Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Arzu ŞENCAN ŞAHİN
Adı Soyadı Prof. Dr. Arzu ŞENCAN ŞAHİN
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Isı Tekniği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111399
E-Posta arzusencan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİS BÖLÜMÜ 1.10.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSİLİĞİ (YL) 8.9.1999
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 26.2.2004
İLGİ ALANLARI
Enerji, Isı Transferi, Termodinamik, Soğutma
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 SELBAŞ, R.,ŞENCAN, A., KÜÇÜKSİLLE, E.U., 2011, Data Mining Method for Energy System Applcations, Source: Knowledge-Oriented Applications in Data Mining, Book edited by: Kimito Funatsu and and Kiyoshi Hasegawa, ISBN: 978-953-307-154-1, Publisher: InTech, Publishing date: January 2011, pp.339-352.
 • 2 ŞENCAN ŞAHİN, A., KALOGIROU, S.A.,2011, Soft Computing in Absorption Cooling Systems , Soft Computing in Green and Renewable Energy Systems Studies in Fuzziness and Soft Computing, 2011, Volume 269/2011, 65-95.
 • 3 KALOGIROU, S.,ŞENCAN, A., 2010, Artificial Intelligence Techqniques in Solar Energy Applications, Source: Solar Collectors and Panels, Theory and Applications, Book edited by: Reccab Manyala, ISBN: 978-953-307-142-8, Publisher: Sciyo, Publishing date: October 2010, pp.315-340.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ACAR M., ŞENCAN A., 2000. Güneş enerjili bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin tasarımı, TMMOB Mak. Müh. Odası, Antalya şubesi, Yıl:7, Sayı:13, 28-31, Antalya.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kovacı, T., Şencan Şahin A., Dikmen E., Şavklı H.B., 2017.Performance Estimation of Organic Rankine Cycle by Using Soft Computing Technics, International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), 9(3), 1-10.
 • 2 ŞENCAN, A., KILIÇ, B., SELBAŞ, R., 2010. Second Law Analysıs ofa Plate Heat Exchanger. International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), 2(2), 79-87.
 • 3 Selbaş, R., Yazıcı, H., Şencan A., 2010.Thermoeconomic optimization of the steam power plant, International Journal of Energy and Environment (IJEE), 1(3), 479-486.
 • 4 Şencan A., Özdemir, G., 2007.Comparison of Thermal Performances Predicted and Experimental of Solar Air Collector, Journal of Applied Sciences, 7, 3721-3728.
 • 5 ŞENCAN, A., 2006. LiBr + LiNO3 + LiI + LiCl / H2O İle Çalışan Çift Etkili Bir Soğurmalı Soğutma Sisteminin Analizi İçin Farklı Bir Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Dergisi, 21(3), 467-472.
 • 6 KIZILKAN, Ö., ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., 2006. R410A Soğutucu Akışkanının Termodinamik Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Metoduyla Modellenmesi. Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Dergisi, 21(2), 395-400.
 • 7 KIZILKAN, Ö., SELBAŞ, R., ŞENCAN, A., 2006. Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinde Aşırı Soğutma Ve Aşırı Kızdırma Etkisinin Isıl Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak. Dergisi, 21(2), 387-393.
 • 8 BEZİR, N.Ç., ŞENCAN, A., ÖZEK, N., YAKUT, A.K., 2004. Estimation of the solar pond temperatures using artificial neural network. Selçuk Journal of Applied Mathematics, 5(1), 39-48, Konya.
 • 9 ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç., 2004. A New Formulation to Estimate Tempareture of Solar Pond. Selçuk Journal of Applied Mathematics, 5(2), 33-41, Konya.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kovacı, T., Şencan Şahin, A., Dikmen, E., 2017. R134a’ya Alternatif R1234yf ve R1234ze’nin Kullanıldığı Bir İklimlendirme Sisteminin Termodinamik Analizinde Gep Modeli Yaklaşımı, İklim 2017 (Antalya İklimlendirme Semp. 15-16 Aralık 2017), TMMOB Antalya Şubesi, Sayfa 83-90. ISBN: 978-605-01-1119-4.
 • 2 T. Kovacı, A. Şencan Şahin, E. Dikmen, R. Yıldırım, LiBr-H2O Ve LiCl-H2O Akışkan Çiftiyle Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizi, ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Hitit Üniversitesi 13-16 Eylül 2017, ÇORUM
 • 3 ŞENTÜRK, S., ŞAHİN, A. Ş., DİKMEN, E., ÖRGEN, F. K., (2015) Farklı Akışkanlar Kullanılan Çift Kademeli Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi, 2015 Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2015) Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-605-4397-49-5, Sayfa: 558-564. 1-3 Ekim 2015. Muğla
 • 4 BAYRAM,G., ŞENCAN ŞAHİN, A., ŞENTÜRK S., KOPUZ B., 2015. R-404A ve R-407C soğutkanlarıyla çalışan deneysel buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin ekserji analizi. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TESKON 2015, 8-11 NİSAN 2015, İzmir, 1067-1074.
 • 5 BAYRAM, G., DİKMEN, E., KOPUZ, B., ŞAHİN A.Ş., (2014). Plakalı Isı Eşanjörlü Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sistemlerinin İncelenmesi, İKSES’14, 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, sayfa 251-260, 23-25 Ekim 2014 Balıkesir
 • 6 G. Bayram,B. Kopuz, A. Tokgözlü, A.K. Yakut, A.Şencan Şahin, 2013. Yapay sinir ağları yöntemiyle Eğirdir ilçesinin rüzgar hızı tahmini,9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-28 Aralık 2013,Konya, 667-673.
 • 7 A. Özdemir, F.Yılmaz, , R.Selbaş, A. Şencan Şahin, R. Şenol, "Fotovoltaik Panelleri İle Bir Konutun(Villa) İklimlendirilmesi, " Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, Balıkesir( 372-379)(2012)
 • 8 F.Yılmaz, A. Özdemir,R.Selbaş, A. Şencan Şahin, R. Şenol, "Güneş Enerjisi (PV) İle Sulama Sistemi", Ulusal iklimlendirme soğutma eğitimi sempozyumu, Balıkesir( 380-388), (2012)
 • 9 Yakut, A.K., Şencan Şahin, A., Selbaş, R., Dikmen, E., Görgülü, B.,Dostuçok, İ., Kutlu, S., 2011. Güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik incelemesi, İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi , 18-20 Kasım 2011, Antalya, 51-60.
 • 10 Köse, İ.İ., Şencan Şahin, A., Selbaş, R., 2011. R413A soğutucu akışkanın termofiziksel özelliklerinin anfis modeliyle belirlenmesi, İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi , 18-20 Kasım 2011, Antalya, 337-346.
 • 11 Özdemir, A., Yılmaz, F., Dikmen, E., Şencan Şahin, A., Selbaş, R., Üçgül, İ., 2011. Bir villanın termoelektrik bir sistem ile iklimlendirilmesinin araştırılması, İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi, 18-20 Kasım 2011, Antalya, 571-579.
 • 12 Kılıç, B., Şencan Şahin, A., İpek, O., 2011. Aynı çalışma şartlarında üç farklı soğutma sisteminin karşılaştırmalı performans analzi,İKLİM 2011 Ulusal İklimlendirme Kongresi, 18-20 Kasım 2011, Antalya, 601-609.
 • 13 Laka, S., Şencan, A., Selbaş, R., 2009, NH3-su ile çalişan güneş enerjili soğutma sistemi ve örnek bir uygulama, V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 16-17 Ekim 2009, Kayseri, 114-119.
 • 14 Nalan Ç. Bezir, Arzu Şencan,Nuri Özek, Ali Kemal Yakut, Refik Kayalı,Engin Ebru Gökgöz,Yalıtımlı Bir Güneş Havuzunun Gradyentli Bölgelerinde Toplanan Güneş Enerjisi UGHEK'2008: II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, Eskişehir, 2008
 • 15 Erkan Dikmen, Nalan Ç. Bezir, Arzu Şencan, Nuri Özek, Ali Kemal Yakut, Refik Kayalı, Engin Ebru Gökgöz. Yansıtıcı ve Yalıtımlı Kapaklı Bir Güneş Havuzunun Deneysel Olarak İncelenmesi. UGHEK'2008: II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ,Eskişehir
 • 16 Yakut, A.K., Kaan, Ö., Şencan, A., Dikmen, E., Kabul, A., Delikanlı, K., 2007. Isparta ilinde hareketli düzlemsel güneş kollektörlerinde performans ve maliyet analizinin teorik ve deneysel incelenmesi, ULIBTK' 2007, , 25-30 Mayıs- 2 Haziran 2007, Kayseri, 630-635.
 • 17 Yakut, A.K., Kılıç, B., Çırak, B., Selbaş, R., Şencan, A., 2007. Güneş enerjili bir iklimlendirme sisteminin tasarımı ve uygulaması, ULIBTK' 2007, 25-30 Mayıs- 2 Haziran 2007, Kayseri, 636-640.
 • 18 Yakut, A.K., Kılıç, B., Selbaş, R., Şencan, A., Kızılkan, Ö., 2007. Alternatif soğutucu akışkanların bilgisayar programı yardımıyla performans analizi, II.Ulusal İklimlendirme Kongresi İKLİM 2007, 15-18 Kasım 2007, Antalya, 195-212.
 • 19 Şencan, A., Çırak, B., Bezir, N.Ç., Yakut, A.K., Özek, N., Öztürk, M., 2007, Yerden ısıtma sisteminde güneş havuzunun kullanılabilirliği ve örnek bir uygulama, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 23-24 Kasım 2007, Kayseri, 201-207.
 • 20 SELBAŞ, R., BABADAĞLI, A., KIZILKAN, Ö., ŞENCAN, A., 2006. Soğurmalı Soğutma Sisteminin Termoekonomik Optimizasyonu. UTES'2006, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Isparta.
 • 21 ŞENCAN, A., TOKGÖZLÜ, A., ASLAN, Z., YAKUT, A.K., 2006. Isparta ve ilçelerinde erozyon analizi için farklı bir yaklaşım, UTES' 2006, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Isparta, 493-501.
 • 22 YAKUT, A.K., DİKMEN, E., KABUL, A., ŞENCAN, A., 2006. Konutlarda Optimum İzolasyon Malzemesi ve Kalınlığı Belirlenmesi, UTES' 2006, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Isparta, 502-510.
 • 23 YAKUT, A.K., KUTLU, S., ŞENCAN, A., GÜLER, K., YAKUT, M.Z., 2006. Küçük Ölçekli Bir Fotovoltaik Sistemin Maliyet Analizi, UGHEK'2006, I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 21-23 Haziran 2006, Eskişehir, 30-39.
 • 24 YAKUT, A.K., GÜLER, K., ŞENCAN, A., YAKUT, M.Z., DURMAZ, G., 2006. Hidrojen Enerjisinin Konutlarda Uygulanabilirliginin Arastırılması, UGHEK'2006, I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 21-23 Haziran 2006, Eskişehir, 47-57.
 • 25 YAKUT, A.K., ÇINAR, Ö., ŞENCAN, A., KIZILKAN, Ö., TOKGÖZLÜ, A., 2005. Dünyada ve Türkiye'de Rüzgar Enerjisinin Durumu. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23.03.2005, Isparta.
 • 26 ŞENCAN, A., TOKGÖZLÜ, A., YAKUT, A.K., GÜR, R., 2005. Güneşlenme Şiddetinin Yapay Sinir Ağlarıyla Tahmini. Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23.03.2005, Isparta.
 • 27 YAKUT, A.K., DİKMEN, E., ŞENCAN, A., KABUL, A., KIZILKAN, Ö., 2005. Rüzgar Enerjisi Sistemleri ve Rüzgar Türbinleri.Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, 23.03.2005, Isparta.
 • 28 YAKUT, A.K., GÜLER, K., ŞENCAN, A., 2005. Doğalgazdan Hidrojen Üretimi. 1.Ulusal Konya Doğalgaz Sempozyumu ve Sergisi, 16-17 Mayıs 2005, Konya.
 • 29 KUTLU, S., YAKUT, A.K., SELBAŞ, R., ŞENCAN, A., ÖZDEMİR, G., 2005. Güneş Pili ve Fotovoltaik Sistem Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 24-25 Haziran 2005, Mersin, 42-48.
 • 30 ÇALIK, A., ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., 2005. Yüzeyi bor ile kaplanmış 100Cr6 çeliğinin ısı iletim katsayısının deneysel belirlenmesi, ULIBTK'05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, TRABZON, 917-920.
 • 31 BEZİR, N.Ç., ÖZEK, N., ŞENCAN, A., 2004. İki yüzeyi aydınlatmalı ve saydam yalıtımlı kollektörlerin ısıl ve ekserji verimlerinin karşılaştırılması. Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum, 134.
 • 32 ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., KIZILKAN, Ö., 2003. Lityum Bromid / Su ile Çalışan Güneş Enerjili İklimlendirme Sistemi ve Bir Uygulama. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 20-21 Haziran 2003, Mersin, 172-177.
 • 33 ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç., 2003. Ölçülebilen Meteorolojik Verilerle Güneş Radyasyonunun Yapay Sinir Ağları Metoduyla Tayini. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 20-21 Haziran 2003, Mersin, 235-239.
 • 34 SELBAŞ, R., ÜÇGÜL,İ., ŞENCAN, A., KIZILKAN, Ö., 2003. Güneş Enerjisi Destekli Buhar-jet Soğutma Sisteminin İklimlendirmede Uygulanabilirliğinin Araştırılması. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 20-21 Haziran 2003, Mersin, 81-91.
 • 35 ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., DİKMEN, E., AR, D., 2003. NH3-Su İle Çalışan Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi ve Bir Uygulama. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, Isparta, 439-443.
 • 36 ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., DİKMEN, E., 2003. Absobsiyonlu Sistemlerde Kullanılan Akışkan Çiftlerinin Özelliklerinin Tayininde YSA Metodunun Kullanılabilirliliği. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, Isparta, 355-357.
 • 37 DİKMEN, E., ŞENCAN, A., SELBAŞ, R., 2003. Sudan-Havaya Çalışan Bir Termoelektrik Soğutucunun Deneysel Olarak İncelenmesi. 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, Isparta, 414-418.
 • 38 SELBAŞ, R., YAKUT, A.K., ŞENCAN, A., DİKMEN, E., 2003. Absorbsiyonlu Sistemlerde Methanol-LiBr ve Methanol-LiCl Eriyiklerinin Termodinamik Özelliklerinin Tesbiti İçin Yeni Bir Metod. TMMOB Makine Mühendisleri Odası VI.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 8-11 Ekim 2003, İzmir, 541-547.
 • 39 YAKUT, A.,K., KORU, M., ŞENCAN, A., 2001. HVAC Sistemlerinde Kontrol Yöntemleri ve Enerji Tasarrufu. V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TESKON 2001, 03-06 Ekim 2001, İzmir, 566-581.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç.,DİKMEN, E., ÖZEK, N., KÖSE, İ.İ., 2009. Isparta şartlarında çalışan deneysel güneş havuzunun termodinamik analizi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası 4.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 6-7 Kasım 2009, Mersin, 183.
 • 2 Yakut, A.K., Kaan, Ö., Şencan, A., Dikmen, E., Kabul, A., Kızılkan, Ö., Dostuçok, İ., 2007. Sıcak Su Eldesi İçin Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlü Sitemin Performansının Teorik ve Deneysel İncelenmesi. VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2007), 25-28 Ekim 2007, İzmir, 1003-1010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 E. TANRIÖVER , M. ALTINKAYNAK, A. ŞENCAN ŞAHİN , A. K. YAKUT, ÖRNEK BİR GAZ TÜRBİNİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY.
 • 2 E. TANRIÖVER , M. ALTINKAYNAK, A. ŞENCAN ŞAHİN , A. K. YAKUT, ÖRNEK BİR TRİJENERASYON SİSTEMİN ENERJİ ANALİZİ, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY.
 • 3 K. Kumaş, A. Şencan Şahin, E. Dikmen, A New Approach for Determining of Heat Load in Buildings, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS) 2017, 19-22 October 2017 / Elazığ, Turkey
 • 4 A. Şencan Şahin, T. Kovacı, K. Kumaş, E. Dikmen, Thermodynamic analysis of R1234yf and R1234ze as R134a replacements in single stage vapor compression refrigeration system, 8th International Advanced Technologies Symposium, 19-22 October 2017 / Elazığ, Turkey
 • 5 R. SELBAŞ, A. ŞENCAN ŞAHİN, F. YILMAZ, C. EKŞİ, HASTANELERDE ENERJİ KULLANIMINDA VERİMLİLİK İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA, "XI Uluslar arası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ", 8-10 Mayıs, İstanbul, (2014), s.
 • 6 Dostuçok,İ.,Selbaş,R.,Şencan Şahin,A.,Özdemir,A.,Yılmaz,F., Fresnel Aynalı Güneş Odaklayıcı Ve Toplayıcılarının Isparta İli Şartlarında Uygulanabilirliğinin Araştırılması X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 30Nisan-2Mayıs-2012 Sayfa:417-426
 • 7 Akyüz,E.,Yakut,M.Z.,Selbaş,R.,Şencan Şahin,A.,Dostuçok,İ., Dalga Enerjisinden Enerji Üretiminde Ülkemizin Durumu X. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 30Nisan-2Mayıs-2012 Sayfa:394-400
 • 8 KILIÇ, B., ŞENCAN, A., SELBAŞ, R., 2010. Experimental Analysis of Heat Transfer Coefficient in the Plate Heat Exchanger. 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), 27-30 June 2010, Pamukkale University, Denizli, Turkey, Symposium CD, paper no:60
 • 9 KILIÇ, B., ŞENCAN, A., İPEK, O.,2010. Evaluating of solar and wind energy in Isparta and İzmir, The Second Internatıonal Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 04-07 July 2010, ANKARA-TURKEY, 928-933.
 • 10 KILIÇ, B., ŞENCAN, A., İPEK, O.,2010. Experimental analysis of effectiveness in the plate heat exchanger, The Second Internatıonal Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 04-07 July 2010, ANKARA-TURKEY, 940-945.
 • 11 YAKUT, A.K., GÜLER, K., DİKMEN, E., GÖK, S., ŞENCAN, A., 2009. Biyodizel Üretimi için Küçük Kapasiteli Üretim Tesisi Tasarlanması ve Kurulması, Nuclear&Renewable Energy Resources Conference with Internatıonal Partıcıpatıon, 28-29 September 2009, ANKARA-TURKEY, 425-428.
 • 12 ŞENCAN, A., TOKGÖZLÜ, A., TONGUÇ, G., 2007. Forecastıng of solar radıatıon usıng neural networks and wavelet analysıs, The Internatıonal Workshop II on Applıcatıons of Wavelets to Real World Problems - IWW 2007, 07- 09 June 2007, Istanbul-Türkiye, 58-67.
 • 13 YAKUT, A.K., DİKMEN, E., SELBAŞ, R., ŞENCAN, A., KIZILKAN, Ö., KABUL, A., GÜLER, K., 2006. Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sisteminin Isparta İlinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. 7. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 8-10 Mayıs 2006, İstanbul.
 • 14 BEZİR, N.Ç., ÖZEK, N., ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., GÜLER, K., 2006. Temperature and Concentration Profiles of Salt Gradient Solar Pond. World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, 19-25 August 2006, Florance, Italy.
 • 15 TOKGÖZLÜ, A., ŞENCAN, A., ASLAN, Z., 2006. Artificial Neural Network in Erosion Risk Analysis. Agricultural Constraints in the Soil-Plant-Atmosphere Continuum, Proceedings of the International Symposium, 4-7 September 2006, Ghent, Belgium, 15-21.
 • 16 KIZILKAN, Ö., ŞENCAN, A., YAKUT, A.K, 2005. A simple model for steam absorption into film solution in vertical tube. Second International Conference on Applied Thermodynamics (ATC 2005), 18-20 May 2005, İstanbul, Türkiye, 679-682.
 • 17 ŞENCAN, A., KIZILKAN, Ö., SELBAŞ, R., 2005. Thermodynamic simulation of vapor compression refrigeration cycles using alternative refrigerants. Second International Conference on Applied Thermodynamics (ATC 2005), 18-20 May 2005, İstanbul, Türkiye, 285-291.
 • 18 KIZILKAN, Ö., ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., SELBAŞ, R., 2005. Thermodynamic analysis of experimental absorption refrigerator. Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2), 3-7 July 2005, Kos-Greece.
 • 19 ŞENCAN, A., KIZILKAN, Ö., SELBAŞ, R., YAKUT, A.K., 2005. Second law and economic analysis of subcooled and superheated vapor compression refrigeration cycle. Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2), 3-7 July 2005, Kos-Greece.
 • 20 ŞENCAN, A., TOKGÖZLÜ, A., ASLAN, Z., 2005. Estimation of evaporation with ANN and Wavelet methods. International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems, 17-18 July 2005, Istanbul Commerce University, Istanbul/Türkiye, 109-120.
 • 21 ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç., YAKUT, A.K., ÖZEK, N., 2005. Determination of the Solar Pond Temperatures Using Fuzzy Logic. 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla University, Muğla, Türkiye, 148-153.
 • 22 BEZİR, N.Ç., ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., ÖZEK, N., 2005. Prediction With Neural Network of Solar Radiation Values of Different Stations. 23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla University, Muğla, Türkiye, 1023-1028.
 • 23 TOKGOZLÜ, A., ASLAN, Z., ŞENCAN, A., 2005. Thermic Potential Analysis by Using Flight Data. OSTIV 2005 Scientific Section and Meteorological Panel, 16-17 September 2005, Istanbul/Türkiye.
 • 24 ŞENCAN, A., BEZİR, N.Ç., YAKUT, A.K., ÖZEK, N., 2003. Prediction With Artificial Neural Network Method of Montly Mean Solar Radiation. 3rd International Advanced Tecnologies Symposium, 18-20 August 2003, Ankara, 95-101.
 • 25 ÇALIK, A., ŞENCAN, A., YAKUT, A.K., 2003. Determination of Resistance Behaviours of Welded Martensitic Stainless Steel By Artificial Neural Networks Method. 3rd International Advanced Tecnologies Symposium, 18-20 August 2003, Ankara, 222-231.
 • 26 YAKUT, A.,K., ŞENCAN, A., KAAN, Ö., 2002. Analysis of Combustion Process With Computer Program and An Example Heater Design. 7TH International Combustion Symposium, 17-18 July 2002, Ankara, 332-337.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 TOKGOZLÜ, A., ŞENCAN, A., ASLAN, Z., 2004. A New Model for Prediction of Data in Meteorology. Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment Symposium, Agro environ 2004, 20-24 October 2004, Udine, Italy, 733.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Tasarımı ve S.D.Ü Oditoryumunda Uygulanabilirliğinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof.Dr. Mustafa ACAR, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Doktora Tezi
 • 1 Atık Isı ile Çalışan Absorbsiyonlu Sistemlerin Modellemesi, Ekserji Analizi ve Optimizasyonu. Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ali Kemal YAKUT, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AYAZ, M., Isı pompalı vakumlu kurutma fırınında tıbbi bitkilerin kurutulması ve kurutma parametrelerinin araştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 2015.
 • 2 BAYRAM, G., Farklı Soğutucu Akışkanlar Kullanılan Plakalı Isı Eşanjörlü Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 2014.
 • 3 GÜL, D., Aromatik Bitkilerin Kurutulması için Isı Pompası Destekli Vakumlu Kurutma Fırını Tasarımı, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 2014.
 • 4 ŞAHİN, E., Düşük sıcaklıklarda çalışan farklı tip güneş kolektörlerinin teorik ve deneysel incelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enst.,2013.
 • 5 Ahmet ILIK, Trijenerasyon sistemlerinin Enerji ve ekserji analizi, Y.Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 2012
 • 6 Serkan GÖK, Farklı sıcaklıklarda çalışan vakumlu bir kereste kurutucu tasarımı ve kurutma parametrelerinin araştırılması , Y.Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 2011
 • 7 İsmail ÖZCAN, Isparta ilinde rüzgar enerjisi potansiyelinin belirlenmesi ve bir rüzgar santrali tasarımı, Y.Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 2011
 • 8 Hasan Hüseyin EZEN, Vakum Tüplü Güneş Kollektörlerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi, Y.Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 2010
 • 9 Gamze Yakut, Gövde borulu ısı değiştiricisinin teorik ve deneysel incelenmesi, Y.Lisans Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enst., 2007
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 3447-YL1-13 nolu “Isı pompalı vakumlu kurutma fırınında tıbbi bitkilerin kurutulması ve kurutma parametrelerinin araştırılması” isimli BAP projesi
 • 2 3789-YL1-13 nolu “Farklı Soğutucu Akışkanlar Kullanılan Plakalı Isı Eşanjörlü Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi” isimli BAP projesi
 • 3 3443-YL1-13 nolu “Aromatik Bitkilerin Kurutulmasi İçin İsi Pompasi Destekli Vakumlu Kurutma Firini Tasarimi” isimli BAP projesi.
 • 4 2835-YL-11 nolu "Düşük Sıcaklıklarda Çalışan Farklı Tip Güneş Kolektörlerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi" isimli BAP projesi
 • 5 1971-YL-09 nolu "Farklı Sıcaklıklarda ve Basınçlarda Çalışan Bir Kurutucu Tasarımı ve Kurutma Parametrelerinin Araştırılması" isimli BAP projesi
 • 6 TÜBİTAK Proje No: 107M004. Tübitak Hızlı Destek Programı - 1002. Plakalı Isı Eşanjörlerinde Ansys Analiz Programının Kullanılması Ve Deneysel Çalışma İle Karşılaştırılması.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK Proje No: 110 O 148. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı - 1001. Güneş Enerjisi Kaynaklı Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Süt Soğutma Amacıyla Kullanılabilirliği.
 • 2 TiO2 ve Oksim Komplekslerinin Sol-Jel Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Münferit Proje, SDÜ Proje No: 3653
 • 3 SDÜ Proje No: 1407-M-06. Yeni Nesil Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sistemi tasarımı, Analizi, Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi. Yardımcı Araştırmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2006.
 • 4 SDÜ PROJE NO : 0804-M-04.Absorbsiyonlu Bir Soğutucunun Tasarımı ve İmal Edilmesi.16.01.2004, ISPARTA.
 • 5 SDÜ PROJE NO : 2003/023. Kollektör destekli bir güneş havuzundan elde edilecek sıcak suyun ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılması, 24.02.2003, ISPARTA.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 The Internatıonal Workshop II on Applıcatıons of Wavelets to Real World Problems - IWW 2007, Istanbul Aydın University, ABMMYO and DSI, 7-9 June 2007, Istanbul.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Dünya Meteoroloji Günü Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, 23 Mart 2005, ISPARTA.
 • 2 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 4. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. 28 Mayıs 2001, Isparta.
 • 3 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 3. Öğrenci Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. 1 Haziran 2000, Isparta.
 • 4 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi 2.Ulusal Öğrenci Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği, 3 Haziran 1999, Isparta.
 • 5 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 1. Öğrenci Sempozyumu Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. 26 Mayıs 1998, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Şencan, A., Yakut, A.K., Kalogirou, S.A., 2006. Thermodynamic Analysis of Absorption Systems Using Artificial Neural Network, Renewable Energy, 31(1), 29-43.
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Şencan, A., Selbaş, R., Kızılkan Ö., Kalogirou, S.A., 2006. Thermodynamic Analysis of Subcooling and Superheating Effects of Alternative Refrigerants for Vapor Compression Refrigeration Cycles, International Journal of Energy Research, 30(5), 323-347.
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Selbaş, R., Kızılkan, Ö., Şencan, A., 2006. Thermoeconomic optimization of subcooled and superheated vapor compression refrigeration cycle, Energy, 31(12), 1772-1792.
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2007. (Şencan, A., 2006. Artificial intelligent methods for thermodynamic evaluation of ammonia-water refrigeration systems, Energy Conversion and Management, 47(18-19), 3319-3332)
 • 5 SDÜ Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2005. (Şencan, A., Yakut, A.K., Kalogirou, S.A., 2005. Exergy Analysis of Lithium Bromide/Water Absorption Systems, Renewable Energy, 30(5), 645-657)
 • 7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2005. (Şencan, A., Kalogirou, S.A., 2005. A new approach using artificial neural networks for determination of the thermodynamic properties of fluid couples. Energy Conversion and Management, 46(15-16), 2405-2418)
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Modeling and Optimization of Renewable Energy Systems, Edited by Arzu Sencan Sahin, ISBN 978-953-51-0600-5, Hard cover, 298 pages, Publisher: InTech, Published: May 11, 2012 under CC BY 3.0 license, in subject Energy Engineering DOI: 10.5772/2283
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture
 • 2 Applied Energy
 • 3 Energy Conversion and Management
 • 4 International Journal of Refrigeration
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 TÜBAV Bilim Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Endüstriyel Ölçme
Enerji Sistemlerinde İleri Teknolojiler ve Uygulamaları
Gıda Muhafaza Yöntemleri
Günes Enerjili İklimlendirme ve Soğutma
Isı Esanjörleri
Isı Pompaları
Sayisal Isi Transferi
Termodinamik I
Termodinamik II
Tesisat Atölyesi II
Yukarı çık