Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Prof. Dr. HİLMİ BAHA ORAL
Adı Soyadı Prof. Dr. HİLMİ BAHA ORAL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri
Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum
Telefon 05323153100
E-Posta hilmioral@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans İstanbul Üniv.İstanbul Tıp Fak. (30.09.1983)
Doktora TC Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Uzmanlık) Kadın Hastalıkları ve Doğum dalı (03.05.1990)
İLGİ ALANLARI
Yardımcı Üreme Teknikleri (Tüp Bebek), İstatistiksel Veri Analiz Metotları, Perinatal Tıp (Perinatoloji)
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Oral B. Amniyotik Sıvı Anormallikleri (Hidramniyos-Oligohidramniyos). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. Eds Çiçek MN, Mungan T. Güneş Kitabevi 2007, s:415-420.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tüfekçi C, Gedikoğlu V, Girit S, Oral B, "Uzamış preterm prematür membran rüptürü ve plasenta dekolman ilişkisi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni 22(2), 531-535 (1990).
 • 2 Ertekin K, Oral B, Dayıcıoğlu V, Önal B, Altınkaş K, Kılavuz S, Alkan A, "1973-1992 yılları arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde maternal mortalite hızı ve sebepleri", Zeynep Kamil Tıp Bülteni 25, 243-250 (1993).
 • 3 Özden S, Oral B, Dayıcıoğlu V, "Abdominal histerektomi operasyonu yapılan 1000 olgunun retrospektif analizi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni 28(4), 211-218 (1996).
 • 4 Dayıcıoğlu V, Özden S, Oral B, "Hellp sendromu (derleme)", Zeynep Kamil Tıp Bülteni 29(1), 71-86 (1997).
 • 5 Özarpacı C, Özden S, Oral B, Fıçıcıoğlu C, "Umbilikal kıvrım indeksinin perinatal prognostik değeri", Medikal Network Klinik Bilimler&Doktor 3(2), 283-286 (1997).
 • 6 Özsoy M, Oral B, Demir İ, Özkaya O, Özbaşar D, "Gebelikte bakteryel vajinozis tanı yöntemlerinin karşılaştırılması ve bakteryel vajinozisin prematür membran rüptürü ve prematür doğuma etkisi", Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 10(1), 40-44 (1998).
 • 7 Özsoy M, Oral B, Özbaşar D, "Plasentanın manuel olarak çıkarılmasının post-sezaryen endometrit üzerine etkisi", Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler 10(1), 51-55 (1998).
 • 8 Kaya H, Oral B, Sarı A, Özkaya O, "Hirsutism tedavisinde siproteron asetat ve spironolakton etkisinin karşılaştırılması", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 9(2), 122-126 (1999).
 • 9 Özsoy M, Oral B, Kaya H, Özbaşar D, "Etyolojik açıdan hirsutism: Kliniğimizde son dört yılda tanı konulan vakaların değerlendirilmesi", Logos Göztepe Tıp Dergisi 14, 104-107 (1999).
 • 10 Oral B, Özden S, Kuyumcuoğlu U, "Kliniğimizde gözlemlenen Hellp olgularının analizi", Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 13(1), 52-56 (1999).
 • 11 Malas MA, Çetin M, Oral B, "Fetal dönemde gestasyonel yaş ve fetal büyümenin belirlenmesi", Morfoloji Dergisi 7(2), 46-52 (1999).
 • 12 Mandal T, Oral B, Kaya H, Özbaşar D, "İnfertil kadınlarda ovarian kan akımının renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi", Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 9(4), 165-169 (2000).
 • 13 Göçen Ç, Oral B, Kaya H, Özbaşar D, "Doğal ve cerrahi menapoz olgularında serum lipid ve lipoprotein düzeylerinin karşılaştırılması ve hormon replasman tedavisinin lipid ve lipoprotein düzeylerine etkisi", Türk Fertilite Dergisi 9(1), 59-66 (2001)
 • 14 Oral B, Kaya H, Babar Y, Özbaşar D, "Anormal uterin kanama tanısında sonohisterografinin rolü", Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 15(2), 93-97 (2001).
 • 15 Güney, M. B. Oral, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Göller bölgesinde grand ve yüksek-grand multiparlarda perinatal sonuçlar", J Gynecol-Obstet Neonatal, 4, 269-272 (2005).
 • 16 Güney, M., B. Oral, F. Demirci, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Umblikal kordon sarkması: Risk faktörleri ve fetal sonuçlar", Kadın Doğum Dergisi, 4(3), 751-754 (2005).
 • 17 Güney, M, M. Özsoy, B. Oral, T. Mungan, D. Özbaşar ve N. "Karahan. Endometrial karsinomda preoperatif CA 125 seviyelerinin prognostik faktörler ile ilşkisi", Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 8(4), 122-127 (2005).
 • 18 Uzun, E., M. Güney, B. Oral, M. Özsoy ve T. Mungan, "Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi: verilen hizmetlerle ilgili hasta memnuniyeti ve etki eden faktörler" Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(3), 167-171 (2006).
 • 19 Güney, M., B. Oral, F. Demirci, T. Mungan ve D, Özbaşar, "Endometrial biyopside transservikal lokal intrauterin lidokain kullanımının anestetik etkisi", Kadın Doğum Dergisi, 4(3), 810-813 (2006).
 • 20 Güney. M., B. Oral, F. Demir, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Emergency peripartum hysterectomy in the lake region of Turkey: Incidence and maternal morbidity", Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(2), 93-98 (2006).
 • 21 Güney, M., B. Oral, F. Demir ve D. Özbaşar, "Management and outcome of ıntra-abdominal intrauterine devices", Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. 3(1), 56-61 (2006).
 • 22 Güney, M., E. Uzun, B. Oral, İ. Sarıkan ve T. Mungan, "Kadın hastalıkları ve Doğum polikliniği:Hasta memnuniyeti, verilen bilgileri anlama düzeyleri ve etkileyen faktörler", Kadın Doğum Dergisi, 4(4), 902-908 (2006).
 • 23 Güney, M., E. Uzun, B. Oral, İ. Sarıkan, G. Bayhan ve T. Mungan, "Kliniğimizde 2001-2005 yılları arasında sezaryen oranları ve endikasyonları", Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. 3(4), 249-254 (2006).
 • 24 Güney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Eski sezaryanlı olguların ikinci tremester gebelik sonlandırılmalarında misoprostol kullanılmasının etkinliği", Kadın Doğum Dergisi, 5(1), 1032-1035 (2006).
 • 25 Güney, M., B. Oral ve T. Mungan, "E vitamini kullanımının primer dismenore tedavisindeki etkisi", Kadın Doğum Dergisi, 5(1), 991-993 (2006).
 • 26 Güney, M., B. Oral, ve T. Mungan, "Rüptüre olmamış ektopik gebeliklerin tedavisinde tek doz ve multidoz methotrexate protokollerinin karşılaştırılması", Kadın Doğum Dergisi. 5(2), 1077-1080 (2006).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Oral B, Özden S, Kuyumcuoğlu U, "İntrauterin büyüme geriliği ile Lupus Antikoagülan Antikor varlığı arasındaki ilişkinin araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4(4), 17-21 (1997).
 • 2 Güney, M., B. Oral, T. Mungan ve D. Özbaşar, "In vitro Fertilizasyon sonrası ikiz gebeliklerin antepartum, intrapartum ve perinatal sonuçları" J. Turkish-German Assoc., 7(2), 115-119 (2006).
 • 3 Güney, M., B. Oral, M. Özsoy ve T. Mungan, "Sezaryan esnasında myomektomi: retrospektif maternal sonuçların değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1), 1-4 (2007).
 • 4 Guney, M., H. Demirin, B. Oral, G. Take, S.G. Giray, N. Delibaş ve T. Mungan, "Ratlarda diklorvosun oluşturduğu fallopiyan tüp zedelenmelerine karşı E ve C vitaminlerinin koruyucu etkileri", Uzmanlık sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi. 4(4), 259-266 (2007).
 • 5 Erkan DİLMEN, İlker GÜNYELİ, Baha ORAL, Evrim ERDEMOĞLU, Mehmet GÜNEY, Gökhan BAYHAN, Tamer MUNGAN, "SERUM YÜKSEK DANSİTELİ LİPOPROTEİN VE SFİNGOZİN-1-FOSFAT DÜZEYLERİNİN, HİPERTANSİF VE NORMOTANSİF GEBELİKLER ARASINDA KARŞILAŞTIRILMASI", Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, 8(3), 164-168 (2011).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaya H, Oral B, Özgüner F, Tahan V, Babar Y, Delibaş N,"The effect of melatonin application on lipid peroxidation during cyclophosphamide therapy in female rats", Zentralblatt für Gynäkologie, 121, 499-502 (1999).
 • 2 Kaya H, Oral B,"Effect of Ovarian Involvement on the Frequency of Luteinized Unruptured Follicle in Endometriosis", Gynecol Obstet Invest, 48,123-126 (1999).
 • 3 Kaya H, Oral B, Dittrich R, Özkaya O,"Lipid peroxidation in umbilical arterial blood at birth: the effects of breech delivery", Br J Obstet Gynaecol, 107, 982-986 (2000).
 • 4 Oral B, Özbaşar D, "The influence of sodium monofluorophosphate therapy on plasma leptin concentration in postmenopausal women", The Journal of Reproductive Medicine, 47(11), 919-924 (2002).
 • 5 Perk H, Oral B, Yeşildağ A, Serel TA, Özsoy M, Turgut T, "Magnetic resonance imaging for stress incontinence: evaluation of patients before and after surgical correction", European Journal of Radiology, 44, 44-47 (2002).
 • 6 Oral B, Ozbasar D, "The effect of sodium monofluorophosphate therapy on lipid and lipoprotein metabolism in postmenopausal women", Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 107(2), 180-184 (2003).
 • 7 Yildiz M, Oral B, "Effects of menopause on bone mineral density in women with endemic fluorosis", Clin Nucl Med, 28(4), 308-311 (2003).
 • 8 Yildiz M, Akdogan M, Tamer N, Oral B, "Bone mineral density of the spine and femur in early postmenopausal Turkish women with endemic skeletal fluorosis", Calcif Tissue Int, Jun 72(6), 689-693 (2003)
 • 9 Yildiz M, Oral B, Bozkurt M, Cobaner A, " Relationship between bone scintigraphy and tumor markers in patients with breast cancer", Ann Nucl Med., 18(6), 501-505 (2004).
 • 10 Yesildag A, Ayata A, Baykal B, Koroglu M, Yildiz H, Oral B, Oktem F, Oyar O, " Magnetic resonance imaging and diffusion-weighted imaging in methylmalonic acidemia", Acta Radiol., 46(1), 101-103 (2005).
 • 11 Oral B, Guney M, Ozguner F, Karahan N, Mungan T, Comlekci S, Cesur G, "Endometrial apoptosis induced by a 900-MHz mobile phone: preventive effects of vitamins E and C", Adv Ther., 23(6), 957-973 (2006).
 • 12 Karahan N, Güney M, Oral B, Kapucuoglu N, Mungan T, "CD24 expression is a poor prognostic marker in endometrial carcinoma", Eur J Gynaecol Oncol., 27(5), 500-504 (2006
 • 13 Güney M, Oral B, Karahanli N, Mungan T, Akdogan M, "The effect of Mentha spicata Labiatae on uterine tissue in rats", Toxicol Ind Health., 22(8), 343-348 (2006).
 • 14 Oral B, Guney M, Demirin H, Ozguner M, Giray SG, Take G, Mungan T, Altuntas I, " Endometrial damage and apoptosis in rats induced by dichlorvos and ameliorating effect of antioxidant Vitamins E and C", Reprod Toxicol., 22(4), 783-790 (2006). Epub 2006 Aug 18.
 • 15 Yildiz M, Cicek E, Cerci SS, Cerci C, Oral B, Koyu A," Influence of electromagnetic fields and protective effect of CAPE on bone mineral density in rats", Arch Med Res., 37(7), 818-821 (2006).
 • 16 Yildiz M, Oral B, " The effect of pregnancy and lactation on bone mineral density in fluoride-exposed rats", Toxicol Ind Health., 22(5), 217-222 (2006).
 • 17 Guney M, Oral B, Mungan T," Efficacy of intrauterine lidocaine for removal of a "lost" intrauterine device: a randomized, controlled trial", Obstet Gynecol., 108(1), 119-123 (2006).
 • 18 Guney M, Oral B, Take G, Giray SG, Mungan T, "Effect of fluoride intoxication on endometrial apoptosis and lipid peroxidation in rats: role of vitamins E and C", Toxicology., 231(2-3), 215-223 (2007). Epub 2006 Dec 22.
 • 19 Guney M, Oral B, Demirin H, Take G, Giray SG, Altuntas I, Mungan T, "Fallopian damage induced by organophosphate insecticide methyl parathion, and protective effect of vitamins E and C on ultrastructural changes in rats", Toxicol Ind Health., 23(7), 429-438 (2007).
 • 20 Guney M, Ozguner F, Oral B, Karahan N, Mungan T, "900 MHz radiofrequency-induced histopathologic changes and oxidative stress in rat endometrium: protection by vitamins E and C", Toxicol Ind Health., 23(7), 411-420 (2007).
 • 21 . Güney M, Oral B, Karahan N, Mungan T, "Expression of leukaemia inhibitory factor (LIF) during the window of implantation in copper T380A intrauterine device users", Eur J Contracept Reprod Health Care., 12(3), 212-219 (2007).
 • 22 Güney M, Demirin H, Oral B, Ozgüner M, Bayhan G, Altuntas I, "Ovarian toxicity in rats caused by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C", Hum Exp Toxicol., 26(6), 491-498 (2007).
 • 23 Güney M, Nasir S, Oral B, Karahan N, Mungan T, "Effect of caffeic acid phenethyl ester on the regression of endometrial explants in an experimental rat model", Reprod Sci., 14(3), 270-279 (2007).
 • 24 Karahan N, Güney M, Baspinar S, Oral B, Kapucuoglu N, Mungan T, "Expression of gelatinase (MMP-2 and MMP-9) and cyclooxygenase-2 (COX-2) in endometrial carcinoma", Eur J Gynaecol Oncol., 28(3), 184-188 (2007).
 • 25 Güney M, Oral B, Mungan T, "Serum lipid peroxidation and antioxidant potential levels in hyperemesis gravidarum", Am J Perinatol., 24(5), 283-289 (2007). Epub 2007 May 18.
 • 26 Guney M, Oral B, Bayhan G, Mungan T, "Intrauterine lidocaine infusion for pain relief during saline solution infusion sonohysterography: a randomized, controlled trial", J Minim Invasive Gynecol., 14(3), 304-310 (2007).
 • 27 Guney M, Oral B, Demirin H, Karahan N, Mungan T, Delibas N, "Protective effects of vitamins C and E against endometrial damage and oxidative stress in fluoride intoxication", Clin Exp Pharmacol Physiol., 34(5-6), 467-474 (2007).
 • 28 Güney M, Oral B, Mungan T, "Intrauterine lidocaine plus buccal misoprostol in the endometrial biopsy", Int J Gynaecol Obstet., 97(2), 125-128 (2007). Epub 2007 Feb 20.
 • 29 Güney M, Oral B, Karahan N, Mungan T, "Regression of endometrial explants in a rat model of endometriosis treated with melatonin", Fertil Steril., 89(4), 934-942 (2008). Epub 2007 Jun 19.
 • 30 Güney M, Erdemoglu E, Oral B, Karahan N, Mungan T, "Leukemia inhibitory factor (LIF) is immunohistochemically localized in tubal ectopic pregnancy", Acta Histochem., 110(4), 319-323 (2008). Epub 2008 Feb 7.
 • 31 Oral B, Mermi B, Dilek M, Alanoğlu G, Sütçü R, "Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor and other hemostatic parameters in patients with polycystic ovary syndrome", Gynecol Endocrinol., 25(2), 110-116 (2009).
 • 32 Ozguner M, Evirgen O, Oral B, "Correlation of post swim-up acrosome index with in-vitro fertilization outcomes", Yonsei Med J., 50(3), 352-357 (2009).
 • 33 Dilek M, Naziroğlu M, Baha Oral H, Suat Ovey I, Küçükayaz M, Mungan MT, Kara HY, Sütçü R, "Melatonin modulates hippocampus NMDA receptors, blood and brain oxidative stress levels in ovariectomized rats", J Membr Biol., 233(1-3), 135-142 (2010).
 • 34 Ismailoğlu O, Oral B, Görgülü A, Sütçü R, Demir N, "Neuroprotective effects of tamoxifen on experimental spinal cord injury in rats", J Clin Neurosci., 17(10), 1306-1310 (2010).
 • 35 Demir F, Ozcimen EE, Oral HB,"The role of gynecological, urological, and psychiatric factors in chronic pelvic pain",Arch Gynecol Obstet. 2012 Nov;286(5):1215-20.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Oral B, Ertekin K, "Gebelikte noneklamptik ilk epileptik nöbet (Gestasyonel Epilepsi)", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4(3), 33-36 (1997).
 • 2 Oral B, Önal A, Kuyumcuoğlu U, "Adneksiyal kitle ayırıcı tanısında üriner sistem anomalileri: Bir megaüreter ve bir ektopik pelvik böbrek olgularının sunusu", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4(4), 35-40 (1997).
 • 3 Yıldız M, Çiçek E, Oral B, "Pseudo-False-Negative BMD Scan in a Woman with Osteoporosis on Calcium Supplementation", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10(1), 4-5 (2003).
 • 4 Yıldız M, Çiçek E, Oral B, "Pseudo-False-Negative BMD Scan in a Woman with Osteoporosis on Calcium Supplementation", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10(1), 4-5 (2003).
 • 5 Evrim ERDEMOĞLU, İlker GÜNYELİ, Mehmet GÜNEY, Hilmi Baha ORAL, Gökhan BAYHAN,Tamer MUNGAN, "ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ SONRASI VAJİNAL EVİSERASYON",Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology,8(2), 149-152 (2011).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kaya H, Oral B, Dittrich R, Özkaya O,"Prenatal diagnosis of cloacal exstrophy before rupture of the cloacal membrane", Arch Gynecol Obstet, 263, 142-144 (2000).
 • 2 Oral B, Güney M, Özsoy M, Sönal S, "Placenta accreta associated with a ruptured pregnant rudimentary uterine horn", Arch Gynecol Obstet, 265, 100-102 (2001).
 • 3 Güney M, Ozsoy M, Oral B, Mungan T, Kapucuoğlu N, "Unilateral primary ovarian leiomyoma in adolescent: a case report", Arch Gynecol Obstet., 275(6), 507-510 (2007). Epub 2006 Dec 1.
 • 4 Guney M, Oral B, Demir F, Ozsoy M, Kapucuoglu N, " Mucinous adenocarcinoma arising from the gastrointestinal epithelium in benign cystic teratoma of the ovary--case report", Eur J Gynaecol Oncol., 27(3), 304-306 (2006)
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Oral B, Ertekin K, "Gebelikte noneklamptik ilk epileptik nöbet (Gestasyonel Epilepsi)", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4(3), 33-36 (1997
 • 2 Güney, M., B. Oral, M. Özsoy, F. Demir ve D. Özbaşar, "Nedbesiz uterus rüptürü: 8 olgunun analizi", Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 2(4), 342-346 (2005).
 • 3 Güney, M., B. Oral, M. Özsoy, F. Demir, T. Mungan ve N. Kapucuoğlu, "Primer pelvik kist hidatik", Kadın Doğum Dergisi, 4(2), 847-849 (2006).
 • 4 Güney, M., B. Oral, F. Demir ve D. Özbaşar, "Akardiyak ikiz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi", Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(3), 205-207 (2006).
 • 5 Güney, M., Y. Çavuş, B. Oral ve T. Mungan, "Gebelik luteoması: Bir olgu sunumu", Kadın Doğum Dergisi, 5(1), 981-982 (2006).
 • 6 Güney, M., Y. Çavuş, B. Oral ve T. Mungan, "Plasental koryoanjioma: Olgu sunumu", Kadın Doğum Dergisi, 5(1), 1024-1026 (2006).
 • 7 Erdal Bilen, Murat Yüksel, Hilmi Baha Oral, Seyit Ali Köse,"Antenatal tanı alan mekonyum peritoniti Antenatal diagnosis of meconium peritonitis",SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 105-107 (2014)
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Tüfekçi C, Gedikoğlu V, Girit S, Oral B, "Preterm prematür membran rüptürü ve dekolman plasenta ilişkisi", 7. Jineko-patoloji Kongresi, 12, İstanbul, 1990.
 • 2 Oral B, Bozaykut A, Alkan A, Yıldız F, Kılavuz S, Say A, Dayıcıoğlu V, "Mekonyumlu suları gelen 25 gebede NST bulguları, doğum şekli ve bebeklerin takibi", 9. Jineko-patoloji Kogresi, 82, 46, İstanbul, 1992.
 • 3 Oral B, Alkan A, Api M, Altınkaş K, Dayıcıoğlu V, "Ocak 1980-Nisan 1992 tarihleri arasında hastanemizde tesbit edilen 225 uterus rüptürü olgusunun irdelenmesi", 9. Jineko-patoloji Kongresi, 14, 23, İstanbul 1992.
 • 4 Ertekin KF, Dayıcıoğlu V, Oral B, Altınkaş K, Kılavuz S, Alkan A, "1973-1992 yılları arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde maternal mortalite hızı ve sebepleri", 10. Jineko-patoloji Kongresi, 65, 55, İstanbul, 1993.
 • 5 Zare A, Dayıcıoğlu V, Kılavuz S, Alkan A, Oral B, "Normal ve preeklamptik gebelik olgularında serum Beta-1 Glikoprotein (SP-1) düzeylerinin analizi", 10. Jineko-patoloji Kongresi, 15,30, İstanbul, 1993.
 • 6 Ertekin K, Dayıcıoğlu V, Önal B, Oral B, Altınkaş K, Tandoğan B, Kılavuz S, Alkan A, "Erken gebelik patolojilerinin değerlendirilmesinde transvaginal ultrasonografi ile transabdominal ultrasonografinin karşılaştırılması", 11. Jineko-patoloji Kongresi, 33, 37, İstanbul, 1994.
 • 7 Oral B, Kaya H, Göçen Ç, "Endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde transvaginal ultrasonografinin hassasiyeti", 6. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri 5, Ankara, 1998.
 • 8 Kaya H, Oral B, Dittrich R, "Cloacal exstrophy: prenatal diagnosis before rupture of the cloacal membrane", 7. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 82, 116, Antalya, 1999.
 • 9 Kaya H, Oral B, Dittrich R, Özkaya O, Özbaşar D, "Lipid peroxidation in cord blood at birth: the effects of breech delivery", 7. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 87,118, Antalya, 1999.
 • 10 Oral B, Özbaşar D, Kaya H, Özkaya O, Karcı M, "Vulvar kitlelerin ayırıcı tanısında nadir bir fibroepitelyal polip olgusu", 7. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 46, İstanbul, 2000.
 • 11 Oral B, Kaya H, Perk H, Koşar A, Özbaşar D, "Stress incontinance olgularında Stamey yöntemi ile Tension-Free Vaginal Tape (TVT) yönteminin karşılaştırılması", 2. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 22, İstanbul, 2002.
 • 12 Yıldız M, Oral B, "Endemik florosisli kadınlarda menopozun kemik mineral dansitesine etkisi", XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 44, 57, Samsun, 2003.
 • 13 Güney, M., M. Özsoy, B. Oral, T. Mungan, D. Özbaşar ve N. Karahan. "Endometrial karsinomda preoperatif CA 125 seviyelerinin prognostik faktörler ile ilşkisi", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 14 Güney, M., B. Oral, F. Demir, T. Mungan ve D. Özbaşar. "Emergency peripartum hysterectomy in the lake region of Turkey: Incidence and maternal morbidity", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum 2006.
 • 15 Güney, M., B. Oral, M. Özsoy, F. Demir, T. Mungan ve N. Kapucuoğlu, "Primer pelvik kist hidatik", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 16 Güney, M, B. Oral, T. Mungan ve D Özbaşar, "Göller bölgesinde grand ve yüksek-grand multiparlarda perinatal sonuçlar", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 17 Güney, M., B. Oral, F. Demirci, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Umblikal kordon sarkması: Risk faktörleri ve fetal sonuçlar", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 18 Güney, M., B. Oral, T. Mungan ve D. Özbaşar, "Antepartum, intrapartum, and perinatal outcome of twin pregnancies after in vitro fertilization", Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart, Erzurum, 2006.
 • 19 Güney, M., H. Demirin, B. Oral, M. Özgüner, S.G. Giray ve T. Mungan, "Uterine toxicity and apoptosis in rats induced by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C", 5, Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 20 Guney, M., B. Oral, N. Karahanli, T. Mungan ve M. Akdogan, "The effect of Mentha spicata Labiatae on uterine tissue in rats", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 21 Güney, M., B. Oral, F. Demir ve D. Özbaşar, "Management and outcome of ıntra-abdominal intrauterine devices", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs, 2006.
 • 22 Guney, M., B. Oral, F. Demir, M. Ozsoy ve N. Kapucuoglu, "Mucinous adenocarcinoma arising from the gastrointestinal epithelium in benign cystic teratoma of the ovary--case report", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 23 Guney, M., H. Demirin, B. Oral, M. Özgüner, G. Bayhan ve I. Altuntas, "Ovarian toxicity in rats caused by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi, Sözlü sunum, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 24 Güney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Anesthetic efficacy of intrauterine lidocaine for removal of a "lost" intrauterine device", 5. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi Sözlü sunum, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006.
 • 25 Güney, M., B. Oral, H. Demirin, G. Take, S.G. Giray, N. Delibaş ve T Mungan, "Methidation-induced ovıduct toxicity in rats: Role of vitamins C and E", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM 2006), Sözel Sunum 7-10 Eylül Antalya, 2006.
 • 26 Güney, M., H. Demirin, B. Oral, G. Take, S.G. Giray, N. Delibaş ve T. Mungan. "Protective effects of vitamins E and C against dichlorvos-induced fallopian damage in rats", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM 2006), 7-10 Eylül, Antalya, 2006.
 • 27 Güney, M., B. Oral, T. Mungan, F. Özgüner ve N Karahan, "900Mhz radiofrequency-induced histopathologic changes and oxidative stress in rat endometrium:Protection by vitamins E and C", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM), 7-10 Eylül, Antalya, 2006.
 • 28 Oral. B., M. Güney, T. Mungan, H. Demirin, M. Ozguner, S.G. Giray, G. Take ve I. Altuntas, "Endometrial damage and apoptosis in rats induced by dichlorvos and ameliorating effect of antioxidant vitamins E and C", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM), 7-10 Eylül, Antalya, 2006.
 • 29 Oral B., Güney M, Demirin H, M. Özgüner, G. Take, T. Mungan ve I. Altuntas, "Evaluation of caspase-dependent apoptosis during methyl parathion-induced endometrial damage in rats: Ameliorating effect of Vitamins E and C", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM), 7-10 Eylül, Antalya, 2006.
 • 30 Güney, M., B. Oral, H. Demirin, N. Karahan, T. Mungan ve N. Delibaş, "Protective effects of vitamin C and E against endometrial damage and oxidative stress in fluoride intoxication", 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve Endokrinolojisi ve İnfetrtilite Kongresi (TSRM), 7-10 Eylül, Antalya, 2006.
 • 31 Güney, M., B. Oral, H. Demirin, G. Take, S.G. Giray, I. Altuntas ve T. Mungan, "Fallopian damage induced by organophosphate insecticide methyl parathion, and protective effect ofvitamins Eand C on ultrastructural changes in rats", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII. Geleneksel Eğitim Günleri, 31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 32 Güney, M., B. Oral, G. Bayhan ve T Mungan, "Intrauterine lidocaine infusion for pain relief during saline solution infusion sonohysterography: A randomized controlled trial", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII.. Geleneksel Eğitim Günleri, 31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 33 Güney, M., Oral B, G. Take, S.G. Giray, M. Akdoğan, T. Mungan, "Effect of fluoride intoxication on endometrial apoptosis and lipid peroxidation in rats: Role of vitamins E and C", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII.. Geleneksel Eğitim Günleri, 31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 34 Güney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Anesthetic effect of intrauterine lidocaine plus buccal misoprostol in endometrial biopsy: A randomized controlled trial", Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VII. Geleneksel Eğitim Günleri,31 Ağustos-3 Eylül, Ankara, 2006.
 • 35 Güney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Expression of leukemia inhibitory factor (LIF) during the window of implantation in copper T380A intrauterine device users", "TİVAK 2006" XII. Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, Sözlü sunum, 10-12 Kasım, Ankara, 2006.
 • 36 Güney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Leukaemia inhibitory factor (LIF) is immunohistochemically expressed in tubal ectopic pregnancy. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi 17-21 Ocak, Bursa, 2007.
 • 37 İrez T, Kaleli S, Şentürk L, Oral E, Öçal P, Erel T, Çepni İ, Erol N, Şenol H, Bilir A, Oral B, Budak R, Şahmay S, "Oligospermik ve kriptospermik olgularda sperm seleksiyonunun ICSI sonuçlarına etkisi", 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi P28, 17-20 Nisan, Çeşme, 2008.
 • 38 Çimen T, Erdemoğlu E, Güney M, Oral B, Bayhan G, Mungan M, "Histerektomi sonrası vajinal eversiyon", 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi P116, 15-18 Ocak, Bursa, 2009.
 • 39 Aslan B, Kişioğlu N, Mungan T, Çırağ G, Koçhisarnazik Y, Akgün M, Oral B, "İnfertil ve Fertil Kadınlarda Depresyon Çift Uyumu ve Cinsel Fonksiyonun Karşılaştırılması", 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi PB 173, 14-19 Mayıs, Girne, KKTC, 2009.
 • 40 Meryem YETKİN, Hilmi Baha ORAL, Şengül ŞİŞE,"PRİMER YA DA SEKONDER İNFERTİLİTE TANISI ALMIŞ KADINLARIN HASTANE ANKSİYETE, DEPRESYON VE YEME TUTUMLARININ İNCELENMESİ"2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul, 2015.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Oral B, "Prevention and Treatment of Osteoporosis", The 2nd Congress of the Mediterranean Federation of National Societies of Gynaecology and Obstetrics, Palermo-Italy, 7-10 October, 2004.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yildiz M, Akdogan M, Tamer N, Oral B, "Bone mineral density of the spine and femur in early postmenopausal Turkish women with endemic skeletal fluorosis", 2nd International Congress on Menopause&Osteoporosis, 56, İstanbul, 2002.
 • 2 Yıldız M, Oral B, "The effect of pregnancy and lactation on bone mineral density in fluoride-exposed rats", 6th International Congress of Nuclear Oncology P0103, Çeşme-Turkey, 1-5 May 2004.
 • 3 Yıldız M, Oral B, Bozkurt M, Çobaner A, "Relationship between bone scintigraphy and tumor markers in patients with breast cancer", 6th International Congress of Nuclear Oncology P0130, Çeşme-Turkey, 1-5 May 2004.
 • 4 Okudan B, Akkus S, Oral B, Yildiz M, Suslu H, Ozbek M, Ogut B, "Role of bone scintigraphy and bone mineral density in postmenopausal women with back pain presenting with or without fibromyalgia: preliminary results", Annual Congress of the EANM, P755, Helsinki-Finland, 4-8 September, 2004.
 • 5 Kaya H, Ozkaya O, Sezik M, Oral B, "Evaluation of fertilized oocyte intrafallopian transfer rapidly after intracytoplasmic sperm injection as a first-line assisted reproductive technique treatment", ASRM, P209, Philadelphia, 2004.
 • 6 Guney, M., S. Nasır, B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on the Regression of Endometrial Explants in an Experimental Rat Model", 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, Antalya-Turkey, 20-23 April 2007.
 • 7 Guney, M., B. Oral ve T. Mungan, "Serum lipid peroxidation, and anti-oxidant potential levels in women with hyperemesis gravidarium". 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, Antalya-Turkey, April 20-23, 2007.
 • 8 Guney, M., B. Oral, N. Karahan ve T. Mungan, "Regression of endometrial explants in a rat model of endometriosis treated with melatonin", 7th International Congress of the Turkish-German Gynecological Association", Antalya-Turkey, 16-20 Mayıs 2007.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Doktora/Uzmanlık Tezi. Dr.Tanju Mandal, "İnfertil kadınlarda uterin ve ovarian kan akımının renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 1999.
 • 2 Doktora/Uzmanlık Tezi. Dr.Fuat Demir,"Kronik pelvik ağrıda jinekolojik, ürolojik, psikiyatrik etkenlerin araştırılması: diagnostik laparoskopinin kronik pelvik ağrıdaki yeri", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2006.
 • 3 Doktora/Uzmanlık Tezi. Dr.Müfide Dilek,"Deneysel Rat Menopoz Modelinde Melatonin'in ROS ve NMDA Reseptörleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2009.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Oral B, "Düşükler ve Üreme Sağlığı" Oturum Başkanlığı ve Kongre Danışma Kurulu Üyeliği, 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan, Ankara, 2007.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Oral B, Kongre Sekreter Yardımcılığı, "1. Göller Bölgesi Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Sosyo-Bilimsel Etkinlikleri", 8-11 Nisan, Isparta, 1999.
 • 2 Oral B, "Ürojinekoloji", Kongre Danışma Kurulu Üyeliği, 3. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 21-23 Eylül, İstanbul, 2005.
 • 3 Oral B, "Perinatal Takip", Konuşmacı ve Organizasyon Komitesi Üyeliği, Maternal-Fetal Tıp&Perinatoloji Derneği, Anadolu Çalışma GrubuToplantısı, 4-5 Haziran, Isparta, 2005.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Isparta-Burdur Şubesi Başkanı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Oral B, "Hellp Sendromu Tanı ve Tedavi" Konuşmacı, İstanbul Jinekoloji Derneği Bilimsel Toplantısı, 20 Şubat, İstanbul, 1997.
 • 2 Oral B, "Neden Süt İçmeliyiz?", Süleyman Demirel Üniversitesi Dünya Süt Günü Toplantısı, 21 Mayıs, Isparta, 1999.
 • 3 Oral B, "Prevention and Treatment of Osteoporosis", The 2nd Congress of the Mediterranean Federation of National Societies of Gynaecology and Obstetrics, Palermo-Italy, 7-10 October, 2004.
 • 4 Oral B, "Perinatal Asfiksi, Obstetrisyen Ne Yapabilir?", Konuşmacı, Maternal-Fetal Tıp&Perinatoloji Derneği, Anadolu Çalışma GrubuToplantısı, 4-5 Haziran, Isparta, 2005.
 • 5 Oral B, "Ürojinekoloji V", 5.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 16-21 Mayıs, 2006.
 • 6 Oral B, "Ürojinekoloji" Oturum Başkanlığı, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs, Antalya, 2006
 • 7 Oral B, "Doğum İndüksiyonunda Güncel Yaklaşımlar", Vitalis Sağlık Ürünleri Lokal Toplantısı, 13 Ekim, Isparta, 2006.
 • 8 Oral B, "Düşükler ve Üreme Sağlığı", 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan, Ankara, 2007.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı
 • 2 Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Tıp Fakültesi Dekanlığı, Dönem VI Eğitim Koordinatör Yrd.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu Üyeliği ve Editör Yardımcılığı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Disiplin Kurulu Üyeliği
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu Üyeliği
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • Doktora Tezi
 • 1 Oral B, "Zeynep Kamil Hastanesinde 1980-1989 Yılları Arasında Teşhis ve Tedavi Edilen Uterus Rüptürü Vakalarının Retrospektif Analizi" Uzmanlık/Doktora Tezi, İstanbul, 1990.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • 2 European Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Medical Journal of Süleyman Demirel University (ISSN 1300-7416) (SDÜ Tıp Fak Derg / Med J SDU )
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği
 • 2 Gynecological Endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology Links ISSN: 0951-3590 (Print) 1473-0766 (Electronic)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Medical Journal of Süleyman Demirel University
 • 2 Medical Journal of Süleyman Demirel University
 • 3 Medical Journal of Süleyman Demirel University
 • 4 Medical Journal of Süleyman Demirel University
 • 5 Medical Journal of Süleyman Demirel University
 • 6 Medical Journal of Süleyman Demirel University (ISSN 1300-7416)
 • 7 Medical Journal of Süleyman Demirel University (ISSN 1300-7416)
 • 8 Medical Journal of Süleyman Demirel University (ISSN 1300-7416)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Zeynep Kamil Tıp Bülteni
 • 2 Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi
 • 3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Polikistik over sendromunda Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) düzeylerinin araştırılması, SDÜ. Bilimsel Araştırma Projesi 2006.
VERDİĞİ DERSLER
Geç Gebelik Komplikasyonları
Amenore
Amenore
Gebeliğin Hipertansif Hastalıkları (Preeklampsi ve Eklampsi)
Gebelik ve Diabetes Mellitus
Geç Gebelik Komplikasyonları
III.Trimester Kanamaları
İnfertil Hastanın Değerlendirilmesi
Jinekolojide Laparoskopi ve Histeroskopi
Jinekolojide Lsk ve Histeroskopi
Normal Gebelik ve Doğum
Normal Gebelik ve Doğum
Operatif Doğum
Ovulasyon İndikasyonu
Ovulasyon İndüksiyonu
Perinatal Asfiksi ve Obstetrik Yaklaşım
Polikistik Over Sendromu ve Hirsutismus
prezantasyon anomalileri ve distosiler
puerperium ve postpartum kanamalar
Üçüncü Trimester Kanamaları
Üriner İnkontinans
Yukarı çık