Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet ÖZSOY
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZSOY
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2111401
E-Posta ahmetozsoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 12.3.1985
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSİLİĞİ (YL) 12.6.1987
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 29.9.2005
İLGİ ALANLARI
Isı boruları ve uygulamaları Güneş enerjisi ve uygulamaları Yenilenebilir enerji kaynakları Atık ısı geri kazanımı Sıhhi tesisat Isıtma sistemleri Güneş enerjisi İki fazlı kapalı termosifon
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Çevre ve Enerji", Editör: A.A. Kocaeren, Nobel Yayınevi, ISBN: 978-605-320-258-5. 2016.(6. Bölüm: A.Özsoy. Geleneksel Enerji kaynakları. 157-219)
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Vahit Corumlu, Ahmet Ozsoy, Murat Ozturk. “Fabrication and Investigation of Silver Water Nanofluids for Long-Term Heat Transfer Application” “Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions”, Edited by; Ibrahim Dincer, C. Ozgur Colpan, Onder Kizilkan. Academic Press is an imprint of Elsevier, Copyright © 2018 Elsevier Inc.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özsoy, A., 2009, "Plastik Boruların Birleştirilmesinde Kaynak Bölgesindeki Daralmanın Kayıp Katsayısına Etkisi", Boru Dergisi, 09-09, 60-61.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Özgür A.E., Özsoy A., 2005, "Düzlemsel Güneş Kollektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların Azaltılmasında Çift Cam Uygulamasının Önemi", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, (3) 59-63.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Özsoy A., 2006, "Isparta'daki Kalorifer Kazanı İmalat Sektörünün Durum Tespiti", Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, 30-31 Ekim 2006, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Asfalt Isıtma Tesislerinin Termoekonomik Analizi (SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Osman İPEK)
 • Doktora Tezi
 • 1 Isıtma Sistemlerinden Isı Geri Kazanımında Isı Borularının Uygulanabilirliği, Ekserji ve Ekonomik Analizi (SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Mustafa ACAR)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İklimlendirme Sistemlerinde Farklı Hava Kanallarındaki Hava Kaçaklarının Deneysel İncelenmesi. Erol TÜRKOĞLU, 2016
 • 2 Buzlanmayı Önlemek İçin Toprak Kaynaklı Isı Borularının Teorik İncelenmesi, Ragıp YILDIRIM
 • 3 Teknik öğretmenlerde mesleki yabancılaşma- İzmir örneği. Ekrem GÜLÖREN SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı.
 • 4 Düzlemsel güneş kollektör borusu içerisindekıvrılmış şerit kullanımınınısı transferine etkisinin deneysel incelenmesi. İsmail İlke KÖSE SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı.
 • 5 "Yerçekimi destekli ısı borularında fitil kullanımının ısı borusunun çalışma performansına etkisi" Hasan YILDIRIM, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Vahit Çorumlu, Doktora Tezi (Devam ediyor), Vakum Tüplü Isı Borulu Güneş Enerjisi Sistemleri İçin Nanoakışkan Sentezlenmesi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Modernization of Vocational and Technical Education Project (Financed by Eurpean Union) (Project number: DG1A-D/MEDTQ/15-96).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Vakum Tüplü Isı Borulu Güneş Enerjisi Sistemleri İçin Nanoakışkan Sentezlenmesi
 • 2 Vakum Tüplü U-borulu Güneş Kollektörlerinde Verim Artırma Yöntemlerinin Deneysel İncelenmesi
 • 3 Toprak Kaynaklı Isı Boruları ve Deneysel Bir Çalışma
 • 4 "Düzlemsel güneş kollektörlerinde boru içerisinde ısı transferini artırıcı elemanlar kullanımı", SDÜ, BAP, Proje No: 1906-YL-09
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isıtma Sistemlerinden Isı Geri Kazanımında Isı Borularının Uygulanabilirliği, Ekserji ve Ekonomik Analizi (SDÜ APYB No:0626)
 • 2 Çeliklerin Borlanmasında Karbonun Borür Tabakası ve Geçiş Bölgesinin Özelliklerine Etkisi (SDÜ APYB No:088)
 • 3 Mevcut Soğuk Hava Depolarında Güneş Enerjili Absorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi, Optimizasyonu ve Isparta- Eğirdir Yöresinde uygulanması (DPT projesi Proje No:1998 K 123030)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY
 • 2 Uluslararası enerji çalıştayı SDU Teknik Eğitim Fakültesi, 17-18 Mayıs 2012
 • 3 IATS'09 International Advanced Technologies Symposium
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu, SDU Teknoloji Fakültesi, 1-2 Kasım 2012, Isparta.
 • 2 İklim 2011, Ulusal İklimlendirme Kongresi.
 • 3 İklim 2007, Ulusal İklimlendirme Kongresi.
 • 4 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi, 4. Öğrenci Sempozyumu
 • 5 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi, 3. Öğrenci Sempozyumu
 • 6 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi, 2. Öğrenci Sempozyumu
 • 7 SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi, 1. Öğrenci Sempozyumu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Makina Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Thermal Science Journal, ISSN 2334-7163 , Makale no: ThSci2016_335 Paper title: Heat Transfer Analysis of Surrounding Rocks With Thermal Insulation Layer in High Geothermal Roadway.
 • 2 Renewable Energy (Elseviere) Ref. No: RENE-D-17-03083 Makale adı: “Experimental Investigation of Thermal Performance of an Evacuated U-Tube Solar Collector with ZnO/Etylene Glycol-Pure Water Nanofluids”
 • 3 Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, No: 5000213044. Makale adı: "Çeşitli biyokütle atıklarının termofilik koşullarda biyogaz üretim potansiyellerinin incelenmesi",
 • 4 7. TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, Makale Kodu: ELK-1710-144, Makale Adı: BESS-based smoothing control of PV & wind power fluctuations considering economic aspects.
 • 5 TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, Makale Kodu: ELK-1602-159
 • 6 ISI BİLİMİ ve TEKNİĞİ DERGİSİ, Makale No: 2016_o21, Makale adı: ‘The Effect of Manufacturing Limitations on Groove Design and its Implementation to an Algorithm for Determining the Heat Transport Capability of Heat Pipes’
 • 7 TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, Makale Kodu: ELK-1404-267
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ, Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Makale No: 4293-17506
 • 2 SDÜ, Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Makale No: 3239-12621
 • 3 S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Makale Kodu: 12-47.
 • 4 SDÜ, Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Makale No: 2807-10427
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Yekarum
 • 2 "Teknoloji" Dergisi (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi), 06.4.4 nolu makale için
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 TEF Makina Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı (15.06.2010-15.12.2011)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 BAP Komisyon Üyeliği (2014-2017)
 • 2 SDÜ 2012 Yılı Bahar Şenlikleri Bilim ve Teknoloji Komisyonu Üyesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Isparta İl Müdürlüğünde mühendis (1991-1996 yılları arası)
 • 2 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Müdürlüğünde teknik ve idari görevler (1986-1991 yılları arası)
 • 3 AYES Çelik Hasır Fabrikasında Mühendis
VERDİĞİ DERSLER
Alternatif Enerji kaynakları
Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri
Bitirme Ödevi
Güneş Enerjili Sistemlerin Tasarımı
Güneş Enerjisi
Isı Borulu ve Termosifonlu Sistemler
Isı Yalıtımı
Konvansiyonel Enerji Kaynakları
Mekanik Tesisat
S3 - Yenilenebilir Enerji Kaynaklari
S4 - Günes Enerjisi Ve Uyg.
Sihhi Tesisat Teknolojisi
Tesisat Teknolojisi
Uygulamalı Sihhi Tesisat Tekniği
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yukarı çık