Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2118823
E-Posta cenkerkucukesmen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAK. 27.9.1990
Yüksek Lisans
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAK. 19.12.2003
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Wang, R., Kayacan, R., Küçükeşmen, C., 2016. Chapter 7 Nanotubes/Polymethyl Methacrylate Composite Resins as Denture Base Materials. In Zhang, Mei, Naik, Rajesh R., Dai, Liming (Eds.), Carbon Nanomaterials for Biomedical Applications (571 pages). pp. 227-240. Springer Series in Biomaterials Science and Engineering, Series Volume 5. New York, NY: Springer.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Müge Çına Aksoy, Gülperi Koçer, Erdal Eroğlu, H. Cenker Küçükeşmen, M. Fatih Şentürk. 2016. Distiribution and pattern of implant therapy in apart of turkish population.Journal of Pakistan Medical Association. 66/10 p:1277-80
 • 2 Selim Erkut, Erdem Ozdemir,Alper Caglar, Burak Yilmaz, H. Cenker Kuçukeşmen; Microleakage of different provisionalization techniques for class I inlays: Journal of Dental Sciences (2013) 8, 1-7
 • 3 Deproteinization Treatment on Bond Strengths of Primary, Mature and Immature Permanent Tooth Enamel By: Aras, S.; Kucukesmen, C.; Kucukesmen, H. C.; et al. JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY Volume: 37 Issue: 3 Pages: 275-279 Published: SPR 2013
 • 4 Çiğdem Küçükeşmen, Selim Erkut, Hakkı Cenker Küçükeşmen. 2013. Shear bond strength of composite resins on primary tooth enamel. International Dental Journal. Special Issue, Vol: 63, , p: 253-4
 • 5 H. Cenker Kucukesmen, Aslıhan Usumez, Nilgun Ozturk, Erdal Eroglu. Change of shade by light polymerization in a resin cement polymerized beneath a ceramic restoration. j o u rnal of denti s t r y 36( 2 0 0 8 )219-23
 • 6 S. Erkut., H. C. Küçükeşmen., N. E. Kahyagil., P. İmirzalıoğlu., E. Karabulut. Influence of previous provisional cementation on the bond strength between 2 definitive resin-based luting end dentin bonding agents and human dentin. Operative Dentistry. 2007; 32(1):84-93
 • 7 Çiğdem Küçükeşmen, Hayriye Sönmez, Aslıhan Üşümez, Hakkı Cenker Küçükeşmen. Effects of Dental Fluorosis on Microleakage from Clas-V ormocer Restorations in Permanent Molar. Fluoride 2007;40(2):134-9
 • 8 M.H. Türkkahraman., H. C. Küçükeşmen. Effects of LED and Halogen Light Curing Techniques on Ceramic Brackets Bonded to Porcelain Surfaces.The Angle Orthodontist. 2006;76(4):673-676
 • 9 M. H. Türkkahraman, H. C. Küçükeşmen. Porcelain surface conditioning techniques and the shear bond strength of ceramic brackets. European Journal of Orthodontics. 2006;28(5):440-3
 • 10 S.S. Atsü., M. A. Kılıçarslan., H.C. Küçükesmen., P.S. Aka. Effect of zirconiyum-oxide ceramic surface treatments on the bond strength to adhesive resin. J Prosthet Dent. 2006; 95:430-6
 • 11 Nalcaci A, Kucukesmen C, Uludag B. Effect of high-powered LED polymerization on shear bond strength between dentin and light-polymerized resin luting agent. The Journal of Prosthetic Dentistry, Volume 2005;94:140-5
 • 12 Saadet Saglam Atsu, P. Sema Aka, H. Cenker Kucukesmen, Mehmet A. Kilicarslan, and Cemal Atakan. Age related changes in tooth enamel as measured by electron microscopy: implications for porcelain laminate veneers. J Prosthet Dent. 2005;94:336-41
 • 13 Kilicarslan, MA; Kedici, PS; Kucukesmen, HC; et al. In vitro fracture resistance of posterior metal-ceramic and all-ceramic inlay-retained resin-bonded fixed partial dentures. The Journal of Prosthetic Dentistry, Volume 92, Issue 4, October 2004, Pages 365-370
 • 14 M. Hakan Türkkahraman, H. Cenker Küçükeşmen. Orthodontic Bracket Shear Bond Strengths Produced by High-Power LED Modes and Halogen-Light. Angle Orthod.2005; 75:854-857
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Aras, Ş., Ç. Küçükeşmen ve H.C. Küçükeşmen, "Influences of dental fluorosis and deproteinisation treatment on shear bond strengths of composite restorations in permanent molar teeth", Fluoride, 40(4), 290-291 (2007). (SCI) (özet makale)
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Konik Diş anomalisi bulunan üç farklı olgunun, kompozit veneer restorasyonlarla estetik ve fonksiyonel tedavisi.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, H. Cenker KÜÇÜKEŞMEN A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3);215-21
 • 2 EKTODERMAL DİSPLAZİ' Lİ BİR ÇOCUK HASTADA PROTETİK REHABİLİTASYON Bir olgu bildirimi.A.Ü. Diş Hek. Fak.Derg.31(1)79-84,2004(13. ULUSAL TÜRK PEDODONTİ KONGRESİ'NDE POSTER OLARAK SUNULDU). ÇİĞDEM KÜÇÜKEŞMEN, HAYRİYE SÖNMEZ, H.CENKER KÜÇÜKEŞMEN
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 LED ışık kaynakları ile polimerize edilen farklı rezin kompozit materyallerin polimerizasyon düzeylerinin incelenmesiKÜÇÜKEŞMEN H.C., Yrd. Doç. Dr.,ÜŞÜMEZ A., Doç. Dr., ULUDAĞ B.U., Prof. Dr. KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr., GÜNDÜZ B., Dr. 6. Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu. Isparta, Türkiye 26-27 Mayıs 2006.
 • 2 Halojen ve led ışık kaynakları ile polimerize edilen farklı kompozit rezinlerin renk stabilitelerinin incelenmesi. KÜÇÜKEŞMEN H.C., Yrd. Doç. Dr.,NALÇACI A., Doç. Dr., BERKSUN S., Prof. Dr. KÜÇÜKEŞMEN Ç., Yrd. Doç. Dr. 6. Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu. Isparta, Türkiye 26-27 Mayıs 2006.
 • 3 Halojen ve led ışık cihazları ile polimerize edilen kompomer ve kompozit restoratif materyallerin Su emilimi ve suda çözünürlük düzeylerinin değerlendirilmesi KÜÇÜKEŞMEN Ç. Yrd. Doç. Dr., KÜÇÜKEŞMEN H.C., Yrd. Doç. Dr. 6. Türk Pedodonti Derneği Ulusal Sempozyumu. Isparta, Türkiye 26-27 Mayıs 2006.
 • 4 Süt Dişlerinde Led Cihazı ile Polimerize edilen iki farklı kompozit sisteminmineye bağlantı Dirençlerinin Karşılaştırılması. Ş. Aras, Ç. Küçükeşmen, H.C. Küçükeşmen Türk Pedodonti Derneği 14. Bilimsel Kongresi-11-15-Mayıs-2005-Kemer/Türkiye
 • 5 Halojen ve Led Işık Kaynakları ile Polimerize Edilen Bir Rezin Modifiye Cam İyonomer Simanın Süt Dişi Minesine Makaslama bağlanma Dirençlerinin Karşılaştırılması. Ç. Küçükeşmen, Ş. Aras, H.C. Küçükeşmen. Türk Pedodonti Derneği 14. Bilimsel Kongresi-11-15-Mayıs-2005-Kemer/Türkiye
 • 6 Farklı Rezin Kompozitlerin Polimerizasyonunda Halojen ve Light Emitting diyote Işık cihazlarının Etkinliği. H.C. Küçükeşmen, A. Üşümez,B. Ukudağ, Ç. Küçükeşmen, B. Gündüz. Türk Prostodonti ve implantoloji derneği 15. Bilimsel Toplantısı. 22-23-Ekim-2005/Ankara/Türkiye.
 • 7 Florozisli Dişlerde Farklı Işık Kaynakları ile Polimerize Edilen Ormoser Rezinlerin Sınıf V restorasyonlarındaki Mikrosızıntı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Ç. Küçükeşmen, H. Sönmez. A. Üşümez, H.C. Küçükeşmen.Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı. 22-23-Ekim-2005/Ankara/Türkiye.
 • 8 Yaşla İlgili Diş Mine Kalınlığındaki Değişimlerin Taramalı Elektron Mikroskopla İncelenmesi ve Porselen Laminate Restorasyonlardaki Önemi. S. Saglam Atsu, P. Sema Aka, H. C. Kucukesmen, M. A. Kilicarslan, and Cemal AtakanTürk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı. 22-23-Ekim-2005/Ankara/Türkiye.
 • 9 Üç Olgu Nedeni ile; Kama Diş Anomalisi. Ç. Küçükeşmen, H.C. Küçükeşmen. Türk Pedodonti Derneği 5. Ulusal sempozyumu.28-29-Mayıs-2004-Konya Türkiye.
 • 10 Florozisli Mineye Uygulanan Deproteinizasyonun, Kompozitlerin Makaslama Bağlanma Direnci Üzerine Etkisinin Araştırılması. Ş. Aras, Ç. Küçükeşmen, H.C. Küçükeşmen. Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi-24-27-Mayıs-2003-Fetiye/Türkiye
 • 11 Ektodermal displazi: Bir olgu nedeni ile. Ç. Küçükeşmen, H. Sönmez, H.C. Küçükeşmen. Türk Pedodonti Derneği 13. Bilimsel Kongresi-24-27-Mayıs-2003-Fetiye/Türkiye(A.Ü. Diş Hek. Fak.Derg.31(1)79-84,2004. Yayınlandı)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 MARGINAL FIT OF METAL CERAMIC RESTORATIONS CAST WITH ORIGINAL AND RESIDUAL BASE METAL ALLOYS. H. C. Küçükeşmen , D. D. Öztaş. 7.th Congress of Balkan Stomatological Society Kuşadası/Turkey-28-30-March 2002
 • 2 The Effects of Multiple Firings to The Marginal Fit. H. C. Küçükeşmen , D. D. Öztaş. 7.th Congress of Balkan Stomatological Society Kuşadası/Turkey-28-30-March 2002
 • 3 Comparasion of Repairing Tecniques of Porcelain Fused to Metal. H. C. Küçükeşmen , E. Türk, D. D. Öztaş. 7.th Congress of Balkan Stomatological Society Kuşadasi/Turkey-28-30-March 2002.
 • 4 The Effect of Cement Acidity on Base Metal Surfaces: A Sem Study. V. Şahin, H. C. Küçükeşmen , D. D. Öztaş 7.th Congress of Balkan Stomatological Society Kuşadası/Turkey-28-30-March 2002.
 • 5 Shear Bond Strengths of Different Porcelain Powders. H. C. Küçükeşmen, V. Şahin, D. D. Öztaş 7.th Congress of Balkan Stomatological Society Kuşadası/Turkey-28-30-March 2002.
 • 6 The Bond Strength of Crome-Nickel Base Metal Alloy and Five Different Types of Dental Porcelains. H. C. Küçükeşmen , R. Kaplan, D. D. Öztaş 7.th Congress of Balkan Stomatological Society Kuşadası/Turkey-28-30-March 2002.
 • 7 Shear Bond Strengths of Different Conventional Luting Cements. H. C. Küçükeşmen, V. Şahin, D. D. Öztaş. 7.th Congress of Balkan Stomatological Society Kuşadası/Turkey-28-30-March 2002.
 • 8 Push Shear Bond Strength Between Base Metal Alloy Prepared Whit Two Different Types of Casting Procedures and Two Conventional Dental Ceramic Materials. H. C. Küçükeşmen, R. Kaplan, D. D. Öztaş. 7.th Congress of Balkan Stomatological Society Kuşadası/Turkey-28-30-March 2002.
 • 9 The Effect of Casting Tecniques on Bond Strength of Porcelain Fused to Metal. H. C. Küçükeşmen , E. Türk, D. D. Öztaş 7.th Congress of Balkan Stomatological Society Kuşadası/Turkey-28-30-March 2002.
 • 10 Comparision of Bi-Axial Flexural Strength Properties of Commonly Use Dental Luting Cements of Water İmmersion. R. Kaplan, H. C. Küçükeşmen, D. D. Öztaş. 7.th Congress of Balkan Stomatological Society Kuşadası/Turkey-28-30-March 2002.
 • 11 Weight Change of Different types Dental Luting Cements of Water İmmersion. R. Kaplan, H. C. Küçükeşmen, D. D. Öztaş. 7.th Congress of Balkan Stomatological Society Kuşadası/Turkey-28-30-March 2002.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Bir Türk Toplumunda Kennedy Sınıflamasına Göre Dişsizlik Dağılımı.Erdal EROĞLU, H. Cenker KÜÇÜKEŞMEN, Üstün GÜLDAĞ, Şebnem BÜYÜKKAPLAN, Fatih ŞENTUT, Mert DOĞUDATEKGEZENER. 6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve sergisi 1-3 Aralık 2006
 • 2 İki farklı Bağlantı Arttırıcı Opak Materyalin Metal Porselen Bağlantısına Etkisi. H. Cenker KÜÇÜKEŞMEN, Fatih ŞENTUT, Selim ERKUT. 6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve sergisi 1-3 Aralık 2006
 • 3 Maksiller Defektlerin Protetik Rehabilitasyonları: İki Olgu Nedeniyle. Fatih Şentut, Mert Doğudatekgezener Cenker Hakkı Küçükeşmen.6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve sergisi 1-3 Aralık 2006
 • 4 Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit ve Lityumdisilikat'la Güçlendirilmiş Cam-Seramikle Hazırlanan İnley-Destekli Sabit Restorasyonların Kırılma Dirençleri. H. Cenker KÜÇÜKEŞMEN, P. Sema AKA, Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, Mehmet Ali KILIÇARSLAN. 6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve sergisi 1-3 Aralık 2006
 • 5 Farklı Işık Kaynaklarıyla Sertleştirilen Cam-İyonomer, Kompomer ve Kompozitlerin Su Emilimi Ve Çözünürlük Düzeyleri. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN, Derya ÖZTAŞ, H. Cenker KÜÇÜKEŞMEN, Selim ERKUT 6.Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve sergisi 1-3 Aralık 2006
 • 6 Fracture Srtength of Endodontically Treated Maxillary Premolars Restored with Posterior Composite or Amalgam Ulusoy Aİ., Genç Ö., Görgül G., Küçükeşmen HC. Süleyman Demirel Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu28-30-Mayıs 2004; Isparta/Türkiye
 • 7 The Effect of Different Surface Treatments on The Retentive Characteristiıs of Cast Post-Core Volkan Şahin, H. Cenker Küçükeşmen, D.Derya Öztaş 9.th Congress of Balkan Stomatological Society. Ohrid/Makedonia-13-16-May 2004.
 • 8 Effect of Sodium Hypochloride Pre-Treatment on Decidious and Immature Permanent Tooth Enamel Bonding. Ş. Aras, Ç. Küçükeşmen, H.C. Küçükeşmen, I. Şaroğlu. 7.th Congress of Balkan Stomatological Society. 28-30-March 2002; Kuşadası/Turkey.
 • 9 The Effect of Mouth Rinse Solutions on Crystall Structure of Base Metal Alloy: A X-Ray Difractometer Study. Öztaş D., Küçükeşmen H.C., Çakır O. 6th Congress of Balkan Stomatological Society. 3-6-May-2001; Bucharest/Romania-.
 • 10 The Effect of Mouth Rinse Solutions on The Surface of Base Metal Alloy: A Sem Study. D. Deryaöztaş , *H. Cenker Küçükeşmen. 6th Congress of Balkan Stomatological Society. 3-6-May-2001; Bucharest/Romania-.
 • 11 Post Yerleşiminin Direk Kompozit Veneer Uygulamasında Kırılma Direncine Etkisi. H.Cenker Küçükeşmen, D. Derya Öztaş. Gazi Üniversitesi Fakültesi 2. Uluslar arası Kongresi.4-6-Haziran-2001, Ankara/Turkey
 • 12 Sitrik, Malik, Laktik Asitlerin Farklı Restoratif Kompozit Rezin Materyallerin Kristal Yapıları Üzerine Etkisi. R. Kaplan., H.C. Küçükeşmen., B. Özçelik., D.D. Öztaş. Gazi Üniversitesi Fakültesi 2. Uluslar arası Kongresi.4-6-Haziran-2001, Ankara/Türkiye
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dişhekimliğinde termal siklus test protokolü üzerine araştırmalar.
 • 2 SDÜ Diş Hekimliği fakültesi Protetik Diş Tedavisi Kliniğine müracat eden Eden Hastaların Diş rengi Dağılımının Saptanması. Yrd.Doç. Dr. Erdal Eroğlu, Yrd.Doç. Dr. H. Cenker Küçükeşmen.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
Diş Anotomisi ve Fizyolojisi
İmplant Üstü Protezler ve Klinik Uygulamaları
Kombine Protezler
Maddeler Bilbisi
Maddeler Bilgisi
Overdenture Protezler
Protetik Diş Tedavisi
Protez Literatürü I
Protez Literatürü II
Sabit protetik restorasyonlarda ölçü teknikleri
Sabit Protezlerde yapıştırma Ajanları
sabit Protezlerin Endikasyonları
Sabit Protezlerin Endikasyonu
Seminer
Seminer II
Yukarı çık