Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Murat ÇUHADAR
Adı Soyadı Doç. Dr. Murat ÇUHADAR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462110424
E-Posta muratcuhadar@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM 14.1.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TURİZM 14.9.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TURİZM 29.6.2006
İLGİ ALANLARI
Turizm İşletmeciliği, Turizmde Bilgi Teknolojileri, Turizm Pazarlaması, Turizmde Tahmin, Yapay Zeka (Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, Destek Vektörleri) Uygulamaları, Turizmin Ekonomik Etkileri ve Ölçümü, Konaklama Otomasyon Sistemleri (PMS - Property Management Sytems)
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 GÜL Hüseyin, ALBAYRAK Mehmet, ÇUHADAR Murat, MEYDAN Çetin, ÇAKIR Harun, Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Isparta ve Eğirdir, Üçüncü Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, Eğirdir
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İsmail Kervankıran, Murat Çuhadar, Adile Gül Eryılmaz (2015). "Eğirdir İlçesi’nde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Eğirdir Turizmi İle İlgili Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma." International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO 2015 Conference, 21-23 Mayıs/May 2015 Başkent Öğretmenevi/Başkent Teacher's House, Ankara, Türkiye/Turkey
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Presentation of Eğirdir Vocational School's Tourism & Hotel Administration Program, International Tourism Week - Collaboration Opportunities For Education and Research in Tourism, 15-18 April 2009, Akdeniz University, School of Tourism & Hotel Management, Antalya
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Otel İşletmelerinde Bir Pazarlama Aracı Olarak İnternetin Kullanımı: Antalya İli Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren 3, 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 Turizm Sektöründe Talep Tahmini için Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırmalı Analizi Antalya İlinin Dış Turizm Talebinde Uygulama), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yusuf ÇUHADAR (2017). Konaklama İşletmelerinde Her şey Dahil Sisteminin Yiyecek İçecek Yönetimi Üzerine Etkileri: Bodrum Ve Çevresinde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 2 Mehmet ALTINEL (2016). Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Analizi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • 3 Zeynep GENCER (2016). Otel İşletmelerinde Aşırı İş Yükünün Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Side Ve Belek Bölgelerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2016. Isparta
 • 4 Mehmet ERTEKİN (2010). Turizm Uydu Hesabına Geçiş Sürecinde Turizm İstatistiklerinin Derlenmesinde Karşılaşılan Zorluklar ve Bir Model Önerisi, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlık Tezi, Haziran 2010
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Otel İşletmelerinde İnternetin Bir Pazarlama Aracı Olarak Kullanılma Düzeyinin ve Eğilimlerinin Tespiti ve Bir Uygulama, Antalya İl Sınırları İçindeki 3,4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Çalışma, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 0445
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, 2008 - 2009 (Tamamlandı)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu) Düzenleme Kurulu Üyeliği. 22-25 Mayıs 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 2 International Joint Robotics Competition and Workshop 2009 (IJRCW 2009), May 2009, Isparta, Turkey. Local Organizing Comittee Membership
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Erciyes Üniversitesi - Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, 26 - 30 Mayıs 2010, Kapadokya Dedeman Oteli, Nevşehir
 • 2 YÖK - Süleyman Demirel Üniversitesi, V.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Organizasyon Komitesi Üyeliği, 1-4 Aralık 2010, Isparta
 • 3 Üçüncü Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 17-19 Ekim 2008
 • 4 Üçüncü Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 17-19 Ekim 2008
 • 5 Üçüncü Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 17-19 Ekim 2008
 • 6 İkinci Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 9-12 Kasım 2006, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi - Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Eğirdir
 • 7 İkinci Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, AnatoliaTurizm Araştırmaları Dergisi - Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 9-12 Kasım 2006, Eğirdir
 • 8 Birinci Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyeliği Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Programı, 17-19 Eylül 1998 Eğirdir / Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta'da Turizm, Turizm Potansiyeli ve Yatırımları konulu panelde moderatör, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 18.04.2012. Isparta.
 • 2 Turizm Sektörü Konulu Kanal 32 Televizyonu, Anahtar Programında Isparta Turizm Derneği Başkanı Fevzi Özdemi ile Birlikte. 12.12 2012
 • 3 III. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, "Akademik Disiplin Olarak Turizmin Konumu" Anadolu Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi İşbirliği ile, 21 -24 Nisan 2011, Hilton Dalaman Resort & SPA Hotel, Dalaman
 • 4 Increasing Quality of Internationalization, "Be not afraid of growing slowly, be afraid of standing still" International School of Law and Business, International Week, 9-13 May 2011, Vilnius-LT.
 • 5 Turizm Haftası Konulu Söyleşi (İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah KILIÇ ile birlikte), Süleyman Demirel Üniversitesi, Radyo ve Televizyon Merkezi, 12.04.2010
 • 6 II. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 22 -25 Nisan 2010, Lykia World Hotel, Ölüdeniz - Fethiye
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 4. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, En İyi Doktora Tezi Ödülü, İstanbul Teknik Üniversitesi - Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 23-27 Nisan 2008, Belek, Antalya
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı Kapak Tasarımı, 17-19 Ekim 2008, Eğirdir - Davras
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Önbüro Yönetimi, Lisans Yayıncılık,İstanbul, 2010 (ISBN:978-605-4350-03-2)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Üçüncü Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı Editörlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Ekim 2008
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Recreation and Tourism Research
 • 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • 3 İşletme Araştırmaları Dergisi / Journal of Business Research-Turk Cilt: 8, Sayı: 4.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 6 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • 7 Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • 8 İş ve İnsan Dergisi (The Journal of Human and Work) 2016
 • 9 İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research - Türk). Cilt: 8, Sayı: 3
 • 10 Business and Economics Research Journal
 • 11 Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR)
 • 12 University of Mauritius Research Journal
 • 13 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği.
 • 14 Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği.
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 16 Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği.
 • 17 E-Journal of New World Sciences Academy (Uluslararası Hakemli E-Dergi) Social Sciences ISSN: 1308 7444 (Article Number: 3C0021)
 • 18 E-Journal of New World Sciences Academy (Uluslararası Hakemli E-Dergi) Social Sciences ISSN: 1308 7444 (Article Number: 3C0020)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2587-0890)
 • 2 Ebru İçigen (2016). Osmanlı Döneminde 1840-1923 Yılları Arasında Modern Anlamda Otel İşletmelerinin Gelişimi Üzerine Nitel Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Araştırma Projesi Hakemliği, Proje No: 1901
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi. Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu. Müdür Yardımcılığı.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Otel , Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Proğramı, Staj ve Uygulama Komisyonu Başkanlığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları, AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Koordinatörlüğü
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Mezuniyet Komisyonu Başkanlığı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyeliği (2007-2008)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Kütüphane Komisyonu Başkanlığı
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Proğramı, Mezuniyet Komisyonu Başkanlığı
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Proğramı, Staj Komisyonu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Turizm Akademisyenleri Derneği Isparta İl Temsilciliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu İşbirliğinde Turizm Haftası (15-22 Nisan) Etkinlikleri Düzenleme Komitesi Üyeliği, Nisan 2010
 • 2 Kültür ve Turizm Bakanlığı - Isparta Valiliği, Isparta Turizmini Geliştirme Çalıştayı, 13 Kasım 2008, Isparta
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları
Genel Turizm
Genel Turizm Bilgisi
İstatistik
Konaklama İşletmeciliği ve Yönetimi
Mesleki Yabancı Dil 1
Mesleki Yabancı Dil 2
Modelleme ve Tahmin
Otel İşletmeciliği
Önbüro İşlemleri
Önbüro ve Kat Hizmetleri Otomasyonu I
Önbüro ve Kat Hizmetleri Otomasyonu II
Önbüro Yönetimi
Önbüro Yönetiminde Çağdaş Yönelimler
Turizm Ekonomisi
Turizm İşletmelerinde Elektronik Ticaret
Turizm Pazarlaması
Turizm Tesislerinde Uygulamalar I
Turizm Tesislerinde Uygulamalar II
Turizmde Bilgi Teknolojileri
Uluslararası Turizm
Yukarı çık