Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Bekir GÖVDERE
Adı Soyadı Prof. Dr. Bekir GÖVDERE
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110404
E-Posta bekirgovdere@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/bekirgovdere
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 10.7.1996
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 30.9.1998
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 13.3.2003
İLGİ ALANLARI
yabancı yatırımlar, yeni keynezyen iktisat okulu, dış ticaret makro ekonomi kalkınma iktisadı davranışsal İktisat
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye ÖrneklemindeEşbütünleşme Analizi
 • 2 Durgun, A. ve B. Gövdere, (2011), "2008 Küresel Krizinin Antalya Konaklama İşletmelerine Etkileri Üzerine Bir Analiz", Uludağ Üniv. İİBF Dergisi, Cilt: XXX, Sayı 1, ss.139-159
 • 3 Ramazanoğlu G., İ. Acar ve B. Gövdere, "Yeni Kriz Enerji Krizi Mi?" Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2009
 • 4 Gövdere, B. (2009), "Global Hizmet Lokasyon Endeksi ve Türkiye", Banka ve Ekonomik Yorumlar Sayı: 530, Nisan 2009,
 • 5 B. Gövdere ve L. Kösekahyaoğlu, "Atatürk ve 1933 Üniversite Reformu" SDÜ, FEF Dergisi, 2006
 • 6 Çin: Washington Uzlaşmasından Beijing Uzlaşmasına
 • 7 Isparta Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri, SDÜ, SBE Dergisi, 2005
 • 8 Öztürk, S. ve B. GÖVDERE, Para Kurulu Yaklaşımı ve Bulgaristan Deneyimi, İ.İ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ekim 2004
 • 9 "Türkiye'nin İhracatının Mekansal Dağılımı", Gazi Üniversitesi Turizm Dergisi, 2004
 • 10 Bulgaristan'daki Doğrudan Yabancı Yatırımlar" (Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi'nde Yayınlanmak Üzere Kabul Edilmiştir.)
 • 11 Bulgaristan'daki Türk yatırımları, (Özel Kültür Üniversitesi İİBD dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilmiştir)
 • 12 Küreselleşme, Teknoloji ve Ticaret İle İşsizlik Arasındaki İlişkiye Eleştirel Bir Yaklaşım", İktisat Dergisi, S. 416, Ağustos 2001.
 • 13 "THE SHARE OF FOREIGN INVESTMENT IN THE INSURANCE SECTOR AND REASONS FOR THE INCREASE"
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "2008 Nobel Ekonomi Ödülü" TMSF Çatı Dergisi Yıl: 4, Sayı:20, Ocak-Şubat-Mart 2009
 • 2 "Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası", TMSF Çatı Dergisi Sayı:18, Temmuz-Ağustos-Eylül.
 • 3 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicilerinin Günümüzdeki Geçerliliği, Dış Ticaret Dergisi, Sayı.28, Nisan 2003.
 • 4 Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Yapısı Üzerine Bir Araştırma" Dış Ticaret Dergisi, Sayı.12, Yıl.4, Ocak 1999.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Bölgesel Gelişme Stratejileri İçin Bir Perspektif: Yerel Bilgi Ağbağları Yaklaşımı" 12. Ulusal İktisat Sempozyumu, 11-12 Ekim 2004, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ramazanoğlu G., İ. Acar ve B. Gövdere, "Yeni Kriz Enerji Krizi Mi?" Uluslararası Davras Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 24-27 Eylül 2009
 • 2 Ücretler, Sermaye Birikimi ve İç Pazar Büyüklüğünün Türkiye-Avrupa Birliği Ticaretine Etkisi: Sektörel Bir Analiz
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜRKİYE-AVRUPA BİLİRĞİ SEKTÖREL REKABET GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI, 2009
 • 2 Isparta Valiliği ile SDÜ'nün Birlikte yürüttüğü Isparta İl gelişim Planı'nda "Turizm Komisyonu"
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Isparta İli Ekonomik Gelişmesinde Ana Strateji Ne Olmalı", Isparta İli Ekonomik Gelişmesi Semineri, İAV- Isparta Valiliği, 16 Nisan 2010.
 • 2 Son Gelişmeler Işığında AB-Türkiye İlişkileri, Gönen Meslek Yüksek Okulu.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ İİBF Dergisi editör yardımcılığı
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 3 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 4 Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 5 Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • Rektörlük
 • 1 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Farabi Programı İİBF Koordinatörlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 İİBF Dekan yardımclığı
 • 2 Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • 3 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 4 İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği 2014-ekim 2015
 • 2 İletişim Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014- ekim 2015
 • 3 İİBF, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 4 Hukuk Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 5 Hukuk Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ'nün norm kadro çalışmasında komisyon üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 TMSF Çatı Dergisi- Danışma Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntemleri
Büyüme Teorisi
Dış Ticaret Politikaları
Gümrük Mevzuatı I
Gümrük mevzuatı II
Gümrük mevzuatı I-II
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
İktisadi Düşünceler Tarihi
İktisat Teorisinin Evrimi
İleri Makro Ekonomi
İleri Makro Ekonomi Teorisi
İleri Makro Ekonomik Analiz
İleri makro Ekonomik Analize Giriş
İleri Makro İktisat I
İleri Makro İktisat II
Kalkınma İktisadı
Makro İktisat I
Makro İktisat II
Milenyum kalkınma amaçları
Para Teori ve Politikası II
Türkiye ve AB ekonomik ilişkileri
Türkiye-AB İlişkileri
Türkiye'nin Güncel İktisadi Sorunları
Uluslararası finans
Uluslararası İktisat I
Uluslararası İktisat II
Uluslararası Ticarette Dış Ticaret İşlemleri-I
Uluslararsı İktisat I
Yukarı çık