Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Bilgin İÇEL
Adı Soyadı Doç. Dr. Bilgin İÇEL
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Odun Mekaniği Ve Teknoljisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2113970
E-Posta bilginicel@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 10.7.1991
Yüksek Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 12.2.1998
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1.9.2004
İLGİ ALANLARI
Odun mekaniği ve teknolojisi, Odun anatomisi, Görüntü analizi,Ağaç Teknolojisi-Silvikültür ilişkileri,Odunda Tahribatsız muayene
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M. Avcı, B. İçel,’’Ay döngüsünün dikili ağaçlarda su içeriği ve odunlarda böceklenme üzerine etkisi’’, Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 17(1): 20-29, 2016.
 • 2 Ay. N., Güller, B. Artvin Orman İşletme Müdürlüğüne Ait İstif Ve Satış Yerleri nin (Depolar) İncelenmesi,Kafkas Üniv. Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6(1-2),1-10
 • 3 Güller, B., 2002. Yıllık Halka Ölçümleri için Pratik Bir Yöntem Önerisi, SDU Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:1.
 • 4 Güller, B., 2001. Odun Kompozitleri, SDU Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:2
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Güller, B., Korkut, S. 2006, Isıl İşlem Görmüş Ahşap, WOODWORK (Mobilya, Mobilya yan sanayii, mimarlık, dekorasyon ve Araştırma )dergisi, Eylül sayısı
 • 2 Güller, B., 2004. Odun-Odun Dışı Malzeme Kompozitleri, Ahşap Teknik Dergisi, Sayı:5
 • 3 Öktem, E., Güller, B., 1999. Kızılağaç, Orman Mühendisliği Dergisi, 5:21-25
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 H. Fakir, M. Korkmaz, B. Icel, " Medicinal Plants Traditionally Used for Pain" Alleviation in Antalya Province, Turkey314-324, Studies on Ethno-Medicine, ISSN 0973-5070, 2016
 • 2 Yasar,S., Guller,B., Baydar,H., (2010): SUSAM (Sesamum indicum L.), PAMUK (Gossypium hirsitum L.) VE HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) SAPLARINDA KARBONHİDRAT, LİGNİN MİKTARLARI VE BAZI LİF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR,Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 56-66
 • 3 Güller, B.,Fakir, H.,2009. Geniş Yapraklı Ağaçlarda Görüntü Analizi Yöntemi İle Trahe Çapı Ve Birim Alandaki Trahe Sayısının Belirlenmesi,SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 2009/1
 • 4 Fakir, H., Korkmaz, M., Guller, B. 2009. Medicinal Plant Diversity of Western Mediterrenean Region in Turkey,Journal of Applied Biological Science, (2009-2), ISSN: 1307-1130
 • 5 YAŞAR,S., GÜLLER,B.,GÖKTÜRK BAYDAR, N.,(2009) Farklı Asma (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinin Budama Atıklarındaki Lignin, Karbonhidrat Miktarları ve Lif Özellikleri (Lignin, Carbohydrate Content and Fiber Properties of Pruning of Different Grapevine (Vitis vinifera L.) Cultivars),BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ,CİLT: 11, SAYI: 16,71-79
 • 6 Güller, B. Değişik Aralama Derecelerinin Kızılçamda Odun-Su İlişkileri Üzerine Etkisi, SDU Fen Bilimleri Ens. Dergisi, 11-1,29-37.
 • 7 Güller, B., 2005. Görüntü Analizi Yöntemi ile Milimetrekaredeki Traheid Sayısının Belirlenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:1
 • 8 Güller B., Ay N., 2001. Artvin Yöresi Sakallı Kızılağaç [Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.] Odununun Bazı Mekanik Özellikleri, TÜBİTAK Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 25:129-138.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 S. Yaşar, B. Içel,"Alkali Modification on Cotton (Gossypium hirsutum L.) Stalks and its Effect on Properties of Produced Particleboard", Bioresources,11(3),7191-7204, 2016.
 • 2 "Non-destructive determination of spruce lumber wood density using drilling resistance (Resistograph) method
 • 3 Icel, B., Guler, G., Isleyen, O., Beram, A., & Mutlubas, M. (2015). Effects of industrial heat treatment on the properties of spruce and pine woods. BioResources, 10(3), 5159-5173.
 • 4 Guller B., Isik K. Cetinay,S. 2012 Variations in the radial growth and wood density components in relation to cambial age in 30-year-old Pinus brutia Ten. at two test sites, Trees - Structure and Function, Springer
 • 5 Korkmaz, M., Fakir, H., Guller, B., (2011).Consumer preferences for medicinal and aromatic plant products: Surveys of urban consumer and sellers in Western Mediterrenean Region of Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, Vol 5(10): 2054-2063.
 • 6 Guller, B., Isik, K., Cetinay, S."GENETIC VARIATION IN PINUS BRUTIA TEN.: WOOD DENSITY TRAITS".BIORESOURCES, Cilt: 6, No: 4, Sf: 4012-4027, 2011.
 • 7 Güller,B., yasar, S. (2010). Estimation of Pinus brutia Ten. wood density from Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopic bands by Artificial Neural Network (ANN), Scientific Research and Essays Vol. 5 (13), pp. 1765-1769, 4 July, 2010, ISSN 1992-2248
 • 8 Korkut, S., Guller, B., Aytin, A., Kok, M.S., 2009 Turkey's Native Wood Species:Phsical and Mechanical Characterization and Surface Roughness of Rowan (Sorbus aucuparia L.), Wood Research, 54(2), 19-30
 • 9 Korkut,S., Güller, B.Physical and Mechanical Properties of European Hophornbeam (Ostrya carpinifolia Scop.) Wood, Bioresource Technology ,99 (2008),p.4780-4785.
 • 10 Derya Sevim Korkut and Bilgin Guller.The effects of heat treatment on physical properties and surface roughness of red-bud maple (Acer trautvetteri Medw.) wood, BIORESOURCE TECHNOLOGY, 99 (2008) 2846-2851.
 • 11 Guller, B.2007.The effects of thinning treatments on density, MOE, MOR and maximum crushing strength of Pinus brutia Ten. wood.".ANNALS OF FOREST SCIENCE, Cilt: 64, No: 4, Sf: 467-475
 • 12 Korkut,S., Güller, B.Comparison of two drying schedules for European Hophornbeam (Ostrya carpinifolia Scop.) lumber, Drying Tech,Volume 25, Issue 12 December 2007 , pages 1977 - 1984
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güller, B., 2010. Yıllık Halka Ölçümlerinde Görüntü Analizi ve x-ray Yönteminin Karşılaştırılması.III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi,20-22 Mayıs 2010 Artvin. Bildiriler Kitabı Cilt:V Sayfa:1754-1761
 • 2 Güller, B.,Genç, M., Güller,A. 2010. Aralama Müdahalelerinin Odun Özellikleri üzerine etkisi.III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi,20-22 Mayıs 2010 Artvin. Bildiriler Kitabı Cilt:V Sayfa: 1761-1772
 • 3 Güller,B. (2009) Odun Anatomisi Çalışmalarında ve Yıllık Halka Ölçümlerinde Görüntü Analizi Yöntemi, I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Bartın Orman Fakültesi Dergisi Özel sayısı Cilt II Sayfa:359-368, ISSN: 1302-0943
 • 4 Güller, B., Gürlevik N., 2005. Ormancılıkta Uygulanan Aralama Müdahalelerinin Odun Özellikleri Üzerine Etkisi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya
 • 5 Gürlevik N., Güller, B., 2005. Ormancılıkta Gübreleme ve Ülkemiz Açısından Önemi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya
 • 6 Güller, B., 2005. Koruma Altına Alınan Dikili Haldeki Ağaçların İç Kısımlarında Oluşan Çürük ve Boşlukların Termografi Yöntemi ile Belirlenmesi,Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül , Isparta.
 • 7 Güller, B., 2005. Doğu Ladininde Yıllık Halka Genişliği ve Birim Alandaki Traheid Sayısının Görüntü Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon
 • 8 Güller, B., Korkmaz, S., İş Yaşamında Bayan Orman Mühendisleri (Performansları, Sorunları, Mesleki Memnuniyetleri ve Beklentileri), Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acilen Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005 - ANTALYA
 • 9 Sütçü, A., Güller, B., 2001. Eğirdir Bölgesi Geleneksel Ambalaj Sandığı Üretimi ve 2001 Yılı için Talep Tahmini . I. Eğirdir Sempozyumu , Isparta.
 • 10 Öktem, E. Sütçü, A.., Güller, B., 1998. Isparta İli Kereste Endüstrisinin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri . Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu , Isparta
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Güller, B., 1999. Women and Forestry in Turkey, Symposium on Women and Forestry, Norway.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Artvin Mersivan Yöresi Sakallı Kızılağaç [Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.] Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, KTU Fen Bilimleri Enstitüsü, Odun Mekaniği ve Teknolojisi Programı, Trabzon
 • Doktora Tezi
 • 1 Kızılçamda Değişik Silvikültürel Müdahalelerin Odunun Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Odun Mekanigi ve Teknolojisi Programı
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Percin, O., Altunok, M. ,Some physical and mechanical properties of laminated veneer lumber reinforced with carbon fiber using heat-treated beech veneer,Holz als Roh- und Werkstoff · November 2016 DOI: 10.1007/s00107-016-1125-z
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ AĞAÇ MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: İROKO ÖRNEĞİ, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (Y.Lisans Öğrenci adı: Abdullah Beram) (Danışman: Doç.dr. Bilgin İÇEL)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 DETERMINING WOOD DENSITY AND ANNUAL RING PROPERTIES OF STANDING TURKISH RED PINE USING NON-DESTRUCTIVE METHODS
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 COST Action FP1402 "Basis of Structural Timber Design" - from research to standards ” adlı aksiyonda Yönetim Komitesi (Management Committee, MC) üyesi
 • 2 Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Hafif İskeletli Ahşap Konut Yapımı ve Dış Mekan Düzenleme Eğitimi" adlı devam etmekte olan İŞKUR projesinde eğitmen, Proje No:TR 205.01/002/01/37
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kızılçamda (Pinus brutia Ten.) Odun Yoğunluğunun X-ray Densitometre ile Belirlenmesi Kurum: TÜBİTAK -BİDEB- Doktora sonrası araştırma çalışması Başlama-Bitiş Tarihi: 2007-2008 yılları arasında 6 ay süreli-ABD de North Carolina State Univ. de) Projedeki Görevi: Yürütücü (Yönetici)
 • 2 Geniş Yapraklı Ağaçlarda Görüntü Analizi (Image Analysis) Yöntemi ile Trahe Çapı ve Birim Alandaki Trahe Sayısının Belirlenmesi" Proje No 01020-m-05, Destekleyen Kuruluş: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • 3 Kızılçamda Değişik Silvikültürel Müdahalelerin Odunun Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi (2001-2004). Proje No: T/1176, Destekleyen Kuruluş: İstanbul Üniversitesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kızılçamda (Pinus brutia Ten.) Odun Yoğunluğu ve Yıllık Halka Karakterlerinin Genetik Çeşitliliğinin Araştırılması: 29 Yaşındaki Orijin-Döl Denemesi Sonuçları Kurum: TÜBİTAK (106O442) Başlama-Bitiş Tarihi:2006-2009 Projedeki Görevi: Araştırmacı
 • 2 Batı Akdeniz Bölgesinin Odun Dışı Orman Ürünleri Veren Odunsu ve Otsu Bitkileri ve Değerlendirilmesi, Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK, Proje No:104 O 314
 • 3 Batı Akdeniz Bölgesinin Bazı Endemik Çalı Taksonlarının Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Proje No 01019-m-05, Destekleyen Kuruluş: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • 4 Asma (Vitis vinisera L.) çubukları ve budama artıkları ile susam (Sesamum indicum L.), pamuk (Gossypium hirsutum L.) ve haşhaş (Papaver somniferum L.) saplarında polisakkarit, lignin ve lif özellikleri üzerine araştırmalar. Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK,Proje No:104 O 423
 • 5 Çeşitli Ahşap Birleştirmelerinin ve Yapı Elemanlarının Performansları Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ/BAP: 0752-M-03) Başlama-Bitiş Tarihi: 2003-2005 Projedeki Görevi: Araştırmacı
 • 6 Kereste ve Ahşap Kompozitlerinin Hafif İskeletli Konut Yapımında Kullanılması Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ/BAP:2003/040) Başlama-Bitiş Tarihi: 2003-2004 Projedeki Görevi: Araştırmacı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu 8-10 Eylül 2005/Isparta
 • Faydalı model
 • 1 Adı: Çok amaçlı ambalaj Tescil Numarası:2012 03196 (Ulusal Faydalı Model Belge Kararı Verildi:Tescil tarihi:23-2-2015)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Makale Adı: Inter-tracheid and cross-field pitting in compression and opposite wood of Picea abies Makale Kodu: TAR-1008-6 -Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı,2005
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 2 Suyong Huang, Brad Jianhe Wang, Jianxiong Lu, Chunping Dai, Yuancai Lei, Xiaomai Sun (2012)CHARACTERIZING CHANGBAI LARCH THROUGH VENEERING. PART 1: EFFECT OF STAND DENSITY, BioResources Vol:7 Issue:2
 • 3 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 4 BASIC PROPERTIES OF RUBBERWOOD (HEVEA BRASILIENSIS) FROM RRIM 2020 TREE CLONE: THE INFLUENCE OF PLANTING DENSITY, Bioresources
 • 5 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 6 Bioresource Technology
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Songklanakarin Journal of Science and Technology
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Kasım 2009 Cilt 9, No:2 Vol.9
 • 2 WoodArt , Woodwork(Mobilya,Mobilya yan sanayi,Mimarlık, Dekorasyon ve Araştırma Dergileri), Songklanakarin Journal of Science and Technology(expert reviwer, 2008)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 2 Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2005-2007 Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Dekan Yardımcısı 2008-
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Kızılçamda odun yoğunluğunun x-ray densitometri ile belirlenmesi. (Altı ay süreli, North Carolina State Üniversitesi, ABD)
VERDİĞİ DERSLER
Ağaç Malzeme Mekaniği
Ağaç Malzeme Teknolojisi
Ağaç Teknolojisi
Ağaç Teknolojisi-Silvikültür İlişkileri
Ahşap Kurutma Teknolojisi
Ahşap Malzeme Mekaniği
Isıl İşlem Görmüş Ahşap
Kurutma ve Buharlama
Odun Anatomisi
Odun Anatomisi ve Görüntü Analizi
Odun Fiziği
Odunda Tahribatsız Muayene Metodları
Odun-Kompozit Malzemeler
Uzmanlık Alan Dersi I
Yukarı çık