Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mahmut BÜLBÜL
Adı Soyadı Prof. Dr. Mahmut BÜLBÜL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Telefon 2112215
E-Posta mahmutbulbul@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.mahmutbulbul.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 31.7.1975
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Kolorektal cerr, Hepatobilier sistem cerrahisi, Laparoskopik cerr.
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Bülbül M.:Rehabilitasyon hemşireliği ;261-262, GATA Basımevi Ankara, 1997
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tarhan OR, Barut I, Çerçi C, Yeşildal S, Eroğlu E, Bülbül M. Genel Cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleri SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12:226-29
 • 2 Çandır Ö, Karahan N, Bülbül M, Kılınç F, Başpınar Ş. Ispartada meme kanserli hastalarda BRCA-1,BRCA-2 ekspresyon düzeyi. SDÜ tıp Fak Dergisi 2005,12(2) 50-54
 • 3 Aydın F, Ağalar F, Çetin R, Çerçi C, Okur K, Bülbül M. İnguinal Fıtıklarda "Tension -Free" Onarım Tekniğinin Erken Sonuçları ve Morbiditeye Etki Eden Faktörler. İnsizyon 3 (2) : 94-101; 2000.
 • 4 Okur K, Çetin R, Çetin M, Bülbül M. Gastrointestinal Sistem Malignitelerinde Preoperatif Radyolojik Görüntülemenin Rolü. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 7(2): 73-77, 2000.
 • 5 Eroğlu E, Ağalar F, Akçakanat E, Çetin R, Bülbül M. 1966-1999 Yıllları Arasında www.healthgate.com@da Meme Kanseri Başlığı Altındaki Yayınların İncelenmesi. V.Meme Hastalıkları Kongresi. 7-10 Nisan 1999 İstanbul. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1:21,1999
 • 6 Eroğlu E, Ağalar F, Sarı M, Çetin R, Bülbül M. SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Sağlık Personelinin Meme Kanserinde Tedavi Konusundaki Eğilimleri. V.Meme Hastalıkları Kongresi. 7-10 Nisan 1999 İstanbul. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1:21,1999
 • 7 Kaymakçıoğlu N.,Şimşek A.,Tan A.,Yakut M.,Coşkun İ.,Bülbül M.,Savaşan M.K.:Ameliyat sonrası batın içi yapışıklıkların önlenmesinde topikal doku plazminojen aktivatörlerin etkisi; GATA Bülteni 40:70-75, 1998
 • 8 Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Yakut M.,Albay A.,Tan A.,Özyurt M.,Tufan T.:A.Apandisit tanısında preoperatif CRP nin tanısal yöntemi; GATA Bülteni 40:1-5,1998
 • 9 Şimşek A.,Bülbül M.,Çetiner S.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Şen D.:Benign safra yolu darlıklarında cerrahi tedavi ;Fırat tıp dergisi ,1:346-349, 1998
 • 10 Kaymakçıoğlu N.,Yakut M.,Tan A.,Topçuoğlu V.,Bülbül M.,Şen D.:Açık ve kapalı yöntem hemoroidektomi tekniklerinin karşılaştırılması; Kolon rektum hast. Dergisi, 11/12/1998
 • 11 Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Yakut M.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.:Genç yaş rektum kanserleri; Kolon rektum hast. Dergisi, 11/12/1998
 • 12 Kaymakçıoğlu N.,Yakut M.,Bülbül M.,Şimşek A.,Kaya M.:Pankreatik psödokistler ve cerrahi yaklaşımımız; Optimal Tıp dergisi 10:106-111, 1997
 • 13 Kaymaçıoğlu N.,Bülbül M.,Yakut M.,Coşar A.,Akdeniz A.:Ketoralak Trometamin'in hemoradektomi ağrıları üzerine etkisi ; Kolon rektum hast. Dergisi 7:223-227, 1997
 • 14 KAYA M.,BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,ÇETİNER S.,:Streptozotosin (zanosar) verilerek köpeklerde Diabetus Mellitus oluşturulması (deneysel çalışma) GATA Bülteni 33831-837, 1997
 • 15 Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Yakut M.,Zeybek N.,Şimşek A.,Şen D.:Deneysel kısa barsak sendromunda antiperistaltik segment uygulamasının transit süresine ve biyokimyasal değişime etkisi; Çağdaş cerrahi dergisi 10:131-137, 1996
 • 16 Çetiner S.,Bülbül M.,Tan A.,Akdeniz A.,Şen D.:Kolorektal anastomozlarda intraoperatif hava testinin rolü; GATA Bülteni 37:263-267, 1995
 • 17 Bülbül M.,Kısa Ö.,Kaya M.,Atalay E.,Gün H.:Kolonik obstrüksiyonlarda bakteriyel translokasyon(deneysel Çalışma) GATA Bülteni 36:57-59, 1994
 • 18 Bülbül M.,Özcan O.,Karagöz E.,Özgül Ö.,Akdeniz A.:Sıçanlarda deneysel kısa barsak sendromunda goblet hücre yanıtı, Osmangazi Ünv. Tıp Fak. Dergisi 16:19-16, 1994
 • 19 Peker Y.,Küçükali İ.,Bülbül M.,Tufan T.,Şen D.:Resection of liver metestases from colorectal cancer GATA Bülteni 35:435-442, 1993
 • 20 Küçükali İ.,Bülbül M.,Peker Y.,Kaya M.,Akdeniz A.:Bilateral meme kanserleri Optimal Tıp Dergisi 6:7-11, 1993
 • 21 Küçükali İ.,Kaya M.,Bülbül M.,Peker Y.,Akdeniz A.,Savaşan M.K.:Üst gastrointestinal kanamalarda tedavi, Karadeniz Tıp dergisi 6:13-16, 1993
 • 22 Küçükali İ.,Bülbül M.,Kaya M.,Peker Y.,Savaşan M.K.:Deneysel staz ülserlerinde mide duvarı mast hücre sayımları, Diyaliz,transplantasyon ve yanık dergisi 9:25-29, 1993
 • 23 Küçükali İ.,Kaya M.,Peker Y.,Bülbül M.,Odabaşı Z.,Devecioğlu S.:Monometric and electromyographic studies on patients with rectal prolapse; Türk J.Med.Res., 11:126-130, 1993
 • 24 Bülbül M.,Ocak İ.K.,Tufan T.:TPN'un sistemik yan etkileri Sendrom Dergisi 5:61-63, 1993
 • 25 Bülbül M.,Kaya M.,Küçükali İ.,Peker Y.,Günhan Ö.,Savaşan M.K.: Alkalen Reflü sorununda Braun anastomozun yeri;GATA Bülteni 35:237-244,1993
 • 26 Peker Y.,Küçükali İ.,Bülbül M.,Kaya M.,Kuş M.,Demirci D.,Tufan T.:A.Mesenterica superior ve ince barsağın basit tıkanmasının deneysel incelenmesi GATA bülteni 34:807815, 1992
 • 27 KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,DEVECİOĞLU S.,PAK Y.:Radyasyon proktitinde cerrahi tedavi, GATA bülteni 34:159-165, 1992
 • 28 BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,DEVECİOĞLU S.:Rektosel, Ç.Ü.Tıp fakültesi arşiv dergisi 1:67-77, 1992
 • 29 BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,GÜLER M.,DEVECİOĞLU S.:Anal deri defektlerinin S-plasti tekniğiyle tamiri, Kolon rektum hastalıkları dergisi 2:84-86, 1992
 • 30 PEKER Y.,KAYA M., BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,ÖĞÜN İ.,DEVECİOĞLU S.:Akut pankreatitte hipertonik-hiperonkotik enfüzyonların yeri (deneysel çalışma ),GATA bülteni 34:323-333, 1992
 • 31 PEKER Y.,BÜLBÜL M., KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,DEVECİOĞLU S.:Anal manometrik çalışmalarla subkutan internal sfinkterotomilerin tamlığının kontrolü, GATA bülteni 34:335-341, 1992
 • 32 BÜLBÜL M.,TUFAN T.,ÇETİNER S.,KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL E.:Troid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biopsisinin tanı ve tedavideki değeri, Endokrinolojide yönelişler dergisi 5:29-33, 1992
 • 33 BÜLBÜL M.,ÇETİNER S.,TUFAN T.,PEKER Y.USKUAY K.,SAVAŞAN M.K.:Karın travmalarında tanı ve görüntüleme yöntemlerinin yeri ve değeri, GATA bülteni 34:311-312, 1992
 • 34 İLKER S.,BÜLBÜL M.,SOBACI G.,TUNCER K.,YILDIRIM E.:Familyal adenomatöz polipozisde konjenital retina pigment epitel hipertrofisi, Türk Oftalmoloji Gazetesi 22:269-272, 1992
 • 35 BÜLBÜL M.,KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,PEKER Y.,TUFAN T.:Kısa barsak sendromunda anti peristaltik barsak segmentinin yeri (deneysel çalışma ), GATA bülteni 34:895-904, 1992
 • 36 GÖKTEPE M.,PEKER Y.,KATA M.,BÜLBÜL M.,ÖZIŞIK T., :Akut apandisit tanısında ultrasonografinin yeri,GATA Bülteni 33:691-697,1991
 • 37 BÜLBÜL M.,KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,PEKER Y.,BİNGÖL N.K.,ŞEN D., :Cerrahi hastalarda kan ve kan ürünleri transfüzyonlarının kan biyokimyasına etkileri, GATA Bülteni 33:839-847, 1991
 • 38 PEKER Y.,KAYA M.,BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,AKDENİZ A.,GÖKTEPE M., :Hipotroidizm ve troid kanserleri GATA Bülteni 33:1327-1330, 1991
 • 39 KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,ÜÇÖZ T.,DEVECİOĞLU S.,:Kalınbarsakta geçiş zamanı ölçülmesi, Kolon rektun hastalıkları dergisi 1:169-173, 1991
 • 40 KAYA M.,BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,DEVECİOĞLU S., :Prosidensiyada cerrahi tedavi, Kolon rektum hastalıkları dergisi 1:188-192, 1991
 • 41 PEKER Y.,BÜLBÜL M.,ÇETİNER S.,KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,TUFAN T., :30 yaş altındaki hastalarda rektum kanseri, kolon rektum hastalıkları dergisi 2:101-103, 1991
 • 42 KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,ÇETİNER S.,KAYA M.,PEKER Y.,DEVECİOĞLU S.:Hemoroidli hastalarda anal manometri elektromyografi ve defekografi çalışmaları,Kolon rektum hastalıkları dergisi 2:108-114, 1991
 • 43 PEKER Y.,KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,DEVECİOĞLU S., :Kolon rezeksiyonu sonrası amastomoz kaçağı sorunu (162 olgunun retrospektif incelenmesi) Kolon rektum hastalıları dergisi 3:149-153, 1991
 • 44 BÜLBÜL M.,PEKER Y., KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,AKDENİZ A.,:Akut pankreatitler (klinik çalışma), Karadeniz tıp dergisi 4:188-193, 1991
 • 45 KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,KAYA M.,PEKER Y.,DEVECİOĞLU S.:Divertikülozis koli,Karadeniz tıp dergisi 5:19-23, 1991
 • 46 TARTAN A.,TATKANY.,ŞEN D.,SAVAŞAN K.,BÜLBÜL M.,UZUNİSMAİL A.,TUFAN T., :Anorektal yaralanmalar , GATA Bülteni 25:613-622,1983
 • 47 TARTAN A,TATKAN Y,YAZICI Y,NARBAY R.D.,BÜLBÜL M :Konjenita diafragmatik herniler (on yıllık klinik vaka araştırması) GATA Bülteni 23:709-715,1981
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şimşek A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Şen D.:Blunt abdominal traumas; International review of the Armed Forces Medical services 19:55-59, 1997
 • 2 Şimşek A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Çetiner S.,Bülbül M.:Relaparotomy in abdominal gunshot wounds; International review of the Armed forces medical services 19:266-269, 1997
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cerci C, Tarhan OR, Barut I, Bulbul M. Three port versus four port laparoscopic cholecystectomy. Hepatogastroenterology 54(73):15-16,2007
 • 2 C. Cerci, S.S. Cerci, E. Eroglu, M. Dede, N. Kapucuoglu, M. Yildiz, M. Bulbul, "Thyroid cancer in toxic and non-toxic multinodular goiter," J Postgrad Med., 53(3), 157-60 (2007).
 • 3 Cerci C., Ergin C., Eroglu E., Agalar C., Agalar F., Cerci S., Bülbül M. "Effects of granulocyte-colony stimulating factor on peritoneal defense mechanisms and bacterial tranlocation after administration of systemic chemotherapy in rats." World J Gastroenterol, 2007; 13(18), 2596-9.
 • 4 O.R. Tarhan, I. Barut, Y. Akdeniz, R. Sutcu, C. Cerci, M. Bulbul, "Fibrinolytic responses of human peritoneal fluid in laparoscopic cholecystectomy: a prospective clinical study," Surg Endosc., (2007)
 • 5 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Karaguzel N, Akdeniz Y, Bulbul M. Prognostic factors of peptic ulcer perforation. Saudi Medical Journal 26(8):1255-1259,2005
 • 6 Agalar, F., Eroglu, E., Bulbul, M., Agalar, C., Tahran, O.R., Sari, M. "Staged Abdominal Repair (STAR) in the treatment of moderate to severe secondary peritonitis" World Journal of Surgery 29(2), 240-244 (2005).
 • 7 Tarhan OR, Eroglu A, Cetin R, Y Nce A, Bulbul M, Altuntas YR. Effects of seprafilm on peritoneal fibrinolytic system. ANZ J Surg. 2005 Aug;75(8):690-2.
 • 8 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Bulbul M. Experience of ambulatory laparoscopic cholecystectomy in Turkish patients. Eur J Gen Med 2005;2(3):96-99
 • 9 Ince A., Eroglu A., Tarhan O., Bulbul M. Peritoneal fibrinolytic activity in peritonitis. The American Journal of Surgery 183(2002) 67-69.
 • 10 Durak I.,Örmeci N.,Akyol Ö.,Canpolat O.,Kavutçu M.,Bülbül M.:Adenosine Deaminase,5-Nucleotidase,xantine oxidase,superoxidase dismutase and catalase activities in gastric juices from patients with gastric cancer,ulcer and athrophic gastritis; Digestive diseases and sciences, 39:721-728, 1994
 • 11 Örmeci N.,Abasıyanık A.,Bülbül M.,Aka A.,Atayurt H.,Yurtaydın C.,Dökmeci A.,Uzunalimoğlu Ö.:Endoscopic papillotomy in a child with a Biliacutaneous fistula, Endoscopy 26:565, 1994
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Barut I, Tarhan OR, Dogru U, Bulbul M. Gallbladder dublication diagnosed and treated by laparscopy. Eur J Gen Med. 2006:3(3):142-145
 • 2 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Akdeniz Y, Bulbul M. Intestinal obstruction caused by a strangulated Morgagni hernia in an adult patient: A case report and review of the literature. Journal of Thoracic Imaging20(3): 220-222,2005
 • 3 Barut I, Tarhan OR, Ciris M, Akdeniz Y, Bulbul M. Intestinal obstruction due to a mesenteric cyst. Yonsei Med J. 2004 Apr 30;45(2):356-8.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çerçi C, Çerçi SS, Süslü H, Çelikbaş B, Yildiz M, Bülbül M. Atipik Yerleşimli Paratiroid Adenomunun Gama Probe İle Tespiti: Olgu Sunumu. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2007:14(4) 33-37
 • 2 Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Dinelek H, Bülbül M. Erişkinde nadir bir akut karın sebebi olarakprimer omentum torsiyonu: Vaka Takdimi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005:12(2) 59-61
 • 3 Bircan S, Candır Ö, Aydın Ş, Başpınar Ş, Bülbül M, Kapucuoğlu N, Karahan N, Çiriş M. Synchronous primary adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumor in the stomach: a report of two cases. Turk J Gastroenterol 2004; 15:187-191.
 • 4 Çetin R, Çetin M, Çerçi C, Bülbül M. Subcutaneous İnguinal Hydatid Cyst Simulating İncarcerated İnguinal Hernia: Case Report. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 6 (2) : 53-54; 1999.
 • 5 Tan A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.: Kolorektal karsinomlarda cerrahi tedavi sonuçları (150 vakanın retrospektif analizi); Ulusal cerrahi dergisi 14:27-32, 1998
 • 6 Şimşek A.,Bülbül M.,Cengiz İ.,Kaymakçıoğlu N.,Şen D.:İntestinal obstrüsiyonlu Peutz-Jeghers olgusu; GATA Bülteni 38:123-126, 1996
 • 7 Peker Y.,Max E.,Bülbül M.,Küçükali İ.,Tan A.,Kaya M.:Sistosel Tamirinde Marlex mesh'in nadir bir komplikasyonu, Kolon rektum Hast. Dergisi; 4:195-196, 1996
 • 8 Şimşek A.,Bülbül M.,Kaymakçıoğlu N.,Cengiz İ.,Tufan T.:Gastrik remnant da karsinoid tumör ; Optimal tıp dergisi 8:99-102, 1995
 • 9 Küçükali İ.,Peker Y.,Kaya M.,Bülbül M.,Devecioğlu S.,Kolon divertikülü ile birlikte kolon karsinoması (bir olgu nedeniyle); GATA Bülteni 35:385-390 ,1993
 • 10 Küçükali İ.,Bülbül M.,Peker Y.,Kaya M.,Akdeniz A.:Gastrik leimyoma ve İnflamatuarFibroid Polip (iki olgu nedeniyle) GATA Bülteni 35:151-156 ,1993
 • 11 BÜLBÜL M.,ALTINYOLLAR H.,KAYA M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.:Nörofibramatozisde meme karsinoması (bir vaka nedeniyle ), Karadeniz tıp dergisi 5:40-41, 1992
 • 12 KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,ŞEN D.: Modifiye radikal mastektomi sonrası görülen kol ödemi, Karadeniz tıp dergisi 4:173-176, 1991
 • 13 PEKER Y.,KAYA M.,BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,GÖKTEPE M.,AKDENİZ A., :Splenik arter anevrizması (bir olgu nedeniyle) GATA Bülteni 33:1389-1394, 1991
 • 14 BÜLBÜL M.,KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,KAMALI D.,GÖRGÜLÜ S.,GÖKTEPE M.,ŞEN D., :Komplilkasyonlu travmatik diafragma fıtığı (bir olgu nedeniyle) GATA Bülteni 33:1407-1412, 1991
 • 15 KAYA M.,BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,ŞEN D.,DEVECİOĞLU S., :Kolon yaralanmaları (46 olgunun analizi),Kolon rektum hastalıkları dergisi 1:20-25, 1991
 • 16 PEKER Y.,KAYA M.,BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,TARTAN A., :Perianal bölge cildinde amibiazis (bir vaka nedeni ile) GATA Blteni 33:465-469, 1991
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çoşkun, H.,Ş., Arslan, Ç., Eroğlu, E., Köroğlu, M., Bülbül, M. "Metastatik Gastrointstinal Stromal Tümörlü Hastada İmatinib Tedavisine Bağlı Psöriasis Benzeri Cilt Döküntüsü"XVI. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan, Antalya 2005.
 • 2 Tarhan, Ö.R., Çerçi, C., Barut, İ., Doğru, U., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Multinoduler Guatr Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Saptanan Tiroid Karsinomu İnsidensi" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004.
 • 3 Tarhan, Ö.R., Barut, İ., Çerçi, C., Yeşildal, S., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Genel Cerrahi Eğitiminde Öğrenci Tercihleri" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004
 • 4 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Çerçi, C., Eroğlu, E., Çelikbaş, B., Bülbül, M. "Mide Kanserli 75 Olgunun Retrospektif Analizi" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004.
 • 5 Barut, İ., Çerçi, C., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Kumbul, K., Bülbül, M. "Kolorektal Kanserli 138 Olgunun Retrospektif Analizi" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004
 • 6 Ö.Tarhan,C.Çerçi,İ.Barut,U.Doğru,M.Bülbül. Endemik Guatr bölgesinde bulunan hastanemizde multinodüler guatr nedeni ile yapılan tiroidektomilerde komplikasyonlar oranları:Retrospektif analiz Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 7 İ.Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,Y.Akdeniz,M.Bülbül.İnkarsere Amyand Hernisi içinde gelişen gangranöz apandisit olgusu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 8 İ.Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,E.Eroğlu, U.Doğru,M.Bülbül.Tamamlayıcı tiroidektomi örneklerinde tiroid kanseri insidansı. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 9 Ö.Tarhan,C.Çerçi,İ.Barut,U.Doğru,M.Bülbül.Bir üniversite hastanesinde yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları.. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 10 C.Çerçi,Ö.Tarhan,İ.Barut,M.Bülbül. Rektal leiomyosarkom: olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 11 İ.Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,N.Karahan,U.Doğru,M.Sayılgan,M.N.Tamer,M.Bülbül. Hiperkalsemi sendromu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 12 Ö.Tarhan,C.Çerçi, İ.Barut,U.Doğru,M.Bülbül. İnsizyonel herni onarımında prolene mesh ile onlay onarımın primer onarım tekniği ile larşılaştırılması Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 13 İ.Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,M.Dede,M.Bülbül. Nadir bir ileus nedeni olarak sklerodermanın intestinal tutulumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 14 İ.Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,S.Yeşildal,M.Bülbül Daha önce laparotomi geçirmemiş ve belirgin hernisi bulunmayan hastalardaki ince barsak obstrüksiyon nedenleri . Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 15 Ö.Tarhan, İ.Barut,C.Çerçi,Y.Akdeniz,M.Bülbül. Tip II mirizzi sendromu tedavisinde Roux-en-Y hepatojejunostomi Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 16 C.Çerçi,Ö.Tarhan,İ.Barut,M.Öztürk,M.Bülbül.3 port ve 4 port ile yapılan laparoskopik kolesistektomi tekniklerinin karşılaştırılması (sözlü sunum) Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 17 .Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,N.Karagüzel,Y.Akdeniz,M.Bülbül.Peptik ülser perforasyonlarında morbidite ve mortaliteye etki eden faktörlerin değerlendirilmesi(sözlüsunum). Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 18 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Doğru, U., Dede, M., Bülbül, M. "Laparoskopik Olarak Tanısı Konulan Ve Tedavi Edilen Kolelithiazisli Safra Kesesi Duplikasyonu: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 19 Tarhan, Ö.R., Barut, İ., Dinelek, H., Akdeniz, Y., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Safra Kesesi Volvulusu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 20 Tarhan, Ö.R., Barut, İ., Dinelek, H., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Atrial Fibrilasyona Bağlı Dalak İnfarktüsü", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 200
 • 21 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Çiriş, M., Akdeniz, Y., Bülbül, M. "Mezenterik Kiste Bağlı İntestinal Obstrüksiyon: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003
 • 22 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Dinelek, H., Bülbül, M. "Erişkinde Nadir Bir Akut Batın Sebebi Olarak Primer Omentum Torsiyonu: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 23 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Öztürk, M., Doğru, U., Bülbül, M. "Strangüle Morgagni Hernisine Bağlı İntestinal Obstrüksiyon: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 24 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Öztürk, M., Bülbül, M. "Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarında İğne-Tel Lokalizasyonlu Eksizyonel Biyopsi", VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ekim 16-19, Antalya 2003.
 • 25 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Akdeniz, Y., Bülbül, M. "Mastodinide Çeşitli Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ekim 16-19, Antalya 2003.
 • 26 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Öztürk, M., Dinelek, H., Bülbül, M. "Meme Ağrısı Şikayeti İle Başvuran 434 Kadın Hastanın Retrospektif Analizi: Meme Kanseri Sıklığının Değerlendirilmesi", VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ekim 16-19, Antalya 2003.
 • 27 Sarı, M., Eroğlu, E., Ağalar, C., Eroğlu, F., Ağalar, F., Bülbül, M. "Geriatrik Hastalarda Abdominal Cerrahi", Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 15-19, Antalya 2002.
 • 28 Çerçi, C., Agalar, C., Ergin, Ç., Eroğlu, E., Bülbül, M., Ünal, A., Ağalar, F. "İntraperitoneal Ve Sistemik Kemoterapi İle Birlikte Kullanılan G-CSFin Bakteri Translokasyonu Ve Periton Savunma Mekanizmaları Üzerine Etkisi", Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, Ekim 26-28, Antalya 2000.
 • 29 Eroğlu, E., Sarı, A., Altuntaş, İ., Sütçü, R., Çandır, Ö., Bülbül, M., Ağalar, F. "Deneysel Doxorubisin Kaçağı Modelinde Lokal GM-CSF Ve Cerrahi Debridman Uygulamasının Etkinliğinin Araştırılması", Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi Ekim 26-28, Antalya 2000.
 • 30 Ağalar F.,Tarhan Ö ,Akçakanat A.,Çetin R.,Bülbül M.: A.Apandisit olgularında Sefoksitin ile profilaksi uygulanması. 14.Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 31 Mayıs-4 Haziran 1999 ,Antalya
 • 31 Eroğlu E, Ağalar F, Çetin R, Akçakanat A, Bülbül M. "İndex Medicus"da Kanser Başlığı Altında Ülkemize ait Yayınların Analizi. XIII.Ulusal Kanser Kongresi. 27 Nisan -1 Mayıs 1999 Antalya.
 • 32 Çetin R, Çerçi C, İnce A, Bülbül M, Bozkurt M, Ağalar F. Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan 120 Olgunun Sunumu. XVI.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 10-15 Ekim 1999 Antalya.
 • 33 İnce A, Çetin R, Çerçi C, Çetin M, Bülbül M. Primer sistik Kanal Karsinomu. XVI.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 10-15 Ekim 1999 Antalya.
 • 34 Çetin R, Tarhan Ö, Okur K, İnce A, Eroğlu E, Bülbül M. Nadir Bir Kolon Yaralanması Olgusu. III.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 31 Ağustos- 4 Eylül 1999 Antalya.
 • 35 Tarhan Ö, Çetin R, Bülbül M. Nisan 1995- Mayıs 1999 Tarihleri Arasındaki Acil Deneyimimiz. III.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 31 Ağustos- 4 Eylül 1999 Antalya.
 • 36 Eroğlu, E., Ağalar, F., Sarı, M., Çetin, R., Bülbül, M. "S.D.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Sağlık Personelinin Meme Kanserinde Tedavi Konusundaki Eğilimleri", V. Meme Hastalıkları Kongresi, Nisan 7-10, 1999 İstanbul. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1, 21, 1999.
 • 37 Yakut M.,Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Şimşek A.,Tekin Ö.F.,Bülbül M.,Kaay M.: Kolon yaralanmalarında cerrahi tedavi.TSK 13.Ulusal Askeri Tıp Kongresi 25-27 mart 1998 ,Ankara
 • 38 Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Yakut M.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.: Mermi ve şarapnel yaralanmaları.TSK 13.Askeri Tıp Kongresi 25-27 Mart 1998 ,Ankara
 • 39 Şimşek A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Tan A.,Çetiner S.,Bülbül M.,Şen D.: Karaciğer yaralanmalarının cerrahi tedavisi .TSK 13.Askeri Tıp Kongresi 25-27 Mart 1998 ,Ankara
 • 40 Ağalar F, Akçakanat A, Çetin R, Eroğlu E, Bülbül M, Ünal A. 1968-1997 Yılları Arasında Türkiye'nin, Index Medicus'taki Tıp Yayınları Konusundaki Aktivitesinin www.healthgate.com@'da Araştırılması. 1.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. 12-15 Kasım 1998 Ankara.
 • 41 Çetin, R., Ağalar, F., Eroğlu, E., Akçakanat, A., Bülbül, M., Ünal, A. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Aktiviteleriyle İlgili Görüşleri", Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Kasım 12-15, 1998 Ankara.
 • 42 Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.,Akdeniz A.: 30 yaş altındaki hastalarda rektum kanseri. 12.Ulusal kanser kongresi 23-26 Nisan 1997
 • 43 Şimşek A.,Yakut M.,Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Çetiner S.,Akdeniz A.,Şen D.: Kolon divertiküllerinde cerrahi.12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi 8-11 eylül 1997
 • 44 Şimşek A.,Yakut M.,Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.: Soliter rektal ülser sendromunda tanısal yöntemler ve tedavi seçenekleri. 12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi 8-11 eylül 1997
 • 45 Yakut M.,Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Şimşek A.,Bülbül M.,Akdeniz A.,Şen D.: Rektal prolapsus cerrahi tedavisi (94 olgunun retrospektif analizi).12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi 8-11 eylül 1997
 • 46 ŞİMŞEK A.,YAKUT M.,TAN A.,KAYMAKÇIOĞLU N.,BÜLBÜL M.,ÇETİNER S.,AKDENİZ A.. Kolon divertiküllerinde cerrahi. Bildiri özetleri s:34 VII.ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ 1997-ANTALYA
 • 47 ŞİMŞEK A.,YAKUT M.,TAN A.,KAYMAKÇIOĞLU M.,BÜLBÜL M.,ÇETİNER S.,ŞEN D.: Soliter rektal ülser sendromunda tanısal yöntemler ve tedavi seçenekleri. Bildiri özetleri s.52 VII.ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRRAHİSİ KONGRESİ 1997-ANTALYA
 • 48 Çetiner S.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Akın A.,Şen D.: Cerrahi sepsip ve septik şokta İmmünglobülin kullanımı. Ulusal cerrahi kongresi 15-19 mayıs 1996 ,Antalya
 • 49 KAYMAKÇIOĞLU N.,ÇETİNER S.,BÜLBÜL M.,TAŞTAN B.,YAKUT M.,ŞEN D.:Out clinical experience in Condylomata Accuminata,Abstracts p:096 1ST CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL 1996-İSTANBUL
 • 50 ÇETİNER S.,YAKUT M.,KAYMAKÇIOĞLU N.,BÜLBÜL M.,AKIN A.,ŞEN D. :Cerrahi sepsis ve septik şokta immünglobulin kullanımı. Bildiri özetleri s.36 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1996-ANTALYA
 • 51 Bülbül M.,Küçükali İ.,Akdeniz A.,Şen D.,Savaşan M.K.: Bilateral meme kanseri (12 olgu nedeniyle) 10.Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993 , İstanbul
 • 52 BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,AKDENİZ A.,ŞEN D.,SAVAŞAN M.K.:B ilateral meme kanseri (12 olgu nedeniyle ) Bildiri özetleri s:15 X.ULUSAL KANSER KONGRESİ 1993-İSTANBUL
 • 53 KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,KAYA M.,AKDENİZ A.:Gastrik leimyoma ve gastrik enflamatuar fibroid polip (iki olgu nedeniyle ) Bildiri özetleri s:409 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1992-İSTANBUL
 • 54 BÜLBÜL M., KAYA M.,SAVAŞAN M.K.,.Peptik ülser cerrahisinde alkalen reflü sorunu ve TV+GE+BRAUN Anastomozu yöntemi. Bildiri özetleri s:223 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1992-İSTANBUL
 • 55 BÜLBÜL M.,KÜÇÜKAALİ İ.,TUFAN T.:Anal S-plasti. Bildiri özetleri s:309 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1992-İSTANBUL
 • 56 BÜLBÜL M., PEKER Y.,ÇETİNER S.,TUFAN T.:Jejunal invajinasyon. Bildiri özetleri s:381 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1992-İSTANBUL
 • 57 KÜÇÜKALİ İ.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,KARAYILANOĞLU T.,SAVAŞAN M.K.:Kolosistektomili hastalarda safra tuzları metabolizması. Bildiri özetleri s:81 IX.ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 1991-NEVŞEHİR
 • 58 PEKER Y.,KAYA M.,BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,TUFAN T.:Akut pankreatitte hipertonik hiperonkotik enfüzyonların yeri.bildiri özetleri s:165 IX.ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 1991-NEVŞEHİR
 • 59 KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,ÜÇÖZ T.,DEVECİOĞLU S.:Kalınbarsakta geçiş zamanı ölçülmesi. Bildiri özetleri s:171 IX.ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 1991-NEVŞEHİR
 • 60 KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,ÜÇÖZ T.,DEVECİOĞLU S.:Kalınbarsakta geçiş zamanı ölçülmesi. Bildiri özetleri s:171 IX.ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 1991-NEVŞEHİR
 • 61 KAYA M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,ŞEN D.:Kolon rezeksiyonu sonrası anastomoz kaçağı sorunu.Bildiri özetleri s:185 IX.ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 1991-NEVŞEHİR
 • 62 AKKUŞ M.,BÜLBÜL M.,PEKER Y.,DEVECİOĞLU S.:Safra taşı komplikasyonları ve hücresel bağışıklık ilişkisi.Bildiri özetleri s:56 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1990-İSTANBUL
 • 63 ÇETİNER S.,KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,SAVAŞAN M. K.:Pelvik ileal rezervuar ilioanal anastomozun intralüminal bypass tüpü ile uygulanması. Bildiri özetleri s:5 IV.ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ 1990-KEMER-ANTALYA
 • 64 BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KAYA M.,TUFAN T.:Rektum kanserleri ve radyoterapi. Bildiri özetleri s:73 IV.ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ 1990-KEMER-ANTALYA
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eroglu E, Eroglu F, Yavuz L, Altuntaş İ, Delibaş N, Türker A, Agalar C, Bulbul M, Agalar FThe effect of colloidal fluid replacement on wound healing in an experimental sublethal hemorrhagic shock modelEurosurgery 2000 20-24 June 2000 İstanbul, Turkey.
 • 2 Eroglu E, Yavuz L, Eroglu F , Ergin Ç, Agalar C, Türker A, Agalar F, Bülbül M.Resuscitation with modified gelatin causes higher bacterial translocation in experimental sublethal hemorrhagic shock. Eurosurgery 2000 20-24 June 2000 İstanbul, Turkey.
 • 3 K. Okur, C. Agalar, E. Eroğlu, C. Ergin, M. Bülbül F. AgalarEvidence That G-CSF Does Not Inhibit Bacterial Translocation In An Animal Model Of LPS055: B5 Endotoxemia.X. Anniversary of Eurosurgery, Eurosurgery 200020-24 June, İstanbul 2000
 • 4 Eroğlu E.,Tarhan Ö.,Ağalar F.,Akçakanat A.,Bülbül M.: III.European congress of Trauma and Emergency Surgery September 15-17 ,1999 Lyons/France Ancient Turkish Bath Explosion
 • 5 Tan A.,Yakut M.,Bülbül M.,Kaymakçıoğlu N.,Çetiner S.,Şen D.:3rd congress International Hepato-Pancreto-Biliary Assosiation,May 24-28 ,1998. MadridMorbidity and mortality after radical and palliative pancreatic cancer surgery
 • 6 Yakut M.,Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Şimşek A.,Taşar M.,Baybek T.,Bülbül M.:8th European congress of surgery. July 1998.BudapestPercutaneous brainage of splenic abcesses
 • 7 Şimşek A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Tan A.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.:8th European congress of surgery. July 1998 .BudapestSurgery of the benign biliary strictures
 • 8 YAKUT M.,YAĞCI G.,KAYMAKÇIOĞLU N.,TAN A.,BÜLBÜL M.,TUFAN T.:The comparison of triatment modalities in primary and metastatic liver tumors.Abstracts p:28 EUROPEAN CONGRESS OF THE INTERNATIONAL HEPATOPANCREATOBILIARY ASSOCIATION 1997 HAMBURG
 • 9 ŞİMŞEK A.,YAKUT M.,KAYMAKÇIOĞLU N.,ÇETİNER S.,BÜLBÜL M.,SAVAŞAN M.K.: Relaparatomy wounds. Abstract, p:39 2nd CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDİCAL 1997-SOFIA
 • 10 Yakut M.,Yağcı G.,Kaymakçıoğlu N.,Tan A.,Bülbül M.,Tufan T.:European congress of the International Hepato-Pankreato-Biliary Assosiation 8-12 june 1997 HamburgThe comparison of treatment modalities in primery and metastatic liver tumors
 • 11 Yakut M.,Yağcı G.,Kaymakçıoğlu N.,Tan A.,Bülbül M.,Tufan T.:European congress of the International Hepato-Pankreato-Biliary Assosiation 8-12 june 1997 HamburgThe comparison of treatment modalities in primery and metastatic liver tumors
 • 12 Şimşek A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Çetiner S.,Bülbül M.,Savaşan M.K.:2nd congress of Balkan Military Medical 6-9 Oct 1997 Sofiarelaparotomy wounds
 • 13 Kaymakçıoğlu N.,Çetiner S.,Bülbül M.,Taştan B.,Yakut M.,Şen D. 1st congress of Balkan Military medical 6-8 may 1996 İstanbul Out clinical experience in Condylomata Accuminata
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 . Agalar F, Eroglu E, Akçakanat A, Tarhan Ö, Eroglu F, Agalar C, Bülbül MStaged abdominal releperotomy (S.T.A.R.) in the treatment of patientshaving peritonitis with APACHE II score of >9Eurosurgery 2000 20-24 June 2000 İstanbul, Turkey.
 • 2 Cerci, C., Agalar, C., Ergin, C., Eroglu, E., Bulbul, M., Agalar, F. "The Effects Of Systemic And Intraperitoneal Chemotherapy On Bacterial Translocation And Peritoneal Defence Mechanisms", Joint Meeting of The SIS-E and ESS, May 25-27, Nijmegan 2000
 • 3 Tarhan Ö.,Akçakanat A.,Eroğlu E.,Sarı M.,Ağalar F.,Bülbül M.: III.European Congress of Trauma and Emergency Surgery September 15-17,1999 Lyons/France Missed injuries:the ongoing challance
 • 4 Tarhan Ö.,Akçakanat A.,Eroğlu E.,Ağalar F.,Bülbül M.: III.European Congress of Trauma and Emergency Surgery September 15-17,1999 Lyons/France Cefoxitin 1 gr i.v. prophylaxis in acute appendicitis
 • 5 .Ağalar F.,Akçakanat A.,Eroğlu E.,Ağalar F.,Bülbül M.: III.European congress of Trauma and Emergency Surgery September 15-17 ,1999 Lyons/France Staged abdominal relaparotomy (STAR) for prophylaxis and treatment of abdominal hypertension secondary peritonitis
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık