Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayşe Diljin KEÇECİ
Adı Soyadı Prof. Dr. Ayşe Diljin KEÇECİ
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Endodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2118782
E-Posta diljinkececi@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://endoteam.sdu.edu.tr/kececi
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - 6.9.1991
Yüksek Lisans
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ 4.6.1997
İLGİ ALANLARI
kök kanal tedavisi, ağartma, dental travma, fiber post materyalleri, mikrosızıntı periapikal lezyonların iyileşmesi mikrosızıntı kökün güçlendirilmesi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÜLDAŞ HE, KEÇECİ AD. Başarısız Kök Kanal Tedavilerinde Enterococcus Faecalis'in Rolü. Dental Klinik Dergisi, 2014;8(1),28-34.
 • 2 Yaran A, Keçeci AD, Lazerin endodontideki yeri/ Lasers in endodontics. Türk Diş Hekimliği Dergisi, Eylül 2013, 88:138-146
 • 3 Keçeci AD.Türkiyede Endemik Florozis: Isparta Örneği. Dental Klinik- Diş Hekimliğinde sürekli eğitim (ISSN:2147-0375)-2012,1: 60-64.
 • 4 GÜLDAŞ HE, KEÇECİ AD. Endodontik tedavide kullanılan kök kanal patlarının sitotoksik özellikleri- Bölüm 1 m(Cytotoxic properties of endodontic root canal sealers)- Türk Dişhekimliği Dergisi (The Turkish Journal of Dentistry)19:81, 72-77, 2011
 • 5 KECECİ A.D., Doç.Dr., OK E, Dt., IŞIDAN T., Dt.,ERKEN GÜNGÖR Ö, Dt., ERDOĞAN Y, Dt., "Endodontik ekipmanın kullanımında ortaya çıkan lokal ve sistemik yan etkiler". Türk Dişhekimliği Dergisi, (Mayıs 2008),Cilt15, Sayı.72., s.102-110
 • 6 Üreyen Kaya B, Keçeci AD. Endodontide mikrosızıntının değerlendirilmesi (Evaluation of microleakage). Türk Dişhekimliği Dergisi. (Mayıs 2008),72:87-91
 • 7 KEÇECİ, A.D.Kontakt sporlarda dental travmadan korunma" Egzersiz, 2007, 1(1): 16-21.
 • 8 Keçeci A.D., Yemenici B. Kama Defektlerinin Etiyoloji ve İnsidansının İncelenmesi. Türk Dişhekimliği Dergisi 13 (66):235-239 (2006)
 • 9 Keçeci A.D., Üreyen Kaya B." Endodonsiyum Kaynaklı Periapikal Lezyon (EPL): Etiyoloji, Sınıflandırma, Radyografik Değerlendirme ve İyileşme" Türk Dişhekimliği Dergisi 12(64):79-84 (2006).
 • 10 Keçeci A.D., Taç A.G. Kuartz Fiber Yapıda Bir Post Materyalin Üç Farklı Vakada Uygulanması. Türk Dişhekimliği Dergisi 12(62),201-204 (2005)
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Keçeci AD, Dinç V: Epidemiyolojik araştırma Yöntemleri ve Endodonti .Turkiye Klinikleri J Endod-Special Topics 2017;3(1):1-8
 • 2 KEÇECİ AD, BASA EŞ, KÜÇÜK Ö. Vital Pulpa Tedavilerinde Klinik Uygulama Teknikleri. Türkiye klinikleri Endodonti Özel Sayısı, Turkiye Klinikleri J Endod-Special Topics 2017;3(3):165-80
 • 3 Kurnaz S,Keçeci AD. Vertikal Diş Kırıkları. Dental Klinik 2015,(2) 36-46
 • 4 TEKE A,KECECİ AD. Sonlu Elemanlar Analizinin Diş Hekimliği ve Endodontide Kullanımı- ROOTS 16, (10-14)2012
 • 5 Üreyen Kaya B, Keçeci AD: Kök kanal irrigasyonunun etkinliğini artırmada kullanılan güncel yöntemler.Dental Klinik (ISSN:2147-0375) Sayı 2: sayfa 69-75,2012
 • 6 GÜLDAŞ HE, KEÇECİ AD. Endodontik tedavide kullanılan kök kanal patlarının sitotoksik özellikleri- Bölüm2- Kök kanal patları ve sitotoksisite. ROOTS- 5:15, 12-19, 2011
 • 7 KEÇECİ AD, IŞIDAN T: Ni-Ti aletlerin kırılmaya karşı dayanıklıkları. ROOTS the international magazine of endodontics.2009:9(4):,30-39.
 • 8 KEÇECİ AD: Endododontik kaynaklı periapikal lezyonlar (Bölüm 1)-Etiyoloji, prevalans,lezyonun dinamiği,tanı ve tedavisi. ROOTS the international magazine of endodontics.2008: 4(3):,36-41.
 • 9 KEÇECİ AD: Endododontik kaynaklı periapikal lezyonlar (Bölüm 2)-İyileşme Proçesi. ROOTS the international magazine of endodontics.2008:5(4):,26-32.
 • 10 Keçeci A.D., "Florozlu Dişlerde Tedavi Alternatifleri: Office-Bleaching + Home Bleaching", Göldent Isparta Burdur Dişhekimleri Odası Dergisi 2,11-15 (2000)
 • 11 Keçeci A.D., Florun Metabolizması, Diş Sert Dokularına Pozitif ve Negatif Etkileri. Göldent Isparta Burdur Dişhekimleri Odası Dergisi 2:7-10(2000)
 • 12 Pişkin B., Aktener O, Ermiş B, Keçeci A.D., "Direk Ve İndirek Kompozit İnley Maddelerinin Klinik Değerlendirilmesi (Başlangıç Bulguları ve 18 Aylık Sonuçları )" İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi, 8, 26-31 (1996)
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Endodontide Problemler.Etiyoloji, tanı ve Tedavi.Quintessence yayıncılık, Istanbul, 2014. Bölüm 5. S-97-114. ISBN- 978-605-85450-0-7
 • 2 Endodontide Problemler.Etiyoloji, tanı ve Tedavi.Quintessence yayıncılık, Istanbul, 2014. Bölüm 14. S-337-354. ISBN- 978-605-85450-0-7
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Keçeci AD, Gürbüz N, Dinç V, Aşçı Çelik D, Üreyen Kaya B. m-RNA expression of TNF-a levels In Type 2 diabetic and non-diabetic individuals with apical periodontitis. International Endodontic Journal, 50 (Suppl. 1), 3–65, 2017
 • 2 Guldas HE, Ozturk T, Kececi AD, Sesli Cetin E, Üreyen Kaya B. The efficacy of Glycyrrhiza glabra extract and Cetrimide against Enterococcus faecalis compared to NaOCL: a preliminary study. 16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. 12-14 September, Lisbon/Portugal. R 34. International Endodontic Journal 2013; 46: 1-75.
 • 3 Ureyen Kaya B, Kececi AD, Cicek E, Ertugrul F, Yaran A, Koskan O. Effectiveness of D-Race used solely, with self adjusting files (SAF) or with SAF/orange oil in removing root fillings from curved root canals. 16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. 12-14 September, Lisbon/Portugal. R 166. International Endodontic Journal 2013; 46: 1-75.
 • 4 Keçeci Ayşe D, Kaya Bulem Üreyen, Güldaş Egemen, Sarıtekin Erdal.PREVALENCE, PERCEPTION, AND TREATMENT ALTERNATIVES OF DENTAL FLUOROSIS IN A TURKISH RURAL COMMUNITY. Fluoride 45(3 Pt 1)151–218/174 ((ISSN 0015-4725)
 • 5 B Üreyen Kaya, A D Keçeci, E Sesli Çetin, E Güldaş, L Öksüz, T Öztürk. Antibacterial efficacy of nonthermal atmospheric pressure plasma against Enterococcus faecalis. International Endodontic Journal, 44, 1176–1221, 2011.R-69
 • 6 A D Keçeci, F Kont Çobankara, S S Hakkı, K Çelik, M Sağlam, N Dündar, S Belli. Evaluation of IL-6 and PGE2 levels in GCF of the teeth with periapical diseases. International Endodontic Journal, 44, 1176–1221, 2011. R-127
 • 7 B Üreyen Kaya, A D Keçeci, E Sesli Çetin, E Güldaş, L Öksüz, T Öztürk. Antibacterial efficacy of nonthermal atmospheric pressure plasma against Enterococcus faecalis. International Endodontic Journal, 44, 1176–1221, 2011.R-35
 • 8 KECECİ AD. Prevention of Dental Trauma in Contact Sports. Journal of Sports Science& Medicine. Vol 8. Supplementum 11, 2009. p.46 of Sports
 • 9 KEÇECİ, A.D., ÜREYEN KAYA B.,Dr., ADANIR N., "Micro-push-out bond strengths of four fibre-reinforced composite post systems and two luting cements." International Endodontic Journal, 40, 979-1007, 2007 Abstract no. R3.76
 • 10 ÜREYEN KAYA B. KEÇECİ, A.D.,BELLİ S. "Evaluation of glucose penetration along gutta-percha and thermoplastic synthetic polymer-based root filling systems." International Endodontic Journal, 40, 979-1007, 2007, S.1005 Abstract no. R3.82
 • 11 Keçeci A.D., Çelik D., "Prospective Investigation Of Flare-Up Rates And Related Factors After Emergency Treatment By Senior Students Versus An Endodontist", ESE, Athens, Greece, 1-4 October, 2003. International Endodontic Journal 36, 1-39, p-16-17,2003
 • 12 Keçeci A.D., Adanır N., "Comparison Of The Fracture Strengths Of Various Materials Used To Bond The Fragments Of Vertically Fractured Pulpless Teeth", ESE, Athens, Greece, 1-4 October, 2003. International Endodontic Journal 36, 1-39, Abtract no: R 29 (2003)
 • 13 Keçeci A.D., Celik Unal G, Sen B.H., "Comparison Of Cold Lateral Compaction And Continuous Wave Of Obturation Techniques Following Manual Or Rotary İnstrumentation", International Journal Of Endodontics. 35, 79-119, Abtract no: R 43 (2002).
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Keçeci A.D., Bozkuş H., Üreyen Kaya B., "Isparta-Burdur Bölgesi Serbest Dişhekimlerinin Etik Yaklaşımları", Türk Dişhekimliği Tarihi ve Etik Kongresi,Kongre Kitabı, 5-6, İstanbul, 20-22 Kasım 2003.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KEÇECİ AD. Herbal Alternatives to Synthetic Root Canal Disinfection in Human Teeth. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity 05-08 July 2017, Minsk - BELARUS 202 OP299
 • 2 BASA ŞE, KEÇECİ AD. REPAIR OF MIDDLE THIRD PERFORATION OF THE ROOT WITH MTA: A CASE REPORT. İzdo 2017 10-12 Kasım İzmir
 • 3 Şahin Erinç BASA, Ayşe Diljin KEÇECİ. TWO DIFFERENT CASES OF UNUSUAL ROOT CANAL ANATOMY: TWO ROOTED MAXILLARY MOLAR AND THREE ROOTED MAXILLARY PREMOLAR. İzdo 2017 10-12 Kasım İzmir
 • 4 Volkan Dinç, Ayşe Diljin Keçeci, Banu Kale, Bulem Üreyen Kaya. Radiographical Evaluation Of Periapical Status and Endodontic Root Canal Treatment Quality In Healthy and Type 2 Diabetic Individuals. Sağlıklı ve Tip 2 Diyabetli Bireylerde Periapikal Durumun ve Endodontik Tedavi Kalitesinin Radyografik Olarak İncelenmesi- sözlü bildiri. Türk Endodonti Dernegi 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevsehir.26-29 Mayıs 2016
 • 5 Dinç V, Keçeci AD., Üreyen Kaya B.MİNERAL TRİOKSİT AGREGAT’ IN ENDODONTİDE DÖRT FARKLI KLİNİK UYGULAMASI Türk Endodonti Derneği 13.Uluslarası kongresi. Kapadokya, Nevşehir.26-29 Mayıs 2016
 • 6 DINÇ VOLKAN,ÜREYEN KAYA BULEM,KEÇECI AYSE DILJIN: KÖK GELISIMI TAMAMLANMAMIS NEKROTIK PULPALI DISLERDE REJENERATIF ENDODONTIK TEDAVI: IKI VAKA RAPORU.Türk Endodonti Dernegi 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevsehir.26-29 Mayıs 2016
 • 7 TEKE Anıl,KEÇECI AYSE DILJIN,ÜREYEN KAYA BULEM. MATERYALIN TIPI, TEKNIK VEYA YÜKSEK BÜYÜTME KÖK UCU DOLGUSUNUN SIZDIRMAZLIGINI ETKILER Mİ?Türk Endodonti Dernegi 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevsehir.26-29 Mayıs 2016
 • 8 Teke Anıl,KEÇECI AYSE DILJIN,ÜREYEN KAYA BULEM,Yaylalı İbrahim Ethem. DENTAL OPERASYON MIKROSKOBU KULLANIMININ KÖK UCU DOLGU MATERYALLERININ PUSH-OUT BAGLANMA DAYANIMINA ETKISI. Türk Endodonti Dernegi 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevsehir.26-29 Mayıs 2016
 • 9 Sarıtekin Erdal,ÜREYEN KAYA BULEM,Asçı halil,ÖZMEN ÖZLEM,KEÇECI AYSE DILJIN. CAN MELATONIN BE PROTECTIVE AGAINST PERIAPICAL BONE RESORPTION?Türk Endodonti Dernegi 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevsehir.26-29 Mayıs 2016
 • 10 ÇIÇEK EMRE,ÜREYEN KAYA BULEM,ÖZMEN ÖZLEM,asçı halil,SAYGIN MUSTAFA,KEÇECI AYSE DILJIN.BENFOTIAMIN ENDODONTIDE YENI BIR ANTIENFLAMATUVAR OLABİLIR MI? Türk Endodonti Dernegi 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevsehir.26-29 Mayıs 2016
 • 11 DINÇ VOLKAN,KEÇECI AYSE DILJIN. AVÜLSE OLMUS MAKSILLER IKI SANTRAL DISIN GECIKMIS REPLANTASYONU: BIR VAKA RAPORU. Türk Endodonti Dernegi 13. Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevsehir.26-29 Mayıs 2016
 • 12 Teke A., Keçeci AD. Treatment of internal root resorptions using different repair materials Three case reports. 6th International Endodontic Symposium, March 6-8, 2015. Erzurum/Turkey.
 • 13 Dinç V*, Üreyen Kaya B.*, Keçeci AD*.KÖK GELİŞİMİ TAMAMLANMAMIŞ NEKROTİK PULPALI DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ: İKİ VAKA RAPORU.6. Uluslarası Endodonti Sempozyumu. Erzurum 6-8 Mart 2015-Poster
 • 14 İbrahim Ethem Yaylalı , Ayşe Diljin Keçeci , Bulem Üreyen Kaya . Tek seans kanal tedavilerinin başarı oranlarında pulpa diagnozunun rolü: Kanıta dayalı bir meta-analiz . 6th International Endodontic Symposium, March 6-8, 2015. Erzurum/Turkey.- Sözlü Bildiri
 • 15 Volkan Dinç , Gözde Uyanık, Ayşe Diljin Keçeci. Endoperiodontal lezyonlu dişlerde hemiseksiyon. 6th International Endodontic Symposium, March 6-8, 2015. Erzurum/Turkey.- Poster
 • 16 Erdal Sarıtekin, Bulem Üreyen Kaya, Emre Çiçek, Ayşe Diljin Keçeci. Komplike kron kök kırıkları ve kron kırıklarının kırık parçalarının tekrar yapıştırılması ile tedavisi: vaka raporları.6th International Endodontic Symposium, March 6-8, 2015. Erzurum/Turkey.- Poster
 • 17 Çiçek E, Kurnaz S, Dinç V, Üreyen Kaya B, Keçeci AD .Endodontik orijinli odontojenik deri fistüllerinin teşhis ve tedavisi: 3 olgu sunumu 6. Uluslarası Endodonti Sempozyumu. Erzurum 6-8 Mart 2015-Poster
 • 18 Teke A, Kurnaz S, Dinç V, Keçeci AD. Hipo-, Meso- ve ipertauradont dişlerde kök kanal tedavisi: Üç olgu sunumu. 19. EBDO Uluslararası kongre ve sergisi, Fethiye, 26-28 Nisan 2013
 • 19 Güldaş HE, Keçeci AD. Kırık Enstrünmanların Ultrasonik ve Masserann Kiti Yardımıyla Kök Kanalından Çıkarılmas: Üç Olgu Raporu.P-30, 19. EBDO Uluslararası kongre ve sergisi, Fethiye, 26-28 Nisan 2013
 • 20 - Guldas HE, Ozturk T, Kececi AD, Sesli Cetin E, Üreyen Kaya B. The efficacy of Glycyrrhiza glabra extract and Cetrimide against Enterococcus faecalis compared to NaOCL: a preliminary study. 16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. 12-14 September, Lisbon/Portugal. R 34.
 • 21 Ureyen Kaya B, Kececi AD, Cicek E, Ertugrul F, Yaran A, Koskan O. Effectiveness of D-Race used solely, with self adjusting files (SAF) or with SAF/orange oil in removing root fillings from curved root canals. 16th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. 12-14 September, Lisbon/Portugal. R 166.
 • 22 Teke A., Keçeci AD. Can An Avulsed Tooth Survive Without A dentist? – a case report. FDI Annual Dental Congress August 28-31,2013 Istanbul/TURKEY
 • 23 H. Egemen GÜLDAŞ, Erdal SARITEKIN, Anıl TEKE, Ayşe Diljin KEÇECİ. Üç Köklü Maksiller Premolar Dişlerde Endodontik Tedavi: Üç olgu nedeniyle. Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi.27-28 Nisan 2012, İstanbul. Poster no.120
 • 24 Keçeci AD,Üreyen Kaya B, Güldaş E,Sarıtekin E. PREVALENCE, PERCEPTION, AND TREATMENT ALTERNATIVES OF DENTAL FLUOROSIS IN A TURKISH RURAL COMMUNITY" XXXth Conference of the International Society for Fluoride Research, September 5–8, 2012,Szczecin, Poland.
 • 25 Teke A., Güldaş HE., Sarıtekin E., Keçeci AD. Apikal Periodontitise Sahip Kök Kanallarında Retreatment Uygulamaları: Vaka Serisi Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi.27-28 Nisan 2012, İstanbul.
 • 26 BOZKURT DA, KEÇECİ AD& BELLİ S. ANALYSIS OF PREPARATION PERFORMANCE OF REVO-S VS. LIGHTSPEED-LSX ON THE CROSS SECTIONS OF SEVERE CURVED ROOT CANALS. The 4E's of Endodontics: Education, Expertise, Ethics an Economics. Isparta,Davras March 17-19th, 2011 Abstract book.p-66, poter no.prep 05
 • 27 ÜREYEN KAYA B, GÜLDAŞ HE, KEÇECİ AD. CYCLIC FATIGUE RESISTANCE OF PROTAPER VS. RaCe IN SIMULATED CURVATURES WITH DIFFERENT POSITIONS OF THE CENTER.The 4E's of Endodontics: Education, Expertise, Ethics an Economics. Isparta,Davras March 17-19th, 2011 Abstract book.p-67, poster no.prep 06
 • 28 KEÇECİ AD, GÜLDAŞ HE, SARITEKİN E, ÖZARSLAN M,ÜREYEN KAYA B. SOFT TISSUE INJURY, ENAMEL EROSION AND IRREVERSIBLE PULPITIS DUE TO ACCIDENTAL INGESTION OF A NITRIC ACID SOLUTION.The 4 E's of Endodontics: Education, Expertise, Ethics, Economics.Davras, Isparta-TURKEY, March 17-19th, 2011,Abstract book p.97,poster no, case13.
 • 29 Ureyen Kaya, Kececi AD, Guldas HE, Aktan T NEW APPROACHES ON ROOT CANAL DEBRIDEMENT - A SEM STUDY ESE 15 th. Biennial Congress- Rome Italy-14-17 September-2011- Oral Presentation 2011
 • 30 Kececi Ayse Diljin, B Kaya Üreyen, G Koçer, M Cina Aksoy, M Gündüz, M Çetin, ED Üstün.Differential diagnosis and monitoring of periapical lesions using ultrasound and color power doppler or CT. 15th Biennial Congress of ESE. Rome-Italy 14-17 September Italy- SÖZLÜ SUNUM
 • 31 Kececi AD, Ureyen Kaya B, Saritekin E, Erdogan H, Guldas HE. PUSH-OUT BOND STRENGTH OF GUTTA-PERCHA/AH PLUS AND ENDOREZ SYSTEMS FOLLOWING DIFFERENT IRRIGATION PROTOCOLS. ESE 15th Biennial Congress, 14-17 September 2011, Italy (Oral Presentation)
 • 32 B Ureyen Kaya, Betul Gunes, M Akman, AD KEÇECİ, S Belli. Glucose penetration of new, epoxi-, methacrylate-resin and silicon based root canal sealers. ESE 15th Biennial Congress, 14-17 September 2011, Italy.. SÖZLÜ SUNUM
 • 33 Özdemir F, Keçeci A.D., "Evaluation of the efficacy and pulpal effects of two 35% H202 based in-office bleacing materials on fluorosed teeth". 12. EBDO Uuslararası bilimsel kongre ve sergisi., İZMİR, 6-8 Kasım 2009, PP35, s.96-97
 • 34 Özdemir F, Keçeci A.D., Oygür T., "Histological Evaluation of the effects of the Bleaching agents containing 35% Hydrogen Peroxide on Human Pulp Tissue : In vivo Preliminary Study" 12. EBDO Uuslararası bilimsel kongre ve sergisi., İZMİR, 6-8 Kasım 2009 PP36, s.97-98
 • 35 Keçeci A.D., Üreyen Kaya B, Orhan EO, Fentoğlu Ö: "Multiple Fiber-post applications in severe loss of tooth crown in patients with systemic diseases: two case reports. 12. EBDO Uuslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi., İZMİR, 6-8 Kasım 2009 PP53, s.118-119
 • 36 KEÇECİ, A.D.,, ÜREYEN KAYA B., ADANIR N., "Micro push-out bond strengths of four fibre-reinforced composite post systems and two luting cements." European Society of Endodontology (ESE)- Biennial Congress, İstanbul, 2007. R3.76
 • 37 ÜREYEN KAYA B., KEÇECİ, A.D., BELLİ S., "Evaluation of glucose penetration along gutta-percha and thermoplastic synthetic polymer-based root filling systems." European Society of Endodontology (ESE)- Biennial Congress, İstanbul, 2007. R3.82
 • 38 KEÇECİ, A.D., ÜREYEN KAYA B., BELLİ S., Fluid transport versus glucose penetration models to measure the long term corono-apical leakage of various root fillings. European Society of Endodontology (ESE)- Biennial Congress, İstanbul, 2007.
 • 39 Taç AG, Keçeci AD, Kaya S, Sesli Cetin E, Boşgelmez Tınaz G, Tetik T, Şen BH A comparison in endodontic flora of diabetic and non-diabetic subjects European Society of Endodontology (ESE)- Biennial Congress, İstanbul, 2007.[PP-02-38]
 • 40 Taç AG, Keçeci AD, Kaya S, Bosgelmez-Tinaz G. Antimicrobial efficacy of some herbal extracts versus endodontic antibacterials on Enterecoccus faecalis. European Society of Endodontology (ESE)- Biennial Congress, İstanbul, 2007.[PP-02-38]
 • 41 KECECİ AD, HEIDEMANN D. Comparison of the reinforcement capacity of different restoration alternatives for endodontically treated premolars European Society of Endodontology (ESE)- Biennial Congress, İstanbul, 2007.
 • 42 Çelik Ünal G., Üreyen Kaya B., Taç AG., Keçeci A.D., Retreatment efficacy of manuel versus rotary instrumentation in curved root canals PP-02-53] European Society of Endodontology (ESE)- Biennial Congress, İstanbul, 2007.
 • 43 KEÇECİ, A.D., ÜREYEN KAYA B.,Dr., ADANIR N., Push-out bond strengths of four fibre-reinforced composite post systems and two luting cements. European Society of Endodontology (ESE)- Biennial Congress, İstanbul, 2007.
 • 44 Keçeci A.D., Çelik Ünal G., Taç A.G., Üreyen Kaya B., "Intraobserver Aggreement In The Radiographic Evaluation Of The Quality Of Root Canal Obturation", 9 th International Congress of Turkish Endodontic Society, Kongre kitabı s:72, İstanbul, 22-24 Nisan, 2004.
 • 45 Keçeci A.D., Üreyen Kaya B., Çelik Ünal G., Taç A.G.,"Investigation Of Periapical Status Of The Teeth With Root Canal Treatment Indication", 9 th International Congress of Turkish Endodontic Society, kongre kitabı s:73, İstanbul, 22-24 Nisan, 2004.
 • 46 Çelik Ünal G., Keçeci A.D., Üreyen Kaya B., Taç A.G., "Radiographic Evaluation Of The Root Canals Obturated By The Undergraduates", 9 th International Congress of Turkish Endodontic Society, kongre kitabı s:45, İstanbul, 22-24 Nisan, 2004.
 • 47 Çelik Ünal G., Taç A.G., Üreyen Kaya B., Keçeci A.D., "Status Of Undergraduate Education İn Endodontics At Thirteen Turkish Dental Faculties", 9 th International Congress of Turkish Endodontic Society, Kongre kitabı s:46, İstanbul, 22-24 Nisan, 2004.
 • 48 Üreyen Kaya B., Keçeci A.D., "Healing Of Periapical Radiolucencies Following Nonsurgical Endodontic Therapy", Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1st International Dental Symposium, Kongre kitabı s:136-137, 28-30 Mayıs, 2004.
 • 49 Keçeci A.D., Üreyen Kaya B., Çelik Ünal G., Taç A.G., "Disagreement Cases Caused İnterobserver Variations During Evaluation Of Periapical Status", Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1st International Dental Symposium, Kongre kitabı s:78-79, Isparta , 28-30 Mayıs, 2004.
 • 50 Keçeci A.D., Taç A.G., "Use Of Reinforcement Fibre In The Absence Of Tooth And Grossly Destructed Clinical Crown", Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1st International Dental Symposium, Kongre kitabı s:74-75, Isparta , 28-30 Mayıs, 2004.
 • 51 Keçeci A.D., Özdemir F., "Clinical Examination Of The Side Effects Of An Office Bleaching Technique", Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1st International Dental Symposium, Kongre kitabı s:76-77, Isparta , 28-30 Mayıs, 2004.
 • 52 Keçeci A.D., Eroğlu E., "Dental Trauma Incidence and Mouthguard Use In Elite Athletes", 11th International Dental Congress Of Turkish Dental Association, kongre kitabı s:138-139, 17-22 Mayıs, İstanbul, 2004
 • 53 Keçeci A.D., Çetin C., Eroğlu E., Baydar M.L.,"Do Custom-Made Mouthguards Have Negative Effects On Aerobic Performance Capacity Of Atheletes?", The 10th ICHPER SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Kongre kitabı s: 113, Antalya, 17-20 Kasım, 2004
 • 54 Keçeci A.D., Eroğlu E., Baydar Ç.L, Çetin C., Baydar M.L.: "Trauma Incidence Of Turkish Elite Taekwondo Atheletes, Preventive Measures And Forensic Aspects Of Injuries". The 10th ICHPER SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Kongre kitabı s: 109, 110, Antalya, 17-20 Kasım, 2004
 • 55 Keçeci A.D., Çetin C., Eroğlu E., Baydar M.L.,"Do Custom-Made Mouthguards Have Negative Effects On Aerobic Performance Capacity Of Atheletes?", The 10th ICHPER SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Kongre kitabı s: 113, Antalya, 17-20 Kasım, 2004.
 • 56 Keçeci A.D., Eroğlu E., Baydar Ç.L, Çetin C., Baydar M.L.: "Trauma Incidence Of Turkish Elite Taekwondo Atheletes, Preventive Measures And Forensic Aspects Of Injuries". The 10th ICHPER SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Kongre kitabı s: 109, 110, Antalya, 17-20 Kasım, 2004.
 • 57 Keçeci A.D., Şahintürk H., Albayrak G., "Investigation Of The Psychological Effects Of The Esthetic Concern Due To Dental Fluorosis", Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Kongre kitabı s:148-149, Antalya, Haziran, 2003.
 • 58 Keçeci A.D.,"Bleaching Of Discolorations Due To Dental Fluorosis-4 Year Follow-Up", Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:143-144, Antalya, Haziran, 2003.
 • 59 Keçeci A.D., Üreyen Kaya B., Çelik Ünal G., "Comparison Of The Efficacies Of Different İnstrumentation Techniques Used For Endodontic Retreatment", Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:151-153, Antalya, Haziran, 2003.
 • 60 Bozkurt F.Y., Keçeci A.D., "2-4 Year Follow-Up Of Root Resection Cases", Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:235-236, Antalya, Haziran, 2003.
 • 61 Üreyen Kaya B., Keçeci A.D., Çelik Ünal G., "Retreatment Of Failed Root Canal Therapy", Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Kongre kitabı s:265-266, Antalya, Haziran, 2003.
 • 62 Keçeci A.D., Çelik Ünal G., Üreyen Kaya B., "Comparison Af The Amount Of Apical Extruded Material During Different Retreatment Procedures-In Vitro Study", Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:266-267, Antalya, Haziran, 2003.
 • 63 Keçeci A.D., Çelik Ünal G., "A Comparison Of Curved Root Canal Preparation Using Rotary and Hand Instruments In Simulated Root Canals", Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:153-154, Antalya, Haziran, 2003.
 • 64 Keçeci A.D., Taç A.G., Çelik Ünal G., Üreyen Kaya B., Dt.Individuals "Viewpoints On The Root Canal Therapy Around Isparta", Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:259-260, Antalya, Haziran, 2003.
 • 65 Keçeci A.D., Adanır N., "Comparison Of The Fracture Strengths Of Various Materials Used To Bond The Fragments Of Vertically Fractured Pulpless Teeth", ESE, Athens, Greece, 1-4 October, 2003. International Endodontic Journal 36, 1-39, Abtract no: R 29 (2003)
 • 66 Keçeci A.D., Yemenici B., "Investigaton Of Aetiology And İncidence Of Wedge-Shaped Defects", Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:149-150, Antalya, Haziran, 2003
 • 67 Keçeci A.D., "The Use Of Four Different Compomer Materials For Four Different Indications- Four Year Results", Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:233-234, Antalya, Haziran, 2003
 • 68 Keçeci A.D., "Comparison Of Two Materials Used For Intaracoronal Bleaching", Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, kongre kitabı s:234-235, Antalya, Haziran, 2003
 • 69 Keçeci A.D., Çelik D., "Prospective Investigation Of Flare-Up Rates And Related Factors After Emergency Treatment By Senior Students Versus An Endodontist", ESE, Athens, Greece,2003
 • 70 Keçeci A.D., Ureyen Kaya B., Celık Unal G., "Inadverdent injection of sodiumhypochlorite into periapical tissues of an abnormally formed maxillary incisor, Case Report", 7th Congress of the Balkan Stomatological Socciety(BaSS), Kongre kitabı s:227, Kuşadası,Türkiye, 28-30 Mart, 2002.
 • 71 Keçeci A.D., Kucukterci M., "Direct Digital Radiographic Assesment Of The Radiopacities Of Various Endodontic Materials", 7th Congress of the Balkan Stomatological Socciety(BaSS), Kongre kitabı s:227, Kuşadası, Turkiye, 28-30 Mart, 2002
 • 72 Keçeci A.D., "Can The Dental Fluorozis Be Bleached?", Türk Dişhekimleri Birliği 9. Uluslararası Kongresi, kongre kitabı s:188-189, Izmir, 2002
 • 73 Keçeci A.D., Celik Unal G, Sen B.H., "Comparison Of Cold Lateral Compaction And Continuous Wave Of Obturation Techniques Following Manual Or Rotary İnstrumentation", ESE10th Biennial Congress, Munich, Germany, 4-6 October, 2001.
 • 74 Keçeci A.D., Heıdemann D., Çalışkan M.K., "Eğri Kanalların Genişletilmesinde Kullanılan Üç Manuel Yöntemin Dijital Radyografik Karşılaştırması", Uluslararası Endodonti Kongresi, İstanbul, 2000
 • 75 Keçeci A.D., "Polyacid Modified Composite Resins (Compomers) From The Clinical Aspect", 5th Congress of the Balkan Stomatological Socciety(BaSS), Selanik, Yunanistan, 2000
 • 76 Keçeci A.D., "A Conservative Approach To The Closure Of Diastemata, One Year Study", Bass 2000 Congress, Selanik, Yunanistan, 2000.
 • 77 Keçeci A.D., "Successful Treatment Of Fluorosis With An Office Bleaching Technique", Bass 2000 Congress, Selanik, Yunanistan, 2000 poster..
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 (Dişhekimliği Fakültelerinden Yüksek Lisans Derecesiyle mezun olunmaktadır. Bazı Fakültelerde bitirme tezi yaptırılmaktadır) Keçeci AD., "Kök Kanal Tedavisinde Louis Gourgas Yöntemi", Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, 1997, İzmir
 • Doktora Tezi
 • 1 "Eğri Kanalların Genişletilmesinde Kullanılan Üç Farklı Yöntemin İntraoral Dijital Radyografi Yöntemiyle Karşılaştırılması"."Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, 1997. 1. Danışman: Prof. Dr. M. Kemal Çalışkan (Ege Üniversitesi), 2. Danışman: Prof. Dr. D. Heidemann (JW. Goethe Üniversitesi, Almanya)
 • 2 KEÇECİ AD. Eğri Kanalların Genişletilmesinde Kullanılan Üç Farklı Yöntemin İntraoral Dijital Radyografi Yöntemiyle Karşılaştırılması- Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Doktora Tezi-1997
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bambul M., "Kanal Aletlerinin Kırılmasında Fiziksel Özelliklerin Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, Isparta 2003.
 • 2 Şahintürk H. "Dental Florozisin Psikolojik Düzeyde Etkilerinin İncelenmesi." Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, Isparta 2003.
 • 3 Küçükterci M., "Endodontik materyallerin Radyopasitelerinin Dijital Radyografi ile Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD,Isparta, 2002.
 • 4 Erol O., Endodontik Tedavide Başarı., Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, Isparta, 2002.
 • 5 Çelik D., "Endodontide Akut Alevlenmeler( Flare-up)". Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, Isparta 2001.
 • 6 (Dişhekimliği Fakültelerinden Yüksek Lisans Derecesiyle mezun olunmaktadır. Bazı Fakültelerde bitirme tezi yaptırılmaktadır) Öney Ö., "Florozisin Etiyolojisi ve Epidemiyolojisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, Isparta 2000.
 • 7 Yemenici B., "Kama Defektlerinin Etiyolojisi ve İnsidansının İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, Isparta 2000.
 • 8 Bozkuş H., "Isparta-Burdur Bölgesi Serbest Dişhekimlerinin Etik Yaklaşımları", Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD, Isparta 2000.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Doktora Tezi Danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Diljin Keçeci: Doktora Öğrencisi: Dt. Anıl TEKE
 • 2 DUS-Tezi danışmanı. Prof. Dr. Ayşe Diljin Keçeci. DUS öğrencisi. Dt. Safa KURNAZ.
 • 3 DANIŞMAN: Prof. Dr. Ayşe Diljin KEÇECİ Doktora öğrencisi:Hilmi Egemen GÜLDAŞ. DOKTORA TEZİ: DENTİN DİSKLERİ ÜZERİNDE OLUŞTURULAN ENTEROCOCCUS FAECALİS BİYOFİLM MODELİ KULLANILARAK SODYUM HİPOKLORİT, SETRİMiD VE GLYCRRHİZA GLABRA L. EKSTRAKTININ ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bu Tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel AraGtırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 3168-D2-12 no’lu proje kapsamında desteklenmiGtir. Tez No: 102-2014-ISPARTA
 • 4 E.GÜLDAŞ- Farklı antimikrobiyal ajanların E. faecalis üzerindeki etkinliklerinin in vitro biyofilm modelleri üzerinde incelenmesi
 • 5 DANIŞMAN: Prof. Dr. Ayşe Diljin KEÇECİ Doktora öğrencisi: ÖZDEMİR KISACIK F: "Dental Florozisli Dişlerde Uygulanan Ofis Tipi Ağartma Yönteminde %35'lik hidrojen Peroksitin Pulpaya Etkilerinin In Vivo ve In Vitro olarak İncelenmesi" (1. Danışman: Doç.Dr. AD. KEÇECİ, 2. Danışman Doç. Dr. Nejdet Adanır)-4. Kasım 2009'da tamamlandı
 • 6 Taç A.G.,: "Sistemik Hastalıklı Bireylerde Kök Kanal Florasının ve İzole Edilen Mikroorganizmalar Üzerine Farklı Antibakteriyellerin Etkisinin İncelenmesi." (1. Danışman Yrd. Doç.Dr. AD. KEÇECİ Süleyman Demirel Üniversitesi, 2. Danışman Prof. Dr Bilge Hakan ŞEN- Ege Üniversitesi)
 • 7 Üreyen, Kaya B., "Kök Kanal patlarının Dentin ve Farklı Doldurma Teknikleriyle Uygulanan Güta Perka ile İlişkisinin İncelenmesi" (1. Danışman Yrd. Doç.Dr. AD. Keçeci - Süleyman Demirel Üniversitesi, 2. Danışman Prof. Dr Sema Belli - Selçuk Üniversitesi ) (2005- 2007)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 KEÇECİ AD, GÜRBÜZ N, DİNÇ V, ÖZDEMİR D. TÜbitak 1002 pojesi. 215S688 Sağlıklı Bireylerde Ve Tip 2 Diyabetli Hastalarda Periapikal Durumun, Endodontik Tedavi Kalitesinin Ve Enflamatuvar Sitokin Seviyelerinin Karşılaştırılması
 • 2 KECECİ AD (Proje yürütücüsü).DENTİN DİSKLERİ ÜZERİNDE OLUŞTURULAN ENTEROCOCCUS FAECALİS BİYOFİLM MODELİ KULLANILARAK SODYUM HİPOKLORİT, SETRİMiD VE GLYCRRHİZA GLABRA L. EKSTRAKTININ ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel AraGtırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 3168-D2-12 no’lu proje
 • 3 KEÇECİ AD- Proje yürütücüsü- 4-META/MMA-TBB BAZLI REZİN SİMAN VE FARKLI FİBER MATERYALLERİ KULLANARAK RESTORE EDİLEN VERTİKAL KÖK KIRIKLI DİŞLERİN BASMA DAYANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ- SDU BAP no:3978-DU2-14
 • 4 Tübitak Projesi. Farklı Kök ucu dolgu materyallerinin sızdırmazlık ve bağlanma özelliklerinin glikoz filtrasyon ve push-out yöntemleriyle ex-vivo olarak incelenmesi. Program Kodu: 3001 Proje No: 114S890 Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Ayşe Diljin KEÇECİ
 • 5 Sistemik hastalıklı bireylerde kök kanal florasının ve izole edilen mikroorganizmalar üzerine farklı antibakteriyellerin etkisinin incelenmesi SDÜ-BAP-1189-05, 2005-2008
 • 6 Kanal dolgu maddelerinin apikal sızıntı ve bağlanma özelliklerinin glukoz filtrasyon, push-out ve tarama elektron mikroskobi yöntemleriyle incelenmesi. SDÜ-BAP-1180-D-05, 2005-2007
 • 7 Kök kanal tedavili dişlerde farklı materyaller ile uygulanan onley-post kombinasyonlarının karşılaştırılması. SDÜ- BAP Proje no: 03M-666- Isparta, KEÇECİ A.D., Proje Yöneticisi, 12.5.2003-12.5.2005
 • 8 Kök kanallarının manuel ve rotary tekniklerle genişletilmesini takiben uygulanan soğuk lateral kompaksiyon ve devamlı ısıyla obturasyon yöntemlerinin karşılaştırılması. SDÜ- BAP. Proje no:377.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, 2007/ISPARTA- ProEğri Kanallarda Endodontik Tedavinin Yenilenmesinde Kullanılan Yeni Tekniklerin İn-Vitro Karşılaştırılması. Çelik Ünal G, Üreyen Kaya B, Taç A.G, Keçeci A.D.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 KEÇECİ AD (Düzenleme kurulu Bşk.)International Enddodontic Symposium: THE 4E'S OF ENDODONTICS: Education, Expertise, Ethics and Economics". March 17-19th,2011, Davras, ISPARTA-TURKEY
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Keçeci AD. Rubberdam Kursu. İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO)Uluslarası Bilimsel Kongresi- 10-12 Kasım 2017, Tepekule İZMİR
 • 2 Türk Endodonti Dernegi 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevsehir.26-29 Mayıs 2016- Danışma Kurulu Üyeliği
 • 3 Teknik Komite Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu/Isparta-Türkiye, 28-30 Mayıs, 2004.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Endodontide Dental Operasyon Mikroskopu Kursu- Kececi AD, Georgi M, Riffel C. Kursiyer sayısı:24 Süre:2gün İçerik: Teori-uygulama Yer:Taksim Point Otel, İstanbul Tarih:22-23 mayıs 2015 İstanbul
 • 2 Endodonti Günleri 2007, 17-18 Mayıs 2007,Isparta, SDÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Sempozyum "Çene Yüz Bölgesindeki Ağrılar". Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Isparta, 9 Mart 2002.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Araştırma Bursu (3ay) Stipendium für Hochschullehrer Deutsche Akademische Austausch Dienst ( DAAD)- Almanya - Ekim 2004- Ocak 2005.
 • 2 Araştırma Bursu (15 ay), Stipendium für Wissenshaftler, Deutsche Akademische Austausch Dienst ( DAAD)- Almanya -1994-1996.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Tübitak Ulakbim Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı. Ureyen Kaya B, Keçeci AD, Orhan H, Belli S. Micropush-out bond strengths of gutta-percha versus thermoplastic synthetic polymer-based systems - an ex vivo study. Int Endod J. 2008 Mar;41(3):211-8. Epub 2007 Dec 12.
 • 2 Keçeci, A.D., Üreyen Kaya B., Adanır N. "Micro push-out bond strengths of four fiber-reinforced composite post systems and 2 luting materials." Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008 Jan;105(1):121-8. Epub 2007 Oct 17.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Davetli konuşmacı. Keçeci AD. Günümüz Endodontisinde Tartışmalı Konular. İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO)Uluslarası Bilimsel Kongresi- 10-12 Kasım 2017, Tepekule İZMİR
 • 2 Konferans/ Davetli Konusmacı/Keçeci AD. Endodontide Karsıt Görüsler (Controversies in Endodontics).Türk Endodonti Dernegi 13.Uluslarası Kongresi. Kapadokya, Nevsehir.26-29 Mayıs 2016
 • 3 1 Keçeci AD. Konferans. Endodontide Döner Alet Kullanımı. Şanlıurfa Diş hekimleri Odası Etkinlikleri. Hilton Garden-Inn Otel- 20 Nisan 2013- Şanlıurfa
 • 4 Keçeci AD. Konferans.Kanal Tedavsinde son Uygulamalar. Diş Hekimliği Haftası Etkinlikleri-2.Diş hekimliği Sempozyumu-1 Aralık 2012. Yay Grand Otel- Mardin
 • 5 Konferans/KEÇECİ A.D., "Isparta'da Dental Florozis", Isparta-Burdur Dişhekimleri Odası Konuşmaları (TDB tarafından kredilendirilmiştir) -19 Şubat 2010- Yer: Isparta Oteli Konferans salonu
 • 6 Konferans/KEÇECİ A.D., "ISPARTA’DA İÇME SUYUNA BAĞLI DİŞ RENKLENMELERİ (DENTAL FLOROZİS)NİN YARATTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", SDÜ Dişhekimliği Fakültesi Etkinlikleri, 6 Mayıs 2010- Yer: SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi
 • 7 Konferans. Keçeci AD. ENDODONTİK KAYNAKLI PERİAPİKAL LEZYONLARDA İYİLEŞME SÜRECİ. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. C Blok Konferans Salonu. 10 Kasım 2010-Sa.15.00
 • 8 Konferans (İngilizce)/ KEÇECİ AD. "Prevention of dental Trauma in Contact Sports".Invited speaker in 6th EFSMA European Sports Medicine Congress Antalya, 16.October 2009.
 • 9 Konferans/Kök kanal tedavisinin periapikal lezyonların iyileşmesindeki rolü. SDÜ- Diş Hekimliği Haftası Etkinlikleri. 19. Kasım.2009. Tıp Fakültesi Konferans Salonu.
 • 10 Konferans/ KEÇECİ A.D. "Endodontik Kaynaklı Periapikal lezyonlarda İyileşme". TDB 100. yıl etkinlikleri, 9. Türk Endodonti Derneği Sempozyumu, Lares Park Otel , Antalya, 26 Nisan 2008
 • 11 Konferans/ KEÇECİ A.D. "Endodontide Periapikal Lezyonlar". Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi. Ankara, 20. Haziran. 2008.
 • 12 Konferans/KEÇECİ A.D., "Endodontik Başarısızlıklarda Tedavi Alternatifleri". Endodonti Günleri-2007, 18 Mayıs 2007 ,ISPARTA
 • 13 Konferans/KEÇECİ A.D. "Preklinik Eğitimde Gelişmeler". Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi. Konya, 19. Ocak. 2006.
 • 14 Söyleşi/ KEÇECİ A.D., "Dişlerde Gece Ağrılarına Bağlı Acil Tedaviler" -SDÜ Radyosu- Üniversite FM- Neşeli Dakikalar Programı-Sağlık Köşesi. 5.Nisan 2005.
 • 15 Konferans/ KEÇECİ A.D. Isparta'da Dental Florozis Konusunda Kadınların Bilinçlendirilmesi. SDÜ-Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Nisan ayı Seminerleri- Seminer no.1. 21.Nisan.2005.
 • 16 Konferans/ KEÇECİ A.D., "Endodontik Tedavide Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri", Ankara Endodonti Derneği Konferansları, Ankara,19 Nisan 2004
 • 17 Konferans/KEÇECİ A.D. "Endodontik Komplikasyonların Tedavinin Başarısına Etkisi", SDÜ Dişhekimliği Fakültesi ve Isparta-Burdur Dişhekimleri Odası Etkinlikleri (TDB tarafından kredilendirilmiştir) -9 Mart 2003 - Yer: SDÜ Tıp Fakültesi Konferans salonu
 • 18 Konferans/KEÇECİ A.D., "Kök Kanal Tedavisinde Anatomik Faktör", SDÜ Dişhekimliği Fakültesi ve Isparta-Burdur Dişhekimleri Odası Konuşmaları (TDB tarafından kredilendirilmiştir) -9 Mart 2003- Yer: SDÜ Tıp Fakültesi Konferans salonu
 • 19 Söyleşi/ KEÇECİ A.D., Dental Fluorozis-SDÜ Radyosu- Üniversite FM- Önce Sağlık Programı-18 Şubat 2003.
 • 20 Konferans/KEÇECİ A.D. Beyazlatma Tedavileri Isparta-Burdur Dişhekimleri Odası Etkinlikleri SDÜ Kültür Merkezi A- Salonu. Kasım 2000,Isparta
 • 21 Panelist/ KEÇECİ A.D. I.Diş Hekimliğinde Endodontik Tedavi II.Beyazlatma Tedavileri Ağız Diş Sağlığı Haftası Etkinlikleri (Panelistler: Prof. Dr Şenol Tüzüm, Yrd.Doç.Dr. Yeşim Bozkurt, Yrd. Doç.Dr. Diljin Keçeci, Yrd. Doç. Dr Banu Ermiş), Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu, Isparta,1999
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 En iyi olgu sunumu ödülü. Küçük Ö, Emek B, Basa E, Dinç V, Keçeci AD. Maksiller Keserlerlerde Bulunan Komplike Kırıkların fiber post Kullanılarak veya Kullanılmadan Reataçmanı: Dört Olgu Sunumu. 24. İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO)Uluslarası Bilimsel Kongresi- 10-12 Kasım 2017, Tepekule İZMİR
 • 2 Sözlü Bildiri Birincilik ödülü- YLALI İBRAHİM ETHEM,KEÇECİ AYŞE DİLJİN,ÜREYEN KAYA BULEM. Tek seans kanal tedavilerinin başarı oranlarında pulpa diagnozunun rolü: Kanıta dayalı bir meta-analiz (The role of pulp diagnosis on the succes rate of single-visit root canal treatment: A systematic review and meta-analysis of the evidence). 6th International Endodontic Symposium, March 6-8, 2015. Erzurum/Turkey.
 • 3 Olgu sunumu üçüncülük ödülü-Endodontik orijinli odontojenik deri fistüllerinin teşhis ve tedavisi: 3 olgu sunumu. Dt. Emre Çiçek, Dt. Safa Kurnaz, Dt. Volkan Dinç, Doç.Dr. Bulem Üreyen Kaya ve Prof.Dr. Ayşe Diljin-6th International Endodontic Symposium, March 6-8, 2015. Erzurum/Turkey.
 • 4 Poster Birincilik Ödülü: Güldaş HE, Kececi AD, Sesli Cetin E, Üreyen Kaya B, Ozturk T. Dentin Diskleri Üzerinde Oluşturulan Enterococcus faecalis Biyofilm Modeli Kullanılarak Sodyum Hipoklorit, Setrimid ve Glycrrhiza glabra L. Ekstraktının Antimikrobiyal Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, 4-7 Eylül 2014, Van, Türkiye.
 • 5 Poster Birincilik Ödülü, Keçeci Ayşe D, Üreyen Kaya B, Güldaş E. Sarıtekin E..(Two Niloufer Chinoy Awards, each of €1000, as announced by Professor Jörg Spitz in October 2007 to honor the late Professor Niloufer Chinoy, will be given for the best oral and poster presentations at the conference) "PREVALENCE, PERCEPTION, AND TREATMENT ALTERNATIVES OF DENTAL FLUOROSIS IN A TURKISH RURAL COMMUNITY" XXXth Conference of the International Society for Fluoride Research, September 5–8, 2012,Szczecin, Poland.
 • 6 Poster teşvik ödülü:BOZKURT Durmuş Alperen, KEÇECİ Ayşe Diljin, BELLİ Sema.ANALYSIS OF PREPARATION PERFORMANCE OF REVO-S VS. LIGHTSPEED-LSX ON THE CROSS SECTIONS OF SEVERE CURVED ROOT CANALS. THE 4E'S OF ENDODONTICS: Education, Expertise, Ethics and Economics" 2011 March 17-19th, Isparta, Davras, TURKEY.
 • 7 Poster Birincililik Ödülü/ Özdemir Kısacık F, Keçeci A.D., Oygür T. ""Histological Evaluation of the effects of the Bleaching agents containing 35% Hydrogen Peroxide on Human Pulp Tissue : In vivo Preliminary Study" 12. EBDO Uuslararası bilimsel kongre ve sergisi., İZMİR, 6-8 Kasım 2009 PP36, s.97-98
 • 8 Poster Teşvik Ödülü Keçeci A.D., Üreyen Kaya B, Çelik Ünal G., Taç A.G. "Disagreement cases caused interobserver variations during evaluation of periapical status." 1st International Dental Symposium- Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Isparta, 28-30 Mayıs 2004
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ-2012-BAHAR ŞENLİĞİ-ÖĞRENCİ PROJELERİ-SAĞLIK BİLİMLERİ DALINDA BİRNCİLİK ÖDÜLÜ- ÖĞRENCİLER.Çağdaş Çelik,Samican ÜNAL, Mustafa KILIÇ, Rıza YÜCE, Mehmet Can ACAR, Coşkun KUTLU DANIŞMANLAR. Doç. Dr. Ayşe Diljin Keçeci, Dt. Egemen Güldaş
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://endoteam.sdu.edu.tr/kececi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 IADT (International Association of Dental Traumatology)
 • 2 Türk Endodonti Derneği (İstanbul)
 • 3 ESE- European Society of Endodontology
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Türkiye Klinikleri Endodonti Özel Sayısı, Cilt 3 Sayı 1 , 2017/ Endodontide Bilimsel Araştırma Yöntemleri Özel Sayısı /Türkiye Atıf Dizini ve Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Medical Principles and Practice Ms. No.: 201711015 Title: Ex vivo fracture resistance of teeth restored with glass and fiber reinforced composite resin
 • 2 Dental Traumatology- Yayın no: DT-10-15-OA-3030
 • 3 ODONTOLOGY
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 European Journal of Dentistry
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi (Journal of Selçuk University Dental Faculty)ISSN 1300-5170.
 • 2 Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
 • 3 SDÜ- Sağlık Bilimleri Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği
 • 4 Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi (Journal of Selçuk University Dental Faculty)ISSN 1300-5170.
 • 5 SDÜ- Diş Hekimliği Dergisi
 • 6 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 7 Adli Dişhekimliği Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği,2005
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Atatürk Üniversitesi Diş Hek.Fak. Dergisi Makale no:697 “Nd:YAG ve KTP:YAG Lazer Uygulaması Sırasında Eksternal Kök Kanal Yüzeyindeki Isı Değişimleri"
 • 2 Ex vivo evaluation of leakage of immature teeth after different root reinforcing restorations. Selçuk Ü. Diş Hek. Fak. Dergisi
 • 3 SDÜ- Sağlık Bilimleri Enstütüsü Dergisi 2182 nolu yayın
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
 • 2 Dekan Yardımcısı- Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 27 Aralık 2002- 25 Ağustos 2004
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Dişhekimliği Fakültesi ENDODONTİ AD Başkanlığı 2015-
 • 2 SDÜ Dişhekimliği Fakültesi ENDODONTİ AD BAşkanlığı 2012-2015
 • 3 SDÜ Dişhekimliği Fakültesi ENDODONTİ AD Başkanlığı. 2009-2012
 • 4 SDÜ Dişhekimliği Fakültesi ENDODONTİ AD Başkanı- 2006-2009
 • 5 SDÜ Stratejik Araştırmalar Merkez Müdür Yardımcısı 2005-2009
 • 6 Anabilim Dalı Başkanı-Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Dişhekimliği Bölümü, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı 4.5.2001-11.10.2002.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Dişhekimliği Bölümü, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı başkanlığı 15.4.1998- 7.06.1999
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 KECECI AD. SDÜ Rektörlük. Akademik Teşvik Değerlendirme ve İtiraz Komisyonu.
 • 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
 • 3 KASAUM yönetim kurulu üyesi
 • 4 Enstitü Kurulu Üyeliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003-2012
 • 5 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi-Eğitim Komisyonu Başkanlığı- 1998-1999
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ- Stratejik Planı-2006-2010. Hazıralayanlar.Prof. Dr. Vecihi Kırdemir, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Attila ACAR, Yrd. Doç. Dr.Ayşe Diljin Keçeci,Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gençtürk, Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖZKAN, Dr. Cevdet YILMAZ
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Comparison of the ceramic and composite onlay restorations of endodontically treated teeth with or without fiber posts. (Vergleich von Keramik und Kompozit Restaurationen der wurzelbehandelten Zaehnen mit oder ohne Fiber Posts ).DAAD projesi. No:322, A/04/17565 1 Ekim- 1 Ocak 2005, Frankfurt Almanya KEÇECI A.D., (Proje Yöneticisi), HEIDEMANN D (Prof. Dr, JW Goethe University. Almanya).
VERDİĞİ DERSLER
Uzmanlık Alan Dersi
Acil Endodonti
Ağrı, Tanı ve Yöntemleri İle Acil Tedaviler
Beyazlatma Tedavileri
Bilimsel Araştırma Yöntem ve İlkeleri Mesleki Etik ve Hukuk
Endodnti2
Endodontal Hastalıklar ve Tedavisi I
Endodontal Hastalıklar ve Tedavisi II
Endodonti 1
Endodonti 2
Endodonti 2. sınıf
Endodonti 2.sınıf
Endodonti 3
Endodonti 3. sınıf
Endodonti 3.sınıf
Endodonti 4. sınıf
Endodonti 4.sınıf
Endodonti2
Endodontide Araştırma Yöntemleri
Endodontide Kompkasyonlar ve Çözümleri
Endodontide Komplikasyonlar ve Çözümleri
Endodontide Kullanılan Materyaller
Endodontik Hastalıklar ve Tedavisi III
Endodontik İmmünoloji
Endodontik Mikrobiyoloji
Endodontik Tedavi Komplikasyonlarının Yönetimi
Kök kanalının genişletilmesinde yenilikler
Periapikal İyileşme
Renklenmiş Dişlerde Ağartma
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Yukarı çık