999 March 22-25, İstanbul, 155.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • Doktora Tezi
 • 1 Ermiş B., "Işıkla Sertleşen Farklı Kompozit Rezinlerde Polimerizasyon Büzülmesi ve Polimerizasyon Büzülmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", Ege Üniversitesi, 1996. Danışman: Prof. Dr. Ferit Özata, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 U. Burak Temel, “Self-Adeziv Rezin Yapıştırma Simanlarının Mine ve Dentine Bağlanma Etkinliklerinin ve Mekanizmasının Araştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Programı
 • 2 Özge Kam, “Polimerizasyon Büzülmesi Düşük Kompozit Rezinlerin Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından In Vitro Olarak Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Programı
 • 3 Hatice Can, “Bir Basamaklı Self-Etch Adeziv Sistemlerin Mine ve Dentine Bağlanma Etkinliklerinin ve Mekanizmasının In Vitro Olarak Araştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Programı
 • 4 Günseli Katırcı, “Farklı Çürük Uzaklaştırma Yöntemlerinin Etkinliklerinin In Vitro Olarak Karşılaştırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Doktora Programı
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 “Bonding to Fluorosed Enamel and Dentin”, Continental European Division of the International Association for Dental Research, Şubat 2005-Temmuz 2005
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Florozisli Mine ve Dentinde Bağlanma", 2219 TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Mayıs 2005-Temmuz 2005
 • 2 "Porselen Laminate Veneerların Klinik Değerlendirilmesi: 1 Yıllık Sonuçlar", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Münferit Proje, Proje no: 200, Eylül 1999-Eylül 2002
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Kurs (workshop)/Eğitmen: Anterior Kompozit Restorasyonlarda Tabakalama Yöntemi. 16. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 25-27 Haziran 2009, İstanbul
 • 2 Kurs (workshop)/Eğitmen: Kompozit Restorasyonlarda Tabakalama Tekniği. İstanbul Dişhekimleri Odası Sürekli Dişhekimliği Eğitim Programı, 20 Mart 2008, İstanbul
 • 3 Kurs (workshop)/Eğitmen: Kompozit Restorasyonlarda Tabakalama Tekniği: Anterior Restorasyonlar. 9. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 18 Mayıs 2008, İzmir
 • 4 Alan Çalışması: Isparta Merkez Kasabası Sav İlköğretim Okulu’ndaki 12-14 Yaş Grubu Çocuklarda Ağız ve Diş Taraması, 18 Mayıs 2004, Sav, Isparta
 • 5 Alan Çalışması: Isparta Merkez İlçe İlköğretim Okullarındaki 12-14 Yaş Grubu Çocuklarda Florozis ve Diş Çürüğü Taraması, Nisan 1999-Mayıs 1999, Isparta
 • 6 Organizasyon Komitesi Üyesi/Teknik Komite: Türk Endodonti Derneği V. Bilimsel Kongresi, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Nisan 1996, İzmir
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 IADR.CED Visiting Scholar Stipend 2004. Leuven BIOMAT Research Cluster, Department of Conservative Dentistry, School of Dentistry, Oral Pathology and Maxillofacial Surgery, Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium, Şubat 2005 - Temmuz 2005.
 • 2 2219 Tübitak Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı. Leuven BIOMAT Research Cluster, Department of Conservative Dentistry, School of Dentistry, Oral Pathology and Maxillofacial Surgery, Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium, Haziran 05 - Temmuz 05.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Posterior Bölge Direkt Restorasyonlarda Tercihinizi Neler Belirler: Dişhekimliğinde Adezyonun Önemi". TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Konservatif Diş Tedavisi Paneli, 5 Temmuz 2008, İstanbul
 • 2 “Adezivlerin Uygulanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular.” Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Türk Diş Hekimliği Günü Bilimsel Toplantısı, 18 Kasım 2008, Isparta
 • 3 “Adezivlerin Uygulanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular.” Isparta Diş Hekimleri Odası, 22 Kasım 2008, Isparta
 • 4 "Dentin Çürüğünün Değerlendirilmesinde Çürük Saptayıcı Boyaların Kullanılması". 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, 29 Nisan 2007, Fethiye
 • 5 "Adezyon: Mine ve Dentine Bağlanmada Günümüz Anlayışı". Isparta Diş Hekimleri Odası, 21 Kasım 2004, Isparta
 • 6 "Adezyon: Mine ve Dentine Bağlanmada Günümüz Anlayışı". Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Türk Diş Hekimliği Günü Bilimsel Toplantısı, 22 Kasım 2004, Isparta
 • 7 "Çürük İçermeyen Servikal Lezyonlarda Uygulanabilen Farklı Materyal Seçimi". Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2003 Yılı Bilimsel Toplantıları -2-, 09 Mart 2003, Isparta
 • 8 "Servikal Lezyonlar ve Restoratif Tedavileri". Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Burdur Toplantıları -3-, 29 Mayıs 2003, Burdur
 • 9 "Kompomer Restorasyonlar". Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Bölümler Arası Seminer, 2001, Isparta
 • 10 "Diş Çürüğü ve Korunma Yolları". Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Paneli, 27 Kasım 1998, Isparta
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 ‘Poster İkincilik Ödülü’. Can H, Ermiş RB, Temel UB. “Tek Bileşenli Bir Basamaklı Kendinden Asitli Adezivlerin pH’ı Mineye Bağlanmayı Etkiler mi?”. 5. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 2010
 • 2 CED Travel Stipend 2009. Ermis RB, Temel UB, Celik EU, Kam O. “Clinical Effectiveness of Selective Etching in Class III Composite Restorations”. Joint Meeting of the Continental European, the Scandinavian and Israeli Divisions of IADR. 2009 September 9-12, Munich, Germany
 • 3 CED Travel Stipend 2008. Ermis RB, Van Landuyt K, Cardoso MV, Peumans M, Van Meerbeek B. "Eighteen-Month Clinical Effectiveness of a One-Step Self-Etch Adhesive". Pan European Federation of the International Association for Dental Research, 2008 September 10-12, London, England
 • 4 Kariyoloji Posteri İkincilik Ödülü. Ünlü N, Ermiş RB, Küçükyılmaz E, Çetin AR, Şener S. "Rezidüel Çürük Dentinin Belirlenmesinde Farklı Yöntemlerin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması". 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, 2007, Fethiye
 • 5 CED Travel Stipend 2005. Ermis RB, De Munck J, Van Landuyt K, Coutinho E, Lambrechts P, Van Meerbeek B. Ermis RB, De Munck J, Van Landuyt K, Coutinho E, Lambrechts P, Van Meerbeek B. "Bonding to Ground versus Unground Enamel in Fluorosed Teeth". Joint Meeting of the Continental European Division and Scandinavian Division of the International Association for Dental Research, 2005, Amsterdam, The Netherlands
 • 6 CED Travel Stipend 2001. Ermis B, Koray F, Akdeniz G. "Dental Caries and Fluorosis in Low and High Fluoride Areas". 37th Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research , 2001 September 5-8, Rome, Italy
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Bilim, Teknoloji ve Sanat Ödülü, Sağlık Bilimleri Alanında İkincilik, 2009
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Continental European Division of the International Association for Dental Research, 1999, 2000, 2001, 2004
 • 2 International Association for Dental Research. 1999, 2000, 2001, 2004
 • 3 Isparta Dişhekimleri Odası Bilimsel Komitesi Üyeliği, 2000-2001
 • 4 TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (Arbis), 2005-Bugün
 • 5 Isparta Dişhekimleri Odası Flor Komisyonu Üyeliği, 2007
 • 6 Restoratif Diş Hekimliği Derneği, 2007-Bugün
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Shear Bond Strength of Composite Resins on Fluorosed Teeth with Total and Self-Etch Bonding Systems. European Journal of Dentistry [PubMed]
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Ülkemizde Yaşayan Bir Grup Suriyeli Çocukta Diş Çürüğü Sıklığının Değerlendirilmesi; Kahramanmaraş Suriye Kampı Örneği. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi [Index Copernicus]
 • 2 Probiyotikler ve Ağız Sağlığına Etkileri-Derleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi [hakemli dergi]
 • 3 Matriks Metalloproteinazlar: Diş Dokuları ve Çürük Üzerine Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi [Türk Tıp Dizini]
 • 4 İndirek ve Nano Dolduruculu Kompozit Rezinlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi [Türk Tıp Dizini]
 • 5 İki Farklı Fiberle Güçlendirilmiş İnley Köprü Sisteminin Kırılma Dayanımlarının İn-Vitro Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Kurulu
 • 6 Çift kanallı alt çene orta ve yan keser dişlerde kök kanal tedavisi: Olgu bildirimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi [Türk Tıp Dizini]
 • 7 Dual Sertleşen Bir Yapıştırma Simanının Farlı Bitirme Ve Parlatma İşlemleri Ardından Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi: Sem Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi [Türk Tıp Dizini]
 • 8 Süt ve daimi dişlerde bağlayıcı ajanların etkinliği, biyouyumluluğu ve sitotoksisitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi [Türk Tıp Dizini]
 • 9 Dental fluorozisli dişlerde uygulanan Office Bleaching yönteminde %35’lik hidrojen peroksitin pulpaya etkilerinin in vivo ve in vitro olarak incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu
 • 10 İnsan ve Sığır Dişlerinde Kompozit Restorasyonların Mikrosızıntılarının Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi [hakemli dergi]
 • 11 Farklı ışık kaynakları ile polimerize edilen kompozit, kompomer ve rezin modifiye cam iyonomer siman materyallerinin su emilimi ve suda çözünürlük düzeylerinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi [Türk Tıp Dizini]
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Anabilim Dalı Başkanlığı. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, 2002-Bugün
 • 2 Anabilim Dalı Başkanlığı. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, 1999-2000
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Enstitü Kurulu Üyeliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002-Bugün
 • 2 Akademik Bölüm Kurulu Üyeliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü, 1999-Bugün
 • 3 Fakülte Kurulu Üyeliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 2011-Bugün
 • 4 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 2011-Bugün
 • 5 Akademik Danışmanlık. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Su Sporları Kulübü, 2010
 • 6 Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003-2005
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 “Beyazlatıcı Diş Macunu Kullanımına Dikkat”, Anadolu Ajansı, 13 Mart 2008, Isparta
 • 2 “Sağlıklı Dişler İçin”, Anadolu Ajansı, 20 Aralık 2007, Isparta
 • 3 “Dişlerin Çürükten Korunması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Köşesi Programı, 28 Aralık 2004, Isparta
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Programme of Specialisation in Dentistry. "Biomaterial-Tooth Interactions". Leuven BIOMAT Research Cluster, Department of Conservative Dentistry, School of Dentistry, Oral Pathology and Maxillofacial Surgery, Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium, Şubat 2005 - Temmuz 2005.
 • 2 Continuing Education Course. University of Connecticut Health Center School of Dental Medicine, Departments of Endodontology and Prosthodontics and Operative Dentistry, Connecticut, USA, Eylül 2000.
VERDİĞİ DERSLER
Adezyon ve Adeziv Sistemler
Amalgam
Cam İyonomer Siman ve Kompomer Restoratifler
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Diş Hastalıkları ve Tedavisi I
Diş Hastalıkları ve Tedavisi II
Diş Hastalıkları ve Tedavisi III
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Stajı
Diş Hekimliğinde Sunum Teknikleri
Diş Sert Dokularının Histolojik Olarak İncelenmesi
Kompozit Rezinler
Maddeler Bilgisi (1. sınıf)
Maddeler Bilgisi (2. sınıf)
Restoratif Tedavi Yöntemleri I
Restoratif Tedavi Yöntemleri II
Restoratif Tedavi Yöntemleri III
Tedavi Araştırmaları, Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri
Tedavi Araştırmaları, Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri II
Uzmanlık Alan Dersi II (Özge Kam)
Uzmanlık Alan Dersi II (U. Burak Temel)
Uzmanlık Alan Dersi III (Özge Kam)
Uzmanlık Alan Dersi III (U. Burak Temel)
Uzmanlık Alan Dersi IV
Uzmanlık Alan Dersi IV (Özge Kam)
Uzmanlık Alan Dersi IV (U. Burak Temel)
Uzmanlık Alan Dersi V
Uzmanlık Alan Dersi V (Özge Kam)
Uzmanlık Alan Dersi V (U. Burak Temel)
Uzmanlık Alan Dersi VI
Uzmanlık Alan Dersi VI (Özge Kam)
Uzmanlık Alan Dersi VI (U. Burak Temel)
Uzmanlık Alan Dersi VII
Uzmanlık Alan Dersi VII (Özge Kam)
Uzmanlık Alan Dersi VII (U. Burak Temel)
Yukarı çık