Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mahmut BÜLBÜL
Adı Soyadı Prof. Dr. Mahmut BÜLBÜL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Telefon 2112215
E-Posta mahmutbulbul@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.mahmutbulbul.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 31.7.1975
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Kolorektal cerr, Hepatobilier sistem cerrahisi, Laparoskopik cerr.
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Bülbül M.:Rehabilitasyon hemşireliği ;261-262, GATA Basımevi Ankara, 1997
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tarhan OR, Barut I, Çerçi C, Yeşildal S, Eroğlu E, Bülbül M. Genel Cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleri SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12:226-29
 • 2 Çandır Ö, Karahan N, Bülbül M, Kılınç F, Başpınar Ş. Ispartada meme kanserli hastalarda BRCA-1,BRCA-2 ekspresyon düzeyi. SDÜ tıp Fak Dergisi 2005,12(2) 50-54
 • 3 Aydın F, Ağalar F, Çetin R, Çerçi C, Okur K, Bülbül M. İnguinal Fıtıklarda "Tension -Free" Onarım Tekniğinin Erken Sonuçları ve Morbiditeye Etki Eden Faktörler. İnsizyon 3 (2) : 94-101; 2000.
 • 4 Okur K, Çetin R, Çetin M, Bülbül M. Gastrointestinal Sistem Malignitelerinde Preoperatif Radyolojik Görüntülemenin Rolü. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 7(2): 73-77, 2000.
 • 5 Eroğlu E, Ağalar F, Akçakanat E, Çetin R, Bülbül M. 1966-1999 Yıllları Arasında www.healthgate.com@da Meme Kanseri Başlığı Altındaki Yayınların İncelenmesi. V.Meme Hastalıkları Kongresi. 7-10 Nisan 1999 İstanbul. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1:21,1999
 • 6 Eroğlu E, Ağalar F, Sarı M, Çetin R, Bülbül M. SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Sağlık Personelinin Meme Kanserinde Tedavi Konusundaki Eğilimleri. V.Meme Hastalıkları Kongresi. 7-10 Nisan 1999 İstanbul. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1:21,1999
 • 7 Kaymakçıoğlu N.,Şimşek A.,Tan A.,Yakut M.,Coşkun İ.,Bülbül M.,Savaşan M.K.: Ameliyat sonrası batın içi yapışıklıkların önlenmesinde topikal doku plazminojen aktivatörlerin etkisi; GATA Bülteni 40:70-75, 1998
 • 8 Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Yakut M.,Albay A.,Tan A.,Özyurt M.,Tufan T.: A.Apandisit tanısında preoperatif CRP nin tanısal yöntemi; GATA Bülteni 40:1-5,1998
 • 9 Şimşek A.,Bülbül M.,Çetiner S.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Şen D.: Benign safra yolu darlıklarında cerrahi tedavi ;Fırat tıp dergisi ,1:346-349, 1998
 • 10 Kaymakçıoğlu N.,Yakut M.,Tan A.,Topçuoğlu V.,Bülbül M.,Şen D.: Açık ve kapalı yöntem hemoroidektomi tekniklerinin karşılaştırılması; Kolon rektum hast. Dergisi, 11/12/1998
 • 11 Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Yakut M.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.: Genç yaş rektum kanserleri; Kolon rektum hast. Dergisi, 11/12/1998
 • 12 Kaymakçıoğlu N.,Yakut M.,Bülbül M.,Şimşek A.,Kaya M.: Pankreatik psödokistler ve cerrahi yaklaşımımız; Optimal Tıp dergisi 10:106-111, 1997
 • 13 Kaymaçıoğlu N.,Bülbül M.,Yakut M.,Coşar A.,Akdeniz A.: Ketoralak Trometamin'in hemoradektomi ağrıları üzerine etkisi ; Kolon rektum hast. Dergisi 7:223-227, 1997
 • 14 KAYA M.,BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,ÇETİNER S.,:Streptozotosin (zanosar) verilerek köpeklerde Diabetus Mellitus oluşturulması (deneysel çalışma) GATA Bülteni 33831-837, 1997
 • 15 Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Yakut M.,Zeybek N.,Şimşek A.,Şen D.: Deneysel kısa barsak sendromunda antiperistaltik segment uygulamasının transit süresine ve biyokimyasal değişime etkisi; Çağdaş cerrahi dergisi 10:131-137, 1996
 • 16 Çetiner S.,Bülbül M.,Tan A.,Akdeniz A.,Şen D.: Kolorektal anastomozlarda intraoperatif hava testinin rolü; GATA Bülteni 37:263-267, 1995
 • 17 Bülbül M.,Kısa Ö.,Kaya M.,Atalay E.,Gün H.: Kolonik obstrüksiyonlarda bakteriyel translokasyon(deneysel Çalışma) GATA Bülteni 36:57-59, 1994
 • 18 Bülbül M.,Özcan O.,Karagöz E.,Özgül Ö.,Akdeniz A.: Sıçanlarda deneysel kısa barsak sendromunda goblet hücre yanıtı, Osmangazi Ünv. Tıp Fak. Dergisi 16:19-16, 1994
 • 19 Bülbül M.,Kaya M.,Küçükali İ.,Peker Y.,Günhan Ö.,Savaşan M.K.: Alkalen Reflü sorununda Braun anastomozun yeri;GATA Bülteni 35:237-244,1993
 • 20 Peker Y.,Küçükali İ.,Bülbül M.,Tufan T.,Şen D.: Resection of liver metestases from colorectal cancer GATA Bülteni 35:435-442, 1993
 • 21 Küçükali İ.,Bülbül M.,Peker Y.,Kaya M.,Akdeniz A.: Bilateral meme kanserleri Optimal Tıp Dergisi 6:7-11, 1993
 • 22 Küçükali İ.,Kaya M.,Bülbül M.,Peker Y.,Akdeniz A.,Savaşan M.K.: Üst gastrointestinal kanamalarda tedavi, Karadeniz Tıp dergisi 6:13-16, 1993
 • 23 Küçükali İ.,Bülbül M.,Kaya M.,Peker Y.,Savaşan M.K.: Deneysel staz ülserlerinde mide duvarı mast hücre sayımları, Diyaliz,transplantasyon ve yanık dergisi 9:25-29, 1993
 • 24 Küçükali İ.,Kaya M.,Peker Y.,Bülbül M.,Odabaşı Z.,Devecioğlu S.: Monometric and electromyographic studies on patients with rectal prolapse; Türk J.Med.Res., 11:126-130, 1993
 • 25 Bülbül M.,Ocak İ.K.,Tufan T.: TPN'un sistemik yan etkileri Sendrom Dergisi 5:61-63, 1993
 • 26 Peker Y.,Küçükali İ.,Bülbül M.,Kaya M.,Kuş M.,Demirci D.,Tufan T.: A.Mesenterica superior ve ince barsağın basit tıkanmasının deneysel incelenmesi GATA bülteni 34:807815, 1992
 • 27 KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,DEVECİOĞLU S.,PAK Y.:Radyasyon proktitinde cerrahi tedavi, GATA bülteni 34:159-165, 1992
 • 28 BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,DEVECİOĞLU S.:Rektosel, Ç.Ü.Tıp fakültesi arşiv dergisi 1:67-77, 1992
 • 29 BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,GÜLER M.,DEVECİOĞLU S.:Anal deri defektlerinin S-plasti tekniğiyle tamiri, Kolon rektum hastalıkları dergisi 2:84-86, 1992
 • 30 PEKER Y.,KAYA M., BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,ÖĞÜN İ.,DEVECİOĞLU S.:Akut pankreatitte hipertonik-hiperonkotik enfüzyonların yeri (deneysel çalışma ),GATA bülteni 34:323-333, 1992
 • 31 PEKER Y.,BÜLBÜL M., KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,DEVECİOĞLU S.:Anal manometrik çalışmalarla subkutan internal sfinkterotomilerin tamlığının kontrolü, GATA bülteni 34:335-341, 1992
 • 32 BÜLBÜL M.,TUFAN T.,ÇETİNER S.,KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL E.:Troid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biopsisinin tanı ve tedavideki değeri, Endokrinolojide yönelişler dergisi 5:29-33, 1992
 • 33 BÜLBÜL M.,ÇETİNER S.,TUFAN T.,PEKER Y.USKUAY K.,SAVAŞAN M.K.:Karın travmalarında tanı ve görüntüleme yöntemlerinin yeri ve değeri, GATA bülteni 34:311-312, 1992
 • 34 İLKER S.,BÜLBÜL M.,SOBACI G.,TUNCER K.,YILDIRIM E.:Familyal adenomatöz polipozisde konjenital retina pigment epitel hipertrofisi, Türk Oftalmoloji Gazetesi 22:269-272, 1992
 • 35 BÜLBÜL M.,KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,PEKER Y.,TUFAN T.:Kısa barsak sendromunda anti peristaltik barsak segmentinin yeri (deneysel çalışma ), GATA bülteni 34:895-904, 1992
 • 36 GÖKTEPE M.,PEKER Y.,KATA M.,BÜLBÜL M.,ÖZIŞIK T., :Akut apandisit tanısında ultrasonografinin yeri,GATA Bülteni 33:691-697,1991
 • 37 BÜLBÜL M.,KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,PEKER Y.,BİNGÖL N.K.,ŞEN D., :Cerrahi hastalarda kan ve kan ürünleri transfüzyonlarının kan biyokimyasına etkileri, GATA Bülteni 33:839-847, 1991
 • 38 PEKER Y.,KAYA M.,BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,AKDENİZ A.,GÖKTEPE M., :Hipotroidizm ve troid kanserleri GATA Bülteni 33:1327-1330, 1991
 • 39 KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,ÜÇÖZ T.,DEVECİOĞLU S.,:Kalınbarsakta geçiş zamanı ölçülmesi, Kolon rektun hastalıkları dergisi 1:169-173, 1991
 • 40 KAYA M.,BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,DEVECİOĞLU S., :Prosidensiyada cerrahi tedavi, Kolon rektum hastalıkları dergisi 1:188-192, 1991
 • 41 PEKER Y.,BÜLBÜL M.,ÇETİNER S.,KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,TUFAN T., :30 yaş altındaki hastalarda rektum kanseri, kolon rektum hastalıkları dergisi 2:101-103, 1991
 • 42 KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,ÇETİNER S.,KAYA M.,PEKER Y.,DEVECİOĞLU S.:Hemoroidli hastalarda anal manometri elektromyografi ve defekografi çalışmaları,Kolon rektum hastalıkları dergisi 2:108-114, 1991
 • 43 PEKER Y.,KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,DEVECİOĞLU S., :Kolon rezeksiyonu sonrası amastomoz kaçağı sorunu (162 olgunun retrospektif incelenmesi) Kolon rektum hastalıları dergisi 3:149-153, 1991
 • 44 BÜLBÜL M.,PEKER Y., KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,AKDENİZ A.,:Akut pankreatitler (klinik çalışma), Karadeniz tıp dergisi 4:188-193, 1991
 • 45 KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,KAYA M.,PEKER Y.,DEVECİOĞLU S.:Divertikülozis koli,Karadeniz tıp dergisi 5:19-23, 1991
 • 46 TARTAN A.,TATKANY.,ŞEN D.,SAVAŞAN K.,BÜLBÜL M.,UZUNİSMAİL A.,TUFAN T., :Anorektal yaralanmalar , GATA Bülteni 25:613-622,1983
 • 47 TARTAN A,TATKAN Y,YAZICI Y,NARBAY R.D.,BÜLBÜL M :Konjenita diafragmatik herniler (on yıllık klinik vaka araştırması) GATA Bülteni 23:709-715,1981
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şimşek A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Şen D.: Blunt abdominal traumas; International review of the Armed Forces Medical services 19:55-59, 1997
 • 2 Şimşek A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Çetiner S.,Bülbül M.: Relaparotomy in abdominal gunshot wounds; International review of the Armed forces medical services 19:266-269, 1997
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cerci C, Tarhan OR, Barut I, Bulbul M. Three port versus four port laparoscopic cholecystectomy. Hepatogastroenterology 54(73):15-16,2007
 • 2 C. Cerci, S.S. Cerci, E. Eroglu, M. Dede, N. Kapucuoglu, M. Yildiz, M. Bulbul, "Thyroid cancer in toxic and non-toxic multinodular goiter," J Postgrad Med., 53(3), 157-60 (2007).
 • 3 Cerci C., Ergin C., Eroglu E., Agalar C., Agalar F., Cerci S., Bülbül M. "Effects of granulocyte-colony stimulating factor on peritoneal defense mechanisms and bacterial tranlocation after administration of systemic chemotherapy in rats." World J Gastroenterol, 2007; 13(18), 2596-9.
 • 4 O.R. Tarhan, I. Barut, Y. Akdeniz, R. Sutcu, C. Cerci, M. Bulbul, "Fibrinolytic responses of human peritoneal fluid in laparoscopic cholecystectomy: a prospective clinical study," Surg Endosc., (2007)
 • 5 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Karaguzel N, Akdeniz Y, Bulbul M. Prognostic factors of peptic ulcer perforation. Saudi Medical Journal 26(8):1255-1259,2005
 • 6 Agalar, F., Eroglu, E., Bulbul, M., Agalar, C., Tahran, O.R., Sari, M. "Staged Abdominal Repair (STAR) in the treatment of moderate to severe secondary peritonitis" World Journal of Surgery 29(2), 240-244 (2005).
 • 7 Tarhan OR, Eroglu A, Cetin R, Y Nce A, Bulbul M, Altuntas YR. Effects of seprafilm on peritoneal fibrinolytic system. ANZ J Surg. 2005 Aug;75(8):690-2.
 • 8 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Bulbul M. Experience of ambulatory laparoscopic cholecystectomy in Turkish patients. Eur J Gen Med 2005;2(3):96-99
 • 9 Ince A., Eroglu A., Tarhan O., Bulbul M. Peritoneal fibrinolytic activity in peritonitis. The American Journal of Surgery 183(2002) 67-69.
 • 10 Durak I.,Örmeci N.,Akyol Ö.,Canpolat O.,Kavutçu M.,Bülbül M.:Adenosine Deaminase,5-Nucleotidase,xantine oxidase,superoxidase dismutase and catalase activities in gastric juices from patients with gastric cancer,ulcer and athrophic gastritis; Digestive diseases and sciences, 39:721-728, 1994
 • 11 Örmeci N.,Abasıyanık A.,Bülbül M.,Aka A.,Atayurt H.,Yurtaydın C.,Dökmeci A.,Uzunalimoğlu Ö.:Endoscopic papillotomy in a child with a Biliacutaneous fistula, Endoscopy 26:565, 1994
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Barut I, Tarhan OR, Dogru U, Bulbul M. Gallbladder dublication diagnosed and treated by laparscopy. Eur J Gen Med. 2006:3(3):142-145
 • 2 Barut I, Tarhan OR, Cerci C, Akdeniz Y, Bulbul M. Intestinal obstruction caused by a strangulated Morgagni hernia in an adult patient: A case report and review of the literature. Journal of Thoracic Imaging20(3): 220-222,2005
 • 3 Barut I, Tarhan OR, Ciris M, Akdeniz Y, Bulbul M. Intestinal obstruction due to a mesenteric cyst. Yonsei Med J. 2004 Apr 30;45(2):356-8.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çerçi C, Çerçi SS, Süslü H, Çelikbaş B, Yildiz M, Bülbül M. Atipik Yerleşimli Paratiroid Adenomunun Gama Probe İle Tespiti: Olgu Sunumu. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2007:14(4) 33-37
 • 2 Barut İ, Tarhan OR, Eroğlu E, Dinelek H, Bülbül M. Erişkinde nadir bir akut karın sebebi olarakprimer omentum torsiyonu: Vaka Takdimi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005:12(2) 59-61
 • 3 Bircan S, Candır Ö, Aydın Ş, Başpınar Ş, Bülbül M, Kapucuoğlu N, Karahan N, Çiriş M. Synchronous primary adenocarcinoma and gastrointestinal stromal tumor in the stomach: a report of two cases. Turk J Gastroenterol 2004; 15:187-191.
 • 4 Çetin R, Çetin M, Çerçi C, Bülbül M. Subcutaneous İnguinal Hydatid Cyst Simulating İncarcerated İnguinal Hernia: Case Report. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 6 (2) : 53-54; 1999.
 • 5 Tan A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.: Kolorektal karsinomlarda cerrahi tedavi sonuçları (150 vakanın retrospektif analizi); Ulusal cerrahi dergisi 14:27-32, 1998
 • 6 Peker Y.,Max E.,Bülbül M.,Küçükali İ.,Tan A.,Kaya M.: Sistosel Tamirinde Marlex mesh'in nadir bir komplikasyonu, Kolon rektum Hast. Dergisi; 4:195-196, 1996
 • 7 Şimşek A.,Bülbül M.,Cengiz İ.,Kaymakçıoğlu N.,Şen D.: İntestinal obstrüsiyonlu Peutz-Jeghers olgusu; GATA Bülteni 38:123-126, 1996
 • 8 Şimşek A.,Bülbül M.,Kaymakçıoğlu N.,Cengiz İ.,Tufan T.: Gastrik remnant da karsinoid tumör ; Optimal tıp dergisi 8:99-102, 1995
 • 9 Küçükali İ.,Peker Y.,Kaya M.,Bülbül M.,Devecioğlu S., Kolon divertikülü ile birlikte kolon karsinoması (bir olgu nedeniyle); GATA Bülteni 35:385-390 ,1993
 • 10 Küçükali İ.,Bülbül M.,Peker Y.,Kaya M.,Akdeniz A.: Gastrik leimyoma ve İnflamatuarFibroid Polip (iki olgu nedeniyle) GATA Bülteni 35:151-156 ,1993
 • 11 BÜLBÜL M.,ALTINYOLLAR H.,KAYA M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.:Nörofibramatozisde meme karsinoması (bir vaka nedeniyle ), Karadeniz tıp dergisi 5:40-41, 1992
 • 12 PEKER Y.,KAYA M.,BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,TARTAN A., :Perianal bölge cildinde amibiazis (bir vaka nedeni ile) GATA Blteni 33:465-469, 1991
 • 13 PEKER Y.,KAYA M.,BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,GÖKTEPE M.,AKDENİZ A., :Splenik arter anevrizması (bir olgu nedeniyle) GATA Bülteni 33:1389-1394, 1991
 • 14 BÜLBÜL M.,KAYA M.,KÜÇÜKALİ İ.,KAMALI D.,GÖRGÜLÜ S.,GÖKTEPE M.,ŞEN D., :Komplilkasyonlu travmatik diafragma fıtığı (bir olgu nedeniyle) GATA Bülteni 33:1407-1412, 1991
 • 15 KAYA M.,BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,ŞEN D.,DEVECİOĞLU S., :Kolon yaralanmaları (46 olgunun analizi),Kolon rektum hastalıkları dergisi 1:20-25, 1991
 • 16 KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,ŞEN D.: Modifiye radikal mastektomi sonrası görülen kol ödemi, Karadeniz tıp dergisi 4:173-176, 1991
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çoşkun, H.,Ş., Arslan, Ç., Eroğlu, E., Köroğlu, M., Bülbül, M. "Metastatik Gastrointstinal Stromal Tümörlü Hastada İmatinib Tedavisine Bağlı Psöriasis Benzeri Cilt Döküntüsü"XVI. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan, Antalya 2005.
 • 2 Tarhan, Ö.R., Çerçi, C., Barut, İ., Doğru, U., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Multinoduler Guatr Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Saptanan Tiroid Karsinomu İnsidensi" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004.
 • 3 Tarhan, Ö.R., Barut, İ., Çerçi, C., Yeşildal, S., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Genel Cerrahi Eğitiminde Öğrenci Tercihleri" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004
 • 4 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Çerçi, C., Eroğlu, E., Çelikbaş, B., Bülbül, M. "Mide Kanserli 75 Olgunun Retrospektif Analizi" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004.
 • 5 Barut, İ., Çerçi, C., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Kumbul, K., Bülbül, M. "Kolorektal Kanserli 138 Olgunun Retrospektif Analizi" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004
 • 6 Ö.Tarhan,C.Çerçi,İ.Barut,U.Doğru,M.Bülbül. Endemik Guatr bölgesinde bulunan hastanemizde multinodüler guatr nedeni ile yapılan tiroidektomilerde komplikasyonlar oranları:Retrospektif analiz Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 7 İ.Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,Y.Akdeniz,M.Bülbül.İnkarsere Amyand Hernisi içinde gelişen gangranöz apandisit olgusu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 8 İ.Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,E.Eroğlu, U.Doğru,M.Bülbül.Tamamlayıcı tiroidektomi örneklerinde tiroid kanseri insidansı. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 9 Ö.Tarhan,C.Çerçi,İ.Barut,U.Doğru,M.Bülbül.Bir üniversite hastanesinde yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları.. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 10 C.Çerçi,Ö.Tarhan,İ.Barut,M.Bülbül. Rektal leiomyosarkom: olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 11 İ.Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,N.Karahan,U.Doğru,M.Sayılgan,M.N.Tamer,M.Bülbül. Hiperkalsemi sendromu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 12 Ö.Tarhan,C.Çerçi, İ.Barut,U.Doğru,M.Bülbül. İnsizyonel herni onarımında prolene mesh ile onlay onarımın primer onarım tekniği ile larşılaştırılması Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 13 İ.Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,M.Dede,M.Bülbül. Nadir bir ileus nedeni olarak sklerodermanın intestinal tutulumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 14 İ.Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,S.Yeşildal,M.Bülbül Daha önce laparotomi geçirmemiş ve belirgin hernisi bulunmayan hastalardaki ince barsak obstrüksiyon nedenleri . Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 15 Ö.Tarhan, İ.Barut,C.Çerçi,Y.Akdeniz,M.Bülbül. Tip II mirizzi sendromu tedavisinde Roux-en-Y hepatojejunostomi Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 16 C.Çerçi,Ö.Tarhan,İ.Barut,M.Öztürk,M.Bülbül.3 port ve 4 port ile yapılan laparoskopik kolesistektomi tekniklerinin karşılaştırılması (sözlü sunum) Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 17 .Barut,Ö.Tarhan,C.Çerçi,N.Karagüzel,Y.Akdeniz,M.Bülbül.Peptik ülser perforasyonlarında morbidite ve mortaliteye etki eden faktörlerin değerlendirilmesi(sözlüsunum). Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Belek Antalya
 • 18 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Doğru, U., Dede, M., Bülbül, M. "Laparoskopik Olarak Tanısı Konulan Ve Tedavi Edilen Kolelithiazisli Safra Kesesi Duplikasyonu: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 19 Tarhan, Ö.R., Barut, İ., Dinelek, H., Akdeniz, Y., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Safra Kesesi Volvulusu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 20 Tarhan, Ö.R., Barut, İ., Dinelek, H., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Atrial Fibrilasyona Bağlı Dalak İnfarktüsü", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 200
 • 21 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Çiriş, M., Akdeniz, Y., Bülbül, M. "Mezenterik Kiste Bağlı İntestinal Obstrüksiyon: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003
 • 22 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Dinelek, H., Bülbül, M. "Erişkinde Nadir Bir Akut Batın Sebebi Olarak Primer Omentum Torsiyonu: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 23 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Öztürk, M., Doğru, U., Bülbül, M. "Strangüle Morgagni Hernisine Bağlı İntestinal Obstrüksiyon: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 24 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Öztürk, M., Bülbül, M. "Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarında İğne-Tel Lokalizasyonlu Eksizyonel Biyopsi", VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ekim 16-19, Antalya 2003.
 • 25 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Akdeniz, Y., Bülbül, M. "Mastodinide Çeşitli Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ekim 16-19, Antalya 2003.
 • 26 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Öztürk, M., Dinelek, H., Bülbül, M. "Meme Ağrısı Şikayeti İle Başvuran 434 Kadın Hastanın Retrospektif Analizi: Meme Kanseri Sıklığının Değerlendirilmesi", VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ekim 16-19, Antalya 2003.
 • 27 Sarı, M., Eroğlu, E., Ağalar, C., Eroğlu, F., Ağalar, F., Bülbül, M. "Geriatrik Hastalarda Abdominal Cerrahi", Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 15-19, Antalya 2002.
 • 28 Çerçi, C., Agalar, C., Ergin, Ç., Eroğlu, E., Bülbül, M., Ünal, A., Ağalar, F. "İntraperitoneal Ve Sistemik Kemoterapi İle Birlikte Kullanılan G-CSFin Bakteri Translokasyonu Ve Periton Savunma Mekanizmaları Üzerine Etkisi", Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, Ekim 26-28, Antalya 2000.
 • 29 Eroğlu, E., Sarı, A., Altuntaş, İ., Sütçü, R., Çandır, Ö., Bülbül, M., Ağalar, F. "Deneysel Doxorubisin Kaçağı Modelinde Lokal GM-CSF Ve Cerrahi Debridman Uygulamasının Etkinliğinin Araştırılması", Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi Ekim 26-28, Antalya 2000.
 • 30 Eroğlu E, Ağalar F, Çetin R, Akçakanat A, Bülbül M. "İndex Medicus"da Kanser Başlığı Altında Ülkemize ait Yayınların Analizi. XIII.Ulusal Kanser Kongresi. 27 Nisan -1 Mayıs 1999 Antalya.
 • 31 Çetin R, Çerçi C, İnce A, Bülbül M, Bozkurt M, Ağalar F. Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan 120 Olgunun Sunumu. XVI.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 10-15 Ekim 1999 Antalya.
 • 32 İnce A, Çetin R, Çerçi C, Çetin M, Bülbül M. Primer sistik Kanal Karsinomu. XVI.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 10-15 Ekim 1999 Antalya.
 • 33 Çetin R, Tarhan Ö, Okur K, İnce A, Eroğlu E, Bülbül M. Nadir Bir Kolon Yaralanması Olgusu. III.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 31 Ağustos- 4 Eylül 1999 Antalya.
 • 34 Tarhan Ö, Çetin R, Bülbül M. Nisan 1995- Mayıs 1999 Tarihleri Arasındaki Acil Deneyimimiz. III.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 31 Ağustos- 4 Eylül 1999 Antalya.
 • 35 Ağalar F.,Tarhan Ö ,Akçakanat A.,Çetin R.,Bülbül M.: A.Apandisit olgularında Sefoksitin ile profilaksi uygulanması. 14.Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi 31 Mayıs-4 Haziran 1999 ,Antalya
 • 36 Eroğlu, E., Ağalar, F., Sarı, M., Çetin, R., Bülbül, M. "S.D.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Sağlık Personelinin Meme Kanserinde Tedavi Konusundaki Eğilimleri", V. Meme Hastalıkları Kongresi, Nisan 7-10, 1999 İstanbul. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1, 21, 1999.
 • 37 Ağalar F, Akçakanat A, Çetin R, Eroğlu E, Bülbül M, Ünal A. 1968-1997 Yılları Arasında Türkiye'nin, Index Medicus'taki Tıp Yayınları Konusundaki Aktivitesinin www.healthgate.com@'da Araştırılması. 1.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. 12-15 Kasım 1998 Ankara.
 • 38 Yakut M.,Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Şimşek A.,Tekin Ö.F.,Bülbül M.,Kaay M.: Kolon yaralanmalarında cerrahi tedavi.TSK 13.Ulusal Askeri Tıp Kongresi 25-27 mart 1998 ,Ankara
 • 39 Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Yakut M.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.: Mermi ve şarapnel yaralanmaları. TSK 13.Askeri Tıp Kongresi 25-27 Mart 1998 ,Ankara
 • 40 Şimşek A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Tan A.,Çetiner S.,Bülbül M.,Şen D.: Karaciğer yaralanmalarının cerrahi tedavisi .TSK 13.Askeri Tıp Kongresi 25-27 Mart 1998 ,Ankara
 • 41 Çetin, R., Ağalar, F., Eroğlu, E., Akçakanat, A., Bülbül, M., Ünal, A. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Aktiviteleriyle İlgili Görüşleri", Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Kasım 12-15, 1998 Ankara.
 • 42 Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.,Akdeniz A.: 30 yaş altındaki hastalarda rektum kanseri. 12.Ulusal kanser kongresi 23-26 Nisan 1997
 • 43 Şimşek A.,Yakut M.,Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Çetiner S.,Akdeniz A.,Şen D.: Kolon divertiküllerinde cerrahi.12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi 8-11 eylül 1997
 • 44 Şimşek A.,Yakut M.,Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.: Soliter rektal ülser sendromunda tanısal yöntemler ve tedavi seçenekleri. 12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi 8-11 eylül 1997
 • 45 Yakut M.,Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Şimşek A.,Bülbül M.,Akdeniz A.,Şen D.: Rektal prolapsus cerrahi tedavisi (94 olgunun retrospektif analizi).12.Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi 8-11 eylül 1997
 • 46 ŞİMŞEK A.,YAKUT M.,TAN A.,KAYMAKÇIOĞLU N.,BÜLBÜL M.,ÇETİNER S.,AKDENİZ A.. Kolon divertiküllerinde cerrahi. Bildiri özetleri s:34 VII.ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ 1997-ANTALYA
 • 47 ŞİMŞEK A.,YAKUT M.,TAN A.,KAYMAKÇIOĞLU M.,BÜLBÜL M.,ÇETİNER S.,ŞEN D.: Soliter rektal ülser sendromunda tanısal yöntemler ve tedavi seçenekleri. Bildiri özetleri s.52 VII.ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRRAHİSİ KONGRESİ 1997-ANTALYA
 • 48 Çetiner S.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Bülbül M.,Akın A.,Şen D.: Cerrahi sepsip ve septik şokta İmmünglobülin kullanımı. Ulusal cerrahi kongresi 15-19 mayıs 1996 ,Antalya
 • 49 KAYMAKÇIOĞLU N.,ÇETİNER S.,BÜLBÜL M.,TAŞTAN B.,YAKUT M.,ŞEN D.:Out clinical experience in Condylomata Accuminata,Abstracts p:096 1ST CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDICAL 1996-İSTANBUL
 • 50 ÇETİNER S.,YAKUT M.,KAYMAKÇIOĞLU N.,BÜLBÜL M.,AKIN A.,ŞEN D. :Cerrahi sepsis ve septik şokta immünglobulin kullanımı. Bildiri özetleri s.36 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1996-ANTALYA
 • 51 Bülbül M.,Küçükali İ.,Akdeniz A.,Şen D.,Savaşan M.K.: Bilateral meme kanseri (12 olgu nedeniyle) 10.Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993 , İstanbul
 • 52 BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,AKDENİZ A.,ŞEN D.,SAVAŞAN M.K.:B ilateral meme kanseri (12 olgu nedeniyle ) Bildiri özetleri s:15 X.ULUSAL KANSER KONGRESİ 1993-İSTANBUL
 • 53 KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,KAYA M.,AKDENİZ A.:Gastrik leimyoma ve gastrik enflamatuar fibroid polip (iki olgu nedeniyle ) Bildiri özetleri s:409 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1992-İSTANBUL
 • 54 BÜLBÜL M., KAYA M.,SAVAŞAN M.K.,.Peptik ülser cerrahisinde alkalen reflü sorunu ve TV+GE+BRAUN Anastomozu yöntemi. Bildiri özetleri s:223 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1992-İSTANBUL
 • 55 BÜLBÜL M.,KÜÇÜKAALİ İ.,TUFAN T.:Anal S-plasti. Bildiri özetleri s:309 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1992-İSTANBUL
 • 56 BÜLBÜL M., PEKER Y.,ÇETİNER S.,TUFAN T.:Jejunal invajinasyon. Bildiri özetleri s:381 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1992-İSTANBUL
 • 57 KÜÇÜKALİ İ.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,KARAYILANOĞLU T.,SAVAŞAN M.K.:Kolosistektomili hastalarda safra tuzları metabolizması. Bildiri özetleri s:81 IX.ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 1991-NEVŞEHİR
 • 58 PEKER Y.,KAYA M.,BÜLBÜL M.,KÜÇÜKALİ İ.,TUFAN T.:Akut pankreatitte hipertonik hiperonkotik enfüzyonların yeri.bildiri özetleri s:165 IX.ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 1991-NEVŞEHİR
 • 59 KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,ÜÇÖZ T.,DEVECİOĞLU S.:Kalınbarsakta geçiş zamanı ölçülmesi. Bildiri özetleri s:171 IX.ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 1991-NEVŞEHİR
 • 60 KÜÇÜKALİ İ.,KAYA M.,PEKER Y.,BÜLBÜL M.,ÜÇÖZ T.,DEVECİOĞLU S.:Kalınbarsakta geçiş zamanı ölçülmesi. Bildiri özetleri s:171 IX.ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 1991-NEVŞEHİR
 • 61 KAYA M.,PEKER Y.,KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,ŞEN D.:Kolon rezeksiyonu sonrası anastomoz kaçağı sorunu.Bildiri özetleri s:185 IX.ULUSAL TÜRK GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 1991-NEVŞEHİR
 • 62 AKKUŞ M.,BÜLBÜL M.,PEKER Y.,DEVECİOĞLU S.:Safra taşı komplikasyonları ve hücresel bağışıklık ilişkisi.Bildiri özetleri s:56 ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 1990-İSTANBUL
 • 63 ÇETİNER S.,KÜÇÜKALİ İ.,BÜLBÜL M.,SAVAŞAN M. K.:Pelvik ileal rezervuar ilioanal anastomozun intralüminal bypass tüpü ile uygulanması. Bildiri özetleri s:5 IV.ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ 1990-KEMER-ANTALYA
 • 64 BÜLBÜL M.,PEKER Y.,KAYA M.,TUFAN T.:Rektum kanserleri ve radyoterapi. Bildiri özetleri s:73 IV.ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ 1990-KEMER-ANTALYA
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eroglu E, Eroglu F, Yavuz L, Altuntaş İ, Delibaş N, Türker A, Agalar C, Bulbul M, Agalar F The effect of colloidal fluid replacement on wound healing in an experimental sublethal hemorrhagic shock model Eurosurgery 2000 20-24 June 2000 İstanbul, Turkey.
 • 2 Eroglu E, Yavuz L, Eroglu F , Ergin Ç, Agalar C, Türker A, Agalar F, Bülbül M. Resuscitation with modified gelatin causes higher bacterial translocation in experimental sublethal hemorrhagic shock. Eurosurgery 2000 20-24 June 2000 İstanbul, Turkey.
 • 3 K. Okur, C. Agalar, E. Eroğlu, C. Ergin, M. Bülbül F. Agalar Evidence That G-CSF Does Not Inhibit Bacterial Translocation In An Animal Model Of LPS055: B5 Endotoxemia. X. Anniversary of Eurosurgery, Eurosurgery 2000 20-24 June, İstanbul 2000
 • 4 Eroğlu E.,Tarhan Ö.,Ağalar F.,Akçakanat A.,Bülbül M.: III.European congress of Trauma and Emergency Surgery September 15-17 ,1999 Lyons/France Ancient Turkish Bath Explosion
 • 5 Tan A.,Yakut M.,Bülbül M.,Kaymakçıoğlu N.,Çetiner S.,Şen D.: 3rd congress International Hepato-Pancreto-Biliary Assosiation,May 24-28 ,1998. Madrid Morbidity and mortality after radical and palliative pancreatic cancer surgery
 • 6 Yakut M.,Tan A.,Kaymakçıoğlu N.,Şimşek A.,Taşar M.,Baybek T.,Bülbül M.: 8th European congress of surgery. July 1998.Budapest Percutaneous brainage of splenic abcesses
 • 7 Şimşek A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Tan A.,Bülbül M.,Çetiner S.,Şen D.: 8th European congress of surgery. July 1998 .Budapest Surgery of the benign biliary strictures
 • 8 Yakut M.,Yağcı G.,Kaymakçıoğlu N.,Tan A.,Bülbül M.,Tufan T.: European congress of the International Hepato-Pankreato-Biliary Assosiation 8-12 june 1997 Hamburg The comparison of treatment modalities in primery and metastatic liver tumors
 • 9 Yakut M.,Yağcı G.,Kaymakçıoğlu N.,Tan A.,Bülbül M.,Tufan T.: European congress of the International Hepato-Pankreato-Biliary Assosiation 8-12 june 1997 Hamburg The comparison of treatment modalities in primery and metastatic liver tumors
 • 10 Şimşek A.,Yakut M.,Kaymakçıoğlu N.,Çetiner S.,Bülbül M.,Savaşan M.K.: 2nd congress of Balkan Military Medical 6-9 Oct 1997 Sofia relaparotomy wounds
 • 11 YAKUT M.,YAĞCI G.,KAYMAKÇIOĞLU N.,TAN A.,BÜLBÜL M.,TUFAN T.:The comparison of triatment modalities in primary and metastatic liver tumors.Abstracts p:28 EUROPEAN CONGRESS OF THE INTERNATIONAL HEPATOPANCREATOBILIARY ASSOCIATION 1997 HAMBURG
 • 12 ŞİMŞEK A.,YAKUT M.,KAYMAKÇIOĞLU N.,ÇETİNER S.,BÜLBÜL M.,SAVAŞAN M.K.: Relaparatomy wounds. Abstract, p:39 2nd CONGRESS OF BALKAN MILITARY MEDİCAL 1997-SOFIA
 • 13 Kaymakçıoğlu N.,Çetiner S.,Bülbül M.,Taştan B.,Yakut M.,Şen D. 1st congress of Balkan Military medical 6-8 may 1996 İstanbul Out clinical experience in Condylomata Accuminata
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 . Agalar F, Eroglu E, Akçakanat A, Tarhan Ö, Eroglu F, Agalar C, Bülbül M Staged abdominal releperotomy (S.T.A.R.) in the treatment of patientshaving peritonitis with APACHE II score of >9 Eurosurgery 2000 20-24 June 2000 İstanbul, Turkey.
 • 2 Cerci, C., Agalar, C., Ergin, C., Eroglu, E., Bulbul, M., Agalar, F. "The Effects Of Systemic And Intraperitoneal Chemotherapy On Bacterial Translocation And Peritoneal Defence Mechanisms", Joint Meeting of The SIS-E and ESS, May 25-27, Nijmegan 2000
 • 3 Tarhan Ö.,Akçakanat A.,Eroğlu E.,Sarı M.,Ağalar F.,Bülbül M.: III.European Congress of Trauma and Emergency Surgery September 15-17,1999 Lyons/France Missed injuries:the ongoing challance
 • 4 Tarhan Ö.,Akçakanat A.,Eroğlu E.,Ağalar F.,Bülbül M.: III.European Congress of Trauma and Emergency Surgery September 15-17,1999 Lyons/France Cefoxitin 1 gr i.v. prophylaxis in acute appendicitis
 • 5 .Ağalar F.,Akçakanat A.,Eroğlu E.,Ağalar F.,Bülbül M.: III.European congress of Trauma and Emergency Surgery September 15-17 ,1999 Lyons/France Staged abdominal relaparotomy (STAR) for prophylaxis and treatment of abdominal hypertension secondary peritonitis
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık