Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Kadir TEMURÇİN
Adı Soyadı Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Coğrafya Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114108
E-Posta kadirtemurcin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 29.6.1995
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEŞERİ İKTİSADİ COĞRAFYA (YL) (TEZLİ) 18.11.1998
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 25.2.2004
İLGİ ALANLARI
Tarım Coğrafyası Sanayi Coğrafyası Tarihi Coğrafya Nüfus ve Yerleşme Enerji Coğrafyası Suç Coğrafyası
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2017, İstanbul İlinde Tekstil, Dokuma ve Giyim Sanayi: Yapısı, Özellikleri ve Dağılışı, Editör: Ferhat Aslan, Türkiye Coğrafyası Araştırmaları Prof. Dr. Mesut Elibüyük'e Armağan, Pegem Akademi Yayınları, Ankara
 • 2 Temurçin, K., Aldırmaz, Y., 2017, İstanbul İlinde Sanayi: Tarihsel Gelişim, Yapısal Değişim, Mekânsal Dönüşüm, Editörler: Kadir TEMURÇİN, Murat Ali DULUPÇU, Türkiye'de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta
 • 3 Temurçin, K., 2016, Burdur Gölü Havzası Beşeri Coğrafyası, Burdur Belediyesi Yay., s.125-134, Burdur.
 • 4 Temurçin, K., 2009, Geçmişten Günümüze Isparta-"Isparta İlinin Coğrafi Özellikleri", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara.
 • 5 Temurçin, K., 2004, Isparta 2003 (Coğrafya Bölümü),Isparta Valiliği, Bizim Büro Basımevi, Ankara.
 • 6 Temurçin, K., 2004, Isparta 2003 (Ekonomi Bölümü), Isparta Valiliği , Bizim Büro Basımevi, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Temurçin, K., 2004, Isparta İlinde Sanayiinin Gelişimi ve Yapısı., Ankara Üniv. Tür.Coğr.Arş. ve Uyg. Mer. Coğrafi Bilimler Dergisi, C.2, S.4, s.87-104, Ankara.
 • 2 Temurçin, K., Aliağaoğlu, A., 2003, Tartışmalar Işığında Nükleer Enerji ve Türkiye'de Nükleer Enerji Gerçeği., Ankara Üniv.Tür.Coğr.Arş.ve Uyg. Mer. Coğrafi Bilimler Dergisi, C.1, S.2,s.25-39, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kervankıran, İ., Temurçin, K., 2013, Afyonkarahisar İlinde Ekoturizme Yönelik Yerel Halkın Yaklaşımları" Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi 19-21 haziran 2013 Fatih Üniversitesi, İstanbul.
 • 2 Sargın, S., Temurçin, K. 2010, Spatial Dispersion And Analysis Of Urban Crimes Of Security Committed Against Property In Turkey, 4 th International Congress of the Islamic World Geographers(ICIWG2010), 14-16 April 2010, Zahedan, Iran.
 • 3 Sargın, S., Temurçin, K., 2009, "Türkiye'de Suçlar ve Mekansal Dağılışı", International Davraz Congress (On Social and Economical Issues Shaping The World's Future) 24-27 September 2009,2564-2584, Isparta.
 • 4 Temurçin, K., Babacan, H., 2007, "Modern Türkiye'nin doğuş sürecinde bir monografya araştırması:Türkiye'nin Sıhhı-î İçtimâ-î Coğrafyası:Hamidâbad (Isparta) Sancağı", VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, 12-16 Kasım 2007, Ankara.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Isparta Şehri, 1998, İst. Üniv. Sos. Bil. Enst., İstanbul.
 • Doktora Tezi
 • 1 Isparta İli Ekonomik Coğrafyası, 2004, Ankara Üniv. Sos. Bil. Enst., Ankara.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Irakta Petrol Endüstrisi, Ticareti ve Taşımacılığı
 • 2 Zamansal ve Mekansal Boyutuyla Suçun Coğrafi Bir Analizi: Gana Örneği
 • 3 Isparta İlinde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekan Algısı
 • 4 Burdur İli Merkez İlçe Kırsalında İşlenen Asayiş Suçları
 • 5 Bir Tarım Coğrafyası Örneği: Türkiye'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Kullanım Alanları, SDÜ BAP 2755-YL-11, 2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta İlinde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekan Algısı, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 3999-YL1-14, Isparta.
 • 2 Ekonomik Coğrafya Açısından Bir Araştırma: Dinar (Afyon) İlçesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 2580-M-10, Isparta.
 • 3 Bir Tarım Coğrafyası Örneği: Türkiye'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Kullanım Alanları, SDÜ BAP 2755-YL-11, 2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çok Zamanlı Hava Fotoğrafları ve Ortofotolardan Otomatik Olarak Belirlenecek Sanayi Alanlarının Şehir Dokusu üzerine Mekânsal ve Zamansal Etkisinin İncelenmesi: İstanbul İli Bağcılar İlçesi Örneği, Harita Genel Komutanlığı.
 • 2 Burdur Gölü'nün Sorunları, Çözümleri, Yönetimi ve Ekonomik Potansiyeli, TR61-11-DFD-66 nolu BAKA Projesi, Burdur.
 • 3 Burdur İli Merkez İlçenin Coğrafi Etüdü, Mehmet Akif Ersoy Üniv. BAP Yönetim Birimi, Proje No: 0109-NAP-10, Burdur.
 • 4 Temurçin, K., 2008, Isparta İlinin Coğrafi Özellikleri, Geçmişten Günümüze Isparta Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi Başk., Ankara.
 • 5 Isparta 2003 Kitabı, 2004, Isparta Valiliği, Isparta.
 • 6 Isparta İli Ekonomik Coğrafyası, SDÜ Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No:600, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - Nisan sayısı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - Ağustos sayısı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - Ağustos sayısı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan Sayısı
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - Aralık sayısı
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi - Aralık sayısı
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Temurçin, K., Dulupçu, M., A., 2017, Türkiye'de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta
 • 2 Fuat Sezgin, 2016, Amerika'nın Keşfinde Müslümanlar, Doğuş Ofset, Isparta.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 2 SDÜ. Coğrafya Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ. Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta 2003 Kitabı Yayın Kurulunda Üyelik
VERDİĞİ DERSLER
Arazi Kullanımı
Ekonomik Coğrafyada Alan Araştırmaları
Endüstri Coğrafyası
Enerji Kaynakları
Enerji Kaynakları ve Çevre Sorunları
Genel Ekonomik Coğrafya
Madenler Coğrafyası
Siyasi Coğrafya
Tarım Coğrafyası
Tarihi Coğrafya
Türkiye Endüstri Coğrafyası
Türkiye Tarım Corafyası
Türkiyede Sanayinin Genel Özellikleri
Türkiyede Tarıma Dayalı Endüstri
Türkiyede Tarımın Genel Özellikleri
Ulaşım Coğrafyası
Yukarı çık