Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Habil Uğur KOCA
Adı Soyadı Dr. Habil Uğur KOCA
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü
Ana Bilim Dalı Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118623
E-Posta ugurkoca@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/habilugurkoca
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ . 15.7.1994
Yüksek Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜN AVL.VE İŞL.TEKN. 16.9.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER 13.4.2011
İLGİ ALANLARI
Deniz, Göl ve Akarsu Balık Avcılığı, Seyir ve Gemi İşletmeciliği, Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Ağ Yapım Tekniği, Yüzme ve Dalma Teknikleri
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KUŞAT, M.,TURNA, İ.İ., KOCA, H.U., YILDIRIM, U.G.,2012. İlköğretimde Göl Tanıtım Örneği, V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu,SDÜ, Eğirdir Su Ür. Fak. 27-29 Ağustos 2012, 87.S, Isparta
 • 2 DİDİNEN, B., BAHADIR KOCA, S.,EKİCİ, S., DULLUÇ, A., KOCA, H.U., GÜLLE, İ., Diler, Ö., EROL, G., ÖZKÖK; R., KÜÇÜKKARA, R. 2009. Probiyotik Uygulamalarının Kerevit (Actacus leptodactylus) Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi. Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi. Çalıştayı. 25-26 Haziran 2009. Eğirdir/Isparta
 • 3 BOLAT, Y., KOCA, H.U., GÜNLÜ, A., 2007. Eğirdir Gölü Kerevit Populasyonunda Aşırı Avcılık Kaynaklı Değişimler, Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları, Göller Kongresi, 09-10 Haziran 2007, Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 BAHADIR KOCA, S., KOCA, H.U., YAZICIOĞLU, B., 2009. Sürdürülebilir Yetiştiricilik İçin Çevre Dostu Üretim, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, "Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi", 1-4 Temmuz 2009, Rize.
 • 2 DİDİNEN, B. I., BAHADIR KOCA, S., DİLER, Ö., KOCA, H. U., DULLUÇ, A., EKİCİ, S., GÜLLE, İ., ÖZKÖK, R., 2008. Effect of Dietary Supplementation Commerical Probiotic (Protexin) on Growth and Survival of Narrow-Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) The Symposium on Interactions Between Social Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, 21-24 May 2008, Antalya.
 • 3 KOCA, H.U., BOLAT, Y., BAHADIR KOCA S., 2007. Eğirdir Gölü'nde Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan Balıkçı Tekneleri ve Av Araçlarının Teknik Özellikleri, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla.
 • 4 BAHADIR KOCA, S., KOCA, H.U., DİDİNEN, B.I., 2007. Discus Balıklarının Üretim Tekniği, 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KOCA, H.U., ÖLMEZ, M., 2017. The Distribution and Fish Species of Aksu Sream-Köprüçay River in Isparta Province. XIII. Congres of Ecology and Environment With International Participation, 12-15 September, Edirne.
 • 2 BOLAT, Y., BİLGİN, Ş., GÜNLÜ, A., İZCİ, L., KOCA., S.B., ÇETİNKAYA, S., KOCA. H.U., 2009. Chitin-chitosan yield of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) shell, Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes, COMBAFF I. Conference, Abstract Book, May, 20-24 2009
 • 3 DİLER, Ö., DİDİNEN, B.I., BAHADIR KOCA, S., EKİCİ, S., EROL, G., DULLUÇ, A., KOCA, H.U., 2009. The Effects of Using a Commercial Probiotic on the Survival and Growth of Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Juveniles, 14 th. EAFP International Conference, Diseases of Fish and Shellfish, Prague, September 14-19, 2009.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 KOCA, H.U., ÖLMEZ, M., 2017. Age and Growth Characteristics of Carassius gibelio (Bloch, 1782) Population in Aksu Stream-Köprüçay River (Isparta-Turkey). XIII. Congres of Ecology and Environment With International Participation, 12-15 September, Edirne.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 A Research on the Determination of Some Parameters of Scorpion Fish (Scorpaena porcus Linneaus, 1758) Caught by Bottom Nets in the Area of Sinop From the Viewpoint of Fishery Biology. Ondokuz Mayıs University, Graduate School of Applied and Natural Sciences, Department of Fishing and Processing.
 • Doktora Tezi
 • 1 The Investigation of Fish Population Dynamics in Aksu Stream - Köprüçay River (Isparta-Turkey). Süleyman Demirel University, Graduate School of Applied and Natural Sciences, Department of Basic Science.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje konusu: Antalya Kayalık Kıyılarında Dağılım Gösteren Makrobentik Biyotanın Mevsimsel Değişimi. Destekleyen kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Münferit proje numarası: 2665-M-10. Görevi: Araştırmacı. Proje bütçesi: 19.996,00 TL. Proje süresi: (06/04/2012-06/10/2013) Onay tarihi: 22/01/2014
 • 2 Proje konusu: Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Çalışmaları İle Tespiti. Destekleyen kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Münferit proje numarası: 2604-M-10. Görevi: Araştırmacı. Proje bütçesi: 19.996,00 TL. Proje süresi: (11/02/2011-11/08/2012). Onay tarihi: 05/07/2013
 • 3 Proje konusu: Gölümüzü Tanıyoruz, Seviyoruz, Koruyoruz. Destekleyen kurum: TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi. Proje numarası: 111B167. Görevi: Uzman. Proje süresi: (15/08/2011-15/01/2012)
 • 4 Proje konusu: Aksu Çayı-Köprüçay Nehri (Isparta-Türkiye) Balık Populasyonlarının Dinamiğinin İncelenmesi. Destekleyen kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Doktora tezi proje numarası: 1815-D-09. Görevi: Araştırmacı. Proje bütçesi: 9.918,00 TL Proje süresi: (14/04/2009-14/04/2011). Onay tarihi: 27/05/2011
 • 5 Proje konusu: Probiyotik Uygulamalarının Astacus leptodactylus Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi. Destekleyen kurum: TÜBİTAK-Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG). Proje numarası: 106O353. Görevi: Araştırmacı. Proje bütçesi: 97.900,00 TL Proje süresi: (01/09/2006-01/09/2008).
 • 6 Proje konusu: Antalya Körfezi'nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Destekleyen kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Münferit proje numarası: 1099-M-05. Görevi: Araştırmacı. Proje süresi: (06/05/2005-06/07/2006). Onay tarihi: 06/02/2007
 • 7 Proje konusu: Eğirdir Gölü'nde Birim Çabadaki Av Miktarından (C.P.U.E.) Avlanabilir Ürünün Tahmini ve Tatlı su İstakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823) Üzerine Balıkçılık Yönetimi Stratejisinin Belirlenmesi. Destekleyen kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Münferit proje numarası: 0773-M-03. Görevi: Araştırmacı. Proje bütçesi: 4.993,00 TL. Proje süresi:(13/11/2003-13/10/2005). Onay tarihi: 01/12/2005
 • 8 Proje konusu: Eğirdir Gölü'nde Yayılış Gösteren Havuz Balıklarının Üreme Döneminin Tespiti ve Bazı Biyolojik Özellikleri. Destekleyen kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Münferit proje numarası: 344. Görevi: Araştırmacı. Proje süresi: (18/07/2000-17/01/2002). Onay tarihi: 13/03/2002
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 25-26 Haziran 2009, Eğirdir/Isparta.
 • 2 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi,14-16 Ekim 2008, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Olta Balıkçılığı Federasyonu (OBAF)- "Olta Balıkçılığının Turizme Katkısı" Konulu Panel (20-21/04/2013) - Yalıkavak.
 • 2 Olta Balıkçılığı Federasyonu (OBAF) - "Türkiye-Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Balıkçılık Toplantısı" (22 Şubat 2012) - Küçükçekmece, İstanbul.
 • 3 Olta Balıkçılığı Federasyonu (OBAF) - "Afyon ve Uşak Su Kaynakları ve Su Ürünleri Kapasite Final Toplantısı" (04/01/2012) - Uşak.
 • 4 Olta Balıkçılığı Federasyonu (OBAF) - "Türkiye Sportif Olta Balıkçılığı Çalıştayı" (11-12 Aralık 2010) - Uşak.
 • 5 "1. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu" (07-09 Şubat 2006) - Antalya.
 • 6 "Sekizinci Akdeniz Bölgesi Su Ürünleri Danışma Kurulu Toplantısı" (10-12/05/2005) - Mersin.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 2002 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü
 • 2 2002 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülü
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 25-26 Haziran 2009, Eğirdir/Isparta.
 • 2 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 14-16 Ekim 2008 Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Eğirdir Fisheries Faculty of Süleyman Demirel Faculty, Makale Referans Numarası: 292000
 • 2 Journal of Eğirdir Fisheries Faculty of Süleyman Demirel Faculty, Makale Referans Numarası: 296218
 • 3 Journal of Eğirdir Fisheries Faculty of Süleyman Demirel Faculty, Makale Referans Numarası: 6100-26071,
 • 4 Journal of Eğirdir Fisheries Faculty of Süleyman Demirel University, Makale Referans Numarası: 4414-17771.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kariyer Temcilciliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Yayın Komisyonu Üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü "Sürdürülebilir Su Ürünleri Üretimi" Konulu Komisyon Üyeliği
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi "Stratejik Plan Hazırlama" Komisyon Üyeliği
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi "Yaklaşık Maliyet Belirleme" Komisyon Üyeliği
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğitim-Öğretim, Sosyal, Kültürel, Bilimsel Etkinlik ve Çalışmaların Tanıtımı Görevi
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi AKTS Bölüm Koordinatörlüğü
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Yayın Komisyonu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Olta Balıkçılığı Federasyonu (OBAF) Bilim Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-Çevre Koruma Şube Müdürlüğü, İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Sonuçları Değerlendirme Toplantısı, 16-18 Ekim 2014
 • 2 1. Aksu Dağ Alabalığı Festivali'nin Düzenlenmesi Hususunda Hazırlık Aşamasında Olta Balıkçılığı Konusunda Bilgi Alışverişi
VERDİĞİ DERSLER
İç Sular ve Havza Yönetimi (Yüksek Lisans)
Populasyon Büyüklüğü Tahmin Yöntemleri (Yüksek Lisans)
Seyir ve Gemi İşletmeciliği (Lisans)
Yukarı çık