Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Esra VONA KURT
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Esra VONA KURT
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
Telefon 2462113174
E-Posta esravona@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZON BÖLÜMÜ 4.7.1994
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZETECİLİK (YL) (TEZLİ) 17.1.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (DR) 8.7.2015
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 VONA KURT, E., DİNÇ, M. (2017). "Türk ve Avustralya Kültürüne Mensup Türk Kökenli Üniversite Öğrencilerinin Selfie Davranışları: Kültürlerarası Nitel Bir Araştırma", İşletme Biliminde Güncel Araştırmalar, Ed. Nezihe Tüfekçi, SRA Academic Publishing.
 • 2 VONA KURT, E., BAL, H. (2016). "The Ideological News Construction Process with Respect to the Gezi Park Protests" içinde H. Arslan, M.A. İçbay, A.j. Gallard & S. L. Ramos (Eds.), Contemporary Approaches in Education and Communication, Frankfurt: Peter Lang.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BAYSAL, H., GENÇER KASAP, D., VONA KURT, E. (2006). "Halk Giyim Kültüründe Kadın Başlıkları- Isparta Örneği", Halk Kültüründe Giyim Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi&Motif Vakfı, Eskişehir.
 • 2 VONA KURT, E., GENÇER KASAP, D., BAYSAL, H. (2008). "Yazılı Basında Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyelik Süreci (17 Aralık 2004 Tarihinden Bugüne Bir İçerik Analizi)", Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 22-24 Ekim 2008, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GENÇER KASAP, D., VONA KURT, E., BAYSAL, H. (2009). "The View Point of Print Media in Turkey to EU Membership Process", International Symposium on Sustainable Development, Vol:3, ISSD-09, June 9-10 2009, Sarajevo, Bosnia-Herzigovina.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 VONA KURT, E. (2001). "Televizyon Haberlerinde Magazinleşme", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Ankara.
 • Doktora Tezi
 • 1 VONA KURT, E. (2015). Kentsel Hareketlerden Gezi Parkı Eylemlerinin Yazılı Medyada Temsili, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi Tanıtım Filmi
 • 2 Göller Bölgesi Alternatif Turizminde Yeni Rota: Görsel İletişim Vasıtasıyla Destinasyon İmajı Oluşturulması
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Isparta Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Barınağı Reklam Filmi / Metin Yazarlığı
VERDİĞİ DERSLER
Diksiyon
Genel İletişim
Görsel İletişim Teknikleri
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler -2
Halkla İlişkilerde Planlama ve Uygulama
İletişim Bilgisi
Radyo-Tv Program Yapımcılığı
Reklamcılık
Yönlendirilmiş Çalışma
Yukarı çık