Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayla UYSAL
Adı Soyadı Doç. Dr. Ayla UYSAL
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111280
E-Posta aylauysal@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 7.7.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 7.9.2000
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 14.7.2006
İLGİ ALANLARI
Atıksu Arıtımı, Tehlikeli Atıklar, Aktif Çamur Sistemi, Biyolojik Arıtma, Atıksulardan ve Arıtma Çamurlarından Nütrient Geri Kazanımı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Uysal, A., 2010. Effect of Biosurfactant on Chlorophenols Biodegradation. LAMBERT Academic Publishing, ISBN-NR.: 978-3-8383-2680-1.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Uysal, A., Turkman, A., 2010. Enhanced Biodegradation of 4-Chlorophenol using Biosurfactant in an Activated Sludge. Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, Formatex, Microbiology Series No 2, Edited by A. Méndez-Vilas.Volume 2, 1235-1240, ISBN (13): 978-84-614-6195-0.
 • 2 Turkman, A., Uysal, A., 2009. Communication Problems during an Emergency and Lessons Learned. NATO Science for Peace and Security Series, E: Human and Societal Dynamics, Volume 52, 278-286. Optimisation of Disaster Forecasting and Prevention Measures in the Context of Human and Social Dynamics, Edited by Ion Apostol, David L. Barry, Wilhelm G. Coldewey, Dieter W.G. Reimer, ISBN 978-1-58603-948-6.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uysal, A., Demir, S., 2013. Struvite Pyrolysate Recycling for Removing Ammonium from Baker’s Yeast Industry Wastewater. Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, ICOEST Conference 2013 (Special Issue - 2): 499-506.
 • 2 Uysal, A., Yılmazel, Y.D., Demirer, G.N., 2011. Anaerobik Olarak Çürütülmüş Arıtma Çamurlarından Strüvit Çöktürmesiyle Nütrient Geri Kazanımı. İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü.21(1), 25-32.
 • 3 Uysal, A., Türkman, A., 2007. Effect of High Concentrations of 2,4-DCP on Activated Sludge. Journal of Engineering Sciences, Pamukkale University, 13 (2), 189-194.
 • 4 Uysal, A., Türkman, A., 2006. 4-Klorofenolün Aktif Çamurda Kometabolik Ayrışması Üzerine Biyosurfaktan Etkisi. İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 16 (1-3), 15-23.
 • 5 Uysal, A., Türkman, A., 2004. Klorofenollü Bileşiklerin Ayrışabilirliğinin Biyosurfaktan Kullanımı İle Hızlandırılması. Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 14 (2), 23-30.
 • 6 Uysal, A., Topçu, N., Selçuk,Ö., 2001. Çapraz Akışlı Mikrofiltrasyon Sistemiyle Evsel Atıksuların Arıtılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 206-213.
 • 7 Selçuk, Ö., Topçu, N., Uysal, A., 2001. Membran Prosesiyle Süt Endüstrisi Atıksuyunun Arıtılabilirliği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 198-205.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uysal, A., 2012. Endüstri Atıksularından Azot-Fosfor Giderimi ve Geri Kazanılan Ürünün Gübre Olarak Kullanımı. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 51(605), 99-102.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uysal, A., Demir, S., Sayilgan, E., Eraslan, F., Kucukyumuk, Z., 2014. Optimization of Struvite Fertilizer Formation from Baker’s Yeast Wastewater: Growth and nutrition of maize and tomato plants. Environmental Science and Pollution Research, 21(5), 3264-3274, DOI: 10.1007/s11356-013-2285-6.
 • 2 Uysal, A., Kuru, B., 2013. Magnesium Ammonium Phosphate Production from Wastewater through Box-Behnken Design and Its Effect on Nutrient Element Uptake in Plants. CLEAN - Soil, Air, Water, 41(5), 447-454.
 • 3 Uysal, A., Kuru, B., 2013. Examination of Nutrient Removal from Anaerobic Effluent of the Dairy Processing Industry by Struvite Precipitation using the Response Surface Methodology. Fresenius Environmental Bulletin, 22(5), 1380-1387.
 • 4 Uysal, A., Yilmazel, Y.D., Demirer, G.N., 2010. The Determination of Fertilizer Quality of The Formed Struvite from Effluent of a Sewage Sludge Anaerobic Digester. Journal of Hazardous Materials,181, 248-254.
 • 5 Uysal, A., Türkman, A., 2007. Biodegradation of 4-CP in an Activated Sludge Reactor: Effects of biosurfactant and the sludge age. Journal of Hazardous Materials, 148, 151-157.
 • 6 Uysal, A., Türkman, A., 2005. Effect of Biosurfactant on 2,4-Dichlorophenol Biodegradation in an Activated Sludge Bioreactor. Process Biochemistry, 40, 2745-2749.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uysal, A., Demir, S., Kuru, B., 2012. Süt İşleme Endüstri Atıksuyundan Yansıma Yüzey Metodu Kullanılarak Elde Edilen Strüvitin Mısır Bitki Büyümesi Üzerine Etkisi. İTÜ 13. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 2012.
 • 2 Özdemir, Z., Cimşit, M., Uysal, M., Uysal, A., 2009. Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanılma Potansiyeli. ÇESKO 2009 Üniversite Öğrencileri IV. Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Fatih Üniversitesi, 186-191.
 • 3 Uysal, A., Yılmazel, Y.D., Demirer, G.N., 2009. Anaerobik Çürütücü Çıkış Suyundan Strüvit Çökeltimi ile Nütrient Giderimi ve Geri Kazanımı. Çevre Mühendisleri Odası 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 363-373.
 • 4 Uysal, A., Türkman, A., 2006. 4-Klorofenolün Aktif Çamurda Kometabolik Ayrışması Üzerine Biyosurfaktan Etkisi. İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK'06 Bildiriler Kitabı, 91-98.
 • 5 Uysal, A., Türkman, A., 2004. Klorofenollü Bileşiklerin Ayrışabilirliğinin Biyosurfaktan Kullanımı İle Hızlandırılması. İTÜ 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 2004 Bildiriler Kitabı, 205-212.
 • 6 Uysal, A., Ak, M., Türkman, A., 2004. Tehlikeli Atık Uzaklaştırma Tesislerinin Yer Seçiminde Önemli Faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEVRE 2004 1. Ulusal Çevre Kongresi Bildiriler, 65-71.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özer, Y.E., Uysal, A., Edepli, A., 2012. Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalaj Atıklarının Yeniden Kullanımı. 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY-2012, 49.
 • 2 Uysal, A., Türkman, A., Arabacı, G., 2008. Üniversitelerde Tehlikeli Atık Yönetimi. Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, Kocaeli Üniversitesi, Bildiri Özetleri,156.
 • 3 Uysal, A., Türkman, A., Şahin, H., 2007. Adsorblanabilir Organik Halojenlerin İçme Suyu Kalite Kontrol Parametresi Olarak İncelenmesi. Ulusal Çevre Sempozyumu 2007, Mersin Üniversitesi, Bildiri Özetleri, 161.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yilmazel, Y.D., Uysal, A., Demirer, G.N., 2011. Recovery of Nutrients from Anaerobic Co-Digestion Effluents of Poultry Manure and Sewage Sludge as Struvite. Nutrient Recovery and Management Conference, IWA, WEF, Miami, USA, 725-747.
 • 2 Uysal, A., Sayilgan, E., Kuru, B., 2011. Application of Full Factorial Design for Ammonium and Phosphate Recovery from Dairy Processing Industry by Chemical Precipitation. 8th International IWA Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, Çeşme, İzmir, Turkey, 489-496.
 • 3 Sayilgan, E., Uysal, A., Demir, S., 2011. Struvite Precipitation as an Alternative Approach for The Nutrient Recovery and Reuse from Wastewater. 8th International IWA Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, Çeşme, İzmir, Turkey, 669-676.
 • 4 Türkman, A., Uysal, A., 2008. Hazard Handling and Communication Problems during Emergency and Lessons Learned. NATO Advanced Research Workshop (ARW), 7-10 April 2008, Moldova.
 • 5 Küçükgül, E., Türkman, A., Uysal, A., 2006. Communication Problems During Emergency. NOSHCON 2006, International Risk Management, 45th Conference and Exhibition in Occupational Risk Management, The Lost City Convention Centre, Sun City, South Africa, 144-152.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sayilgan, E., Uysal, A., Yasar, M., Demirciler, S., 2014. Investigation of Chromium Release in Acidic/Alkaline Conditions from Isparta Tannery Industry Sewage Sludge. ECSM 2014, 4th European Conference on Sludge Management, 26-27 May 2014, Izmir, Turkey, Conference Abstract Book, 68.
 • 2 Uysal, A., Sayilgan, E., Kuman, E., Caylak, G., Nezor, O., Tuncer, D., 2014. Optimization of Nutrients and Metals Release from Municipal Sewage Sludge by Chemical Extraction using Box-Behnken Design. R&R, 2014, 2nd International Conference on Recycling and Reuse, June 4-6 2014, İstanbul, Türkiye, Book of Abstract, 159-160.
 • 3 Uysal, A., Demir, S., 2013. Struvite Pyrolysate Recycling for Removing Ammonium from Baker’s Yeast Industry Wastewater. International Conference on Environmental Science and Technology ICOEST’2013, 18–21 June 2013, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, Abstract Book, 146–147.
 • 4 Uysal, A., Turkman, A., 2008. Influence of Operational Parameters on 2,4-Dichlorophenol in Biosurfactant Supplemented Activated Sludge Process. Chania 2008, 1st International Conference on "Hazardous Waste Management", Greece, Proceedings, 133-134.
 • 5 Uysal, A., Türkman, A., 2007. Biodegradation of 4-Chlorophenol in Biosurfactant Supplemented Activated Sludge. International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Near East University, Nicosia-Northern Cyprus, Abstract Book, 453-454.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Uysal, A., Kuru, B., 2012. Use of Box-Behnken Design for MAP Formation from Potato Processing Industry Wastewater. EcoTechnologies for Wastewater Treatment, Technical, Environmental&Economic Challenges, IWA International Conference. 25-27 June 2012, Santiago de Compostela, Spain, Book of Abstracts, 76.
 • 2 Uysal, A., Sayilgan, E., Kir, E., 2012. Phosphorus Release and Metals Separate from Thickened Sewage Sludge with a Combination of Acidic Hydrolysis and Donnan Dialysis. EcoTechnologies for Wastewater Treatment, Technical, Environmental&Economic Challenges, IWA International Conference. 25-27 June 2012, Santiago de Compostela, Spain, Book of Abstracts, 76.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Membran Arıtma Sistemiyle Evsel Atıksuların Arıtılması, 2000. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Danışman: Prof. Dr. Nazmi TOPÇU
 • Doktora Tezi
 • 1 Effect of Biosurfactants on the Biodegradation of Hydrocarbons in Wastewater, 2006. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Danışman: Prof. Dr. Ayşen TÜRKMAN
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Demir, S., 2013. Box-Behnken Dizaynı İle Maya Endüstrisi Atıksularından Elde Edilen MAP'in Bitki Besin Elementi Alımı Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 2 Kuru, B., 2012. Agro-Endüstri Atıksularından Kimyasal Çöktürme ile Azot ve Fosfor Gideriminin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Asidik Hidroliz ve Donnan Diyalizi Sonrası Biyolojik Arıtma Çamurlarından Fosfor Geri Kazanımı. SDÜ BAP Projesi, 4143-YL2-14, 2014-2016.
 • 2 Box- Behnken Dizaynı ile Maya Endüstrisi Atıksularından Elde Edilen MAP’in Bitki Besin Elementi Alımı Üzerine Etkisi. SDÜ BAP Projesi, 3283-YL1-12, 2012-2014.
 • 3 Tarıma Dayalı Endüstri Atıksularından Strüvit Oluşumu ile Nütrient Geri Kazanımı ve Strüvitin Tarımda Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, Proje No. 110Y077, 2010-2012.
 • 4 Agro-Endüstri Atıksularından Kimyasal Çöktürme ile Azot ve Fosfor Gideriminin Araştırılması. SDÜ BAP Projesi, 2693-YL-11, 2011-2012.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Asidik Hidroliz ve Donnan Diyaliz Kombinasyonuyla Anaerobik Olarak Çürütülmüş Arıtma Çamurlarından Fosfor Geri Kazanımı ve Metallerin Ayrılması, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı, 2014-2015.
 • 2 Biyolojik Arıtma Çamurlarından Asidik Ekstraksiyon ve Kimyasal Çöktürme İle Metal Geri Kazanımı, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı,Proje Danışmanı,2013-2014.
 • 3 Maya Endüstrisi Atıksularından MAP Formasyonu:KOİ,TKN ve AKM Gideriminin Araştırılması, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı,Proje Danışmanı,2012-2013.
 • 4 Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalaj Atıkları Yıkama Sularının Karakterizasyonunun Belirlenmesi ve Arıtma Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı, 2011-2012.
 • 5 Anaerobik Çamur Çürütücü Çıkış Suyundan Strüvit Formunda Geri Kazanılan Ürünün Gübre Değerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı,2010-2011.
 • 6 Investigations on Nutrient Recovery from Anaerobic Digestion Residues with Different Compositions. TÜBİTAK IntenC Araştırma Projesi, Proje No 107Y231, 2008-2010.
 • 7 Tehlikeli Organik Maddelerin Biyolojik Arıtımında Biyosurfaktanların Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No. 03.KB.FEN.071, 2003-2006.
 • 8 Tehlikeli ve Zararlı Kimyasalların Hızlandırılmış Ayrıştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No. 549, 2002-2004.
 • 9 Membran Arıtma Sistemi İle Sulardan Flor Giderilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No. 182, 1999-Tamamlandı.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. Ulusal Çevre Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 24-28 Eylül 2016, Marmaris.
 • 2 Ulusal Çevre Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 22-25 Ekim 2015, Afyon.
 • 3 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 12-14 Eylül 2013, Ankara.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Teşekkür Belgesi,SDÜ MMF Dekanlığı,Tübitak Lisans Pojeleri (2209) Danışmanlığı Nedeniyle, Aralık 2010.
 • 2 Teşekkür Belgesi, SDÜ MMF Dekanlığı, Tübitak 1001 Projesi Yürütücülüğü Nedeniyle, Aralık 2010.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Hakem,Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 2015.
 • 2 Hakem, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2015.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hakem, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2015.
 • 2 Hakem, Environmental Technology, 2015.
 • 3 Hakem, Powder Technology, 2015.
 • 4 Hakem, Environmental Engineering and Management Journal, 2014.
 • 5 Hakem, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 2013.
 • 6 Hakem, Journal of Hazardous Materials, 2012.
 • 7 Hakem, Clean-Soil, Air, Water, 2012.
 • 8 Hakem, Environmental Science and Pollution, 2011.
 • 9 Hakem, Environmental Technology, 2011.
 • 10 Hakem, Journal of Hazardous Materials, 2010.
 • 11 Hakem, Bioresource Technology, 2005.
 • 12 Hakem, Process Biochemistry, 2004.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Haziran 2015 -Temmuz 2017.
 • 2 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Haziran 2014 - Haziran 2015.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Mayıs 2012-Nisan 2014.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Tübitak, Dış Danışmanlık, Şubat 2015.
 • 2 Tübitak, Dış Danışmanlık, Mart 2015.
 • 3 Tübitak, Dış Danışmanlık, Nisan 2015.
 • 4 Tübitak, Dış Danışmanlık, Nisan 2015-2.
 • 5 Tübitak, Panelist, Mayıs 2015.
 • 6 Tübitak, Dış Danışmanlık, Temmuz 2015.
 • 7 Tübitak, Dış Danışmanlık, Temmuz 2015-2.
 • 8 Tübitak, Dış Danışmanlık, Kasım 2015.
 • 9 Tübitak, Panelist, Kasım 2015.
 • 10 Tübitak, Dış Danışmanlık, Aralık 2015.
 • 11 Yıldız Teknik Üniversitesi, BAP Proje Değerlendirme Hakemliği, Mart 2014.
 • 12 Tübitak, Dış Danışmanlık, 2013.
 • 13 Tübitak, Dış Danışmanlık, 2011.
 • 14 Tübitak, Panelist, Aralık 2010.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
VERDİĞİ DERSLER
Arıtma Çamurlarından Nutrientlerin ve Metallerin Geri Kazanımı
Arıtma Tesisi İşletimi
Atık Arıtımında Biyosurfaktanlar
Atıksuların Arıtılması
Bitirme Ödevi 1
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
İleri Arıtma Teknolojileri
Yukarı çık