Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Fatma Yeşim KIRZIOĞLU
Adı Soyadı Prof. Dr. Fatma Yeşim KIRZIOĞLU
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 32498797
E-Posta yesimkirzioglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR. 20.7.1987
Yüksek Lisans
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PERİODONTOLOJİ (DR) 21.2.1994
İLGİ ALANLARI
Oksidatif Stres periodontal hastalık sistemik hastalık ilişkisi Mukogingival cerrahi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 'Tekrarlı oral hijyen motivasyon yöntemlerinin sabit ortodontik tedavi gören adölesanların plak ve inflamasyon belirteçleri üzerine etkisi'. Zuhal Yetkin Ay, M. Özgür Sayın, Yener Özat, Tuba Sert, F. Yeşim Kırzıoğlu.SDÜ Sağlık Blimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 2011, 2(1): 16-24.
 • 2 'Kalay Florid Ve Sodyum Heksametafosfat İçeren Bir Diş Macununun Plak İndeksi Ve Gingival İndeks Üzerine Etkisinin İncelenmesi'. Zuhal Yetkin Ay, Özlem Fentoğlu, Memduha Tözüm, Umut Yiğit, Ersin Uskun, F. Yeşim Kırzıoğlu. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011; 21(2):1-4
 • 3 Yılmaz G, Fentoğlu Ö, Kırzıoğlu FY. ''Dişeti estetiğinde kök kapama teknikleri'' SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2011; 2(2):112-124.
 • 4 Obstrüktif uyku apne sendromu periodontitisle ilişkili midir? Öztürk Tonguç M, Erdek Y, Öztürk Ö, Kırzıoğlu FY.Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2010 vol 3
 • 5 Papillon-Lefevre sendromlu bir olgunun 5 yıllık klinik takibi ve mutasyonel analizi. Öztürk Tonguç M, Küçükeşmen Ç, Şahin Calapoğlu N, Soyöz M, Kırzıoğlu FY. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi dergisi 2010; cilt 19 (1): 93-98
 • 6 Periodontitisli Hiperlipidemili Bireylerde Periodontal Tedavinin Salya Laktoferrin Seviyeleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Fentoğlu Ö, Yılmaz G, Koçak H, Sütçü R, Kırzıoğlu FY. SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s:1-11, 2010.
 • 7 Obezite ve periodontal hastalık ilişkisi. Yılmaz G, Fentoğlu Ö, Özdem M, Kırzıoğlu FY.SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s:108-118, 2010.
 • 8 Antioksidan Vitaminlerin Periodontal Sağlıktaki Rolü. Doğan B, Yılmaz G, Fentoğlu Ö, Kırzıoğlu FY.SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s:133-141, 2010.
 • 9 Periodontal Hastalıklı ve Hiperlipidemili Bireylerde Salya Malondialdehit, Süperokist Dismutaz, Glutatyon, ve Glutatyon Peroksidaz Seviyelerinin Değerlendirilmesi. Fentoğlu Ö, Koçak H, Sütçü R, Kırzıoğlu FY.SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s:69-81, 2010.
 • 10 Isparta ve Burdur'da Çalışan Serbest Dişhekimlerinin Klinik Periodontal Bilgileri Üzerine Bir Anket Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 12(1): 17-26. Baş T., Yetkin Z., Bozkurt F.Y..
 • 11 Yetiştirme Yurdunda Kalan 12-16 Yaş Grubu Bireylerde Ağız Sağlığı Bulguları. Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2005; 8(1): 31-37 Bozkurt F.Y., Öztürk M..
 • 12 Dişhekimliğinde Anksiyete Kontrolü. Yetkin Z., Erdek Y., Kılınç G., Bozkurt F.Y.. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi 2005 (Nisan-Haziran); 25: 1-6.
 • 13 Aile ve Öğretmenlere Verilen Oral Hijyen Eğitiminin Mental Engelli Çocukların Ağız Sağlığı Durumu Üzerindeki Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 12(3): 17-22. Yetkin Ay Z., Eroğlu E., Türkaslan S., Bozkurt F.Y., Yılmaz H.R..
 • 14 Periodontal Rejenerasyonda Yeni Bir Yaklaşım: Trombositten Zengin Plazma. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2005;8(2)119-127. Öztürk M., Bozkurt F.Y..
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Dental Korku Düzeyinin İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2005;8(1):12-18. Yetkin Z., Erdek Y., Öztürk M., Kılınç G., Bozkurt F.Y..
 • 16 Dişhekimliği Öğrencilerinde Sigara Kullanımının Periodontal Sağlığa Etkisi. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2004; 31(2): 115-122. Bozkurt F.Y., Fentoğlu Ö..
 • 17 Dört Farklı Diş Macununun Antiplak Aktivitesinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2003;4(1): 22-28. Bozkurt F.Y., Yetkin Z.
 • 18 Isparta İl Merkezi ve Kırsalında Yaşayan Adolesanlarda Ağız Bulgularının Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi 2002; 8: 25-30. Bozkurt FY., Fentoğlu Ö, Kıran M..
 • 19 Periodontolojide Lokal Salım Sistemleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2002; 2(3): 107-119. Yetkin Z., Bozkurt FY..
 • 20 Hızlı İlerleyen Periodontitis ile Erişkin Periodontitisli Hastalarda Dişeti Oluğu Sıvısında İnterlökin-6 Düzeyinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2001; 25 (1): 33-38. Bulut Ş., Özkavaf A., Bozkurt Y., Ersoy F..
 • 21 Florozisin Periodontal Duruma Etkilerinin Klinik Olarak İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2000; 27 (2): 215-225. Bozkurt F.Y., Gürsel M., Erdemir E., Fentoğlu Ö., Kıran M., Güngör İ..
 • 22 Miyofasiyal Ağrı Disfonksiyon Sendromlu ve Fibromiyaljili Hastaların Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi 2000; 6: 79-85. Sağlam A.A., Bozkurt F.Y. , Akkuş S..
 • 23 Sabit Ortodontik Tedavi Gören Birinci Premolar Çekimli ve Çekimsiz Bireylerin Periodontal Durumları. Türk Ortodonti Dergisi 2000; 13(3): 158-163. Bozkurt F.Y., Şahin Sağlam A.M..
 • 24 Köpeklerde Deneysel Tip II Furkasyon Defektlerinin Tedavisinde Alloplastik Greft Materyali ve/veya Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Uygulamalarının Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1997; 21 (2): 3-11. Kantarcı H., Akdoğanlı T., Bozkurt F.Y., Polat Y., Şengün D., Eratalay K..
 • 25 Hemodiyalize Giren Hastalarda Serum IgG, IgM, IgA, Salya sIgA Düzeyleri ve Klinik Periodontal Bulgular. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1997; 24 (1-2-3): 37-42. Bozkurt F.Y., Berker E..
 • 26 Köpeklerde Lokalize Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Bağ Dokusu ve Periost Grefti Tekniklerinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1997; 24 (1-2-3): 49-55. Akdoğanlı T., Berberoğlu A., Bozkurt F.Y. .
 • 27 Değişik Mukogingival Cerrahi Yöntemlerin Postoperatif Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1996; 20 (1): 48-55. Bozkurt F.Y., Akalın F.Y., Şengün D., Bulut Ş., Yamalık N., Eratalay K., Etikan İ..
 • 28 Lokalize Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Bağ Dokusu ve Periost Grefti Tekniklerinin Klinik Olarak Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1996; 20 (2): 73-77. Bozkurt F.Y., Kantarcı H., Berberoğlu A., Şengün D..
 • 29 Cyclosporine-A Kullanan Hastalarda Dişeti Büyümesi, Serum IgG, IgM, IgA ve Salya sIgA Düzeyleri ve Klinik Bulguların Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1996; 20 (2): 86-91. Bozkurt F.Y., Berker E., Velidedeoğlu E..
 • 30 Phenytoin ve Cyclosporin-A Kullanan Hastalarda Salya ve Serum IgA ile Dişeti Hidroksiprolin Düzeyleri ve Aralarındaki Korelasyonlar. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1995; 22 (3): 249-256. Akalın F.A., Bozkurt F.Y., Şengün D., Berker E., Renda N., Kalfa Z..
 • 31 Juvenil ve Hızlı İlerleyen Periodontitisli Hastaların Dişeti Cep Sıvısında Tümör Nekrosis Faktör-alfa Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1994; 18 (1-4): 42-45. Berker E., Bozkurt F.Y., Bulut Ş., Ersoy F., Eratalay K..
 • 32 Dişeti Çekilmeleri Tedavisinde Kök Yüzeyini Kapatarak Uygulanan Serbest Dişeti ve Bağ Dokusu Greft Tekniklerinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1994; 18 (1-4): 79-83. Akalın F.A., Bozkurt F.Y., Şengün D., Bulut Ş., Eratalay K..
 • 33 Lokalize Dişeti Çekilmesinin Tedavisinde Serbest Dişeti Grefti+Koronale Repozisyone Flep ve Bağ Dokusu Grefti Tekniklerinin Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1994; 18 (1-4): 103-107. Bozkurt F.Y., Şengün D., Bulut Ş., Yamalık N.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ailesel Akdeniz Ateşi, Amiloidoz ve Periodontal Hastalıkta R202Q ve M694V Mutasyonları Birlikteliği mi Rol Oynuyor?' Mayıs 2016, Hilton Otel İzmir
 • 2 Ailesel akdeniz ateşi, amiloidoz ve periodontal hastalık ilişkisinde amiloid ilişkili gen mutasyonlarının değerlendirilmesi. Fentoğlu Ö, Dinç G, Doğru A, Kırzıoğlu FY, Bağcı Ö. 12-14 Kasım 2015, 45. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi ve 25. Sempozyumu, Ankara, SS-019.
 • 3 Ay ZY, Sütçü R, Koçak H, Kırzıoğlu FY.Agresif periodontitiste serum leptin ve leptin reseptör düzeylerinin pro- ve anti-inflamatuar sitokinlerle oransal ilişkisinin incelenmesi: pilot çalışma. 14-16 Mayıs 2010. TPD 40. Bilimsel Kongresi, İzmir.
 • 4 Ay ZY, Öngüç G,Sert T, Kumbul Doğuç D, Sütçü R, Kulaç E, Kırzıoğlu FY. Tüm Kadranlara Tek aşamalı Uygulanan Kök Düzleştirmesi ve Dezenfeksiyon İşleminin Serum ve Salya 8OHdg ve F2 İzoprostan Düzeylerine Etkisi: Ön Bulgular. 14-16 Mayıs 2010. TPD 40. Bilimsel Kongresi, İzmir.
 • 5 Yetkin Ay Z, Sayin MÖ, Özat Y, Sert T, Kırzıoğlu FY. Tekrarlı oral hijyen motivasyon yöntemlerinin sabit ortodontik tedavi gören adölesanlara etkisinin araştırılması. 14-16 Mayıs 2010. TPD 4O. Bilimsel Kongresi, İzmir.
 • 6 Kronik periodontitisin mandibuler kemik yoğunluğu üzerine etkisinin incelenmesi. Öztürk Tonguç M, Büyükkaplan UŞ. Fentoğlu Ö, Gümüş BA, Çerçi SS, Kırzıoğlu FY. Türk Periodontoloji Deneği 40. Bilimsel Kongresi 14-16 Mayıs 2010, İzmir
 • 7 Romatoid artritli ve kronik periodontitisli hastalarda RANKL, OPG, INF-γ düzeylerinin incelenmesi. Z. Yetkin Ay, G. Yılmaz, M. Özdem, B. Mermi Ceyhan, R. Sütçü, E. Tunç, E. Uskun, F. Y. Kırzıoğlu.TPD 39. Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyumu. 29-31 Ekim 2009, Ankara.
 • 8 Farklı düzeylerde metabolik kontrole sahip Tip 2 Diabetes Mellitus hastalığı olan kronik periodontitisli bireylerde malondialdehit ve antioksidan enzim düzeyleri. TPD 39. Bilimsel Kongresi, 29-31 Ekim 2009 Hotel Sheraton, Ankara. Özat Y, Öztürk Tonguç M., Tamer M.N., Nazıroğlu M., Kırzıoğlu F.Y.
 • 9 Ortodontik tedavisi süren hastalar için uygun oral hijyen motivasyon yönteminin belirlenmesi Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi ve 16. Sempozyumu 21-23 Eylül 2006 Çeşme/İzmir Yetkin Ay Z., Özat Y.,Göster T., Sayın Ö., Atilla O., Bozkurt F. Y.
 • 10 Uzun dönem çok sigara içiminin dişeti oluğu sıvısı IL-4 düzeylerine etkisi Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi ve 16. Sempozyumu 21-23 Eylül 2006 Çeşme/İzmir Bozkurt F.Y.,Yetkin Ay Z., Cumhur Cüre M., Sütçü R., Demirel R.
 • 11 Talasemi majör hastalarının periodontal sağlığının kan lipid profillerine etkisi var mı? Ön bulgular Türk Periodontoloji derneği 36. Bilimsel Kongresi ve 16.Sempozyumu 21-23 Eylül 2006 Çeşme/izmir Yetkin Ay Z., Oruçoğlu A., Öztürk M., Kılbaş A., Uskun E., Bozkurt F.Y., Canatan D.
 • 12 Nöromuskuler Özürlü Bireylerde Çeşitli Ağız Hijyen Yöntemlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi 2002 Bodrum/Türkiye. Bozkurt F.Y., Fentoğlu Ö., Yetkin Z..
 • 13 Romatoid Artritli ve Erişkin Periodontitisli Hastalarda Dişeti Cep Sıvısı İnterlökin-6 (IL-6) Düzeyleri. Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi 20-22 Mayıs 1998 Ankara/Tükiye. Bozkurt Y., Berker E., Ersoy F., Erkuş E..
 • 14 Erken Başlayan Periodontitisli Hastaların Dişeti Cebi Sıvısında İnterlökin-6 (IL-6) Düzeyleri. Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi 20-22 Mayıs 1998 Ankara/Tükiye. Berker E., Özkavaf A., Bozkurt F.Y., Ersoy F..
 • 15 Israrlı Bacteroides melaninogenicus İnfeksiyonu ve Tedavisinde Beta-Lactam Antibiotik. Oral Cerrahi Derneği 2. Bilimsel Toplantısı 04-08 Mayıs 1995 Antalya/Türkiye. Hastürk H., Saysel Y.S., Bozkurt F.Y..
 • 16 Köpeklerde Sınıf II Furkasyon Defektlerinde Rezorbe Olabilen ve Rezorbe Olmayan Bariyer Membranların Tek Başlarına ve Alloplastik Greft Materyali ile Birlikte Uygulamalarının Histolojik Değerlendirmesi. Türk Periodontoloji Derneği 25. Bilimsel Kongresi 21-27 Mayıs 1995 Antalya/Türkiye. Akdoğanlı H.T., Hastürk H., Polat Y., Şengün D., Bozkurt F.Y., Eratalay K..
 • 17 Siklosporin-A Kullanan Hastalarda Dişeti Büyümesi, Serum IgG, IgM, IgA ve Salya sIgA Düzeyleri ve Klinik Bulguların Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi 4-8 Mayıs 1994 Ankara/Türkiye. Bozkurt F.Y., Yavuzyılmaz E., Eratalay K., Velidedeoğlu E., Çuhadaroğlu S., Haberal M..
 • 18 Lokalize Dişeti Çekilmesinin Tedavisinde Bağ Dokusu ve Periosteal Greft Tekniklerinin Klinik Olarak Karşılaştırılması. Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi 4-8 Mayıs 1994 Ankara/Türkiye. Bozkurt F.Y., Hastürk H., Şengün D..
 • 19 Köpeklerde Lokalize Dişeti Çekilmesinin Tedavisinde Bağ Dokusu Grefti, Sitrik Asit+ Bağ Dokusu Grefti ve Periosteal Greft Tekniklerinin Histolojik Değerlendirmesi. Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi 4-8 Mayıs 1994 Ankara/Türkiye. Akdoğanlı T., Hastürk H., Bozkurt F.Y., Şengün D., Eratalay K..
 • 20 Dişeti Çekilmeleri Tedavisinde Kök Yüzeyini Kapatarak Uygulanan Serbest Dişeti Grefti ile Bağ Dokusu Grefti Tekniklerinin Karşılaştırılması. Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi 4-8 Mayıs 1994 Ankara/Türkiye. Akalın A., Bozkurt F.Y., Şengün D., Bulut Ş., Eratalay K..
 • 21 Sikatrisyel Pemfigoid: Histopatolojik ve İmmunopatolojik Özellikler. Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi 4-8 Mayıs 1994 Ankara/Türkiye. Bozkurt F.Y., Çelenligil H., Sungur A., Ruacan Ş..
 • 22 Köpeklerde Sınıf II Furkasyon Defektlerinde Alloplastik Greft Materyali ve/veya Bariyer Membranların Uygulanımının Histolojik Değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi 4-8 Mayıs 1994 Ankara/Türkiye. Hastürk H., Akdoğanlı T., Bozkurt F.Y., Polat Y., Eratalay K., Şengün D..
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gingival Hemangioma Treatment with Nd-YAG Laser. Mediterranean Congress of Maxillofacial Surgery. 05-09 June 1993 Corfu/Greece. Taşar F., Tümer C., Şener C., Bozkurt Y., Eratalay K., Gököz A..
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Menopozda metabolik risk faktörlerinin periodontal sağlık ve salya miyeloperoksidaz düzeylerine etkisi
 • 2 Deneysel periodontitis modelinde rosuvastatinin oksidatif stres parametrelerine etkisi. M.Tözüm Bulut
 • 3 Kronik periodontitisi olan metabolik sendromlu bireylerde cerrahisiz periodontal tedavinin etkileri. G.Torumtay
 • 4 Periodontitisli bireylerde ghrelin düzeylerinin belirlenmesi. Yılmaz G
 • 5 Deneysel periodontitiste, serum melatonin düzeyleri ve melatonin tedavisinin oksidatif stres parametrelerine etkisinin değerlendirilmesi. Özdem M.
 • 6 Farklı düzeylerde metabolik kontrole sahip tip2 Diabetes mellitus hastalığı olan kronik periodontitisli bireylerde malondialdehid ve antioksidan enzim düzeyleri. Özat Y.
 • 7 KOAH ve/veyaperiodontitisi olan bireylerde kan ve dişeti oluğu sıvısı IL-1B ve ICAM-1 düzeylerinin karşılaştırılması. Erdek Y.
 • 8 Kardiyovasküler hastalığı olan periodontitisli bireylerde antioksidan enzim ve malondialdehid düzeyleri. Kılınç G.
 • 9 Erken doğum ve preterm düşük doğum ağırlığı içinbir risk faktörü olarak periodontitis. Sert T.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Hızlı üst çene genişlketmesi uygulamalarında gelişen enflamatuar yanıtta interlökin-1beta düzeylerinin ve oksidatif stresin değerlendirilmesi. Özel N.
 • 2 Obez sıçanlarda oluşturulan deneysel periodontitis modelinde anahtar sitokinler ve adipokinler. Çağlar F.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Hiperlipidemik Ratlarda Rosuvastatin Kullanımının Periodontal Patogenezdeki Rolü(Tübitak Proje No:213S105)
 • 2 SDÜ BAP tarafından desteklenen ''Deneysel periodontitiste, serum melatonin düzeyleri ve melatonin tedavisinin oksidatif stres parametrelerine etkisinin değerlendirilmesi'' isimli proje (Proje no: 1853-D-09)
 • 3 SDÜ BAP tarafından desteklenen ''Periodontal hastalık ile prematür doğum arasındaki ilişki'' isimli proje (Proje no:1720-D-08)
 • 4 SDÜ BAP tarafından desteklenen ''Periodontitisli bireylerde ghrelin düzeylerinin belirlenmesi'' isimli proje (Proje no:1774-D-09)
 • 5 SDÜ BAP tarafından desteklenen ''Kardiyovasküler hastalığı olan periodontitisli bireylerde antioksidan enzim ve malondialdehit düzeyleri'' isimli proje(Proje no:1172-D-05)
 • 6 SDÜ BAP tarafından desteklenen !!Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) ve/veya periodontitisi olan bireylerde kan ve dişeti oluğu sıvısı IL-1beta ve ICAM-1 düzeylerinin karşılaştırılması'' isimli proje (Proje no:1171-D-05)
 • 7 SDÜ BAP tarafından desteklenen ''Tip 2 Diabetes Mellitus'lu kronik periodontitis hastalarında metabolik kontrolün durumuna göre periodontal ve sistemik oksidatif stres parametrelerinin karşılaştırılması'' isimli proje (Proje no:1721-D-08)
 • 8 SDÜ BAP tarafından desteklenen "PRP ve poröz hidroksi apatit greft materyalin kombine kullanımının periodontal defektlerdeki klinik etkinliğinin kontrollü olarak incelenmesi" isimli alt yapı destek projesi (no:2003/30).
 • 9 SDÜ BAP tarafından desteklenen ''Sigara içen ve içmeyen erişkin periodontitisli bireylerde DOS leptin ve IL-4 düzeylerinin belirlenmesi'' isimli proje (No:514).
 • 10 SDÜ BAP tarafından desteklenen ''Erişkin periodontitisli ve romatoid artritli hastalarda periodontal durum ve DOS IL-6 düzeyleri'' isimli proje (No:75).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ailesel Akdeniz Ateşi, Amiloidoz ve Periodontal Hastalık İlişkisinde Patogenetik ve Enflamatuvar Parametrelerin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK 114S509 nolu proje)
 • 2 SDÜ BAP tarafından desteklenen "Sigara Kullanımının Dişeti Bağ Dokusu Oksidatif Kapasitesi ve Periodontal Parametreler Üzerine Etkisi" isimli proje (no:1300 M06).
 • 3 TUBİTAK tarafından desteklenen ''Periodontal hastalık ve hiperlipidemi ilişkisinin çift yönlü değerlendirilmesi'' isimli proje.
 • 4 SDÜ BAP tarafından desteklenen "Romatoid artritli (RA) Hastalarda Dişeti Oluğu Sıvısı (DOS) İnterlökin 11 (IL-11) ve IL-17 Düzeylerinin İncelenmesi" isimli proje.
 • 5 TUBITAK tarafından desteklenen "Periodontitisli hastalarda kan ve dişeti dokusunda leptin ve leptin reseptörlerinin değerlendirilmesi" isimli proje.
 • 6 TUBİTAK tarafından desteklenen ''Menapozve Sağlık Çalışması: 45-60 YAŞ GRUBU TÜRK KADINLARINDA YAŞAM BİÇİMİ ÖZELLİKLERİNİN MENAPOZ DURUMU, KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ, DİŞ SAĞLIĞI, SAFRA KESESİ TAŞI, KARACİĞER YAĞLANMASI, TİROİD HACMİ, KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU, MİNİ-MENTAL DURUM TEST SKORU, CİLT YAŞLANMASI VE BAZI LABORATUVAR PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ'' isimli proje.
 • 7 SDÜ BAP tarafından desteklenen ''Oto tamirhanelerinde çalışmakta olan 15-20 yaş arası çocuklarda kan kurşun düzeyinin hematolojik parametreler, solunum fonksiyon testleri, kardiak fonksiyonlar, karaciğer fonk., böbrek fonks., hormonal fonks.ve oral kavite üzerine etkisi'' isimli proje (Proje no: 0550)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu/Isparta-Türkiye, 28-30 Mayıs, 2004.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Türk Periodontoloji Derneği 18. Bilimsel Sempozyumu, Isparta/Türkiye. 17-19 Ekim, 2008
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Çene Yüz Bölgesindeki Ağrılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Isparta, 9 Mart 2002.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi-Isparta Diş Hekimleri Odası Burdur Toplantıları-II 24Nisan 2003.
 • 2 Ağız Diş Sağlığı Paneli/Isparta, 27 Kasım1998
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Effects of Melatonin on Periodontal Bone Destruction and Oxidative Stress. Özdem M, Kırzıoğlu FY, Yılmaz HR, Vural H, Gürhan Ö, Fentoğlu Ö, Koçak A. The 45th CED-IADR, 2011, page: 79, Agu.31-Sept.3 Budapest, Hungary
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu Poster Teşvik Ödülü. 28-30 Mayıs2004/Isparta.
 • 2 Türk Periodontoloji Derneği Ankara Şubesi 1994 Yılı En İyi Doktora Çalışması Ödülü. 01.12.1995/Ankara.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Federation of Periodontology
 • 2 Türk Periodontoloji Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Maternal periodontal disease and insulin resistance in the adulthood of offspring (JOP-11-0372),
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türk Diş Hekimliği Dergisi
 • 2 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Rotational flap to enhance buccal gingival thickness and implant emergence profile in the esthetic zone: when and where? A case report.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Porphyromonas gingivalis affects placental development
 • 2 Estimation and comparison of erythrocyte and hemoglobineb levels in subjects with healthy periodontium and chronic periodontitis
 • 3 Effects of antimicrobial photodynamic therapy and local administration of minocycline on clinical, microbiological, and inflammatory markers of periodontal pockets
 • 4 Dental caries and related risk factors in Saudi cerebral palsy children.
 • Rektörlük
 • 1 SDÜ Bilimsel araştırma projeleri (BAP) koordinasyon bilim komisyonu üyeliği
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı
 • 2 Dekanlık
 • 3 Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı
 • 4 Dekan yardımcılığı
 • 5 Klinik Bilimler Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Periodontoloji anabilim dalı başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Üniversite Etik Komisyonu Üyeliği
 • 2 Üniversite Yayın Komisyonu Üyesi
 • 3 Üniversite Tıp ve Sağlık Bilimleri Ödülleri Değerlendirme Komisyonu üyesi
 • 4 Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 5 Üniversite Senatosu Diş Hekimliği Fakültesi Senatörü
 • 6 Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 7 Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonu Başkanı
 • 8 Akademik ve İdari Norm Kadro Çalışmalarında Fakülte Temsilciliği
 • 9 Diş Hekimliği Fakülte Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türk Periodontoloji Derneği yönetim kurulu üyesi
VERDİĞİ DERSLER
TezIV
İleri Periodontal Cerrahi Teknikler
İleri Periodontal Cerrahi Teknikleri
İleri Periodontoloji I
İleri Periodontoloji II
İmmunoloji (2. sınıf)
İmmünoloji(2.sınıf)
Mukogingival Cerahi Prensipleri ve Teknikleri
Mukogingival cerrahi
Periodontal Hastalık Patogenezi ve Doku Yanıtı
Periodontal hastalıklar
Periodontal İmmünoloji
Periodontal Patoloji
Periodontoloji (4.sınıf)
Periodontoloji - II(4.sınıf)
Periodontoloji (3.sınıf)
Periodontoloji (4.sınıf)
Periodontoloji I
Periodontoloji -I
Periodontoloji -I (3.sınıf)
Periodontoloji -II (4.sınıf)
Periodontolojide Araştırma Teknikleri
Periodontolojide İmplant ve Doku Rejenerasyonu Teknikleri
Periodontolojide klinik yardımcılığı
Periodontolojide Okluzal Uyumsuzluklar
Periodontolojide Okluzal Uyumsuzluklar ve Tedavileri
Periodontolojide Teşhis Prensipleri ve Metodları
Periodontoloji-I
Periodontoloji-II
Seminer I
Seminer II
Tez çalışması-II
Tez çalışması-III
Tez çalışması-IV
Tez IV
Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Epidemiyoloji (5. sınıf)
Toplum ağız diş sağlığı ve epidemiyolojisi
Uzmanlık alan dersi
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi III
Uzmanlık Alan Dersi IV
Uzmanlık Alan Dersi V
Uzmanlık Alan Dersi VI
Uzmanlık Alan Dersi VII
Yukarı çık