Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Behire Işıl DİDİNEN
Adı Soyadı Doç. Dr. Behire Işıl DİDİNEN
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118689
E-Posta behiredidinen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SİNOP SU ÜRÜNLERİ PR. 2.7.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (YL) 7.9.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ (DR) 22.9.2005
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Metin, S., Didinen, B.I., Mercimek, E. B., Ersoy, A. T., 2017. Bazı Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağlarının Antibakteriyel Aktivitesi.Yunus Araştırma Bülteni, (1): 59-69.
 • 2 Kıvrak, E., Didinen, B.I. , 2017. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Yemine Biberiye (Rosmarinus officinalis) Yağı İlavesinin Büyüme Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri. Yunus Araştırma Bülteni, 2: (193-202).
 • 3 Erol, K.G., Özkök, R., Cılbız, N., Küçükkara, R.,Çınar,TŞ., Tümgelir, L., Ceylan, M., Meke, T., Diler, Ö., Didinen B.I., Bahadır Koca S., 2017. Effect of Different Feed and Stocking Density on Survival and Growth Performance of Astacus leptodactylus (Esch., 1823) Juveniles, LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 3(3): 159-165.
 • 4 METİN,S.,DİDİNEN,B. I., KUBİLAY,A., PALA,M., AKER, İ., 2015. Bazı Tıbbi Bitkilerin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Üzerinde Anestezik Etkilerinin Belirlenmesi.LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(1): 37-42.
 • 5 Tanrıkulu, T., Avsever, M.L., Onuk, E.E., Didinen, B.I., 2014. Vagococcus salmoninarum, a Causative Agent of Disease in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) Broodstocks in the Aegean Region of Turkey. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 25, (1), 11-16.
 • 6 ÖZTÜRK, T., DİDİNEN, B.I., DOĞAN, G., Özer, A., BİRCAN, R., 2013. 1Lactococcosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss,Walbaum, 1792) in the middle Black Sea Region in Turkey and antimicrobial susceptibility of the aetiological agent, Lactococcus garvieae. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 24, 7-12.
 • 7 BAHADIR KOCA S. , TERZİOĞLU S., DİDİNEN B.I., Nalan Ö. YİĞİT. Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2011, 107-113
 • 8 Didinen, B.I., Diler, B.I., Ekici, S., Altun, S., 2007. Flavobacterium psychrophilum izolatlarının teşhisinde API ZYM kullanımı ve ATB VET ile antimikrobiyal duyarlılığın belirlenmesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 62-68.
 • 9 Diler, Ö., Altun, S., Işıklı, B.I., 2003. Kültürü yapılan gökkuşağı alabalıkları(Oncorhynchus mykiss)'ndan izole edilen Flavobacterium psychrophilum'un fenotipik karakterleri. SDÜ FenBilimleri Enstitüsü Dergisi, 7.1, 1-8.
 • 10 Diler, Ö., Altun, S., Işıklı, B.I., 2003. Eğirdir Gölü'nden avlanan Carassius auratus (L. 1758)'larda Bağırsakların Bakteriyel Florası Üzerinde Bir Araştırma. SDÜ FenBilimleri Enstitüsü Dergisi, 7.1, 58-63.
 • 11 Diler, A., Işıklı, B.I., Güner, A., Doğruer, Y., 2003. Bazı Organik Asitlerin Eğrez Balığının (vimba vimba tenella) Kalitesine Etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi, 19, 3-4: 27-34.
 • 12 Diler, A., Işıklı, B.I., Güner, A., Doğruer, Y. 2002. Sıcak Dumanlamanın Eğrez Balığının (Vimba vimba tenella) Kalitesine Etkisi, Vet. Bil.Derg., 18, 3:71-77
 • 13 Diler, Ö., Altun, S., Diler, A., Işıklı, B.I., Gürcan, Ö.C., 1999. Bazı balık çiftliklerindeki gökkuşağı alabalıklarının(Oncorhynchus mykiss) mikroflorasının tespiti ve kontrolü üzerinde bir araştırma. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4:1, 58-69.
 • 14 Diler, Ö., Altun, S., Işıklı, B.I., Aybal, N., 1999. Eğirdir Gölü Kovada Kanalı'nda bakteriyolojik su kalitesi üzerine bir araştırma. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi, 6, 207-219.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yardimci, B., Pekmezci, G. Z., Didinen, B.I., & Metin, S. (2016). Ichthyobodo spp. Infection in Meagre (Argyrosomus regius) from Turkey: Parasitological and Pathological Findings. Türkiye Parazitolojii Dergisi, 40(1), 48.
 • 2 Kan, A., Didinen, B. I., 2016. Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)’nda Vagokokkozise Karşı Etkili Antibakteriyel Tedavinin Belirlenmesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(1):41-48.
 • 3 Didinen, B.I., Onuk, E. E., Öztürk, T., Metin, S., Meryem, Ö. Z., Çaylı, Ö., & Kubilay, A. (2016). First Report of Chryseobacterium sp. from Koi (Cyprinus carpio) in Turkey. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh, Vol:68, 1-5.
 • 4 Yiğit, N. Ö., Koca, S. B., Dulluç, A., Didinen, B.I., Diler, İ.,2014. Melek Balığı (Pterophyllum scalare Lictenstein, 1823) Yemlerine Pediococcus acidilactici İlavesinin Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkileri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30(1), 1-3.
 • 5 METİN, S., DİDİNEN, B.I., BOYACI,Y.Ö., KUBİLAY,A., EMRE, N., DİDİNEN, H., EMRE, Y., 2014. Occurrence of Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909 Larvae (Nematoda: Dioctophymatidae) in Pikeperch (Sander lucioperca, L.) in Lake Eğirdir.Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 10(1): 20-24.
 • 6 Didinen, B.I.,Metin,S., Çaylı, Ö., Ersoy, A.T.,2013. SCREENING FOR CANDIDATE PROBIOTIC BACTERIA FOR THE CONTROL OF Vibrio anguillarum IN RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss, Walbaum). Journal of FisheriesSciences.com, 7(4): 317-322.
 • 7 Diler, Ö., Özen, M. R., Didinen, B. I., Çiçek, N. L., & Özvarol, Y. (2013). LIPIDIOZIS IN CAPTIVE REARED BLUEFIN TUNA (Thunnus thynnus L. 1758) FROM THE WESTERN MEDITERRANEAN REGION IN TURKEY.Journal of FisheriesSciences.com, 7(3): 287-291.
 • 8 Bahadır Koca S., Didinen B.I. , Ekici S., Dulluç A. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE PROBİYOTİK UYGULAMALARI. Journal of FisheriesSciences.com. 5(4): 326-335 (2011)DOI: 10.3153/jfscom.2011037
 • 9 DİDİNEN, B.I., EKİCİ,S.,DİLER, Ö., BAHADIR KOCA, S., DULLUÇ, A. 2009. Astacidae Familyası Tatlı Su İstakozlarının Yetiştiriciliğinde Yavrularda Gelişim ve Yaşama Oranlarını Etkileyen Faktörler. Journal of FisheriesSciences.com
 • 10 Didinen, H., Boyacı, Y.Ö., Didinen, B.I., Uygulanmış bazı göl iyileştirme çalışmaları ve sonuçları. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Cilt.25, No.2., 173-179.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Diler, Ö., Didinen, B.I, Ekzotik Türlerin Akuatik Ekosistemlere Etkileri.I.BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU,7-8 ŞUBAT 2006, Antalya
 • 2 DiDİNEN, B.I., DİLER, Ö., AYBAL, N.Ö, 2005. Gökkuşağı Alabalıkları(Oncorhynchus mykiss)nda tribrissen(sulfadiazine/trimetoprim) 'in Spesifik Olmayan Bağışıklık Sistemine Etkisi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2005, Sayı:4, 512-514.
 • 3 Diler, A., Altun, S., Diler, Ö., Didinen, B.I., 2004. Eğirdir Gölü Kerevitlerinin (Astacus leptodactylus) Mikrobiyolojik Kalitesi. I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (29 Eylül-1 Ekim 2004)
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kubilay, A., Diler, Ö., Metin, S., Didinen, B.I., Uluköy, G., 2017. Balık Çiftliklerinde Sağlık Yönetimi.19. ulusal Su ürünleri sempozyumu.12-15 Eylül 2017. Sinop.
 • 2 Çiftci, A., Onuk, E.E., Çiftci, G., Fındık, A., Söğüt, M.Ü., Gülhan, T., Üstünakın, K., Balta, F., Altun, S., Aksoy, A. ve B.I. Didinen, “Balık kökenli Aeromonas hydrophila suşlarının antibiyotip, genotip, protein profili ve spesifik antijenik glikoprotein varlığı yönünden karşılaştırmalı analizi ile aşı ve teşhis kitleri geliştirilmesi.” XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 36-37 pp., Kemer, Antalya, 21-24 Ekim, 2014.
 • 3 Bahadır Koca, S.,, Yiğit, N.Ö., Didinen, B.I.,, Metin, S., Bayrak H., Onuk, E.E., İlhan, İ., Eralp, H., Diler, İ., 2014. Alabalıkların Sindirim Sisteminden İzole Edilen Enzim Üreten Probiyotik Bakterilerin Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yavrularında Sindirim Enzim Aktiviteleri, Yaşama ve Büyüme Performasına Etkileri. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi III. Balık Besleme Ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 4-5 Eylül 2014, İzmir.
 • 4 Metin, S., Yıdız, E.B., Ersoy, A.T., Didinen, B.I., 2013. Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağların Antibakteriyel Aktivitesi. Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2013, Kastamonu.
 • 5 Didinen, B. Ekici,S. Diler Ö. Kubilay A.( 2010) Akuakültürde Patojen Bakterilere Karşı Potansiyel Probiyotik Bakteri Seçimi ve Kullanımı. Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı. 28-29 Haziran 2010 Eğirdir- ısparta
 • 6 Didinen, B.I., Ekici, S., Diler, Ö., Kubilay, A., 2010. Akuakültürde Patojen Bakterilere Karşı Potansiyel Probiyotik Bakteri Seçimi ve Kullanımı. Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı, 28-29 Haziran 2010, Eğirdir- Isparta.
 • 7 DİDİNEN, B., BAHADIR KOCA, S.,EKİCİ, S., DULLUÇ, A., KOCA, H.U.,GÜLLE, İ.,Diler,Ö.,EROL, G.,ÖZKÖK; R.,KÜÇÜKKARA,R. 2009. Probiyotik Uygulamalarının Kerevit (Actacus leptodactylus) Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi. Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi. Çalıştayı. 25-26 Haziran 2009. Eğirdir/Isparta
 • 8 Erol, K.G., Diler, Ö., Küçükkara, R., Özkök, R., Cilbiz, N., Çınar, Ş., Tümgelir, L., Ceylan, M., Meke, T., Didinen, B.I., 2009. Farklı Yem ve Stok Yoğunluğunun Kerevit yavrularının (Actacus leptodactylus) Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi. Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı, 25-26 Haziran 2009, Eğirdir-Isparta.
 • 9 Altun, S., Kubilay, A., Ekici, S., Didinen, B.I., Diler, Ö., Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhyncus mykiss) Polilactide-Co-Glycolide ve Sodium Alginate Mikropartiküler Kullanılarak Lactococcus garvieae 'ye Karşı Oral İmmunizasyonu,I. ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • 10 Uluköy, G., Kubilay, A., EKİCİ, S., Altun, S.,Kabak,T., Dulluç, A., Didinen, B.I., Diler, Ö., Mamadov, R., Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Spesifik Olmayan İmmun Sistemi Üzerine Sternbergia candida Mathew & T.Baytop Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması.I. ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta
 • 11 Uluköy,G.,Kubilay,A.,Didinen,B.I.,Ekici,S.,Aybal,N.,Altun,S., Diler,Ö.,Mammaov,R., Gökkuşağı Alabalık' (Oncorhynchus mykiss) larının Spesifik Olmayan İmmün Sistemi Üzerine Urginea maritima (L.) Baker Ekstraktının Etkilerinin Araştırılması. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla
 • 12 Durucan, F., Didinen, B.I., 2006. KEREVİT VEBASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp. Fak. II. TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER KONGRESİ 26-27 MAYIS 2006.İSTANBUL
 • 13 Diler, Ö., Didinen, B.I., Altun, S., 2005. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Oksitetrasiklin Rezidüsünün HPLC İle Belirlenmesi. XIII: Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale.
 • 14 Diler, A., Altun, S., Didinen, B., 2005. Kadife Balıklarının (Tinca tinca L. 1758) Kalitatif ve Kantitatif Bakteriyel Florası.XIII: Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Didinen, B. I., Kubilay, A., Diler, O., Metin, S., Gormez, O., Uluköy, G. 2017. Isparta İlinde Bir Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) İşletmesinde Yersinia ruckeri İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Antibiyotik Duyarlılığı 19. ulusal Su ürünleri sempozyumu.12-15 Eylül 2017. Sinop.
 • 2 Çaylı, Ö., Didinen, B. I., Metin, S., 2015. Balık Yetiştiriciliğinde Laktik Asit Bakterilerinin Önemi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, 1-4 Eylül 2015.
 • 3 Onuk, E.E., Çaycı, Y.T., Çoban, A.Y., Çiftci, A., Balta, F., Didinen, B.I., Pekmezci, G.Z., Altun, S., Söğüt, M.Ü. ve A. Deveci, “Türkiye’deki su ve balıklardan izole edilen Aeromonas türlerinde ilk qnrS pozitifliği.” XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), 268-269 pp., Kemer, Antalya, 21-24 Ekim, 2014.
 • 4 Erol, K.G., Özkök, R., Çınar, Ş., Ceylan, M., Koca, S.B., Didinen, B.I. (2014). Kültür koşullarında tatlısu istakozu Astacus leptodactylus’un embriyonik ve post-embriyonik gelişiminin incelenmesi. V. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran, Elazığ
 • 5 Diler, Ö., Görmez, Ö., Bahadır Koca, S., Metin, S., Didinen, B.I., Yiğit, N.Ö., Kubilay, A., 2013. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Görülen Saprolegniasis’in Tedavisinde Alternatif Olarak Origanum onites’in Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Çalışma. Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2013, Kastamonu.
 • 6 Diler, O., Görmez, Ö., Metin, S., Bahadır Koca, S., Didinen, B.I., Özgür Yiğit, N., Kubilay, A.,2012. Gökkuşağı alabalığı(oncorhynchus mykiss) Yumurta İnkübasyonunda Origanum onites'in In vivo Antifungal Aktivitesi Üzerinde Bir Araştırma. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 21*24 Kasım Eskişehir
 • 7 Onur, E., Diler, Ö., Didinen, B.I., Ekici, S., 2011. Ticari Probiyotik (Em1) Uygulamasının Tatlı Su İstakozları(Astacus leptodactylus)’nda Toplam Hemosit Sayısı Üzerine Etkisi.FABA2011 SEMPOZYUMU(FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES BALIKÇILIK VE AKUATİK BİLİMLER) 07-09 EYLÜL 2011 SAMSUN
 • 8 Diler Ö. Atabay A. Ekici S. Didinen B.I.(2010) Gökkuşağı Alabalıklarında Saprolegniasis Etkeni Saprolegnia Türlerine Karşı Kekik (Origanum vulgaris )ve Melisa ( Melissa officinalis) Yağlarının etkisi 2. Alabalık sempozyumu2010 Ermenek -Karaman
 • 9 DİDİNEN, B.I., EKİCİ,S.,DİLER, Ö., BAHADIR KOCA, S., DULLUÇ, A. 2009. Astacidae Familyası Tatlı Su İstakozlarının Yetiştiriciliğinde Yavrularda Gelişim ve Yaşama Oranlarını Etkileyen Faktörler. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Temmuz 2009. Rize
 • 10 BAHADIR KOCA, S.,DİLER, Ö., DİDİNEN, B.I., EKİCİ, S., DULLUÇ, A. 2009. Akuakültürde Probiyotiklerin Rolü. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Temmuz 2009. Rize
 • 11 Diler,Ö. Özen,M.R., Kubilay, A.,Didinen B.I.,Diler A.,Çiçek,L., 2009, Mavi Yüzgeçli Orkinos (Thunnus thynnus L.) karaciğer Histopatolojisi.XV: Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,1-4 Temmuz 2009,RİZE
 • 12 ÖZTÜRK, T., DİDİNEN,B.I., DOĞAN,, G., ÖZER, A., BİRCAN, R., 2009. Gökkuşağı Alabalığında, Oncorhynchus mykıss W., 1792 Lactococcosıs Hastalığı ve Etken Lactococcus garvieae'nin Antibakteriyel Duyarlılığı. Ulusal Su Günleri Sempozyumu. 29 Eylül - 1 Ekim 2009, ELAZIĞ
 • 13 Ekici S., Can, Y., Diler, Ö., Didinen, B.I., 2008.Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Yağların Antibakteriyel Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. I. ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta
 • 14 Bahadır Koca, S., Ekici, S., Didinen, B.I., DİLER, Ö., 2008. GÖkkuşağı alablıklarının(Oncorhynchus mykiss) Sindirim Sisteminden İzole Edilmiş Enzim Üreten Bakteriyel Flora,I. ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • 15 Ekici S., Can, Y., Diler, Ö., Didinen, B.I., Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Yağların Antibakteriyel Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta
 • 16 Didinen, B.I., Diler, Ö.,Özkök, R., Ekici, S., Dulluç, A., Erol, G., 2007.Stoklama Yoğunluğunun Kerevit(Astacus leptodactylus Esch. 1823) Yavrularının Gelişimlerine ve Yaşama Oranlarına Etkisi. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Antalya.
 • 17 Diler, Ö., Altun, S., Didinen, B.I., 2007. Eğirdir Gölü Mikrobiyolojik Özellikleri, Göller Yöresi İç Anadolu Gölleri ve Sorunları, 09-10 haziran, 2007, Isparta
 • 18 Bahadır Koca, S., Koca, H., Didinen, B.I., 2007. Diskus Balıkları Üretim Tekniği. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007 Muğla.
 • 19 Kubilay A. , Altun S., Didinen B.I., Ekici S , Diler Ö., Uluköy G.,kkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) işletmelerinde Flavobacterium psycrophilum İzolasyonu.XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.4-7 Eylül 2007, Mugla.
 • 20 Diler, Ö., Didinen, B.I., Altun, S., Aybal, N.Ö., Gümüş, E., 2007, Eğirdir Gölü Kerevitlerinden Yavru Üretimi, Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Antalya.
 • 21 Işıklı, B.I., Diler, A., 2000. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) tekniğinin gıda maddelerindeki mikroorganizmaların teşhisinde kullanımı. Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, 532-545.
 • 22 Diler, A., Işıklı, B., 2000. Farklı Tuzlama Tekniklerinin Eğrez(Vimba vimba tenella) Balıklarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi. Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kubilay, A., Metin, S., Onuk, E.E., Uluköy, G., Doğan, M., Didinen, B.I., 2017. Lactococcus garvieae pathogen caused an out break in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) broodstocks in Turkey. Limnofish 04-06 October 2017, Eğirdir-Isparta,Türkiye. (Sözlü Sunum)
 • 2 Didinen, B.I.,Onuk, E.E., Metin, S., Çaylı, Ö., Muğlu Özütok, S., 2017. Potential Probiotic Lactic Acid Bacteria from Rainbow Trout for Inhibitory Activity against Flavobacterium psychrophilum and Aeromonas hydrophila. Limnofish 04-06 October 2017, Eğirdir-Isparta,Türkiye. (Sözlü Sunum)
 • 3 Didinen, B.I.; Onuk, E.E., Metin, S., Caylı, Ö., 2016. Identification and characterization of lactic acid bacteria isolated from rainbow trout, (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792), against vagococosis and lactococcosis. 3rd International Vetıstanbul Group Congress 2016, May 17-20, Sarajevo, Bosnia nad Herzegovina
 • 4 Onuk, E.E., Çaycı Y.T., Çoban A.Y., Çiftci A, Balta F, Didinen B.I., ve S. Altun, “Antimicrobial susceptibility profile of fish and water originated Aeromonas isolates in Turkey.” International VETistanbul Group Congress 2015, 324 pp Saint-Petersburg, Russia, 7-9 April, 2015.
 • 5 Çiftci, A., Onuk, E.E., Çiftci, G., Fındık, A., Söğüt, M.Ü., Didinen, B.I., Aksoy, A., Üstünakın, K., Gülhan, T., Balta, F., ve S. Altun, “Comparative analysis of Aeromonas hydrophila strains for development and validation of native-subunit protein vaccine.” International VETistanbul Group Congress 2015, 568-569 pp, Saint-Petersburg, Russia, 7-9 April, 2015.
 • 6 Kubilay, A., Çiftçi, S., Yıldırım, P., Didinen, B.I., Ekici, S., Demirkan, T., Oidtmann, B., 2014. First Observation of Red Mark Syndrome (RMS) in Cultured Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) in Turkey. 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, 15-17 May 2014, Cyprus
 • 7 YİĞİT N., BAHADIR KOCA S., DİDİNEN B, DİLER İ., DİLER Ö. Effects on growth, nutrient digestibility and body composition of addition protease and phytase individually or in combination, to soybean meal in rainbow trout.Animal Nutrition and Environment, ANINUE 2012. Semptember 14-15 Khon Kaen, TAYLAND Yüksek Lisans Tezi
 • 8 DİLER,Ö.,DİDİNEN, B.,I.,BAHADIR KOCA, S.,EKİCİ,S.,EROL,G.,DULLUÇ,A.,KOCA,H.2009. The Effects of Using a Commercial Probiotic on The Survival and Growth of Freshwater Crayfish, Astacus Leptodactylus Juveniles. 14th EAFP International Conference,Prague, September 14-19, 2009. Diseases of Fish and Shellfish.
 • 9 Uluköy,G., Kubilay,A., Diler, Ö., Didinen B.I., Altun, S., Mammadov,R., Ekici, S., Dulluç,A. Immunostımulant Effects of Muscarı Commosum (L.) Mıller Plant Extrackt In Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). 13th International Conference of the EAFP 17 - 22 September 2007 diseases of fish and shellfish,Grado Italy.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Metin, S., Diler, Ö., Didinen, B.I., Terzioglu, S.,Görmez, Ö., 2017. In Vitro And In Vivo Antifungal Activity Of Satureja cuneifolia Ten. Essential Oil On Saprolegnia Parasitica Strains Isolated From Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) Eggs. 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. (MESMAP-3), April 13th - 16th 2017, Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus.(poster)
 • 2 Metin, S., Didinen, B.I., Kubilay, A., Pala, M., Aker, İ., 2017. Determination of Anesthetic Effects Of Some Medicinal Plants On Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792). 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. (MESMAP-3), April 13th - 16th 2017, Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus. (poster)
 • 3 Onuk, E.E., Tanriverdi Çayci , Y., Çoban, A.Y., Çiftci , A., Pekmezci, G.Z., Söğüt Ünlü, M., Deveci, A., Balta, F., Didinen B.I., Altun, S., 2017. QNRS Positivity among Aeromonas Species Isolated from Fish and Water. Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Paris, ISSN: 1943-6114, Volume 10, Number 02, 185–186. (poster)
 • 4 Didinen, B.I., Ciftci, A., Morsümbül, E., 2016. Investigation of potential probiotic bacteria against Lactococcus garvieae in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792). 3rd International Vetıstanbul Group Congress 2016, May 17-20, Sarajevo, Bosnia nad Herzegovina.
 • 5 Didinen B.I. Onuk E.E., Sayı, H., 2016. Investigation of Potential Probiotic Bacteria against Vagococcus Salmoninarum in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792). 3rd International Vetıstanbul Group Congress 2016, May 17-20, Sarajevo, Bosnia nad Herzegovina.
 • 6 Yardimci, B., Didinen, B. I., Onuk, E. E., Metin, S., Ciftci, A., Kubilay, A., Pekmezci, G. Z., Eralp, H. (2016). Immunohistochemical evaluation of experimental Vagococcus salmoninarum infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792). 3rd International Vetıstanbul Group Congress 2016, May 17-20, Sarajevo, Bosnia nad Herzegovina.
 • 7 Kubilay, A., Yıldırım, P., Fakir, H., Uluköy, G., Didinen, B.I., Metin, S., 2016. Determınatıon Of İn Vitro Antıbacterıal Actıvıty Of Calamintha Nepeta Subsp. Nepeta,C. Nepeta Subsp. Glandulosa And Eucalyptus Camaldulensis Essential Oils On Fish Pathogenic Bacteria. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY.
 • 8 Didinen, B.I., Onuk, E.E., Metin, S., Caylı, Ö., 2016. The Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria Against Lactococcus garvieae Infections in Rainbow Trout, (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) 3rd International Vetıstanbul Group Congress 2016, May 17-20, Sarajevo, Bosnia Nad Herzegovina.(Sözlü Sunum)
 • 9 Metin, S., Didinen,B.I., Yıldırım, P., Kubilay, A., 2015. In Vıtro Antıbacterıal Actıvıtıes Of Satureja cuneıfolıa Ten. on Bacterıal Fısh Pathogens. The 17th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish. Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 7 to 11 September 2015.
 • 10 Tanrıkulu, T., Avsever, M.L., Onuk, E.E. ve B.I. Didinen, “Vagococcus salmoninarum, a causative agent of disease in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) broodstocks in the aegean region of Turkey.” The 14th International Symposium-Prospects for the 3rd Millenium Agriculture, 588 pp, Cluj Napoca, Romania, 24-26 September 2015.
 • 11 Didinen, B.I., Ekici, S., Caylı, Ö., 2012.Screeening for potential probiotic bacteria to control of Vibrio anguillarum in rainbow trout. Animal Nutrition and Environment, ANINUE 2012. Semptember 14-15 Khon Kaen, TAYLAND Yüksek Lisans Tezi
 • 12 Didinen, B. I., Bahadır KOCA, S., Diler, Ö., Koca, H. U., Dulluç, A., Ekici, S., Gülle, İ., Özkök, R., 2008. Effect of Dietary Supplementation Commerical Probiotic (Protexin) on Growth and Survival of Narrow-Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) EUROPEAN INLAND FISHERIES ADVISORY COMMISSION (EIFAC), The Symposium on Interactions Between Social Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture.
 • 13 Diler, Ö., Didinen, B.I., Ekici, S., Altun, S., Diler, A. and Kubilay, A. Antogonistic Activities of Bacteria Against The Pathogen of Cold Water Dısease, Flavobacterium psychrophilum. 13th International Conference of the EAFP. 17 - 22 September 2007 diseases of fish and shellfish. Grado Italy, Abstract Book.
 • 14 Diler, Ö., Tınaz Boşgelmez,G., Didinen, B.I., Altun, S. Detection of Lactococcus garvieae by PCR in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) farms in Turkey. Aquaculture Europe Conference, October 24-27, İstanbul, Turkey, p.153
 • 15 Diler, Ö., Didinen, B. I., Altun, S., Aybal, N. Ö.,Gümüş, E. Juvenıle Productıon from Egırdır Lake Crayfısh (Astacus leptodactylus Esch.1823). Aquaculture Europe 07, October 24-27, İstanbul, Turkey.
 • 16 Diler, Ö., Didinen, B. I., Ekici, S., Altun, S. Determination of Phenotypic Characteristics and Antimicrobial Susceptibilities of Flavobacterium psychrophilum Straıns Isolated from Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Farms in Turkey. Aquaculture Europe 07, October 24-27, İstanbul, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Farklı Tuzlama Tekniklerinin Eğrez Balıkları (Vimba vimba tenella, Nordman 1840)'nın Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi
 • Doktora Tezi
 • 1 Deneyesl Olarak Sulfadiazine ve Trimethoprim Verilen Gökkuşağı Alabalıklarında Rezidü ve Bazı Spesifik Olmayan İmmune Sistem Parametrelerinin Araştırılması.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ‘ndan Vagococcus salmoninarum’ a karşı in vitro antagonistik etki gösteren laktik asit bakterilerinin izole edilmesi, identifikasyon ve karakterizasyonu. Tübitak 113O617 nolu hızlı destek projesi(tamamlandı)
 • 2 Isparta İli Aksu İlçesinde Bulunan Bazı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) İşletmelerinde Bakteriyel Hastalıkların Araştırılması(Tamamlandı)(2227-YL-10)
 • 3 Ege Bölgesinde Bulunan Bazı Çipura (Sparus aurata, Lin., 1758) ve Levrek Balığı (Dicentrarchus labrax, Lin., 1758) İşletmelerinde Parazitik Hastalıkların Araştırılması(Tamamlandı)(2110-YL-10)
 • 4 Probiyotik Uygulamalarının Astacus leptodactylus Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi . Tübitak Proje no. 1060353(Tamamlandı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gökkuşağı alabalığı anaç ve yumurtalarında enfeksiyona neden olan Sapprolegnia spp. karşı bazı doğal bitkisel ürünlerin antifungal etkileri
 • 2 Çipura,Akdeniz deniz levreği ve gökkuşağı alabalıklarının spesifik olmayan immun sistem üzerine bazı geofit bitki ekstraktlarının etkilerinin araştırılması 104 V 126 Tübitak Kariyer Projesi (tamamlandı))
 • 3 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) işletmelerinde Flavobacterium psycrophilum izalosyonu.SDÜBAP-1294M
 • 4 Yetiştiriciliği Yapılan Orkinos ( Thunnus thynnus ) Endoparazitleri Üzerinde Bir Araştırma. SDÜ Blimsel Araştırma projeleri Yönetim Birimi 1295-m-06
 • 5 Kültür Ortamında Yetiştirilen Kerevit Yavrularının Yaşama Oranlarının Arttırılması. Proje N0: TAGEM/ HAYSÜD / 2006 / 09 / 03 / 02 Projenin İlgili Olduğu AP: Su ürünleri ıslah ve yetiştiriciliği. Proje Yürütücüsü Kuruluş: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • 6 DİLER, Ö., DİLER, A., TINAZ, G., ALTUN, S., KUBİLAY, A., DİDİNEN, B.I., Kültürü Yapılan Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) Görülen Bakteriyel Patojenlerin Fenotipik ve Genotipik Özelliklerinin Tespiti Üzerinde Bir Araştırma.
 • 7 DİLER, Ö., DİDİNEN, B.I., Gökkuşağı Alabalıklarında tedavi sonrası oksitetrasiklin rezidüsünün belirlenmesi (S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi).
 • 8 Diler, Ö., Işıklı, B., 2004.Gökkuşağı Alabalıkları(Oncorhynchus mykiss)'nda Tribrissen Rezidüsünün Tespiti Üzerinde Bir Araştırma.Proje no. 729
 • 9 Diler, A., Işıklı, B., Bazı katkı maddelerinin dumanlanmış eğrez balığı (Vimba vimba tenella, Nordmann, 1840)'nda oluşturduğu kimyasal, bakteriyolojik ve duyusal değişiklikler. SDÜAF:312
 • 10 Eğirdir Gölü tatlı su istakozlarından (Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842) yavru üretimi. DPT proje no:2001 K1 21150.
 • 11 DİLER, A., Işıklı, B.I. 2000. Farklı Tuzlama Teknikleri kullanılarak Hazırlanan Eğrez balıklarının Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi
 • 12 DİLER, Ö., GÜMÜŞ, E., IŞIKLI, B.I., AYBAL, N.Ö., Eğirdir Gölü kerevitlerinden Hastalığa Dirençli Yavru Üretimi.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık