Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Abdilcelil KOÇ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Abdilcelil KOÇ
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Ana Bilim Dalı Lojistik
Telefon 2462113193
E-Posta celilkoc@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/abdilcelilkoc
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 30.6.1986
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - 3.7.1991
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - 4.6.2013
İLGİ ALANLARI
Heterodoksi bağlamında politik iktisat. Sosyal ve iktisadi veri analiz yöntemleri. Sermaye birikiminin politik iktisadı, kapitalizmin yapısal gelişimi ve ekonomik krizler. İktisadi olayların ölçümü ve indeks geliştirme. Dünyada ve Türkiye'de finansallaşma süreci. Gelirin paylaşımı ve sınıfsal analiz. Bireylerde öz-algı ve öz-değer sorunsalı ve gençler için kişisel gelişim teknikleri.
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 14-16 Mayıs 2007 tarihleri arasında Ege Üniveristesi tarafından düzenlenen IV.Meslek Yüksek Okulları Sempozyumunda Öğ.Gör.A.Celil Koç , Öğ.Gör.F.Ay, Prof. Dr. K.Işık'a ait"Türkiye'de 2001 Yılında Yaşanan Ekonomik Krizin Isparta'daki Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelere Etkileri" konulu ortak bildirinin sunumu.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkiye'de Enflasyon ve Dinamik Bir Analiz Modeli(1970-1989). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Dünyada Finansallaşma Süreci ve Türkiye Deneyimi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "2000-2001 Yıllarında Uygulanan İstikrar Programlarının Orta ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerine Etkileri-Isparta Örneği"
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı, Komisyonda Sekreterya görevi.
 • 2 1 Mart 2008 tarihinde Isparta Öğretmenevinde Nazmiye Demirel İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda 8.Sınıf Öğrenci Velilerine yönelik "Okul-Aile ve Öğrenci arasında Empatik İletişim " konulu seminer sunumu.
 • 3 4 Mart 2008 ve 7 Mart 2008 tarihlerinde SDÜ-SEM tarafından organize edilip, ,SDÜ-KASAUM'da gerçekleştirilen " Zihinsel Farkındalık Konulu 18 saatlik atölye çalışması
 • 4 14 Mart 2008 ve 18 Mart 2008 tarihlerinde SDÜ-SEM tarafından organize edilip, ,SDÜ-KASAUM'da gerçekleştirilen Empatik İletişim" Konulu 18 saatlik atölye çalışması
 • 5 SDÜ-Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 3 ve 10 Mayıs 2007 tarihlerinde KASAUM'da düzenlenen "Kendini Tanı" konulu seminer ve 18 saatlik atölye çalışması
 • 6 Isparta Valiliği,Milli Eğitim Müdürüğü'nün Şubat-Mart 2007 Tarihleri Arasında Isparta Gazi Lisesinde Bir Grup Öğretmen ve Okul Yöneticileri İçin Düzenlediği Hizmetiçi Eğitim Sertifika Programı kapsamında ; "Kendini Tanı, Empatik İletişim " konularında eğitimci olarak görev alma.
 • 7 SDÜ-Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 3 ve 10 Mayıs 2007 tarihlerinde KASAUM'da düzenlenen "Kendini Tanı" konulu seminer ve 18 saatlik atölye çalışması
 • 8 SDÜ-Girişimci İşbirliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Girişimcilik Sertifika Programı" kapsamında 24 Mayıs 2007 tarihinde "Empatik İletişim" konulu seminer çalışması.
 • 9 SDÜ-Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 9 Kasım 2007 Tarihlerinde düzenlenen "Empatik İletişim " konulu seminer ve ve 8 saatlik atölye çalışması.
 • 10 SDÜ-Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 15 Kasım 2007 Tarihlerinde düzenlenen "Kendini Tanı" konulu seminer ve 8 saatlik atölye çalışması.
 • 11 SDÜ-Girişimci İşbirliği Koordinatörlüğü tarafından 7 Aralık 2007 tarihinde düzenlenen "Girişimcilik Sertifika Programı" kapsamında " Empatik İletişim" konulu seminer çalışması.
 • 12 Isparta Nazmiye Demirel İlköğretim Okulu 8.sınıf Öğrencilerine, Isparta Öğretmenevinde 14 Aralık 2007 Cuma günü saat:09-12.30 arasında yapılan Seminer çalışması.
 • 13 SDÜ-Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 8 Kasım 2007 Tarihlerinde düzenlenen "Yaşam Boyu Gelişim " konulu seminer ve 8 saatlik atölye çalışması.
 • 14 27 Mayıs 2005 tarihinde "Etkili Sunuş Tekniği" konulu kurs SDÜ Isparta MYO Konferans Salonu
 • 15 18 Mart 2005 tarihinde "İnsan Kendini Tanı" konulu kurs ve seminer-SDÜ Isparta MYO Konferans salonu.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 SDÜ Politika Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen 'Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi' konulu panelde konuşmacı,SDÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu 9.4.2015 Saat:14.00
 • 2 25 Aralık 2015 tarihinde Naci Karaduman Konferans Salonunda saat 14.00-16.00 arasında SDÜ İİBF Kamu yönetimi Bölüm Seminerleri Bağlamında "Kapitalizmin Finansallaşması ve 2008 Küresel Krizi" konulu konferans.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde bir makalenin değerlendirilmesinde hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Isparta Meslek Yüksek Okulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Isparta Meslek Yüksek Okulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 3 Isparta Meslek Yüksek Okulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Isparta MYO Farabi Kurum Koordinatörü ve Pazarlama Programı Koordinatörü
 • 2 SDÜ Meslek Yüksek Okulları Pazarlama Programı AKTS Koordinatörü
 • 3 Isparta MYO Farabi Kurum Koordinatörü ve Pazarlama Programı Koordinatörü
 • 4 SDÜ Meslek Yüksek Okulları Pazarlama Programı AKTS Koordinatörü
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ- Isparta Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDSÜ- Isparta Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 SDÜ- Dazkırı MYO Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 "Yeni Bi(r)n Yıla Girerken Türkiye Ekonomisi; Demokrat Gözlem-Haber,Kültür,Sanat ve Yorum Dergisi, Sayı:4. Almanya Baden-Württemberg Demokrat Esnaflar Birliği Yayın Organı. Genel Yayın Yönetmeni: Turhan Ata
 • 2 "İktisadi Bakış", Demokrat Gözlem-Haber,Kültür,Sanat ve Yorum Dergisi, Şubat 1999, Sayı:3. Almanya Baden-Württemberg Demokrat Esnaflar Birliği Yayın Organı. Genel Yayın Yönetmeni: Turhan Ata
VERDİĞİ DERSLER
Bigisayar I
Bilgisayar Büro Programaları
Bilgisayar Büro Programları
Bilgisayar I
Bilgisayar II
Bilgisayar IV
Bilgisayara Giriş
Finansal Piyasalar
Genel ekonomi
Halkla İlişkiler
İktisada Giriş
Kalkınma İktisadı
Küreselleşme
Makro ekonomi
Makro İktisat
Makro İktisat II
Mesleki Çalışma ve Seminer
Mikro Ekonomi
Para Teorisi ve Politikası
Satış Psikolojisi
Satış Teknikleri
Sektörler Analizi
Türkiye -AB İlişkileri
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
Türkiye Ekonomisi ve Türkiye AB İlişkileri
Türkiye-AB Ekonomik İlişkileri
Türkiye'nin Güncel İktisadi Sorunları
Uluslararası İktisat
Uygulamalı İktisadi Analiz
Yönlendirilmiş Çalışma I
Yönlendirilmiş Çalışma II
Zaman ve Toplantı Yönetimi
Yukarı çık