Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Önder SAATÇİ
Adı Soyadı Okutman Önder SAATÇİ
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Ana Bilim Dalı
Telefon 2118148
E-Posta ondersaatci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://ondersaatci.net/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 9.10.1989
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 10.2.1999
Doktora
İLGİ ALANLARI
Irak Türkmenleri dil ve edebiyatı, Deyimler ve atasözleri, etimoloji, Türk lehçeleri
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 “Irak Türkmen Ağızlarında Yemin Sözleri Üzerine”, Kardaşlık, S: 74 (Nisan-Haziran 2017), s. 28-30.
 • 2 “Necdet Yaşar Bayatlı’nın Araştırmalarında Irak Türkmen Ağızları Dil Malzemesi”, Kardeşlik, S: 333-334-335 (Temmuz - Ağustos - Eylül 2017), s. 20- 23.
 • 3 "Ata Terziaşı’nın Tük Diline Son Armağanı: Kerkük Ağzı Türkmanca Sözlük", Kardaşlık, S: 70 (Nisan-Haziran 2016), s. 18-20.
 • 4 “Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yazılanlar”, Türkmeneli, S: 103(Ağustos 2016), s. 12-17.
 • 5 “Nermin Neftçi’nin “Kerkük’te Bulduklarım” Eserinde Kerkük Ağzı Dil Malzemesi”, Kardaşlık, S: 72 (Ekim-Aralık 2016), s. 34-39.
 • 6 "Şakir Sabir Zabit'in Kerkük'te İçtimai Hayat-Folklor- Eserinde Irak Türkmen Türkçesi Dil Malzemesi", Kardaşlık, S: 71 (Temmuz-Eylül 2016), s. 36-40.
 • 7 "İmlamızın Bazı Sorunlarına Çözüm Teklifleri (Spor Medyasından Örneklerle), Dil ve Edebiyat, S: 94 (Ekim 2016), s. 50-53."
 • 8 "Kerkük Ağzındaki Türkmen Türkçesi Unsurları ve "Türkmen" Adı Üzerine Bir Yaklaşım", Kardeşlik, S: 324-325-326 (Ekim-Kasım-Aralık 2016), s. 28-35.
 • 9 "Irak Türkmenlerinden Bir Dilci: İhsan S. Vasfi", Kardaşlık(Nisan-Haziran 2015), S:66, s. 24-27.
 • 10 "Kerkük Hoyrat ve Manilerinde Yurt Sevgisi-2", Kardaşlık, S: 67(Temmuz-Eylül 2015), s. 24-27.
 • 11 "Irak Türkmen Folklorundan Kerkük Ağzına", Kardaşlık, S:65, (Ocak-Mart 2015), s.36-37.
 • 12 "Irak Türkmenlerinden Bir Şair: Esat Naip", Türkmeneli, S: 94(Kasım 2015), s. 17-21.
 • 13 "Irak Türkmen Eğitiminde Türk Dili Öğretiminin Geliştirilmesi Yolunda Teklifler", Kardaşlık, S: 68(Ekim-Aralık 2015), s. 30-33.
 • 14 "Futbol Deyimleri Sözlüğü'nün Eleştirisine Cevaplar", Türk Dili, Mart 2015, S: 759, s. 131-138.
 • 15 "Irak Türkmen Eğitiminde Türk Dili Öğretiminin Geliştirilmesi Yolunda Teklifler", Türkmeneli, S: 95 (Aralık 2015), s. 4-9.
 • 16 “Irak Türkmenlerinden Bir Dilci: İhsan S. Vasfi”, Türkmeneli, S: 91(Ağustos 2015), s. 6-12.
 • 17 “Dünden Bugüne Irak Türkmenlerinin Ana Diliyle Eğitim Meselesi-1”, Türkmeneli, S: 89(Haziran 2015), s. 14-21.
 • 18 “Dünden Bugüne Irak Türkmenlerinin Ana Diliyle Eğitim Meselesi-2”, Türkmeneli, S: 90 (Temmuz 2015), s. 6-11.
 • 19 "Irak Türkmenlerinden Bir Portre: Ata Terzibaşı", Kardaşlık(Ekim-Aralık 2014), Sayı: 64, s. 20-24.
 • 20 "Ata Terzibaşı: Irak'ta Türk Dilinin Yılmaz Bekçisi", Kardeş Kalemler, Mayıs 2013, s. 47-57.
 • 21 "Kerkük Hoyrat ve Manilerinde Millî Duygular-2", Kardaşlık(Nisan-Haziran 2013), Sayı: 58, s. 28-31.
 • 22 "Kerkük Hoyrat ve Manilerinde Yurt Sevgisi-1", Kardaşlık (Ekim-Aralık 2013), Sayı: 60, s. 36-41.
 • 23 "TDK Sözlüklerinde Bayraklar, Diller ve Milletler", Dil ve Edebiyat, Sayı: 54(Haziran 2013), s.42-47.
 • 24 "Irak Türkmen Eğitiminin Kronolojisi", Kardaşlık (Nisan- Haziran 2012), Sayı: 54, s. 16-18.
 • 25 "Kerkük Hoyrat ve Manilerinde Millî Duygular-1", Kardaşlık (Ekim-Aralık 2012), Sayı: 56, s. 36-39.
 • 26 "Özbekistan'dan Kerkük'e Akrabalık ve Hitap Kelimelerimiz", Kardaşlık (Ekim-Aralık 2010), Sayı: 48, s. 44-47.
 • 27 "Kerkük çocuk Oyunları", Kardaşlık (Ocak-Mart 2010), Sayı: 45, s. 46-49.
 • 28 "Divan Edebiyatı ve Biz", Kardaşlık (Nisan-Haziran 2010), S: 46, s. 39-41.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık