Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Alev AKSOY
Adı Soyadı Doç. Dr. Alev AKSOY
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118808
E-Posta alevaksoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 12.9.1994
Yüksek Lisans
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ORTODONTİ 18.12.2002
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hüssein E, Aksoy Dogan A. Ortodonti Hastalarında Mutans Streptokoklarının Dağılımı Türk Ortodonti Dergisi 2009; 22:25-36
 • 2 Aksoy Doğan A., Şahin Sağlam AM Antegonial and Ramus Notch Depths of Different Vertical Dimensions. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2009;1(1):9-14
 • 3 Sarı E, Aksoy Doğan A., Kurtulmuş H. Obstrüktif Uyku Apnesi olan hastalarda Kelarway apareyinin sefalometrik ve Polisomnografik değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2009; 1(1):15-20
 • 4 Sahin Sağlam A.M, Aksoy Doğan A. Erişkin Dönemde Masseter Kasının Çene Yüz Gelişimine Etkisi Türk Ortodonti Dergisi 2009; 22: 25-36
 • 5 Ma'n. Mahfouz M.N, Hussein E A, Aksoy Doğan A. Filistinli Adolesanlarda Gülme Arkı Türk Ortodonti Dergisi 23: (Baskıda)
 • 6 Aksoy Dogan A., Bolpaça P Dişsel Florozisi olan çocuklarda yüz gelişiminin Björk analizi ile incelenmesi Türk Ortodonti Dergisi 2008;21(3):215-226
 • 7 URAL M, Koçak A, Aksoy A. 2007 Yüz ve çene gelişimine Etki eden faktörler Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(1), 41-44.
 • 8 AKSOY A, Yrd.Doç.Dr., Bolpaça P, Uskun E 2007 Batı Akdeniz bölgesinde erken daimi dişlenme dönemindeki çocuklarda prognatismin Björk Analizi ile değerlendirilmesi İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi 41(1-2)
 • 9 Aksoy, A.,2005. Ortodonti bölümüne başvuran hastaların sosyo-ekonomik profili S.D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi.12(2), 38-45.
 • 10 Aksoy, A., Köksal, F., Toroğlu S.M., 2003. Sabit Mekaniklerle Tedavi Edilen Ortodonti Hastalarına Uyfulanan Mastik Sakızının Bazı Mikroorganizmalara Etkisinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Dergisi. 18(1), 9-16.
 • 11 Aksoy, A., Köksal, F., 2003. Mastik Sakızının tıpta ve Dişhekimliğindeki Önemi. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi. 5(2): 43-49.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aksoy Doğan A., Bolpaça P. Evaluation of craniofacial morphology of children with dental flourosis in early permanent dentition period European Journal of Dentistry.3:304-313 (2009)
 • 2 Buyukkaplan US, Akkaya A, Yildiz M, Bircan A, Aksoy Dogan A, Ozturk O.J Mineral Status of COPD Patients under Long-Term Inhaled Corticosteroid Therapy. Prosthodont. 2008 Jun 20
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aksoy Doğan A., Sarı E, Uskun E, Sahin Sağlam AM Comparison of Orthodontic Treatment Need by Professionals and Parents with Different Sociodemographic Characteristics for Adolesants in Turkey European Journal of Orthodontics (In Press)
 • 2 Aksoy Dogan A., Sesli Cetin E, Hüssein E, Adiloglu AK. Microbiological Evaluation of Octenidine Dihydrochloride Mouth Rinse after 5 Days' Use in Orthodontic Patients Angle Orthodontist 79,766-772 (2009)
 • 3 Hussein EA, Acar A, Aksoy Dogan A., Kadir T, Caldemir S, Erverdi N. Incidence of bacteremia after toothbrushing with an antibacterial toothpaste in orthodontic patients Korean Journal of Orthodontics 39(3):177-184 (2009)
 • 4 Chaushu S, Bongart M, Aksoy A., Ben Bassat Y, Becker A. Buccal Ectopia of Maxillary Canines in the Absence of Crowding Am J Orthod Dentofacial Orthopedics American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 136:218-23 (2009)
 • 5 Dogan A.A., Adiloglu AK, Onal S, Cetin ES, Polat E, Uskun E, Koksal F. Short-term relative antibacterial effect of octenidine dihydrochloride on the oral microflora in orthodontically treated patients International Journal of Infectious Disease 12(6):19-25 (2008)
 • 6 AKSOY A, Yrd.Doç.Dr., Duran N, Toroğlu S, Köksal F 2006 Short-term Effect of Mastic Gum on Salivary Concentrations of Cariogenic Bacteria in Orthodontic Patients. Angle Orthodontist 2007 Jan;77(1):124-8.
 • 7 AKSOY A, Yrd.Doç.Dr., Duran N, Köksal F 2006 In vitro an in vivo antimicrobial effects of mastic chewing gum against Streptococcus mutans and mutans streptococci. Archieves of Oral Biology 51(6):476-81.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Aksoy Doğan A, Özel N, Karahan S. Dik yönü artmış Sınıf II maloklüzyonlu vakaya cerrahi olmayan ortodontik tedavi yaklaşım Türk Ortodonti Dergisi 23: (Baskıda)
 • 2 Aksoy Doğan A., Geçgelen M, Kaptan N. Gömük üst kanin dişlere sahip bir olgunun ortodontik tedavisi: Vaka raporu Ortho The International Magazine of Orthodontics 2009; 1:32-37 (2009)
 • 3 Sarı E, Arun T, Aksoy Doğan A. Mini vida ankrajı kullanılarak iskeletsel anterior openbite tedavisi: Vaka raporu Ortho The International Magazine of Orthodontics 2009;1: 26-32
 • 4 Aksoy Doğan A., Kaptan N, Geçgelen M, Çataltepe M, U. Büyükkaplan Ş. Konjenital lateral diş eksikliği olan iki vakanın tedavi karşılaştırması: Olgu Sunumu Ortho The International Magazine of Orthodontics 2008; 3:25-28
 • 5 Aksoy Doğan A., Özel N. Geç adolesan dönemdeki Sınf II bölüm II (deckbiss) bir vakanın, ağız içi ve dışı distalizasoyon yöntemlerinin kombine uygulanarak tedavisi: Vaka Sunumu Ortho The International Magazine of Orthodontics 2008; 3:30-33
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Aksoy Doğan A., Geçgelen M, Uydaş Şenışık N Hızlı üst çene genişletmesi uygulanan hastaların ağrı düzeyinin incelenmesi. 11. Uluslararası TOD Sempozyumu 18-20 Ekim 2009, Hatay p.62
 • 2 Aksoy Doğan A., Özel N, Uydaş NE, Kılıç G. SILAM tekniği kullanılarak yapılan lingual ortodontik tedaviı (Olgu Sunumu) 11. Uluslar arası TOD Sempozyumu 18-20 Ekim 2009, Hatay p.74
 • 3 Aksoy Doğan A., Geçgelen M, Kaptan N. Yeni doğan kız ve erkek bebekte unilateral yarık dudak damağın onarımı (Vaka Raporu) 11. Uluslararası TOD Kongresi 12-16 Ekim 2008, İzmir S:165
 • 4 Aksoy Doğan A., Özel N. Bioprogressive teknik ve fonksiyonel aparey ile tedavi edilen Sınıf II maloklüzyonlu iki vakanın karşılaştırılması (Olgu Sunumu) 11. Uluslar arası TOD Kongresi 12-16 Ekim 2008, İzmir S:177
 • 5 AKSOY DOGAN A, Yrd.Doç.Dr., Yalçın Güngör A. 2006 Orthodontic Tooth Movement By Using Anchroge With Mini Implants Case Report 10. Ulusulararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 24-28 Eylül 2006 İstanbul
 • 6 AKSOY DOGAN A, Yrd.Doç.Dr., Adiloğlu A K, Önal S, Uskun E. 2006 Octenidine Dihydrochloride, Chlorhexidine digluconate ve Polyvinylprolidone Iodine'in Ortodontik Hastalardaki kısa zamanlı antibakteriyel etkisi. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 12-16 Eylül 2006 Belek Antalya
 • 7 Aksoy, A., 2005. Evaluation of Apical Root Resorption Following Intrusion Therapy of Orthodontic Patients. 81st Congress of the European Orthodontic Society, 3-7 June 2005, Amsterdam-The Netherlands, po-170.
 • 8 Aksoy A., 2005. Ortodontik Tedavi Görmek İsteyen Hastaların Sosyoekonomik Durumu ve Ortodontik Tedavi İhtiyacı Indeks Sonuçlarının Karşılaştırılması. 9. Uluslararası TOD Sempozyumu, 17-21 Eylül 2005, Adana, 116.
 • 9 Aksoy, A., Bolpaça, P., Çetin E., 2005. Türk Çocuklarının Daimi Dişlenmenin Erken Döneminde Modifiye Björk Analizine Göre Değerlendirilmesi İ.Ü Dişhekimliği Fak. 13.Bilimsel Toplantısı, 3-4 Ekim 2005, İstanbul, S.6
 • 10 Chaushu, S.,Bongart, M., Aksoy, A., Ben-Bassat, Y., Becker., A., 2005. Buccally dısplaced canine in the absence of crowdıng: Genetics or guidance? The 6th Annual Interdisciplinary Semposium of the Israel Orthodontic Society, 7-9 December 2005, Israel, 21.
 • 11 Aksoy A., Bolpaça P., Çetin E., 2005. Cephalometric Norms of Turkısh Children at Early Permanant Dentition According to Modified Björk Analysis. The 6th Annual Interdisciplinary Semposium of the Israel Orthodontic Society. 7-9 December 2005, Israel, 30.
 • 12 Şahin Sağlam, A.M., Göyenç, B.Y., Aksoy A. 2004. Correlation of Vertical Dimention with Antegonial and Ramus Notch of Different Ages. BASS 9th Congress of the Balkan Stomatological Society, 13-16 May 2004, Makedonya, 28.
 • 13 Aksoy, A., Göyenç Y.B., 2004. RPE ile Birlikte Maxiller Protraksiyonun Geç Fonksiyonel Sınıf III Vakalarda Etkisi: Vaka Raporu.TDB 11. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, 17 -22 Mayıs 2004, İstanbul, 185.
 • 14 Aksoy, A., 2004. Saggital Yönde Kanin ve Lat Kesici Transpozisyonu: Vaka Taktimi 1. Uluslar arası Dişhekimliği Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2004, Isparta, 21.
 • 15 Aksoy, A., Toroğlu, S., 2004. Short-term effect of Mastic Gum on Salivary Concentration of Cariogenic Bacteria in Orthodontics 80th EOS Congress, 7-11 Haziran 2004,. Denmark, 231
 • 16 Aksoy, A., Köksal F., 2004. Short-term effect of Mastic on Salivary Concentration of Cariogenic Bacteria, IADR ( CED/ NOF/ID Joint Meeting, 25-28 Agustos 2004, İstanbul, 66.
 • 17 Aksoy A, Çodur H. 8. İstanbul Okmeydanı Diş Hastalıkları Hastanesi Ortodonti Bölümüne Başvuran Hastaların Profili. Uluslararası TOD Kongresi, 3-6 Ekim 2004, Belek-Antalya, 129.
 • 18 Aksoy, A., 2000. Antibacterial Effect of Mastic Gum. 7.uluslararası TOD Kongresi. 13-16 Haziran 2000, İstanbul, 58.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Manuscript Number: DMFR-D-09-00124 'Assessment of temporomandibular joint internal derangement in panoramic radiography and magnetic resonance imaging' Dentomaxillofacial Radiology (2009) 37, 483-484. Doi:10.1259/dmfr/45672700'de
 • 2 Chitosan based polyherbal toothpaste: As novel oral hygiene product. IJDR_346_09
 • 3 Corrosion Analysis of Orthodontic Wires: An interaction study. IJDR_501_09
 • 4 Cephalometric norms of a Saudi adult sample according to Jarabak's analysis. IJDR_277_09
 • 5 • Dentomaxillofacial Radiology (2008) 37, 483-484. Doi:10.1259/dmfr/45672700'de
VERDİĞİ DERSLER
Büyüme ve gelişim terminolojisi ve temel pronsipleri
Cerrahi Öncesi Ortodonti
Dudak damak yarıkları ve kraniofasial anomaliler
Edgewise teknik
Edgewise Teknikte Kanin Dişlerin Distalizasyonu
Edgewise Teknikte Kanin Dişlerin Retraksiyonu
Edgewise Teknikte Kesici Dişlerin Retraksiyonu
Edgewise Teknikte Levelling Safhası
Erişkinlerde ortodontik tedavi
Erken dönem ortodontik tedavi
Fonksiyonel analiz
Fonksiyonel Çene Ortopedisi Yönünden Temporomandibular Eklemin Değerlendirilmesi
Kafa kubbesinin ve kaidesinin postnatal büyüme ve gelişimi
Kafa kübbesinin ve kaidesinin prenatal büyüme ve gelişimi
Kas Fizyolojisi
Konjenital anomaliler
Koruyucu Ortodonti Kavramları ve Yöntemleri
Koruyucu ve önleyici ortodonti
Lingual teknik
Maksillanın ve mandibulanın postnatal büyüme ve gelişimi
Maksillanın ve mandibulanın prenatal büyüme gelişimi
Myofonksiyonel tedavi
Ortodontide komplikasyonlar
Ortodontide normal kavramı ve normal oklüzyon
Ortodontide Tedavi Planlaması ve Alternatifler
Ortodontide teşhis ve pratik uygulamalar
Ortodontide yer kazanma yöntemleri ve çekim endikasyonları
Ortodontik dişsel anomaliler
Ortodontik iskeletsel anomaliler
Ortodontik Model Analizi
Ortodontik Model Tanısı
Ortodontik tanı ve anamnez
Ortodontinin tanımı, amaçları ve bölümleri
Pekiştirme Tedavisi
Periapikal ve Oklüzal filimler
Protez Öncesi Ortodonti
Röntgenografik Sefalometriye Giriş ve Sefalometrinin Sınırları
Sefalometri ve sefalometrik analizler
Steiner ve Enlow Analizi
Tedavi Sırasında Büyüme ve Gelişim
Temporomandibular Eklemimn Stomatognatik Sistemdeki Yeri ve Önemi
Temporomandibular Eklemin Anatomisi, fizyolojisi ve fonksiyonu
Temporomandibular Eklemin Dinamik ve Fonksiyonel Özellikleri
Temporomandibular Eklemin Stomatognatik Sistemdeki Yeri ve Önemi
TME disfonksiyonları
Uzmanlık Alan Dersi
Yüzün postnatal büyüme ve gelişimi
Yüzün prenatal büyüme ve gelişimi
Yukarı çık