Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nihat YILMAZ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nihat YILMAZ
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Makine Ve İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Makine Malzemeleri Ve İmalat Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2111569
E-Posta nihatyilmaz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/personel/01839/yrd-doc-dr-nihat-yilmaz
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ 24.7.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE EĞİTİMİ (YL) 26.6.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 18.1.2007
İLGİ ALANLARI
Makina-İmalat Teknolojileri, Talaşlı Üretim Teknolojileri, Toz Metalurjisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim , Yapay Zeka Uygulamaları, Malzeme Bilimi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yalçın, B., YILMAZ, N.,2004."Ark PVD Yüzey Kaplama Metoduyla TiN Kaplanmış Matkap Takımlarında Takım Aşınmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, Mühendis-Makina Dergisi, Nisan-Sayı:531, Ankara.
 • 2 YILMAZ, N., Yalçın, B., Özsoy, A., 2004. Kesici Takımlarda Aşınma ve Takım Performansının İyileştirilmesi. Metal-Makine Dergisi, Sayı:150, Kasım-Aralık sayısı, İstanbul.
 • 3 Yalçın, B., Varol, R., YILMAZ, N., 2004. Demir Esaslı Toz Metal (T/M) Yatakların Aşınma Özelliklerinin Bulanık Mantıkla Modellenmesi. Afyon Kocatepe Ünv, Teknolojik Araştırmalar Elektronik Dergileri, Makine Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, Sayı: 4, Afyon.
 • 4 Özsoy, A., YILMAZ, N., 2001. Ç 1020 Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Termal Çevrimli Isıl İşlemin Etkisi. S.D.Ü. Fen Bil. Enst. Dergisi, cilt 5, sayı 2, 165-175, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 B. Yalçın, N. Yılmaz, 2010. Finite Element Analyses for the Effects of Flank Wear and Some Cutting Parameters on Cutting Stresses in Turning of AISI 1060 Steel, Journal of Machining and Forming Technologies, v.2, 1/2, pp.109-122.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Varol,R.,Yalçın,B.,YILMAZ, N., 2005, "Bilgisayar Destekli İmalatta CAM Programı Kullanılarak Parça İmalatının Gerçekleştirilmesi",Teknolojik Araştırmalar, MTED,Cilt 2,Sayı 3, s.47-57.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Varol, R., Yalçın, B., YILMAZ, N., 2007. Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Titanyum Esaslı Ta Katkılı İmplant Numunelerinin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, II. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmaları Sanayi Kongre Bildiriler Kitabı, s.73-87, 19-20 Ekim, Samsun.
 • 2 Yalçın, B., YILMAZ, N., Varol, R.,2004. "Torna Kesici Takımlarında Yan Yüzey Aşınmasının Bulanık Mantık Yöntemiyle Modellenmesi, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu, Pamukkale Ünv., Denizli.
 • 3 Kayacan, M.C., YILMAZ, N., Çelik, Ş.A., 2002. Tornalama İşlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün Bulanık Mantıkla Kontrolü. IV. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslarası Katılımlı), Şanlıurfa, 06-08 Haziran 2002, 339-348.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Termal Çevrimli Isıl İşlemlerin Ç 1020 Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisi, Danışman: Doç. Dr. Abdullah Özsoy
 • Doktora Tezi
 • 1 Demir Esaslı Toz Metal Malzemelerin Talaşlı İşlenebilirliği, Danışman: Prof. Dr. Remzi VAROL
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Taylan,M., 2011, "Sertleştirilmiş Takım Çeliklerinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Takım Aşınması ve Talaş Oluşumuna Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi", S.D.Ü. Fen. Bil. Ens. Makine Eğitimi A.B.D., Isparta
 • 2 Alev,E., 2011."Otomobil Endüstrisinde Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Parça Kullanımı Ve Performansının Araştırılması", S.D.Ü. Fen Bil. Ens. Makine Eğt. A.B.D., Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje No: 2472-YL-10,Proje Adı: Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Alüminyum Alaşımlarında farklı Parametrelerin İşlenebilirliğe Etkisinin deneysel Olarak İncelenmesi, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Destekleyen Kuruluş: S.D.Ü. B.A.P. Koordinasyon Birimi, Baş. Tarihi:13.12.2010 Bitiş Tarihi: devam ediyor
 • 2 Proje No: 2866-YL-11,Proje Adı: Minimum Miktarda Yağlama (MQL) ile Tornalama İşleminin kesme Kuvetleri ve Takım Aşınmasına Etkisinin İncelenmesi, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Destekleyen Kuruluş: S.D.Ü. B.A.P. Koordinasyon Birimi, Baş. Tarihi:10.08.2011 Bitiş Tarihi: 2016-Tamamlandı
 • 3 Proje Adı:Sertleştirilmiş Takım Çeliklerinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Takım Aşınması ve Talaş Oluşumuna Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Proje No:SDÜ-YL-1802-2009, Görevi: Proje Yürütücüsü, Proje Baş. ve Bitiş Tarihi.14.04.2009/14.04.2011
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje No: 01026-m-05 Destekleyen Kuruluş: SDÜ. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Projedeki Görevi: Proje Yardımcısı Proje Konusu: Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretilen Titanyum Esaslı ve Tantalyum Katkılı İmplantlerin Fiziksel, Mekanik, Isıl ve Korozyon Özelliklerinin Araştırılması (Devam Ediyor)
 • 2 Proje No: 1073-M-05,Proje Adı: Güneş Enerjili Yarış Otomobili Tasarımı (Tübitak tarafından düzenlenen üniversiteler arası güneş enerjili otomobil yarışına katılmak amacıyla), Projedeki Görevi:Yardımcı Araştırmacı, Destekleyen Kuruluş: S.D.Ü. Araş. Proj. Yön. Birimi
 • 3 Proje No: 749 Proje Adı :Demir Esaslı Toz Metal Parçaların Talaşlı İşlenebilirliği Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Remzi VAROL Projedeki Görevi: Proje Yardımcısı Proje Süresi: 13.10.2003 - 03.04.2005 Destekleyen Kuruluş: S.D.Ü. Araş. Proj. Yön. Birimi
 • 4 Proje No:759 Proje Adı :Talaşlı İmalatta Kullanılan Kesici Takımların Bor Esaslı Bileşiklerle Kaplanabilirliğinin Araştırılması Projedeki Görevi: Proje Yardımcısı Proje Süresi: 13.10.2003 - 03.10.2004 Destekleyen Kuruluş: S.D.Ü. Araş. Proj. Yön. Birimi
 • 5 Proje No:2003-21, Farklı Karışım Oranlarına Sahip Bor Kaynağının Borlama Üzerine Mekanik Isıl Etkilerinin Araştırılması, Alt Yapı projesi, Destekleyen Kuruluş: S.D.Ü. Araş. Proj. Yön. Birimi
 • 6 Proje No: 101 Proje Adı :Termal Çevrimli Isıl İşlemin Ç 1020 Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisi Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Abdullah ÖZSOY Projedeki Görevi: Proje Yardımcısı Proje Süresi: 14.05.1998-31.03.2000 Destekleyen Kuruluş: S.D.Ü. Araş. Proj. Yön. Birimi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi I. Öğrenci Sempozyumu, 26 Mayıs 1998, Isparta, Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 YÖK bursu kapsamında Dublin City Universitesi' nde (İrlanda) 3 ay süreyle çalışmalarda bulunma, Temmuz-Eylül, 2013.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tubitak ve Bilim Teknik Dergisi Tasarim Odulu Solar-G Gunes Enerjili Otomobil Tasarim Odulu
 • Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Erasmus LLP kapsamında Dublin City University (Irlanda)' de ders verme (Ekim-2011)
 • 2 Erasmus projesi kapsamında University of Applied Sciences (Almanya)' da seminer sunma (17-21 Haziran 2009)
 • 3 Erasmus Projesi Kapsamında Magdeburg University (Almanya) de Seminer Sunma (15-20 Maysı 2008)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 International Journal of Technological Sciences
 • 2 International Journal of Technological Sciences
 • 3 International Journal of Technological Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 DMLS YÖNTEMİYLE SİNTERLENEN Ti6Al4V ALAŞIMININ MİKROYAPISI VE İŞLEM PARAMETLERİNİN MİKROSERTLİĞİNE VE YOĞUNLUĞUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 AKÜ, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2014
 • 2 S.D.Ü. Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2011
 • 3 S.D.Ü. Uluslarası Teknolojik Bilimler Dergisi, 2010
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Makina Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Teknik Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi, 2012-devam ediyor
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Teknik Eğitim Fakültesi, Yönetin Kurulu Üyeliği, Yrd. Doç. Temsilcisi, 2013-2014
 • 2 CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ İMALAT (L. Üstü)
İmalatta Kalite Kontrol
KALİTE KONTROL
KESME İLK. GELİŞMİŞ SERAMİK KESİCİLER VE AŞINMA MEKANİZMASI (L. Üstü)
MAKİNA ELEMANLARI
Makina Elemanları I
MAKİNE ELEMANLARI I
MAKİNE ELEMANLARI II
Mekanik Ölçme
Mühendislikte Ölçme Tekniği
SAC-METAL KALIP TASARIMI
STANDARTLAR (Seçmeli)
TAKIM TEZGAHLARI
TEMEL İŞLEMLER
Yukarı çık