Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Levent İZCİ
Adı Soyadı Doç. Dr. Levent İZCİ
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü
Ana Bilim Dalı İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462118681(8681)
E-Posta leventizci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 16.8.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME (YL) 8.9.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ (DR) 11.8.2004
İLGİ ALANLARI
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Su Ürünleri Avcılığı
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bilgin, Ş., İzci, L. 2016. Kurutma ve haşlama işlemlerinin Holothuria forskali (Delle Chiaje, 1823)'nin besin bileşenlerine etkisi. Journal of Food and Healt Science. 2(1):1-8.
 • 2 Kaleli, S., Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A. 2008. Determination of Total Serum Protein Levels Fed by Hot Smoked rainbow Trout (Oncorhyncus mykiss)( Diets in Rats. Ametrican Journal of Food Technology 3 (4):246-251.
 • 3 Bilgin, Ş., İzci,L., Günlü, A., Bolat,Y., Diler,A.,2008. Eğirdir Gölü'ndeki tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus Esch,1823)'nun boy grubu ve eşeye göre bazı besin bileşenlerinin belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD) (Nobel yayın) 1:2, 63-68.
 • 4 Bilgin, Ş., Ertan, Ö.O., İzci, L. 2007. Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Sıcak Dumanlanmış Salmo trutta macrostigma, Dumeril 1858'in Kimyasal Kompozisyonundaki Değişimlerin İncelenmesi. Fisheries Sciences Com., 1:2, 68-80.
 • 5 İzci, L., Kuşat, M., 2006. Eğirdir Gölü Sudakları (Sander lucioperca (L., 1758))'nın Bazı Populasyon Özellikleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. dergisi, 10-2, 167-172.
 • 6 Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., Günlü, A., İzci, L., 2005. Su Ürünleri İşleme Tesislerimizin Mevcut Durumuna Bir Bakış, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Y/44, N/528, ISSN 1300-8366, 55-59.
 • 7 İzci, L., Kusat, M., 2004. Sudak (Sander lucioperca Bogustkaya Naseka, 1996) Avcılığında Kullanılan Monofilament Galsama Ağlarının Av Verimlilikleri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 16-20s.
 • 8 Ünlüsayın, M., İzci, L., Bilgin, Ş., Günlü, A., 2003. Kerevit (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842)'lerde Sıcak Dumanlama Yönteminin Denenmesi ve Kimyasal Bileşenlerinin Tespiti. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi, Cilt 2, Sayı 10, 49-51s.
 • 9 Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., İzci, L.,2002. Havuz Balığı (Carassius auratus L. 1758)' nın Et Verimi, Sıcak Dumanlama Sonrası Kimyasal Bileşenleri ve + 4 C'deki Raf Ömrünün Tespiti. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8, 62-70.
 • 10 Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., İzci, L., Gülyavuz, H., 2002. Sudak (Sander lucioperca L. Kottelat, 1997) ve Kadife (Tinca tinca L. 1758) Balığı Fileto Artıklarından Köfte Yapımı ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 6-3, 34-43s.
 • 11 İzci, L., Kuşat, M., 2002. Monofilament Sade Uzatma Ağlarının Ekonomik Verimlilikleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:1,107-116s.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İzci,L., Kuşat, M., 1999. Eğirdir Gölü'nde Kullanılan Değişik Göz Büyüklüğündeki Monofilament Sade Uzatma Ağlarının Yaz Mevsimi Boyunca Verimliliklerinin Araştırılması. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 22-24 Eylül, 194-203s., Adana.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bolat, Y., Günlü,A., Bilgin, Ş., İzci, L., Koca, S.B., Çetinkaya, S., Mavi yengeç (Callinectes sapidus Rathbun,1896), Tatlısu yengeci (Potamon potamios Olivier 1804) ve Kerevit (Astacus leptodactylus Esch.1823) Kabuklarının Kitin-Kitosan içeriklerinin Karşılaştırılması. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Özet Kitabı s.178, 1-4 Temmuz 2009 Rize.
 • 2 Günlü, A., Ertan, Ö.O., Bilgin, Ş., İzci, L. 2007. Depolama ve Sıcak Dumanlama İşleminin Kültür Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax L. 1758) BAZI Besinsel Bileşenleri ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül, Muğla.
 • 3 İzci, L., Ertan, Ö.O., 2005. Sıcak Dumanlamanın Kadife Balığının (Tinca tinca L., 1758) Besinsel Niteliğine Etkisi. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Eylül, Çanakkale.
 • 4 Bilgin, Ş., Ünlüsayın, M., İzci, L., Gülyavuz, H., 2001. Sudak (Sander lucioperca L. Kottelat, 1997) ve Kadife (Tinca tinca L. 1758) Balığı Fileto Kırıklarının Ekonomiye Katkı Amaçlı Alternatif Değerlendirme Şekli. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-6 Eylül 2001, MKÜ, Su Ürünleri Fakültesi, Hatay.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 L. İzci, A. Cıvdır. 2011.Su Ürünlerinde Yan Ürün Teknolojisi ve Önemi. XVI Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Özet Kitabı, 25-27 Ekim 2011, Antalya/Türkiye. (s329)
 • 2 İzci,L., Günlü, A., Bilgin, Ş., 2008. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın değerlendirme şekilleri. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu Özet Kitabı 14-16 Ekim Isparta. s. 103.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bilgin, Ş., Günlü, A., İzci, L., Bolat, Y., Günaydın, C. 2008. Quality Change of Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Stored in İce-Effect of Harvesting Using Dry or Liquid İce. 1. International Congress of Seafood Technology, 18-21 May. 155-162.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BİLGİN, Ş., İZCİ, L., GÜNLÜ, A., BOLAT, Y., 2009. Effect of pan frying with different oils on the some chemical components, quality parameters and cholesterol levels of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, Ohrid, MACEDONIA, May, 20-24 2009
 • 2 BOLAT, Y., MAZLUM, Y., GÜNLÜ, A., BİLGİN, Ş., İZCİ, L., 2009. Effectiveness of Bait and Unbait in Traping of Astacid Crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823). Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, Ohrid, MACEDONIA, May, 20-24 2009
 • 3 BOLAT, Y., BİLGİN, Ş., GÜNLÜ, A., İZCİ, L., KOCA., S.B., ÇETİNKAYA, S., KOCA. H.U., 2009. Chitin-chitosan yield of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) shell. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, Ohrid, MACEDONIA, May, 20-24 2009
 • 4 Bolat, Y., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., Koca, S.B., Çetinkaya, S., 2008. Estimating of Population size of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) in Eğirdir Lake-Turkey.Middle East and North Africa Conference For Animal Wealth. Book of Abstracts. Cairo ınternational Convention Center (C.I.C.C.) EGYPT, 16-18-October 2008.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İzci, L., 1999. Eğirdir Gölü'nde Mevsime Bağlı Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca (L., 1758)) Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Uzatma Ağlarının Av Verimliliğine Etkisinin Araştırılması. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı,43s.
 • Doktora Tezi
 • 1 İzci, L., 2004. Sıcak Dumanlama ve Tuzlama İşlemlerinin Kadife Balığı (Tinca tinca L.,1758)'nın Besinsel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı Doktora Tezi, 127s.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Arslan, M. 2016. Antalya İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
 • 2 Doğan, G. 2013. Uçucu Yağlarla Zenginleştirilmiş Kitosan Filmlerin Dumanlanmış Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)Filetolarının Kalite Özelliklerine Etkisi
 • 3 EREN, F. 2011. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792)’ndan Jambon Yapımı ve Raf Ömrünün Belirlenmesi
 • 4 Cıvdır, A. 2011. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792)’ndan kraker yapımı ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 İzci, L., Bilgin, Ş., Günlü, A.,Diler, A.,Bolat, Y., Çetinkya, S., Genç, İ.Y. 2012. Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus L.,1758)’ndan Döner Yapımı. Proje No: SDÜBAP 2624-M-2010.
 • 2 İzci, L., Eren, F. 2011.Gökkuşağı Alabalığı (Oncrhynchus mykiss W., 1792)’ndan Jambon Yapımı ve Raf Ömrünün Belirlenmesi.2232-YL-10.
 • 3 İzci, L.,Cıvdır, A. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792)’ndan kraker yapımı ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi.2326-YL-10.
 • 4 İzci, L., Bilgin, Ş., Günlü, A., Gümüş Balığından (Atherina boyeri RISSO, 1810)Fish Finger ile Balık Cipsi Yapımı ve Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi. Proje No: SDÜBAP 1393-M-06.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) anaç ve yumurtalarında enfeksiyona sebep olan Saprolegnia ssp.'ye karşı bazı doğal bitkisel ürünlerin antifungal etkileri
 • 2 Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A. 2008. Farklı Kaynaklı Yağlarla Kızartma İşleminin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhychus mykiss )'nın Yağ Asidi ve Kolesterol Düzeyine Etkisi SDÜBAP 1459-M-06.
 • 3 Bilgin, Ş., Ünlüsayın, M., İzci, L., Günlü, A., 2006. Dumanlanmış Çipura (Sparus aurata L., 1758) Balıklarının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi ile Vitamin İçeriğinin Belirlenmesi. Proje No: 1048-M-05, Proje Elemanı.
 • 4 Ünlüsayın, M.,Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., 2005. Sıcak Dumanlanmış Bazı Kültür Balıklarından Fish Pate Yapımı ve Besin Bileşenleri İle Kollestrol Düzeylerinin Tespiti. Proje No:1024-M-05.
 • 5 Bolat, Y., Koca, H.U., İzci, L., Günlü, A., Bakıcı, K., 2005. Eğirdir Gölü'nde Birim Çabadaki Av Miktarından Avlanabilir Ürünün Tahmini ve Tatlı Su İstakozu Üzerine Balıkçılık Yönetim Stratejisinin Belirlenmesi. Proje No: 0773-M-03.
 • 6 Sıcak Dumanlanmış Gökkuşağı Alabalığıyla (Oncorhynchus mykiss)Beslenmenin Antioksidant Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. SDÜBAP 03-M-727.
 • 7 Sıcak Dumanlama ve Tuzlama İşlemlerinin Kadife Balığı (Tinca tinca L.,1758)'nın Besinsel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi. SDÜBAP-632.
 • 8 Ertan,Ö.O., Ünlüsayın,M., Bilgin,Ş., İzci,L., Günlü, A., Akdeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Su Ürünleri İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Avrupa Birliği (AB) Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması, Proje Elemanı.
 • 9 Ertan, Ö.O., Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., 2004. Eğirdir Su Ürünleri İşleme Laboratuvarının Bölge Tesislerinin İhtiyacına Cevap Verecek Şekilde İyileştirilmesi ve Uluslararası Kalite Standartlarına Ulaştırılması. Destekleyen Kurum, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No 2003/24, Proje Elemanı.
 • 10 Eğirdir Gölü'nde Yayılış Gösteren Havuz Balıklarının Üreme Döneminin Tespiti ve Bazı Biyolojik Özellikleri. SDÜAF-344.
 • 11 Eğirdir Gölü'nde Mevsime Bağlı Sudak Balığı (Stizostedion lucioperca (L.,1758)) Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Uzatma Ağlarının Av Verimliliğine Etkisinin Araştırılması. SDÜAF-155.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi I. Ulusal Öğrenci sempozyumu, 26-27 Mayıs 2006.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TMMOB-Ziraat Mühendisleri Odası I. Öğrenci Kurultayı
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • 2 TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • 3 TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • 4 TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşfik Ödülü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Food Science and Technology
 • 2 Food Science and Technology
 • 3 Food Science & Nutrition
 • 4 QUALITY PRESERVATION OF COMMERCIAL FISH BALLS WITH ANTIMICROBIAL ZEIN COATINGS (JFQ-2009-257)
 • 5 SHELF LIFE AND QUALITY EVALUATION OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS (WALBAUM, 1792) IN CHILLED CONDITIONS (JFQ-2009-002)
 • 6 A comparison of fatty acid and biochemical changes in mackerel (Scomberomorus commersons) and shark (Carcharhinus dussumieri) fillets during frozen storage. (ID JFQ-2008-077).
 • 7 Effect of frying on fatty acids composition wild Gilthead Sea bream (Sparus aurata). (ID JFQ-2008-256).
 • 8 Pysıcal-Chemical Quality And Sensory Atrıbutes Of Cut Cachama Hybrıd Fıllets Pıaractus Branchypomus X Macropomumvacuum Packagıng Ander Refrıgeration. J. Food Quality (ID JFQ-2007-248).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
 • 2 Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Degisi
 • 5 Turkish Journal of Aquatic Sciences
 • 6 Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
 • 7 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 8 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • 9 Bazı deniz balıklarının yağ asidi ve aminoasit içerikleri (SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi)
 • 10 Vakum paketli pişirme yöntemi (sous vide) ve gökkuşağı alabalığı (Oncorchynchus mykiss Walbaum, 1792)’na uygulanması (SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi)
 • 11 Antioxidant, antimicrobial and sensorial effects of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and Sage (Salvia officinalis L.) on Sea bass (Dicentrarchus labrax L.) fillets (EgeJFAS 201551).
 • 12 Fish Derived Bio-active Peptides, Their Human Homologues, Metabolic Effects and Future Trends (EgeJFAS 201557).
 • 13 Influence of whey protein isolate coating enriched with thyme oil during frozen storage of horse mackerel (Trachurus trachurus)(EgeJFAS 201428)
 • 14 The Investigation of Extract Loss of Horse Mackerel (Trachurus trachurus) with Different Salting Methods (Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Effect of simılated ocean acidification on chitin content in the shell of white shrimp Litopenaeus vannamel (JFS.com01914)
 • 2 Farklı Asetik Asit Solusyonlarında Marine Edilen Barbunya (Mullus barbatus barbatus L.1758) Balığının Çeşitli Soslarla Değerlendirilmesi.SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi.
 • 3 FIRAT NEHRİ'NDE BULUNAN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss)'NIN BAZI ORGANLARI İLE ET VERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • 3 Üniversite Senatosu Üyeliği
 • 4 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • 5 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Dernek denetleme kurul üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Balıkçı Gemileri ve Donanımı
Balıkçılık Yönetimi
Biyokimya
Gıda Kimyası
İşleme Tesislerinde Hijyen ve Sanitasyon
İşleme Tesislerinde Projelendirme
İşletme Yönetimi
Malzeme Bilgisi
Navigasyon
Su Ürünleri İşleme Teknikleri
Su Ürünlerinde Ambalajlama Teknikleri
Su Ürünlerinde Kalite Kontrol
Su Ürünlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi
Teknik Resim
Yukarı çık