Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hülya GÜL
Adı Soyadı Doç. Dr. Hülya GÜL
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118044
E-Posta hulyagul@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 25.7.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2.5.1999
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 22.3.1997
İLGİ ALANLARI
Tahıl Bilimi ve Teknolojisi Ekmek bilimi ve teknolojisi Bisküvi Teknolojisi Fırın Ürünleri Teknolojisi Makarna teknolojisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dizlek, H., Gül, H., Özer, M.S., Aksoy, M. ve Özkan, H., 2013. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarafından Yetiştirilen 30 Farklı Ekmeklik Buğday Çeşidinin Değerlendirilmesi II. Reolojik ve Ekmek Özellikleri. Dünya Gıda Dergisi, 18(2013-08):baskıda.
 • 2 Dizlek, H., Gül, H., Özer, M.S., Aksoy, M. ve Özkan, H., 2013. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarafından Yetiştirilen 30 Farklı Ekmeklik Buğday Çeşidinin Değerlendirilmesi I. Fiziksel ve Teknolojik Özellikler. Dünya Gıda Dergisi, 18(2013-01):76-88.
 • 3 Halef DİZLEK, Mehmet Sertaç ÖZER, Hülya GÜL, Ebru DİZLEK, Hakan ÖZKAN,.2002-2003 Ürün Yılında Çukurova Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Arazilerinde Yetiştirilen 24 Farklı Buğday Çeşidinin Kalitatif Özelliklerinin Belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50)
 • 4 H. Dizlek, M.S. Özer, H. Gül."Farklı Kükürt Dozlarının Ekmeklik ve Makarnalık Buğdayların Nitelikleri Üzerine Etkileri" Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, 13:19-30 pp., 2013.
 • 5 Gül, H., Acun, S., Türk, S., Öztürk, A., Kara, B., 2012. Göller Bölgesi'nde Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Fiziksel Özellikleri. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 29 (2):21-32.
 • 6 GÜL, H., DİZLEK, H., ALPARSLAN, Ş., 2008. Yulafın Bileşimi ve Gıda Sanayinde Kullanım Olanakları. Hasad Gıda Dergisi, Mart-Nisan 2008, Yıl:23, Sayı:274, Sayfa:38-43.
 • 7 KARATEKİN, E., ÖZER, M. S., DİZLEK, H., GÜL, H., 2008. Glikoz Oksidaz, Heksoz Oksidaz ve Sitrik Asidin Süne (Eurygaster Integriceps) Zararına Uğramış Buğday Unundan Yapılan Ekmeklerin 1. Hacim Verimleri Üzerine Etkileri. Akademik Gıda Dergisi, 6(4):7-13.
 • 8 DİZLEK, H., KARATEKİN, E., ÖZER, M. S., GÜL, H., 2008. Glikoz Oksidaz, Heksoz Oksidaz ve Sitrik Asidin Süne (Eurygaster Integriceps) Zararına Uğramış Buğday Unundan Yapılan Ekmeklerin II. Gözenek, Yükseklik, Taban Çapı, İç Yumuşaklığı ve Nem İçeriği Değerleri Üzerine Etkileri. Akademik Gıda Dergisi, 6(5):12-20.
 • 9 DİZLEK, H., GÜL, H., KAPTIKAÇTI, M.U., 2008. Tahıl Depolarındaki Hastalık, Zararlılar ve Ürün Kalitesine Etkileri. Hasad Gıda Dergisi, 24(280):44-49.
 • 10 GÜL, H., ÖZER, M.S., 2007. Mısır ve Buğday Kepeğinin Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(1):16-26.
 • 11 AKPINAR, M.G., ÖZKAN, B., GÜL, H., 2007. Avrupa Birliği Gıda Tüketim Trendi, Dünya Gıda Dergisi, 5(2007):75-79.
 • 12 DİZLEK, H., GÜL, H., 2007. Farklı Düzeylerde Kullanılan L-Askorbik Asidin Buğday Kepekli Ekmeklerin Bazı Nitelikleri Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2): 1-10.
 • 13 GÜL, H., ÖZÇELİK, S., 2001. Hububatlarda Mikrobiyal Bulaşma ve Bozulmalar, Gıda Dergisi, 26(1):33-39.
 • 14 GÜL, H., ÖZÇELİK, S., 2000. Ekmeğin İnsan Beslenmesindeki Yeri ve Önemi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1):78-90.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dizlek, H., Gül, H., Kılıçdağı, R., 2015. The most Frequently Encountered Problems in Grain Storage and Solution Offers, Miller, Year:8, Issue:61, pp:50-55
 • 2 DİZLEK, H., GÜL, H., 2009. Ekmeklerin niteliklerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca ölçütler 1 (Required criteria for the definition of bread attributes 1). Değirmenci (Miller), Mart-Nisan: 56-57. 16. Sayı.
 • 3 DİZLEK, H., GÜL, H., 2009. Ekmeklerin niteliklerinin belirlenmesinde kullanılan başlıca ölçütler II (Major criteria used in determination bread of the qualifications II). Değirmenci (Miller), Mart-Nisan: 50-52. 18. Sayı.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hayıt F., Gül H., 2017. Çölyak ve çölyak hastaları için üretilen ekmeklerin kalite özellikleri. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(1): 163-169, 2017
 • 2 Hayıt F., Gül H., Effect of the buckwheat flour and transglutaminase addition on physical and textural properties of partially-baked frozen sourdough bread. Mediterranean Agricultural Sciences (2017) 30(2): 113-119.
 • 3 Gul, H., Kart, F.M., Gul, M., Akpınar, M.G. 2017. Bakery Products Consumption and Consumers’ Awareness in Urban Areas of Isparta City, Turkey. Scientific Papers. Series "Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development", 17 (2), 137-146. PRINT ISSN 2284-7995.
 • 4 Gül H., Şen H. 2017. Effects of rosehip seed flour on the rheological properties of bread dough. Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, Vol. XXI, ISSN 2285-1364, 330-335.
 • 5 Gül H., Şen H. 2017, The influence of rosehip seed flour on bread quality. Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, Vol. XXI, ISSN 2285-1364, 336-342.
 • 6 A., Demirekin, Gül H., 2016. Enzime Dirençli Nişasta ve Sağlık Üzerindeki Etkileri, Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, Cilt 30, Sayı 2, 71-78.
 • 7 Gül, H., Gül, M., Acun, S., Türk Aslan, S., Öztürk, A., Kara, B., Akman, Z., 2015. Tarım işletmelerinde buğday tohumu kullanımı ve sorunları: Burdur ve Isparta illeri örneği. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(9): 732-741.
 • 8 Hayıt F., Gül H., 2015. Karabuğdayın Sağlık Açısından Önemi ve Unlu Mamüllerde Kullanımı.Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2015, Cilt 29, sayı:1, 123-131.
 • 9 H.GÜL, M. GÜL, B.S.ŞİRİKÇİ, S. ACUN, F.HAYIT, 2015. Isparta İlindeki Geleneksel ve Serbest Tip Ekmek Üreten Fırınların Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi, SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, sayfa11-21.
 • 10 B. Kara, H. Gül, 2013.“Alternatif Gübrelerin Farklı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tane Verimi, Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerine Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 88-97pp.
 • 11 GÜL, H., DİZLEK, H., 2009. Pentozanların Kimyasal Bileşimleri ve Yapıları. Gıda (2009) 34(1):37-42.
 • 12 DİZLEK H., ÖZER MS., İNANÇ E., GÜL H., 2009. KARABUĞDAY'IN (FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH) BİLEŞİMİ VE GIDA SANAYİİNDE KULLANIM OLANAKLARI, GIDA DERGİSİ, 34 (5): 317-324.
 • 13 DİZLEK, H., GÜL, H., 2009. Kabartma Tozları ve Unlu Mamullerde Kullanımları, Gıda Dergisi, 34(6):403-410.
 • 14 KARA B., DİZLEK, H., UYSAL N., GÜL, H., 2009. Buğdayda Geç Dönemde Azot Uygulamasının Tane Protein ve Unda Bazı Fizikokimyasal Özelliklere Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,13-1 (2009),25-32.
 • 15 GÜL, H., DİZLEK, H., 2008. Pentozanların Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerine Etkileri. Gıda Dergisi, 33(6):291-295.
 • 16 DİZLEK H., GÜL, H., 2007. Süne Zararlı Buğday Unlarının Ekmeklik Kalitesinin İyileştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1):51-58.
 • 17 DİZLEK, H., GÜL, H., 2007. L-Askorbik Asit ve Ekmekçilikteki İşlevleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(1):26-34.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 H. GÜL, G.B. KILIÇ, S. ACUN, 2010. Some Tariditional Bakery Products Special to Lakes Region. 1. International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Turkey, s:496-498.
 • 2 S. ACUN, H. GÜL, H. DİZLEK, 2010. "Bollos to"Boyoz" from Past to Present, 1. International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Turkey, s:493-495.
 • 3 H. GÜL, S. ACUN, S. BIÇAKÇI, 2010. Rose Dessert with Rose Delight, Rose Jam and Rose Leaves. 1. International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Turkey, s:802-803.
 • 4 G. B. KILIÇ, H. GÜL, P. ALTIPARMAK. 2010. The Awakeining’s Taste of Sleeping Beauty Burdur (Uyuyan Güzel Burdur'un Uyanan Tatları),1. International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Turkey, s:954-956.
 • 5 GÜL, H., DİZLEK, H., 2009. Usage of Oxidative Enzymes Instead of Chemical Oxidants in Bread Making, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics." 22-24 October 2009, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 1. Gül H., Gül M., Acun S., Aslan S.T., Nayır N., Şen H., 2017. Influence of Grape Pomace Powder on Rheological Characteristics of Wheat Flour Dough. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey, 25p.
 • 2 Gül H., Acun S., Gül M., Kara B., Aslan S.T., Öztürk A., 2017. Bread Quality of Some Bread Wheat Samples Produced in Lake District of Turkey. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey, 46p.
 • 3 Gül H., Öztürk A., 2017. Noodle Quality of Different Durum Wheat Varieties. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey, 50p.
 • 4 Dizlek H., Çınar B., Gül H., 2017. Basic Properties and Production Method of Soufflé Cake. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey, 103p.
 • 5 Dizlek H., Acun S., Giritlioğlu E., Gül H., 2017. Usage of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) in Bakery Products. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey, 104p.
 • 6 Gül H., Acun S., Gül M., Kara B., Aslan S.T., Öztürk A., 2017. Physicochemical and Rheological Properties of Wheat Flours Produced in Lake District of Turkey. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey, 123p.
 • 7 Gül H., Hayıt F., 2017. Optimization of Gluten-Free Bread Formulation by using Response Surface Methodology. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey, 148p.
 • 8 Hayıt F., Gül H., 2017. Textural Properties in Gluten Free "Bazlama": Traditional Turkish Bread. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey, 222p.
 • 9 Hayıt F., Gül H., 2017. Impact of Quinoa on the Quality and Sensorial Properties of Gluten-Free Breads. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey ,1231p.
 • 10 Şimşek B., Gül H., Hayıt F., Uğur B., 2017. Characterisation of the Textural and Sensory Properties of Ice Cream Cones. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey, 1232p.
 • 11 Gül H., Şen H., 2017. Effects of rosehip seed flour on the rheological properties of bread dough. Book of Abstracts, International Conference "Agriculture for life, Life for Agriculture", Section 6,:Biotechnology, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Faculty of Biotechnologies, Bucharest, Romania, 8-10 June 2017. p:119.
 • 12 Gül H., Şen H., 2017.The Influence of Rosehip Seed Fşour on Bread Quality. Book of Abstracts, International Conference "Agriculture for life, Life for Agriculture", Section 6,:Biotechnology, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Faculty of Biotechnologies, 8-10 June 2017, Bucharest, Romania. p:120.
 • 13 Gül, H., Kart, F.M., Gül, M., Akpinar, M.G., 2017. Bakery Products Consumption and Consumers’ Awareness in Urban Areas of Isparta City, Turkey. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Book of Abstracts, 26p., 08-10 June 2017, Bucharest, Romania.
 • 14 Kara, B., Gül, H. and Dizlek, H., 2017. Effect of Tiller and Cob Removal of Sweet Corn on Fresh/Baby Corn Yield and Some Characteristics. VIII International Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, October 5-8, 2017, Jahorina/BOSNIA and HERZEGOVINA, Page:819
 • 15 Hayıt, F., Gül, H. and Dizlek, H., 2017. The Effects of Inulin Addition on Physical and Textural Properties of Gluten Free Cookies. VIII International Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, October 5-8, 2017, Jahorina/BOSNIA and HERZEGOVINA, Page:577
 • 16 Hayıt T., Hayıt F., Gül H., Uçman E., 2017. Analysis of Bread Pore Structure By Using Matlab Program In Web Environment, International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, Osmaniye/TURKEY 16-18 November 2017,
 • 17 Aslan S.T., Gül H., 2016. Determination of Bread Characteristics of Some Local and Imported Bread Wheat Samples of Turkey. 15th International Cereal and Bread Congress, April 18-21, 2016, İstanbul, Turkey. p:17.
 • 18 Gül H., Tekeli S.G., Altınay B., Aydın D., Hayıt F.,2016. Flat Bread with Quinoa for Coeliac Patients. 15th International Cereal and Bread Congress, April 18-21, 2016, İstanbul, Turkey. p:173.
 • 19 Gül H., Gül M., Aslan S.T., Acun S., Nayır N., Şen H., 2016. Consumer acceptability of Breads Fortified with the Grape Pomace and Grape Seed Flours. 15th International Cereal and Bread Congress, April 18-21, 2016, İstanbul, Turkey. p:174.
 • 20 Hayıt F., Gül H., 2016. Effect of Whole Buckwheat Flour and Transglutaminase on the Textural Properties of Sourdough Breads. 15th International Cereal and Bread Congress, April 18-21, 2016, İstanbul, Turkey. p:175.
 • 21 Aslan S.T., Gül H., 2016. Physical and Technological Characteristics of Some Imported and Local Turkish Bread Wheat Samples, 15th International Cereal and Bread Congress, April 18-21, 2016, İstanbul, Turkey. p:200.
 • 22 Aslan S.T., Gül H., 2016. Bread Wheat Quality: Rheological Characteristics of Some Local and Imported Bread Wheat Samples of Turkey. 15th International Cereal and Bread Congress, April 18-21, 2016, İstanbul, Turkey. p:297.
 • 23 Hayıt F., Gül H., 2016. Effect of Whole Buckwheat Flour on Loaf Volume and Textural Properties of Partially Baked Frozen Bread, 15th International Cereal and Bread Congress, April 18-21, 2016, İstanbul, Turkey. p:324.
 • 24 Gül H., Hayıt F., C Açar, Kurt, N. 2016. Effects of chickpea yeast on Physical, Textural and Sensory Properties of Breads. 8th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-16), Dec 30-31, 2016 Dubai (UAE), p:67
 • 25 Hayıt F., H. Gül,2014. The Effect of Transglutaminase on Some properties of Bread. 25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry. 193pp., İzmir, Türkiye, 25-27 Eylül,2014.
 • 26 Acun S., H. Gül, 2014. The antioxidant properties of oat_based breakfast cereals. 2nd International Congress on Food Technology, 111pp., İzmir, Türkiye, 5-7 Kasım, 2014.
 • 27 S. Acun, Karakaş F.H., Gül H., 2014. The microbial quality of our traditional taste "phyllo". 2nd International Congress on Food Technology. 210pp., Kuşadası, İzmir, Türkiye, 5-7 Kasım, 2014.
 • 28 S. Acun, H. Gül, 2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" konferansı dahilinde "2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Hasuda", 637 pp., Struga (Ohrid Lake), Makedonia, Ekim 2013.
 • 29 S. Acun, S. Döngelli, H. Gül, 2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" konferansı dahilinde "2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Malay", 267 pp., Struga (Ohrid Lake), Makedonia, Ekim 2013.
 • 30 S. Acun, H. Gül, G Coşkun, 2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" konferansı dahilinde "2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "A Traditional Taste: Cherkes Bastısı", 545 pp., Struga (Ohrid Lake), Makedonia, Ekim 2013.
 • 31 S. Acun, H. Gül, 2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" konferansı dahilinde "2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Combining Different Cultures Taste: Sembusek", 268 pp., Struga (Ohrid Lake), Makedonia, Ekim 2013.
 • 32 Gül H. Yanık A., Acun S. 2011. Effects of white cabbage powder on cookie quality,International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry,NAFİ 2011, 26-29 May, 2011.s:174.
 • 33 Acun S. Gül H.2011. Some Functional Properties of Grape Seed and its Effect on the Quality of Cookies,International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry,NAFİ 2011, 26-29 May, 2011.
 • 34 Gül M., Gül H., 2011. High Fiber Bread Consumption and Consumers' Awareness: A Case Study from Isparta,International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry, NAFİ 2011, 26-29 May, 2011.
 • 35 DİZLEK H., KARA, B., GÜL H., 2010. Effects of Organic Agricultural Practices on Physical and Technological Characteristics of Some Bread Wheat Cultivars, 1st International Congress on Food Technology, 03-06 November 2010, Antalya/Turkey, p:373.
 • 36 GÜL H.,KARA, B., DİZLEK H., 2010. The Effects of Organic Agricultural Practices on Bread Quality, 1st International Congress on Food Technology, 03-06 November 2010, Antalya/Turkey, p:374.
 • 37 GÜL, H., ÖZER, M.S., DİZLEK, H., ÖZÇELİK, S., 2008. Chemical, Physical and Baking Properties of Corn Bran Compared With Wheat Bran. Bosphorus 2008 ICC International Conference, April 24-26, İstanbul s:139.
 • 38 DİZLEK, H., ÖZER, M.S., GÜL, H., ALTAN, A., 2008. The Effects of Batter Temperature and Baking Norms on the Sponge Cake Volume. Bosphorus 2008 ICC International Conference, April 24-26, İstanbul s:142
 • 39 DİZLEK, H., ÖZER, M.S., GÜL, H., 2008. Determination of Amylase Activity in Insect (Eurygaster Integriceps)Damaged Wheat. Bosphorus 2008 ICC International Conference, April 24-26, İstanbul s:164.
 • 40 DİZLEK, H., ÖZER, M.S., GÜL, H., 2008. Physical Characteristics of Sunn Pest (Eurygaster Integriceps) Damaged Wheat Being Separated in to Categories According to Infection Ratio. Bosphorus 2008 ICC International Conference, April 24-26, İstanbul s:165.
 • 41 Gül H., Hayıt F., C Açar, Kurt, N. 2016. Effects of chickpea yeast on Physical, Textural and Sensory Properties of Breads. 8th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CABES-16), Dec 30-31, 2016 Dubai (UAE), p:67
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GÜL, H., 2000. Isparta Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi, Bazı Biyokimyasal ve Fizyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Ekmek Yapımında Kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 65 s., Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 GÜL, H., 2007. Mısır ve Buğday Kepeğinin Hamur ve Ekmek Nitelikleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Çukurova Ünüversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 232 s., Adana.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Öztürk, A., 2016. Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Erişte Kalitelerinin Belirlenmesi
 • 2 Hayıt F., 2014. Karabuğday, Transglutaminaz ve Ekşi Mayanın Dondurulmuş Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi.
 • 3 Hicran Şen, 2013. Bazı Doğal Bitkisel Katkıların Ekmek Hamurunun Reolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi.
 • 4 Sinem Türk, 2013. Göller Bölgesinde Bulunan Un Fabrikaları Tarafından Kullanılan Yerel ve İthal Ekmeklik Buğdayların Fiziksel,Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitelerinin Belirlenmesi.
 • 5 Acun, S., 2011. Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının ve Üzüm Çekirdeğinin Bisküvi Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Çölyak Hastalarına Yönelik Kısmi Pişirilerek Dondurma Yöntemi ile Glutensiz Ekmek Üretimi ve Kalitesinin Araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kısmi Pişirilerek Dondurulmuş Glutensiz Ekmek Üretimi. Destekleyen Kuruluş: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Proje No: TAGEM-15/AR-GE/47, (2015-devam ediyor).
 • 2 Isparta ilindeki geleneksel ve serbest tip ekmek üreten fırınların değerlendirilmesi, SDÜ Bap Münferit Proje (Tamamlandı-2015).
 • 3 Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Erişte Kalitelerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 3569-YL2-13 (2013- Devam ediyor).
 • 4 Karabuğday, Transglutaminaz Ve Ekşi Mayanın Dondurulmuş Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 3568-YL2-13 (2013- Devam ediyor).
 • 5 Bazı Doğal Bitkisel Katkıların Ekmek Hamurunun Reolojik ve Tekstürel Özellikleri Üzerine Etkisi, SDÜ Bap, Proje No: 2720-YL-11, 2011-2013 (Tamamlandı).
 • 6 Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitelerinin Belirlenmesi, SDÜ, BAP, 2863-M-11,10.08.2011-10.02.2013 (Tamamlandı)
 • 7 Göller Bölgesinde Bulunan Un Fabrikaları Tarafından Kullanılan Yerel ve İthal Ekmeklik Buğdayların Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitelerinin Belirlenmesi" SDÜ, BAP, 2878-YL-11, 2011-2013 (Tamamlandı).
 • 8 Doğal Antioksidan ve Diyet Lif Kaynağı Olarak Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının Fonksiyonel Ekmek Üretiminde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması, Tarım Bakanlığı, TAGEM, Araştırma Geliştirme Proje Destekleri (Tamamlandı)
 • 9 'Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının ve Üzüm Çekirdeğinin Bisküvi Kalitesi Üzerine Etkisi, SDÜ Bap, Proje No: 2077-YL-09 (Tamamlandı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Uygulamalı Ekonomi Alanında Disiplinlerarası Proje Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK 2237 (Eğitmen)
 • 2 Alternatif Gübrelerin Ekmeklik Buğdayın Tane Verimi, Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerine Etkileri, Yardımcı Araştırıcı, SDU-BAP, Proje NO:2595-M-10, 2011-2013.
 • 3 Ar-Ge Çalışmaları Sonucu Vitamin ve Minerallerle Zenginleştirilmiş Yenilikçi Un Üretimi, TR61/11/TARIM/KOBİ/01-22 ,(Başlangıç tarihi: 18.06.2012- Bitiş Tarihi:18.02.2013, Görevi: Teknik Koordinatör)
 • 4 Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz, 4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, 110B073, Görevi: Eğitmen
 • 5 Una Katılan Mısır ve Buğday Kepeklerinin Hamur ve Ekmeğin Nitelikleri Üzerine Etkileri, Ç.Ü. Araştırma Fonu, Proje No:ZF2003D19, Adana.
 • 6 Isparta Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi, Bazı Biyokimyasal ve Fizyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Ekmek Yapımında Kullanılması, TÜBİTAK, TOGTAG, Proje No:2309.
 • 7 Isparta Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi, Bazı Biyokimyasal ve Fizyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Ekmek Yapımında Kullanılması, SDÜ, Araştırma Fonu, Proje No:170,
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Pentozanların Özellikleri ve Ekmek Yapımındaki Etkileri
 • 2 Ekmeğin Beslenmemizdeki Yeri ve Önemi
 • 3 Kalite Kontrol Sistemleri
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Best Poster Award: Hülya Gül, Hicran Şen. 2017. The influence of rosehip seed flour on bread quality. The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for Life, Life for Agriculture" June 8 - 10, 2017, Bucharest, Romania.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülü(GÜL, H., ÖZER, M.S., DİZLEK, H., 2009. Improvement of the Wheat and Corn Bran Bread Quality by Using Glucose Oxidase and Hexose Oxidase" Journal of Food Quality 32, (2009) 209-223).
 • 2 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülü (GÜL, H., ÖZÇELİK, S., SAĞDIÇ, O., CERTEL, M., 2005. Sourdough Bread Production with Lactobacilli and S. Cerevisiae Isolated From Sourdoughs, Process Biochemistry, 40(2005); 691-697.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Cereal Science, 2017
 • 2 Journal of Food Measurement and Characterization, 2017
 • 3 Cereal Chemistry, 2017
 • 4 CyTA - Journal of Food, 2017
 • 5 Journal of food measurement and characterization, Ağustos 2017
 • 6 International Journal of Food Engineering, september, 2017
 • 7 Cereal Chemistry_2016
 • 8 Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2016
 • 9 Journal of Food Quality, 2016
 • 10 Quality Assurance and Safety of Crops and Foods_2015
 • 11 CyTA - Journal of Food
 • 12 Chemical Industry& Chemical Engineering Quaterly
 • 13 Quality Assurance and Safety of Crops & Foods
 • 14 Journal of Agricultural Science and Technology
 • 15 Journal of Food
 • 16 Journal of Food Quality
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 2 Gıda Dergisi, Eylül 2017
 • 3 International Food Research Journal, 2016
 • 4 ACADEMIC FOOD JOURNAL, 2016
 • 5 Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology , 2015
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
 • 2 Meyve Bilimi_2016_1
 • 3 Meyve Bilimi_2016_2
 • 4 Meyve Bilimi_2016_3
 • 5 Meyve Bilimi_2016_4
 • 6 Trakya University Journal of Natural Sciences
 • 7 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkan Yardımcısı(2010-2011)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğiyle düzenlenen ISPATEK-2013 Proje Pazarı proje değerlendirme komisyonu
 • 2 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Şeker ve Şekerli Mamüller İhtisas Alt Komisyonu Üyeliği
 • 3 Milli Eğitim Bakanlığı 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Isparta ili proje Değerlendirme Komisyonu
 • 4 Milli Eğitim Bakanlığı 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı Proje Tabanlı Beceri Yarışması Akdeniz Bölgesi Proje Değerlendirme Komisyonu
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ Döner Sermaye İşletmesi Fırın Birimi Kalite Kontrol Sorumlusu (2010-2012)
VERDİĞİ DERSLER
Bisküvi Teknolojisi
Deneysel Ekmekcilik
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Gıda Mühendisliğine Giriş
kahvaltılık Tahıllar Teknolojisi
Mezuniyet Tez Çalışması
Özel Gıdalar Teknolojisi
Özel Tahıl Ürünleri Teknolojisi
Tahıl İşleme Teknolojisi
Tahıl Öğütme Teknolojisi
Tahıl Ürünlerinde Analitik Kalite Kontrol
Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi
Yukarı çık