Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Adnan ÇALIK
Adı Soyadı Prof. Dr. Adnan ÇALIK
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Makine Ve İmalat Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı
Telefon 2462111467
E-Posta adnancalik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://adnancalik.net/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ METAL EĞİTİMİ 28.6.1994
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ METAL 17.12.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 8.4.2004
İLGİ ALANLARI
Kaynak Teknolojisi Mekanik Metalurji Bor Teknolojileri ve Borlama Üretim Yöntemleri Mesleki ve Teknik Eğitim Malzeme Teknolojileri ve Muayenesi İmalat Teknolojileri İşçi sağlığı ve güvenliği C. Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi(Belge No ve Tarihi: 100989 ve 06.06.2014) İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi (Belge No:2059) 11.04.2013 Yüzey mühendisliği ve kaplamalar
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Delikanlı, K., Çalık, A., Uzun, H.A., 2003. Sade Karbonlu Bir Çeliğin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, No:1, Haziran 2003, 99-110.
 • 2 Çalık, A. 2002. Türkiye'nin Bor Madenleri ve Özellikleri. Mühendis ve Makine Dergisi. Sayı, 508, 36-41, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 N.Turku, Ş.Doğan, N.Uçar, A.Çalık., 2014."Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi" SDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9 (2): 147-151
 • 2 Mustafa Serdar KARAKAŞ, Adnan ÇALIK.,(2013)"Mühendislik Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar",SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Özel Sayı, Sayfa 45-49, Yıl 2013
 • 3 M.BEKTES, A.ÇALIK, N.UÇAR,(2010) ''Fe-Mn İkili Alasımlarının Mekanik Özellikleri Üzerine Borlamanın Etkileri'' SDU, FBE Dergisi, 14, 2, 2010, 120-123,"02/2014; 14(2). DOI:10.19113/sdufbed.32630"
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 B. Akca, Adnan Çalık.,2017 ''Characterization Of Borided Pure Molybdenum Under Controlled Atmosphere'', Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, Vol.53, No. 3, pp.511-517. 2017
 • 2 A. Calik, O. Ozbakir, S. Karakas and N. Ucar (2017) "Investigation of the Erosive Wear Resistance of Boronized Ash-Blowing Nozzles" ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol. 131 (2017), No:2
 • 3 A. Calik, N. Ucar, K. Delikanli, M. Carkci and S. Karakas, Boriding kinetics and some mechanical properties of borided commercial-purity nickel, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, (IJEMS), Vol, 24 ,6, pp.362-368, 2017
 • 4 N. UCAR, S. DOGAN, A. F. OZDEMIR, S. KARAKAS, and A. CALIK, Diffusion kinetics of binary Ti-Ni shape memory alloys, Acta Physica Pol. A, 132, 3 2017.
 • 5 Effect of Interrupted Boriding on Microstructure and Mechanical Properties of 16MnCr5 Steel, s Surface Review and Letters, Published: 11 October 2017.
 • 6 N. Ucar, N. Turku, A.F. Ozdemir, A. Calik (2016) "Boriding of Binary Ni-Ti and Ternary Ni-Ti-Cu Shape Memory Alloys "Acta Physica Polonica Series A 130(1):492-495 · July 2016
 • 7 N. UCAR, Ş. DOĞAN, S. KARAKAŞ, A. CALİK; Boriding of binary Ni-Ti shape memory alloys, Z. Naturforsch. 2016; 71(11)a: 1017–1020
 • 8 N. UÇAR, O. İYİ, A. CALIK and S. KARAKAS,(2015) "Effect of Ni Content on the Boronizing Behaviour of Permalloys", Oxidation Communications, 38, 2, 2015.
 • 9 Ümit KARA, H. Ozan TEKİN, Adnan Calik, İskender AKKURT,. "PERFORMANCE OF BORON-CARBIDE ON RADIATION SHIELDING" ACTA PHYSICA POLONICA A, No. 2-B,Vol. 128 (2015), pp.335-336
 • 10 Adnan Calik, Mithat Simsek, Mustafa Serdar Karakasa and Nazim Ucar,"Effect of Boronizing on the microhardness and wear resistance of steel AISI 1050 steel and chilled cast iron" Metal Science and Heat Treatment, Vol. 56, Nos. 1 – 2, pp:89-92 May, 2014 (Russian Original Nos. 1 – 2, pp:31-34 January – February, 2014)
 • 11 A. ÇALIK, S.KARAKAŞ, N.UÇAR and F.ÜNÜVAR, ''Boriding kinetics of pure cobalt'', Kovove Materialy-Metallic Materials, 52, 1-7, 2014.
 • 12 Ali Günen,Mustafa Serdar Karakas¸Bülent Kurt and Adnan Çalık,.2014,"Corrosion behavior of borided AISI 304 austenitic stainless steel"Anti-Corrosion Methods and Materials,Volume 61 Number 2, 2014, 112–118
 • 13 Adnan Calik, Ali Kemal Yakut, Mustafa Serdar Karakas, and Nazim Ucar,.2014"Effect of Boronizing on the Deformation Behaviour of a H320LA Sheet Steel" Materials Testing (Materials and Components, Technology and Application), March, Vol. 56, No. 3 : Pages 218-223, 2014.
 • 14 N. Ucar, O. B. Aytar, A. Calik , Z. Nait Abdellah and M. Keddam; Characterization of the boride layers formed on a micro-alloyed carbon steel, Journal of the Balkan Tribological Association Vol. 20, No 4, pp.599-605 (2014)JBTA, 2014
 • 15 Adnan Calik, Sahin Akbunar, Nazim Ucar, Nihat Yilmaz, Serdar Karakas and Iskender Akkurt, ''A Comparison of radiation shielding of stainless steels with different magnetic properties'', NUCLEAR TECHNOLOGY & RADIATION PROTECTION, Vol.29, No.3,pp. 186-189, 2014.
 • 16 I. AKKURT,K. GÜNOĞLU, A. ÇALIK and M. S. KARAKAS.,"Determination of gamma ray attenuation coefficients of Al–4% Cu/B4C metal matrix composites at 662, 1173 and 1332 keV" Bull. Mater. Sci., Vol. 37, No. 5, August 2014, pp. 1175–1179. © Indian Academy of Sciences.
 • 17 Çalık. A., "Effect of powder particle size on the mechanical properties of boronized EN H320 LA steel sheets" in its current form for publication in the ISIJ International Vol. 53, No. 1. Pages,160-164, 2013
 • 18 Kerem Ozgur Gunduz, Yucel Gencer, Mehmet Tarakci, Adnan Calik,(2013)"The effect of vanadium on the boronizing properties of pure iron",Surface and Coatings Technology, Volume 221, Issues 1-2, February 2013, Pages 104-110
 • 19 A. Calik, Y. Gencer, M. Tarakci;K.O. Gunduz and A.E. Gulec;(2013)"Bonding of Equiatomic Fe-Mn Binary Alloy" ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 123 (2013)No. 2; pp.449-452
 • 20 Adnan Calik, Serdar Karakas, Nazim Ucar,Iskender Akkurt,Adem Turhan "Study On The Mechanical And Radiation-Shielding Properties Of Borided Aisi 304 Stainless Steels" ISSN 1580-2949,Professional article/Strokovni ~lanek MTAEC9, 47(5)679-681(2013),MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY
 • 21 Adnan Calik, Mustafa Serdar Karakaş (2013)"EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF MARTENSITIC STAINLESS-STEEL JOINTS WELDED WITH AUSTENITIC STAINLESS-STEEL FILLERS",Materiali in tehnologije / Materials and technology 47 (2013) 4, 403–407
 • 22 A. ÇALIK, M.S. KARAKAŞ and R. VAROL "Fatigue Behavior of Electron Beam Welded Dissimilar Metal Joints" Welding Journal, February 2012, Vol.91, Number.2, pp.50-52,(2012).
 • 23 Çalık, A., Karakaş, S., Uçar, N., Wear behaviour of boronized and induction hardened spheroidal graphite cast iron, J. Balk. Trib. Assoc. 18 (2012)44-50.
 • 24 Calik, A, Karakas, M.S.,Ucar, N., Aytar, O.B., The Effect of Boronizing on the Magnetization Behaviour of Low Carbon Microalloyed Steels, J. Magnetics 17 (2012) 96-99.
 • 25 Ucar, N., Aytar, O.B.,Calik, A, "Temperature behavior of the boride layer of of low carbon microalloyed steel" MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY, Vol:46, No:6, pp:621-625,Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, Slovenia (2012)
 • 26 C. Ekinci, N. Ucar, A. Calik, S. Karakas and I. Akkurt "Effects of Heat Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Low-carbon Microallyoyed Steels" High Temperature Materials and Processes, Vol:1-2, pp.39-42, (2011).
 • 27 Iskender Akkurt, Adnan Calik, Hakan Akyıldırım, (2011) "The boronizing effect on the radiation shielding and magnetization properties of AISI 316L austenitic stainless steel" Nuclear Engineering and Design, Volume 241 (1) pp,55-58, (2011).
 • 28 N. Ucar, A. F. Ozdemir, A. Calik and A. Kokce, ''Hydrostatic pressure effect on the electrical properties of Al/conducting polymer (P3DMTPT)/p-Si/Al structure'' Superlattices and Microstructures, Volume,49, Issue,2, pp,124-131,2011
 • 29 Yılmaz, E., Uçar, N., Çalık, A., Karakaş, S., Selbaş, A., Boronizing effect on the corrosion and wear behaviour of AISI 8620 steel, J. Balk. Trib. Assoc. 17 (2011), 536-543.
 • 30 Bekteş. M., Çalık. A., Uçar. N., and Keddam. M. "Pack-Boriding of Fe-Mn binary alloys : Characterization and kinetics of the boride layers "Materials Characterization, Volume, 61, 233-239 Pages, 2010
 • 31 A. Calik, A. Duzgun, O. Sahin, and N. Ucar., 2010 "Effect of Carbon Content on the Mechanical Properties of Medium Carbon Steels" Z.Naturfors. A 65a, 468-472 (2010)
 • 32 Düzcükoğlu, H., Çalık, A., İmrek H., Karakaş, M.S., Examination of Pitting and Wear in Borided, Carburized and Borocarburized AISI 8620 Gears, Trib. Trans. 53 (2010), 485-490.
 • 33 M. Simsek, A. Calik, A. K. Yakut, S. Karakas, A. Düzgün A. E. Ekinci, H. Yildiz and N. Ucar, ''Boronizing effect on the corrosion behaviour of chilled cast iron and AISI 1050 steel'' High Temperature Materials and Processes, Volume 29 No 4, 241-246 pp, 2010,(PACS 61.6.Dk,62.25.Mn,68.35.Fx,68.47.Gh)
 • 34 Mehmet Tarakci, Yucel Gencer, Adnan Calik, "The pack-boronizing of pure vanadium under a controlled atmospher" Applied Surface Science,256(2010) 7612–7618
 • 35 N. Ucar, A. F. Ozdemir, D. A. Aldemir, S. Cakmak, A. Calik, H. Yildiz and F. Cimilli ''The effect of hydrostatic pressure on the electrical characterization of Au/n-InP Schottky diodes'', Superlattices and Microstructures, 42, 586-591, 2010
 • 36 Adnan Calık, Osman Sahin, Nazım Ucar,."Mechanical Properties of Boronized AISI 316, AISI 1040, AISI 1045 and AISI 4140 Steels" ACTA PHYSICA POLONICA A. Vol;115, (2009)694-698
 • 37 Kurt. B., Çalık. A., 2009, " Interface Structure of Diffusion Bonded Duplex Stainless Steel and Medium Carbon Steel Couple"Materials Characterization, Volume 60, Issues 9, September 2009, Pages 1035-1040
 • 38 Adnan Calık, Fatih Taylan, Osman Sahin, Nazım Ucar,."Comparison of mechanical properties of boronized and vanadium carbide coated AISI 1040 steels" Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, vol, 16, issue, 5, pp.326-330, (2009).
 • 39 Adnan Çalık, 2009, "Effect of Cooling Rate on Hardness and Microstructure of AISI 1020, AISI 1040 and AISI 1060 Steels"International Journal of Physical Sciences, Vol. 4 (9) , pp. 514-518, September, 2009, ISSN 1992-1950
 • 40 Adnan Çalık. , 2009, "Interface Microstructure of Diffusion Bonded Ni3Al Intermetallic Alloy and Austenitic Stainless Steel" Materials Letters, Volume 69, Issue 28, pp. 2462-2465, September 2009
 • 41 Adnan Çalık, A. Duzgun, A. E. Ekinci, S. Karakas and N. Ucar., '' Comparison of hardness and wear behaviour of boronized and carburized AISI 8620 steels'' Vol:116 No: 6, 1029-1032 ,Acta Physica Polonica A.(2009)
 • 42 Ahmet Faruk Ozdemir, Adnan Calik,Guven Cankaya,Osman Sahin, and Nazim Ucar, 2008, " Effect of Indentation on I-V Characteristics of Au/n-GaAs Schottky Barrier Diodes" Z. Naturforsch. 63a, 199-202 (2008);
 • 43 Iskender Akkurt, Adnan Calık, Hakan Akyıldırım, Betül Mavi,."The effect of boronizing on the radiation shielding properties of steel" Z.Naturfors. A 63a(2008)445-447
 • 44 Adnan Calık, Osman Sahin, Nazım Ucar,."Specimen geometry effect on the mechanical properties of AISI 1040 steeel" Z.Naturfors. A 63a(2008)448-452
 • 45 Yucel Gencer, Mehmet Tarakci, Adnan Calik "Effect of titanium on the boronizing behaviour of pure iron" Surface and Coatings Technology, Volume 203, Issues 1-2, 25 October 2008, Pages 9-14
 • 46 Şahin, O., Çalık, A., Ekinci, E., Uçar, N., 2007, Work hardening in Fe-Mn binary alloys, Materials Characterization, (58). 571-574
 • 47 Kurt. B., Orhan. N., Evin. E., Çalık. A., 2007, Diffusiyon Bonding Between Ti-6Al-4V Alloy and Ferritic Stainless Steel. Materials Letters, 61, 1747-1750
 • 48 A. Çalık, O. Şahin, A. E. Ekinci, N. Uçar, 2007 "Mechanical Properties of Boronized Fe-0.94 Mn Binary Alloys" Z Naturforsch A, 62a, 545-548
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çalık, A., 2006 "Elektron Işın Kaynağı ve Uygulamaları",Teknolojik Araştırmalar,MTED,Cilt.3, Sayı.2, s.51-61
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Akkurt, İ., Günoğlu, K., Çalık, A., Karakaş, M.S., "The Radiation Shielding Properties of Al-4%Cu/B4C metal matrix composites", 4.rd International Conference Radiation İnteraction With Material and Its Use İn Technologies 2012, Program and materials, Kaunas, Lithuania, May 14-17,2012,358-361, ISSN 1822-508X.
 • 2 I. Akkurt, H. Akyıldırım, A.Çalık, O.B.Aytar, N.Uçar "Gamma ray attenuation coefficient of microalloyed stainless steel" The Arabian Journal For Science and Engineering A-Science (2011) 36:145–149
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mustafa Serdar KARAKAŞ, Adnan ÇALIK, 2012. Mühendislik Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Uluslararası Katılımlı Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri İle İşbirliği Sempozyumu,1-2 Kasım 2012, Isparta, 92-97
 • 2 Çalık, A., Uçar, N., 2008. Borlama Isıl İşleminin Çeliklerin Çekme Uzama Eğrileri Üzerine Etkisinin Araştırılması, II. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara, 497-504
 • 3 Bekteş, M., Çalık, A., Yıldız, H., Uçar, N., 2008. Borlanmış Fe-Mn İkili Alaşımlarının Sertlik Davranışlarının Belirlenmesi, II. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara, 513-516
 • 4 ÇALIK, A., 2007, TERMOKİMYASAL YÖNTEMLE BORLANMIŞ AISI 1040 ÇELİĞİNİN ISI İLETİM KATSAYISININ DENEYSEL BELİRLENMESİ, ULIBTK'07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs - 2 Haziran 2007, KAYSERİ, 996-998
 • 5 Çalık, A. Kurşun, T. Varol, R., 2007. Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmiş İki Farklı Çeliğin Mikroyapısının Schaeffler Diyagramı Yardımıyla Belirlenmesi. VI. Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, 09-10 Kasım 2007, Ankara, 119-125
 • 6 ÇALIK, A., 2006, TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN KAYNAK EKİPMAN VE SARF MALZEMELERİNİN DURUMU VE TÜKETİCİLERE ÖNERİLER, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2006, Şanlıurfa. Sayfa, 403-406
 • 7 ÇALIK, A., YAKUT, A. K., ŞİMŞEK, M., 2006, BORLANMIŞ Ç1050 ÇELİĞİNİN SUPAP İTİCİSİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2006, Şanlıurfa. Sayfa, 407-414
 • 8 ÇALIK, A., YAKUT, A. K., BEDİR, F., 2006, BOR'UN HİDROJEN ÜRETİMİ VE DEPOLANMASI AMACIYLA KULLANILABİLİRLİĞİ III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi Bildiriler Kitabı, 17 Temmuz 2006, İstanbul. Sayfa, 87-92
 • 9 Çalık, A., 2005. İklim Şartlarının Malzeme Özelliklerine Etkisi. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23.03.2005, Isparta, 91-98
 • 10 Çalık, A., 2005. Borlama ve Endüstriyel Uygulama Alanları. I. Ulusal Bor Çalıştayı, 28-29 Nisan 2005, Ankara, 155-161
 • 11 ÇALIK, A., ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., 2005, YÜZEYİ BOR İLE KAPLANMIŞ 100Cr6 ÇELİĞİNİN ISI İLETİM KATSAYISININ DENEYSEL BELİRLENMESİ, ULIBTK'05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, TRABZON, 917-920
 • 12 Çalık, A., Yakut, A.K., 2003. Bor Esaslı Yakıt Sistemleri ve Özellikleri. TMMOB Makine Mühendisleri Odası VIII. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, 17-18 Ekim 2003, Bursa, 94-99.
 • 13 Çalık, A. 2001. AISI 422 Martenzitik Paslanmaz Çeliğin Kaynaklanabilirliğinin ve Dolgu Kaynağının Araştırılması. I. Demir-Çelik Sempozyumu ve Sergisi, 3-5 Ekim 2001, Zonguldak, 743-748.
 • 14 Çalık, A. 2001. Martenzitik Paslanmaz Çeliklerin Dolgu Kaynağının Araştırılması. II. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, 7-9 Kasım 2001, Manisa, 603-611.
 • 15 Çalık, A. Varol, R., 2001. Martenzitik Paslanmaz Çeliğin Ostenitik Paslanmaz Çelik Elektrotla Kaynağında Mikroyapının Araştırılması. III. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi, 19-20 Ekim 2001, İstanbul, 113-117.
 • 16 Çalık, A. Varol, R., 2001. AISI 422 Martenzitik Paslanmaz Çeliğin Ostenitik Paslanmaz Çelik Elektrotla Kaynağında Mikrosertliğinin Araştırılması. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 2-3 Kasım 2001, Konya, 159-163.
 • 17 Orhan, N., Haksever, A., Çalık, A., Koçer, S., 1999. Dolgu Kaynağı Yapılmış Bir Milin Yorulma Davranışının İncelenmesi. Denizli Bilim Günleri, 5-7 Mayıs 1999, Denizli, 553-558.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İskender Akkurt, Adnan Çalık, Hakan Akyıldırım, Betül Mavi, Kadir Günoğlu "Paslanmaz ferritik 430 tipi çeliğin radyasyon zırhlama özellikleri" X Nükleer Bilimler ve Teknolojileri kongresi .Mugla 6-9 Ekim 2009
 • 2 Düşük Karbonlu Mikroalaşımlı Çeliklerin Radyasyon Soğurmma Özellikleri, TFD, 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül 2009
 • 3 ŞAHİN, A. ÇALIK, A. EKİNCİ, N. UÇAR, Work Hardening in Fe-Mn Binary Alloys, 6th International Conference of the Balkan Union-August, 22-25-Istanbul, Turkey
 • 4 M, Bekteş, O. Şahin., A. Çalık., B. Düzgün., N. Uçar., "Fe - % 0.91 Mn Alaşımının Mekanik Davranışı" 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos, Malatya
 • 5 N. UCAR, A. Calik, F. TAYLAN and O. SAHİN, ''Evaluation of mechanical Properties of AISI 1040 Steels'' TFD 25 Uluslararası Fizik Kongresi, 25-29 Agustos 2008, BODRUM/TÜRKİYE
 • 6 Bekteş M., Aytar Ö B., Şahin O., Çalık A., Yıldız H., Uçar N., 2007 "Fe-Mn İkili Alaşımlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi" 14. Yoğun Madde Fiziği, 02.11.2007, ANKARA
 • 7 Çalık, A., 2002. Kaynakçılık Sektöründe Çalışan Kaynak Teknisyenlerinin Oryantasyonu ve Hizmetiçi Eğitimi. 11. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşe, KKTC, 308.
 • 8 Döndüren, H.V., Çalık, A., Büyükboyacı, Ş., 2002. Endüstri Meslek Liseleri ile Teknik Eğitim Fakültelerindeki Matematik Öğrenimi ve Program İçeriklerinin Karşılaştırılması. 11. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim 2002, Lefkoşe, KKTC, 396.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yılmaz, N., Çalık, A., 2017, Boriding of Ferrous-Based Powder Metal Steels in Different Compositions, Int. Adv. Techn. Semp. (IATS'17) Proceesings Book, Chapter 18, pp 4102-4108, ISBN: 978-605-82017-0-5, 19-22 October, Elazığ, Turkiye.
 • 2 Adnan Çalık, B. Akca, U. Çavdar, 2016 ''Nokta Direnç Kaynağı İle Birleştirilmiş SPFH 590 Çift Fazlı Çeliğin Kaynak Bölgesinin İncelenmesi'' 4th International Conference On Welding Technologıes And Exhıbıtıon, pp 1132-1141, 11-13 May 2016 ,Gazıantep University ,Gaziantep.2016
 • 3 Adnan Çalik,Fatih Taylan,Mustafa Serdar Karakaş."MODELLING OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF ELEKTRON-BEAN WELDED AUSTENITIC-FERRITIC DISSIMILAR JOINTS BY GENETIC EVOLUTIONARY PROGRAMMING"3rd International Conference on Welding Technologies and Exhibition, pp,106-114, 3.Uluslararası Kaynak Teknolojisi Konferansı ve Sergisi 21-23 May 2014, Manisa-TURKEY
 • 4 B. Yardim, A. Calik., 2014 "Investigation of Properties Flame Retardant Huntit and Hydromagnesite Produced by The Addition with Polyurethane Foams", 15th International Materials Symposium (IMSP’2014),Proceedings of IMSP’2014,pp,619-626 15-17 October 2014 – Pamukkale University – Denizli - Turkey
 • 5 Yunus Azaklı, Mehmet Tarakçı, Yücel Gençerc, Adnan Çalık, 2012"Fe-8Mo Alaşımının Borlanması ve Karakterizasyonu " International Iron & Steel Symposium, 02-04 Nisan 2010, Karabük, Türkiye, Bildiriler Kitabı Cilt, 2, Sayfa, 659-664
 • 6 Adnan Çalık, Ali Emre Güleç, Yücel Gençer, Mehmet Tarakçı, 2012" Sentetik Fe-16Mn Alaşımının Borlanması" International Iron & Steel Symposium, 02-04 Nisan 2010, Karabük, Türkiye, Bildiriler Kitabı Cilt, 2, Sayfa, 665-672
 • 7 Akkurt, İ., Günoğlu, K., Çalık, A., Karakaş, M.S., Investigation of photon attenuation coefficient of metal matrix composites including boron carbide, III. International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources, NuRER 2012 (Mayıs 2012), Istanbul, Turkey, 1-6.
 • 8 Çalık, A., Karakaş, M.S., Sarsılmaz, F., Plazma arkı ile ergitilen Ti-6Al-4V alaşımının mikroyapısının incelenmesi, 2. Uluslararası kaynak teknolojileri konferansı ve sergisi, ICWET'12 (Mayıs 2012), Ankara, Türkiye, 307-311.
 • 9 Sezgin Cengiz, Mehmet Tarakçı,Yücel Gençer, Adnan Çalık, "2012" Alloying Elements Effects on the Boride Layer Microstructure of Pure Iron, 14th International Materials Symposium (IMSP’2012),pages,75-83, 10-12 October 2012 – Pamukkale University – Denizli - Turkey
 • 10 Y. Gençer, M. Tarakçı, K. Ö. Gündüz, S. Cengiz, A. Çalık,"2011" Fe-8V Alaşımı ve Saf Demirin Kutu Borlama Yöntemiyle Kaplanması,6th International Advanced Tecnologies Symposium, 16-18 May,2011, Elazığ, 559-564
 • 11 I.Akkurt, A. Çalık, H. Akyıldırım, N. Uçar,."Boronizing: Radiation Shielding of Stainless Steel" 2nd International Symposium on Sustainable Development.Science and Technology, Proceeding Volume 3, pp.292-293,Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 8-9 June 2010.
 • 12 I.Akkurt, A. Çalık, H. Akyıldırım, B. Mavi, K.Günoğlu,."The effect of boronizing duration on the radiation shielding properties" 2nd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources,Proceeding, pp.162-165, Ankara, 4-7 July 2010.
 • 13 ÇALIK, A., AKKURT, İ., AKYILDIRIM, H., 2009.DETERMINATION USING AS RADIATION ARMOR OF BORON MATERIAL, 5th International Advanced Tecnologies Symposium, 13-15 May, Karabük, 1193-1194
 • 14 ÇALIK, A., 2009. ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ İKİ FARKLI ÇELİĞİN MİKROYAPISININ ÜÇLÜ FAZ DİYAGRAMI YARDIMIYLA BELİRLENMESİ, 1st International Advanced Conference On Welding Tecnologies, 11-13 June, Ankara, 542-547
 • 15 A. Çalık, I. Akkurt, H.Akyıldırım, K.Günoglu "BORONOZING: TO IMPROVE RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF MATERIALS" IV International boron symposium, pp.19-22, Eskişehir 15-17 October 2009
 • 16 Adnan ÇALIK, Hidayet YILDIZ, Seyfettin ÇAKMAK,. "% 30 FePd Alaşımının Borlama Özelliklerinin Araştırılması"12th International Materials Symposium, Proceedings, Volume, I., 1-6., 15 - 17 October 2008, Denizli - TURKEY
 • 17 İLYAS SOMUNKIRAN, HALİS ÇELİK, BÜLENT KURT ve ADNAN ÇALIK,."Co ESASLI TOZ ALAŞIMINDA SİNTERLEME SICAKLIĞININ AŞINMA DİRENCİNE ETKİSİ", 5th INTERNATIONAL POWDER METALLURGY CONFERENCE, 534-543, 8-12 October, 2008, TOBB ETU, Ankara -TÜRKEY
 • 18 Çalık, A., Taylan, F, 2006. INVESTIGATION OF BORONIZING PROPERTIES IN THE SOLID AMBIANT BY MARTENSITIC STAINLESS STEEL. 11th International Materials Symposium. Kongre Bildiriler e-kitabı, 19-21 April 2006, Denizli, 483-486
 • 19 Çalık, A., Selbaş, R., Yılmaz, E., 2006. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PERFORMANCE OF THE BORONIZED OTOMOTIVE GEAR WHEEL. 11th International Materials Symposium. Kongre Bildiriler e-kitabı, 19-21 April 2006, Denizli, 363-369
 • 20 Çalık, A., Somunkıran, İ., 2006. EXPERIMENTAL DETERMINATIONS OF FRACTURE TOHGNESS OF THE BORONIZED AUSTENITIC STAINLESS STEELS, 11th International Materials Symposium. Kongre Bildiriler e-kitabı, 19-21 April 2006, Denizli, 204-208
 • 21 A. Çalık., F. Taylan, 2006, ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ İKİ FARKLI ÇELİĞİN MEKANİK DAVRANIŞLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE TESPİT EDİLMESİ, 13th International Metallurgy and Material Congress. Kongre Bildiriler e-kitabı, 09-11 November 2006, İstanbul, 1582-1589
 • 22 A. Çalık., 2006, ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ SEMENTASYON ÇELİĞİNİN MEKANİK VE METALURJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, 13th International Metallurgy and Material Congress. Kongre Bildiriler e-kitabı, 09-11 November 2006, İstanbul, 668-673
 • 23 Çalık, A. Şimşek, M., 2006. Borlanmış SAE 1045 Çeliğinin Supap İticisi Olarak Otomobillerde Kullanılabilirliğinin Deneysel Araştırılması, 3rd, International Boron Symposium, 2-4 November 2006, Ankara, Turkey, 175-180
 • 24 Çalık, A. Yılmaz, E., 2006. Borlanmış İçten Yanmalı Motor Vites Dişlisinin Korozyon Dayanımının Deneysel Belirlenmesi, 3rd, International Boron Symposium, 2-4 November 2006, Ankara, Turkey, 163-167
 • 25 ÇALIK, A., YAKUT, A.K., ŞİMŞEK, M., 2005. İçten Yanmalı Motor Subap İticilerinin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi. 4th International Advanced Tecnologies Symposium, 28-30 Eylül 2005, Konya, 950-955
 • 26 ÇALIK, A., 2005. Ostenitik Paslanmaz Çeliğin Katı Ortamda Borlama Özelliğinin Araştırılması. 4th International Advanced Tecnologies Symposium, 28-30 Eylül 2005, Konya, 849-852
 • 27 ÇALIK, A., VAROL, R., 2005. Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmiş İki Farklı Malzemenin Yorulma Dayanımının Belirlenmesi. 4th International Advanced Tecnologies Symposium, 28-30 Eylül 2005, Konya, 845-848
 • 28 ÇALIK, A., 2005. Termokimyasal Borlama Yöntemleri ve Önemi. 4th International Advanced Tecnologies Symposium, 28-30 Eylül 2005, Konya, 839-844
 • 29 Çalık, A., 2005. DETERMINATIONS OF FRACTURE TOHGNESS OF THE MEDIUM CARBON STEELS. 7th International Fracture Conference, 19-21 September 2005, Kocaeli, Turkey, 63-69
 • 30 Çalık, A. Varol, R., 2005. AISI 4140 İLE AISI 316 ÇELİKLERİNİN ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ. 12th International Metallurgy and Material Congress. Congress Proceeding e- book, 28 September-02 October 2005, İstanbul, 1181-1188
 • 31 Çalık, A. , 2005. SEMENTASYON ÇELİĞİNİN TERMOKİMYASAL OLARAK BORLAMA ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ. 12th International Metallurgy and Material Congress. Kongre Bildiriler e-kitabı, 28 September-02 October 2005, İstanbul, 1784-1788
 • 32 Çalık, A. Özsoy, A., 2004. The Effects on the SAE 1030 and SAE 1050 Steels of Thermal Cycling Boronizing Process. 2nd International Boron Symposium. 23-25 September 2004, Eskişehir, Turkey, 213-218.
 • 33 Çalık, A. Delikanlı, K., Uzun, H.A., 2004. Examination of Properties of the Ç 1035 Steel. 2nd International Boron Symposium, 23-25 September 2004, Eskişehir, Turkey, 237-242.
 • 34 Çalık, A. 2004. Use of Boron in the Machine and Metalurgical Industry. 2nd International Boron Symposium, 23-25 September 2004, Eskişehir, Turkey, 249-257.
 • 35 Çalık, A., Şencan, A., Yakut, A.K., 2003. Determination of Resistance Behaviors of Welded Martensitic Stainless Steel by Artificial Neural Networks Method. 3rd International Advanced Technologies Symposium, 18-20 August 2003, Ankara, 222-231.
 • 36 Çalık, A. Özsoy, A., 2002. The Effects on the SAE 1010 Steel of Thermal Cycling Boronizing Process. 11th International Metallurgy and Material Congress. 5-9 June 2002, İstanbul, 1281-1288.
 • 37 Çalık, A. Delikanlı, K., Uzun, H.A., 2002. Examination of Properties of the Boride Layer Formed in Boronizing of SAE 1040 Steel. 1st International Boron Symposium, 3-5 October 2002, Kütahya, 109-113.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 A. Çalık, N. Uçar, Ö.B. Aytar and M.S. Karakaş.,"Effect of Boronizing Duration on Hardness and Boride Layer Thickness of Low Carbon Microalloy Steels" Absctract Book, pp. 164-165, 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, 11-17 September 2011, Polat Renaissance Hotel, İstanbul, Türkiye
 • 2 Katırcı G, Ermiş RB, Çelik EU, Çalık A. “Farklı çürük uzaklaştırma yöntemlerinin etkinliklerinin in vitro olarak karşılaştırılması” 5. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve 14. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir 2010.
 • 3 I.AKKURT, H.AKYILDIRIM, B.MAVİ, K. GUNOGLU, A.ÇALIK, N.UÇAR, Ö.B. AYTAR, "THE RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF BORONIZED VANADIUM STEELS" INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IN SITU NUCLEAR METROLOGY AS A TOOL FOR RADIOECOLOGY (INSINUME'2010)20-23 October 2010 in Dubna, Russia.
 • 4 A.Çalık and I.Akkurt "Investigation of thermo-chemical boronizing properties of the armor Steels" International Chemistry Conference (TICC-09) Mart 2009 Medine-S.Arabistan
 • 5 A.Çalık,I.Akkurt et al. "DÜŞÜK KARBONLU MİKROALAŞIMLI ÇELİKLERİN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİ " Turk Fizik Derneği fizik kongresi(tfd26)24-27 Eylul 2009 Bodrum
 • 6 I. Akkurt, A.Çalık, H.Akyıldırım,B.Mavi "Borlamanın Bazı Çeliklerin Radyasyon Soğurma Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Özet Kitabı, s.204, 2008 Bodrum-Turkey
 • 7 I. Akkurt, A.Çalık, H.Akyıldırım,B.Mavi "Borlamanın Çeliklerin Manyetik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Özet Kitabı, s.529, 2008 Bodrum-Turkey
 • 8 N. Uçar, A. Çalık, F. Taylan, O. Şahin "Evalation of The Mechanical Properties of The AISI 1040 Steel" Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Özet Kitabı, s.506, 2008 Bodrum-Turkey
 • 9 M, Bekteş, O. Şahin., A. Çalık., B. Düzgün., N. Uçar.2007 "Fe - % 0.91 Mn Alaşımının Mekanik Davranışı" 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos, Malatya.
 • 10 İ.AKKURT, A.ÇALIK, H.AKYILDIRIM, B.MAVİ, 2007 "RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF SOME TYPE OF STEEL" Türk Fizik Derneği (tfd24) Uluslararası Fizik Kongresi 28-31 Agustos İnönü Üniv. Malatya
 • 11 A.ÇALIK, H.YILSIZ, 2007 " % 28 FePd ALAŞIMININ BORLAMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI" Türk Fizik Derneği (tfd24) Uluslararası Fizik Kongresi 28-31 Agustos İnönü Üniv. Malatya
 • 12 O. Şahin., A. Çalık., A. E. Ekinci., and N. Uçar. 2006, ''Work Hardening In Fe-Mn Binary Alloys'', 6th International Conference of the Balkan Physical Union 22-26 August, İstanbul, TURKEY
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 N.Uçar, A. Calik, A.F. Özdemir (2016)"Effect of Boriding Temperature on the microhardness values of Fe-Ni Binary Alloys"İnternational physics conferance at the anatolian peak, 25-27- February, 2016 Erzurum TURKEY
 • 2 Adnan Çalık ve M. Serdar Karakaş.,"2011" The use of hard coatings in the automotive industry., Global Economic Leaders Summit, Sep. 4- 6, 2011, Shangri- La Hotel, Changchun City, Jilin Province, China
 • 3 Adnan Çalık ve M. Serdar Karakaş.,"2011" The investigation of world's top 500 companies in Yuncheng" Activity Book, No: 5 Talk Seat, The use of hard coatings of the automotive industry in the Turkey., Global Economic Leaders Summit, Sep. 7, 2011, Jinxin Grand Hotel, Yuncheng City, Jilin Province, China
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dolgu Kaynağı Yapılmış Millerin Yorulma Ömrünün Deneysel Olarak Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ayşen HAKSEVER, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Eğitimi Anabilim Dalı, 17.12.1997. ELAZIĞ
 • Doktora Tezi
 • 1 Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmiş İki Farklı Çelik Malzemenin Kaynak Bölgesinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Remzi VAROL, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, 08.04.2004 ISPARTA
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Önder DOKUZLAR "36CrB4 ve 42CrMo4 ÇELİKLERDE ISIL İŞLEMİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI" Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı, 29.6.2018.
 • 2 Hasan ISPARTALI "AISI 4140 Çeliğinin Sıcak Daldırma Galvaniz, Çinko Lamelli ve Elektro Galvaniz Kaplama Uygulaması Sonrasında Mekanik Özelliklerin İncelenmesi" Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı, 28.6.2017.
 • 3 Begüm Akca , 2015 "Saf Molibdenin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi "Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı,31.12.2015.
 • 4 Soner DURAN "Metal Enjeksiyon Kalıbı Yöntemi İle Üretilen Aluminyum Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi'' SDÜ. F.B.E. Makine Eğitimi ABD.Y. Lisans Tezi, 09.07.2014
 • 5 Ferhat ÜNÜVAR "Saf Kobaltın Borlama Özelliklerinin İncelenmesi''''Y.Lisans Tezi, SDU, F.B.E., 10.06.2011-19.06.2013
 • 6 Zülfikar AYSAL,''Farklı Bor Kaynağı Kullanılarak Soğuk Şekillendirme Sacının Borlama Özelligine Etkisinin Araştırılması.''Y.Lisans Tezi, SDU, F.B.E., 20/07/2011
 • 7 Adem TURHAN,BORLAMANIN PASLANMAZ ÇELİĞİN RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Y.Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 02/07/2008
 • 8 Şahin AKBUNAR, FARKLI MANYETİK ÖZELLİKLERE SAHİP MALZEMELERİN RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Y.Lisans Tezi, SDU, F.B.E., 02/07/2008
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mahmut ÇARKÇI “Saf Nikelin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi” 01.08.2012
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Musa Bektes, "Fe-Mn İkili Alaşımlarının Mekanik Özellikleri Üzerine Borlamanın Etkisi" SDU. FBE. Fizik ABD, 2010
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ Proje No: TÜBİTAK Alternatif Enerji Araç Yarışmasında (Cimri Mobil)araç projesinde akademik danışman, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 202014.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Photocatalytic water splitting for solar hydrogen synthesis (PhotoCat H2) UNIDO/ICHET
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ.BAP.3960-YL1-14"Türkiye’de Üretilen Konsantre Bor Ürünlerinin Ve Atıklarının Beton Oluşumunda Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması"20.03.2014-20.01.2016
 • 2 SDÜ.BAP.PROJE NO:4128-YL1-2014 "Saf Demirin Borlamasın Da Zirkonyum Borür (zrb2) İlavesinin Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklere Etkisi" 13.10.2014-13.10.20165
 • 3 SDÜ.BAP.PROJE NO:4027-YL1-14 "AISI 7131 Sementasyon Çeliğinin Termal Çevrimli Borlama Özelliklerinin Araştırılması"13.10.2014-13.10.20165
 • 4 SDÜ.BAP.4005-YL1-14"Termik Santralde Erosiv Aşınmaların Termokimyasal Yöntemle Bor İlavesi Sağlanarak Azaltılması Ve Gerçek Şartlara Uygulanması",26.05.2014-26.05.2016
 • 5 SDÜ.BAP.PROJE NO:4127-YL1-14 "Saf Molibdenin Borlama Özelliklerinin İncelenmesi"13.10.2104-13.01.2016
 • 6 SDÜ. BAP. 2691-YL-11 "Metal Enjeksiyon Kalıbı Yöntemi İle Üretilen Aluminyum Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi'' 30.03.2011-09.07.2014
 • 7 SDÜ. BAP. 2824-YL-11 "Saf Kobaltın Borlama Özelliklerinin İncelenmesi'' 10.06.2011-19.06.2013
 • 8 SDÜ. BAP. 2554-M-10 "Mangan'ın Demirin Borlanması Üzerine Etkisinin Araştırılması'' 04.02.2011-04.02.2012
 • 9 SDÜ. BAP. 2125-YL-10 "Saf Titanyumun Borlama Özelliklerinin İncelenmesi'' 09.03.2010-09.03.2011
 • 10 SDÜ. BAP. 1974-YL-09''Farklı Bor Kaynağı Kullanılarak Soğuk Şekillendirme Sacının Borlama Özelligine Etkisinin Araştırılması.'' 16.12.2009-16.12.2010
 • 11 SDÜ. B.A.P. 1426-YL-06, ''Borlamanın Paslanmaz Çeliğin Radyasyon Zırhlama Özelliğine Etkisinin Araştırılması'' 15.12.2006- 13.05.2008
 • 12 SDÜ. B.A.P. 1548-YL-07, ''Farklı Manyetik Özelliklere Sahip Malzemelerin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin Araştırılması'' 01.06.2007- 01.06.2008
 • 13 SDU. B.A.P. 44-Des-07 "TÜBİTAK Projesi için %20 Üniversite Desteği Projesi" 27.03.2007-27.03.2008
 • 14 SDÜ. B.A.P. 1334-M-06, ''PLAZMA YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN FeCrC ESASLI KOMPOZİT KAPLAMALARININ İNCELENMESİ'' 14.07.2006- 14.07.2007
 • 15 BOREN - 2006 - 33 - Ç32 - 20., ''Borlama Isıl İşleminin Çeliklerin Çekme Uzama Eğrileri Üzerine Etkisinin Araştırılması'' 03.11.2006- 03.08.2007.
 • 16 TÜBİTAK PROJE NO : 1095. (105M359) Boraks Banyosunda Borlama ve Karbürleme İşleminin Araştırılması, 23.12.2005 - 23.12.2007 ANKARA.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDU.B.A.P. 43-Des-07 "TÜBİTAK Projesi için %20 Üniversite Desteği Projesi" 27.03.2007-27.03.2008
 • 2 TÜBİTAK PROJE NO : 1110. (105M360) Borlama İşleminin Soğuk Şekillendirme Sacının Balistik Özelliklerinin Araştırılması, 23.12.2005-22.08.2008.
 • 3 SDÜ PROJE NO :0759-M-03 "Talaşlı İmalatta Kullanılan Kesici Takımların Bor Esaslı Bileşiklerle Kaplanabilirliğinin Araştırılması", 03.10.2003-12.08.2005. ISPARTA
 • 4 SDÜ PROJE NO : 2003/021. "Farklı Karışım Oranlarına Sahip Bor Kaynağının Borlama Üzerine Mekanik ve Isıl Etkilerinin Araştırılması", 24.02.2003-24.02.2005, ISPARTA.
 • 5 SDÜ PROJE NO : 515. "Elektron Işın Kaynağı İle Birleştirilmiş İki Farklı Malzemenin Kaynak Bölgesinin İncelenmesi", 11.07.2002-10.01.2004, ISPARTA.
 • 6 SDÜ PROJE NO : 598. "Düşük Karbonlu Çeliklerin Borlama Özelliklerinin Araştırılması", 13.09.2002-12.05.2004, ISPARTA
 • 7 SDÜ PROJE NO : 0088. "Çeliklerin Borlanmasında Karbonun Borür Tabakası ve Geçiş Bölgesinin Özelliklerine Etkisi", 04.03.1998-08.07.2000, ISPARTA.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 3. Uluslararası kaynak teknolojileri konferansı ve sergisi, ICWET'14 (Mayıs 2014), Manisa, Türkiye, Hall C session 7 Charmian
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. Uluslararası kaynak teknolojileri konferansı ve sergisi, ICWET'16 (Mayıs 2016), Gaziantep, Türkiye, 2016
 • 2 2. Uluslararası kaynak teknolojileri konferansı ve sergisi, ICWET'12 (Mayıs 2012), Ankara, Türkiye, 307-311. Hall C session 3 Charmian
 • 3 Adnan Çalık, "2012" 14th International Materials Symposium (IMSP’2012),10-12 October 2012 – Pamukkale University – Denizli - Turkey, Session 8A, Room A, Time,10-30: 12-30, Friday Charmian
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ ve METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 23 Mart 2005, ISPARTA.
 • 2 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 4. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. 28 Mayıs 2001, Isparta.
 • 3 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 3. Öğrenci Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. 1 Haziran 2000, Isparta.
 • 4 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 1. Öğrenci Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. 26 Mayıs 1998, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Savunma Sanayinde Borun Kullanımı Çalıştayı, Milli Savunma Bakanlığı,Savunma Sanayi Müşteşarlığı, Balgat, 14 Haziran, 2011, Ankara
 • 2 BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünce Düzenlenen "BOREN Proje Günleri"nde Proje Panelisti, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, E.İ.E.İ.Binası, 11-12 Temmuz, 2007, Ankara
 • 3 Bor ve Bileşiklerinin Savunma Sanayinde Kullanımı, Milli Savunma Bakanlığı, AR-GE Kışlası, 14 Temmuz, 2006, Ankara
 • 4 Bor ve Hidrojenin Otomotiv Sanayinde Kullanımı, IX.Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, HOLIDAY INN HOTEL, 27 Mayıs 2005, Bursa.
 • 5 Borun, Makine İmalat Sanayiinde Kullanılabilirliği, KOSGEB ve Isparta Sanayi ve Ticaret Odası ile İş Adamlarına Verilen Konferans, SDÜ, Rektörlük Toplantı Salonu, 10 Mayıs 2003, Isparta
 • 6 Bor ve Stratejik Önemi, Isparta ve Yöresindeki Askeri ve Mülki İdari Amirlerine Verilen Konferans, SDÜ. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Konferans Salonu, 19 Haziran 2003, Isparta
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ödülleri Yönergesi uyarınca 2014 yılı Bilim, Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülleri kapsamında Fen Bilimleri Alanında Grup Başarı Ödülü (Bor Teknolojileri Grubu) 1.(Birincilik) SDÜ Ödül Kurulu 23.06.2015 tarihli ve 27 sayılı kararı ile
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2009, Adnan Calık, Osman Sahin, Nazım Ucar,."Mechanical Properties of Boronized AISI 316, AISI 1040, AISI 1045 and AISI 4140 Steels" ACTA PHYSICA POLONICA A. Vol;115, (2009)694-698
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2009, Kurt. B., Çalık. A., 2009, " Interface Structure of Diffusion Bonded Duplex Stainless Steel and Medium Carbon Steel"Materials Characterization, Volume 60, Issues 9, September 2009, Pages 1035-1040
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Ödülleri Yönergesi uyarınca 2009 yılı Bilim, Teknoloji ve Sanat, Teşvik ve Hizmet Ödülleri kapsamında Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında (üçüncülük)Ödülü (17.08.2010 tarih ve 17 sayılı karar)
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008. Adnan Calık, Osman Sahin, Nazım Ucar,."Specimen geometry effect on the mechanical properties of AISI 1040 steeel" Z.Naturfors. A 63a(2008)448-452
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2008. Yucel Gencer, Mehmet Tarakci, Adnan Calik "Effect of titanium on the boronizing behaviour of pure iron" Surface and Coatings Technology, Volume 203, Issues 1-2, 25 October 2008, Pages 9-14 "
 • 7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Şahin, O., Çalık, A., Ekinci, E., Uçar, N., 2007, Work hardening in Fe-Mn binary alloys, Materials Characterization, (58). 571-574)
 • 8 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Kurt. B., Orhan. N., Evin. E., Çalık. A., 2007, Diffusiyon Bonding Between Ti-6Al-4V Alloy and Ferritic Stainless Steel. Materials Letters, 61, 1747-1750)
 • 9 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007.(A. Çalık, O. Şahin, A. E. Ekinci, N. Uçar, 2007 "Mechanical Properties of Boronized Fe-0.94 Mn Binary Alloys" Z Naturforsch A, 62a, 545-548 )
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Influence of surface nanocrystallization on the pack boronizing for AISI 5120 steel
 • 2 A Non-uniformly Loaded Anti-plane crack embedded in a Half-space of a One-dimensional Piezoelectric Quasicrystal
 • 3 An ultrabroadband visible metamaterial absorber based on four vertical split-ring nanostructures
 • 4 Microstructural evolution and strengthening of AM90 magnesium alloy processed by ECAP
 • 5 A method to estimate damage and life of fatigue-creep interaction under stress control
 • 6 Effect of heat input on weld microstructure and toughness of laser-arc hybrid welding of martensitic stainless steel
 • 7 analysis of scoring resistance on coated spur gears by considering surface roughness
 • 8 metallurgical and mechanical exeminations of molybdenum/graphite joints by vacuum arc pressure brazing using Ti-Zr filler materials
 • 9 effect of coke size on the mechanical and wear properties of carburized mild steel
 • 10 Investigation of micro-hardness in electrical discharge alloying of En31 tool steel with Cu-W powder metallurgy electrode
 • 11 Synthesis of multiple networked NiO nanostructures for enhanced gas sensing performance
 • 12 A methodology to measure the protective areal density of ceramic tiles against projectile impact
 • 13 Facile fabrication of 1,3-diazaazulene derivative nanowires
 • 14 plasma-assisted preparation of spherical stainless steel powders and characterization
 • 15 effect of Ni content on rolling toughness of laser-arc hybrid welded martensitic stainless steel
 • 16 Influence of tool pin and shoulder geometries on particle distribution in friction stir processed AA6063/SiC composites
 • 17 Control strategy of terminal correction projectile based on track laser spot
 • 18 the synergetic effect of hot rolling and heat treatment on mechanical properties: AISI 1045 and JIS-SUP 9 steel
 • 19 Characterization of a corrosion resistant A304 (K-alloy) Die-casting alloy
 • 20 effects of groove parameters on space constraint of narrow gap laser-arc hybrid welding
 • 21 The Arabian Journal for Science and Engineering Organically cross-linked hydrophobic porous silica membrane for separation of carbon dioxide gas from hydrogen, 2016
 • 22 CC: "Reyad Awwad Shawabkeh" rshawabk@kfupm.edu.sa Ref.: Ms. No. AJSE-D-16-01156 Organically cross-linked hydrophobic porous silica membrane for separation of carbon dioxide gas from hydrogen The Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Professor Reyad Awwad Shawabkeh ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 23 Dear Dr. Çalik, Thank you for agreeing to review manuscript AJSE-D-15-04467 for The Arabian Journal for Science and Engineering. To download the paper now, please click this link: http://ajse.edmgr.com/l.asp?i=230137&l=F1LQ72AC * If possible, I would appreciate receiving your review by 04 Feb 2016. You may submit your comments online at http://ajse.edmgr.com/.
 • 24 Dear Dr. Çalik, As an Editor of The Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), I would like to ask you if you could kindly review the article "EFFECT OF LOAD ON FRICTION AND WEAR CHARACTERISTICS OF JATROPHA OIL BASED BLENDED BIO-LUBRICANTS" for a possible publication in our journal. AJSE is published by the prestigious international publisher, Springer Publishing. AJSE continues to publish carefully refereed research papers in Science and Engineering. More information about the journal is available at http://ajse.kfupm.edu.sa/
 • 25 Dear Dr. adnan çalık, Thank you for agreeing to review manuscript MLBLUE-D-16-06480 entitled "An ultrabroadband visible metamaterial absorber based on four vertical split-ring nanostructures" for Materials Letters. If possible, I would appreciate receiving your review by Dec 31, 2016.
 • 26 Ms. Ref. No.: SURFCOAT-D-16-03507 Title: Influence of surface nanocrystallization on the pack boronizing for AISI 5120 steel Surface and Coatings Technology Dear Dr. CALIK, Thank you for agreeing to review manuscript number SURFCOAT-D-16-03507 for Surface and Coatings Technology. Please note a new article feature "Research Highlights" (see below), which we kindly ask you to review and approve along with the manuscript. If possible, I would appreciate receiving your review by 02 Jan 2017. Please note that, if present, we ask you to include Highlights and the Graphical Abstract in the reviewing process. Please submit your review online using the Elsevier Editorial System for Surface and Coatings Technology (you may also retrieve the PDF from this website): http://ees.elsevier.com/surfcoat/
 • 27 Dear Dr. çalık, I have made a decision on a manuscript which you had been invited to review: Manuscript Number: MLBLUE-D-16-06026 Title: Size limits for focusing of two-dimensional photonic quasicrystal lenses As this is the case, your review is no longer required. I appreciate the time you have already devoted to this review and thank you for your efforts. We sincerely hope you will be available to help us with our next request and look forward to working with you. Sincerely, Iwan Kityk Editor Materials Letters
 • 28 CC: "Yehia Khulief" khulief@kfupm.edu.sa Dear Dr. Çalik, As you will recall, we recently contacted you asking to review the following manuscript for Arabian Journal for Science and Engineering. Manuscript Number: AJSE-D-16-03480 Title: A Non-uniformly Loaded Anti-plane Crack Embedded in a Half-space of a One-dimensional Piezoelectric Quasicrystal
 • 29 CC: "Ibrahim Dincer" ibrahim.dincer@uoit.ca Dear Dr. Çalik, As an Editor of Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), I would like to ask you if you could kindly review the article "Surface modification of metallic biomaterials for better tribological properties: A review" for a possible publication in our journal. AJSE is published by the prestigious international publisher, Springer Publishing. AJSE continues to publish carefully refereed research papers in Science and Engineering. More information about the journal is available at http://ajse.kfupm.edu.sa/
 • 30 Dear Dr. Çalik, As you may recall, you have been invited to review the following manuscript submitted to: Arabian Journal for Science and Engineering. Manuscript Number: AJSE-D-16-03480 Title: A Non-uniformly Loaded Anti-plane Crack Embedded in a Half-space of a One-dimensional Piezoelectric Quasicrystal We are aware that you may be very busy but we hope that you will respond to our invitation at your earliest convenience. To accept the invitation, please click on this link: http://ajse.edmgr.com/l.asp?i=306588&l=F0FOHG0Y
 • 31 Dear Dr. Çalik, As an Editor of Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), I would like to ask you if you could kindly review the article "A Non-uniformly Loaded Anti-plane Crack Embedded in a Half-space of a One-dimensional Piezoelectric Quasicrystal" for a possible publication in our journal. AJSE is published by the prestigious international publisher, Springer Publishing. AJSE continues to publish carefully refereed research papers in Science and Engineering. More information about the journal is available at http://ajse.kfupm.edu.sa/
 • 32 Dear Dr. adnan çalık, Thank you for agreeing to review manuscript MLBLUE-D-16-06026 entitled "Size limits for focusing of two-dimensional photonic quasicrystal lenses" for Materials Letters. If possible, I would appreciate receiving your review by Dec 06, 2016.
 • 33 Ref.: Ms. No. AJSE-D-16-01156R1 Organically cross-linked hydrophobic porous silica membrane for separation of carbon dioxide gas from hydrogen Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Professor Reyad Awwad Shawabkeh ENG Subject Editor Arabian Journal for Science and Engineering
 • 34 Dear Dr. Çalik, As an Editor of Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), I would like to ask you if you could kindly review the article "Organically cross-linked hydrophobic porous silica membrane for separation of carbon dioxide gas from hydrogen" for a possible publication in our journal. AJSE is published by the prestigious international publisher, Springer Publishing. AJSE continues to publish carefully refereed research papers in Science and Engineering.
 • 35 Ref.: Ms. No. MLBLUE-D-14-05444 Influence of a weak transverse magnetic field on microstructure and orientation variation in directional solidification of a single crystal nickel-based superalloy Materials Letters Dear Dr. adnan çalık, Thank you for your review of this manuscript. Your work is much appreciated. You can access your review comments and the decision letter (when available) by logging onto the Elsevier Editorial System site at: http://ees.elsevier.com/mlblue/ If you have not yet activated or completed your 30 days of access to Scopus and ScienceDirect, you can still access them via this link: http://scopees.elsevier.com/ees_login.asp?journalacronym=MLBLUE&username=adnancalik@sdu.edu.tr You can use your EES password to access Scopus and ScienceDirect via the URL above. You can save your 30 days access period, but access will expire 6 months after you accepted to review. Kind regards, Prof. Aldo Boccaccini Editor-in-Chief Materials Letters
 • 36 09-Feb-2015 Dear Dr Calik: Thank you for reviewing manuscript # AME-15-0093 entitled "Investigating The Mechanical properties Of dissimilar Metals Joined by Electron Beam welding" for Advances in Mechanical Engineering. In recognition of your continued support, Advances in Mechanical Engineering and our publisher SAGE are pleased to offer you 60 days complimentary online access to all journals published by SAGE. Register at www.uk.sagepub.com/reviewersaccess to activate access to content for all SAGE titles. To also benefit from a 25% discount on all SAGE books ordered online, go to the SAGE website (http://www.sagepublications.com/) and add the SAGE books that you would like to purchase to your shopping cart. When checking out, enter the Promotion Code GL10JR0001 when prompted. This will automatically deduct 25% from your final bill. On behalf of the Editors of Advances in Mechanical Engineering, we appreciate the voluntary contribution that each reviewer gives to the Journal. We thank you for your participation in the online review process and hope that we may call upon you again to review future manuscripts. Sincerely, Dr Liyuan Sheng Editorial Board Member, Advances in Mechanical Engineering lysheng@hotmail.com
 • 37 CC: "Ibrahim Dincer" ibrahim.dincer@uoit.ca Ref.: Ms. No. AJSE-D-14-03467R1 Effect of multiwall carbon nanotubes on the ablative properties of carbon fiber reinforced epoxy matrix composites The Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Dr. Ibrahim Dincer ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 38 Dear Dr. Çalik, Thank you for agreeing to review manuscript AJSE-D-15-00684 for The Arabian Journal for Science and Engineering. CC: "Yehia Khulief" khulief@kfupm.edu.sa Ref.: Ms. No. AJSE-D-15-00684 Equal Channel Angular Pressing of thin walled Copper Tube The Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Professor Yehia Khulief ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering To download the paper now, please click this link: http://ajse.edmgr.com/l.asp?i=164799&l=DI20RE6I * If possible, I would appreciate receiving your review by 06 Apr 2015. You may submit your comments online at http://ajse.edmgr.com/. Your username is: Your password is: There you will find spaces for confidential comments to the editor, comments for the author and a report form to be completed. Best regards, Professor Yehia Khulief ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 39 09-Feb-2015 Dear Dr Calik: Thank you for reviewing manuscript # AME-15-0093 entitled "Investigating The Mechanical properties Of dissimilar Metals Joined by Electron Beam welding" for Advances in Mechanical Engineering. In recognition of your continued support, Advances in Mechanical Engineering and our publisher SAGE are pleased to offer you 60 days complimentary online access to all journals published by SAGE. Register at www.uk.sagepub.com/reviewersaccess to activate access to content for all SAGE titles. To also benefit from a 25% discount on all SAGE books ordered online, go to the SAGE website (http://www.sagepublications.com/) and add the SAGE books that you would like to purchase to your shopping cart. When checking out, enter the Promotion Code GL10JR0001 when prompted. This will automatically deduct 25% from your final bill. On behalf of the Editors of Advances in Mechanical Engineering, we appreciate the voluntary contribution that each reviewer gives to the Journal. We thank you for your participation in the online review process and hope that we may call upon you again to review future manuscripts. Sincerely, Dr Liyuan Sheng Editorial Board Member, Advances in Mechanical Engineering lysheng@hotmail.com
 • 40 Dear Dr. Çalik, As the Editor of The Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), I would like to ask you if you could review the article "Improved mechanical properties and hydrophilicity of electrospun PET fibrous membranes for filtration applications" for a possible publication in our journal. Dear Dr. Çalik, Thank you for agreeing to review manuscript AJSE-D-15-00009 for The Arabian Journal for Science and Engineering. To download the paper now, please click this link: http://ajse.edmgr.com/l.asp?i=170146&l=3O1O2NQ8 * If possible, I would appreciate receiving your review by 01 May 2015. You may submit your comments online at http://ajse.edmgr.com/.
 • 41 Dear Dr. Çalik, Thank you for agreeing to review manuscript AJSE-D-15-00684R1 for The Arabian Journal for Science and Engineering. To download the paper now, please click this link: http://ajse.edmgr.com/l.asp?i=176523&l=VEEKS6K2 * If possible, I would appreciate receiving your review by 19 May 2015. You may submit your comments online at http://ajse.edmgr.com/. Your username is: Your password is: There you will find spaces for confidential comments to the editor, comments for the author and a report form to be completed. Best regards, Professor Yehia Khulief ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 42 Dear Sir, Thank you for completing the review of the submission, "Microstructure and Mechanical Properties of Laser Beam Welds of 15CDV6 Steel,". We appreciate your contribution to the quality of the work that Defence Science Journal publish. Thanks and regards, Editor Defence Science Journal DEFENCE SCIENCE JOURNAL http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/dsj
 • 43 Sayın ADNAN ÇALIK, Davetli olduğunuz 2015-1-M2_Yüzey İşlemleri isimli panelde rapor hazırlayacağınız projeler için değerlendirme formları henüz sistemimize yüklenmemiştir. Sürecin sağlıklı işleyebilmesi için ivedilikle değerlendirmenizi tamamlamanız beklenmektedir. Katkılarınız için teşekkür ederiz. ----------------------------------------------- Uygulama Web Adresi: http://pys.tubitak.gov.tr/ Bu elektronik posta sistem tarafından otomatik olarak gönderilmiştir.
 • 44 CC: "Bassam M. El Ali" belali@kfupm.edu.sa Ref.: Ms. No. AJSE-D-15-00009R1 Electrospun PET/PEG fibrous membrane with enhanced mechanical properties and hydrophilicity for filtration applications The Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Dr. Bassam M. El Ali Managing Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 45 Dear Dr. Çalik, Thank you for agreeing to review manuscript AJSE-D-15-02412 for The Arabian Journal for Science and Engineering. To download the paper now, please click this link: http://ajse.edmgr.com/l.asp?i=191386&l=RCATIGM5 * If possible, I would appreciate receiving your review by 03 Aug 2015. You may submit your comments online at http://ajse.edmgr.com/. There you will find spaces for confidential comments to the editor, comments for the author and a report form to be completed. Best regards, Dr. Mohammed Abdelkarim Antar ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 46 Dear Sir, Thank you for completing the review of the submission, "Microstructure and Mechanical Properties of Laser Beam Welds of 15CDV6 Steel,". We appreciate your contribution to the quality of the work that Defence Science Journal publish. Thanks and regards, Editor Defence Science Journal DEFENCE SCIENCE JOURNAL http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/dsj
 • 47 CC: "Bassam M. El Ali" belali@kfupm.edu.sa Ref.: Ms. No. AJSE-D-15-00009R1 Electrospun PET/PEG fibrous membrane with enhanced mechanical properties and hydrophilicity for filtration applications The Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Dr. Bassam M. El Ali Managing Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 48 CC: "Mohammed Abdelkarim Antar" antar@kfupm.edu.sa Dear Dr. Çalik, As you may recall, you have been invited to review the following manuscript submitted to: The Arabian Journal for Science and Engineering. Manuscript Number: AJSE-D-15-02412R1 Title: EFFECT OF LOAD ON FRICTION AND WEAR CHARACTERISTICS OF JATROPHA OIL BASED BLENDED BIO-LUBRICANTS
 • 49 CC: antar@kfupm.edu.sa Dear Dr. Çalik, As an Editor of The Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), I would like to ask you if you could kindly review the article "EFFECT OF LOAD ON FRICTION AND WEAR CHARACTERISTICS OF JATROPHA OIL BASED BLENDED BIO-LUBRICANTS" for a possible publication in our journal. AJSE is published by the prestigious international publisher, Springer Publishing. AJSE continues to publish carefully refereed research papers in Science and Engineering.
 • 50 Ms. Ref. No.: SURFCOAT-D-15-01809 Title: EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON SLIDING WEAR OF PACK BORONIZED AISI1040 STEEL WITH LOW POTENTIAL BORON SOURCE Surface and Coatings Technology Dear Dr. CALIK, Thank you for your review of this manuscript. You may access your review comments and the decision letter (when available) by logging onto the Elsevier Editorial System at http://ees.elsevier.com/surfcoat/. Please login as a Reviewer: Your username is: acalik If you need to retrieve password details, please go to: http://ees.elsevier.com/SURFCOAT/automail_query.asp. If you have not yet activated or completed your 30 days of access to Scopus and ScienceDirect, you can still access them via this link: http://scopees.elsevier.com/ees_login.asp?journalacronym=SURFCOAT&username=acalik You can use your EES password to access Scopus and ScienceDirect via the URL above. You can save your 30 days access period, but access will expire 6 months after you accepted to review. Kind regards, Ivan Petrov Editor Surface and Coatings Technology
 • 51 CC: "Mohammed Abdelkarim Antar" antar@kfupm.edu.sa Ref.: Ms. No. AJSE-D-15-00171 Theoretical Study on Working Mechanics of Smith Expansion Cone The Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Dr. Mohammed Abdelkarim Antar ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 52 CC: "Ibrahim Dincer" ibrahim.dincer@uoit.ca Ref.: Ms. No. AJSE-D-15-03264 The effect of flake powder metallurgy on the microstructure and properties of nano B4C particle reinforced Al-Cu-Mg alloy matrix nanomposites The Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Dr. Ibrahim Dincer ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 53 CC: antar@kfupm.edu.sa Dear Dr. Çalik, As an Editor of The Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), I would like to ask you if you could kindly review the article "FRICTION AND WEAR CHARACTERISTICS OF PONGAMIA OIL BASED BLENDED LUBRICANT AT DIFFERENT LOAD AND SLIDING DISTANCE" for a possible publication in our journal. AJSE is published by the prestigious international publisher, Springer Publishing. AJSE continues to publish carefully refereed research papers in Science and Engineering. More information about the journal is available at http://ajse.kfupm.edu.sa/
 • 54 CC: ibrahim.dincer@uoit.ca Dear Dr. Çalik, As an Editor of The Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), I would like to ask you if you could kindly review the article "The effect of flake powder metallurgy on the microstructure and properties of nano B4C particle reinforced Al-Cu-Mg alloy matrix nanomposites" for a possible publication in our journal. AJSE is published by the prestigious international publisher, Springer Publishing. AJSE continues to publish carefully refereed research papers in Science and Engineering. More information about the journal is available at http://ajse.kfupm.edu.sa/ Given your expertise in the area, I would greatly value your opinion and in-depth report on this manuscript. While reaching your decision, please consider originality, novelty and clarity of exposition. In appreciation for your efforts in reviewing this manuscript, the Arabian Journal for Science and Engineering offers a coupon of 200 euros to purchase an eBook of your choice that can be selected from the list of Springer's eBooks. This coupon represents an honorarium against the in-depth and detailed review report and the timely submission of your review report. This honorarium covers the review of the original and the revised manuscripts. The link to the list of Springer's eBooks will be communicated to you after a final decision (Accept/Reject) on the paper is reached. Your assistance in evaluating this manuscript would be very much appreciated.
 • 55 Dear Dr. Çalik, Thank you for agreeing to review manuscript AJSE-D-15-03823 for The Arabian Journal for Science and Engineering. To download the paper now, please click this link: http://ajse.edmgr.com/l.asp?i=220015&l=8DJMREHT * If possible, I would appreciate receiving your review by 14 Dec 2015. You may submit your comments online at http://ajse.edmgr.com/.
 • 56 CC: "Ibrahim Dincer" ibrahim.dincer@uoit.ca Ref.: Ms. No. AJSE-D-15-03823 Investigation on mechanical and tribological behaviors of PA6 and PA6 reinforced graphite polymer composites The Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Dr. Ibrahim Dincer ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 57 CC: "Mohammed Abdelkarim Antar" antar@kfupm.edu.sa Ref.: Ms. No. AJSE-D-15-00171R1 Theoretical Study on Working Mechanics of Smith Expansion Cone The Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Dr. Mohammed Abdelkarim Antar ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 58 CC: "Yehia Khulief" khulief@kfupm.edu.sa Ref.: Ms. No. AJSE-D-15-04023 SELECTION OF PRELOAD IN ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS ACCORDING TO DURABILITY CRITERION The Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Professor Yehia Khulief ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 59 CC: khulief@kfupm.edu.sa Dear Dr. Çalik, As an Editor of The Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), I would like to ask you if you could kindly review the article "SELECTION OF PRELOAD IN ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS ACCORDING TO DURABILITY CRITERION" for a possible publication in our journal. AJSE is published by the prestigious international publisher, Springer Publishing. AJSE continues to publish carefully refereed research papers in Science and Engineering. More information about the journal is available at http://ajse.kfupm.edu.sa/
 • 60 The Arabian Journal for Science and Engineering Cracking of upper prop pipe of hydraulic prop made of 32HA steel - case study --Manuscript Draft-- Manuscript Number: AJSE-D-14-00620 Full Title: Cracking of upper prop pipe of hydraulic prop made of 32HA steel - case study Article Type: SCI / ENG - Research Article Section/Category: ENG-Civil Engineering Keywords: structural steel, welding, welded joint, microstructure, cracking Abstract: The article describes a case of the cracking of a hydraulic cylinder pipe made of 32HA steel along with an Ar-shielded Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) - welded protective housing. A respective fragment of the cylinder pipe and welded joint of the protective housing were subjected to LM-based macro- and microscopic metallographic examination. The investigation also involved tests of mechanical properties and impact energy, hardness measurements and analysis of chemical composition. It was determined that the primary reason for cracking was the overloading of the cylinder pipe with the pressure of working liquid inside the cylinder during operation. It was also ascertained that the welding of the protective housing was responsible for the creation of a heat affected zone (HAZ) in the 32HA steel; the HAZ contained a very hard and brittle martensitic structure consisting thus a structural notch and increasing the susceptibility of the steel to cracking in this area. Powered by
 • 61 Ms. Ref. No.: ICMCTF_2014-D-14-00006 Title: The boriding process in CoCrMo alloy: indentation size effect and fracture toughness in cobalt boride coatings 41st International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films Dear Dr. Adnan Çalik, You agreed to review Manuscript Number ICMCTF_2014-D-14-00006 for us on Apr 21, 2014. Just as a reminder, your review of this manuscript is expected by May 09, 2014. I would be grateful if you would submit your review as soon as possible at the Elsevier Editorial System at http://ees.elsevier.com/icmctf_2014/. You may access the submission record in the "Pending Assignments" folder on your Main Menu page. Please click on the "Submit Reviewer Recommendation" link to submit your reviewer comments to the author and Editor. Thank you in advance for your cooperation. Sincerely, Esteban Broitman, Ph.D. Guest Editor
 • 62 Dear Colleague, We are contacting you from British Journal of Applied Science & Technology Manuscript Title: OPTIMIZATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF AGE-HARDENED 6063 ALUMINIUM ALLOY VIA DIFFUSION ANNEALING Manuscript number: 2014_BJAST_10446 We are thankful as you previously sent your valuable review comments for this manuscript. Considering the comments of all peer reviewers, editorial office decided to give another chance to the author and advised to submit the revised paper based on the comments of all reviewers. Author has submitted the revised paper version 1 and author's response files. May I kindly request you to evaluate the revised manuscript and authors’ response against your comments. I shall be thankful if you could send your evaluation result within next 7 days (Date: 13-May-14 ). At present our online management system is under development. Therefore, we are depending from email communication. Kindly send us your comment on this manuscript by email. Attachment list: 1. Original paper submitted first time (.pdf file) 2. Revised paper version 1 3. Authors' response. 4. Final evaluation form Please inform as early as possible if you agree to accept our invitation to re-review. Would you not be able to find time to act as a reviewer this time, please let me know through an email. We hope as part of academic community you’ll appreciate our efforts to complete quality peer review within stipulated time period. Comments received after stipulated time (as mentioned above) may not be utilized. Here we politely want to mention that, If we do not receive any communication within next 5 calendar days, we’ll be approaching to alternative reviewers to complete this peer review. Thank you very much for spending your valuable time. ONE LINE OF ACKNOWLEDGEMENT WILL BE HIGHLY APPRECIABLE. With Best Regards Ruma Bag SCIENCEDOMAIN international www.sciencedomain.org Reg. Offices: UK: SCIENCEDOMAIN international, Third Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH,UK,Registered in England and Wales, Company Registration Number: 7794635, Fax: +44 20-3031-1429 USA: SCIENCEDOMAIN international, One Commerce Centre, 1201, Orange St. # 600, Wilmington, New Castle, Delaware, USA, Corporate File Number: 5049777, Fax: +1 302-397-2050 India: SCIENCEDOMAIN international, U GF, DLF City Phase-III, Gurgaon, 122001, Delhi NCR, Corp. Firm Registration Number: 255 (2010-11), Fax: +91 11-66173993 Editorial office: SCIENCEDOMAIN international, Guest House Road, Street no - 1/6, Tarakeswar, Hooghly, WB, 712410, India, Corp. Firm Registration Number: L77527.
 • 63 Ms. Ref. No.: ICMCTF_2014-D-14-00006R1 Title: The boriding process in CoCrMo alloy: fracture toughness in cobalt boride coatings 41st International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films Dear Dr. adnan çalık, Thank you for taking the time to review the above-referenced manuscript. You can access your comments and the decision letter when it becomes available. To access your comments and the decision letter, please do the following: 1. Go to this URL: http://ees.elsevier.com/icmctf_2014/ 2. Enter your login details 3. Click [Reviewer Login] Thank you again for sharing your time and expertise. If you have not yet activated or completed your 30 days of access to Scopus and ScienceDirect, you can still access them via this link: http://scopees.elsevier.com/ees_login.asp?journalacronym=ICMCTF_2014&username=adnancalik@sdu.edu.tr You can use your EES password to access Scopus and ScienceDirect via the URL above. You can save your 30 days access period, but access will expire 6 months after you accepted to review. Sincerely, Prof. Esteban Broitman Guest Editor, Symposia F and G 41st International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films
 • 64 Dear Prof Dr. Adnan Calik We received the attached The Microstructure Investigation of Ni3Al Intermetallic Alloy Coating on AISI 304 Steel by PTA Process Bulent Kurt, Ilyas Somunkiran, Soner Buytoz, Khangardas ASGAROV for a possible publication in OAM-RC.
 • 65 As the Editor of The Arabian Journal for Science and Engineering (AJSE), I would like to ask you if you could review the article "Influence of Al-Zn-Mg-Cu with 3%, 5%, and 7% Ni powder synthesized for the ?fabrication of intermetallic-reinforced Al-Zn-Mg-Cu alloy composites using ?friction stir processing" for a possible publication in our journal. Ref.: Ms. No. AJSE-D-14-02268 Influence of Al-Zn-Mg-Cu with 3%, 5%, and 7% Ni powder synthesized for the ?fabrication of intermetallic-reinforced Al-Zn-Mg-Cu alloy composites using ?friction stir processing The Arabian Journal for Science and Engineering Dear Dr. Çalik, I can confirm that we receive your expert review of the manuscript. Let me take this opportunity to thank you for your continued valuable help with this important aspect of our work at the AJSE. We hope we will be able to benefit from your expertise again in the future. Best regards, Dr. Ibrahim Dincer ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 66 Subject: MS: 2014_BJAST_13552 : Invitation to Review Manuscript for British Journal of Applied Science & Technology Dear Colleague, 1. I am approaching you with the peer-review request of the below mentioned manuscript, submitted in British Journal of Applied Science & Technology Title: THE INFLUENCE OF PARTICLE SIZE AND VOLUME FRACTION ON SURFACE HARDNESS OF C16 STEEL I would be grateful if you would kindly find some time to review the above mentioned manuscript and send your valuable comments within 21 calendar days (13 Sep’2014). Abstract of the manuscript is available in this link (https://www.dropbox.com/s/vodw70ir4smqrp1/Abstract%202014_BJAST_13552.docx?dl=0). After clicking in this link you will be redirected to the attachment webpage. Then download the file. If you require the file as E-mail attachment kindly let us know. If you accept our invitation, we’ll send you the full paper. Authors’ affiliation will be supplied, if requested by the reviewer.
 • 67 Ms. Ref. No.: APSUSC-D-14-02299 Title: Spectroscopic Investigation of Plasma Electrolytic Borocarburizing on Q235 Low-carbon Steel Applied Surface Science Dear Dr. Adnan Çalik, Thank you for agreeing to review manuscript number APSUSC-D-14-02299 for Applied Surface Science. If possible, I would appreciate receiving your review by Sep 28, 2014. Please note that, if present, we ask you to include Highlights and the Graphical Abstract in the reviewing process. You may submit your comments online at the Elsevier Editorial System: http://ees.elsevier.com/apsusc/. Please login as a Reviewer using the following username and password:
 • 68 Ms. Ref. No.: JMAD-D-14-04038 Title: The effect of Na2S2O3 on RE-boronizing behaviour of 45 carbon steel Materials and Design Dear Dr Adnan Calik, Thank you for agreeing to review manuscript number JMAD-D-14-04038 for Materials and Design. If possible, I would appreciate receiving your review by Oct 22, 2014. Please note that, if present, we ask you to include Highlights and the Graphical Abstract in the reviewing process. Please submit your review online using the Elsevier Editorial System for Materials and Design (you may also retrieve the PDF from this website):
 • 69 Ms. Ref. No.: JMAD-D-14-04038 Title: The effect of Na2S2O3 on RE-boronizing behaviour of 45 carbon steel Materials and Design Dear Dr Adnan Calik, Thank you for taking the time to review the above-referenced manuscript. You can access your comments and the decision letter when it becomes available. To access your comments and the decision letter, please do the following: 1. Go to this URL: http://ees.elsevier.com/jmad/ 2. Enter your login details 3. Click [Reviewer Login] Thank you again for sharing your time and expertise. If you have not yet activated or completed your 30 days of access to Scopus and ScienceDirect, you can still access them via this link:
 • 70 AJSE-D-14-03467"Effect of multiwall carbon nanotubes on the ablative properties of carbon fiber reinforced epoxy matrix composites"SCI / ENG - Research Article, 2014 Dear Dr. Çalik, Thank you for agreeing to review manuscript AJSE-D-14-03467 for The Arabian Journal for Science and Engineering. To download the paper now, please click this link: http://ajse.edmgr.com/l.asp?i=150241&l=5J0VTJB1 * If possible, I would appreciate receiving your review by 13 Jan 2015. You may submit your comments online at http://ajse.edmgr.com/. There you will find spaces for confidential comments to the editor, comments for the author and a report form to be completed. Best regards, Dr. Ibrahim Dincer ENG Subject Editor The Arabian Journal for Science and Engineering
 • 71 Dear Dr. adnan çalık, Thank you for agreeing to review manuscript MLBLUE-D-14-05444 entitled "Influence of a weak transverse magnetic field on microstructure and orientation variation in directional solidification of a single crystal nickel-based superalloy" for Materials Letters. If possible, I would appreciate receiving your review by Jan 05, 2015. Please submit your comments online at http://ees.elsevier.com/mlblue/. Your User Name is Your username is: adnancalik@sdu.edu.tr and your password: If you need to retrieve password details, please go to: http://ees.elsevier.com/MLBLUE/automail_query.asp Click on 'Reviewer Login'. Please enter your Detailed Comments and Critique in the 'Blind Comments to the Author' and any additional comments for the Editor in 'Confidential Comments to the Editor'. Materials Letters is a rapid publication journal in the science and technology of materials. Letters are intended as brief reports of significant, original and timely research results representing a major advance in the subject, which warrant rapid publication, and not for incremental progress, which should be published in a main journal. We would be grateful if you would assess the paper on these grounds, and note that only minor revisions can be regarded as acceptable. Further information on the scope and guide for authors for the journal can be found on http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.authors/505672/authorinstructions To assist you in the reviewing process, I am delighted to offer you full access to Scopus* for 30 days. With Scopus you can search for related articles, references and papers by the same author. You may also use Scopus for your own purposes at any time during the 30-day period. If you already use Scopus at your institute, having this 30 day full access means that you will also be able to access Scopus from home. *Scopus is the world's largest abstract and citation database of research information and quality internet sources. Using your EES login details, you can access Scopus from either the url below or the Scopus search bar that will appear at the top of your assignments page in EES http://scopees.elsevier.com/ees_login.asp?journalacronym=MLBLUE&username=adnancalik@sdu.edu.tr The 30 day access period will start as soon as you activate your access to Scopus, however you have the option to save your 30 day access period, but note that it will expire six months after receiving this email. Materials Letters operates a manuscript transfer service to relevant title[s] in the field. This service gives authors the option, if they are unsuccessful in their original submission, to decide to have their manuscript transferred to another relevant journal without the need to resubmit or reformat. We recognize that you are the experts in the field and we want to ensure that our editors fully utilize your comments and guidance. As such, your reviewer reports will also be internally transferred along with the manuscript to the editor of the receiving journal. This will also help to eliminate the risk of you receiving the same manuscript twice. If you would prefer that your reviewer report is not transferred, you will be able to untick the agreement to transfer box when submitting your review. Overall with this service we are aiming to help facilitate and develop fast, effective and truly innovative solutions to improve the overall manuscript submission and peer review process for all individuals concerned. With kind regards, Prof. Aldo Boccaccini Editor-in-Chief Materials Letters Reviewer Guidelines are now available to help you with you
 • 72 Dear Dr. adnan çalık, Thank you for agreeing to review manuscript MLBLUE-D-14-05444 entitled "Influence of a weak transverse magnetic field on microstructure and orientation variation in directional solidification of a single crystal nickel-based superalloy" for Materials Letters. If possible, I would appreciate receiving your review by Jan 05, 2015. Please submit your comments online at http://ees.elsevier.com/mlblue/. Your User Name is Your username is: adnancalik@sdu.edu.tr and your password: If you need to retrieve password details, please go to: http://ees.elsevier.com/MLBLUE/automail_query.asp Click on 'Reviewer Login'. Please enter your Detailed Comments and Critique in the 'Blind Comments to the Author' and any additional comments for the Editor in 'Confidential Comments to the Editor'. Materials Letters is a rapid publication journal in the science and technology of materials. Letters are intended as brief reports of significant, original and timely research results representing a major advance in the subject, which warrant rapid publication, and not for incremental progress, which should be published in a main journal. We would be grateful if you would assess the paper on these grounds, and note that only minor revisions can be regarded as acceptable. Further information on the scope and guide for authors for the journal can be found on http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.authors/505672/authorinstructions To assist you in the reviewing process, I am delighted to offer you full access to Scopus* for 30 days. With Scopus you can search for related articles, references and papers by the same author. You may also use Scopus for your own purposes at any time during the 30-day period. If you already use Scopus at your institute, having this 30 day full access means that you will also be able to access Scopus from home. *Scopus is the world's largest abstract and citation database of research information and quality internet sources. Using your EES login details, you can access Scopus from either the url below or the Scopus search bar that will appear at the top of your assignments page in EES http://scopees.elsevier.com/ees_login.asp?journalacronym=MLBLUE&username=adnancalik@sdu.edu.tr The 30 day access period will start as soon as you activate your access to Scopus, however you have the option to save your 30 day access period, but note that it will expire six months after receiving this email. Materials Letters operates a manuscript transfer service to relevant title[s] in the field. This service gives authors the option, if they are unsuccessful in their original submission, to decide to have their manuscript transferred to another relevant journal without the need to resubmit or reformat. We recognize that you are the experts in the field and we want to ensure that our editors fully utilize your comments and guidance. As such, your reviewer reports will also be internally transferred along with the manuscript to the editor of the receiving journal. This will also help to eliminate the risk of you receiving the same manuscript twice. If you would prefer that your reviewer report is not transferred, you will be able to untick the agreement to transfer box when submitting your review. Overall with this service we are aiming to help facilitate and develop fast, effective and truly innovative solutions to improve the overall manuscript submission and peer review process for all individuals concerned. With kind regards, Prof. Aldo Boccaccini Editor-in-Chief Materials Letters Reviewer Guidelines are now available to help you with your review
 • 73 Respected Dr. Adnan Calik: The Editorial Board of Defence Science Journal believes that you would serve as an excellent reviewer of the manuscript, "Studies on Energy Absorption and Dynamic Deformation of Backing Material for Ballistic Evaluation of Body Armour," which has been submitted to Defence Science Journal (Impact Factor: 0.304). The submission's abstract is inserted below, and we hope that you will consider undertaking this important task for us. Please log into the journal web site (http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/dsj) by 01-03-2013 to indicate whether you will undertake the review or not, as well as to access the submission and to record your review and recommendation. As we are trying to keep the time interval between the submission of a paper and its publication to a minimum, we would be grateful if you could return the manuscript with your opinion and comments within three weeks. The review itself is due 15-03-2013.
 • 74 Dear Prof. Calik: Recently, you agreed to review Manuscript ID UTRB-1198.R1, entitled "Solid Particle Erosion Behaviour of WC Coating Obtained by Electro Spark Technique." This e-mail is a reminder that your review is due in one week. The review process is detailed in the attached document. You are requested to evaluate the manuscript based on a series of stanard criteria and provide comments to the author and editor supporting your recommendation for publication. Only completion of the online Score Sheet is required, though it is recommended to use the attached document to record your responses and compile your evaluation of the manuscript. Doing this will expedite the process of completing the online form and minimize the risk of losing your feedback due to a system time out. To see the manuscript and begin the review process, please log in to http://mc.manuscriptcentral.com/tribtrans. Your User ID is adnancalik@sdu.edu.tr. If you have forgotten your password, or have a new account on this site, enter your email address in the Password Help box (leave User ID and Password boxes empty). You will be able to enter a password of your choice and proceed to log in. New account holders will be asked to update their accounts before log in. After log in, click on Reviewer Center. Manuscripts assigned to you for review will be seen in the Review & Score box. Click on View Details to go the the Review web pages. Please read the instructions on these pages carefully if you are not familiar with the process. Please complete the review by 15-Oct-2013. Let me know by email if you are unable to meet this request. Thank you for taking the time to help maintain the technical quality and integrity of Tribology Transactions. Sincerely, Mr. Jack Poley Associate Editor, Tribology Transactions poleyj@bellsouth.net (E21a)
 • 75 Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science Electrolytic Boronizing of Titanium in (Na2B4O7-20%M2CO3) (M=Li, Na, K)
 • 76 Manufacturing process of Dispersed Intermetallic Compounds Al Alloy Composites by Using Porous Nickel. Journal: Journal of Composite Materials
 • 77 For Peer Review Only Investigation Of Micro-Abrasion Wear Behavior Of Boronized Stainless Steel With Nanoboron Powders Submitted Manuscript for Tribology Transactions for Peer Review Only
 • 78 Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications Editor in Chief Dear Prof Dr. Adnan Calik We received the attached paper Microstructural analysis of boron steels produced by adding boron to low carbon steel in a non-vacuum induction furnace by Cemal ÇARBOĞA, Burhanettin İNEM, Bülent KURT for a possible publication in OAM-RC. We kindly ask you to make the reviewing of this paper and to send to us your opinion regarding the publication with necessary corrections. We should be glad to have your referee’s report in the next two weeks. If you are not available for reviewing please write us as soon as possible. With my kindest regards, Editorial Board
 • 79 Studies on Energy Absorption and Dynamic Deformation of Backing Material for Ballistic Evaluation of Body Armour Debarati Bhattacharjee, Ajay Kumar, Ipsita Biswas ABSTRACT The measurement of back face signature (BFS) or Behind Armour Blunt Trauma (BABT) is a critical aspect of ballistic evaluation of body armour. BFS is the impact experienced by the armour wearing body, when subjected to a non-penetrating projectile. Mineral or polymeric clay is used to measure the BFS. In addition to stopping the projectile, the body armour can be used only when the BFS also falls within permissible limits. The extent of the BFS depends upon the behavior of the backing material in different loading conditions and prior history. This paper explains some of the studies carried out on the backing material used for ballistic evaluation in Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh. It has been observed that the backing material is highly non-linear viscoelastic in nature. The depth of deformation is also linearly proportional to the impact energy and temperature. The effect of time on the depth of deformation is gradual and does not influence the BFS values during a standard ballistic evaluation comprising of 6-8 shots. Keywords: Backing Material, Plasticine, Back Face Signature, Body Armour, Ballistic Evaluation
 • 80 Comments: The manuscript titled “Diffusion Bonding of Gray Cast Iron and AISI 1040 Couple” reported provide useful information for academic and industrial practitioners and its subject matter is topical. However, the reviewer likes to raise the following points: Then, this manuscript can be published after the below questions are resolved. 1. The chemical analysis results of AISI 1040 steel must be given in the experimental procedure section. 2. The schematic illustration of Si diffusion from gray iron side not found in Figure 6? Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications Editor in Chief Dear Prof Dr. Adnan Calik We received the attached paper Diffusion Bonding of Gray Cast Iron and AISI 1040 Couple by Cemal CARBOGA for a possible publication in OAM-RC. We kindly ask you to make the reviewing of this paper and to send to us your opinion regarding the publication with necessary corrections. We should be glad to have your referee’s report in the next two weeks. If you are not available for reviewing please write us as soon as possible. With my kindest regards, Editorial Board
 • 81 Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications Editor in Chief Dear Prof Dr. Adnan Calik We received the attached paper Microstructural analysis of boron steels produced by adding boron to low carbon steel in a non-vacuum induction furnace by Cemal ÇARBOĞA, Burhanettin İNEM, Bülent KURT for a possible publication in OAM-RC. We kindly ask you to make the reviewing of this paper and to send to us your opinion regarding the publication with necessary corrections. We should be glad to have your referee’s report in the next two weeks. If you are not available for reviewing please write us as soon as possible. With my kindest regards, Editorial Board
 • 82 Solid Particle Erosion Behaviour of WC Coating Obtained by Electro Spark Technique Journal: Tribology Transactions Manuscript ID: UTRB-1198.R1 Manuscript Type: Manuscript for Publication Only Date Submitted by the Author: 21-Aug-2013 Complete List of Authors: Roy, Manish; Defence Metallurgical Research Laboratory, Surface Engineering Group Keywords: Hardness < Surfaces, Coatings, Wear-Resistant < Surfaces, Erosive Wear< Wear, Elctro Spark Deposition, Detonation Spraying, Erosion Efficiency
 • 83 Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science Electrolytic Boronizing of Titanium in (Na2B4O7-20%M2CO3) (M=Li, Na, K) --Manuscript Draft-- Manuscript Number: pssa201330022 Full Title: Electrolytic Boronizing of Titanium in (Na2B4O7-20%M2CO3) (M=Li, Na, K) Article Type: Original Paper Section/Category: Keywords: TiB2; TiB; Titanium; Boronizing. Abstract: Electrolytic boronizing of titanium in (Na2B4O7-20%M2CO3) (M=Li, Na, K) was investigated. The phase composition of the boride layer surface was determined by xray diffraction (XRD). The morphology of the cross-section of the boride was determined by scanning electron microscope (SEM) and the composition of bor-ide was measured by X-ray energy-dispersive spectros-copy (EDS). The results show that the boride layer is consisting of TiB2 and TiB. TiB2 is continuous dense phase and TiB is whiskers phase. The thickness of TiB2 becomes thicker with the order of Li2CO3, Na2CO3, and K2CO3 in the electrolyte. At the same time, TiB whiskers change gradually from short and thick to thin and long. Powered by
 • 84 Manufacturing process of Dispersed Intermetallic Compounds Al Alloy Composites by Using Porous Nickel Journal: Journal of Composite Materials Manuscript ID: JCM-13-0100 Manuscript Type: Original Manuscript Date Submitted by the Author: 04-Feb-2013 Complete List of Authors: Choi, Yongbum; Hiroshima university, Division of Materials and Production Engineering Matsugi, Kazuhiro; Hiroshima univerisity, Division of Materials and Production Engineering Sasaki, Gen; Hiroshima university, Division of Materials and Production Engineering Keywords: composites, Intermetallic compound, Manufacturing process, Porous nickel Abstract: A new process is proposed to fabricate an intermetallic compound reinforced aluminum alloy matrix composite using the reaction between porous nickel and molten aluminum alloy. The intermetallic compound reinforced aluminum alloy composite was manufactured with the infiltration process method. Porous nickel reacted with molten aluminum alloy at 1023K, and the intermetallic compound of Al3Ni was generated on the surface of the porous nickel. The generated intermetallic compound Al3Ni, was delaminated according to the difference of thermal expiation coefficient with nickel, and moves in the direction of aluminum matrix. The effects of processing variables, such as specific surface area of porous nickel, holding time after infiltrated molten aluminum alloy and cooling rate on the formation and dispersion behavior of Al3Ni were investigated
 • 85 Dear Dr. Adnan Çalık, I received the evaluations of the reviewed manuscript JCECT-27.03.130268. Thank you so much for your assistance. We will request your assistance in the future as the need arises. I appreciate your effort. Thank you. Best regards, Oyaide Gabriel, Editorial assistant. Journal of Civil Engineering and Construction Technology E-mail: jcect@academicjournals.org http:// www.academicjournals.org/JCECT ________________________________________ From: Adnan Çalık Sent: 19 April 2013 14:48 To: Manuscript Review Subject: YNT: Invitation to Review: JCECT-27.03.130268 My review manuscript titled (: Microstructure and permeability of concrete with glass powder addition preserved in the sulphatic environment.) are comments below
 • 86 Microstructure and permeability of concrete with glass powder addition preserved in the sulphatic environment JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY
 • 87 The manuscript is poor and contains little information regarding microstructures, especially in the experimental and discusssion sections. A few microstructures should be given and a discussion should be made correlating microstructures and mechanical properties. Major modifications are necessary. National Institute of Science Communication and Information Resources Dr K S Krishnan Marg, New Delhi 110 012, INDIA Indian Journal of Engineering & Materials Sciences Editor: Dr R S Beniwal E-mail: ijems@niscair.res.in; rsb@niscair.res.in Phone: +91-11-25841439; Fax: +91-11-25847062 Ref: NISCAIR (IJEMS-4204)/13 Date: 13.02.2013 Dear Dr Çalik, I enclose herewith a paper entitled “Effect of Tempering Behavior on Heat Treated Medium Carbon (C 35 Mn 75) Steel”, which has been received for publication in this journal. Would you kindly spare some of your valuable time to go through this paper and advise on its suitability of publication in Indian Journal of Engineering & Materials Sciences. Please give your specific comments point-wise in the enclosed proforma and send the same along with the Manuscript to us within three weeks to help us proceed further in this matter. With best regards, Yours sincerely, (R S Beniwal) Editor, IJEMS Encl: As above Dr Adnan Çalik Süleyman Demirel University, Technical Education Faculty, Machine Education department, Isparta, Turkey Indian Journal of Engineering & Materials Sciences Ref: NISCAIR (EMS-4204)/13 Date: 13.02.2013 Title of the Paper: “Effect of Tempering Behavior on Heat Treated Medium Carbon (C 35 Mn 75) Steel” Authors: Dr. Murugan & Mathews. Points for Evaluation of the paper 1. Is the paper of sufficient scientific interest and has originality in its technical content to merit publication? 2. If the paper is generally acceptable, are there any errors of fact, logic or interpretation which need correction(s)? 3. Is the paper well written and the presentation clear and concise? If not, which portions or parts including tables and figures, need deletion, recasting or condensation. 4. (i) Have the authors cited the relevant literature? (ii) Is there any cited document, which, in your opinion, is superfluous or irrelevant? 5. Is the abstract sufficiently informative, concise, and clear? 6. Suggestions, if any, for improvement in the manuscript? 7. Recommendation: Does the paper deserve to be published (i) as it is (ii) with minor modifications (iii) with major modifications, or (iv) rejected Specific comments, if any:
 • 88 Dear Adnan Calik, Thank you for your review of this manuscript. You can access your review comments and the decision letter (when available) by logging onto the Editorial Manager site at: http://e-eisa.edmgr.com/ username: ACalik-578 password: calik432 Kind regards, Rafael Colás Editor Encyclopedia of Iron, Steel, and Their Alloys
 • 89 MAKALE KODU FBD-02042013 Makale Adı: Ni-Cr-Mo Alaşımının Hassas Döküm Kalıplama Yöntemiyle, Açık Gözenekli Olarak Dökülebilirliğinin Araştırılması
 • 90 WSPC-SRL-D-12-00025 for Surface Review and Letters. "THE SOLUTION SUGGESTIONS AGAINST THE LIMITED USE OF TiB2 DUE TO ITS BRITTLENESS AND LOW ADHESION: A REVIEW" for this journal.
 • 91 Surface and Coatings Technology
 • 92 Tribology Transactions
 • 93 Ref.: Ms. No. WSPC-SRL-D-12-00025 THE SOLUTION SUGGESTIONS AGAINST THE LIMITED USE OF TiB2 DUE TO ITS BRITTLENESS AND LOW ADHESION: A REVIEW Surface Review and Letters Dear Dr. Adnan Calik, Thank You for your review of this manuscript. You can access your review comments and the decision letter (when available) by logging onto the Editorial Manager site at: http://wspc-srl.edmgr.com/ username: ACalik-465 password: calik564268 Kind regards, SRL Editor WSPC Journal Office
 • 94 Title: Investigation Of Micro-Abrasion Wear Behavior Of Boronized Stainless Steel With Nanoboron Powders Manuscript ID: UTRB-0960 Authors: erdoğan, azmi (contact); Orhan, Nuri; günen, ali; kurt, bulent; gök, mustafa Manuscript Type: Manuscript for Publication Only Date Submitted: 08-Jun-2012 (Last Updated: 19-Jun-2012) Total Time in Review: 39 days, 2 hours Status: AE: Neu, Richard EIC: Sadeghi, Farshid PM: Sadeghi, Farshid Title: Investigation Of Micro-Abrasion Wear Behavior Of Boronized Stainless Steel With Nanoboron Powders Manuscript ID: UTRB-0960 Authors: erdoğan, azmi (contact); Orhan, Nuri; günen, ali; kurt, bulent; gök, mustafa Manuscript Type: Manuscript for Publication Only Date Submitted: 08-Jun-2012 (Last Updated: 19-Jun-2012) Total Time in Review: 39 days, 2 hours Status: AE: Neu, Richard EIC: Sadeghi, Farshid PM: Sadeghi, Farshid
 • 95 For Peer Review Only Investigation Of Micro-Abrasion Wear Behavior Of Boronized Stainless Steel With Nanoboron Powders Journal: Tribology Transactions Manuscript ID: UTRB-0960 Manuscript Type: Manuscript for Publication Only Date Submitted by the Author: 08-Jun-2012 Complete List of Authors: Orhan, Nuri günen, ali erdoğan, azmi; bartın university, metallurgical and material engineering kurt, bulent; bartın university, metallurgical and materials engineering gök, mustafa; bartın university, metallurgical and materials engineering Keywords: Coatings, Wear-Resistant < Surfaces, Surface Modification < Surfaces, Abrasive Wear < Wear, Wear Mechanisms < Wear, Borides < Materials
 • 96 Surface Review and Letters THE SOLUTION SUGGESTIONS AGAINST THE LIMITED USE OF TiB2 DUE TO ITS BRITTLENESS AND LOW ADHESION: A REVIEW --Manuscript Draft-- Manuscript Number: WSPC-SRL-D-12-00025 Full Title: THE SOLUTION SUGGESTIONS AGAINST THE LIMITED USE OF TiB2 DUE TO ITS BRITTLENESS AND LOW ADHESION: A REVIEW Article Type: Research Paper Keywords: TiB2; brittleness; adhesion Abstract: The brittleness and low adhesion of TiB2 films on the substrate surfaces are limited the use of them, although they have many major properties such as high hardness, high wear and thermal resistance. To overcome these negativities, many researchers exert effort for years. They have searched for many solutions such as the rotation of substrate, heating treatment during deposition or after deposition, the introduction of transition elements as an interlayer, gradient or multilayer or composite strengthening, and the optimization studies performed by changing deposition process types and/or process parameters such as working gas and bias voltage. At last point reached, it has been understood that the deposition technique and parameters used together a favorable design of TiB2 based film are very significant for producing a qualified TiB2 based film. Therefore the use of pulsed-dc technology and conveniently selected process parameters and favorable film design will be the best solution regarding the inhibition of brittleness and thus the provision of high adhesion. Powered by
 • 97 Materials Science and Engineering B
 • 98 Ref.: Ms. No. AJSE-ENG-D-10-00067 TEMPERATURE EFFECT ON TOUGHNESS PROPERTY OF AISI 1020 MATERIAL AJSE B: Engineering
 • 99 Journal of Saudi Chemical Society
 • 100 Strojniski Vestnik / Journal of Mechanical Engineering Published by . ISSN: 0039-2480.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 2016-1-İmalat_2 isimli panele davet edilen ADNAN ÇALIK (Panelist Adayı) davetinizi kabul etmiştir.
 • 2 Dear, I would be happy if you could have time to review attached paper(s) presented in ICCESEN-2015 and submitted to be published in ICCESEN journals. Please review paper(s), fill in REF form (different form for each paper) and indicate in RED color if anythings are necessary to be changed in manuscript and send back to me in 2 weeks times (1 february 2016). regards,
 • 3 Dear Adnan Calik, Hope this mail finds you well. In recognition of your expertise, we have sent this email to invite you to be our paper reviewer. However, we still have not received your reply. We thus send it to you again so as to make sure this email can reach you well I know that you may be very busy. I would appreciate if you could share your ideas on the following paper ID 7701940.
 • 4 Sayın Doç. Dr. Adnan Çalık Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi’ne kaydedilen ve tarafınızdan değerlendirilen 'AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün Çoklu Regresyon ile İncelenmesi' başlıklı makale siz ve diğer hakemlerin eleştirileri doğrultusunda yazar tarafından düzeltilmiştir. Makalenin düzeltilmiş örneği, değerlendirme raporunuz ve ilgili diğer hakemlerin raporları online değerlendirme sistemine (www.emanuscript.org) kaydedilmiş durumdadır. Sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifreniz aşağıda yer almaktadır. Giriş işleminden sonra değerlendirme süreci için sistem tarafından yönlendirme yapılmaktadır. Makalenin dergimizde yayınlanması hususunda nihai kararınızı en geç iki hafta içinde iletebilirseniz sevinirim.
 • 5 Sayın Prof. Dr. Adnan Çalık, TÜBAV Bilim Dergisi'ne yayınlanmak üzere sunulan "SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 52100 MALZEMENİN AŞINDIRICI DİSKLE KESİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI" adlı makaleye harcadığınız yoğun zaman ve emek için çok teşekkür eder, dergimize gösterdiğiniz kıymetli katkılarınızın devam edeceğini ümit ederiz. Saygılarımla, Prof. Dr. HALIL IBRAHIM BÜLBÜL GAZI UNIVERSITESI Tel 0 312 202 83 17 bhalil@gazi.edu.tr G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğt. Böl.
 • 6 Sayın Prof. Dr. Adnan ÇALIK, Politeknik Dergisi için yayınlanmak üzere gönderilen "Kontrollü Atmosferde Üretilmiş Fe-Co İkili Alaşımlarının Borlanması ve Karakterizasyonu" başlıklı makalenin tarafınızdan değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Eserin bilime katkısı irdelenmeli ve eğer bilime katkısı yok ise eser yayınlanamaz olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizde saygın akademik süreli yayınlar oluşturma yolunda verdiğimiz gayretlerimizi destekleyeceğiniz kanaatiyle makale hakkındaki görüşlerinizi 2016-09-19 tarihine kadar göndermenizi umar, kıymetli katkılarınız için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım. Aşağıda bulunan linke tıkladığınızda, karşınıza gelen sayfadaki, değerlendirme yapıp yapmayacağınızı belirten ilgili linke lütfen tıklayınız. Başvuruya ulaşım için adres: http://www.politeknik.gazi.edu.tr/index.php/PLT/reviewer/submission/1201?key=ahG88uu6 İsteğimize olumlu yaklaşımınız için şimdiden teşekkür ederiz. Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ Gazi Üniversitesi yusufoz@gazi.edu.tr
 • 7 Kime: Adnan Calik (adnancalik@sdu.edu.tr) Bilgi: pajes@journalagent.com Konu: PAJES-56689 Referans Nolu Makale icin Hakemlik Daveti Sayin Adnan Calik, Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi'ne gonderilmis olan "PAJES-56689" referans numarali ve "Farkli Bor Kimyasallari ile Borlanmis Inconel 625 Alasiminin Mikroyapi Ozelliklerinin Incelenmesi - Microstructure Characterization of Borided Inconel 625 Alloy with Different Boron Chemicals" baslikli makaleyi, ozgun degeri, bilimsel makale yazim kurallari ve etik degerleri dikkate alarak dergimizde yayimlanabilirligi acisindan degerlendirebilirseniz seviniriz. Asagida belirtilmis olan kullanici adi ve sifreniz ile http://www.JournalAgent.com/pajes adresinden giris yaparak JournalAgent sistemi uzerinden ilgili makaleye ulasabilirsiniz. Degerlendirmenizi lutfen yazinin tam metnini inceleyerek yapiniz. Varsa, duzeltme onerilerinizi sayfa/paragraf numaralarini belirterek "Yazara Notlar" kismina yaziniz. Makaleyi degerlendirip degerlendiremeyeceginizi 5 gun icinde "Hakem Merkezi"nde yer alan "Kabul ediyorum" ya da "Reddediyorum" seceneklerini isaretleyerek belirtirseniz seviniriz. Karariniz editore otomatik olarak e-posta ile iletilecektir. Degerlendirmenizi 30 gun icinde sonuclandiracaginizi umit eder saygilar sunariz. PAJES Yayin Kurulu Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi http://pajes.pau.edu.tr/
 • 8 Sayın Doç. Dr. Adnan Çalık Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi'ne yayınlanmak üzere gönderilmiş olan 'Borlanmış AISI 5140 ve AISI 420 Çeliklerinin Difüzyon ve Adhezyon Davranışlarının İncelenmesi' başlıklı makale konusunda yapmış olduğunuz hakemlik için teşekkür ederiz. Saygılarımızla Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Editör
 • 9 Sayın Doç. Dr. ADNAN ÇALIK, Danışmanlığını yapmakta olduğunuz TÜBİTAK destekli 112M348 numaralı ve "Karbon/Karbon Kompozitten Tasarımlanan Ve Üretilen Pistonunun Ömür Ve Aşınma Davranışlarının Araştırılması" başlıklı projenin 2. Gelişme Raporu'nun değerlendirme talebinin beklenen tarihine (31.01.2014) 2 gün kalmıştır. Değerlendirmenizi beklenen tarihe kadar sisteme yükleyip gruba göndermeniz gerekmektedir. Saygılarımızla, MAG - MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU
 • 10 Journal of Engineering and Technology Research JETR/03.07.14/0383 "EFFECT OF IMMERSION SPEED ON THE MECHANICAL PROPERTIES AND MICRO-STRUCTURE OF OIL QUENCHED AISI 1020 STEEL"
 • 11 Subject: MS: 2014_JSRR_13673 : Invitation to Review Manuscript for Journal of Scientific Research and Reports Dear Colleague, 1. I am approaching you with the peer-review request of the below mentioned manuscript, submitted in Journal of Scientific Research and Reports Title: MODELING OF COOLING RATE IN WATER QUENCHED PROCESS. I would be grateful if you would kindly find some time to review the above mentioned manuscript and send your valuable comments within 21 calendar days (24 Sep’2014). Abstract of the manuscript is available in this link (https://www.dropbox.com/s/x1n9o9bh3ircj91/Abstract%202014_JSRR_13673.docx?dl=0). After clicking in this link you will be redirected to the attachment webpage. Then download the file. If you require the file as E-mail attachment kindly let us know. If you accept our invitation, we’ll send you the full paper. Authors’ affiliation will be supplied, if requested by the reviewer.
 • 12 Subject: MS: 2014_ACSj_12031 : Invitation to Review Manuscript for American Chemical Science Journal Dear Colleague, 1. I am approaching you with the peer-review request of the below mentioned manuscript submitted in American Chemical Science Journal Title: EFFECT OF Al2O3 FILLER ON MECHANICAL BEHAVIOUR ACRYLIC FILMS I would be grateful if you would kindly find some time to review the above mentioned manuscript and send your valuable comments within 10 calendar days (13’July 2014). Abstract of the manuscript is available in this link (https://www.dropbox.com/s/7jxp1287bwhcgcf/Abstract%202014_ACSj_12031.docx). After clicking in this link you will be redirected to the attachment webpage. Then download the file. If you require the file as E-mail attachment kindly let us know. If you accept our invitation, we’ll send you the full paper. Authors’ affiliation will be supplied, if requested by the reviewer. 2. I know that your time is valuable and therefore, as a token of our appreciation you will be awarded a complimentary ‘RERP coupon’ of 50 US$ (i.e. 10% discount on full Article Processing Charge) for each manuscript, if quality review is completed within the stipulated period of time (http://www.sciencedomain.org/page.php?id=reviewers-editors). The main force behind our fast, efficient and quality Peer review system is the tremendous hard work of our Peer Reviewers & Editors. We are extremely grateful to the peer reviewers and editors for their great service. 3. Please inform as early as possible if you agree to accept our invitation to review. Would you not be able to find time to act as a reviewer this time, please let me know through an email and in that case you may also suggest someone of your colleague to review the manuscript. We hope as part of academic community you’ll appreciate our efforts to complete quality peer review within stipulated time period. Comments received after stipulated time (as mentioned above) may not be utilized. Here we politely want to mention that, If we do not receive any communication within next 7 calendar days, we’ll be approaching to alternative reviewers to complete this peer review. Kindly click on this link if you decline to our invitation: Declined to peer review 4. Useful Links: Journal scope link: http://www.sciencedomain.org/about-journal.php?id=16 General Editorial Policy link: http://www.sciencedomain.org/page.php?id=sdi-general-editorial-policy Thanking you ----------------- Bikram Mete Editorial Office SCIENCEDOMAIN international www.sciencedomain.org
 • 13 Subject: MS: 2014_BJAST_14931 : Invitation to Review Manuscript for British Journal of Applied Science & Technology Dear Colleague, 1. I am approaching you with the peer-review request of the below mentioned manuscript, submitted in British Journal of Applied Science & Technology Title: The Influence of Multiple Welding Repairs of Pipelines in Residual Stress Assessment Related to Stress Corrosion Cracking I would be grateful if you would kindly find some time to review the above mentioned manuscript and send your valuable comments within 15 calendar days (15 Nov’2014). Abstract of the manuscript is available in this link (https://www.dropbox.com/s/0moxzuhxxffmbqm/Abstract%202014_BJAST_14931.docx?dl=0). After clicking in this link you will be redirected to the attachment webpage. Then download the file. If you require the file as E-mail attachment kindly let us know. If you accept our invitation, we’ll send you the full paper. Authors’ affiliation will be supplied, if requested by the reviewer. 2. After completion of timely quality peer review, we’ll be pleased to provide you 2.1 Official Certificate of peer reviewing from the journal (signed PDF copy) 2.2 Complimentary ‘RERP coupon’ of 50 US$ (i.e. 10% discount on full Article Processing Charge. Coupon can be used for Article Processing Charge only.) (See here: http://www.sciencedomain.org/page.php?id=reviewers-editors). The main force behind our fast, efficient and quality Peer review system is the tremendous hard work of our Peer Reviewers & Editors. We are extremely grateful to the peer reviewers and editors for their great service. 3. Please inform as early as possible if you agree to accept our invitation to review. Would you not be able to find time to act as a reviewer this time, please let me know through an email. We hope as part of academic community you’ll appreciate our efforts to complete quality peer review within stipulated time period. Comments received after stipulated time (as mentioned above) may not be utilized. Here we politely want to mention that, if we do not receive any communication within next 7 calendar days, we’ll be approaching to alternative reviewers to complete this peer review. 4. Useful Links: Journal scope link: http://www.sciencedomain.org/about-journal.php?id=5 General Editorial Policy link: http://www.sciencedomain.org/page.php?id=sdi-general-editorial-policy Kindly click on this link if you decline to our invitation: Declined to peer review Thanking you ----------------- Ms. Rubi Das Editorial Office SCIENCEDOMAIN international www.sciencedomain.org
 • 14 Subject: MS: 2014_JSRR_14912 : Invitation to Review Manuscript for Journal of Scientific Research and Reports Dear Colleague, 1. I am approaching you with the peer-review request of the below mentioned manuscript, submitted in Journal of Scientific Research and Reports Title: Stored Energy of Dislocations in Deformed AL Alloy 8006 by Positron Annihilation Lifetime Technique (PALT) I would be grateful if you would kindly find some time to review the above mentioned manuscript and send your valuable comments within 15 calendar days (21 Nov’2014). Abstract of the manuscript is available in this link (https://www.dropbox.com/s/bpl0jkfmnygop16/Abstract%202014_JSRR_14912.docx?dl=0). After clicking in this link you will be redirected to the attachment webpage. Then download the file. If you require the file as E-mail attachment kindly let us know. If you accept our invitation, we’ll send you the full paper. Authors’ affiliation will be supplied, if requested by the reviewer. 2. After completion of timely quality peer review, we’ll be pleased to provide you 2.1 Official Certificate of peer reviewing from the journal (signed PDF copy) 2.2 Complimentary ‘RERP coupon’ of 50 US$ (i.e. 10% discount on full Article Processing Charge. Coupon can be used for Article Processing Charge only.) (See here: http://www.sciencedomain.org/page.php?id=reviewers-editors). The main force behind our fast, efficient and quality Peer review system is the tremendous hard work of our Peer Reviewers & Editors. We are extremely grateful to the peer reviewers and editors for their great service. 3. Please inform as early as possible if you agree to accept our invitation to review. Would you not be able to find time to act as a reviewer this time, please let me know through an email. We hope as part of academic community you’ll appreciate our efforts to complete quality peer review within stipulated time period. Comments received after stipulated time (as mentioned above) may not be utilized. Here we politely want to mention that, if we do not receive any communication within next 7 calendar days, we’ll be approaching to alternative reviewers to complete this peer review. 4. Useful Links: Journal scope link: http://www.sciencedomain.org/about-journal.php?id=22 General Editorial Policy link: http://www.sciencedomain.org/page.php?id=sdi-general-editorial-policy Kindly click on this link if you decline to our invitation: Declined to peer review Thanking you ----------------- Ms. Rubi Das Editorial Office SCIENCEDOMAIN international www.sciencedomain.org
 • 15 Subject: MS: 2014_JAPSI_456 : Invitation to Review Manuscript for Journal of Applied Physical Science International Dear Colleague, 1. I am approaching you with the peer-review request of the below mentioned manuscript, submitted in Journal of Applied Physical Science International Title: Effect of different preparation routes on color metallography of Zr Alloys by Heat tinting I would be grateful if you would kindly find some time to review the above mentioned manuscript and send your valuable comments within 21 calendar days (5 Jan’2015). Abstract of the manuscript is available in this link (https://www.dropbox.com/s/cn9847m74kgk53j/Abstract_2014_JAPSI_456.docx?dl=0). After clicking in this link you will be redirected to the attachment webpage. Then download the file. If you require the file as E-mail attachment kindly let us know. If you accept our invitation, we’ll send you the full paper. Authors’ affiliation will be supplied, if requested by the reviewer. 2. Please inform as early as possible if you agree to accept our invitation to review. Would you not be able to find time to act as a reviewer this time, please let me know through an email. We hope as part of academic community you’ll appreciate our efforts to complete quality peer review within stipulated time period. Comments received after stipulated time (as mentioned above) may not be utilized. Here we politely want to mention that, if we do not receive any communication within next 7 calendar days, we’ll be approaching to alternative reviewers to complete this peer review. 3. Useful Links: Journal scope link: http://www.ikpress.org/about-journal/33 Editorial Policy link: http://www.ikpress.org/editorial-policy/33 Thanking you ---------------- Mr. S. K. Patra www.ikpress.org
 • 16 Indian Journal of Engineering & Materials Sciences Ref: NISCAIR (IJEMS-4204)/13 Date: 13.02.2013 Dear Dr Çalik, I enclose herewith a paper entitled “Effect of Tempering Behavior on Heat Treated Medium Carbon (C 35 Mn 75) Steel”, which has been received for publication in this journal. Would you kindly spare some of your valuable time to go through this paper and advise on its suitability of publication in Indian Journal of Engineering & Materials Sciences. Please give your specific comments point-wise in the enclosed proforma and send the same along with the Manuscript to us within three weeks to help us proceed further in this matter. With best regards, Yours sincerely, (R S Beniwal) Editor, IJEMS Encl: As above Dr Adnan Çalik Süleyman Demirel University, Technical Education Faculty, Machine Education department, Isparta, Turkey
 • 17 From: Adnan Çalık Sent: 19 April 2013 14:48 To: Manuscript Review Subject: YNT: Invitation to Review: JCECT-27.03.130268 My review manuscript titled (: Microstructure and permeability of concrete with glass powder addition preserved in the sulphatic environment.) are comments below
 • 18 National Institute of Science Communication and Information Resources Dr K S Krishnan Marg, New Delhi 110 012, INDIA Indian Journal of Engineering & Materials Sciences Editor: Dr R S Beniwal E-mail: ijems@niscair.res.in; rsb@niscair.res.in Phone: +91-11-25841439; Fax: +91-11-25847062 Ref: NISCAIR (IJEMS-4204)/13 Date: 13.02.2013 Dear Dr Çalik, I enclose herewith a paper entitled “Effect of Tempering Behavior on Heat Treated Medium Carbon (C 35 Mn 75) Steel”, which has been received for publication in this journal. Would you kindly spare some of your valuable time to go through this paper and advise on its suitability of publication in Indian Journal of Engineering & Materials Sciences. Please give your specific comments point-wise in the enclosed proforma and send the same along with the Manuscript to us within three weeks to help us proceed further in this matter. With best regards, Yours sincerely, (R S Beniwal) Editor, IJEMS Encl: As above
 • 19 WSPC-SRL-D-12-00025 “THE SOLUTION SUGGESTIONS AGAINST THE LIMITED USE OF TiB2 DUE TO ITS BRITTLENESS AND LOW ADHESION: A REVIEW” Original Submission Adnan Calik, Ph.D. (Reviewer 2) Reviewer Recommendation Term: Minor Revision Overall Reviewer Manuscript Rating: 80 Comments to Editor: Is there a conflict of interest between your work and that of the authors? __ YES X NO Confidence of review: X Highly confident __ Confident __ Somewhat confident If the paper is to be revised: __ I would prefer seeing the paper again after revision X I do not think it necessary to check the revision myself Additional remarks: Comments to Author: This study is not a research paper but a review paper. The title of the manuscript can be changed to "Solution suggestions for the tribological problems associated with TiB2". More experimental studies can be added from the literature. For example studies on interfaces, residual stresses and thermal conductivity can be added. More figures and tables can be added to create a richer and more comprehensive review.
 • 20 Surface Review and Letters
 • 21 Materials Sciences and Applications,
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 GGG70 Dökme Demir Yüzeyinin Aşınmaya Dayanıklı NbC Tabakasıyla Kaplanarak Takım Ömrünün Artırılması
 • 2 Tübitak, 2016-1-İmalat_2 isimli panele davet edilen ADNAN ÇALIK (Panelist Adayı) davetinizi kabul etmiştir., 2016
 • 3 Prof.Dr. Adnan Çalık: I believe that you would serve as an excellent reviewer of the manuscript, "Borlama Sıcaklık ve Süresinin DIN 1.2842 Çeliği Üzerindeki Etkileri," which has been submitted to Journal of Boron. The submission's abstract is inserted below, and I hope that you will consider undertaking this important task for us. Please log into the journal web site by 2016-01-26 to indicate whether you will undertake the review or not, as well as to access the submission and to record your review and recommendation. The web site is http://journal.boren.gov.tr/ The review itself is due 2016-02-16.
 • 4 Sayın HASAN ÖZDEMİR, 2016-216M110_3001 isimli panele davet edilen ADNAN ÇALIK (Dış Danışman Adayı) davetinizi kabul etmiştir. İyi çalışmalar dileriz. ----------------------------------------------- Uygulama Web Adresi: http://pys.tubitak.gov.tr/ Bu elektronik posta sistem tarafından otomatik olarak gönderilmiştir.
 • 5 Sayın MUSTAFA KARAASLAN, 2016-1-İmalat_2 isimli panele davet edilen ADNAN ÇALIK (Panelist Adayı) davetinizi kabul etmiştir. İyi çalışmalar dileriz.
 • 6 Sayın ADNAN ÇALIK, Davetli olduğunuz 2015-1-M2_Yüzey İşlemleri isimli panelde rapor hazırlayacağınız projeler için değerlendirme formları henüz sistemimize yüklenmemiştir. Sürecin sağlıklı işleyebilmesi için ivedilikle değerlendirmenizi tamamlamanız beklenmektedir. Katkılarınız için teşekkür ederiz. ----------------------------------------------- Uygulama Web Adresi: http://pys.tubitak.gov.tr/ Bu elektronik posta sistem tarafından otomatik olarak gönderilmiştir.
 • 7 Tübitak - MAG projesi Doç. Dr. MEHMET HALİDUN KELEŞTEMUR yürütücülüğündeki 112M348 numaralı ve "Karbon/Karbon Kompozitten Tasarımlanan Ve Üretilen Pistonunun Ömür Ve Aşınma Davranışlarının Araştırılması" projede danışman hakemlik
 • 8 Sayın Doç. Dr. ADNAN ÇALIK, Kurumumuzca desteklenmekte olan Prof. Dr. MEHMET HALİDUN KELEŞTEMUR yürütücülüğündeki 112M348 numaralı ve "Karbon/Karbon Kompozitten Tasarımlanan Ve Üretilen Pistonunun Ömür Ve Aşınma Davranışlarının Araştırılması" başlıklı projenin 3. Gelişme Raporu tarafımıza ulaşmıştır. Projenin danışmanı olarak değerlendirmenizi sunabilmeniz için (https://ardeb-pts.tubitak.gov.tr/) web adresindeki ARDEB Proje Takip Sistemi'ne kullanıcı adı ve parolanızla girmeniz ve değerlendirme formunu doldurup sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Saygılarımızla, FAİK DANIŞ MAG - MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU
 • 9 Sayın ADNAN ÇALIK, Öncelikle panel davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Adı geçen panelimizin başarılı olması için aşağıda sıralanan hususları bir kez daha dikkatinize sunmak isteriz: 1- Panelde değerlendirilecek proje önerilerinin ekibinde yer alan kişi veya kişilerle TÜBİTAK'ın belirlediği çerçevede çıkar çakışması/çatışmasının olmadığından emin olunuz. Aksi bir durum ile ilgili panel öncesinde bizleri haberdar ediniz. 2- Panel ile ilgili dokümanların en az bir gün öncesinden hazır olabilmesi için, sorumluluğunuzdaki projeler için hazırlayacağınız bilimsel değerlendirme raporlarını belirlenen tarihe kadar Panel Yönetim Sistemi'ne yükleyiniz/imzalı kopyaları da panel esnasında ilgili panel sorumlusuna teslim ediniz. 3- Panel başlama saatinden en az 10 dk. önce panel salonunda hazır bulununuz. Ayrıca, panelde değerlendirilecek projeler dikkate alınarak panelin saat 18:00'e kadar devam etmesi öngörüldüğünden dönüş biletlerinizi alırken bu durumu da göz önünde bulundurunuz. Panel günü görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar dileriz. Saygılarımızla Panel Bilgileri Panel Adı: 2014-1-1003 BOR 0101 ÜRETİM PANELİ Panel Tarihi: 30/10/2014
 • 10 KOMVAD A.Ş. ait "Yüksek Basınç Tanklarının Karbon-Fiberden İmalatı" Göller Bölgesi Teknolkent Projesi Isparta 2013
 • 11 Tübitak - MAG projesi Doç. Dr. MEHMET HALİDUN KELEŞTEMUR yürütücülüğündeki 112M348 numaralı ve "Karbon/Karbon Kompozitten Tasarımlanan Ve Üretilen Pistonunun Ömür Ve Aşınma Davranışlarının Araştırılması" projede danışman hakemlik
 • 12 BOREN Ç0343 "Borlama Yapılmış Mutfak Bıçaklarının Aşınma Dayanımları" İSİMLİ PROJE HAKEMLİĞİ
 • 13 GYTE, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Gebze KOCAELİ "Kontrollü Atmosferde Üretilmiş Fe-Co İkili Alaşımlarının Borlanması ve Karakterizasyonu"
 • 14 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumunda hakemlik
 • 15 SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi
 • 16 ARBİS
 • 17 GYTE, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Gebze KOCAELİ Alaşım Elementi Olarak Vanadyumun Saf Demirin Bor Kaplama Davranışına Etkisi
 • 18 Fırat Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Elazığ, "Sürtünme kaynağı ile birleştirilmiş AISI 2205 / AISI 1020 malzeme çiftinin mikroyapı ve yorulma davranışının araştırılması"
 • 19 SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • 20 NEWSA Dergisi, Abrasive wear behavior of aluminum matrix composite reinforced with SiC, FeCrC and AL2O3 particles (Alüminyum metal matrisli kompozitin abrasif aşınma davranışına SiC, FeCrC ve Al2O3 tanelerinin etkisi) Soner Buytoz and Hülya Eren, A0021, 2, 2007,
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Sayın Doç. Dr. ADNAN ÇALIK, Danışmanlığını yapmakta olduğunuz TÜBİTAK destekli 112M348 numaralı ve "Karbon/Karbon Kompozitten Tasarımlanan Ve Üretilen Pistonunun Ömür Ve Aşınma Davranışlarının Araştırılması" başlıklı projenin 5. Gelişme Raporu'nun değerlendirme talebinin beklenen tarihine (19.08.2015) 2 gün kalmıştır. Değerlendirmenizi beklenen tarihe kadar sisteme yükleyip gruba göndermeniz gerekmektedir. Saygılarımızla, MAG - MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Farklı bor kimyasalları ile borlanmış inconel 625 alaşımının mikroyapı özelliklerinin incelenmesi
 • 2 çok eksenli elektron ışın kaynağı gerektiren kompleks geometrili süper alaşımlı uçak motor parçalarının (sıcak kısım) bilgisayar ortamında modellenmesi ve uygun kaynak parametrelerinin geliştirilmesi
 • 3 bilyeli dövülmüş AISI 4340 çeliğinin yorulma özelliklerinin incelenmesi
 • 4 plazma transferli ark kaynak yöntemiyle hardox 400 çelik yüzeyine farklı oranlardaki B4C tozunun alaşımlandırılması
 • 5 AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün Çoklu Regresyon ile İncelenmesi
 • 6 DIN 1.2842 çeliğinin borlanması ile oluşan borür tabakası üzerine borlama sıcaklık ve süresinin etkileri, Bor Dergisi, 1 (1), 15-19, Ankara, 2016
 • 7 BİYOMALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇEKME DENEY CİHAZININ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Isparta, 2016
 • 8 Sayın Adnan Çalık, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi için yayınlanmak üzere gönderilen "BİYOMALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇEKME DENEY CİHAZININ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ" başlıklı çalışmanın değerlendirme işlemini tamamladığınız için teşekkür ederiz. Yayınlarımızın kalitesine yaptığınız katkıyı takdirle anıyoruz. Abdullah Özsoy Prof.Dr. abdullahozsoy@sdu.edu.tr SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/utbd
 • 9 Sayın Doç. Dr. Adnan Çalık Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi'ne yayınlanmak üzere gönderilmiş olan 'Aısi 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün Çoklu Regresyon ile İncelenmesi' başlıklı makale konusunda yapmış olduğunuz hakemlik için teşekkür ederiz. Saygılarımızla Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Doç. Dr. Tamer BAYBURA Editör
 • 10 "Borlanmış AISI 5140 ve AISI 420 Çeliklerinin Difüzyon ve Adhezyon Davranışlarının İncelenmesi"Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2014
 • 11 SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ,Sayı : 88092006-824.03,Makale Kodu :14-18,Tarih: 02.07.2014 "A first – principles studies on basis physical properties of NdX(X= Sb and Bi) compounds"
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Atabey Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, 14.08.2014-14.10.2015
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Makine ve İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 2016 - devam ediyor.
 • 2 Teknolojik Malzemeler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 09.08.2011-17.02.2015 (Birinci Kez) 25.02.2015- devam ediyor (İkinci kez)
 • 3 Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 03.11.2015-devam ediyor
 • 4 Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 25.06.2010-05.04.2011
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı, 21.09.2005-11.06.2010
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 YÖK, Kalite Kurulu, Dış Değerlendirici Üyeliği, 2017 - devam ediyor.
 • 2 SDU, Tasarım ve Yaşam Kulübü, Akademik Danışman,2009- devam ediyor
 • 3 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ "KULÜPLER ÜST KURULU" AKADEMİK DANIŞMAN VE ÜYELİĞİ, 20.12.2013-20.02.2015 (Birinci Dönem) 25.02.2015 (İkinci dönem devam ediyor)
 • 4 S.D.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kulüpler Üst Kurulu Akademik Danışmanı (İkinci kez)
 • 5 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAZI ÖZEL ALANLARDA RAPOR HAZIRLAMA KOMİSYON ÜYELİĞİ, RAPOR KONUSU: ÜLKEMİZDE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ, 10.01.2014.
 • 6 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAZI ÖZEL ALANLARDA RAPOR HAZIRLAMA KOMİSYON BAŞKLANLIĞI, RAPOR KONUSU: ÜLKEMİZDE BİYOMALZEMELERİN VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN TEKNOLOJİLERİN VE UYGULAMALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİLERİ, 10.01.2014.
 • 7 S.D.Ü. 17. BİLİM VE BAHAR ŞENLİKLERİ, Tasarım ve Yaşam Kulübü Akademik Danışmanı,Oyun ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği
 • 8 S.D.Ü. Genel Sekreterlik, "Ülkemizde Biyomalzemelerin ve Sağlık Sektöründe Kullanılan Teknolojilerin ve Uygulamaların Yaygınlaştırılması Stratejileri" SDÜ İhtisas Komisyon Başkanlığı,
 • 9 S.D.Ü. Genel Sekreterlik, "Ülkemizde Alternatif Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanım Kullanım Stratejilerinin Belirlenmesi" SDÜ İhtisas Komisyon Başkanlığı Üyeliği,
 • 10 "SDÜ Uluslararası 17. Bahar Şenliği ve SDÜ Uluslararası 3. Bilim Şöleni"'inde Bilim ve Teknoloji Faaliyetleri Ispartek Proje Pazarı Yarışması Teknoloji, Makina, Cihaz Malzemeler kategorisi jüri üyeliği (hakemliği). 30.04.2014
 • 11 SDÜ, Teknoloji Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 25.06.2010-25.06.2013
 • 12 SDÜ, Teknoloji Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 25.06.2010-05.04.2011
 • 13 S.D.Ü. TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ, 2005-2011
 • 14 S.D.Ü. TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ISO KOORDİNATÖRLÜĞÜ, 2005-2011
 • 15 S.D.Ü. TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYON BAŞKANLIĞI, 2004-2005
 • 16 S.D.Ü. TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ AF KOMİSYON BAŞKANLIĞI, 2004-2005
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 3. Uluslararası kaynak teknolojileri konferansı ve sergisi, ICWET'14 (Mayıs 2014), Manisa, Türkiye, Hall C session 7 Charmian
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, ICWET'14. 3trd International Conference On Welding Tecnologies And Exhibition, 23-25 May,2014 MANİSA, ULUSAL DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ
 • 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ICWET'12. 2nd International Conference On Welding Tecnologies And Exhibition, 23-25 May,2012 ANKARA, ULUSAL DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ
 • 3 FIRAT ÜNİVERSİTESİ, 6th International Advanced Tecnologies Symposium, 16-18 May,2011 ELAZIĞ, BİLİM KURULU ÜYELİĞİ
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Yaşamboyu Eğitim Merkezi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğiticiliği ve Uzmanlığı
 • 2 İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitmenliği
 • 3 Uluslararası Katılımlı Enerji Teknolojileri ve Hidrojen Çalıştayı, 24 Haziran 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • 4 HİTEM Hidrojen Teknolojileri Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETEM), Test ve Analiz Birim Sorumlusu, 2017 - devam ediyor.
 • 2 Türkiye Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) komisyon üyeliği,2016
 • 3 TÜBİTAK-MAG PANELİSTLİĞ(2014-1-1003 BOR 0101 ÜRETİM PANELİ)
 • 4 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yardımcı Doçentliğe Atanma Hakemliği(Jüriliği)
 • 5 TÜBİTAK AR-GE PROJE HAKEMLİĞİ ve PANELİSTLİĞİ
 • 6 TÜBİTAK ARDEB PROJE HAKEMLİĞİ,PROJE İZLEYİCİLİĞİ ve PANELİSTLİĞİ
 • 7 ÖSYM Temsilciliği
 • 8 TÜBİTAK TEYDEB SANAYİ AR-GE PROJE İZLEYİCİLİĞİ
 • 9 TÜBİTAK TEYDEB SANAYİ AR-GE PROJE HAKEMLİĞİ
 • 10 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI, ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TEKNOGİRİŞİM PROJE HAKEMLİĞİ
 • 11 Yrd. Doç. Dr. Adnan Çalık'ın, M.E.K.S. Endüstriyel Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine danışmanlık
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 www.fikrikadim.com/yazarlar/adnancalik (Sosyal Medyada Yazarlık)
VERDİĞİ DERSLER
Akademik Laboratuar Tehlikeleri
Alaşım Yapıları ve Özellikleri
Bitirme Ödevi
Bitirme Tezi
Bor Teknolojileri ve Uygulamaları
Döküm Teknolojisi
İmal Usulleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşyeri Eğitimi
Kaynak Teknolojisi
Kaynak Test Yöntemleri
Korozyon
Korozyon ve Korozyondan Korunma
Malzeme Bilimi
Metalik Malzemelerin Yüzey İşlemleri
Modern Kaynak Yöntemleri
Mühendislik Ekonomisi ve Yönetimi
Mühendislik Malzemeleri
Özel Çelikler
Temel İmalat Atelyesi
Triboloji
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Üretim Planlama ve Kontrol
Yukarı çık