Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM
Adı Soyadı Doç. Dr. Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ortodonti Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta aynursaglam@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - 17.9.1990
Yüksek Lisans
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ORTODONTİ 18.6.1996
İLGİ ALANLARI
Erişkinlerde Ortodontik Tedavi Sefalometrik Analiz Karışık Dişlenmedeki Ortodontik Tedavi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şahin Sağlam A.M., Karayılmaz, H., Kaya, S., Yorgancıgil, B., 2002 Batı Akdeniz Bölgesindeki Genç Erişkinlerde Ortodontik Tedavi Öncesi Oral Candida insidansının Cinsiyet ve İlleri Göre Dağılımı. Türk Ortodonti Dergisi, Sayı 15(3).
 • 2 Bozkurt FY., Şahin Sağlam AM. 2000. Birinci küçük azı çekimli ve çekimsiz sabit ortodontik tedavi gören bireylerin peiodontal durumları.Türk Ortodonti Dergisi. 13(3);158-163.
 • 3 Şahin Sağlam A.M.,1999. The effect of Activator treatment on Class II Division 1 Malocclusions: A cephalometric investigation. Journal of Israil Dental Association 16:4:6-13.
 • 4 Şahin Sağlam A.M., 1998. Çekimli sınıf II bölüm 1 malokluzyonlu bireylerde Edgewise tekniği ile meydana gelen sefalometrik değişikliklerin incelenmesi. Türk Ortodonti Dergisi, 11,112-121.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Saglam A.M., Baysal V., Ceylan A.M. 2004 Nickel and cobalt hypersensitivity reaction before and after orthodontic therapy in children. J Contemp Dent Pract. 15;5(4):79-90.
 • 2 Sahin Saglam A.M, Gazilerli U., 2002. The relationship between dental and skeletal maturity. J Orofac Orthop. Nov;63(6):454-62.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kırzıoğlu Z, Şahin Sağlam AM, Şimşek S. 2005, Occlusal Disharmonies of Primary Dentition in a High and Low Fluoride Area of Turkey. Fluoride, 38(1):57-64
 • 2 Şahin Saglam AM, Sarikaya N., 2004. Evaluation of infection-control practices by orthodontists in Turkey.Quintessence Int.Jan;35(1):61-6.
 • 3 Saglam A.M., Ozbaran H.M., Saglam A.A. 2004. A comparison of mesio-distal crown dimensions of the permanent teeth in subjects with and without fluorosis. Eur J Orthod. Jun;26(3):279-81.
 • 4 Saglam A.M., Sarikaya N. 2004 Evaluation of infection-control practices by orthodontists in Turkey. Quintessence Int. 35(1):61-6.
 • 5 Şahin Sağlam A.M., 2003 The condylar asymmetry measurements in different skeletal patterns. J Oral Rehabil.Jul;30(7):738-42.
 • 6 Sahin Saglam A.M., 2002. Holdaway measurement norms in Turkish adults. Quintessence Int. Nov-Dec;33(10):757-62.
 • 7 Şahin Sağlam A.M., Gazilerli Ü., 2001 Analysis of Holdaway soft-tissue measurements in children between 9 and 12 years of age. European Journal of Orthodontics 2, 67-78.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Şahin Sağlam A.M., Baysal V., Ceylan A.M. 2002 Nickel and cobalt hypersensitivity reaction before and after orthodontic therapy.European Journal of Orthodontics 24(5):587.
 • 2 Şahin Sağlam A.M., Uydaş Şenışık N.E.2002 Head posture and upper airway morphology in adult males and females. European Journal of Orthodontics 24(5):588.
 • 3 Kırzıoğlu Z., Şahin Sağlam AM., Şimşek S. 2002 Occlusal disharmonies in the primary dentitions in children living in are as with high and low fluoride.. European Journal of Orthodontics 24(5):568.
 • 4 Sahin Saglam A.M. 2001 Holdaway measurement norms in Turkish adults.European Journal of Orthodontics.23-5):631.
 • 5 Şahin Sağlam A.M. Uydaş N.E. 2001 Head posture and hyoid bone position in adults females and males. European Journal of Orthodontics.23-5):631.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ceylan İ., Şahin AM. 1996. Vak'a Raporu: Karışık dişlenme döneminde sınıf II bölüm 1 malokluzyonlarının 2X4 teknikle tedavisi. Türk Ortodonti Dergisi 9: 263-269.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bozkurt FY., Şahin Sağlam AM. 2000. Sabit ortodontik tedavi gören birinci premolar çekimli ve çekimsiz bireylerin periodontal durumları. Türk Periodontoloji Derneği 30.Bilimsel Kongresi Antalya. 55.
 • 2 Ceylan İ., Şahin AM.1995. Vak'a Raporu: Karışık dişlenme döneminde sınıf II bölüm 1 malokluzyonlarının 2X4 teknikle tedavisi.Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Koruyucu Dişhekimliği Kongresinde tebliğ edilmiştir. ERZURUM.21.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özgüner M., Şahin Sağlam AM., Kırzıoğlu Z., Özçelik N., Yücetürk Bilgin Z., Karayılmaz H., Uz H., Yılmaz H. R., Köylü H. The histopathological effects of vitamin E on tongue mucosa of strepzotocin (STZ) induced diabatic rats. Biomed 2004 11.ınternational Biomedical Science and Technology Days. September 6-10. 2004
 • 2 Şahin Sağlam A.M., Telek F. Erişkin Türklerde McNamara Normları. 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 3-6 Ekim 2004
 • 3 Şahin Sağlam A.M., Atilla A.O. 13 ile 16 yaş arasındaki normal okluzyonlu çocuklarda Pancherz ölçümleri. 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 3-6 Ekim 2004
 • 4 Şahin Sağlam A.M., Göyenç Y.B., Gazilerli Ü. Bozok E. Noderval açısı ve dentoskeletal ölçümler arası ilişki. 9.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi 3-6 Ekim 2004
 • 5 Sahin Saglam A.M., Göyenç Y. Aksoy A. Corelation of vertical dimention with antegonial and ramus notch of different ages. 9 th Congress of the Balkan Stomatological Society. Ohri, 13-16 May.
 • 6 Sahin Sağlam A.M., Göyenç Y. Correlation Of Antegonial And Ramus Notch Of Adults With Different Angle Classification.9 th Congress of the Balkan Stomatological Society. Ohri, 13-16 May.
 • 7 Sağlam A.A., Şahin Sağlam A.M., Gültekin F. 2003 Sabit ortodontik tedavi öncesi ve sonrası stimülasyonsuz total salyadaki glukoz konsantrasyonu. 11.Uluslararası Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Kongresi, Antalya/Kemer, Haziran.
 • 8 Şahin Sağlam A.M., Ceylan İ. 2003. A cephalometric study of class II, division 1 with treatment using differntial v bends. 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Türk Ortodonti Derneği, Konya, Ekim 2003
 • 9 Şahin Sağlam AM., Gazilerli Ü., Bozok E. 2003. Norderval reconsideration in children with normal occlusion aged between 13 and 16 years. 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Türk Ortodonti Derneği, Konya.
 • 10 Şahin Sağlam A.M., Sarıkaya N. 2003. Evaluation of infection-control practices by orthodontists in Turkey. 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, Ekim
 • 11 Şahin Sağlam A.M., Baysal V., Ceylan A.M.2002 Nickel and cobalt hypersensitivity reaction before and after orthodontic therapy" 78. European Orthodontic Congress, Sorrento/İtalya, Haziran 2002.187.
 • 12 Kırzıoğlu Z., Şahin Sağlam A.M., Şimşek S. 2002 Occlusal disharmonies in the primary dentitions in children living in are as with high and low fluoride" 78. European Orthodontic Congress, Sorrento/İtalya, Haziran.120.
 • 13 Şahin Sağlam A.M., Uydaş Şenışık N.E., Head posture and upper airway morphology in adult males and females. 78. European Orthodontic Congress, Sorrento/İtalya, Haziran 2002.120.
 • 14 Şahin Sağlam A.M., Karayılmaz H., Kaya S. 2002. Uzun süre hareketli ortodontik aparey kullanan genç erişkinlerde candida insidansı. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi (5-8 Eylül 2002, Konya).
 • 15 Sahin Saglam A.M. 2001 Holdaway measurement norms in Turkish adults.77. European Orthodontic Congress, Gent/Belgium.June 19-23) 228.
 • 16 Şahin Sağlam A.M.Uydaş N.E. 2001 Head posture and hyoid bone position in adults females and males. 77. European Orthodontic Congress, (Gent/Belgium.June 19-23)
 • 17 Şahin Sağlam A M. 1999 The condylar asymmetry measurements in different skeletal patterns IV. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu Türk Ortodonti Derneği. Shereton Ankara.
 • 18 Şahin Sağlam A.M. 1998. Çekimli sınıf II Bölüm 1 malokluzyonlu bireylerde edgewise tekniği ile meydana gelen sefalometrik değişikliklerin incelenmesi. Türk Ortodonti Derneği, VI. Uluslar arası Ortodonti Kongresi. İstanbul. 83.
 • 19 Sağlam A.M. Gazilerli Ü.1994 El-bilek bölgesi ile diş köklerindeki kireçleşme aşamalarının karşılaştırılması. Türk Ortodonti Derneği, VI. Uluslar arası Ortodonti IV. Bilimsel Kongresi, Manavgat Antalya. 52.
 • 20 Şahin A.M., Gazilerli Ü. 1992.,Dokuz ve oınbir yaşlar arasındaki çocuklarda Holdaway yumuşak doku ölçümlerinin incelenmesi. Türk Ortodonti Derneği, VI. Uluslar arası Ortodonti III. Bilimsel Kongresi Balçova İzmir.41.
 • Doktora Tezi
 • 1 Sağlam AM. Atatürk Üniversitesi öğrencilerinde ortognatik cerrahi normları.(Danışman: Prof.Dr. Ümit GAZİLERLİ) Erzurum.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 İskeletsel Sınıf III Anomalili ve Normal Bireylerde Sefalometrik, Dermatoglifik ve Sitogenetik Bir İnceleme
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Ağız Diş Sağlığı Panelinde -Ortodontide tedavi gerekliliği konulu konferans-
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tübitak Uluslararsı bilimsel yayınları teşvik programı
 • 2 Isparta yükseköğretim Vakfı uluslar arası bilimsel yayınları Destek Programı.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Orthodontic Sociaty
 • 2 Türk Ortodonti Derneği
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Ortodonti 3. Sınıf
Ortodonti 4. Sınıf
Ortodonti ve Sefalometri
Steiner ve Enlow Analizi
Yukarı çık