Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ziya ÖNCÜ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ziya ÖNCÜ
Birimi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çevre Koruma Ve Kontrol
Telefon
E-Posta ziyaoncu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK 6.7.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK 23.3.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 7.9.2007
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sismik Tomografi Tekiniği İle Yeraltı Yapısının Modellenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Burdur Fay Zonunda Deprem Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi, SDÜ Fen Bil. Ens., 2007.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Açısı Içerisindeki Alkalen Volkanitlerin Radyoaktif Element Dağılımının Gamma-Işın Spektrometrisi (Jeofizik Yöntem) ile Incelenmesi (TÜBİTAK-1001, 112Y145)
 • 2 Tahribatsız Ultrasonik Sismik Yöntem ile Beton Dayanımının Belirlenmesi. PROJE NO:DSİ-2012-1
 • 3 Uyanık, O., Çakmak, O. ve Öncü Z., 2010. Afyonkarahisar – Çay Mermer Sahası Yerine Ait Jeofizik Etüt. SDÜ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi, Isparta
 • 4 ÖZGÜR, N., ÖNCÜ, Z., 2002. Burdur Fay Zonunda Deprem Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi SDÜ BAP Proje No:467
 • 5 KAMACI , Z . ve ÖNCÜ , Z., 2000 ,Sismik tomografi ile zemin özelliklerinin incelenmesi ve arkeolojik alanda uygulanması : SDÜ AF Proje No:107
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu 22-24 Ekim 2009, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
 • 2 Uzaktan Eğitim Çalıştayı,2005, ISPARTA
 • 3 Akademik Bilişim Konferansı 10-11 Şubat 2000, ISPARTA
VERDİĞİ DERSLER
Görsel Programlama I
Görsel Programlama II
Internet Programcılığı I
Matematik I
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Veritabanı Yönetim Sistemleri
Yukarı çık