Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Doç. Dr. REZAN DEMİRALAY
Adı Soyadı Doç. Dr. REZAN DEMİRALAY
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri
Ana Bilim Dalı Göğüs Hastalıkları
Telefon 2112418
E-Posta rezan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Atatürk Üniv. Tıp Fak. (31.07.1988)
Yüksek Lisans
Doktora Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık) Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz (23.05.1996)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demiralay R. Bronş astımı tedavisinde inhale kortikosteroidler. Genel Tıp Dergisi 1997: 1;51-54.
 • 2 Demiralay R, Zamani A, Bediz C, Süerdem M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında teofilinin akım oran indeksi ve solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi. Tüberküloz ve Toraks 1997:45;262-266.
 • 3 Demiralay R. Çocuklarda primer tüberkülozun klinik, epidemiyolojik ve immünolojik özelliklerinin araştırılması. Solunum 1999:1;54-58.
 • 4 Demiralay R, Demirci M, Akkuş Z. Rifampisin tedavisi alan tüberkülozlu hastalarda antirifampisin antikorlarının insidansı üzerine bir çalışma. Genel Tıp Dergisi 1998: 4;159-163.
 • 5 Demiralay R. Tüberkülozun mevsimselliği. Tüberküloz ve Toraks 2000:48;227-231.
 • 6 Demiralay R. Isparta'da tüberkülozun bazı epidemiyolojik özelliklerindeki değişimler. Tüberküloz ve Toraks 2000:48;219-226.
 • 7 Demiralay R. Effects of the use of hypochlorite as a cleaning substance on pulmonary functions. Turkish Journal of Medical Sciences 2001:31;51-57.
 • 8 Gürdal H, Başak PY, Demiralay R, Baysal V, Ağalar C. Akciğer tüberkülozuna eşlik eden Sweet sendromu olgusu. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002:9;1- 3.
 • 9 Demiralay R. Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozunun klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Tüberküloz ve Toraks 2002:50;264-271.
 • 10 Demiralay R. Asthma knowledge of the medical students. Turkish Respiratory Journal 2002:3;53-57.
 • 11 Demiralay R. Behaviours and attitudes of medical students towards smoking. Turkish Journal of Medical Sciences 2002:32;339-344.
 • 12 Demiralay R. Comparison of the effects of three forms of individualized education on asthma knowledge in asthmatic patients. Turkish Journal of Medical Sciences 2002: 32;57- 64.
 • 13 Demiralay R. Comparison of the effects of individualized education in three forms on inhaled corticosteroids in asthmatic patients. Turkish Respiratory Journal 2003:4;101-107.
 • 14 Demiralay R. Nicotine dependence in medical students and physicians in the Lakes Region. Turkish Journal of Medical Sciences 2003:33;321-327.
 • 15 Demiralay R. Behaviours and attitudes of physicians in the Lakes Region towards smoking. Turkish Journal of Medical Sciences 2003:33;329-334.
 • 16 Demiralay R. Isparta İli Verem Savaşı Dispanserlerinde kayıtlı akciğer dışı organ bazı epidemiyolojik özellikleri. Tüberküloz ve Toraks 2003:51;33-39.
 • 17 Demiralay R. The effects of asthma education on knowledge, behavior and morbidity in asthmatic patients. Turkish Journal of Medical Sciences 2004:34:319-326.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Regulation of sepsis-induced apoptosis of pulmonary cells by posttreatment of erdosteine and N-acetylcysteine. Toxicology 2006:228;151-161.
 • 2 Demiralay R, Gürsan N, Özbilim G, Erdoğan G, Demirci E. Comparison of the effects of erdosteine and N-acetylcysteine on apoptosis regulation in endotoxin-induced acute lung injury. Journal of Applied Toxicology 2006:26; 301-308.
 • 3 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotine induced apoptosis of pulmonary cells. Toxicology 2006:219;197-207.
 • 4 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Regulation of nicotine-induced apoptosis of pulmonary artery endothelial cells by treatment of N-acetylcysteine and vitamin E. Human and Experimental Toxicology 2007:26;595-602.
 • 5 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotine-induced apoptosis of cardiac cells. Journal of Applied Toxicology 2007:27;247-254.
 • 6 Demiralay R , Gürsan N, Erdem H. The effects of erdosteine, N-acetylcysteine, and vitamin E on nicotine-induced apoptosis of hippocampal neural cells. J Cell Biochem 2008:104;1740-1746.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sabancı N, Demiralay R, Şahin Ü, Gürbüz H, Akkaya A, Turgut E. Isparta'da ortaokul çağındaki çocuklarda astma prevalansı. VII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi: 2-5 Kasım 1997, Bursa.
 • 2 Demiralay R. Isparta'da tüberkülozun bazı epidemiyolojik özelliklerindeki değişimler. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 3 Demiralay R, Demirci M, Akkuş Z . Rifampisin tedavisi alan tüberkülozlu hastalarda antirifampisin antikorlarının insidansı üzerine bir çalışma. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 4 Demiralay R. Tüberkülozun mevsimselliği. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 5 Demiralay R. Hipokloridin temizlik maddesi olarak kullanılmasının solunum Fonksiyonları üzerine etkileri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 6 Demiralay R. Akciğer tüberkülozu ve akciğer dışı organ tüberkülozunun klinik ve epidemiyolojik karşılaştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 7 Demiralay R. Isparta İli Verem Savaşı Dispanserlerinde kayıtlı akciğer dışı organ tüberkülozunun bazı epidemiyolojik özellikleri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 8 Demiralay R. Tıp fakültesi öğrencilerinin astım hastalığı hakkındaki bilgileri. Toraks Derneği Ulusal Akciğer sağlığı Kongresi: 9-13 nisan 2000, Antalya.
 • 9 Demiralay R. Astımlı hastalarda üç kişisel eğitim şeklinin astım bilgisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • 10 Demiralay R. Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara konusundaki davranış ve tutumları. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • 11 Demiralay R. Isparta'da çocuk ve adolesan tüberkülozunun bazı epidemiyolojik özelliklerindeki değişimler. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • 12 Demiralay R. Göller Bölgesi'nde çalışan hekimlerin sigara konusundaki davranış ve tutumları. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 13 Demiralay R. Göller Bölgesi'nde çalışan hekimlerde ve tıp fakültesi öğrencilerinde nikotin bağımlılığı. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 14 Demiralay R. Astım eğitiminin astımlı hastalarda bilgi, davranış ve morbidite üzerine etkisi. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 15 Demiralay R, Özbilim G, Erdoğan G. Akut akciğer hasarında erdostein ve asetilsiteinin apopitozis regülasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi: 27 Nisan- Mayıs 2005, Kemer-Antalya.
 • 16 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Nikotinin oluşturduğu pulmoner hücre apopitozisi üzerine erdostein, asetilsistein ve E vitamininin etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005, Antalya.
 • 17 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Nikotinin oluşturduğu kardiak hücre apopitozisi üzerine erdostein, asetilsistein ve E vitamininin etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005, Antalya.
 • 18 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Erdostein, asetilsistein ve E vitamininin nikotinin oluşturduğu hipokampal nöron hücre apopitozisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005. Antalya.
 • 19 Ünlü A, Demiralay R. Isparta merkez ilçe halkının sigara içme sıklığı ve özellikleri. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005. Antalya.
 • 20 Demiralay R, Gürsn N, Erdem H. Sepsisin oluşturduğu pulmoner arter endotel hücre apopitozis regülasyonu üzerine sepsis sonrası erdostein ve asetilsitein tedavisinin etkileri. Toraks Derneği 10. Yıllık kongresi 25-29 Nisan 2007, Kemer-Antalya
 • 21 Demiralay R, Gürsn N, Erdem H. Sepsis sonrası erdostein ve asetilsitein tedavisinin epitel hücrelerde apopitotik ve antiapopitotik göstergeler üzerine etkileri. Toraks Derneği 10. Yıllık kongresi 25-29 Nisan 2007, Kemer-Antalya
 • 22 Demiralay R, Gürsan N, Çalık M, Çalık İ. Bleomisinin oluşturduğu epitelyum hücre apopitozisi ve akciğer fibrozisi regülasyonu üzerine akciğer hasarı sonrası erdostein ve asetilsistein tedavisinin etkileri. TÜSAD 29.Ulusl Kongresi: 28-31 Ekim 2007, Fethiye.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Sabancı N, Demiralay R, Şahin Ü, Gürbüz H, Akkaya A, Turgut E. Isparta'da ortaokul çağındaki çocuklarda astma prevalansı. VII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi: 2-5 Kasım 1997, Bursa.
 • 2 Demiralay R. Isparta'da tüberkülozun bazı epidemiyolojik özelliklerindeki değişimler. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 3 Demiralay R, Demirci M, Akkuş Z . Rifampisin tedavisi alan tüberkülozlu hastalarda antirifampisin antikorlarının insidansı üzerine bir çalışma. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 4 Demiralay R. Tüberkülozun mevsimselliği. XXll. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi:22-24 Ekim 1998, Antakya.
 • 5 Demiralay R. Hipokloridin temizlik maddesi olarak kullanılmasının solunum Fonksiyonları üzerine etkileri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 6 Demiralay R. Akciğer tüberkülozu ve akciğer dışı organ tüberkülozunun klinik ve epidemiyolojik karşılaştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 7 Demiralay R. Isparta İli Verem Savaşı Dispanserlerinde kayıtlı akciğer dışı organ tüberkülozunun bazı epidemiyolojik özellikleri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXV. Ulusal Kongresi:5-9 Haziran 1999, İstanbul.
 • 8 Demiralay R. Tıp fakültesi öğrencilerinin astım hastalığı hakkındaki bilgileri. Toraks Derneği Ulusal Akciğer sağlığı Kongresi: 9-13 nisan 2000, Antalya.
 • 9 Demiralay R. Astımlı hastalarda üç kişisel eğitim şeklinin astım bilgisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • 10 Demiralay R. Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara konusundaki davranış ve tutumları. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • 11 Demiralay R. Göller Bölgesi'nde çalışan hekimlerin sigara konusundaki davranış ve tutumları. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 12 Demiralay R. Göller Bölgesi'nde çalışan hekimlerde ve tıp fakültesi öğrencilerinde nikotin bağımlılığı. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 13 Demiralay R. Astım eğitiminin astımlı hastalarda bilgi, davranış ve morbidite üzerine etkisi. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi: 24-27 Nisan 2002, Antalya.
 • 14 Demiralay R, Özbilim G, Erdoğan G. Akut akciğer hasarında erdostein ve asetilsiteinin apopitozis regülasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi: 27 Nisan- Mayıs 2005, Kemer-Antalya.
 • 15 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Nikotinin oluşturduğu pulmoner hücre apopitozisi üzerine erdostein, asetilsistein ve E vitamininin etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005, Antalya.
 • 16 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Nikotinin oluşturduğu kardiak hücre apopitozisi üzerine erdostein, asetilsistein ve E vitamininin etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005, Antalya.
 • 17 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. Erdostein, asetilsistein ve E vitamininin nikotinin oluşturduğu hipokampal nöron hücre apopitozisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005. Antalya.
 • 18 Ünlü A, Demiralay R. Isparta merkez ilçe halkının sigara içme sıklığı ve özellikleri. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi: Ekim 2005. Antalya.
 • 19 Demiralay R, Gürsn N, Erdem H. Sepsisin oluşturduğu pulmoner arter endotel hücre apopitozis regülasyonu üzerine sepsis sonrası erdostein ve asetilsitein tedavisinin etkileri. Toraks Derneği 10. Yıllık kongresi 25-29 Nisan 2007, Kemer-Antalya
 • 20 Demiralay R, Gürsn N, Erdem H. Sepsis sonrası erdostein ve asetilsitein tedavisinin epitel hücrelerde apopitotik ve antiapopitotik göstergeler üzerine etkileri. Toraks Derneği 10. Yıllık kongresi 25-29 Nisan 2007, Kemer-Antalya
 • 21 Demiralay R, Gürsan N, Çalık M, Çalık İ. Bleomisinin oluşturduğu epitelyum hücre apopitozisi ve akciğer fibrozisi regülasyonu üzerine akciğer hasarı sonrası erdostein ve asetilsistein tedavisinin etkileri. TÜSAD 29.Ulusl Kongresi: 28-31 Ekim 2007, Fethiye.
 • 22 Demiralay R. Isparta'da çocuk ve adolesan tüberkülozunun bazı epidemiyolojik özelliklerindeki değişimler. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi: 30 Mayıs-2 Haziran 2001, İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demiralay R, Zamani A, Bediz C, Süerdem M. Effect of theophylline on the flow-ratio index in chronic obstructive pulmonary disease. ERS Annual Congress: September 7-11, 1996, Stockholm, Sweden.
 • 2 Gürsan, N. ve R. Demiralay, "The effects of erdosteine, N-acetylcysteine on intestinal tissue pathological damage and apoptosis induced by sepsis", 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 314-315, Springer, Berlin, 2007.
 • 3 Gürsan, N. ve R. Demiralay, "Regulation of nicotine-induced apoptosis of liver and small intestinal cells by posttreatment of erdosteine and N-acetlycysteine". 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 315-316, Springer, Berlin, 2007.
 • 4 Gürsan, N. ve R. Demiralay, "Regulation of nicotine-induced apoptosis of liver and small intestinal cells by posttreatment of erdosteine and N-acetlycysteine". 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 315-316, Springer, Berlin, 2007.
 • 5 Demiralay R, Gürsan N, Çalık M. The effects of erdosteine and N-acetylcysteine treatment following lung injury on the regulation of apoptosis of capillary endothelial cells in the model of experimental pulmonary fibrosis induced by bleomycin. ERS Congress 2008.
 • 6 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. The effects of erdosteine and N-acetylcysteine treatment on apoptotic and antiapoptotic markers in pulmonary epithelial cells in sepsis. ERS Congress 2008
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Demiralay R, Zamani A, Bediz C, Süerdem M. Effect of theophylline on the flow-ratio index in chronic obstructive pulmonary disease. ERS Annual Congress: September 7-11, 1996, Stockholm, Sweden.
 • 2 Gürsan, N. ve R. Demiralay, "The effects of erdosteine, N-acetylcysteine on intestinal tissue pathological damage and apoptosis induced by sepsis", 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 314-315, Springer, Berlin, 2007.
 • 3 Gürsan, N., R. Demiralay, İ. Çalık, H. Erdem ve M. Albayrak, "The effects of erdosteine, N-acetylcysteine on liver tissue pathological damage and apoptosis induced by sepsis" 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 315, Springer, Berlin, 2007.
 • 4 Gürsan, N. ve R. Demiralay, "Regulation of nicotine-induced apoptosis of liver and small intestinal cells by posttreatment of erdosteine and N-acetlycysteine". 21st European Congress of Pathology, İstanbul, Turkey, Vol, 451, 315-316, Springer, Berlin, 2007.
 • 5 Demiralay R, Gürsan N, Çalık M. The effects of erdosteine and N-acetylcysteine treatment following lung injury on the regulation of apoptosis of capillary endothelial cells in the model of experimental pulmonary fibrosis induced by bleomycin. ERS Congress 2008.
 • 6 Demiralay R, Gürsan N, Erdem H. The effects of erdosteine and N-acetylcysteine treatment on apoptotic and antiapoptotic markers in pulmonary epithelial cells in sepsis. ERS Congress 2008
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ünlü, A., "Isparta merkez ilçe halkının sigara içme sıklığı ve özellikleri", Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Sigara ve Göğüs Hastalıkları- Isparta Kanal 32 Televizyonu Tıp Dünyası Canlı Yayın Programı (31.05.1999).
 • 2 Sigara ve Sağlığımız- Isparta Kanal 32 Televizyonu Tıp Dünyası Canlı Yayın Programı (01.06.1999).
 • 3 Sigara- Isparta Kanal 32 Televizyonu Tıp Dünyası Canlı Yayın Programı (12.11.1999).
 • 4 Sigara ve Kanser- Hürriyet-Akdeniz Gazetesi 24 Haziran 1999.
 • 5 Sigara ve Kadın sağlığı- Hürriyet-Akdeniz Gazetesi- 9 Temmuz 1999.
 • 6 Pasif içicilik- Hürriyet Akdeniz Gazetesi- 18 Temmuz 1999.
 • 7 Sigara Akciğerlerin Düşmanı- Demokrat Gazetesi- 31 Mayıs 1999.
 • 8 Sigara: Pasif İçicilik- Demokrat Gazetesi- 1 Haziran 1999.
 • 9 Sigara: Kadın Sağlığı- Demokrat Gazetesi- 2 Haziran 1999.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Toraks Derneği
 • 2 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 S-allylcysteine amelioretes isoproterenol-induced cardiac toxicity in rats by stabilizing cardiac mitochondrial and lysosomal enzymes. Life Sci
 • 2 Posttreatment with N-acetylcysteine ameliorates the endotoxin shock-induced argan damage in conscious rats. Life Sci
 • 3 Altered netrin receptor expression in dopamine terminal regions after neonatal ventral hippocampal lesions in rats. Experimental Neurology
 • 4 Erdosteine: its relevance in COPD treatment. Drug Evaluations
VERDİĞİ DERSLER
Akciğer apsesi
diyafragma ve göğüs duvarı hastalıkları
mediasten hastalıkları
plevra sıvılarında etyoloji
plevra sıvılarında tanı
plevral effüzyon
pulmoner emboli
pulmoner emboli-tanı
pulmoner histiositozis
pulmoner lenfanjiomyomatozis
radyolojik tanı yöntemleri
solunum fizyolojisi
solunum sistemi radyolojisi
solunum sisteminn savunma mekanizması
tüberküloz
akciğer apsesi
Bronşektazi
plevral effüzyonlar
Pulmoner emboli
Solunum sistemi radyolojisi
solunum sistemi radyolojisis
solunum sistyemi radyolojisi
Yukarı çık